Какво следва от решението на Конституционния съд за Кирил Петков

Конституционният съд обяви за противоконституционен указа на президента, в частта, с която Кирил Петков бе назначен за служебен министър на икономиката.

© Георги Кожухаров

Конституционният съд обяви за противоконституционен указа на президента, в частта, с която Кирил Петков бе назначен за служебен министър на икономиката.Бил ли е Кирил Петков министър на икономиката в служебното правителство, какво ще стане с актовете му, какъв ще е ефектът за президента Румен Радев и трябва ли някой да понесе отговорност и каква. Това са част от въпросите, които предизвика решението на Конституционния съд (КС), с което указът на държавния глава в частта за назначаването на Петков за служебен министър беше обявен за противоконституционен. "Дневник" се обърна с конкретни въпроси за коментар към юристи и обобщава мненията на специалисти за последиците от решението, като по част от тях тълкуванията са различни.


Подлежи ли и на какво наказание Кирил Петков след решението на КС ?


От решението на Конституционния съд пряко не следва нищо за Кирил Петков.


Отговорност може да му се търси в друго производство, а Специализираната прокуратура преди две седмици обяви, че е започнала проверка още през август за декларацията, която е подал пред президента. Ако прокуратурата повдигне обвинение за деклариране на неверни обстоятелства пред орган на властта, той може да бъде изправен пред съд. Ако съдът го признае за виновен, законът предвижда различни наказания в зависимост от квалификацията на обвинението. Според юристи, ако се стигне до такова дело и бъде доказана вина пред съда, по-вероятно е да му бъде наложена глоба, защото той има чисто съдебно минало.
Ружа Смилова, политолог: Може да се очаква повдигане на обвинение от страна на прокуратурата, но не мисля, че би издържало в съда. Просто трудно ще докажат умисъл в попълването на декларацията с невярно съдържание - още повече че преди решението на съда не е имало как да се знае дали е, или не е невярно попълненото съдържание. Т.е. съдът вероятно би отсъдил, че Петков добросъвестно е попълнил декларацията.


Доц. д-р. Наталия Киселова, преподавател по конституционно право и една от поканените да дадат становище до КС преди произнасянето: Последиците на първо място са политически, защото делото е станало част от кампанията. Тя коментира, че "това може би е била и целта на тези, които са внасяли искането" до съда. "На второ място, в някаква степен, това повдига и морални въпроси, а по отношение на г-н Петков може да има и конкретни юридически измерения - и наказателна, и административна отговорност, ако се стигне до оспорване на актове." (коментар пред БТА).


Всичко най-важно за решението на КС за двойното гражданство - тук


Кой е нарушил Конституцията?


Този въпрос няма еднозначен отговор. Указът за назначението се подписва от президента, но изискванията за министър се потвърждават от кандидатите в декларация, за която подписалият носи отговорност. За верността на декларираното в нея не е предвидена законова проверка от президентската институция. В решението на Конституционния съд това също е коментирано, което се тълкува като изрично посочване, че отговорност носи само подписалият декларацията.


Доц. д-р. Атанас Славов, юрист конституционалист, преподавател в Софийския университет и кандидат за депутат от "Демократична България": Формално, указът, доколкото е издаден от президента, е противоконституционен. Това означава, че президентът е нарушил Конституцията, но това бих определил като без виновна отговорност, тъй като президентът стъпва върху факти и обстоятелства, които са му подадени в декларации. Да, има противоконституционен акт, но не бих използвал директно формулировката, че президентът е нарушил Конституцията. Имаме противоконституционен акт и КС спира до тук. КС не казва, че президентът е нарушил Конституцията. Вмени ли се директно вина на президента, означава тази вина да се изследва, а ако тя се изследва, ще видим, че той няма вина, тъй като той няма задължение да проверява декларациите, които се подават пред него.


Според председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, който в момента е кандидат за президент и като опонент неведнъж атакува Радев в кампанията, има нарушение на Конституцията и той вижда в това "основание за прекратяване на правомощията му".


Бил ли е Кирил Петков министър?


Според повечето юристи отговорът е, че не е бил министър, но има и други тълкувания.


Доц. д-р. Атанас Славов: "Кирил Петков за мен е бил министър. Ако имаш орган, който е изцяло некомпетентен и който всъщност го е нямало, означава, че 3-4 месеца министерството на икономиката не е имало ръководител, съответно не са издадени актове. Не бих стигнал до там да твърдя, че не е бил министър. Бил е министър, но в нарушение на Конституцията, което влече своите последици."


Проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет на Софийския университет и един от поканените от КС за становища по казуса: "Ако бъде обявен за противоконституционен указът на президента, макар и частично - в частта за назначаването на това лице, това означава, че той никога не е бил министър", заяви проф. Даниел Вълчев по Би Ти Ви преди дни.


Проф. Пламен Киров, преподавател, ръководител на катедрата по конституционно право и бивш конституционен съдия: "Оттук насетне за Петков не следва нищо. Следва това, че след като е бил назначен в нарушение на Конституцията, той никога не е бил министър. Петков трябва да си върне заплатите като министър и командировъчните му."


Какво следва за актовете на Кирил Петков като служебен министър?


Обобщеното мнение на юристите по този въпрос е, че актовете на Кирил Петков като служебен министър на икономиката могат да бъдат оспорвани пред Върховния административен съд (ВАС) или Административен съд София-град, но само от тези, които имат правен интерес. Те не стават невалидни автоматично от решението. И не могат да бъдат атакувани накуп, а един по един или определени от тях. Тъй като това е първи подобен случай, е много трудно да се прогнозира каква ще е съдебната практика и последствията от подобни дела.


Доц. д-р. Атанас Славов: "Ако в актовете му има пороци, те могат да бъдат атакувани и съответно отменени от Върховния административен съд. Всеки акт може да бъде оспорван."


Доц. Христо Христев, преподавател: "Въпросът дали тези актове, могат или не, да запазят своите правни последици, в случай, че министър е бил лице, което не отговаря на предвидените в Конституцията условия за това, всъщност не е еднозначно решен в рамките на досегашната практика на КС. Възможни са две тълкувания, едното от които се поддържа от много сериозни колеги. А то е, че актовете, които са приети от министъра на икономиката, през този период, всъщност могат да бъдат атакувани в съда и да произтекат съществени последици, свързани с анулирането им" (коментар пред "България он еър").


Проф. Даниел Вълчев: "При положение, че никога не е бил министър, това означава, че различни лица може да искат да атакуват неговите актове." В изказване пред Би Ти Ви преди дни той допусна още, че тези актове ще бъдат "санирани" от сегашния министър, но не стана ясно по каква процедура.


Проф. Пламен Киров: "Всички негови актове биха били нищожни, ако някой поиска тази нищожност да бъде прогласена, от което ще следва, че те не пораждат никакви прави последици. Това е процедура вече пред ВАС", заяви Киров пред "Дарик". "Настоящият министър може да издаде нови актове с идентично съдържание като тези, подписани от Петков, но те ще действат занапред, защото административните актове нямат обратно действие", коментира той пред БТА.


Ружа Смилова: "Предвид скорошното решение на КС, според което решенията му имат ретроактивно действие, може да се атакуват действия на Петков като министър. Но мисля, че съдът може отново да ги отхвърли, цитирайки друг, често привеждан от КС аргумент: за правната сигурност - основен принцип на правовата държава."


Кой може да атакува актовете му като министър?


Юристите формулират отговора като - "всички, които имат правен интерес", което за различните актове на Петков като служебен министър означава различни лица. Експертите, които коментираха веднага след решението, не дадоха примери с конкретни казуси, които са публично известни.


Доц. д-р. Атанас Славов: "За да се атакуват актовете има две хипотези. Едната е, ако твърдим, че има нищожен акт - тогава може да атакува всеки. Ако не твърдим, че има нищожни актове, тогава, за да се обжалват конкретните актове, трябва първо обжалващият не само да има, но и да докаже правен интерес - засегнатите от актовете лица трябва да го докажат и да обжалват с конкретен правен интерес и да посочат конкретен порок на актовете на Петков."


Могат ли да бъдат атакувани решения на служебното правителство?


Решенията на първото служебно правителство на Стефан Янев, в което беше министър Кирил Петков (неговият мандат беше между 12 май и 16 септември), не могат да бъдат атакувани.


Доц. д-р. Атанас Славов: "Само на това основание, не могат да бъдат атакувани решенията на служебното правителство. Има принцип на правната сигурност и на актовете. Освен това по АПК са изтекли сроковете, актовете не са били обжалвани, сроковете за това са изтекли и те са станали стабилни - породили са правни последици. Тази концепция, че след решението на КС може да се атакуват актовете на служебното правителство, трудно може да се възприеме. Санкцията е по-скоро морална."


"Мащабът на правната несигурност, хаос и вредните последици от обявяването на президентския указ за частично изначално нищожен поради противоконституционност биха били дългосрочни и трудно измерими. Дори конституционната юрисдикция да уважи искането, стабилността на държавните актове не може да бъде подлагана на съмнение при всяко нарушение на Конституцията, без значение на неговата тежест, значение и последици. Разумният, балансиран и нюансиран подход би изисквал конституционната юрисдикция да изостави позицията, заета в предходната си практика по дело № 5/2019 г., и да постанови, че прекратяването на пълномощията при нарушаване на изискванията за заеманата длъжност има по правило действие занапред, т.е. прекратяване на пълномощията, а не невъзникване на пълномощията", се коментира в статия за решението на Конституционния съд в блога challengingthelaw.com


Какво означава решението на КС за проверката на Специализираната прокуратура?


Липсва достатъчно информация за проверката на Специализираната прокуратура. За нея, от институцията съобщиха в съобщение до медиите на 13 октомври, като от него се разбра, че тя е започнала на 24 август след подаден сигнал по статия във вестник "Труд" и че е свързана с казуса с двойното гражданство на Кирил Петков. От спецпрокуратурата уточняваха, че проверяват "престъпление от общ характер" и че към проверката ще бъдат включени и документи от Конституционния съд. Затова сега се очаква, че прокуратурата ще се активизира, като използва от решението на КС, че към момента на назначаването му Петков е имал и канадско гражданство, а е подписал декларация, в която твърди, че е само с българско.


Според юристи обаче освен доказване на невярно обстоятелство в декларацията, ще трябва да се доказва и умисъл в действията.


Доц. д-р. Атанас Славов: "КС дава аргументи в посока, че е била подадена декларация с невярно съдържание. Наказателният състав изисква умисъл, трябва да са изпълнени всички елементи на този наказателен състав. Кирил Петков през цялото време твърди, че правните последици са настъпили към момента на отказа му. Има ясна и конкретна конституционна норма - изисква се това обстоятелство (да има само българско гражданство) да не е налично към момента на назначаването му. Смятам, че тази норма трябва да се ревизира поне за гражданите на страни на ЕС и НАТО - не намирам за основателно да има такова ограничение."Може ли да бъде искано отстраняването на президента?


Юридически въпросът за т.нар. импийчмънт на Румен Радев получава по-скоро отрицателни становища.


Политически обаче се коментира като повод за искане на отстраняването му, още повече че решението идва в средата на предизборната кампания. Мандатът на Радев изтича на 22 януари 2022 г.


Доц. д-р. Атанас Славов: "През годините са обявявани и други укази за противоконституционни, макар че е рядкост. Не мисля, че това е достатъчно основание за начало на процедура по импийчмънт. Импийчмънт може да се иска, когато става дума за някаква форма на тежки нарушения, за които има умисъл. Нужно е да има виновно, лично поведение, а не за подвеждане, както е в случая. Ако президентът издаде указ за разпускане на парламента, без да има основание за това, би могло да доведе до процедура по импийчмънт."


Проф. Пламен Киров: "За президента на държавата от едно такова решение на КС няма последици, но не пряко - когато е издаден едни противоконституционен указ нарушена ли е Конституцията - да. Може да се търси отговорност по член 103 от Конституцията. Всъщност, президентът се е предоверил на почтеността в подадената декларация на Кирил Петков, но това не е било умишлено от страна на държавния глава", казва Киров пред "Дарик".


Доц. Наталия Киселова: "До 30 юни миналата година, когато излезе едно тълкувателно решение на Конституционния съд, по искане на главния прокурор, в теорията се поддържаше тезата, че указите, ако бъде установена противоконституционност, не са основание за задвижване на процедурата за отстраняване. След 30 юни, когато беше постановено решението, съдът казва, че само Народното събрание може да прецени, когато бъде отправено искане към него". (коментар пред БТА)


Лозан Панов: "Нарушаването на конституцията е основание за прекратяване на правомощията на президента".


Какво каза Кирил Петков за решението на съда - тук
Още реакции след решението на съда - четете тук
Всичко по казуса с гражданството на Кирил Петков - четете тук


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (245)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на mort
  mort
  Рейтинг: 265 Неутрално

  Аз бих постъпил по същия начин, както Кирил Петков.

 2. 2 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5136 Неутрално

  Никога не е бил министър и трябва да си върне заплатите и командировъчните ... ами ако не ги е спестил какво прави?

 3. 3 Профил на jex20523962
  jex20523962
  Рейтинг: 274 Неутрално
 4. 4 Профил на Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Рейтинг: 895 Неутрално

  Нищо! Какво може да последва за Киро Лъжеца 😄!

  agent
 5. 5 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 881 Неутрално

  Следва покачване на изборния резултат на партията му с още 3-4%... Няма как да бъдеш атакуван и плют от ДПС и слугите им от ГЕРБ и да не получиш одобрение от хората.
  Така че решението на КС само качва рейтинга на Кирил Петков.

 6. 6 Профил на georgi_ww
  georgi_ww
  Рейтинг: 622 Неутрално

  Не е знаел с кого се захваща - аматьор. че и тези, които стоят зад него - и те същите чапи…

 7. 7 Профил на makemydayy
  makemydayy
  Рейтинг: 1081 Неутрално

  Следва,че КС е съставен от ибрикчии назначавани от сараите.

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9 Профил на МиГ-29
  МиГ-29
  Рейтинг: 991 Неутрално

  Наред е прокуратурата, после от 3 до 5 години.
  Това следва.

 10. 10 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1475 Неутрално

  Идиотско решение, Кирил Петков да бъде назначен за министър. Или по скоро твърде аматьорско.
  Но заради това решение знаем кой е Кирил Петков и имаме нова политическа партия, сочена за един от фаворитите на предстоящите избори.

  Колко много неща зависят от дребните грешки и недомислия...

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 11. 11 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 783 Неутрално

  До коментар [#7] от "makemydayy":

  Проф Киров е много активен в тая посока

 12. 12 Профил на STALKER
  STALKER
  Рейтинг: 389 Неутрално

  Следва че трябва да е подсъдим начело с шефа му пРезидента за нарушаване на Конституцията .

 13. 13 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1897 Неутрално

  Какво следва не е ясно. Но е ясно, че на другаря Кире, радеф и компания, Конституцията им е до колене.

 14. 14 Профил на makemydayy
  makemydayy
  Рейтинг: 1081 Неутрално

  Методиев,бидейки министр председател е осъждан два пъти за лъжа.Съдебно и официално.
  Следва ли,че неговитеактове са незаконни?

 15. 15 Профил на МиГ-29
  МиГ-29
  Рейтинг: 991 Неутрално

  На изборите следва да вземе 5%-7%.
  Никой нормален няма да гласува за такъв нагъл лъжец.

 16. 16 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2541 Неутрално

  Лозан Панов се е изложил като кифладжия с твърдението си, че невярна декларация на министър е нарушение на конституцията от ........ президента.

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 17. 17 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1957 Весело

  Брей един от малкото случаи когато поздравявам Панов. Само така! Долу зелените чорапи от дондуков 2!
  Амаха ще ми рита кучето, ще ми върви дъщерите...

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 18. 18 Профил на dinko
  dinko
  Рейтинг: 670 Неутрално

  Всеки вече е решил за кого ще гласува, много шум за нищо. Ако някой се колебае и няма да гласува за него поради тази причина значи е от глупавите хора с прост процес на вземане на решение.

 19. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 20. 20 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2086 Неутрално

  https://www.svobodnaevropa.bg/a/31145237.html

  "секи сам си преценя"

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 21. 21 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3094 Неутрално

  До коментар [#1] от "mort":

  по този начин хвалиш ли се или се оплакваш?

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 22. 22 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1957 Весело

  Днес в медиите и конституционния съд се е появила следната мистериозна депеша: "Спешно чакам изявлението на Нейно Превъзходителство по случая. Товарете портокалите в бурета. " - Подпис - О.Б.П.П.

  Последвана от: “Графинята с изменено лице тичаше към езерото”.

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 23. 23 Профил на Изгубеният
  Изгубеният
  Рейтинг: 1382 Весело

  До коментар [#16] от "cinik":

  А стига бе

 24. 24 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 783 Неутрално

  Кирил Петков ще използва ситуацията в своя полза в кампанията сега. И ще има успех. Само под декларацията му във ФБ се събраха за кратко време 21 хил лайка.

 25. 25 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4653 Весело

  До коментар [#9] от "МиГ-29":

  Ето тук вече го осъдиха! А мастити юристи се колебаят! МиГ-29 е готов за главен прокурор и за главен съдия! Може направо за палач да бъде назначен! :-)

 26. 26 Профил на Синдбад-мореход
  Синдбад-мореход
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Въпроса е, знаел ли е резидента, че назначава този в нарушение на конституцията? Ако да, незабавна оставка! Ако не, значи не е на необходимото ниво за този пост и пак незабавна оставка!
  Киро честното очевидно смята България за бананова държава, където спокойно можеш да подадеш документ с невярно съдържание за да се добереш до висш държавен пост! Ясно е, че съда ще му отсъди глоба и докогато е така, законност в България няма да има!

  легендарный купец, моряк и путешественник, попадавший во множество фантастических приключений
 27. 27 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 881 Неутрално

  Лозан Панов се е изложил като кифладжия с твърдението си, че невярна декларация на министър е нарушение на конституцията от ........ президента.
  —цитат от коментар 16 на cinik


  Лозан Панов е неузнаваем. Груба грешка на ДБ да го подкрепи. Очевидно човека подаде леко психически на всички атаки на които беше подложен през последните години от шишковците. Това обаче не оправдава неадекватното му поведение в тази кампания.

 28. 28 Профил на Zippie
  Zippie
  Рейтинг: 782 Разстроено

  Следва обжалване на спрените кредити и спешното им отпускане. С лихвите. Че са обещани отдавна, а „наште“ хора търпят загуби от няколко месеца ...

 29. 29 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3094 Неутрално

  До коментар [#12] от "STALKER":

  нещото "конституция" нарушава само себе си

  зарежи

  или отричаме всички институции, задето са това, което с извинение са - или си трайкаме, слушкаме и папкаме
  глупаво е да се надяваме, че едни институции ще накажат други в името на голата справедливост или, хмък, интереса на гражданите

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 30. 30 Профил на Изгубеният
  Изгубеният
  Рейтинг: 1382 Весело

  Вторично следствие ще бъде уволнението на Кацаров на 21.11.21.

 31. 31 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 3774 Неутрално

  Следват 2 неща:

  Избирателите трябва да си направят изводите, че с лъжи и измама няма да се продължи "промяната"!

  1. ПП като партия замина в дерето, ще съберат някой процент на заблудени избиратели
  2. Радев ще гледа втори мандат през крив макарон

  Радев и Кирил Петков опорочиха идеята за Продължаване на промяната! Те какво са разбирали става пределно ясно, с всички възможни средства да се настанят на държавната трапеза и там да сменят повече държавни служители с техни малинки!

  ДБ: Време е да спечелим България
 32. 32 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1957 Весело

  Кирил Петков ще използва ситуацията в своя полза в кампанията сега. И ще има успех. Само под декларацията му във ФБ се събраха за кратко време 21 хил лайка.
  —цитат от коментар 24 на doctor.no


  Ми да радетелите на правовият ред обичат да газят конституцията като разгонени нерези през царевичак...

  Да живее почтеността и правовия ред! Венсеремос!
  УжасТ

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 33. 33 Профил на Slex
  Slex
  Рейтинг: 441 Неутрално

  По същия член от конституцията народни представители могат да бъдат лица само с българско гражданство. Някой проверявал ли ги е всичките в последните парламенти дали е така? Вероятността сред тях да има такива с двойно гражданство не е малка. Ако се окаже така, какво - всичките закони ли ще се окажат нищожни?

 34. 34 Профил на chudomor
  chudomor
  Рейтинг: 960 Весело

  В претенциозното криминале, с което убивам скуката си един герой казва :" Съвременната медицина е единство на статистика и доброжелателност"...
  Добре, че децата първо учат смятане, пък после право и медицина... Щото ако им липсва доброжелателност все пак ще успеят.

  От идиоти отговор не чакам
 35. 35 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2478 Любопитно

  Аз бих постъпил по същия начин, както Кирил Петков.
  —цитат от коментар 1 на mort


  Кой идиот би твърдял, че г-н Кирил Петков е единственият лъжец в нашата страна?

  Мараба, С-ДС доносници!
 36. 36 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2426 Неутрално

  Киро е казал на Радев ама аз имам и канадско гражданство. Радев му е намигнал и е казал ти подай за отказване и остави на мен да се оправям. После Радев казва България му е на Киро в сърцето а пък аз не съм знаел за Канада. Киро накрая минава в атака и казва КС отряза два милиона родолюбци живеещи в чужбина и мечтаещи да станат български министри. Виновни няма, важното е панаир да става.

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
 37. 37 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1297 Неутрално

  Следва качване на рейтинга, това следва.
  У нас се слави противоречивото, обратното на мейнстрийма, ние не се ваксинираме напук, крадем, подкупваме, паркираме по тротарите, минаваме на червено...
  Така че Кирил, когото много харесвам, само ще спечели от това.
  Поне от нещо да извлечем полза.
  Ако не сме измрели дотогава от ковид, заради същата тая опърничавост (и глупост).

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 38. 38 Профил на скоро на екран ИЗЧЕГЪРТВАЧИТЕ IV
  скоро на екран ИЗЧЕГЪРТВАЧИТЕ IV
  Рейтинг: 1505 Неутрално

  Най-големият виновник е Радев, освен това лъже, че не е знаел. Няма морал и чест да си признае, че е сбъркал, , че е излъгал, че е искал да потули престъплението си. Ще си измие ръцете с екипа си, че са го подвели. Пухльо - комбинация от путьо и мухльо.

 39. 39 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1435 Любопитно

  Сичката мара втасала, сал отхвърленото гражданство на един българин пречи да е министър. Що за държава пречи на гражданите си да и помагат?

  А пък всичките тролчета тук сигурно сте много законопослушни, плащате си всички данъци, не карате с превишена скорост, не вдигате шум от 14:00 до 16:00 ч, нъл тъй?

  Апокалипсисът апокалиптичен
 40. 40 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2478 Любопитно

  Лозан Панов се е изложил като кифладжия с твърдението си, че невярна декларация на министър е нарушение на конституцията от ........ президента.
  —цитат от коментар 16 на cinik


  Ти, разбира се, си юрист от ТОП-ниво?

  Мараба, С-ДС доносници!
 41. 41 Профил на Птоломей Едно
  Птоломей Едно
  Рейтинг: 650 Неутрално

  В КС винаги са се назначавали провалени или впиянчени политици, които и бегла представа си нямат какво са ценности или справедливост. Те никога не са притежавали подобни качества...

  люта цензура се шири в Дневник, прокопи пак се точи на властта
 42. 42 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3094 Неутрално

  До коментар [#15] от "МиГ-29":

  преброил ли си дивите зайци, пардон, "нормалните", за да имаш основание за толкова оптимизъм?

  "новият проект" ще се провали не защото на избори ще идат някакви хипотетични "нормални" (кой нормален десетилетия наред прави едно и също, като очаква различен от получавания резултат?)
  а защото формулата "нови смели напористи" е вече наакана от ИТН
  и защото не всички фенове на ИТН ще успеят да се преориентират към ПП, а застаряващите интелектуалци, припознали себе си в Кирето, не са никакъв фактор

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 43. 43 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3094 Неутрално

  До коментар [#16] от "cinik":

  в случая не се е изложил... ама какво от това?

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 44. 44 Профил на tulup
  tulup
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  Минавам само да ви кажа, че победата над канадските шпиони, джендъра и зеления сертификат няма по никакъв начин да ви подобри живота. Може и да имате добри аргументи, може и да сте прави, но все пак имаме ограничено време всеки ден ине е ли по-добре да се концертираме върху някакви по-важни неща като липсващи няколко милиардчета?

  Не ме търсете преди обяд
 45. 45 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3406 Неутрално

  До коментар [#14] от "makemydayy":

  Методиев,бидейки министр председател е осъждан два пъти за лъжа.Съдебно и официално.Следва ли,че неговитеактове са незаконни?
  —цитат от коментар 14 на makemydayy


  Следва, че си юридически неграмотен. Като Кирчо и Мунчо.

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 46. 46 Профил на Червен дисибар
  Червен дисибар
  Рейтинг: 339 Неутрално

  Какво следва от решението на Конституционния съд за Кирил Петков

  В нормалните държави следва скоропостижен край на незапочналата още политическа кариера. За тук не знам какво ще последва, засега има неистово миене на образа му.

 47. 47 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2541 Неутрално

  Сега и бабите на село чуха от "транзистора", че българин се е отказал от канадско гражанство. През 1989 и началото 1990 г. билетите на БГА Балкан за Куба се продаваха за няколко хиляди $ на черния пазар, защото руските Ту кацаха за презареждане в Нюфаундленд и там българите слизаха да искат политическо убежище, каквото Канада ни даваше до първите свободни избори.

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 48. 48 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3094 Неутрално

  До коментар [#18] от "dinko":

  прост процес на вземане на решение е упованието, че изборите нещо променят

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 49. 49 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1435 Весело

  Народа има една приказка - евтини на триците, скъпи на брашното.
  Те и тук така.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 50. 50 Профил на Изгубеният
  Изгубеният
  Рейтинг: 1382 Весело

  До коментар [#44] от "tulup":

  Да не питате за обещаните след като се изчегъртат герберите? Ако е така и аз ги търся

 51. 51 Профил на Sparkling Eagle
  Sparkling Eagle
  Рейтинг: 396 Неутрално

  Само под декларацията му във ФБ се събраха за кратко време 21 хил лайка.
  —цитат от коментар 24 на doctor.no


  Помним как бяхте докарали в някаква анкета тук резултат от 65% за ДСБ, преди изборите, а след тях за първи път останахте извън народното събрание.

 52. 52 Профил на further
  further
  Рейтинг: 455 Неутрално

  Грантоедите зеха да прииждат и без българско гражданство вече.

 53. 53 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3406 Неутрално

  До коментар [#39] от "БМЗ":
  А какво ще е, ако министърът или (не дай, Боже!) президентът беше с българско и турско гражданство? А с българско и руско? Пак ли щеше да е маловажно и незначително нарушение на Конституцията?

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 54. 54 Профил на МиГ-29
  МиГ-29
  Рейтинг: 991 Неутрално

  До коментар [#24] от "doctor.no":
  Те толкова са и избирателите му има няма 21 000.
  Толкова е сектата и всички са му приятели във ФБ.
  Вярно е тях не ги интересуват неговите престъпления.
  Но нормалните хора ги интересуват и се отдръпнаха много бързо.

 55. 55 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2541 Неутрално

  До коментар [#16] от "cinik":А стига бе
  —цитат от коментар 23 на Изгубеният


  Нещо му става на Лозан. Сякаш друг говори от неговите уста.

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 56. 56 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1957 Весело

  Минавам само да ви кажа, че победата над канадските шпиони, джендъра и зеления сертификат няма по никакъв начин да ви подобри живота. Може и да имате добри аргументи, може и да сте прави, но все пак имаме ограничено време всеки ден ине е ли по-добре да се концертираме върху някакви по-важни неща като липсващи няколко милиардчета?
  —цитат от коментар 44 на tulup


  И кво общо има това с темата разводнителю? Политическата агитация в партийния дом...

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 57. 57 Профил на Изгубеният
  Изгубеният
  Рейтинг: 1382 Любопитно

  До коментар [#47] от "cinik":

  А ти като не си от бабите, случайно да си чул, че прощално то деяние на Кирчо е да си обезпечи грантове за глупостите, с които се занимава той и прокситата му?

 58. 58 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3094 Неутрално

  До коментар [#44] от "tulup":

  а не е ли по-добре да се концентрираме върху физическото оцеляване на роднини, съседи и приятели?
  само питам
  защото безумните "мерки", които НЕ спират заразата са в ход, дечицата ще си обменят вируси и ще си ги занесат у дома, за радост на мама и тати, баба и дядо...

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 59. 59 Профил на Герберска Мутра
  Герберска Мутра
  Рейтинг: 577 Неутрално

  Кво следва, Киро и панделата за 3 годни, а втория мъж на бившата секретарка на първия политически лидер, скоро при и той там

 60. 60 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2426 Неутрално

  Кирил Петков ще използва ситуацията в своя полза в кампанията сега. И ще има успех. Само под декларацията му във ФБ се събраха за кратко време 21 хил лайка.
  —цитат от коментар 24 на doctor.no


  Политическите ползи и лайкове имат временен характер и не бива да са повод за непоследователно следване на истината. Когато има неистини те трябва да се вадят на показ иначе губим пътеката.

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
 61. 61 Профил на dorn
  dorn
  Рейтинг: 1772 Неутрално

  И Панов изгуби моя глас. Можеше поне да замълчи. Но когато човек е схоластик , макар и правен, резултатът е предвидим. Момчетата досега нямат грешка. Нито в приказките нито в действията.

 62. 62 Профил на dsj121071360
  dsj121071360
  Рейтинг: 66 Неутрално

  Съдът в България е показал, че действа експресно само ако шефът отгоре им ги е наредил. Защо няма депутати в затвори, след като сме най-корумпирани в ЕС? За съдът такива проблеми няма. Продължаваме Промяната са рялна заплхаза, за крадците от Герб и ДПС. Ако вземат 30-35% , в България нещата ще тръгнат само нагоре. Хората го виждат и разбират много добре.

 63. 63 Профил на tulup
  tulup
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  До коментар [#58] от "Николай Теллалов":

  Моя грешка - не се изказах правилно - имах предвид нахлуването в мола, иначе да - това всъщност е далеч по-важно и доста по-основателен повод за търсене на отговорност на Радев.

  Не ме търсете преди обяд
 64. 64 Профил на galina georgieva
  galina georgieva
  Рейтинг: 1044 Неутрално

  До коментар [#5] от "Големи яйца:)":

  "Следва покачване на изборния резултат на партията му с още 3-4%... Няма как да бъдеш атакуван и плют от ДПС и слугите им от ГЕРБ и да не получиш одобрение от хората.
  Така че решението на КС само качва рейтинга на Кирил Петков."

  Това не е "атакуване" или "оплюване"!!! Това е решението на Конституционния съд!!!И да не забравяме, че първите които повдигнаха този въпрос, бяха ИТН!!!
  И много ми е интересно, дали ако това се беше случило по друго време и при други управляващи, дали щеше да го квалифицираш като "атакуване или оплюване"?????И ако ще скачаме срещу някого когато нарушава закона,а ще защитаваме друг, който също нарушава закона,едва ли нещо ще се промени. Просто ще бъде привържениците на единия престъпник срещу привържениците на другия престъпник!!! Това ли е промяната която искахте??? Нали щяхме да започваме на чисто!?!?!?

 65. 65 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2865 Неутрално

  Сичката мара втасала, сал отхвърленото гражданство на един българин пречи да е министър. Що за държава пречи на гражданите си да и помагат? А пък всичките тролчета тук сигурно сте много законопослушни, плащате си всички данъци, не карате с превишена скорост, не вдигате шум от 14:00 до 16:00 ч, нъл тъй?
  —цитат от коментар 39 на БМЗ


  Естествено, либерастите обичат "върховенството на закона", те са новите доносници, спри на криво на бордюра или малко кварталната кал и снимка на колата ти ще има във всички либерастийски мрежи с хейтърските коментари а съответните доноси към администрациите! Ако малко ти я понадраскат возилото с ключ това е защото разбират от закони и търсят възмездие, че дошли в София искат да им е широко и просторно като на мегдана в село!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 66. 66 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4183 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Следва:
  "Конституционен съд" изправен пред Европейски Съд
  за Човешки Права и пред Закон Магнитски.

  Този КС т.нар съд има законни права
  Само за препоръки тълкувания под и за
  Конституцията на страната.

  Не може законно да съди, законно не може,
  страна Личност.
  При всеки напън, КС напинява против Конституцията.

  В див кофликт, интересно конфликтен,
  такъв съд е негоден да изпълнява задължения под Конституцита

  "Какво следва от решението на Конституционния съд
  за Кирил Петков"

 67. 67 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3094 Неутрално

  До коментар [#33] от "Slex":

  законите са нищожни по принцип
  спазването им е предимно от страх - затова храним полиция и съдебни органи
  при все че Русо е казал: неодобрен от народа закон не е закон
  а одобреното от него си народът би спазвал по убеждение, че така е правилно, а не под принуда

  ама това са едни абстрактни и утопични неща
  жителите на олигархичните режими да не си мечтаят за демокрация - даже не могат да си я представят адекватно...

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 68. 68 Профил на Zippie
  Zippie
  Рейтинг: 782 Весело

  До коментар [#53] от "Петър Самсонов":
  Ще доуточниш ли?
  Главното действащо лице в хипотетичния ти пример си е върнал паспорта на Турция, респ. Русия, при встъпване в длъжност или си го пази като пожарникар партийна книжка?

 69. 69 Профил на further
  further
  Рейтинг: 455 Неутрално

  Чухте ли последното: щели да гласуват за Отворко и Кокорко по Фацебука, щото там имали най-много лайкове!

 70. 70 Профил на Герберска Мутра
  Герберска Мутра
  Рейтинг: 577 Неутрално

  Аз бих постъпил по същия начин, както Кирил Петков.
  —цитат от коментар 1 на mort


  Сиреч ще лъжеш,ще си измисляш и ще решаваш сам какво казват законите в тоя угодя и като то те хванат ще викаш аз съм горд от себе си. Точно като един горд и типичен български тарикат (с едно гражданство) който кара у резерванта лента, при задръстване и вика на полицая дето го е спрял миии тя е за авария а аз съм аварирал щото имам пуснати габарити и отивам в сервиза, а после гордо се хвали къв е тариакт и как е прецакал балъците

 71. 71
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 72. 72 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3094 Неутрално

  До коментар [#27] от "Големи яйца:)":

  не е наред, щом се е съгласил "цар да става"

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 73. 73 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3094 Неутрално

  До коментар [#26] от "Синдбад-мореход":

  това изобщо не е въпрос

  а отговор

  ама пак безсмислен

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 74. 74 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3094 Неутрално

  До коментар [#24] от "doctor.no":

  лайковете НИЩО не значат

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 75. 75 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1897 Неутрално

  Покрай другаря Кире, Лозан Панов утече. радеф може да празнува. На миналите избори оправданието беше Цецка, сега ще е Лозан. Десните пак ще подкрепят радеф. Бойко и синьото БФС са виновни :)

 76. 76 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1435 Весело

  До коментар [#53] от "Петър Самсонов":

  Гледай сега, тулупите дето писаха "новата" Българска конституция (нали не мислиш, че тя е била спусната отгоре като божествено откровение? Не, хора я писаха) може би е трябвало да уточнят, че щом човек е етнически българин, няма проблем да е министър дори с двойно и тройно гражданство, доколкото основното му е "българско". Но ако майчиния ти език не е български - отиваш в киреча. Ей за такива трябва да важи това правило, а не за достойни българи.

  Ама какво да се прави, законите (човешките) не са идеални.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 77. 77 Профил на further
  further
  Рейтинг: 455 Неутрално

  71, можах да ти сложа САМО ЕДИН плюс. По-долу са останалите:

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 78. 78 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3094 Неутрално

  До коментар [#65] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":

  изненадваш ме

  +

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 79. 79 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3094 Неутрално

  До коментар [#63] от "tulup":

  +

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 80. 80 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3406 Неутрално

  До коментар [#26] от "Синдбад-мореход":
  Въпроса е, знаел ли е резидента, че назначава този в нарушение на конституцията?
  ––––––––––––––––––––––––––
  Няма никакво значение дали Радев е знаел или не за канадското гражданство!
  Президентът НАЗНАЧАВА цлужебните министри със заповед (Указ) и е негово задължението да провери дали те отговарят на конституционните и законовите изисквания.
  Напр. може ли непълнолетен да бъде назначен за министър? Не. И кой ще провери това? Работодателят - президент, естествено, с цялата власт, с която разполага.
  Проверката за гражданство е пряка отговорност на президента и неизвършването ѝ или некачественото ѝ извършване са в същата категория на безстопанствеността по чл.219 НК: Длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество или за възложената му работа и от това последва значителна повреда, унищожение или разпиляване на имуществото или други значителни щети на предприятието или на стопанството...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 81. 81 Профил на Герберска Мутра
  Герберска Мутра
  Рейтинг: 577 Неутрално

  UNITED EU UNIONСледва:"Конституционен съд" изправен пред Европейски Съд за Човешки Права и пред Закон Магнитски.Този КС т.нар съд има законни права Само за препоръки тълкувания под и за Конституцията на страната.Не може законно да съди, законно не може,страна Личност.При всеки напън, КС напинява против Конституцията.В див кофликт, интересно конфликтен,такъв съд е негоден да изпълнява задължения под Конституцита"Какво следва от решението на Конституционния съд за Кирил Петков"
  —цитат от коментар 66 на dnevnikar


  Явно си прост като (избери си сам) - явно според теб сега европейския съд трябва да ни каже как да си тълкуваме конституцията и още да постанови, че всеки престъпник и лъжец може да си тълкува както си реши сам законите и ако съд реши да тълкува закона различно, значи му нарушава правят щото той бил решил вече че е невинен и герой за правда и свобода

 82. 82 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2249 Неутрално

  Следва, че Киро ментето трябва да върне парите дето му ги плащахме докато се е правил на министър. После, всички незаконно уволнени от него ще поискат от съда да ги върне на работа и да им се изплатят заплатите за времето през което са били уволнени. Лошото е, че той няма да се бръкне, а ще ги платим ние с нашите пари.

 83. 83 Профил на further
  further
  Рейтинг: 455 Неутрално

  Неска кат са събудих си сложих един лайк на котлона и си намазах лайк-а с друг лайк.

 84. 84 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3094 Неутрално

  До коментар [#64] от "galina georgieva":

  какво толкова му се прехласвате на "конституционния съд"...
  състои се от хора като всички
  не най-добрите представители на човечеството
  ама горе-долу - среднячета
  заети с лекичка... и вредна за свободата на гражданите работа
  нещо като помощник тъмничари

  не заслужават ни уважение, ни почитание

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 85. 85 Профил на МиГ-29
  МиГ-29
  Рейтинг: 991 Неутрално

  Продължаваме ИЗМАМАТА.

 86. 86 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3094 Неутрално

  До коментар [#62] от "dsj121071360":

  затворите са част от проблема, не решение на проблеми

  ако целите отмъщение - има и други начини

  ако искате да не се повтаря безобразието - отменете самото явление "депутати", заедно с явленията "капитализъм", "държавност", "морал" и други подобни гнусотии

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 87. 87 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4183 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Достойно.
  Официално Волеизлияние на Човек Индивидуална Личност.

  Неофициална маса напикана ще гракне против.
  Недостойно различно.

  [#1] от "mort":

  Аз бих постъпил по същия начин, както Кирил Петков.

 88. 88 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2943 Весело

  Лозан Панов ме изкефи!
  Ха така, Лозане! Бой по самозабравилия се егоцентрик!

 89. 89 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3094 Неутрално

  До коментар [#83] от "further":

  а поръси ли го с трети лайк?
  а чашата с прясто изстискан четвърти - къде я?

  ще си развалите стомаха с тая сухоежбина...

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 90. 90 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1169 Неутрално

  До коментар [#26] от "Синдбад-мореход":

  Точно така, не може президентът на фирмата да се крие зад служителя си. Инфантилно е. Такъв шеф е жалък.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 91. 91 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1345 Весело

  "...Бил ли е Кирил Петков министър?
  Според повечето юристи отговорът е, че не е бил министър, но има и други тълкувания...."

  муахахах, безумието в територията вече мина на сюрреалистично ниво... а като не е бил министър, какъв е бил бе хахахах... самонастанил се клошар, може би... а въобще, съществувал ли е, щом не е бил министър... ама пък трее да е съществувал, щом ще връща заплатата хахахах

  1300 години напън и накрая кво - един куп перковци, очевадно неспособни да се разберат с обективната реалност, но за сметка на това с претенцията да определят правилата на играта... а матряла стои и им клепа на фандъци... не е истина това просто

 92. 92 Профил на Изгубеният
  Изгубеният
  Рейтинг: 1382 Весело

  До коментар [#10] от "Боян Таксиров":

  Грешки и недомисляния? Че то е било решено още преди изборите 04.04. Кирчо да свърши маса простотии и да излезе патриот, а назначилия го, нищо да не знаел. Да си изтъркат гърбовете, образно казано. Колко антидатирани протокола е издал въпросния красавец? Какъв инстутиционнен натиск беше наложен да се сменят хората, които му се опряха за беззаконието?

 93. 93 Профил на Dark King
  Dark King
  Рейтинг: 69 Неутрално

  Никога не е бил министър и трябва да си върне заплатите и командировъчните ... ами ако не ги е спестил какво прави?
  —цитат от коментар 2 на Peni Nikol


  Според мен през цялото време е работил, като министър. Ако аз съм заболекър и после ми анулират дипломата поради някаква формалност, трябва ли да върна парите на хората за пломби? Ако те са по-некачествени на зъболекарите с изрядни дипломи, може би, но ако са си ок, не. Естествено нови пломби не трябва да правя. КС забърква голяма каша с решението си и показва, че правната система в БГ е една каша. Едва ли това може да се пришие като вина Кирил Петков.

 94. 94 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3094 Неутрално

  До коментар [#82] от "uvtest":

  т.е. наистина НИЩО не следва
  щом ние ще му платим сметките

  както винаги в подобни случаи

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 95. 95 Профил на further
  further
  Рейтинг: 455 Неутрално

  89, мАни, мАни, обядът ми беше една безкрайна поредица от лайкове. Накрая десертния лайк едва успях да го преглътна.

 96. 96 Профил на bulit
  bulit
  Рейтинг: 385 Неутрално

  До коментар [#15] от "МиГ-29":

  И това му е много

 97. 97 Профил на .
  .
  Рейтинг: 1136 Неутрално

  С такива идиотски решения просто доказваме на ЕС и Света че у нас правосъдие няма. И че трябва реформа в правосъдието като всички тия минат лустрация. То това и ЕС ни го повтаря постоянно, не е изненада де.

 98. 98 Профил на bulit
  bulit
  Рейтинг: 385 Гневно

  До коментар [#24] от "doctor.no":

  Ами като сте лиз.......ачи на чуждоземнидирници ,ще спечели.Голем хаир ще имате от него.Човека си е направил сметката.Фирмата България е лесна за цицкане,и вие ще му я предложите с вашите гласове.После ходете да плюете както направихте със Славуца.

 99. 99 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3406 Неутрално

  До коментар [#93] от "Dark King":
  Сладур, ако си излъгал, че имаш шофьорска книжка и те назначат да караш градския автобус, а ти претрепеш 20 души, тогава шофьор ли си бил или не си бил. Или си прост убиец?
  Лицето Кирил Петков към 10 май не е бил ПРАВОСПОСОБЕН да изпълнява длъжността "МИНИСТЪР" и по тази причина всичките му актове са нищожни.
  Това е положението.

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 100. 100
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK