Какво следва след свикването на парламента

"Докато се избере ново правителство - старото, макар и в оставка, подлежи на парламентарен контрол. Въпросите и питанията изискват лично присъствие, ако е поискан устен отговор."

© Юлия Лазарова

"Докато се избере ново правителство - старото, макар и в оставка, подлежи на парламентарен контрол. Въпросите и питанията изискват лично присъствие, ако е поискан устен отговор."Президентът Румен Радев издаде указ, с който свиква новото Народно събрание. Указът предстои да бъде обнародван в сряда, а първото заседание е насрочено за 15 април, четвъртък. Какво следва след това, какви са възможните варианти и какво предвижда конституцията? Зададохме най-важните въпроси на доц. д-р Наталия Киселова, преподавател по конституционно право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тя е бивш правен съветник и секретар по правните въпроси на президента Росен Плевнелиев. Автор на монографията "Политически права на българските граждани".


Ако новите парламентарни групи не могат да изберат председател на парламента и зам.-председатели - как продължава работата на Народното събрание?


Председател и заместник-председатели на Народното събрание се избират с обикновено мнозинство, т.е. с повече от половината от присъстващите при наличие на кворум (най малко 61 от 121 присъстващи, напр.). Ако народните представители не успеят да си изберат, то ще се проведе следващо (второ или трето) гласуване, а ако преценят ще продължи да ръководи заседанието или заседанията най-възрастният избран и присъстващ.
Има ли други ключови въпроси, по които трябва да се разберат помежду си новите парламентарни групи?


След избор на ръководните органи е необходимо да се приеме решение за подготовка на нов Правилник за организацията и дейността на новоизбраното Народно събрание. Необходимост има и от самоучредяване на парламентарни групи.


Може ли депутат/и да се закълнат дистанционно? Ако са в карантина например.


Според мотивите към Решение №2 от тази година на Конституционния съд: "Установените с оспореното решение правила са предназначени да регулират обществените отношения, породени от обявена с акт на оправомощен държавен орган извънредна епидемична обстановка, поради епидемия от силно заразна болест (COVID-19). Правилата имат временен характер. Периодът на тяхното приложение е обвързан с периода на съществуване на извънредната епидемична обстановка и опасността за живота и здравето на гражданите, предвид реалния риск от заболяване."


От тук, според мен има няколко последици. Първо, трябва да се конституира Народното събрание с присъстващи народни представители и едва след това да решат да се прилага ли това временно решение и в 45-то Народно събрание. Второ, това временно решение е за участие на вече положили клетва народни представители. Трето, дали това ще стане на същото или някое следващо заседание е въпрос на нарочно гласуване.


Кога става формирането на парламентарни групи? Обединяване на групи възможно ли е?


Парламентарните групи се образуват след полагане на клетва от народните представители. В правилника на предишното Народно събрание имаше правила за тяхното създаване (за съжаление, само по количествен белег - изисква се минимум 10 народни представители, липсват обаче в Правилника на 44-то Събрание някакви качествени критерии - регистрация на база обща или сходна идеология, участие на изборите с обща партийна листа или непосредствени цели).


Групите приемат на свое общо събрание свои вътрешни правила. Вписват се членовете на групите в нарочен регистър, воден от председателя на Народното събрание. Възможността за обединяване на вече учредени парламентарни групи ще е допустима ако правилникът го допуска. Наложи се разбирането, че трябва да се премахне парламентарното номадство. При съществувалите правила не беше допустимо обединяване на вече образувани парламентарни групи. Ако и занапред се запази тази уредба - няма да могат да се обединят вече образувани и регистрирани групи.


Ако парламентарна група не се сформира или се разпадне, или група депутати не се закълнат - какво следва?


Възможно е парламентарна група да не се създаде и тогава народните представители са независими. Това е неблагоприятно за тях (не участват в комисии, не могат да правят предложение по процедури и по същество и др.). Разпадане на парламентарна група е възможно едва след като е учредена и е паднала под 10 народни представители. Наблюдавахме в минали парламенти такива разпади и те са резултат от усилия за повече независими народни представители, които подпомагаха най-голямата парламентарна група в лично качество.


Въпросът за клетвата е отделен - няма задължение кога един обявен за народен представител ще се закълне, за да встъпи в своя индивидуален мандат. Ако група, по-точно определен брой депутати решат да не се закълнат на първото заседание, то могат и да го направят по-късно, то до тогава не са пълноправни (не участват в заседанията, не могат да се изказват, да гласуват). Няма изрична конституционна норма колко могат да са онези, които отказват да се закълнат, за да бъде възпрепятствана работата на парламента. Спорът е теоретичен и може да се каже, че дори и една средно голяма група депутати, която не се е заклела няма да е пречка да започне работата си Народното събрание. Езикът на конституцията говори за "присъстващи" народни представители в съответното пленарно заседание.


Кога се създават парламентарните комисии?


Парламентарни комисии се създават на два принципа - ресорен (съответни на политиките, министерствата и службите) и с оглед други приоритети (взаимодействие с организации на гражданите, по права на човека, по жалбите, петициите и предложенията на гражданите и т.н.). Има още едно условие - разпределение на председателски и зам-председателски места измежду депутатите. Така че прогнозата ми е на първо време за Временна комисия за Правилника, няколко ресорни (по правни въпроси, за бюджета, за здравеопазване, по европейски въпроси), а до месец и пълно комплектоване на всички други.


Ако депутатите искат да създадат комисия за разследване на правителството на Борисов, каквито идеи съобщават - какво мнозинство трябва за формирането й и в какви срокове и как може да работи?


Такава комисия би била временна и би имала срок на дейност до 6 месеца, но е възможно и удължаване. Няма изрично конституционно изискване за мнозинство при нейното създаване и поради това се прилага правилото за обикновено мнозинство (повече от половината от присъстващите при наличие на кворум).


Как трябва да бъде уредена работата на министрите, избрани за депутати, докато са все още министри?


Има три възможности. Първата е стара практика от края на 90-те години и първото десетилетие на нашия век - временно съвместяване на двете длъжности. Намирам тази практика за неправилна и противоконституционна. Втората възможност, тя се отнася само министрите (заместник-министър и областен управител няма да са в тази хипотеза, не могат да се възползват от нея), е да положат клетва и да спрат временно да са депутати за времето докато са министри и на тяхно място да влязат следващите в листата, обявени за избрани от ЦИК. Третата възможност е да не положат клетва, но тогава тежестта на тяхната парламентарна група ще намалее.


Премиерът задължен ли е да отиде на първото заседание на парламента? За подаването на оставка? Или на друго?


Да, според мен премиерът трябва да отиде и лично да внесе оставката на ръководения от него кабинет. Но ако се върнем назад, такова присъствие няма от 2015 г. по кадрови въпроси в правителството. А и уважението към новото Народно събрание го изисква. Иначе докато се избере ново правителство - старото, макар и в оставка, подлежи на парламентарен контрол. Въпросите и питанията изискват лично присъствие, ако е поискан устен отговор. Или пък решение за изслушване по определен въпрос или тема.


Кога и в какъв срок президентът провежда консултации с парламентарните групи за връчване на мандата?


Конституцията дава известна свобода в поведението на президента, но най-ранният момент е след регистрацията на парламентарните групи и техните ръководства. Казано по друг начин - деня след първото заседание. Значението на тези консултации е и политическо, и конституционно. То е различно - като интензитет - в различните фази на предвидената от чл. 99 на Конституцията процедура. В началото на тази процедура президентът е обвързан от съотношението на политическите сили, изразено в големината на парламентарните групи по численост, както и от определена от Конституцията поредност. А връчването на мандат е след отправяне на покана към най-голямата по численост парламентарна група да излъчи кандидат. Обикновено поканата е писмена, но се оповестява и през медиите. Няколко дни или седмица отнема тази дейност, отчитайки работните и почивните дни, възможностите за вътрешнопартийни обсъждания, парламентарна и Великденска ваканции. Предполагам, че за първата група процедурата ще се развие (и да приключи) най-късно до началото на Страстната седмица.


Какви са сроковете за изпълнение на мандатите? (Да отбележим и кой получава мандата)


Сроковете за изпълнение на възложения мандат за всяка от парламентарните групи са по 7 дни. При първата и при втората мандатът се получава от кандидат за министър-председател, а при третото връчване се определя първо на коя - някоя следваща група и тя от своя страна посочва кандидат. Тук дните са два пъти по 7 дни. За определяне на групата и за определяне на кандидата.


Ако първият или вторият или третият не се явят за вземане на мандат - какво следва?


Досега не е имало случай за 30 години да не се явят. Това показва антиконституционно поведение, но президентът ги кани и чака 7 дни. И след изтичането им кани следващите. Прилагането на Конституцията е съвместно усилие, а не само от страна на президента. Не мога да допусна, че ще проявят страх политици, които са получили доверието на българския народ, и няма да положат усилия за създаване на правителство. Ролята на президента е предимно посредническа и това съответства на парламентарния характер, който образуването на правителството има, казва в мотивите си Конституционния съд по Тълкувателно решение № 20 от 1992 г.9. Кабинетът се съставя на парламентарна основа и е в зависимост - и като възможност за образуване, и като жизнеспособност - от разположението на политическите сили в парламента и от подкрепата, която получава в парламента.


При един доста разнороден по състав и с шест субекта парламент, който на пръв поглед е пречка за образуването на силно и стабилно правителство, е необходимо активно посредничество. Конституцията го възлага на държавния глава - функция, която съответства на конституционния му статус. По този начин важните политически и морални страни на въпросната дейност придобиват и конституционно основание, като на президента е дадена възможност да търси възможности за формирането на парламентарно мнозинство, годно да излъчи правителство. Тук се подчертава посредническата и преди всичко обединителна роля на президента, за да се намери изход в ситуация, определена от множеството на политическите партии, раздробеността на парламента и разнопосочеността на представените в него интереси. По този начин Конституционния съд е описал ролята на президента в процедурата по чл. 99 преди почти 3 десетилетия10.
Третото връчване е въз основа на определена от президента парламентарна група и ако се стигне до там, поне вече част от по-малките парламентарни групи заявиха готовност да опитат, ако получат проучвателен мандат.


Ако някой вземе мандат, но не го върне в седемдневния срок - какво следва?


Връчването на проучвателния мандат на кандидат и сроковете са конституционно предвидени. Проучвателният мандат е приключил успешно, по смисъла на чл. 99, ал. 4 от Конституцията и Тълкувателно решение № 20 от 1992 г., когато кандидатът, на когото е възложен, отговарящ на изискванията за избираемост, представи пред президента състав на Министерския съвет.


Съгласно изричното разпореждане на Конституцията в 7-дневен срок кандидатът за министър-председател е длъжен да предложи на президента състав на Министерския съвет (по ал. 1 от чл. 99 на Конституцията). Това следва и от ал. 2 и ал. 3 на чл. 99, следва и от смисъла на проучвателния мандат: да се установи възможността за формиране на правителство. Предвиденото в посочените конституционни разпоредби задължение на този, комуто е възложен проучвателният мандат, да предложи състав на Министерския съвет освен буквално трябва да се разбира и в смисъл, че към този момент се разчита на парламентарна подкрепа за определено правителство, включително и по състав. Неспазването на срока от 7 дни влече след себе си, според мен, негативна последица за кандидата - проучвателният мандат е завършил неуспешно.


Ако и трите мандата не бъдат изпълнени - какво следва и какви са сроковете?


Ако и трите проучвателни мандата приключат неуспешно12, т.е. изчерпани са вариантите на процедурата по чл. 99 от Конституцията за съставяне на правителство на парламентарна основа, тогава ще бъдем изправени пред последващи действия от страна на президента: първо, назначаването на служебно правителство, второ - разпускането на Народното събрание и насрочването на нови избори (чл. 99, ал. 5). Това става с укази на президента, които се издават последователно и в един календарен ден. Първият е за назначаване на служебно правителство, а втория - за разпускане на 45-то Народно събрание и за насрочване на нови избори за 46-то събрание. Датата на втория указ е датата, на която след два месеца трябва да се проведат предсрочните парламентарни избори.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (69)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8208 Любопитно

  Остава Радев да връчи мандат на партията с най-много депутати.

  [email protected]
 2. 2 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8208 Любопитно

  После следва бойкот и саботаж на държавата от бабикяните.

  [email protected]
 3. 3 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8208 Любопитно

  После служебно правителство .

  [email protected]
 4. 4 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8208 Любопитно

  По някое време избори, може и още едни избори ..... и приказки , приказки ... и експерте по всичко !

  [email protected]
 5. 5 Профил на chepokalipsis
  chepokalipsis
  Рейтинг: 1201 Неутрално

  Човеко, остави малко коментиране и за нас...

 6. 6 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2854 Неутрално

  Само най-хубави неща. Да се смае човек.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 7. 7 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2168 Разстроено

  Следва пренасянето на "шоуто" от една кабеларка в държавното управление, вземане на важните решения в една от мрежите, които кай знае защо още наричат "социална", и обявяване на Отечеството за чалга - република...

 8. 8 Профил на georgievb
  georgievb
  Рейтинг: 1444 Весело

  Само най-хубави неща. Да се смае човек.
  —цитат от коментар 6 на Един вампир броди из Европа


  Разсмя ме искрено.... 😊

 9. 9 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8208 Весело

  До коментар [#7] от "selqnin":

  И безценен български експеримент, как всякакви НПО-та се опитват да направят правителство :)

  [email protected]
 10. 10 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1463 Весело

  Остава Радев да връчи мандат на партията с най-много депутати.
  —цитат от коментар 1 на karabastun


  И тя еа го подържи, да му се порадва, да се снима с него и да го пусне да плува.

 11. 11 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1463 Весело

  Следва пренасянето на "шоуто" от една кабеларка в държавното управление, вземане на важните решения в една от мрежите, които кай знае защо още наричат "социална", и обявяване на Отечеството за чалга - република...
  —цитат от коментар 7 на selqnin


  По-добре от шоу в джипка!

 12. 12 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1463 Весело

  Човеко, остави малко коментиране и за нас...
  —цитат от коментар 5 на chepokalipsis


  Той си е самодостатъчен!
  Притрябвал му тоя, притрябвал му оня.
  Сам си играе, сам си се гони.

 13. 13 Профил на Dark Avenger alias Дечо Пора
  Dark Avenger alias Дечо Пора
  Рейтинг: 1533 Неутрално

  цирк и нови избори !

  Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
 14. 14 Профил на AModoMio
  AModoMio
  Рейтинг: 2279 Неутрално

  Бе то и Президента остана изненадан от това гласуване. Надяваше се ДБ да има повече депутати и след това заедно с БСП да образуват Правителство. Но изненадата е Трифонов, но той е заявил, че няма да прави коалиция с ГЕРБ и БСП. И сега накъде след този резултат на изборите?

  "Ако ние нямахме взаимоотношения с политиците щяхме да бъдем една банда от чакали. Или една обикновена банда и щяхме да бъдем анулирани." Тото Риина след атентатите
 15. 15 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2854 Неутрално

  Разсмя ме искрено....
  —цитат от коментар 8 на georgievb


  Пишем си тук няколко стари мърморковци, докато новият прекрасен свят напредва в ритъма на турбочалгата.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 16. 16 Профил на Stargate
  Stargate
  Рейтинг: 1949 Неутрално

  ааа, значи спокойно левите марксистики другари от ДБ могат да направят една парламентарна група с БСП и да се гушнат с ДПС, и Маята за съставяне на нови правителство. :-)

 17. 17 Профил на Kakva_e_istinata
  Kakva_e_istinata
  Рейтинг: 593 Неутрално

  Следва да се спре с популизма и дрънкането на какво ли не. Време е вече да влязат някои хора в реалния свят, а той е изпълнен с отговорности и действия не празни приказки или мълчание като Трифоновото

  В спора се ражда истината!
 18. 18 Профил на Dark Avenger alias Дечо Пора
  Dark Avenger alias Дечо Пора
  Рейтинг: 1533 Весело

  До коментар [#7] от "selqnin":

  Сливчу нема топки ... за нищо!
  май става само да джафка като гладен уличен пес (боже, обидих кучетата)!

  Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
 19. 19 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2168 Разстроено

  До коментар [#9] от "karabastun":

  На път сме да направим "принос" в политологията, но за съжаление сметката на експериментаторите ще я платим всички!!!

 20. 20 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4781 Весело

  До коментар [#17] от "Kakva_e_istinata":

  Викаш друго си е борко бърборко!!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 21. 21 Профил на georgievb
  georgievb
  Рейтинг: 1444 Любопитно

  Пишем си тук няколко стари мърморковци, докато новият прекрасен свят напредва в ритъма на турбочалгата.
  —цитат от коментар 15 на Един вампир броди из Европа


  Мда, да кажем, че не е и моя стил музика...
  Само не разбрах, защо моето съобщение, че иронично-шеговития ти коментар ми е харесал предизвика такива минуси...

 22. 22 Профил на debruckere
  debruckere
  Рейтинг: 1609 Неутрално

  Следват "исторически" компромиси и ухажване на дългия :)
  Имам чувството, че лека полека ще стане така, че повечето ще го подкрепят с идеята да се издъни. А това няма да е много трудно като му гледаме екипа :)
  Ако не стане с "историческите компромиси", служебно правителство и нови избори. Няма да е чудо невиждано :)

 23. 23 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2168 Разстроено

  До коментар [#11] от "3biri":

  Да не стане като миналия път......
  -"Не може да е по-зле то Костов"- докараха ни мадридския измамник!
  Всеки опит да обясня тогава на познатите си, че това е измамническа схема, че не ни чака нищо добро завърши с разпада на няколко "приятелства"!!!
  Колко ли пъти можем да се "спънем в един и същи камък"???

 24. 24 Профил на Боян Баянов
  Боян Баянов
  Рейтинг: 1034 Неутрално
 25. 25 Профил на Dark
  Dark
  Рейтинг: 1443 Неутрално

  Дано да следва незабавното му разпускане! БКП нямат място във властта, София го показа. Само тук не ни е страх, в прованса си гласуват за насилниците

 26. 26 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1959 Неутрално

  Дано за да не уморим бълхата не убием кучето.

  Анатема на комунизма!
 27. 27 Профил на Синдбад-мореход
  Синдбад-мореход
  Рейтинг: 771 Неутрално

  Той си е самодостатъчен!
  —цитат от коментар 12 на 3biri  Добре че ти не си....

  легендарный купец, моряк и путешественник, попадавший во множество фантастических приключений
 28. 28 Профил на georgievb
  georgievb
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  До коментар [#7] от "selqnin":Сливчу нема топки ... за нищо!май става само да джафка като гладен уличен пес (боже, обидих кучетата)!
  —цитат от коментар 18 на Dark Avenger alias Дечо Пора


  Не го подценявай, един мой познат казваше "Няколко пъти правих бизнес с тия момчета и накрая те все печелеха, а аз бях все на загуба".
  Също така не подценявай хората, които са зад тях. Те никога, ама никога нямаше дза се хвърлят в тая работа ако нямаха някакъв солиден гръб, който засега още е трудно да се изчисли.

 29. 29 Профил на Тошо Кочев
  Тошо Кочев
  Рейтинг: 1637 Любопитно

  Ми кво следва!?
  Правителство от елита на ДБ и ДПС ,което ще гарантира социален мир!🤢

  Много съм прост
 30. 30 Профил на МиГ-29
  МиГ-29
  Рейтинг: 705 Неутрално
 31. 31 Профил на МиГ-29
  МиГ-29
  Рейтинг: 705 Неутрално
 32. 32 Профил на МиГ-29
  МиГ-29
  Рейтинг: 705 Неутрално
 33. 33 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8208 Разстроено

  До коментар [#19] от "selqnin":

  Ми при условие, че сме с най-много НПО на глава от населението , всичко е логично....

  [email protected]
 34. 34 Профил на Zippie
  Zippie
  Рейтинг: 1472 Весело

  До коментар [#9] от "karabastun":

  И безценен български експеримент, как всякакви НПО-та се опитват да направят правителство :)
  —цитат от коментар 9 на karabastun

  Да не би да бъркаш НПО с НВО или с нещо друго? Защото НПО, най-малкото според името си, няма как да прави правителство. 😏

 35. 35 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3188 Весело

  Следва пренасянето на "шоуто" от една кабеларка в държавното управление, вземане на важните решения в една от мрежите, които кай знае защо още наричат "социална", и обявяване на Отечеството за чалга - република...
  —цитат от коментар 7 на selqnin

  По-добре от шоу в джипка!
  —цитат от коментар 11 на 3biri


  Разбира се!
  Винаги за предпочитане са професионалистите пред любителите!
  Даже леля Гинка ша потвърди, че повече рИве на турска сапунка, отколкото на многострадалната Геновева на Цецето в читалищната пиеска ...

 36. 36 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3044 Неутрално

  До коментар [#23] от "selqnin":

  Колко лъжи се изписаха за Царя, а фактите са че той ни вкара в НАТО и получи дата за ЕС.

 37. 37 Профил на pepisky
  pepisky
  Рейтинг: 1746 Неутрално

  А иначе статията е много полезна.

 38. 38 Профил на Боян Баянов
  Боян Баянов
  Рейтинг: 1034 Неутрално

  До коментар [#36] от "realguru":

  Царя направи Бойко генерал и главен секретар на МВР е резултата е:
  https://www.youtube.com/watch?v=pnqNcX7stbI

 39. 39 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1740 Неутрално

  Следва линч за герболята.

 40. 40 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2168 Весело

  До коментар [#36] от "realguru":

  Вие сериозно ли???
  да не сме живели в различни държави???
  Нали е очевидно, че всичко беше подготвено и договорено ПРЕДИ това и мадридският измамник и енергийният "гений" от село Сирищник просто отидоха да подпишат документите???
  Моля Ви, може и да сме от село, но не сме чак толкова обратното на "остри"!!!

 41. 41 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2168 Разстроено

  До коментар [#33] от "karabastun":

  За съжаление абсурдът все още не е пълен и "хубавото" предстои...!!!

 42. 42 Профил на xso16686927
  xso16686927
  Рейтинг: 444 Неутрално

  Следва старт на сеира.

 43. 43 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1116 Неутрално

  чЛ.111
  3) В случаите по предходните алинеи Министерският съвет изпълнява функциите си до избирането на нов Министерски съвет.
  /Една от предходните алинеи е оставка на Министерския съвет/
  Служебният кабинет не се избира,а назначава.Очевидно не става въпрос за него в Конституцията.

 44. 44 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 3120 Неутрално

  Ха дано Славито да ви изпее нещо от трибуната.
  Та поне да си струва шоуто.
  И ако да, коя ли песен ще избере?
  Гащите Щи цепна?
  Едно Ферари?
  Хиляда Ферарита?
  Което пък ми напомни да си замисля до колко ферарита ли са стигнали преговорите?
  При цена около половин милион левчета за едно?
  Предполагам че се въртят преговори за между 100 и 300?

 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 46. 46 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5451 Весело

  "Какво следва след свикването на парламента"

  Разпускане, рано или късно

 47. 47 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1740 Любопитно

  До коментар [#41] от "selqnin":

  "За съжаление абсурдът все още не е пълен и "хубавото" предстои.."

  Има ли по-голям абсурд от Баце?

 48. 48 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1463 Неутрално

  До коментар [#23] от "selqnin":

  Още тогава не си бил изобщо в час. НДСВ направиха ръстове от по 6, 7 %. Преструктурираха дълга ни в резултат на което рязко подобрихме рейтинга си и ибслужването на дълговете ни поевтиня, Освободиха ни от мъртвата хватка на МВФ. Подготвиха влузането ни в ЕС.

  Ако си чакал да ти докарат и чифт волове ... Е т8ва не са изпълнили.

 49. 49 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 2069 Весело

  До коментар [#44] от "Таралеж":


  И "Камикадзе" става :)

 50. 50 Профил на deepblue
  deepblue
  Рейтинг: 1889 Неутрално

  От Анимъл Планет щели да пратят снимачен екип.

  След всички решения които сте взели през живота си ,сте решили да ми прочетете коментара.
 51. 51 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1142 Неутрално

  От Анимъл Планет щели да пратят снимачен екип.
  —цитат от коментар 50 на deepblue


  А от Карлуково - санитарен екип...

  Знанието е сила, информацията - власт
 52. 52 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 3113 Весело

  Все едно досега не е имало избори...

 53. 53 Профил на PisnaMi
  PisnaMi
  Рейтинг: 1315 Гневно

  Следва пренасянето на "шоуто" от една кабеларка в държавното управление, вземане на важните решения в една от мрежите, които кай знае защо още наричат "социална", и обявяване на Отечеството за чалга - република...
  —цитат от коментар 7 на selqnin


  Досега не беше шоу, нали? Ама от жипка.
  Я прочети какво казаха от ЕС (най-накрая проглеждат) за плямпалото.

  Спечелихме битка, но не и войната!
 54. 54 Профил на PisnaMi
  PisnaMi
  Рейтинг: 1315 Гневно

  Следва пренасянето на "шоуто" от една кабеларка в държавното управление, вземане на важните решения в една от мрежите, които кай знае защо още наричат "социална", и обявяване на Отечеството за чалга - република...
  —цитат от коментар 7 на selqnin


  Досега не беше шоу, нали? Ама от жипка.
  Я прочети какво казаха от ЕС (най-накрая проглеждат) за плямпалото.

  Спечелихме битка, но не и войната!
 55. 55 Профил на PisnaMi
  PisnaMi
  Рейтинг: 1315 Гневно

  Следва пренасянето на "шоуто" от една кабеларка в държавното управление, вземане на важните решения в една от мрежите, които кай знае защо още наричат "социална", и обявяване на Отечеството за чалга - република...
  —цитат от коментар 7 на selqnin


  Досега не беше шоу, нали? Ама от жипка.
  Я прочети какво казаха от ЕС (най-накрая проглеждат) за плямпалото.

  Спечелихме битка, но не и войната!
 56. 56 Профил на PisnaMi
  PisnaMi
  Рейтинг: 1315 Гневно

  Следва пренасянето на "шоуто" от една кабеларка в държавното управление, вземане на важните решения в една от мрежите, които кай знае защо още наричат "социална", и обявяване на Отечеството за чалга - република...
  —цитат от коментар 7 на selqnin


  Досега не беше шоу, нали? Ама от жипка.
  Я прочети какво казаха от ЕС (най-накрая проглеждат) за плямпалото.

  Спечелихме битка, но не и войната!
 57. 57 Профил на gogo63
  gogo63
  Рейтинг: 1042 Неутрално

  Благодаря за полезната и изчерпателна статия!

 58. 58 Профил на fmo211046145
  fmo211046145
  Рейтинг: 1008 Неутрално

  Следва разследване на откраднатите гласове от Смартматик:
  https://epochtimes.today/troubling-foreign-ties-behind-voting-machines-used-in-us/
  Който има очи (и знае да чете), да гледа.

 59. 59 Профил на fmo211046145
  fmo211046145
  Рейтинг: 1008 Неутрално

  Цялата истина за машините.
  Вижте тези файлчета, ще ви изскочат очите:
  https://www.depernolaw.com/bailey-documents.html

 60. 60 Профил на fmo211046145
  fmo211046145
  Рейтинг: 1008 Неутрално

  Затова Борисов бие на село, а губи в София.
  Нашите сертифицирали машините, ама само 5 машини сертифицирали, за останалите мъжката дума на Смартматик и Сиела-Норма, че са еднотипни...
  Тържествена декларация, така да се каже.
  Абе кой вярва на комунист?

 61. 61 Профил на fmo211046145
  fmo211046145
  Рейтинг: 1008 Неутрално

  И така от корупция, комисионни, обществени поръчки - хайде в ямата.

 62. 62 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 3518 Неутрално

  Извън настоящата конкретика:

  Това, че трябва да се дават обстойни тълкувания на Конституцията показва, че трябва да се пише нова Конституция. Такава, която няма нужда от тълкуване.

  Това, че много въпроси се решават различно според какъвто Правилник си приеме всяко Народно събрание показва, че има нужда от един устройствен закон за Народното събрание. За президентството също. Така както има Закон за съдебната влас и Закон за Конституционния съд - например.

 63. 63 Профил на magistrat
  magistrat
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Убеден съм, че сценаристите са семпли момчета, от които доста изненади (прозтотии) ще трябва да очакваме в бъдеще.
  Това за смяната на сградата на НС е само малка закачка.
  Някога Жельо Желев казваше, че повече депутатите няма да се возят на Волги и Мерцедеси, а какво стана...... Същото ще е и с тези ударници на Слави, които не са излизали от студиото си и са се бъзикали само един с друг.
  Шоуто започва на 15.4., но аз няма да платя за канал 7/8.

 64. 64 Профил на Alan Blackmore
  Alan Blackmore
  Рейтинг: 1111 Неутрално

  До коментар [#36] от "realguru":

  Именно, за което трябва цял живот да сме му "признателни" - на него и на тия, които го доведоха. А 4 години по-рано идването му беше предзнаменувано от най-грозния герб в историята на страната.

  Трябва да потърся, но се съмнявам да има друга РЕПУБЛИКА в света, на чиито герб стои царска корона с кръст. Щото сме толкова и република.

  BLUE Planet Corporation
 65. 65 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1680 Неутрално

  Разпускане следва, Киселова.

 66. 66 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 943 Весело

  Дали новите депутати ще искат след един месец да си тръгнат.
  Съмнявам се...

 67. 67 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4436 Весело

  Киселова, много глупости си написала... Ама, изчакайте няколко дни, бе, другарко!?

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 69. 69 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1116 Неутрално

  До коментар [#19] от "selqnin":Ми при условие, че сме с най-много НПО на глава от населението , всичко е логично....
  —цитат от коментар 33 на karabastun


  Всички неправителствени организации са възникнали като правителствени.По цял свят е така.Професор Здравко Райков дори твърдеше,че през НПО-тата се превъртат повече пари,отколкото през нарко-картелите.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK