Как би изглеждала идеалната икономическа програма, ако можеше да стъпи на сигурна почва

Българските граждани се редят на опашка, за да получат от държавата публична услуга. Измерено в пари, времето прекарано на тази опашка е около 600 милиона лева - 0.5% от БВП за 2021 година.

© Надежда Чипева, Капитал

Българските граждани се редят на опашка, за да получат от държавата публична услуга. Измерено в пари, времето прекарано на тази опашка е около 600 милиона лева - 0.5% от БВП за 2021 година.Текстът е препубликуван от "Свободна Европа".


Европейската Комисия има министерство на "Икономика в интерес на хората". България тази година е с "Бюджет за гражданите". Основният проблем е, че кандидатите за изборна длъжност нямат доверие на избирателите, казва Красен Станчев. И още: "В политиката обещанието, че ще даваш е и заявление, че ще вземаш."


Вилхелм Рьопке, чиито възгледи са от ключово значение за разбирането на Германия и Европа от 30-те години до наши дни, казва някъде, че изучаването на икономиката е станало съществено за цялата ни цивилизация. Нейното съхранение, обяснява той, изисква от лицата на отговорни обществени длъжности поне да разбират функционирането на икономическата система.
В България и в още около 150 страни с представителна демокрация далеч не винаги е ясно доколко политиците отговарят на това условие.


Политическите партии са съревноваващи се властови колективи. Предизборните съревнования не са най-добър ориентир за това доколко кандидатите разбират функционирането на стопанството. След изборите това се вижда на практика, но е късно и трудно да се промени каквото и да е. Затова е важно да се знае каква би била съвършената икономическа програма.


Три принципа и проблем № 1


При завареното състояние на нещата,следните принципни положения заслужават внимание.


- Най-важното условие за успех на една съвременна икономика е да има конкуренция, т.е. да няма политически създадени и поддържани привилегии.


Самото политическо съревнование е съперничество за привилегията управляваш дадена страна за определен период от време. Това е привилегия за вземаш и да даваш, понякога - да раздаваш събраното преди теб.


Икономически полезното раздаване е онова, което връща иззетото от данъкоплатците и нито се основава върху привилегии, нито ги поражда. То не ощетява едни данъкоплатци за сметка на други без тяхното съгласие.


Както е ставало дума, преди 1989 година използването на парите на другите е привилегия на 0.15% от населението на страната, колкото е бил властовият колектив на БКП. Сега това е привилегия на приблизително същия процент от населението на страната - лицата на изпълнителна длъжност, законодателното мнозинство и формалните и неформални политически "кабинети".


- Властовият колектив не следва да унищожава конкуренцията в стопанството, не трябва да рекетира стопанските и политически играчи, които не са се включили, не са припознати или дори направо са отказали на участват в неговия кабинет.


В България е норма точно обратното. По традиция, но особено след 2012 година, колективът на властта от политически сговор се превръща в картел на разполагането с нея.


Ето пример. Да кажем, че някой координатор е получил доверието на публиката на избори. Задачата му прераства в създаване на интерфейс между колектива, стопански привилегированите и държавната администрация. Това е публично-частно партньорство. Спойка в него у нас е главният прокурор. Той, независимо от личните качества, може да обвини, сплаши или остави без внимание поведението както на членове на групата, така и на всички останали.


- Когато е осигурена защита от картела, има условия за осъществяване на класическите цели на политиката, в частност икономическата.


Такива са стабилно равнище на заетост, използване на ресурсите (включително човешките) и доходите. Това се постига с предвидима парична и данъчна политика, стабилност на правата на собственост и гаранции за изпълнението на договорите.


Резултат от тези цели и средство за постигането им е икономическият растеж.


В сегашната обстановка всички колективни кандидати за парламента обещават всички тези неща накуп.


Но основният проблем е, че без посочените по-горе условия е невъзможно те да бъдат осигурени.


Доверие към избирателите и проблем № 2:


Друг основен проблем на тези парламентарни избори е, че кандидатите нямат доверие на избирателите. Почти никой от тях не вярва, че те могат да се справят сами.


Активните избиратели пренасят този възглед върху себе си. Политическата система става сервилна: онези, които са повярвали, че ще им се даде, съблюдават поведението, което предполагат, че се очаква от тях. Съперничеството между участниците в тези избори създава в обществото съревнование за привилегии.


През 2020 година в България и ЕС се настани вярата, че правителствата са основните спасители на обществото и инвеститори в икономиката. Нарасна убедеността, че отделните страни само трябва да се наредят на опашка пред съответните програми на Комисията и Европейската централна банка, а фирмите и гражданите - пред правителствата на отделните страни.


Така у нас работеха политиките за омекотяване на стопанските последици от COVID-19. В средата на март миналата година правителството обеща 4.5 милиарда лева за тази цел. В някаква форма към края на февруари тази година до фирмите са стигнали около 40% от тази сума. Точно след година отново бе обещана "пълна" подкрепа за затворените бизнеси.


Но "пълна" подкрепа от държавния или европейския бюджет не е възможна. Прехвърлянията от ЕС реално могат да са около 2% от БВП на година. "Бюджетите за гражданите" занапред ще са около 40% от БВП.


Хората и фирмите са опортюнисти. Те знаят, че ако не поискат, някой друг ще го направи. Даже може и да получи нещо. Правителството е разпределител на тези средства, достъпът до тях изисква прилежно поведение, но не всички от наредилите се на опашка, ще бъдат "възнаградени".


Последица от политическата 2020 година в България и ЕС (но и другаде), е тъкмо сервилната държава*.


Нормалното е всъщност възможно


През март 2020 година фискалният резерв бе 8.9 милиарда лева, през януари 2021 година - 8.6 милиарда (7.8% от прогнозния БВП). И тогава, и сега половината от тези суми е практически на разположение.


Все още е възможно средствата от резерва да бъдат "върнати" във фирмите и гражданите, които всъщност са негови кредитори.


Корпоративният данък и този върху дивидентите са 2.6 милиарда от бюджетните приходи за тази година (2.3% от БВП). Понеже този данък се финансира от цените на стоките и услугите, от заплатите в частния сектор и от задържане на инвестиции, много е вероятно около една трета от тази сума да се "върне" като ръст на стопанството. Този данък може без проблем да бъде временно или завинаги отменен.


От 4.3 милиарда лева приходи от данък върху личните доходи в "бюджета за гражданите", част също може да бъде "върната". 1.4 милиарда е кредитирането на бюджета от около 1 милион граждани, които работят за себе си. 0.8 милиарда биха се върнали в икономиката чрез потреблението. Става дума за временна отмяна на този данък за период от около две години.


Кое от най-популярните твърдения не е вярно


- Въвеждането на необлагаем минимум на личните доходи от 650 лева (каквато е административно определената сума минималната работна заплата - МРЗ) няма да облекчи положението на 20% от работещите в България.


Това е привилегия. Възгледът за въвеждането й не отчита динамиката на преминаването в обществена група с по-високи доходи.


Стимулът за част от тези хора би бил да останат с по-ниско заплащане. Предполагам, че ефектът ще е около 1 милиард лева по-малко приходи в бюджета по това перо. Тази сума е 1/7 от прехвърлянията на средства от данъкоплатците към Държавното обществено осигуряване и 1/6 от разходите за персонал в "бюджета за гражданите". Това са двете най-привилегировани групи от населението в този бюджет.


- В засегнатите от COVID-19 отрасли проблемът не е ДДС, а административното определяне на минималната работна заплата (МРЗ) и свръх регулирането на временните договори за работа.


Премахването на тези две пречки пред заетостта и отчетността й би увеличило приходите в централния бюджет и в бюджетите на здравната каса и държавното пенсионно осигуряване. Без подробен анализ е трудно да се каже с колко.


- Следващият бенефициент на "бюджета за гражданите" са общините. За тях са предвидени около 5 милиарда лева.


Тук действа българският, сервилен по замисъл, принцип на фискална децентрализация: всички пари се пращат на министъра на финансите, а след това кметовете търсят начин да измолят част от тях за своята община.


Много е важно поне на пилотен принцип в областите и общините с концентрация на граждани, които за извън заетост, образование и обучение (ИЗОО) да се въведе децентрализация на приходите по линия на подоходното облагане на физическите лица, като 2% от данъка остава за общините, в които е произведен доходът. По този повод има консенсус сред кметовете.


Но политическите партии им нямат доверие. По-същия критерий е възможно да се диференцира и съотношението между МРЗ и средна работна заплата.


- Онзи милион граждани, които работят за себе си, не са единствените извън схемите за "подпомагане", предложени за подпомагане от основните властови колективи. Към тях трябва да се добавят поне 350 хиляди граждани ИЗОО.


Повечето от тях са латентно дискриминирани от уредбата на пазара на труда - колективно договаряне, администриране на МРЗ и ограничения по линия на временните трудови договори. Към тях се добавят и хората без формален договор за работа. Правно-технически не е трудно да се легализират всички договори. И съответните плащания за пенсии и здравно осигуряване.


Между другото статистката по ИЗОО може да служи като обективен критерий са справедливо разпределение на всички субсидии и помощи. Сега такъв критерий де факто не се прилага. За управляващите е относително лесно да кръстосват бюджети и програми, национални или от ЕС. В "бюджета на гражданите" това са 1.7 милиарда лева (1.4% от БВП).


- Българските граждани се редят на опашка, за да получат от държавата публична услуга. Те са малко над 2000. Измерено в пари, времето прекарано на тази опашка е около 600 милиона лева - 0.5% от БВП за 2021 година.


Възможно е поне половината от този разход да бъде спестен на хората.


Освен това на два пъти през 2020 година на българските граждани не бе гарантирана възможност за доброволно изпълнение на задължения към доставчици на комуникационни и други подобни услуги, по влезли в сила съдебни решения и просто по граждански договори. По различни оценки стана дума за сума между 165 и 240 милиона лева. Поне 50% над нея са държавни такси, възнаграждения за адвокати и други подобни. Промяната на това положение към по-добро струва усилието по промяна на едно изречение в един закон.


- Понеже не се прилага принципът на защита от картела, споменат по-горе, предвидимостта на договорите на гражданите и фирмите е с доста близък хоризонт.


Постижимият минимум в осигуряването на предвидимост е удължаването на легитимно сключените договори за концесии и наеми - от тези за "улично право", през концесиите на плажната ивица и курортите, до тези за представяне на услуги и добив на полезни изкопаеми.


Този списък не е пълен. Добре би било някога да се допише и конкретизира.


* Теорията на "сервилната държава" не e добре позната в България. Тя е опит за историческо описание и философско-икономическо обяснение на общества, в които успехът зависи предимно от общественото положение и политически установените привилегии.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (42)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2522 Неутрално

  Едни и същи тъпотии 30 години :( Още не сме построили хубавия капитализъм ...., още ни пречи народа , Путин , алчни бандити ( комунисти естествено). Липсва истинска алтернативна икономическа мисъл , алтернативни школи ... За 32 години социализма бе установен създаде база , направи много добри неща ..и към 1985 вече имаше признаци на изчерпване. Някой мисли че Бойко , Деляна , Домусчиев ....и та та та са отклонение на ХУМАННАТА СИСТЕМА !!? Не системата е това...., и вижте ТЪПИТЕ МУТРИ ...как навсякъде се припознават за свои . По скоро в тази доста НЕХУМАННА система има изключения, сещам се Финландия , където социализъм е в повече от капитализма.

 2. 2 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1208 Любопитно

  До коментар [#1] от "dejmos":

  На Путин кой му пречи, че още тостер не са направили?

 3. 3 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3880 Весело

  До коментар [#2] от "4ort":

  Ха-ха-ха...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 4. 4 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2522 Неутрално

  До коментар [#2] от "4ort":

  Нали казах ПАЗАРНАТА СИСТЕМА е замръзнала , .........и платените тролове също :)) Та думите ............... Тридесет години и повече , нямате хладилник, нямате кола, нямате телевизор . Всъщност и по това няма изненада , с пазарните няма дебат и плъзгане по манмтинелата и общи лафчета ... Какво за Китай,............ където капитализма е с пранги !?? Произвеждаше ОРИЗ, а сега няма нещо което да не прави .. Тези които правеха (къщата на хълма) ...преди - сага е радостна ако продадат соята и царевицата в Китай :)))

 5. 5 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1560 Любопитно

  "То не ощетява едни данъкоплатци за сметка на други без тяхното съгласие."

  Не разбирам твърдението на автора. Държавата преразпределя. Факт е, че това е една основна нейна функция. Преразпределението по определение ощетява едни (от които се взима повече от средното) и облагодетелства други (тези, които получават повече от средното). Винаги ли всички ощетени са съгласни дори при най-идеалната икономическасистема? Съмнявам се.


 6. 6 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1560 Разстроено

  Авторът добре философства за това каква трябва да бъде идеалната икономическа платформа. Но в България още не сме постигнали основни неща в икономикат- например да няма корупция (или дори само тя да е в ограничени размери, съпоставими със средното за ЕС)!

 7. 7 Профил на Go Go
  Go Go
  Рейтинг: 504 Неутрално

  До коментар [#5] от "plamen_b":

  Не, държавата е възникнала като охранителна фирма, която полека-лека е заграбила функцията преразпределение.

  73! Go Go
 8. 8 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 2519 Любопитно

  До коментар [#4] от "dejmos":

  В Китай капитализмът е от най-дивият вид и държавно контролиран.

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 9. 9 Профил на Go Go
  Go Go
  Рейтинг: 504 Весело

  “Тук действа българският, сервилен по замисъл, принцип на фискална децентрализация: всички пари се пращат на министъра на финансите, а след това кметовете търсят начин да измолят част от тях за своята община.”

  Въпрос с понижена трудност, ама за следващите избори: Колко от държавите членки на ЕС са републики и колко - монархии? Съотношението е горе-долу фифти-фифти.

  Сега по-опасен въпрос: Колко от тях са данъчни републики? Ни една.

  А данъчната република съществува едновременно вътре и извън ЕС, една малка територия почти насред Алпите и малко покрай тях.

  73! Go Go
 10. 10 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2522 Весело

  До коментар [#8] от "Consumer":

  Я малко повече , ако можеш....:)))))

 11. 11 Профил на cpl40723722
  cpl40723722
  Рейтинг: 1763 Неутрално

  Ако слушаме троловете на БСП най съвършената икономика беше плановата на комунистите. И петилетните планове. И винаги ги преизпълнявахме и сичко ни беше идеално, само дето магазините ни бяха празни, а за кола и апартамент чакахме по 20 години.
  По едно време чакахме и за перални и телевизори.
  Само че бай Тошо ви го каза още пролетта на 89та.
  "СоциализамЪт беше едно недоносче"
  Ама кой да чуе.

 12. 12 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 2519 Неутрално

  До коментар [#10] от "dejmos":

  Мога, през 2008 първо бях в Хонг Конг, после изкарах една седмица в Шанхай. Днес си милионер, утре стъпиш на криво и държавата те е разкостила. Подобно на Виетнам, комунизмът е търговска марка, а диктатурата е на върхушката, плебса тъне в разкош от мизерия.

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 13. 13 Профил на NoBrainNoPain
  NoBrainNoPain
  Рейтинг: 116 Неутрално

  Как би изглеждала идеалната икономическа програма, ако можеше да стъпи на сигурна почва
  ---------------------
  "Utopia" by Thomas More

 14. 14 Профил на petrapetra
  petrapetra
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Няма успешна икономика без работеща съдебна система

 15. 15 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2679 Неутрално

  Големите капиталисти казаха в Давос,че капитализмът е мъртъв! Ха сега де! След като е мъртъв,какво смята да правят за в бъдеще? Не казаха.


  До коментар [#8] от "Consumer":

  "Държавен капитализъм" е оксиморон и нонсенс! Вие комунистите вече се чудите какви идиотщини да плямпате!

 16. 16 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2802 Неутрално

  Проблемите пред бизнеса са различни, в зависимост от размерът му.
  Пред дребният и среден бизнес, проблемът е свръхконкуренцията. Работи се за все по-малко пари.
  За едрият бизнес вече наистина може да се говори за опасност ж това Държавата да реши да го съсипе. Според мен, за да разчисти пазара за западните конкуренти.
  За селското стопанство основният проблем е, че от Брюксел дават субсидии на когото им е кеф и така унищожават конкуренцията в целия сектор.

  Навсякъде огромен проблем са неспиращите регулации, които струват все повече пари на бизнеса.

  Любовта ще спаси света!!!
 17. 17 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2802 Неутрално

  До коментар [#1] от "dejmos":На Путин кой му пречи, че още тостер не са направили?
  —цитат от коментар 2 на 4ort


  ——
  За това ли американците 30 години след руснаците успяха да качат човек на космическа станция и то с помощта на частна компания?

  Любовта ще спаси света!!!
 18. 18 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 2519 Любопитно

  Еми какъв комунизъм е тогава, щом можеш да си собственик на бизнес, скъпа кола, няколко имота, да наемаш хора, да си милионер? И никъде не съм формулирал държавен капитализъм. И внимателно с определенията, щото много си се поср@л с тях.

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 19. 19 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2522 Неутрално

  До коментар [#12] от "Consumer":

  И толкова ли за "пазарната система" ?:)) Избрал си точното място , тук държавата е "хуманно нещо" и никога не препуска да разкости нещо . Всъщност в България няма сериозен бизнес, който да играе ПАЗАРНО. Търговия , строителство , индустрия ........всчко , търсят монопол и го постигат с държавата ( за тях нещата са планови). Има и истински пазарни структури ,но ...те са с 10 % от общия пазарен дял . Та викат винаги за ПАЗАР, но винаги действат не пазарно.

 20. 20 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2802 Неутрално

  До коментар [#4] от "dejmos":В Китай капитализмът е от най-дивият вид и държавно контролиран.
  —цитат от коментар 8 на Consumer


  —-
  “див” се нарича капитализмът, който най-малко се регулира от държавата.
  В Азия е точно обратното.

  Любовта ще спаси света!!!
 21. 21 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 2519 Весело

  До коментар [#19] от "dejmos":

  Аз съм направил моя избор, но на никого не му го навирам в лицето. Китай не е пример за мен за успешен модел, както и отлично знам, че не сме Швейцария на балканите. Допивам си кафето и отивам да гласувам.

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 22. 22 Профил на Roumen Stoilov
  Roumen Stoilov
  Рейтинг: 694 Неутрално

  Нито дума за осигуровките на многобройните държавни служители, плащани от не държавните трудови заети. А праг на необлагаеми доходи има във всички развити страни, както и прогресивен данък, което не им пречи ни най-малко. Доста едностранчива статия, характерна за настоящата медия.

 23. 23 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2522 Неутрално

  До коментар [#21] от "Consumer":

  Една обществена система не е личен избор.... Дали искаме или не другото то идва...

 24. 24 Профил на Milko
  Milko
  Рейтинг: 106 Неутрално

  Статия написана от комунистически потомък Красен Станчев, завършил научен комунизъм, пардон Философия в СССР. Институт за пазарна икономика, моля ви се😫 Само в България е възможно това.

 25. 25 Профил на Blaga Yankova
  Blaga Yankova
  Рейтинг: 255 Неутрално

  Авторът добре философства за това каква трябва да бъде идеалната икономическа платформа. Но в България още не сме постигнали основни неща в икономикат- например да няма корупция (или дори само тя да е в ограничени размери, съпоставими със средното за ЕС)!
  —цитат от коментар 6 на plamen_b


  Автора не е направил връзката между ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРАВОТО като ОСНОВА нужна за всяка една справедлива икономическа система!Връзката е ОЧЕВАДНА !М.Маковей /реформатора на Румънската съдебна система///още 2015г ни посъветва ""изчистете съдебната си система и тя ще прочисти всичко останало ""!В смисъл УСПЕХЪТ да не зависи от общественото положение и ПРИКРИТИ И ЯВНИ ПРЕВИЛЕГИИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА КАСТА /независимо от цвят щом им замирише на ПАРИ те се сдружават и ОПЛИТАТ ОТ ЗАВИСИМОСТИ пример :задкулистно подпомагане на БИЗНЕС ИНТЕРЕСИТЕ НА ДОГАН !!//А Кьовеши свърши ""черната""работа вкарвайки КОРУМПИРАНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СГАН ИЗ ПАНДИЗИТЕ !!!!!!!!!!ТАЗИ система продължава да работи и без нея //НАСКОРО ПИСАХА ЗА ЕФЕКТИВНИ ПРИСЪДИ НА ПРЕЗИДЕНТСКА ЩЕРКА И ВИСОКОПОСТАВЕН ПОЛИТИК!!!ФАКТ: Румънците ни дръпнаха ИКОНОМИЧЕСКИ!Кога ще ги стигнем Рмънците????????????

 26. 26 Профил на rw
  rw
  Рейтинг: 440 Неутрално

  Нито дума за осигуровките на многобройните държавни служители, плащани от не държавните трудови заети. А праг на необлагаеми доходи има във всички развити страни, както и прогресивен данък, което не им пречи ни най-малко. Доста едностранчива статия, характерна за настоящата медия.
  —цитат от коментар 22 на Roumen Stoilov


  Не си прав. Преди 20-ина години държавата пое осигуровките на държавните служители по следния начин:
  Заплатата ти е примерно 500 лв. (от тях 100 лв. осигуровки), заплатата ти става 400 лв. а държавата ти "плаща" 100 лв. осигуровки.
  Попитай някой, който се е занимавал със счетоводен софтуер по това време.

 27. 27 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1466 Неутрално

  От целата боза разбрахме, че авторчето иска отмяна на корпоративните данъци и явно плоския данък /пише временно/. Ако остане последният, явно е недопустимо да се говори за въвеждане на необлагаем минимум.
  И, че данъците от богатите е изземване от стопанството, а
  данъците от бедните /разбирай работещите/ - това са пари на бюджета.

 28. 28 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4120 Весело

  В икономиката няма "идеална програма", по-скоро "оптимална"...

 29. 29 Профил на Dimitar Kunev
  Dimitar Kunev
  Рейтинг: 886 Неутрално

  До коментар [#2] от "4ort":

  Когато бях в Новоросийск през 2006 г установих, че русите живеят по-добре материално от нас - за първи път в историята си. Технологично пък са ни изпреварили 15 г. Жалко за Българско, което е слаб придатък на западните банки и корпорации.

 30. 30 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1560 Неутрално

  До коментар [#7] от "Go Go":

  Охранителната функция също преразпределя. Не всеки "плаща" еднакво за "охрана", и рядко всеки получава еднаква сигурност и безопасност.

 31. 31 Профил на scott
  scott
  Рейтинг: 768 Неутрално

  ПО ДЕЛАТА ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ!
  Ало,балона, при твойто министерстване: 1 долър за 3000 лева. заплати 3 долоръ.
  Програма, ала,бала. Се едно, да те победът в световна война и ти да ми пишеш учебници по военна тактика и стратегия. айде, остана жив, имай уважение към убитите, които си командвал и са ти изпълневали хрлумките.
  Та, ЗЕМИ ДА МЛЪКНЕШ,ИКОНОМИЧЕСКИ.

 32. 32 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1560 Неутрално

  До коментар [#29] от "Dimitar Kunev":

  Стандартът на живот в Русия силно зависима от цената на петрола. 2006-2007 бе последния пик (над 100$ за барел). Цената на газа, която изнася Русия в повечето случаи е свързана с цената на петрола (актуализира се на всяка половин година, така че закъснява с няколко месеца)

  Обикновено в края на всеки пик на цената на петрола управителите на Русия се уливат. Следват военни авантюри в чужбина и грубо потискане на свободите на собствениция народ, който поме известно време си трае. Спомнете си войната в Афганистан през 80-те след високата цена на петрола през 70-те, последвана от разрухата и фалита на Русия през 90-те. Същото стана (в много по-малки мащаби) след бързо растящата цена на петрола която се случи точно когато Путин дойде на власт. Русия започна пак да влага пари във въоръжаване, заграби украински земи и започна малки военни авантюри в Сирия и Либия.

  Що се отнася до технологии- не сте прав. Русия има добре образовани хора. Но технологии се създават от фирми движени от свободната конкуренция. В днешна Русия има много малко такива. Колко невоенни технологии са разработени в Русия? Иначе умни руснаци има, те създават технологии и фирми, но предимно извън Русия.

 33. 33 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2772 Неутрално

  Най-добрата икономическа програма е тази която си е останала само на хартия :)

  Всичко друго прецаква икономиката. :)

 34. 34 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3880 Весело

  Точно този да говори за икономика, още повече, пък за идеалната икономическа програма, след като като гледам комичната дейност на неговата "КС 2" ЕООД, ми става много смешно...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 35. 35 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3880 Неутрално

  До коментар [#28] от "daskal1":

  Точно така е.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 36. 36 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4120 Весело

  До коментар [#35] от "hamiltonf":

  Е, той е философ по образование, простено му е :-)

 37. 37 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3880 Любопитно

  До коментар [#36] от "daskal1":

  Гласува ли?

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 38. 38 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4120 Неутрално

  До коментар [#37] от "hamiltonf":

  Не, по принцип считам, че не съм запознат с платформите на кандидатите и с тях самите, все пак от 34 години (олеле, кога станаха) не живея постоянно в България.
  Иначе чета новините за изборите, но не виждам един силен кандидат който промени нагласата на масата хора. Може би не усещам "духа на промените"... :-)

 39. 39 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3880 Неутрално

  До коментар [#38] от "daskal1":

  Коректно!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 40. 40 Профил на gigabyte
  gigabyte
  Рейтинг: 543 Весело

  Не случихме на "хубав" капитализъм! На другите се падат Безос, Джобс и Мъск, на нас - Шиши, Домуза и Петя Славова. Много прост народ сме, явно. Произвеждаме непроизводителни работници (според бизнеса) и нефелни предприемачи (според работниците и служителите). Крайно време е да внесем някой нормален народ, и да се свършва с простотиите.

  master
 41. 41 Профил на gigabyte
  gigabyte
  Рейтинг: 543 Весело

  До коментар [#29] от "Dimitar Kunev":

  Кои точно са тези "руси"? Може би "руснаците"? Поотделно - чудесни хора, взети заедно - ужасна и агресивна нация.

  master
 42. 42 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1837 Неутрално

  До коментар [#2] от "4ort":Когато бях в Новоросийск през 2006 г установих, че русите живеят по-добре материално от нас - за първи път в историята си. Технологично пък са ни изпреварили 15 г. Жалко за Българско, което е слаб придатък на западните банки и корпорации.
  —цитат от коментар 29 на Dimitar Kunev


  Мда, и българите масово се редят пред пАсоля да стават новоросийски жители... щото аз помня, как пък едни руснаци платиха много пари за да получат българско гражданство. Да им се чудиш що не са отишли в Новорусийск...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK