Измамата с мажоритарната система

Гражданите искат повече представителност, мажоритарните системи постигат обратното.

© Лили Тоушек, Капитал

Гражданите искат повече представителност, мажоритарните системи постигат обратното.През 2021 година конституционната уредба на Република България навършва 30 години. В девет от проведените до момента десет избори за Народно събрание мандатите се разпределиха между партиите чрез пропорционален тип система.


Още през 90-те години някои общественици поставиха въпроса за замяната ѝ с нейния антипод - мажоритарната система. Сред първите беше журналистът Валери Найденов. В последните десетина години агитациите срещу действащите електорални регулации се засилиха. През 2016 г. свиканият по инициатива на групата около Станислав (Слави) Трифонов референдум включваше като първа точка въвеждането на мажоритарна система с абсолютно мнозинство в два тура за избор на народни представители. Над 2,5 млн. избиратели подкрепиха с вота си подобно изменение. Закономерно, то стана основен пункт в исканията на създадената от Слави Трифонов партия "Има такъв народ". На два пъти (през 2017 г. и преди дни) ГЕРБ внесе законопроекти, включващи реформата. Първият беше отхвърлен в пленарната зала, същото ще се случи вероятно и с втория.


Тези редове нямат за цел анализ на подбудите, стоящи зад действията на политическите играчи в тази насока. Ще бъдат разгледани причините за общественото недоволство от политиката, до каква степен проблемите се дължат на изборната система и какви промени в нея биха имали положителен ефект.
Съществуват ли добри и лоши системи? Що е мажоритарна система?


На първо място, трябва да уточним, че не съществуват дефинитивно добри и лоши изборни системи. Електоралните регулации не функционират във вакуум, а се намират в причинно-следствени връзки с политическата система на дадена страна. Добри са тези системи, които предпоставят желателни или най-малкото приемливи за обществото политически резултати.


Основният белег на мажоритарния тип системи не е "гласуването за личности", каквато фалшива представа е трайно залегнала в съзнанието на мнозина българи, нито едномандатният район, а "принципът на мнозинството", според който представителните места се печелят от първите по резултати кандидати. Предимството на мажоритарните системи е, че те, бонифицирайки изкуствено определени партии, спомагат за формирането на парламентарни мнозинства, а оттам - на стабилни хомогенни правителства. Тъй като обикновено една партия има абсолютно мнозинство в парламента, в условията на мажоритарни системи коалиционните кабинети и свързаните с тях нестабилност, компромиси и задкулисни договаряния са рядкост.


Трябва да уточним обаче, че мажоритарните системи не гарантират хомогенни управления и мнозинства, а само са предпоставка за такива.


В политиката всяка реформа има своята цена. Мажоритарните системи спомагат за формирането на еднопартийни правителства, но това става за сметка на справедливостта на изборните резултати, преценена като съотношение между процента вот и дела мандати за основните партии. Обикновено мажоритарните системи изкуствено бонифицират най-силните две партии, плюс онези със значима концентрация на вота в определени райони, за сметка на по-малките формации и тези с географски разпръснат електорат. Типичен пример в това отношение е Великобритания, където с много по-ниски резултати регионалната Шотландска национална партия получава далеч повече мандати от либералдемократите.


Мажоритарните системи дават непропорционален на получения вот дял мандати за
партиите


Тази тяхна непропорционалност се засилва още повече при многомандатни райони и при фрагментирани партийни системи. Сравнителните изследвания, дело на учени със световна известност като Аренд Лайпхарт, отдавна са доказали, че въвеждането на принципа на абсолютното мнозинство (чрез втори тур или чрез австралийския метод) не редуцира видимо общата диспропорционалност на резултатите, но за сметка на това намалява шансовете за парламентарно мнозинство, какъвто е случаят с Франция. Затова днес в демократичния свят мажоритарни системи се прилагат в едномандатни райони, и то - предимно в държави с двупартийни или слабофрагментирани партийни системи.


Защо не долюбваме пропорционалната система? Какво искат всъщност
гражданите?


Безспорен факт е съществуването на значимо обществено недоволство от политиката и политиците в последните 30 години. Причините за това са много. С основания мнозина българи смятат, че партиите не представляват техните интереси, че при подбора на кандидати за представителни мандати избирателите нямат никаква роля, че не гражданите, а партийните щабове определят състава на парламента, съответно - че "народните представители" не са народни, а по-скоро партийни избраници - послушковци.


Това е една от причините за изключително ниския рейтинг на институцията Народно събрание. За съжаление, през всичките тези години политици и журналисти, умишлено или не, успяха да залъжат обществото, че коренът на злото е главно в изборната система и по-конкретно - в нейния пропорционален характер. В резултат, мнозинството българи намразиха пропорционалната система и харесаха мажоритарната ѝ алтернатива, без да разбират спецификите им дори на елементарно равнище.


С това не искам да кажа, че изборната система в България не носи своя дял за дефицита на представителност.


"Вината" обаче не е в пропорционалния ѝ характер, а в друг неин елемент - формата на гласуване


До 2013 г. парламентарните избори в България се провеждаха при затворени и блокирани, популярно известни като "твърди", листи. Избирателите гласуваха за набор от кандидати в ред, определен от партийния щаб, без да могат да посочат предпочитания или неприязън към определени лица. През 2014 г. за първи път избори за народни представители бяха проведени при неблокирани листи, като гласоподавателят получи възможност да демонстрира предпочитание към определен кандидат. Наличието на седемпроцентов праг, както и фактът, че се допуска единствено еднократна преференция, силно лимитират ефектите на преференциалното гласуване. Малък дял от депутатите получават своя мандат вследствие личните предпочитания на избирателите. Повечето "народни представители" си остават избраници на партийните щабове.


Проблеми съпътстват въвеждането на мажоритарната система


Може ли въвеждането на мажоритарна система (в частност - в два тура) да реши проблема с липсата на доверие и връзки между избиратели и избираеми. Една от грандиозните неистини, които се лансират относно мажоритарните системи, е, че при тях гражданите гласуват "за личности, не за партии". Независимо от типа изборна система, навсякъде в демократичния свят зад кандидатите за изборни длъжности стоят политически сили. Безпартийните депутати са незначително изключение.


Втора неистина гласи, че при мажоритарните системи представителите са по-обвързани с избирателите и по-малко с партийните щабове. Най-независими от своите партии са депутатите в САЩ, но това не се дължи на мажоритарната система, а на институцията "първични избори" - в най-старата съществуваща демокрация избирателите играят активна роля при самия подбор на кандидатите. Обратно, във Великобритания социологическите проучвания показват, че мнозинството от гласуващите не знаят дори името на депутата от своя изборен район.


От гледна точка формата на гласуване днешните мажоритарни системи практически представляват гласуване с твърда листа в едномандатен район. Казано по-просто, избирателят на дадена партия е принуден да гласува за единствения в изборния район неин кандидат. Той няма възможност да посочи свой любимец от няколко предложени, просто защото в едномандатния район партиите винаги издигат само по един кандидат. Обратното би било самоубийствено за тях. Разбира се, избирателят би могъл да гласува за кандидат на друга партия или да не подкрепи никого, но такава възможност му дава и всяка пропорционална система.


Многомандатният район е незаобиколимо изискване, когато искаме избирателите на една формация да имат възможността да подбират свои фаворити от набора нейни кандидати. Хипотетично е възможна мажоритарна система в многомандатни райони (известна като блокиращ вот). Тя е била доминиращият в света тип през XIX в., но поради споменатите вече негативни ефекти е изоставена и днес не се практикува в парламентарни избори в нито една демокрация.


С други думи, мажоритарната система няма по никакъв начин да постигне желаната цел - по-голяма автономност на депутатите от партийните щабове и по- тясната им ангажираност с проблемите на избирателите. Най-вероятно системата в два тура ще подсили представителството на първите две партии, които и да са те, и на единствената към момента формация с ясно изразен регионализиран вот. Наличието на последната значително редуцира шансовете за постигане на главния положителен ефект от мажоритарните системи - абсолютно мнозинство мандати за една партия.


Изключвайки от играта останалите малки формации, вероятно тази система ще затвърди позицията на балансьор на въпросната "трета" сила. Дали това е добре или зле, е въпрос на политически предпочитания, но в случая е важно да бъдем честни пред гражданите и да посочим очакваните ефекти от подобна реформа.


Трябва да добавим, че, предвид силната фрагментация на българската партийна система (обикновено между 8 и 13 партии записват вот от над 1%), каквато и да е мажоритарна система ще доведе до силно непропорционални резултати. Това ще засили недоволството на българите от политиката.


Друг ефект ще бъде засилването на корпоративния вот и търговията с гласове


При гласуващи 3,2 млн избиратели и 240 мандата, това означава, че за спечелване на депутатско място ще са нужни средно около 6600 гласа, а в райони с ниска избирателна активност - вероятно под 5000 гласа.


Съществуват и практически трудности за въвеждането на мажоритарна система


При едномандатните райони е от изключителна важност те да бъдат с приблизително еднакво население (или избиратели) и границите между тях да минават така, че да не фаворизират определени партии за сметка на други. Обратното е порочна практика, известна като джеримендъринг. В повечето демокрации с мажоритарни системи изборното райониране е задача на независими комисии. Единствено в САЩ границите на районите за Камара на представителите се определят в повечет случаи от щатските легислатури и това е един от най-критикуваните аспекти на американската изборна система за Конгреса.


И тук трябва да се запитаме:


При българските нрави възможно ли е да се конституира комисия, която най-малкото да не провокира с действията си съмнения в пристрастност и фаворизации. Ще са нужни и периодични преразглеждания на границите на районите, които да отчитат демографските промени.


Какъв е изходът?


Теоретично най-добрата изборна система е тази на единичния преносим глас. Използва се в Ирландия, Малта, за Сената на Австралия, а през 90-те години - еднократно в Естония. Тя съчетава пропорционално разпределение на мандатите с гласуване за кандидати (без листи). Системата обаче е много сложна за разбиране от обикновените граждани и това е една от причините макар хронологически да е първата открита пропорционална система (още в средата на XIX в.), приложението ѝ да е по- скоро екзотика.


За да се постигне максимална автономност на депутата от партийния щаб и за да може съставът на парламента да отразява желанията на избирателите не само като партийна конфигурация, но и като конкретни народни представители, необходимо е да се разшири обхватът на преференциалното гласуване в рамките на пропорцоналната система Това може да стане като се възприеме един от двата примера - финландският или швейцарският.


Във Финландия системата е с т.нар. квазилисти


Партиите издигат кандидати в многомандатни райони. Избирателят има еднократна преференция, която трябва задължително да употреби. Той гласува за конкретен кандидат, но вотът му се брои и за партията, която стои зад него. Мандатите се разпределят пропорционално между партиите в рамките на многомандатния район. От дадена партия обаче мандатите се вземат от кандидатите с най-много лични гласове. Листите, които издигат партиите, са отворени. Избирателите сами чрез вота си определят реда на кандидатите в тях. Казано на популярен език, това е пропорционална система с включена вътре в нея мажоритарност. Мандатите между партиите се разпределят пропорционално, а кои точно кандидати от формация ще вземат мандати, се определя мажоритарно.


Изборен кодекс (6. издание 2021 г.)
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Този тип гласуване от гледна точка избирателя е много близко до действащите в България регулации. За да бъде гласът действителен, еднократната преференция ще е задължителна. Разбира се, ще отпадне ограничението на седемпроцентовия праг.
Разпределението на мандатите между партиите ще трябва да се реализира на равнище изборен район, а не в национален мащаб, както е в момента. Това може да снижи малко пропорционалността на резултатите.


В Швейцария системата на гласуване е подобна


- разликата е, че тук избирателите имат право на т.нар. многократен глас. Те могат (без да са длъжни) да гласуват за толкова кандидати, колкото е броят на мандатите в района. Вотът за кандидат се брои и за партията, която го е издигнала. В допълнение, гласуващият може да подаде вота си за кандидати от различни партии, практика, известна като панаширане. Това са т.нар. отворени или свободни листи.
Мандатите се разпределят в рамките на многомандатния район между партиите пропорционално на вота за тях. В рамките на дадена партийна листа мандатите се печелят от кандидатите с най-голям брой персонални гласове.


В заключение, трябва да кажем, че изборните системи подлежат на промени. В България това би могло да стане сравнително лесно, защото типът система не е фиксиран в конституционния текст. Важното е преди да се пристъпи към съществена реформа, обществото да бъде информирано за същността на различните системи, за базовите им характеристики и за очакваните последици.


Добрият избор винаги е информираният избор.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (152)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 3204 Неутрално

  Най-добре е с партийни листи с преференциален вот, като се изисква 2% от гласувалите за партията да са гласували за даден кандидат за да участва той в разместването на листата.

  કટાક્ષ
 2. 2 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2126 Неутрално

  Егати и демокрацията в България ,над 30 години не можем да си направим дори демократични правила за едни нормални избори, чакаме да се отделим от дъното , може би след век .

 3. 3 Профил на sbaleev
  sbaleev
  Рейтинг: 422 Неутрално

  Българите получиха това което заслужаваха!
  Партията "Няма такъв народ" на учиндолския чалгаджия г-н Станислав Трифонов, зад който се вижда мощната сянка на Ахмед Доган.
  Партията "Наведи се! Мутри вътре" на г-жа Мая Манолова общоизвестна като сестра Галева, Мая Костинбродска и Мая Пчеличката.
  Партията "Не, България" на номенклатурното момченце Христо Иванов с прикритата си фамилия Бойкикев, зад който се вижда сянката на Иво Прокопиев, Медията "Капитал" и кръга на "Агнешките главички".
  Зад номенклатурното момченце Христо е и Маджо. Всички кръвопийци чакат само учиндолският гении и маймунката Ташко Африкански да създадат хаоса, който им е нужен за да започнат да грабят на воля. Не напразно в последно време и другият крадец Дянков взеха да включват в ефира на разни предавания.

  А българският президент Румен Радев с вдигнатия по шумкарски юмрук се въздържам да коментирам от уважение към президентската институция.-White Еlf

 4. 4 Профил на papunqk
  papunqk
  Рейтинг: 894 Неутрално

  Във всеки случай тази система трябва да се промени. Вече 30 години наблюдаваме все едни и същи омръзнали ни лица. Партиите си издигат свои , послушни хора, непознати в регионите. В резултат получаваме едно послушно НС.

 5. 5 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3681 Неутрално

  Гледайте резултатите на местни избори

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 6. 6 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 3204 Неутрално

  До коментар [#3] от "sbaleev":

  > Българите получиха това което заслужаваха!

  Съвецки поток за 3 милиарда лева.

  Лепене на стиропор за 2 милиарда лева.

  Едни неустойки за АЕЦ Белене защото не сме оспорвали навреме .. Едни милиарди за едни бъдещи самальоти ... Едни 700 милиона 'уж пропуснати ползи' от най-публично рекламираната хазартна игра на всички земни кълбета ...

  Стотици милиони наляти в инфраструктура, дето като завали дъжд две седмици след откриването и става на нищо.

  Но щом са го търпели десет+ години, явно си го заслужават.

  કટાક્ષ
 7. 7 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 5460 Неутрално

  Искам промяна в пропорционалната система, най-добре смесената мажоритарна по немски образец!

  Един глас за партия и един глас за кандидат за депутат!

  А горната статия защитава ИТН, които се отказаха от основно тяхно искане за въвеждане на мажоритарни избори?

 8. 8 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 2615 Неутрално

  Много разумна статия. Мажоритарни избори ще затвърдят положението на ГЕРБ, ДПС и втората партия, която днес е ИТН, но утре пак ще е БСП. Тоест коалицията "Гешев" ("Цацаров", "Доган", "Пеевски" и т.н.) ще царува вечно.

 9. 9 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1555 Неутрално

  България след мажоритарни избори:
  40% чалга певци и 20% спортисти спрямо 40% юристи и 20% икономисти в САЩ
  Митьо Пишова, Киро Брейка, Джорджано и всеки по-известен мафиот - депутат.
  ГЕРБ 50%, Слави 40% ДПС 10% и следващия мандат - Слави 50%, ГЕРБ 40% ДПС 10%
  Годжи - министър на културата, Христо Стоичков президент, президент
  Циганите стават най-важните хора в държавата понеже от тях зависят 20 депутатски места - нещо като американските swing statesама не съвсем - където има цигани - е важно кой ще им плати повече, понеже той ще управлява

  15.02.1989 - 07.02.2018
 10. 10 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 2615 Неутрално

  Много бих искал да прочета мнението на г-н Живков и за плюсовете и минусите на единнен национален избирателен район. Дали няма да реши проблемите с различната електорална тежест на гласовете, с гласовете от чужбина, с районирането, с джеримендъринга, с корпоративния и купен вот при насочване на групи избиратели в друг район и пр.

 11. 11 Профил на mandzo
  mandzo
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#4] от "papunqk":

  При положение че сегашната система не работи доказано 30 години, явно трябва да се мине или към смесена или мажоритарна в 2 тура. Затова и Слави получи толкова гласове.

 12. 12 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 2408 Неутрално

  пейзаните по Територията продължават да се залъгват , че ''избират'' и от гласа им нещо зависи .
  да потретим - у нас никой няма да позволи да ''управляват'' слуайни хора .
  герб и бойко са създадени , лансирани и ''избрани'' от фондацията ханс зайдел и берлин .
  преди това случайници също никога не са управлявали .

 13. 13 Профил на b.rainstorm
  b.rainstorm
  Рейтинг: 781 Неутрално

  Представих си парламент с 224ма от ГРОБ, или сбирщината на чалгаря. Не, мерси. Имаме нужда от опозиция, център,. дясно, модерно ляво и целия спектър. Тези хора трябва да разберат, че са там за да работят за България, не за себе си.

 14. 14 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2223 Неутрално

  Мажоритарната система остава огромен процент от хората без представителство = кога мислите, че мажоритарно ще влязат социал-либерали като АБВ , патриоти или Мая ? Мажоритарна система бетонира БСП и ДПС + някаква евро-дясна ... все едно как се казва И НИЩО ДРУГО на мегдана :-) а ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН избор при липса на алтернатива се нарича ИЗНУДВАНЕ > това ни предлагат !!!

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 15. 15 Профил на vladek
  vladek
  Рейтинг: 548 Неутрално

  А защо едни от най-развитите държави в света ползват мажоритарната система? Как не се галсува за човек? И то този който е от квартала и го познавам! А ако ме излъже, след 4 години няма да е в листата и пак да влезе, а ще гледа парламента през крив макарон.

  Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance and the gospel of envy.
 16. 16 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1750 Неутрално

  Каквато и да е системата ще управляват българи, което за мен е неприемливо. Българите са доказали че не могат да управляват.
  Трябва чужденец, образован възпитан и не търпящ тукашните порядки.

  ДБ=БКП върли фенове на Резидента и Галева
 17. 17 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 2408 Неутрално

  До коментар [#13] от "b.rainstorm":

  и кой у нас се позиционира дясно, център,модерно ляво (хахахаха) и опозиция ?

 18. 18 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1750 Неутрално

  България е единствената страна уж освободила се от комунизма в която няма реформи, няма промени.
  Още колко години ще продължава този цирк? То верно българинът не го интересува, важното е пари да има и всичко друго е маловажно "Аз да съм добре, пък другите не ме интересуват".

  ДБ=БКП върли фенове на Резидента и Галева
 19. 19 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 2408 Неутрално

  До коментар [#14] от "dark'star":

  АБВ - социал -либерали ахахахахаха, Мая- патриоти ахахахаха
  смях рано сутрин

 20. 20 Профил на dwr30648311
  dwr30648311
  Рейтинг: 60 Неутрално

  Не мисля, че системата е подходяща за “особеностите” на българската демокрация. С резултатите от последните избори щеше да доведе до правителство с Борисов 4 (с пълно мнозинство) и над 75% българи, чиито виждания не са представени в Парламента.

  Вярвам, че по този въпрос не тряба да се бърза.

 21. 21 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 2408 Неутрално

  До коментар [#18] от "anonimnii":

  що?
  строим дикенсов капитализъм , който полека ше прерасне в победил корпоративно-банков феодализъм с ''либерален'' уклон както навсякъде по цивилизования свят

 22. 22 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1750 Неутрално

  Ако последните избори бяха мажоритарни, то какво щеше да е в парламента? Герб щяха да са с 175 депутата примерно, защото победиха почти в цяла България.

  ДБ=БКП върли фенове на Резидента и Галева
 23. 23 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3943 Неутрално

  До коментар [#3] от "sbaleev":

  Е, 11 години си получаваха Боко. Не им хареса и си избират други. Това световна трагедия ли е? Или смешен плач за топлите местенца? И загубата на богата държавна трапеза?

 24. 24 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3681 Неутрално

  До коментар [#11] от "mandzo":

  Системата с избор на кмет как работи тези 30 г ?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 25. 25 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1750 Неутрално

  До коментар [#21] от "pavur":

  Нищо не строим. Червеният "елит" се опитва да лъже всички.
  Хората бягат от тази територия.

  ДБ=БКП върли фенове на Резидента и Галева
 26. 26 Профил на ali_ibn_isa
  ali_ibn_isa
  Рейтинг: 815 Неутрално

  Добър анализ.
  Целта трябва да е максимална представителност на всички гласоподаватели. Това няма да се подобри с предлаганата 'мажоритарна' система(независимо, как точно ще бъде приложена на практика).
  И проблемът НЕ е в пропорционалната система, а в детайлите на изборното законодателство и практика: фалшифициране на протоколи, купуване на циганските махали и високият избирателния праг.
  Последното унищожава представителността, като краде гласовете от множество гласове за по-малки партии.
  ----
  Българинът усеща, че го убива нещо в обувката, но не може да намери камъчето :)

 27. 27 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3943 Неутрално

  До коментар [#11] от "mandzo":

  Отворена система, като в Швейцария е по - добре.

 28. 28 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3943 Неутрално

  До коментар [#15] от "vladek":

  Освен САЩ, кои са другите? Като в щатите е двупартийна система на принципа "победителя взима всичко".

 29. 29 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1750 Неутрално

  Мажоритарният вот работи само при президентска република. Ставаме като САЩ например...
  Само дето трябва да намалим броят на партиите на две.

  ДБ=БКП върли фенове на Резидента и Галева
 30. 30 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2223 Неутрално

  А защо едни от най-развитите държави в света ползват мажоритарната система? Как не се галсува за човек? И то този който е от квартала и го познавам! А ако ме излъже, след 4 години няма да е в листата и пак да влезе, а ще гледа парламента през крив макарон.
  —цитат от коментар 15 на vladek


  В квартала си избери кмет и си го гледай, но на национално ниво ВСЯКА кауза с над 4 % подкрепа си заслужава представителство в Парламента. :-) останалите без представителство групи за да им се чуе гласа прибягват до екстремизъм (ако помните ИРА ) > заглушаване на гласа на групи от населението чрез мажоритарна система е лоша идея за пъстро общество

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 31. 31 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3943 Неутрално

  До коментар [#24] от "дерибеев":

  С избор на личност евентуално и откровено купуване на гласове. В началото беше изцяло според партията която издига кандидатурата.

 32. 32 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1950 Неутрално

  Много разумна статия. Мажоритарни избори ще затвърдят положението на ГЕРБ, ДПС и втората партия, която днес е ИТН, но утре пак ще е БСП. Тоест коалицията "Гешев" ("Цацаров", "Доган", "Пеевски" и т.н.) ще царува вечно.
  —цитат от коментар 8 на spiegel


  Добре, сега е пропорционална система. Царува коалиция "Гешев" Казваш мажоритарната пак ще я бетонира! Предложи нещо, което да не я бетонира!

 33. 33 Профил на Араламбене му е майката
  Араламбене му е майката
  Рейтинг: 1005 Весело

  Голяма част от българите, около 80%, гласувайки "за" мажоритарната система , мислели че става дума за славчовите мажоретки.

 34. 34 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2223 Неутрално

  Каквато и да е системата ще управляват българи, което за мен е неприемливо. Българите са доказали че не могат да управляват.Трябва чужденец, образован възпитан и не търпящ тукашните порядки.
  —цитат от коментар 16 на anonimnii


  минали сме по този път = Казимир Ернрот : Участник в Руско-турската война (1877 – 1878), след Освобождението на България е военен министър (1880 – 1881), министър-председател (1881) и министър на вътрешните работи (1881) на Княжество България.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 35. 35 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2523 Неутрално

  До коментар [#16] от "anonimnii":

  Малко ли власи и турци и цигани има в Бг? Що не им давате да управляват? Ако те не ви харесват има сумати руснаци с вид на жителство.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 36. 36 Профил на kristianb
  kristianb
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Мажоритарната система има смисъл , ако няма партии. Така ще има дебати, борба в интерес на избирателите и липса на оформена група за гласуване.

 37. 37 Профил на vladek
  vladek
  Рейтинг: 548 Неутрално

  До коментар [#22] от "anonimnii": В два тура надали ГЕРБ ще имаха и колко сега, ако всички останали са срещу ГЕРБ. Елементарна клакулация...

  Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance and the gospel of envy.
 38. 38 Профил на Big_Villager
  Big_Villager
  Рейтинг: 721 Неутрално

  Референдума на Слави беше измама - работа на това задкулисие което славистите уж борят. Ако не беше проведен заедно с другите избори и да тикат бюлетината ръцете на избирателите, нямаше да докара до урните и 10%.

 39. 39 Профил на abc
  abc
  Рейтинг: 984 Неутрално

  Дали да не започнем с нещо по-простичко, като гласуване по пощата?

 40. 40 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2292 Неутрално

  Няма какво да се философства относно вида на системата. Самият факт че преди няколко години 2.5 милиона глауваха за мажоритарни, но те още не са въведени е колосален провал за демокрацията. Ако имахме истинска демокрация мажоритарните щяха да бъдат въведени един месец след референдума. Говорим за референдум спечелен с над 80%! Как да имат хората вяра на политиците?

  ТОВА КОЕТО ХРИСТО И РАДАН НЕ МОЖАХА ДА ГО СВЪРШАТ С ГЕРБ СЕГА ЩЕ ГО ПРОБВАТ 5 ГОДИНИ ПО-КЪСНО С БСП, СЛАВИ ТРИФОНОВ И МАЯ МАНОЛОВА. НАСЛУКА.
 41. 41 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 1149 Неутрално

  Народните представители не превземат със щурм НС. Те не идват с инвазия отвън, с танкове и самолети. Те са наш продукт - на избирателя. На нашият ум, интелект, образование, грамотност (в т.ч.и политическа), култура (в т.ч. и политическа), манталитет и пр. При каквато и да е изборна система това е неизбежно. Ще отбележа обаче, че при ниска степен на политическа култура и грамотност мажоритарната система дава мощен арсенал от оръжия на политическите ГМО инженери и чудовищно (в най-прекият смисъл) изкривяване на вота на народа. В този смисъл мажоритарният вот в два тура с абсолютно мнозинство изобщо не е онази панацея за проблемите в България която мнозина си представят. В известен смисъл е повторение на надеждата която донесе със себе си от Мадрид Крадлив Дедо. И залитане отново в посока на бързо "оправяне". Доколкото избирателите сме си все тия, системата предлагана от Слави не дава никакви предимства а обратното - изобилства със заложени капани.

 42. 42 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 2408 Неутрално

  До коментар [#39] от "abc":

  не.
  гласуване само по интернета с фиксиран айпи адрес и електронен подпис:)))
  да флезнем у 21-виот век ударно .

 43. 43 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 1710 Любопитно

  До коментар [#4] от "papunqk":


  Във всеки случай тази система трябва да се промени. Вече 30 години наблюдаваме все едни и същи омръзнали ни лица. Партиите си издигат свои , послушни хора, непознати в регионите. В резултат получаваме едно послушно НС.
  —цитат от коментар 4 на papunqk


  Не е точно така.
  Партиите издигат "известни и наложени"
  стари муцуни, доказани негодници и дори
  същества пристъпили законите,
  но "гражданите и селяните" пак си ги избират,
  защото са им "любимци"!
  Няма как в Пловдив да не знаят
  кой е бойко борисов, вежди рашидов
  или мамин ваньо?!?
  Всичките тия имат огромен принос
  за развитието на града, затова
  "гражданите и селяните" ги "избират"!
  И на мажоритарни избори пак ще ги изберат,
  любов е това не е какво да е!

 44. 44 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 1025 Неутрално

  Ако ще ставаме Швейцария на Балканите, може да започнем да въвеждаме швейцарската политическа система. Всяка област става кантон, двукамерно Народно събрание, гласуване по пощата, референдум всеки три месеца, право за гласуване на чужденци на местните избори, избирателна система с многократен глас. Само дето се съмнявам, че ще е достатъчно, за "да ги стигнем швейцарците".

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 45. 45 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 1710 Весело

  До коментар [#5] от "дерибеев":


  Гледайте резултатите на местни избори
  —цитат от коментар 5 на дерибеев


  И на местните избори резултатите ще са пак същото ла@но!

 46. 46 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 1710 Весело

  До коментар [#7] от "Дария Колев":


  Искам промяна в пропорционалната система, най-добре смесената мажоритарна по немски образец!Един глас за партия и един глас за кандидат за депутат!А горната статия защитава ИТН, които се отказаха от основно тяхно искане за въвеждане на мажоритарни избори?
  —цитат от коментар 7 на Дария Колев


  Както вече ви писах, такава система имахме още 1990г.
  при изборите за "велико народно събрание" и
  резултатите бяха същите миризливи неща!

 47. 47 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1899 Неутрално

  Мажоритарната система е БЕДСТВИЕ!!!
  Мажоритарното система е фактическият край на партийно - политическата система /с всичките и недостатъци/.
  Мажоритарната система е триумф на популизма!!!

 48. 48 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2292 Неутрално

  До коментар [#41] от "petyo9":

  Аз от баба си знам едно, нещо като не върви пробваш нещо друго та белким проработи. Това 30 години да се тюхкаш и вайкаш без да си мръднеш и пръста за да промениш нещо не е нормално. Няма да стане нито с протести нито с нови хора защото и те стават същите нагаждайки се към недъзите на системата. Аз не се сещам за по съществено изменение от мажоритарната система. Освен това както знаем без грешки няма прогрес а има застой.

  ТОВА КОЕТО ХРИСТО И РАДАН НЕ МОЖАХА ДА ГО СВЪРШАТ С ГЕРБ СЕГА ЩЕ ГО ПРОБВАТ 5 ГОДИНИ ПО-КЪСНО С БСП, СЛАВИ ТРИФОНОВ И МАЯ МАНОЛОВА. НАСЛУКА.
 49. 49 Профил на sbaleev
  sbaleev
  Рейтинг: 422 Неутрално

  Aко тези избори бяха мажоритарни,сега в Парламента щяха да са само Герб и ИТН. Но комунистите нарочно написаха този изборен закон, защото им трябват патерици, както се вижда.
  На следващите избори гласувайте мажоритарно и в българския парламент ще имаме само две партии, като в Америка...хихи...
  Много глупав народ сме.

 50. 50 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1007 Весело

  Дали да не започнем с нещо по-простичко, като гласуване по пощата?
  —цитат от коментар 39 на abc


  Това не е по-простичко, а по-умнокрасивичко.
  И по-глупавичко.

  Знанието е сила, информацията - власт
 51. 51 Профил на xso16686927
  xso16686927
  Рейтинг: 639 Неутрално

  Гласуване по пощата? Сиреч тайната на вота на кино, а междувременно предварително попълнени бюлетини - ДПС това чака и петорната шайка в парламента и го поднася на тепсия. Електронно гласуване? Освен горната манипулация и елементарно упражнение за кремълските хакери! Ненормалници, национални предатели и сволач в едно. Тази е мечтата на всеки червен боклук - пълна подмяна на евроатлантическата ориентация, и особено важно в този момент за Кремъл - не влизане в еврозоната. Ето за какво се борят истинските мутри и техните нещастни баламурници.

 52. 52 Профил на Dimitar Kunev
  Dimitar Kunev
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Мажоритарната системя е най-несправедливата и е в противоречие с Конституцията на Българско. Немската е възможно приложима у нас, но с някои поправки. В Италия се убедиха, че изцяло мажоритарна система е доста по-голямо зло от пропорционалната. Във Франция, където има мажоритарни избори в два тура, мнозинството е против такъв вид гласуване. Макрон обеща, че ще въведе пропорционален елемент, ще видим.

 53. 53 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 1710 Весело

  До коментар [#9] от "Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич":


  България след мажоритарни избори:40% чалга певци и 20% спортисти спрямо 40% юристи и 20% икономисти в САЩМитьо Пишова, Киро Брейка, Джорджано и всеки по-известен мафиот - депутат.ГЕРБ 50%, Слави 40% ДПС 10% и следващия мандат - Слави 50%, ГЕРБ 40% ДПС 10%Годжи - министър на културата, Христо Стоичков президент, президентЦиганите стават най-важните хора в държавата понеже от тях зависят 20 депутатски места - нещо като американските swing statesама не съвсем - където има цигани - е важно кой ще им плати повече, понеже той ще управлява
  —цитат от коментар 9 на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич


  Ами "пазарна икономика"!
  Според търсенето и предлагането се достига до цената!
  За това не са виновни циганите, а българите
  задето гласуват без пари за същите,
  за които гласуват циганите,
  ама след като получат пари за тази -"работа"!
  "Работа за без пари"- па се чудят после "пазара" защо е изкривен?!?

 54. 54 Профил на dokoro
  dokoro
  Рейтинг: 742 Неутрално

  Мажоритарна система може, но само като си отиде Герб.

 55. 55 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1066 Неутрално

  Мажоритарната система ще бетонира андрешковците, мошениците и бандитите във властта. Какво ще се случи се вижда кристално ясно и сега. Вижда се резултатът от местните избори, които имат мажоритарен характер - тотално господство на мошеници, безскруполни партийни отрепки и местни дерибеи с присъди владеят положението. Феодализация. Държава Галиче. Трябва да се вадят оттам като им скъсаш престъпните глави, но това е и проблемът - кърлеж, скъсаш ли му главата, инфектира. В държавата се търсят остатъци на разум. Оказва се, засега, че разум йок, а най малко май е в главата на Тошко и Сие - по малко от молекула.

 56. 56 Профил на pcx54625434
  pcx54625434
  Рейтинг: 21 Неутрално

  До коментар [#52] от "Dimitar Kunev":

  Точно пропорционалната е най-нагласена. Един месец преди избори може да си направите експеримент. Вземате социологическите проучвания и почвате: първите 30% от листата на ГЕРБ влизат, първите 25% от БСП влизат, първите 10% от ДПС влизат и т.н. Оказа се че един месец преди изборите знаех имената на евродепутатите без да са преминали изборите изобщо (единствено Андрей Слабаков ме изненада). Това е тотално нагласена система. При мажоритарната живеят с смисълта че следващите избори могат да ги загубят, ако хората не ги изберат, а при пропорционалната че трябва да се подмазват за да са на избираемо място влистата.

  Урсула фон дер Лайен дето даже не участва на изборите, а я сложиха начело на ЕК беше дъното. Пропорционалната система съсипа Европа.

  До коментар [#55] от "Мърмор":

  Галиче е с 1700 души население. При м система един раьон тярбва да е с 40000.

 57. 57 Профил на ivo
  ivo
  Рейтинг: 618 Неутрално

  С една дума, мажоритарната система е много в полза на големите партии, като ГЕРБ и затова ГЕРБ се натискат за нея! За пореден път се вижда как смешника Слави работи за Бойко!

  Не на глобалистите и глобуса! Make Earth Flat Again!
 58. 58 Профил на Pomak
  Pomak
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  Проблемът не е в системата, дали мажоритарна или пропорционална. Проблема е в мат’ряла. Този ,, тъмен балкански субект,, който всички критикуваме, и който тип е заседнал в различни пропорции във всеки един от нас.
  Магарето си остава магаре, без значение по коя система е избрано. Може някога да стане мажоритарна с-ма, но съм сигурен , че пак ще сме недоволни. Така мисла.
  Мда

 59. 59 Профил на meteowrite
  meteowrite
  Рейтинг: 763 Неутрално

  "В резултат, мнозинството българи намразиха пропорционалната система и харесаха мажоритарната ѝ алтернатива, без да разбират спецификите им дори на елементарно равнище.."

  Хич не харесвам такива високопарни изказвания.

  You don't know what you don't know.
 60. 60 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 1298 Неутрално

  До коментар [#3] от "sbaleev":> Българите получиха това което заслужаваха!Съвецки поток за 3 милиарда лева.Лепене на стиропор за 2 милиарда лева.Едни неустойки за АЕЦ Белене защото не сме оспорвали навреме .. Едни милиарди за едни бъдещи самальоти ... Едни 700 милиона 'уж пропуснати ползи' от най-публично рекламираната хазартна игра на всички земни кълбета ...Стотици милиони наляти в инфраструктура, дето като завали дъжд две седмици след откриването и става на нищо.Но щом са го търпели десет+ години, явно си го заслужават.
  —цитат от коментар 6 на Ан Он


  Да не забравяме и едни 4 млрд от едно КТБ, което държавата фалира за да прикрие следите на едно пълничко момче и неговите авери във властта.

 61. 61 Профил на meteowrite
  meteowrite
  Рейтинг: 763 Неутрално

  Иначе съм съгласен - изборът трябва да е информиран.

  И много харесвам една хипотетична опция - на бюлетината, освен поле за избор на канидат/партия, да има 3 контролни въпроса свързани с избора. Например, явяваме се на парламетарни избори и да има върпоси тип:
  1. Колко на брой са нардоните представители в НС?
  2. Коя власт представлява НС?
  3. Колко години е редовния мандат в НС?

  Отоговрите може да са а) б) в) г). При 0 верни отговора - бюлетиата има 1 гласподавателна точка, при всички вярни - 3 гласоподавателни точки, като по този начин не се отнема и святото демократично право на глас. Но пък хората, които са заинтересовани в изборния процес биват подкрепени.

  Още повече, с машинно гласуване (хо-хо) тези въпроси могат да се разбъркват и проверката да се прави автоматично.

  По този според мен най-добре се доближаваме до информирано гласуване, изкривявайки демокрацията в меритокрация.

  You don't know what you don't know.
 62. 62 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 1298 Неутрално

  Благодарности на автора за полезната статия. За съжаление малко от избирателите на г-н Трифонов ще я прочетат. Надявам се да изпълним "волята на народа" все пак. На тая територия само теглото учи на нещо.

 63. 63 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2228 Неутрално

  Дали да не започнем с нещо по-простичко, като гласуване по пощата?
  —цитат от коментар 39 на abc


  И електронно-дистанционно трябва!

  Технологията на гласуване ще е следната - едни хора /един човек/ ще стои в някакво помещение с компютри, при него, в индианска нишка, ще се точат роми или работници във фирмата на Ковачки, или хора взели кредит ..
  Ще има едно момче, да записва в тетрадека, друго-да дава парите и едно- да отмята с химикал!
  С Е-Вота, ще се постигне най-доброто при закупката на стоки и услуги-ще е гарантирана услугата ..
  Даваш 100 лв. , или 200 лв. , или 300 лв. - но пък контролираш целия процес - даже може и сам да присъстваш - и лично да гледаш как се гласува!

 64. 64 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2741 Неутрално

  Не знам какъв е този зор за промяна на избирателна система, след като народа е научен, че всички са макари. А избранниците знаят, че са безнаказани всякакви свинщини.

  ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
 65. 65 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2228 Неутрално

  Ако ще ставаме Швейцария на Балканите, може да започнем да въвеждаме швейцарската политическа система. Всяка област става кантон, двукамерно Народно събрание, гласуване по пощата, референдум всеки три месеца, право за гласуване на чужденци на местните избори, избирателна система с многократен глас. Само дето се съмнявам, че ще е достатъчно, за "да ги стигнем швейцарците".
  —цитат от коментар 44 на stein


  Трябва да сме без излаз на море!

  Тогава сме досущ Швейцария!

 66. 66 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 3060 Неутрално

  Не виждам защо трябва да се възприема ирландската система, където поради пренасянето на гласове се правят 6-7, че и повече класирания за определяне на депутатите. На първо преброяване кандидатите, получили гласове на и над прага за избор в района се считат за избрани, а гласовете над прага отиват за други кандидати на партията. Оттам нататък партиите преценяват шансовете на кандидатите си за избор. Слабите кандидати с малко гласове веднага се отписват с цел "захранване" на други кандидати. С други думи казано, обикновено един партиен кандидат получава гласовете, дадени за друг в друг район, но от същата партия. Независимите кандидати си прехвърлят гласовете на посочени от тях други кандидати.
  Броенето продължава някъде до десет дена, че и две седмици.
  Не зная защо се премълчава най-добрата за България система, а тя е пропорционалната с абсолютен приоритет, т.е. кандидатите от една партия се класират само на базата на приоритетите, без бонус за първия в листата. Ако няма заявен приоритет, гласът отива за партията и определянето на нейната процентна тежест в района. Такава система може да бъде наречена пропорционално-мажоритарна.
  Какво е мнението на партиите, които се смятат за най-демократични (по техните собствени думи) за такава избирателна система?
  А, да. Трябва също така задължително да се премахне участието (водачеството) в две листи.

 67. 67 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 877 Неутрално

  Добре е да се разбере изложеното по-горе. Някаква илюзия за спрведливост. Гарантирано ще видим хора като г-н Марешки, г-н Симеонов, г-н Божков и други подобни в светилището на българската демокрация - Народното събрание. Много възможно и ''загадъчната'' формация на г-н Слави Трифонов, за която разбрах, че знаят много но не съм сигурен, че могат. Изглежда харесва им шоуто да продължи с участието на един цял народ. Не сме нито Белгия, нито Нидерландия, нито Италия, нито Австрия за да си позволим избори до дупка, Безотговорно е!

 68. 68 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1849 Неутрално

  Статията-анализ добре е разгледала разичните системи и резултатите до които водят, подкрепено с примери.
  За хората, които не приемат доводите за лошите последствия от прилагането на мажоритарна система в нашата страна, ще добавя един, който не е споменат.
  Имаме едно мажоритарно народно събрание, от избрани личности да допуснем необързани с партия. Оставам настрана, колко врме ще им трябва да изберат председател или да утвърдят правителство, защото всеки един от тях е избран от конкретни хора и е уникална личност и не виждам как 240 уникални и разбира се велики личности, ще приемат някой друг да води бащината чета.
  Но да допуснем, че постигнат съгласие и имаме гласувано правителство. По различни възможни причини, включително световна криза, пандемия или обичайна некадърност, вътрешни противоречия, а защо не и малко или повечко корупция го закъсаме яко, тежка криза, да речем като Виденовата. На следващите избори, кого ще "накажем' като НЕ гласуваме за него. Елементарно, в наши дни видяхме наказателен вот - анти ГЕРБ. Но ако нямаше партия ГЕРБ, а 240 човека избрани в съответните едномандатни райони, на кой щяхме да е сърдим?

 69. 69 Профил на etar
  etar
  Рейтинг: 836 Неутрално

  При мажоритарен вот болшинството печели. Искат да ни нахлузят един вид болшевизъм. Максимум 30% от гласувалите хора (вкл и платения вот) ще са представени в парламента и 70% няма. Ако броим и негласувалите стават 15%. Ако последните избори бяха мажоритарни щяхме да имаме само ГЕРБ и ДПС в парламента. Буци ще изкара по-дълго и от Тошо при тая система.

 70. 70 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2223 Неутрално

  .----Българинът усеща, че го убива нещо в обувката, но не може да намери камъчето :)
  —цитат от коментар 26 на ali_ibn_isa


  Кмъчето се нарича капитализъм ... няма начин след развит социализъм да те върнат в примитивен капитализъм и да не ти обива ... все едно да ти обуят зорлен пантофките от детската градина , когато си ги надрасъл.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 71. 71 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 2215 Любопитно

  Интересно ми е колко точно хора ще слушат местните дебати между 4-5 кандидати в техния район и каква точно ще е личната агитация? Някаква много романтична представа има как българското общество се интересува толкова много от политика, че вместо да отидат на кафе, хората масово ще се съберат в едни зали за обществените дебати. Или телевизиите ще предават само това - 240 района, по да кажем 5 кандидата, всеки да има поне по 10 минути да се изкаже + 10 минути да коментира другите в поне два тура, това е една цяла седмица само изборни дебати. 99% от хората не чета дори програмите, какво остава за запознаване с особеностите на кандидатите в района?

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 72. 72 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3804 Неутрално

  Във всеки случай тази система трябва да се промени. Вече 30 години наблюдаваме все едни и същи омръзнали ни лица. Партиите си издигат свои , послушни хора, непознати в регионите. В резултат получаваме едно послушно НС.
  —цитат от коментар 4 на papunqk


  Не системата е виновна.
  Забележи, че и при двете системи се избирате тези, които са най-известни, а за да станеш най-известен медиите трябва непрекъснато да говорят за теб....или поне достатъчно често.
  Неслучайно Борисов непрекъснато се грижеше и сега се грижи за него да се говори и дори вкара медиите и в леглото си.
  Не случайно преди изборите в основните телевизии достъп имаха само и единствено герберите.
  "Има такъв народ" стигнаха този апогей, защото поради своята несистемност те станаха израз на стремежа на избирателя да се отвърже от старите. Защото избирателя искаше нещо ново. Защото както обикновено българина подходи емоционално, а не рационално. А още и защото Слави Трифонов имаше своя телевизия, с която достигна по-близо до избирателя.
  Не случайно ТВ1 и ТВ+ бяха отрязани по този толкова елементарен начин.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 73. 73 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2223 Неутрално

  При мажоритарна система всеки местен дерибей ще "намери" 6 000 гласа и ще имаме парламент на олигарсите .
  За пореден път ще цитирам Йода от междузвездни войни при изборът на Палпатин като "силна личност" : "Подобни мисли до много мрачно място ще ни доведат !" и "Демокрацията умира с гръмки аплодисменти"

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 74. 74 Профил на Dimitar Kunev
  Dimitar Kunev
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#56] от "pcx54625434":

  Не 40 000, а средно 25 000 са при 240 избирателни района. При 80 % останали в Българско - около 20 000. Колко е да купиш 2-3 000 гласа? При мажоритарна система ще е представен само едрият бизнес, не работещите хора. В община Вълчи дол, кметът е човек на Цветанов. Има около 30 % ромски гласове. Честни и способни българи няма да има избрани. Това е българската реалност. Да припомня ли как Фандъкова спечели в София? С гласове от Красна поляна и Факултето? 30 г се занимавам с избори, Иван Портних, кметът на Варна /не е лошо момче/, бе избран с ромски гласове. До 15,00 ромските босове се пазариха за 50 или 60 лв на глас, а босовете взеха по доста повече нули отзад. В София ще има в 15 района честно избрани, предимно ДБ, но в останалите 26 ще са "наши" хора. Прав е Слави, че може мажоритарна система, но НЕ СЕГА. Иди без свидетели доказвай, че има купени гласове, Вас ще осъдят. Че и друго ще Ви направят.

 75. 75 Профил на etar
  etar
  Рейтинг: 836 Неутрално

  Кмъчето се нарича капитализъм ... няма начин след развит социализъм да те върнат в примитивен капитализъм и да не ти обива ...
  —цитат от коментар 70 на dark'star


  Комунистическата върхушка под Луканов го наложи този капитализъм. Едрият капитал на България в момента води начало от куфарчетата на Луканов. СДС чрез ДС агентите вътре просто помогна това да се случи.

 76. 76 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3804 Весело

  До коментар [#70] от "dark'star":

  Надрасъл си звънци!
  Кой те излъга че социализмът е по-висш стадий в развитието?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 77. 77 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7855 Неутрално

  Избирателната система не се прави, за да се хареса на партиите, а да има справедливо представителството на всички групи граждани в парламента. И това вече 4 години ги обясняват на Славчо, ама той не вдява. Не знам, кой го е подучил да иска подобно нещо, защото съм сигурна, че не той го е измислил.

 78. 78 Профил на petrapetra
  petrapetra
  Рейтинг: 1311 Неутрално

  Пази боже от хомогенно правителство, видяхме, че липсата на демократичен опит и традиция лесно превръщат хомогенната партия в диктаторска. Всеки с абсолютна власт ще бъде изкушен да работи предимно за своето чекмедже, отколкото за обществото.

 79. 79 Профил на pavelsilistra
  pavelsilistra
  Рейтинг: 869 Неутрално

  Поздравления за автора на статията !
  Най-накрая една смислена статия по темата.

 80. 80 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 3060 Неутрално

  До коментар [#77] от "Роси":

  И не само това, би трябвало това представителство да бъде от най-харесваните личности в партията, а не тези със служебна победа начело на листите.
  Примерно ако от една коалиция са сложили начело на листата водач от партия или личност, за която даден избирател никога не би гласувал това може да го откаже да гласува за тази коалиция.
  Ако може да има разместване нехаресваните партии/личности няма да получат депутатски места.

 81. 81 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3804 Неутрално

  Пази боже от хомогенно правителство, видяхме, че липсата на демократичен опит и традиция лесно превръщат хомогенната партия в диктаторска. Всеки с абсолютна власт ще бъде изкушен да работи предимно за своето чекмедже, отколкото за обществото.
  —цитат от коментар 78 на petrapetra


  Закой ли път ще пусна този цитат - "Управляващите са като бебешките пелени. И едните, и другите трябва да се подменят често, защото лесно се вмирисват."
  Прекалено дългото стоене на ГЕРБ на власт им даде възможност да се укрепят с техни хора, поставени на отговорни места, но и законово, като непрекъснато си донагласяваха законите така, щото да са им най-удобни....
  Това ще го прави всеки, който се задържи по-дълго от нормалното във властта.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 82. 82 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4293 Любопитно

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Хей акъл море широко...
  хей небългарско

  "Основният белег на мажоритарния тип системи не е "гласуването за личности", каквато фалшива представа е трайно залегнала в съзнанието на мнозина българи,
  нито едномандатният район,

  а "принципът на мнозинството",
  според който представителните места се печелят от
  първите по резултати кандидати.

  Предимството на мажоритарните системи е,
  че те,
  бонифицирайки изкуствено определени партии,
  спомагат за формирането на парламентарни мнозинства,
  а оттам - на
  стабилни хомогенни правителства.

  Тъй като обикновено една партия има абсолютно мнозинство в парламента,
  в условията на мажоритарни системи

  коалиционните кабинети и свързаните с тях нестабилност, компромиси
  и задкулисни договаряния са
  рядкост.

  Трябва да уточним обаче, че мажоритарните системи не гарантират
  хомогенни управления и мнозинства,
  а само са предпоставка за такива."

 83. 83 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1317 Неутрално

  [quote#63:"sim4o"][/quote]

  и какво пречи след това да излезе и да си смени вота, което е опция до края на изборите, неограничен брой пъти

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 84. 84 Профил на clishi
  clishi
  Рейтинг: 12 Неутрално

  Всичко това само доказва, че да провеждаш референдум при необразован народ би работило само в полза на инициаторите на референдума. Хората нямат никакъв капацитет да решават въпроси, които изискват компетентност и подходящо образование. Някой, когото харесват и разпознават им казва, че нещо е хубаво и те гласуват без да го разбират. Сигурен съм, че от тези 2.5 млн. човека на референдума не повече от 100 000 са разбирали, за какво точно гласуват.

 85. 85 Профил на nickkal
  nickkal
  Рейтинг: 261 Неутрално

  А защо едни от най-развитите държави в света ползват мажоритарната система? Как не се галсува за човек? И то този който е от квартала и го познавам! А ако ме излъже, след 4 години няма да е в листата и пак да влезе, а ще гледа парламента през крив макарон.
  —цитат от коментар 15 на vladek


  Кои са тези най-развити държави. Някой го написа по-горе..... Виж резултатите за местни избори и си представи такъв парламент....!?!

 86. 86 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5967 Неутрално

  Субсидията е благо нещо.
  Еднопроцентовите и едночислените формацийки угасват при мажоритарна система.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 87. 87 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1507 Неутрално

  Др Живков е упущил елемент от баламосването на матряла: в САЩ и УК имат мажоритарна система и затуй са много добре. Като препишеме от тях, и ние ше станеме много добре.
  То и в Бангладеш имат мажоритарна система. Резултати - една Партия със 75%, една с 5 и една с 13
  https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Bangladeshi_general_election

  Там са даже още много по - напред с Реформите, щото тука гоним 120 депутата на 7 млн (1 на 50.000) , а там са 300 на 163 млн (1 на 500.000) , плюс коя партия спечели си слага още 50 депутата кои реши, но непременно жени.

 88. 88 Профил на vzoran
  vzoran
  Рейтинг: 473 Неутрално

  Мажоритарната система във Великобритания създаде силно напрежение тъй като ЮКИП имаше голям пропорционален вот и слабо представителство в парламента. Отдушник на това напрежение беше референдума за Брекзит където се видя, че несправедливостта е била основателна. В България е по справедлива пропорционалната система, като трябва да се подобрят преференциие, за да се даде мажоритарен елемент.

 89. 89 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1309 Неутрално

  Статията е много добра. Трябва да я прочетат всички, които мислят, че с промяна на избирателната система ще оправим България.
  А мисля, че дава правилния отговор защо слави не ще сега мажоритарна система. Страх го е, че на следващите избори Герб ще вземе още повече. Не се съмнявах, че ще си прави сметките като останалите политици. Мислеше, че ще влезе на бял кон като Симеончо и ще управлява еднолично, ама ядец. Сега ще почне да комбинира и електоратът му ще се сведе до публиката на тн му шоу.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 90. 90 Профил на etar
  etar
  Рейтинг: 836 Неутрално

  До коментар [#86] от "Незнайко в Слънчевия град":

  То и вторите ИТН и третите БСП щяха да угаснат при тази система. Само ДПС щеше да се запази.

 91. 91 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 703 Неутрално

  Тази мажоритарна система е такъв изстрел в крака, че мога да я сравня само с измамата "независим главен прокурор", който е зависим от който трябва, но не и от интересите на обществото и принципите на справедливостта и законността.

 92. 92 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1846 Неутрално

  По логиката на противниците на мажоритарната система, излиза че кметските избори в страната са абсолютно несправедливи и кметовете не представляват голяма част от избирателите -до 49% от тях.
  Избори в 2 тура може да се правят и при мнозинство от 66% от гласувалите, не от 51%. Тогава нивото на представителност на депутатите ще е 2/3 и няма как една партия, колкото и да е силна да овладее всички места.
  Проблемът на изборите с листи е, че избирателите нямат никаква роля при реденето на същите тези листи, докато при мажоритарния вот всяка партия ще и се налага да се съобразява с конкретната кандидатура за конкретен район - дали е позната, избираема, авторитетна. Сега с листите с парашутисти няма такова нещо.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 93. 93 Профил на filofob
  filofob
  Рейтинг: 1122 Неутрално

  До коментар [#7] от "Дария Колев":

  Живеейки в Германия би трябвало да си наясно какви са особеностите на тази държава със силната автономия на лендерите и т.н. Както е написал човекът прилагането на една избирателна система някъде им своите местни основания. И не може да се гледа във вакуум. Без да се отчитат. Доколкото помня, германският междинен модел май се прилага само в Германия или в още ограничен брой държави. И явно има причина за това.
  И изобщо, това харесва ми, не ми харесва, ей така, без дълбоко познаване на темата или прочетен поне учебник по избирателни системи и процедури( има на български) е излишно

 94. 94 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 703 Неутрално

  Референдума на Слави беше измама - работа на това задкулисие което славистите уж борят. Ако не беше проведен заедно с другите избори и да тикат бюлетината ръцете на избирателите, нямаше да докара до урните и 10%.
  —цитат от коментар 38 на Big_Villager

  +++++
  И на мен се опитаха да ми дават бюлетина, трябваше изрично да им откажа.

 95. 95 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8436 Любопитно

  Мая Манолова сега ще представи своя проектокабинет, в който, разбира се, тя ще бъде министър-председател.

  [email protected]
 96. 96 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8436 Любопитно

  Този кабинет ще получи подкрепата на „Демократична България“, „Има такъв народ“ и на Ахмед Доган !!!

  [email protected]
 97. 97 Профил на filofob
  filofob
  Рейтинг: 1122 Неутрално

  До коментар [#15] от "vladek":

  Защото отговаря на техната история и политически традиции. Примерно в Британия имат двукамарен парламент. А исторически наложили са се две партии. И при тях няма проблем ниската представителност на партийни малцинства. Тук искаме ли само две или три партии в парламента?

 98. 98 Профил на ivan_v
  ivan_v
  Рейтинг: 428 Гневно

  много сложно е, но има и просто обяснение - при мажоритарна система, разпределението на депутатите ще е подобно на разпределението на кметовете - тоест с 30% от гласовете онова нещо от Банкя ще има около 170-180 депутата. Затова толкова се радват на ситуацията създадена от неграмотниците от ИТН...

 99. 99 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2228 Неутрално

  [quote#63:"sim4o"]
  —цитат от коментар 83 на stg
  и какво пречи след това да излезе и да си смени вота, което е опция до края на изборите, неограничен брой пъти[/quote]

  И при всяко сменяне - по 30 лева!

  Ей такива избори ни трябват, ама онеа са се запънали .. и не помагат Изборната Реформа!

 100. 100 Профил на filofob
  filofob
  Рейтинг: 1122 Неутрално

  До коментар [#44] от "stein":

  Хайде още един, който директно копира чужди модели без яснота относно историческия контекст. Тия кантони не са измислени така. А са още от времето, когато Швейцария е била една хлабава федерация между полунезависими области, бореща се за утвърждаване като независима държава. То от тогава идва и пряката демокрация, която не съществува никъде по света. Хайде и нея да си я пипнем? Изобщо, това е друг свят и политическа и гражданска култура, която не можем да си внесем с простото прилагане на техните изборни правила.
  п.п. Преди години имаше една конференция по темата с швейцарско участие. И като питаха швейцарския представител как предотвратяват измамите при (пощенското гласуване, мисля), човекът си каза, че там не никой дори не му минава подобна мисъл

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK