"Хора, елате в 21-ви век", или за дистанционното гласуване

Ако животът на следващия парламент позволи, да се обърне внимание върху разликата в гласуването в България и в чужбина.

© Цветелина Белутова, Капитал

Ако животът на следващия парламент позволи, да се обърне внимание върху разликата в гласуването в България и в чужбина.Централната избирателна комисия обяви списъка на местата в чужбина, на които ще се образуват избирателни секции на предсрочните парламентарни избори на 11 юли. По списък засега те са 502. Предстои отново подаване на декларации за гласуване, наемане на помещения и организиране на секции, след като в промените на Изборния кодекс не влезе гласуването по пощата. Колко лесно се случва това в Швейцария разказва инженер Маргарита Кусева - ИТ специалист по сигурност и е-управление. Тя е част е от инициативата за подкрепа на електронното гласуване "Гласувай без граници". Заглавието е на редакцията.


Започнах да гласувам от чужбина още при първите възможни избори за български парламент в средата на 90-те години, когато българите в чужбина бяха толкова малко, че събитието беше организирано като парти, преброяването се обявяваше половин час след приключване на изборния ден, след което в Берн имаше концерт на Милчо Левиев в съвсем задушевна домашна обстановка.


От 15 години имам възможност да участвам и в швейцарските парламентарни избори и референдуми и съответно да направя поредния паралел между добра и обмислена организация и не чак толкова. От 30 години гласуването на българи от чужбина става по един и същ начин с хартиени бюлетини с малки вариации, главно по отношение откриването на секциите, което ту създава проблеми, ту после премахва част от тях, но създава нови. Тъй като съм обучена и като ИТ специалист, от 30 години практически се занимавам с това да анализирам процеси, да им намирам слабите места преди да ги рационализирам и автоматизирам, разглеждам и гласуването като един типичен процес, подлежащ на рационализация и автоматизация.
Гласуването в чужбина не е същото като в България, поради това че няма постоянни списъци, няма мрежа от постоянни избирателни секции разположени оптимално, така че българите в чужбина да не пътуват със стотици километри. Освен всичко подходящи помещения за тези секции трябва да се търсят и резервират всеки път.


Опитът ми като член на секционна избирателна комисия (СИК) в Цюрих


ме сблъска с елементарните причини за километричните опашки -


очевидно дописването на ръка на избирателните списъци, манипулациите около сгъване, подпечатване, пускане на бюлетина. Това не беше такъв проблем до към 2005 г., когато гласуването в чужбина минаваше с по 50-200 души в секция, главно в посолствата. В последните 15 години мобилността на българите експлодира и с това желаещите да гласуват и съответно километричните опашки.


През годините всички изменения на Изборния кодекс като че ли не отчитаха какъв е процесът на гласуване. Ако поне един юрист от предлагащите промени беше разиграл целия сценарий от регистрация до преброяване и изпращане на протоколите от СИК в чужбина до ЦИК, щеше да е наясно колко избиратели може по този начин да преминат през една секция. И това няма да е число, съпоставимо с избирателите в България.


Очаквайки като естествено решение приемането на гласуване по пощата за чужбина, бях неприятно изненадана от приемането на машинното гласуване повсеместно. Машините няма да отменят дописването на списъците, няма да решат проблема с намиране на помещения, пътуване до секции. С допълнителни ресурси (купуване на стотици машини) се намалява единствено суетенето около пускането на бюлетината, което сега ще става електронно. Отпадането на ограничението за броя на секции е добре, но какво казва то - като не се справяте с този брой секции, удвоете ги, утроете ги. Ако Форд беше решил проблема по този начин и досега вместо конвейер щяхме да имаме по 1000 пъти повече работници, щурайки се като мравки, за да сглобят една кола за 1.5 ч.


Но обратно в Швейцария. Когато станах пълноправен гражданин на тази държава през 2006 г., започнах да се интересувам от историята на различните канали за гласуване, както и да връщам лентата към дискусии на маса относно тайната на вота и аргументите за и против пощенското гласуване, които през 90-те години ми се виждаха чужди (в България по същото време хората протестираха на улицата).


2006 г. завършваше периода на въвеждане гласуване по пощата във всички кантони.


26-те кантона имат свои закони, парламенти, дори конституции, и могат да решават всичко, което не е решено на федерално равнище, самостоятелно. Гласуванията се провеждат 4 пъти в годината, доколкото има въпроси за решаване и са на три нива - общински, кантонални и федерални. Началото на днешния швейцарски референдум е поставено в Средновековиeто, когато на селския площад са се събирали всички мъже, носещи оръжие, и са гласували въпроси от общо значение с вдигане на копие. Следвайки тази трaдиция, консервативни и предпазливи каквито са си, швейцарците са едни от последните в Европа, въвели правото на гласуване за жени. При това и до днес в кантон Апенцел мъжете биха продължавали да гласуват против, ако федералният съд не им е наредил да променят най-сетне кантоналната си конституция, което става чак през 1990 г.


Организацията на пощенското гласуване се прави от обшините по списъците на регистрация, тъй като всеки швейцарец е регистриран в общината, където си плаща данъците. 3-4 седмици преди официално обявения ден за гласуване всеки избирател получава от общината по пощата "удостоверение за гласуване" (картонче с името си, където трябва да се разпише), бюлетините, на които трябва да отбележи избора си - партия, представители или отговор на даден въпрос, както и малка книжка с аргументи за и против въпроса, зададен на референдума, становищата на правителството и основните партии. Хладно, стегнато, без емоции, с факти. Безспорно едно от най-големите предимства според мен при пощенското гласуване.


Удостоверението се подписва и слага в големия плик, така, че да се вижда подписът, бюлетините се слагат в малък запечатан плик, който също се слага в големия плик. Пликът може да се пусне по пощата, но може и директно в обшината, важно е да стигне преди определения ден за изборите. На място после не може да се гласува. Тъй като веднъж не успях да пусна предварително писмото, отидох на място в общината в тези два часа, през които беше отворена секцията - бях сама, не се почувствах по-важна от около 90% от избирателите, които гласуват по пощата. Пред урните имаше жена и мъж явно пенсионери, които следяха да не сбъркам - в едната урна удостоверението за гласуване, в другата плика с бюлетини.


Броенето на бюлетини става все по-често с помощта на машини. Така например удостоверенията за гласуване с имената и подписите се сканират машинно, като автоматично се проверява за дупликати и данните се сравняват с тези от регистъра. Самите бюлетини също се броят на места с машини. Когато това е ръчно, е задължително да става на принципа на "4-те очи", т.е. поне от двама члена на комисия.


Ето аргументите против, които съм чувала:


• Тайна на вота - бюлетините могат да бъдат попълнени заедно със семейството.


• Риск от манипулация в семейството - родители избират вместо децата си, децата вместо родителите си, съпруг вместо съпругата си и обратно.


• Подаването на гласовете става в период от няколко седмици, когато събития могат да повлияят на решението.


• Няма възможност да се промени вотът преди дадения термин.


• Висока административна цена за обработване.


При първите два аргумента след дискусии се стига почти винаги до съгласие, че практически няма разлика с гласуването на място. Влиянието в семейството, дискусиите в къши, семейната история и авторитети определено се простират дотам, че дали човек ще гласува по пощата или ще отиде на 200 м до обшината, надали ще има голяма разлика при формиране на мнението му.


Последните два аргументи са всъщност в контекста на експерименталното


дистанционно електронно гласуване, което е прието от 2000 г. за ограничен брой избиратели.


Цената тук включва отпечатване на изборните материали, което отдавна е автоматизиран процес. От друга страна, се компенсира с намаляване необходимостта от персонал в секциите.


Разбира се, и в Швейцария има опити за фалшифициране. Не намерих информация за анализ дали пощенските фалшификации са по-значителни от гласуването на място в предвид това, че пощенското гласуване се използва от далечната 1978 г. Но невинаги каналът за гласуване е слабото място, използвано за компрометиране на вота. Последните скандали с фалшифициране на бюлетини бяха на кантонално ниво в кантоните Валис и Тургау.


В първия случай член на националистката партия по собствен почин беше откраднал от пощенски кутии изборни материали, фалшифицирал подписи и подал от чуждо име около 200 бюлетини. Младият човек е изключен от партията, приятелката му напуска по своя воля, осъден е условно на 1 г. затвор и да плати разходите по делото, които са около 40 хил евро. Най-голям удар понасят обаче имиджа на семейството, живеещо в малка община, както и на партията, която всъщност сама подава сигнал, след като избиратели се обаждат да търсят непристигнали изборни материали. В процеса на преброяване при сканиране на удостоверенията за самоличност става ясно, че вече някой е гласувал от тяхно име. Тъй като манипулацията е обявена от засегнатите общини чак след втория кръг, допуска се, че максималната щета е едно общинско място от общо 130, присъдено на една партия вместо на друга.


Във втория случай нарушението е направено от секретаря, който отговаря за обявяване на крайния резултат, и което няма всъщност нищо общо дали гласуването е по пощата. На участниците в броенето прави впечатление, че има разлика между техните записки и обявения резултат. И в двата случаи няма повод да се повторят изборите. Незначителното влияние на тези манипулации в сравнение с многобройните до 4 пъти гласувания в годината, удобството за избирателите в страната и в чужбина както и сравнително ниската цена за всяко гласуване не дават повод за колебание в избрания път.


Пощенското гласуване е прието и вече е един вид узряла технология. Швейцария няма намерение да се връща към броенето на копия на площада. Напротив - още от края на миналото хилядолетие като част от пътна карта за електронно управление, се постига


консенсус между партиите, че има смисъл да се експериментира в посока дистанционно гласуване.


Важен и убедителен аргумент беше, че в процеса ще се развият умения и ноу хау у собствените специалисти, няма да е нужно да се разчита на външен опит и експертиза. По този начин за 20 години се вървеше и експериментираше по този път без някоя партия да превърти, да върне решението или да шикалкави.


Двигател, както и при пощенското гласуване, са пак швейцарците в чужбина. 11% от швейцарското население или над 700 000 живеят извън границите на Швейцария и от 1994 г. имат право да гласуват от там само по пощенски път, като предварително трябва да се регистрират в дадена община, обикновено където са живели последно или където са родени. Техният глас обикновено е по-либерален - за Европа, против ограничаване правата на мигранти. След 2000 г. се променя законодателството на федерално и кантонално ниво, така че при определени условия даден процент от гласуващите регистрирани в кантона да използват дистанционно гласуване. Принципът е, ако не са изпълнени технически и организационни условия, дистанционно гласуване не се разрешава.


Колкото повече условия, гарантиращи сигурност, тайна и в последствие проверяемост на вота, са изпълнени, толкова по-голям процент от гласуващите може да използва новия канал. Между 2003 и 2015 г. се провеждат многобройни избори с ефективно дистанционно гласуване. Не се въвежда повсеместно, но Швейцария е крачка напред в опита си с новите технологии и е по-наясно как да върви с тях, а не срещу тях.


Какво може да научи България от това?


Ако животът на следващия парламент позволи, да се обърне внимание върху разликата в гласуването в България и в чужбина. Мъчително е да гледаме как закони се приемат изречение по изречение. Законът трябва да е консистентен, трябва да описва един логичен, практичен и приложим процес, изпитан и проверен от гледна точка сигурност, различни сценарии и възможни грешки в техника и хора. За всички участници в него.


Защо да не се опитаме да използваме адекватно технологиите? Не е ли по-лесно избирателите в чужбина да получават картонче с данните си (възможно за отпечатване е дори на място в СИК, която разполага с компютър и принтер) и да го пускат в отделна урна, като списъкът сам се нарежда по този начин, вместо един член на СИК да пише като луд, докато хиляди души навън го чакат? За какво е нужен втори допълнителен подпис на декларация, че няма да гласува на друго място? Хора, напуснете социалистическата бюрокрация и елате в 21-ви век. Чакаме ви.

Ключови думи към статията:

Коментари (142)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 850 Неутрално

  Това с километричните опашки е една голяма лъжа.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 3. 3 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3342 Весело

  Този текст е за депутати и ЦИК. Стига да искат да направят промяна - могат, жената им го е описала как се прави в цивилизованите държави. Но дали искат - ето това е съвсем друга тема.

 4. 4 Профил на save_knforest
  save_knforest
  Рейтинг: 628 Неутрално

  Чудесен сравнителен анализ за Швейцария, относно "Швейцария на Балканите". Поздравления!

 5. 5 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 850 Неутрално

  До коментар [#3] от "boevbisser":

  Стига с тези цивилизовани държави! Какво разбираш под цивилизация? Защото в цивилизационно отнишение българите да далеч по напред от швейцарците.

 6. 6 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Да сравниш швейцарския комунистически модел с българиския комунистичекси модел е меко казано тъпизам. На списователя на тая статия да припомня че швейцарците дефакто нямат парламент а избират хора които се събират и решават няколко пъти в годината. За целта те не получават нито заплати нито кифтета за по 5 стотинки.

  Така че демокрацията не работи и там както и в България но поне там разрушителната и сила е намалена до минимум.

  Колкото до гласуването, гласувайте, избора на по малкото зло винаги е вълнувал стадото.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 8. 8 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  аргументите за тайната на вота, гарантиран ни от конституцията са слаби. факт, при гласуване по пощата не е гарантирана тайната на вота

  няма как да сравняваш културата на гласуване в швейцария и същата в българия, най малкото заради броя на гласувания там и тука. съответно да твърдиш, че модела там ще работи и тук.

  не разбрах, в секциите с машини ли се гласува. за броенето е ясно.

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 9. 9 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2696 Неутрално

  До коментар [#3] от "boevbisser":Стига с тези цивилизовани държави! Какво разбираш под цивилизация? Защото в цивилизационно отнишение българите да далеч по напред от швейцарците.
  —цитат от коментар 5 на von_seeckt  До коментар [#5] от "von_seeckt":

  Цивилизацията е педантично спазване на правилата и нормите след като преди това са изпразнени от живеца в тях... Виж културата е друга торта...

 10. 10 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3342 Весело

  До коментар [#5] от "von_seeckt":

  Ти що живееш в Германия, а не в България - тази древна, цивилизована и културна страна, този образец на европейско съвършенство?
  Разбирам те, като отвреме-навреме се заяждаш, в случая обаче не си прав.

 11. 11 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2605 Неутрално

  Когато беше Костинбродската афера на Маяма никой дори не се запита ако имаш един камион с бюлетини как точно би могъл да ги вкараш в урните. Това не вълнуваше нито хейтърите нито журналистите. Единственото което ги вълнуваше беше да се хейти и да се уронва доверието в честността на изборите.

  Същото ще се получи и след тези машинни избори. Те ще бъдат подложени на съмнение от всички недоволни от резултата под предтекст за подправен и контролиран софтуер. Близо 40% от американските избиратели бяха доведени до увереността, че гласът им е бил подменен чрез манипулиран софтуер. При това там технологията на изборите с машини много повече подлежи на проверка защото машините броят хартиени бюлетини които се съхраняват. При нас цялата проверка ще е в някакви хвърчащи фишчета пуснати в неохранявана от никого кутия. Нищо не е разписано в закона относно кой и как ще проверява резултатите ако бъдат оспорени. Очаквам оспорвана балканиада.

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
 12. 12 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 850 Неутрално

  До коментар [#9] от "deaf":

  Не е вярно, цивилизацията винаги се гради върху някаква оригинална,своеобразна,културна идея. Спазването на правила е най,типипно за петенциарните заведения.

 13. 13 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 850 Неутрално

  До коментар [#10] от "boevbisser":

  Това няма никакво значение,къде аз живея. Материалното удобство не е цивилизация.

 14. 14 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3342 Весело

  До коментар [#13] от "von_seeckt":

  тъй, тъй...

 15. 15 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 1175 Неутрално

  Г-жо Кусева, и ние живеем много години в една друга демократична страна в Европа, но да искате за българите гласуване по пощата означава, че просто или не познавате или се правите че не познавате, основен български проблем:

  Купуването на гласове от партиите!

  Такова явление тук на Запад няма. Затова всякакви напъни да се лобира за дистанционно гласуване са в грешната посока. Само лично явяване и показване на лична карта гарантира до някаква степен, че няма да има купени гласове!

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 17. 17 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  Този текст е за депутати и ЦИК. Стига да искат да направят промяна - могат, жената им го е описала как се прави в цивилизованите държави. Но дали искат - ето това е съвсем друга тема.
  —цитат от коментар 3 на boevbisser


  Дистанционно гласуване означава 100 процента от циганите да гласуват, щото един технически грамотен ще гласува с личните карти на 1000 .Това ли искате?

 18. 18 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3342 Весело

  До коментар [#11] от "emil":

  Близо 40% от американските избиратели бяха доведени до увереността, че гласът им е бил подменен чрез манипулиран софтуер.

  Ко, ко каза, това откъде го взе, вероятно от решенията на съдилищата против твърденията на Тръмп, че има манипулации?

  Верно във форума има кръгли идиоти.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 20. 20 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3342 Весело

  [quote#17:"Мусаши"][/quote]

  Тя говори за гласуване на сънародниците ни в чужбина преди всичко. Първо прочети. Или как беше - чукча писател, не читател.

 21. 21 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 850 Неутрално

  До коментар [#20] от "boevbisser":

  Ами че тя чужбина е пълна с нашенски циганор.

 22. 22 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2696 Неутрално

  До коментар [#9] от "deaf":Не е вярно, цивилизацията винаги се гради върху някаква оригинална,своеобразна,културна идея. Спазването на правила е най,типипно за петенциарните заведения.
  —цитат от коментар 12 на von_seeckt  До коментар [#12] от "von_seeckt":

  Да де,казваме едно и също. Цивилизацията изпразва от съдържание някоя културна идея и хората продължават само механично да я следват. Например културната идея за демократични избори при които мнозинството решава кой да управлява държавата. В началото хората се въодушевяват от тази идея,но с течение на времето демократичните избори се ЦИВИЛИЗОВАТ,тоест изпразват от смисъл...

  "Умирайки,културата се превръща в цивилизация" - Освалд Шпенглер,немски философ.

 23. 23 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 1057 Неутрално

  За по-голямо улеснение гласокупувачите в Столипиново не са си мечтали.

 24. 24 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  [quote#17:"Мусаши"]
  —цитат от коментар 20 на boevbisser
  Тя говори за гласуване на сънародниците ни в чужбина преди всичко. Първо прочети. Или как беше - чукча писател, не читател.[/quote]

  В чужбина няма ли цигани?В Германия, Франция, Белгия, Великобритания има стотици хиляди цигани. Не случайно българските граждани в Германия получават най-много помощи за деца от всички чужденци.

 25. 25 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1633 Неутрално

  Статията иска да каже "Ако може съвременните българи живели 45 г. в комунистически терор и 32 г. в посткомунистически терор да започнат да разсъждават и да проявяват поне от време на време някакви признаци на ум и разсъдителност"...
  И как ще стане? То умът не расте по дърветата.
  Освен това, когато всичко всичко е добре направено не може да се лъже и да се краде. Когато има ред е зле за тези които искат да лъжат, крадат и мошенствоват. То не че съвременният българин ще може да създаде ред, защото за да създаваш ред се иска ум. Като си тъп и какъв ред да създадеш. Затова на българинът навън му харесва, защото има порядки. Но там не живеят българи.
  А що се отнася до гласуването в чужбина, то това гласуване няма да оправи работата. Защото ето видя се българите в чужбина за кого гласуват, за Слави Трифонов. Слави Трифонов ли е надеждата на България?

  ДБ=БКП
 26. 26 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1633 Неутрално

  До коментар [#24] от "Мусаши":

  И най-малко работят. "Българин" е станало нарицателно на тъп и мързелив. И то не говорим за ромите. Просто като се каже в чужбина "българин" и се разбира тъпак.
  И българите се обиждат. Какво се обиждате, поумнявайте.

  ДБ=БКП
 27. 27 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 850 Неутрално

  До коментар [#26] от "anonimnii":

  Себе си ли визираш?

 28. 28 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3342 Весело

  До коментар [#21] от "von_seeckt":

  Ама въпреки циганорите не си идваш в цивилизацията, нали така. Ей.
  Дамата е написала неща, които си струва да се обмислят и обсъдят, това е.

 29. 29 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  До коментар [#24] от "Мусаши":И най-малко работят. "Българин" е станало нарицателно на тъп и мързелив. И то не говорим за ромите. Просто като се каже в чужбина "българин" и се разбира тъпак. И българите се обиждат. Какво се обиждате, поумнявайте.
  —цитат от коментар 26 на anonimnii


  Не разбрах-тъпи или мързеливи са българите?

 30. 30 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  До коментар [#21] от "von_seeckt":Ама въпреки циганорите не си идваш в цивилизацията, нали така. Ей.Дамата е написала неща, които си струва да се обмислят и обсъдят, това е.
  —цитат от коментар 28 на boevbisser


  Освен циганите на 100 процента ще гласуват и турците в чужбина за ДПС.Това обмислили сте го?

 31. 31 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1633 Неутрално

  До коментар [#27] от "von_seeckt":

  Ами не визирам себе си. Цял живот живея в България и умните българи, които съм познавал се броят на пръстите на едната ми ръка.

  ДБ=БКП
 32. 32 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1633 Неутрално

  До коментар [#29] от "Мусаши":

  Тъпи. Са това е най-големият проблем. Разбира се като няма кой да разсъждава всичко друго вече е ясно.

  ДБ=БКП
 33. 33 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  До коментар [#27] от "von_seeckt":Ами не визирам себе си. Цял живот живея в България и умните българи, които съм познавал се броят на пръстите на едната ми ръка.
  —цитат от коментар 31 на anonimnii


  Нормално е като контактуваш с тъпаци,да не срещаш интелигентни българи. Смени си социалната среда и всеки ден ще се срещаш с десетки умни българи.

 34. 34 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 850 Неутрално

  До коментар [#28] от "boevbisser":

  Идвам си,как да не си идвам. Но това са външни работи. Важно е самосъзнанието,защото цивилизациите имат способността да разтварят с себе си чужди идентичности, а аз съм си българин и никъде не го крия.

 35. 35 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1633 Неутрално

  До коментар [#33] от "Мусаши":

  Не е толкова прост проблемът. И ми е чудно че тук някой го учудва истината.

  ДБ=БКП
 36. 36 Профил на b.rainstorm
  b.rainstorm
  Рейтинг: 40 Неутрално

  Супер, ама мафията дето съсипва България няма изгода от дистанционно гласуване.
  Точно толкова е просто

 37. 37 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  До коментар [#29] от "Мусаши":Тъпи. Са това е най-големият проблем. Разбира се като няма кой да разсъждава всичко друго вече е ясно.
  —цитат от коментар 32 на anonimnii


  Ти не беше ли грък?
  Наистина българите не сме толкова умни като гърците да натрупаме огромен външен дълг и после като просяци да се молим да ни го опростят.И"тъпите"българи вече доганват гърците по БВП на човек от населението, а разликата беше в пъти преди години.

 38. 38 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 850 Неутрално

  До коментар [#37] от "Мусаши":

  Този е по скоро турчин.

 39. 39 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1633 Неутрално

  До коментар [#37] от "Мусаши":

  Не съм писал никъде какъв съм. Анонимен съм.

  ДБ=БКП
 40. 40 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1633 Неутрално

  До коментар [#38] от "von_seeckt":

  Че то турци в България нали няма?
  Може да съм ром?

  ДБ=БКП
 41. 41 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  До коментар [#37] от "Мусаши":Този е по скоро турчин.
  —цитат от коментар 38 на von_seeckt


  Още по-зле .Един лев се търгува за над 5 турски лири.А преди години бяха 1 към 1.И тия са много"умни".

 42. 42 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 850 Неутрално

  До коментар [#40] от "anonimnii":

  Може,да😆.

 43. 43 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 2018 Неутрално

  Девойката да каже за машинното гласуване: в Швейцария с машини ли се гласува или с хартия?

 44. 44 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  До коментар [#37] от "Мусаши":Не съм писал никъде какъв съм. Анонимен съм.
  —цитат от коментар 39 на anonimnii


  Със сигурност не си етнически българин.Нямам нищо против българските турци и мюсюлмани, ама не мога да понасям такива като теб,които грозно обиждат.

 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 46. 46 Профил на eddie3141
  eddie3141
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#20] от "boevbisser":

  Един момент, моля. Нали сме за равноправие. Как така за чужбинците има, а за туземците няма. И пожеже наистина чета внимателно, в статята е казано "в общината, където си плащаш данъците" . Е, в коя българска община чужбинците си плащат данъците?

 47. 47 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1633 Неутрално

  Българите вместо да се занимават с глупости по-добре да започнат да декомунизират държавата. Тогава всичко от само себе си ще се оправи.
  Но с Резидент дето е против махането на бетона от Орлов мост, с политици, които са против лустрацията...
  Народа трябва да ги измете всички червени.

  ДБ=БКП
 48. 48 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1539 Неутрално

  Машинното гласуване, ако разбирам правилно, беше въведено и заради купения вот - сега няма възможност да снимаш попълнената бюлетина с телефон.

  При гласуване по пощата ще можеш пред купувача да попълниш бюлетината и да му я дадеш, за да я пусне лично тя/той в пощенската кутия.

  Различните проблеми водят до различни решения, за един ИТ специалист това би трябвало да бъде очевидно.

 49. 49 Профил на scott
  scott
  Рейтинг: 782 Неутрално

  гласеуването не е важно за България.
  Се едно, у полицията, да те кара да си избираш с коя пръчка ше те бият.
  ТА, СТИГА НАПЪНИ. СТОЙ СИ У ЕВРОПАТА И СИ ТРАЙ.
  Тука е друго.

 50. 50 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1633 Неутрално

  До коментар [#44] от "Мусаши":

  Православен християнин съм.

  ДБ=БКП
 51. 51 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2042 Неутрално

  До коментар [#11] от "emil":

  Аз ще гласувам с бюлетина! Ще настоявам, ще подпиша декларация и ще гласувам с бюлетина!
  А примера как единактивист в Шнейцария злоупотребил с пощенското гласувате..... ще е ежедневие в турските села и циганските гета, но никой няма да се обади, че не е получил плика с материалите.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 52. 52 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  До коментар [#44] от "Мусаши":Православен християнин съм.
  —цитат от коментар 50 на anonimnii


  Значи правилно предположих,че си грък.Само вие сте толкова злобни към България и българите. Не съм чел във форума турчин да плюе така като теб.

 53. 53 Профил на eddie3141
  eddie3141
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#24] от "Мусаши":

  А защо в тези страни няма цигани? Защото в средните векове тези племена културно (с огън и меч) са били помолени да напуснат земите им и са намерили прием на изток. Защото тук е било некултурно и варварско и никаква следа от хумънизъм и търпимост към различните. Та сега и на това ни учат.

 54. 54 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#20] от "boevbisser":

  примерът, който е дала е за гласуване в швейцария, а не швейцарците в чужбина(аз не знам дали швейцарците в чувжбина гласуват на всичките им видове избори). още по неправилно е да сравняваш двата типа гласуване

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 55. 55 Профил на
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  Темата за цивилизацията е много важна. Благодаря, че я повдигате. На обществото ни предстои да я обсъди в дълбочина (нейната същност), а не толкова в широчина (в пространствен аспект - къде на планетата е повече и къде по-малко).

  Добро начало са думите на Кенет Кларк в уводната част на "Цивилизацията":

  "Какво е цивилизация? Не знам. Не мога да й дам абстрактно определение — все още не. Но мисля, че мога да позная цивилизацията, когато я видя; сега тя е пред погледа ми. Ръскин е казал: „Великите нации пишат своите автобиографии в три ръкописа — книгата на делата им, книгата на словата им и книгата на изкуството им. Не можем да разберем нито една от тези книги, ако не прочетем и другите две, но единствената, която заслужава доверие, е последната“. Общо взето, мисля, че това е вярно. Писатели и политици могат да правят най-различни назидателни изказвания, но това са, както бихме казали, само декларации за бъдещи намерения. Ако трябваше да кажа кое изразява истината за едно общество — една реч на министъра на жилищното строителство или самите сгради, издигнати по негово време — бих посочил сградите.

  Това не означава обаче, че историята на цивилизацията е история на изкуството — нищо подобно. Големи произведения на изкуството могат да бъдат създадени и във варварски общества — всъщност самата ограниченост на първобитното общество придава на декоративното му изкуство особена интензивност и жизненост. През 9 век човек е можел да хвърли поглед надолу по Сена и да види носа на викингски кораб, носещ се нагоре по реката. Когато го разглеждаме днес в Британския музей, виждаме, че той е внушително произведение на изкуството; но за майката на едно семейство, което се мъчи да си устрои дом в малката колиба, той би изглеждал нещо не дотам приятно — също така застрашаващо нейната цивилизация, както перископът на ядрена подводница.

  Един още по-краен пример ми идва на ум: африканската маска, която принадлежеше на Роджър Фрай (3). Спомням си, че когато той я купи и я окачи на стената, ние бяхме единодушни, че тя притежава всички качества на голямо произведение на изкуството. Предполагам, че на много хора днес тя би се видяла по-вълнуваща от главата на Аполон Белведерски.

  И все пак цели четиристотин години след откриването му Аполон е бил онази скулптурна творба, която е будила най-голямо възхищение в света. Наполеон особено се гордеел с това, че успял да я задигне от Ватикана. Ако не бяха екскурзоводите, които днес са единствените популяризатори на традиционната култура, тя би била вече напълно забравена." 56. 56 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1633 Неутрално

  До коментар [#44] от "Мусаши":

  "не мога да понасям такива като теб,които грозно обиждат"

  За вас са обиди, за мен са си жестоката истина. Истина в която живея.
  Обижда ви истината? Ами мен пък ме обижда че това е средата и никой няма тези качества за да я промени. Като сами не можете дайте на някои други да управляват. Българите трябва да знаят че нямат много време. Ако не поумнеят до 20 г. друг ще управлява в България. И не знам кой ще е този друг (най-вероятно западняци).

  ДБ=БКП
 57. 57 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  До коментар [#24] от "Мусаши":А защо в тези страни няма цигани? Защото в средните векове тези племена културно (с огън и меч) са били помолени да напуснат земите им и са намерили прием на изток. Защото тук е било некултурно и варварско и никаква следа от хумънизъм и търпимост към различните. Та сега и на това ни учат.
  —цитат от коментар 53 на eddie3141


  Точно така.И не само циганите, но"цивализованите"са избивали и прогонвали евреите, а в България няма случаи на погроми срещу евреи.И само ние спасихме евреите от лагерите на смъртта.

 58. 58 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3342 Весело

  До коментар [#48] от "еспресо":

  Остави го машинния вот, говорим за сънародниците ни в чужбина. При над 1.5-2 млн. българи там без пощите /или електронно/ мнозинството не може да гласува, това е.
  Големите политически партии видимо не искат това да се случи. На последните избори гласуваха около 180 хил. българи в чужбина, да кажем, около 10 % от живущите там. В България гласуваха 50 %. Няма да е лошо тези хора да гласуват, тази дама разказва как това може да стане, тук обаче - рев, не може, антиконституционно и пр. глупотевини. Много по-трудно е да бъде манипулиран вота в чужбина, и точно заради това партиите ще измислят всякакви обструкции.
  Успешен ден на всички, да ходим на работа.

 59. 59 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1633 Неутрално

  До коментар [#52] от "Мусаши":

  Е анонимен съм.

  ДБ=БКП
 60. 60
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 61. 61 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  До коментар [#44] от "Мусаши":"не мога да понасям такива като теб,които грозно обиждат"За вас са обиди, за мен са си жестоката истина. Истина в която живея.Обижда ви истината? Ами мен пък ме обижда че това е средата и никой няма тези качества за да я промени. Като сами не можете дайте на някои други да управляват. Българите трябва да знаят че нямат много време. Ако не поумнеят до 20 г. друг ще управлява в България. И не знам кой ще е този друг (най-вероятно западняци).
  —цитат от коментар 56 на anonimnii


  България има 24 процента от БВП външен дълг,Гърция 205 процента от БВП.Кои са тъпите?ЕС вече 40 години налива пари в Гърция .Ако само 20 процента от тия пари се бяха наляли в България, тук щеше да е райска градина.
  Яд те е,че вече българите не са бедняците от север. Свиквай-българите все по-богати ще стават,а гърците ще обедняват.

 62. 62 Профил на
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  Да ви припомня и последните думи на К. Кларк в книгата му, защото имат значение за преценките ни в тази тема:

  "В тази книга се говори за произведения на гениални творци в областта на архитектурата и живописта, на философията, поезията и музиката, на науката и техниката. Да, те съществуват; невъзможно е да ги отминем. А те са само частица от онова, което е постигнал човекът на Запада през последните хиляда години, често пъти след неуспехи и отклонения, поне толкова разрушителни, колкото тези на собствената ни епоха. Западната цивилизация представлява поредица от възраждания. Това без друго трябва да ни вдъхне упование в самите нас.

  Казах в началото, че липсата на себеупование, повече от всичко друго, убива цивилизацията. Ние можем да се самоунищожим също така успешно с цинизъм и безверие, както и с бомби. Преди шестдесет години У. Б. Йейтс, който се изявяваше като гений повече от всеки друг познат на мен човек, написа едно знаменито пророческо стихотворение:

  Всичко се разпада, центърът не издържа.
  Анархията шествува по света
  и пороят кървав, в който се удавя
  навсякъде привидната невинност.
  Без убеждения живеят най-добрите,
  най-лошите вилнеят с лихи страсти.

  Несъмнено между двете войни беше точно така и това без малко не ни унищожи. И днес ли е същото? Не съвсем, защото добрите хора имат убеждения — дори малко повече, отколкото трябва. Бедата е, че все още няма център. Не виждам никаква алтернатива на героичния материализъм, а той не е достатъчен. На бъдещето пред нас можем да гледаме с оптимизъм, но не и непременно с радост."

 63. 63 Профил на bizarre_infit
  bizarre_infit
  Рейтинг: 520 Неутрално

  До коментар [#15] от "Дария Колев":

  Страшна логика- понеже партиите купуват гласове , няма да улесним суверена да гласува по най лесния за него начин! Браво̀! Ура! Борим проблема със същите методи с които сме го създали!!!!

  Всеки го бива поне в едно нещо -ако и толкова не те бива, поне не пречи на другите.
 64. 64 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  До коментар [#48] от "еспресо":Остави го машинния вот, говорим за сънародниците ни в чужбина. При над 1.5-2 млн. българи там без пощите /или електронно/ мнозинството не може да гласува, това е.Големите политически партии видимо не искат това да се случи. На последните избори гласуваха около 180 хил. българи в чужбина, да кажем, около 10 % от живущите там. В България гласуваха 50 %. Няма да е лошо тези хора да гласуват, тази дама разказва как това може да стане, тук обаче - рев, не може, антиконституционно и пр. глупотевини. Много по-трудно е да бъде манипулиран вота в чужбина, и точно заради това партиите ще измислят всякакви обструкции.Успешен ден на всички, да ходим на работа.
  —цитат от коментар 58 на boevbisser


  Има разлика между сънародници в чужбина и български граждани. В чужбина има около 1,3 милиона български граждани. От тях половината са цигани, турци и помаци. Естествено те имат същите права, но лошото е,че циганите си продават гласовете, а турците и помаците си гласуват за ДПС.
  Та при електронен вот те ще гласуват на 100 процента, докато много българи няма да гласуват. Сестра ми е в САЩ и няма никакво желание да гласува за избори в България. Много са като нея.

 65. 65 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  Да ви припомня и последните думи на К. Кларк в книгата му, защото имат значение за преценките ни в тази тема:"В тази книга се говори за произведения на гениални творци в областта на архитектурата и живописта, на философията, поезията и музиката, на науката и техниката. Да, те съществуват; невъзможно е да ги отминем. А те са само частица от онова, което е постигнал човекът на Запада през последните хиляда години, често пъти след неуспехи и отклонения, поне толкова разрушителни, колкото тези на собствената ни епоха. Западната цивилизация представлява поредица от възраждания. Това без друго трябва да ни вдъхне упование в самите нас. Казах в началото, че липсата на себеупование, повече от всичко друго, убива цивилизацията. Ние можем да се самоунищожим също така успешно с цинизъм и безверие, както и с бомби. Преди шестдесет години У. Б. Йейтс, който се изявяваше като гений повече от всеки друг познат на мен човек, написа едно знаменито пророческо стихотворение: Всичко се разпада, центърът не издържа. Анархията шествува по света и пороят кървав, в който се удавя навсякъде привидната невинност. Без убеждения живеят най-добрите, най-лошите вилнеят с лихи страсти. Несъмнено между двете войни беше точно така и това без малко не ни унищожи. И днес ли е същото? Не съвсем, защото добрите хора имат убеждения — дори малко повече, отколкото трябва. Бедата е, че все още няма център. Не виждам никаква алтернатива на героичния материализъм, а той не е достатъчен. На бъдещето пред нас можем да гледаме с оптимизъм, но не и непременно с радост."
  —цитат от коментар 62 на


  Западната цивилизация се разпада заради политкоректността, нахлуването на милиони африканци и азиатци, пропагандата на хомосексуализма, феминизма,абортите. Европейците измират,а са заменени от африканци и азиатци.И то не цивилизованите японци и корейци,а араби,пакистанци,афганистанци.

 66. 66 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2359 Весело

  Значи ако на някого му е такъв проблем да отдели някакво време веднъж на 4 години за да гласува и то в почивен ден - ами съжалявам, ама явно това не му е в приоритетите. Все едно да искам да ми направят магазин за хобито пред нас, щото не ми се ходи до центъра на София. А мацката е написала толкова глупости как дистанционното гласуване било едва ли не по-сигурно от това на място, че чак ще падна. Интересното е, че едни и същи хора мрънкат за домашното насилие и тормоз и твърдят, че нямало как бащата да събере бюлетините на всички и да ги попълни и прати (или да им виси на главата и да гледа как гласуват по интернет). За хилядите възможности за други фалшификации няма да отварям дума дори. Най-сигурният начин е машинно гласуване на място, персонално, със строг контрол на машините. То пак стават измами, но възможностите са несравнимо по-малко, както и се доказа на последните избори (прочетете статията за невалидните бюлетини по крепостите на ДПС).

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 67. 67 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1859 Неутрално

  Дистанционното гласуване при нашето технологично ниво и състоянието на пощите е една ОГРОМНА БЕЛЯ

 68. 68 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2359 Весело

  Да не говорим доколко е морално (за правната страна няма спор - естествено, че имат право) хора, които нямат намерение да се връщат в България и плюят и храцат по държавата и сънародниците си с повод и без повод (познавам много такива) да решават кой да ме управлява мене тук. И понеже знам какъв е аргумента - "ама ние пращаме пари" - ми по тази логика трябва да дадем право на глас и на всички руснаци, англичани и ирландци с имоти у нас. И те са дали и дават пари, и те идват за по няколко седмици всяка година, вероятно много от тях и харесват и милеят за България повече от много нашенци в чужбина.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 69. 69 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4201 Весело

  До коментар [#26] от "anonimnii":

  Ама ти верно си много объркан човек!?

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 70. 70 Профил на
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  [quote#65:"Мусаши"][/quote]

  Е, човекът е писал онези думи през 70-те. Измина половин век оттогава.
  Само смътно е усещал, без да разбира, цикличността в обществените процеси и от там - в историята. Това разбиране е част от цивилизацията на Изтока, в Запада го няма.

  Западът си въобразява, че общественото развитие е права и богатствата му - духовни и материални - ще се увеличават в геометрична прогресия. Изтокът се е въртял повече време в кръговете на историята и затова казва: който е на високо, ще падне, а който е ниско, ще се въздигне.

 71. 71 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  [quote#65:"Мусаши"]
  —цитат от коментар 70 на
  Е, човекът е писал онези думи през 70-те. Измина половин век оттогава.Само смътно е усещал, без да разбира, цикличността в обществените процеси и от там - в историята. Това разбиране е част от цивилизацията на Изтока, в Запада го няма. Западът си въобразява, че общественото развитие е права и богатствата му - духовни и материални - ще се увеличават в геометрична прогресия. Изтокът се е въртял повече време в кръговете на историята и затова казва: който е на високо, ще падне, а който е ниско, ще се въздигне.[/quote]

  Демографските процеси са тези,които ще погубят западната цивилизация. Щото населението застарява и измира.И се замества с хора с други ценности,манталитет и култура.
  Иначе няма други обективни предпоставки за разпад.Но на тоя свят най-важна е демографията.

 72. 72 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3201 Любопитно

  До коментар [#20] от "boevbisser":

  Вое не знаете какви "българи" има е Германия,Белгия,Холандия или дори Полша.Що не оитате зс "българската махала" в Дуисбург?

 73. 73 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1891 Неутрално

  Всички пощенски и електронни системи (в Швейцария няма машинно гласуване в секциите), описани от другарката, имат един сериозен недостатък. Това е тайната на вота. Няма абсолютно никаква гаранция, че името на избирателя няма да бъде свързано с конкретната негова бюлетина и оттам да се компрометира конституционното изискване за тайна на вота. Малко пликче, голямо пликче, любопитни пръстчета и очички... Таи система, особено у нас ще доведе до още по-големи рискове от зависимост и натиск спрямо избирателя.

 74. 74 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3201 Любопитно

  До коментар [#36] от "b.rainstorm":

  Точно "Мафията "има интерес от електронно гласуване.То дава по-малко грешки-елиминира човешкия фактор.

 75. 75 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3201 Любопитно

  До коментар [#54] от "sarunka":

  Швейцария е една от страните,където няма гласуване в Чужбина,освен в посолства или консулства.Осбоврн принцип е да се гласува там,където се плашат данъци-така,пе да можеш да поемаш отговорност за избора си.

 76. 76 Профил на Крадливото ромче
  Крадливото ромче
  Рейтинг: 1987 Неутрално

  Лидера на ДПС в Столипиново много ще се зарадва на едно дистанционно гласуване.

  Комунистите са виновни!
 77. 77 Профил на Luben Pandev
  Luben Pandev
  Рейтинг: 56 Неутрално

  Аз съм за по-радикално и демократично решение, тъй като считам, че всяко техническо ограничаване на възможностите за гласуване е противоконституционно. Съвременните технологии предлага голям набор от технически възможности за демократизиране, опростяване и поевтиняване на гласуването. При това с безгрешна идентификация на гласоподавателя в реално време, както и бърза обработка на резултатите. Опита на банките, куриерските фирми, мобилните оператори и разплащателни компании доказва това. Смелото въвеждане на тотална технологична свобода на гласуването ще премахне всички или почти всички сега съществуващи пречки пред гласуващите, независимо къде по света се намират. Ще направи излишни секциите, комисиите и наблюдатели, застъпници и куп други тежки бюрократични органи, които са податливи на корупция и скъпоструващи.
  Съмненията относно тайната на вота, грешки, манипулации и т.н. са несъстоятелни, защото една част ще бъдат елиминирани от масовото а гласуване и независимият машинен/роботизиран/ контрол на процеса. Тайната на гласуването по-лесно се опазва когато се гласува самостоятелно, от удобното в момента място и време, по личното комуникационно средство, по пощата, по банков път или другите по горе споменати технически средства. А и нима някой в България се съмнява, че при сегашните "сватби" избори тайната на вота не е компроментирана?

 78. 78 Профил на tsefan_92
  tsefan_92
  Рейтинг: 167 Неутрално

  [quote]Хора, елате в 21-ви век, или за дистанционното гласуване. [/quote]

  Изчакай първо да дойдат в 20-ти век, после 21! Всичко по реда си :)

  Да изринем ГРОБ-авите комунисти с 200! Да си върнем държавата!
 79. 79 Профил на tsefan_92
  tsefan_92
  Рейтинг: 167 Любопитно

  ГЕРБ-авите троли яко против машинното гласуване и гласуването в чужбина. Как иначе ще фалшифицират вот и ще неглежират гласувете от чужбина, които ги класираха на дъното миналите избори.

  Да изринем ГРОБ-авите комунисти с 200! Да си върнем държавата!
 80. 80 Профил на crq18506084
  crq18506084
  Рейтинг: 1229 Неутрално

  [quote#7:"Свободна Мисирска Мафиотизирана"][/quote]

  Прекаляваш с този Борисов, искаш да лягаш с него или да му бъркаш в чекмеджето?

 81. 81 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 3222 Неутрално

  Да де, ама във всички тези държави няма купен и контролиран вот.
  В България всеки, който има възможност купува гласове. Само наивник може да си мисли, че търговията с гласове ще се пресече който и да дойде на власт. Практиката показва, че всяко ново правителство за нула време усвоява практиките на старото.
  Може да се поинтересувате защо Франция забрани вота по пощата: масови фалшификации.

 82. 82 Профил на
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  [quote#71:"Мусаши"][/quote]

  Благодаря, колега, за коментарите ви.

  Всъщност, има други предпоставки за разпада. Демографията е следствие, което си има причини. Разбира се, демографията също се явява причина за други следствия, но преди нея по веригата има други. Съзнателната промяна на тези причини може да доведе до обществен възход, а той оправя и демографската крива.

  Всички проблеми и възможности са в съзнанието. То също е подвластно на циклични промени. Масовото съзнание функционира като мрежа, невроните на която са личностните съзнания, които обменят представи помежду си. Те не винаги работят на максимума си. Редуват се спадове и възходи. Функционирането им притежава всички характеристики на вълна.

 83. 83 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 3814 Неутрално

  Като чета с какво настървение опозицията натиска за дистанционно гласуване, сега чак в Швейцария са се оглеждали?

  Ама първо трябва да настигнем швейцарците по много показатели и едва тогава да гледаме те как избират!

  ДБ: Време е да спечелим България
 84. 84 Профил на
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  Много хора в България са зависими, затова тайната на вота е от значение.

  Свободните хора биха предпочели вотът им да не е таен, но за сметка на това да могат да проверят дали изобщо и дали точно е отчетен. Как ще го направят е въпрос на технология.

  Свободата на личността е базовата обществена потребност, която не е удовлетворена и този проблем влече след себе си другите.

 85. 85 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1594 Неутрално

  Аз от матряла разбрах че при гласуване по пощата може спокойно да се въртят мошенгии и ако сам не си признаеш никой не може те хване. Прочее и туй не е напълно верно: в Берн през 2016 300 бюлетини са обявени за невалидни понеже били попълнени с един и същи почерк (ама и тоя е бил ахмак сам да ги пише всичките)
  Прочее др Кусева ни будалка с фалшиви новини, ако и да е обучавана като ИТ специалист. В момента в Швейцария дистанционно гласуване няма. Аз туй го открих за няколко секунди, използвайки технологии от 21 век:
  https://www.ch.ch/de/demokratie/der-elektronische-stimmkanal/wie-wahle-und-stimme-ich-elektronisch/
  Големият проблем в Швейцария е на друго място: там през 1971 разрешили и на жените да гласуват и досега се каят за туй решение.

 86. 86 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2454 Неутрално

  Това с километричните опашки е една голяма лъжа.
  —цитат от коментар 1 на von_seeckt  На 04.04. чаках точно 5 часа и 40 минути на опашка за да гласувам, а дали опашката е била километрична, или милиметрична - не съм мерил с ролетка в ръка .
  На всички прогресивно мислещи хора им е ясно, че само електронното гласуване ще обезличи и обезсмисли купения и корпоративен вот и ще смаже главата на хидрата, веднъж и за винаги .

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 87. 87 Профил на nigel
  nigel
  Рейтинг: 995 Неутрално

  До коментар [#27] от "von_seeckt":Ами не визирам себе си. Цял живот живея в България и умните българи, които съм познавал се броят на пръстите на едната ми ръка.
  —цитат от коментар 31 на anonimnii


  Това е въпрос на социалния ви кръг. Аз например само във фирмата в която работя през последните години съм срещнал само един по-тъпичък и един горе-долу умен, но мързелив. И двамата изкараха по година и си заминаха. От останалите един даже бих го класифицирал по-близо до гениите.
  Така че помислете си с какви хора контактувате :-)

 88. 88 Профил на encor3
  encor3
  Рейтинг: 801 Неутрално

  Така и не разбраха някои хора, че не може да вземеш една система, неглижирайки всички заобкалящи я фактори, да я "туриш" в коренно различна среда и да очакваш същите резултати. Имам чувството, че целта у нас не е да се направи добра система за гласуване, а максимално да се улесни максимално за живеещите в чужбина, независимо от цената.

 89. 89 Профил на Крадливото ромче
  Крадливото ромче
  Рейтинг: 1987 Неутрално

  Как ще се гарантира честността на дистанционния вот?

  Комунистите са виновни!
 90. 90 Профил на Крадливото ромче
  Крадливото ромче
  Рейтинг: 1987 Неутрално

  Седи бай Хасан на едно бюро , идват при него 200 подкупни събратя и той срещу 20 лева и лична карата попълва тия 200 бюлетини и ги пуска по пощата. Амачи гот.

  Комунистите са виновни!
 91. 91 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1761 Неутрално

  Няма проблем да бъде организирано онлайн гласуване на същия технологичен принцип като онлайн банкирането. Щом второто е достатъчно сигурно, за да съществува, значи и първото може.. Гласуването по пощата също може да бъде обезпечено технологично, броенето на гласуването по пощата е техническия проблем, където може да се случат манипулации. Тайната на вота също има много начини да бъде обезпечена.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 92. 92 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 2129 Неутрално

  До коментар [#36] от "b.rainstorm"
  Напротив.
  Така ще им излезе по-евтионо да подменят вота.

  Panta rhei....
 93. 93 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 2129 Неутрално

  До коментар [#89] от "Крадливото ромче":

  Ми...
  Никак.

  Panta rhei....
 94. 94 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 3222 Неутрално

  Конституционният съд на Австрия обяви изборите за президент за невалидни
  https://offnews.bg/sviat/konstitutcionniat-sad-na-avstria-obiavi-izborite-za-prezident-za-neval-632041.html
  Предполагам, че са представени доказателства за манипулиран или фалшифициран вот.
  И това в Австрия. Представете си какво би станало в България ако не може да се идентифицира гласоподавателят.

 95. 95 Профил на Kalinoff Ivan
  Kalinoff Ivan
  Рейтинг: 188 Неутрално

  До коментар [#68] от "Тюфлекчия":

  Този спор за гласуването в чужбина съм го водил и няма оправия , все едни и същи клишета и митове ми повтарят , било справедливо , имали права по конституция , парите дето пращат , инвестициите дето правили , данъците на имотите , можели някога да се върнат и тн ... Като ги гледам феновете на гласуването в чужбина/фенове на Слави и Ристо/ са му големи фенове , защото им харесва как гласуват българите там , а не заради причините , които изтъкват , те са оправдание , но това е до време в даден момент няма да им хареса как гласуват българите в чужбина и ще бъде забавно как ще се извъртят на 180 градуса... Но това е нормално за тях ...

 96. 96 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1261 Неутрално

  До коментар [#24] от "Мусаши":

  И кой ще организира циганите, разпилени из Европа?!

 97. 97 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1261 Неутрално

  До коментар [#85] от "dosetliv":
  Очевидно не си чел това, на което уж се позоваваш.
  Текстът показва, че в Швейцария сериозно и задълбочено изпипват системата за електронно гласуване като безалтернативна. Няма ДПС казва това, а ГЕРБ и БСП - същото. Просто мислят как да се усъвършенства, защото това е бъдещето. Очевидно е, че у нас партиите на статуквото са и партии на миналото (славно и комунистическо).

 98. 98 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1261 Неутрално

  До коментар [#94] от "pamela":

  Господине, хартиените бюлетини позволяват ли да се идентифицира гласоподавателя?! Да сте чули нещо за тайната на вота?! - Пише го в Конституцията.

 99. 99 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1261 Неутрално

  До коментар [#95] от "Kalinoff Ivan":

  А старите партии защо са против дистанционното гласуване - защо пропускаш тази страна на въпроса? Те за честни избори ли са?! Купуването на гласове не се ли прави именно от тях - първо от БСП и ДПС, а по-късно масово от ГЕРБ (с отстъпки за ВМРО). Дали пък те не са против електронното гласуване, защото няма повече да могат да надделяват с платения и купен вот?!

  Някой може да злоупотреби и с банковата ми карта, но това спря ли светът да мине на електронно банкиране и по-сигурни ли са хората, когято се редят на опашки да си получат пенсиите?!?

 100. 100 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1594 Неутрално

  До коментар [#85] от "dosetliv":Очевидно не си чел това, на което уж се позоваваш.Текстът показва, че в Швейцария сериозно и задълбочено изпипват системата за електронно гласуване като безалтернативна.
  —цитат от коментар 97 на авторът


  Мне, текстът показва, че в Швейцария е имало някаква възможност за електронно гласуване, както ни учи др Кусева, но през 2019 г е заебана.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK