Сведения от Ватикана за българските земи през XVII век издаде агенция "Архиви"

Сведения от Ватикана за българските земи през XVII век издаде агенция "Архиви"


Доклади и писма на католически свещеници, пътували из българските земи в Османската империя, бяха издадени наскоро от Държавна агенция "Архиви". Сборникът "Ватикански извори за българската история - XVII век" представя 66 документа със сведения за ентусиазма и подготовката на Чипровското въстание от 1688 г., така и за покрусата след неуспеха му. В някои доклади до Ватикана има ценни сведения за градовете София, Пловдив, Русе, Велико Търново.


Документите са издирени в библиотеката и архива на Ватикана от Йоанна Списаревска (1938-2009 г.) Тя е била докторант на проф. Иван Дуйчев и в края на 70-те и през 80-те години продължава неговите търсения. Те са издадени в оригинал - на староиталиански, и в превод на български. Основната цел на докладите и писмата е била да се представи съдбата на католическите общности у нас. Част от донесенията са писани или засягат дейността на най-видните българи католици от тази епоха - Петър Богдан Бакшев, Петър Парчевич, Влас Койчев, Филип Станиславов, Иван-Стефан Кнежевич. В някои писма и доклади се очертава и ролята на римските папи и кардинали в българската история.


Гърдан войвода моли папа Павел V за помощ
Някои от ползваните наименования може днес да изглеждат странно, като в писмото на Гърдан войвода от Херцеговина, изпратено до папа Павел V на 26 април 1608 г. Той моли Светия престол да съдейства за помощ от западни владетели в борбата му против Османската империя. Преводът е на Списаревска от оригиналния староиталиански текст, без да се актуализира със съвременни наименования, обясни за "Дневник" редакторът на сборника Валентина Петрова от ДА "Архиви".


"Гърдан войвода с другите долуподписани предводители, кнезове и войводи на провинция Херцеговина и част от Сърбия, Босна, Македония, България и Албания до светейшия папа Павел V, върховен викарий на Иисуса Христа и приемник на славния апостол Св. Петър. С дължимата почит и смиреност коленичили целуваме светейшите Ви нозе и със същата почит с настоящето ни писмо уведомяваме Ваше Светейшество, че през изминалите няколко години търсихме и умолявахме свещенопаметния папа Климент VIII, щото, използвайки своя апостолически авторитет, да се застъпи пред християнските владетели и да издейства някаква помощ, с която бихме могли да започнем борба и се освободим от игото на измъчващия ни тиранин - нещо, което при настоящите обстоятелства бихме могли лесно да направим с всякаква (дори) ограничена помощ.


После отново писахме до Ваше Светейшество относно същото дело посредством нашите пратеници. С благосклонността на Ваше Светейшество те бяха приети и облагодетелствани с апостолически послания, отправени до Негово Католическо Величество краля на Испания. Той също се показа твърде склонен (да удовлетвори) нашето желание и със същото намерение поднови начинанието и натовари с него вицекраля на Неапол, който впоследствие водеше с нас многобройни преговори, обнадеждавайки ни постоянно с щедри обещания. Всички тях обикновено виждахме да завършват без никакъв резултат."


Царство България можеше да е сред първите в Европа


За документ №14 в сборника, озаглавен "Анонимна сводна релация за Царство България", се посочва, че е писан след март 1656 г. и преди април 1659 г. В него са дадени конкретни данни за големите градове по българските земи по това време - разположение, брой население, водоизточници, поминък. За всеки град анонимният автор на доклада дава сведение дали има запазени крепостни стени, което вероятно е било важно с оглед бъдещи военни действия.


"Царство България е това, което в стародавни времена се е наричало част от Горна Мизия и цяла Долна Мизия, откъм север се разделя посредством Дунав от Молдовия и Влахия, откъм запад граничи със Сърбия (т.е. Горна Мизия се дели (от Сърбия) посредством река Морава), откъм юг - с Македония и Гърция, откъм изток една част (от България) граничи с Евксинския понт, а друга - с реката Тулча (Тунджа), която извира от планината Хемус и близо до град Адрианопол се влива в река Марица, наричана на български Рила (!) и води началото си от Родопските планини.


Това царство е много голямо, населено е с турци, българи схизматици, гърци, арменци и евреи, сред които доколкото бе възможно да се види от извършеното посещение, живеят твърде голям брой католици. Обхваща твърде просторни и плодородни равнини, много високи планини, зелени дъбрави и гъсти гори, оросява се от многобройни реки, изобилни с риба, богата е на жито, на отлично вино и други храни, на прекрасни плодове и благоуханни пасища, изобилства с овце и овни, крави, волове, биволи и великолепни коне. Тук също се намират многобройни мини за злато, сребро, стомана, мед, желязо и олово. Най-сетне, ако това царство беше управлявано от своя някогашен цар католик, то щеше да бъде сред първите в Европа.


Светската власт бе завзета от Великия господар (султана), от когото съобразно турския обичай днес са назначавани всички чиновници, въпреки че свободно се позволява всеки да живее според своя закон.


В София живеят 25 хиляди българи


Град София е без крепостни стени и има ранг на архиепископско седалище, разположен е в прекрасна и обширна равнина, до хълмове между две планини. Градът е доста търговски, тъй като се намира на пътя, който води за Константинопол. Там се стичат различни стоки от Италия, Полша, Молдавия, Влахия, от Изтока и от Запада. Тук е седалището на различните султански чиновници, а именно на главния кадия, наречен молла, на един архиепископ (схизматик) и на друг, наречен мюфтия, т.е. тълкувател на закона.


Тъй като има 50 души за причестяване и около 25 хиляди българи схизматици, архиепископът на този народ е винаги грък. Този прелат има под своя грижа 1500 църкви с техните енорийски свещеници освен манастирите и църквите без енорийски свещеници. Катедралата, носела името на Св. София и била много красива, сега е джамия. Тук в града живеят и арменци, разделени едни от други. Къщите им ще да са 200, имат две църкви и едната част от арменците счита другата за еретици. Къщите на турците ще да са 8000, а джамиите им са 15 и са грижливо съградени и поддържани.


Целият град се радва на добра вода, докарвана от съседните планини, и особено на прекрасна за баните топла вода. Площадите са много красиви и изобилстват от всичко необходимо за прехрана и най-вече на стоки и на чудесни и различни на вид конски сбруи.


В Пловдив е имало общо 6000 къщи


В същия документ пише: Филипопол (Пловдив) е град без крепостни стени, разположен е на хълм до река Марица, която води началото си също от изворите на Орфей. Тук ще да има 6000 къщи на турци, българи схизматици и гърци, а на католици - две без църква. За да слушат литургия са принудени да отиват в една църква на павликяни, които, макар и бедни, (имат такава) в съседното село.


Рухчич (Русе) е град без крепостни стени, разположен на хълмове до брега на Дунав, има опасано със стени укрепление и, макар и малко, е снабдено с артилерия. Тук наблизо има пет стражеви кули. Те са пазени денем и нощем от сигурна стража, понеже се намират на границата с Влахия. Градът е населен с 300 къщи на турци, които имат 10 много красиво построени джамии, защото сред тях има много почитани личности, с 200 къщи на българи схизматици и две техни църкви, 200 къщи на арменци, направени в земята. Всички те са търговци и нямат синагога.


Царският град Триново (Търново) е ограден със стени, има ранг на архиепископско седалище и е разположен между две планински възвишения до планината Хемус. Бил последната резиденция на (царя) на България, след като град Охрид бил сринат от турчина.
В града има малко турци като те обитават брега на реката Янтра, хълмовете и долините примесени с други народности. Ще да има 10 хиляди души българи схизматици, които знаят и гръцки език. Гърците там притежават манастир, наричан от самите тях митрополия, т.е. резиденция на архиепископа, назоваван тетрарх. Останалите църкви са превърнати в джамии.


Град Охрид в Царство България...


За Охрид се споменава в друг документ - от 1661 г. Негов автор се предполага, че е Франческо Соимирович, роден в Чипровци през 1614 г. и починал там през 1674 г.). Той е учил в Рим и е бил Охридски католически архиепископ от 1656 г.


"В град Охрид, иначе Лихнида, Първа Юстиниана, в Царство България под властта на турците, се намира древната църква, посветена на св. София, която е митрополитска и първенстваща за много провинции. От много векове, след завладяването на това царство от страна на неверниците, в този диоцез няма пастир от латински обред. Напротив, живеещите там българи и гърци, схизматици от източен обред, винаги са имали свой пастир от гръцки обред, който носи патриаршески титул и е независим от Константинопол поради права, дадени на споменатия диоцез в древни времена от папа Вергилий и от император Юстиниан, който е роден на негова територия."


Дипломатическа дейност във Виена преди Чипровското въстание


За подготовката на Чипровското въстание свидетелства документ №42 в сборника, озаглавен "Информация от Виена за възложена на Никополския епископ (Антон Стефанов) мисия, засягаща мобилизирането на военни сили за война срещу Османската империя". Писан е на 7 март 1688 г., дни преди избухването на въстанието. С това донесение се изяснява целта на тази дипломатическа мисия във Виена, започнала през декември 1687 г.


"...бе изпратен монсеньор епископът на Никопол с отговор на предложенията, направени от княза на Влахия. Тези предложения се състоят в следното: тъй като той желае с всички свои сили, обединени с тези на господаря на Молдавия, дори и излагайки се на голям риск, да воюва за каузата на Свещената лига и да отхвърли османското иго (като) за тази цел, а и за да дадат по-сигурни гаранции на това правителство, и двамата князе предложиха да съберат хора и да увеличат до 20 000 бойци своите войски, с единственото искане Негово Величество (хабсбургският император Леополд I) да направи така, че към техните граници да се насочи един военен корпус от Трансилвания, който да бъде видян от тези народи и да ги окуражи решително да подкрепят начинанието."


След разгрома на въстанието българите бягат към Влашко и Трансилвания


Трагичните събития за българите след неуспеха на Чипровското въстание са документирани в няколко доклада на католически мисионери. В писмо Агостино Павлович разказва за разорението на Чипровци и за бягството си в Трансилвания през декември 1688 г.


"След разорението на тези краища, не можех повече да понасям тиранията. Изпратен в околностите на Никопол, служих шест години на тези клети новопокръстени християни, наречени павликяни, но след разорението на тези краища от турците избягах с (една) душа (само). Намирам се в Трансилвания, в Хараг, близо до Сибинио (Сибиу). Всичко е унищожено и разорено, избити и отвлечени в робство са клетите християни.


В друг документ, включен в сборника на Държавна агенция "Архиви", апостолическият нунций във Виена кардинал Франческо Буонвизи пише на 10 април 1689 г. за Софийския архиепископ (Стефан Кнежевич), който се оттеглил във Влашко с някои мисионери и с 3000 католици "от неговия народ" след Чипровското въстание.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (35)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1587 Неутрално

  Западът е бил, както е видно, пределно наясно с нашите теглила, но нищо не е направил за разлика от Русия през 1877-1878 г. Такива са фактите. Другото е словоблудство.

  Прочее подобни дипломатически мисии от нашенци на запад е имало и покрай Априлското въстание - и пак нищо.

 2. 2 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4004 Неутрално

  Ще бъде интересно четиво. Ако я намеря, ще си я купя.

 3. 3 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7832 Неутрално

  По нищо не личи да сме били роби. Не знам защо, но ние си умираме да повтаряме, че сме били роби. Българите никога и на никого не са били роби.

 4. 4 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1791 Неутрално

  УВАЖЕНИЕ!!!!
  Проф. Иван Дуйчев
  Йоана Списаревска
  ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ!!!!!

 5. 5 Профил на .NET
  .NET
  Рейтинг: 351 Неутрално

  Професор Дуйчев е СВЕТИЛО в областта на българщината, изучаването на българщината и българското землище. Въобще не се учудвам, че тази книга е писана от негова докторантка. През 70-те и 80-те Държавна Сигурност извършва множество програми и операции с цел събиране на исторически данни за българския народ и връщане в България на откраднати или липсващи артефакти, като например оригиналът на "История Славянобългарска" изнесен от Атон в резултат на брилянтната операция "Маратон" на българските специални служби. По това време и Божидар Димитров е пратен във Ватикана да чете архивите на Католическата църква, както и Йоанна Списаревска, автор на въпросната книга.

  Друга известна докторантка на професор Дуйчев е дъщерята на армейски генерал Добри Джуров професор доктор Аксиния Джурова. Към днешна дата, професор Джурова е в топ 3 на най-добрите византолози въобще в целия Свят. Тя е директор на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към Софийския университет. Член на ръководството на фондация „Елена и Иван Дуйчеви“ от създаването ѝ. От 1987 до 1995 г. е вицепрезидент на Международната асоциация за изследване на славянските култури към ЮНЕСКО. От 1989 г. е гост-професор в други университети: в Йейл (САЩ), Йерусалим, Сорбоната (Париж), както и в Института за евроазиатски изследвания (Венеция).

  С една дума професор Дуйчев е проявявал изключителен подбор спрямо своите студенти и докторанти. Те днес оставят изключителна културна следа чрез своят труд.

  Бъдещето е не просто пред богатите държави, а пред тези, които са най-напред с образованието. - в."Капитал", 22.12.2016г.
 6. 6 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3862 Любопитно

  Светската власт бе завзета от Великия господар (султана), от когото съобразно турския обичай днес са назначавани всички чиновници, въпреки че свободно се позволява всеки да живее според своя закон.
  ========
  Ако всичко това е верно.... Брюксел би трябвало да се засрами....
  Излза, че САЩ са копирали по добре порядките на Османската Империя.....
  Там, почти във всеки щат, законите са различни....

  Bukalemun
 7. 7 Профил на Boris Krastev
  Boris Krastev
  Рейтинг: 11 Неутрално
 8. 8 Профил на Deadpudding
  Deadpudding
  Рейтинг: 611 Неутрално

  До коментар [#3] от "Роси":

  правилната дума е иго.

  This is the place where puddings die.
 9. 9 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2335 Любопитно

  ”Целият град се радва на добра вода, докарвана от съседните планини, и особено на прекрасна за баните топла вода. Площадите са много красиви и изобилстват от всичко необходимо за прехрана и най-вече на стоки и на чудесни и различни на вид конски сбруи”
  Та как беше приказката — София била едно кално село 😉

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 10. 10 Профил на happystory
  happystory
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Винаги съм си мислил че щеше да е по-готино ако бяхме приели юдаизма от колкото христянството.

 11. 11 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#6] от "eti mehter":

  Светската власт бе завзета от Великия господар (султана), от когото съобразно турския обичай днес са назначавани всички чиновници, въпреки че свободно се позволява всеки да живее според своя закон.
  ========
  Ако всичко това е верно.... Брюксел би трябвало да се засрами....
  Излза, че САЩ са копирали по добре порядките на Османската Империя.....
  Там, почти във всеки щат, законите са различни...."

  Историческата истина задължава да се цитират: " ...иго ..." и "...тирания ..."
  споменати в документите от 17 в.
  Темата е за българите католици живеещи по българските земи в пределите на тогавашната Османска империя.
  Всякакво разводняване по отношение на новоиздадената книга е алабалистика.

 12. 12 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3862 Разстроено

  Градът е населен с 300 къщи на турци, които имат 10 много красиво построени джамии, защото сред тях има много почитани личности, с 200 къщи на българи схизматици и две техни църкви, 200 къщи на арменци, направени в земята. Всички те са търговци и нямат синагога.
  ========
  Тъжно е някак.....всичко това да се научава от едни католици.... :(....
  Можеше да е написано и в учебниците по история на Бг.....
  Факта че дори Ватиканът е по обективен към миналото на една православна държава.....до някъде обеснява страха на съвременните бг попове, да се страхуват от поканата на Лувъра..... 👎

  Bukalemun
 13. 13 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 651 Неутрално

  Западът е бил, както е видно, пределно наясно с нашите теглила, но нищо не е направил за разлика от Русия през 1877-1878 г. Такива са фактите. Другото е словоблудство.
  —цитат от коментар 1 на Читател


  През 1828-1829 Русия води поредната война срещу Турция и също е била наясно с нашите теглила. Още в началото на войната турците правят масови изселвания от Източна България. Хиляди българи цивилни започват да помагат на руснаците, отделно руснаците правят Български доброволчески корпус с хиляди българи. Избухва Тракийското въстание. Обаче руснаците арестуват кап. Георги Мамарчев защото си позволил да подготвя още едно въстание и евентуално обявяване на независимост.
  Минават Дунава, завземат София, завземат почти цяла Източна България, стигат до Одрин... и нищо. Сключват мир и се омитат.

  Това са фактите. През 1877 Русия е дошла за същото - за да си разшири влиянието, а не за да ни освободи.

 14. 14 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2661 Любопитно

  По нищо не личи да сме били роби. Не знам защо, но ние си умираме да повтаряме, че сме били роби. Българите никога и на никого не са били роби.
  —цитат от коментар 3 на Роси


  Прекрасно се е живеело в София имало 8000 къщи на турци което прави повече от 30000 турци или турците са били повече от българите, в Русе също! Любопитно ми е след като във Велико Търново били малцинство защо болярите са се изнесли от него и са се разселили по други места от Елена до Малко Търново?

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 15. 15 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2661 Неутрално

  "Избухва Тракийското въстание. Обаче руснаците арестуват кап. Георги Мамарчев защото си позволил да подготвя още едно въстание и евентуално обявяване на независимост.
  Минават Дунава, завземат София, завземат почти цяла Източна България, стигат до Одрин... и нищо. Сключват мир и се омитат."

  Ами ако имахме просветен национален елит да бяха договорили предварително съзадването на българско автономно княжество - път по който са минали всичките ни съседи и това щеше да бъде поставено на масато при сключването на мира а не след това да се опитва да прави безсмислени бунтове обречени на неуспех. Чети статията на проф. Илчев там всичко е точно обяснено!
  До коментар [#13] от "tamada":

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 16. 16 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4452 Неутрално

  Още чакам изследванията и книгата, разкриваща престъпленията на гръцките духовници, изгорили българския архив от време оно. Да обяснят например, колко дни е горял пожара...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 17. 17 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 651 Неутрално

  Ами ако имахме просветен национален елит да бяха договорили предварително съзадването на българско автономно княжество - път по който са минали всичките ни съседи... Чети статията на проф. Илчев там всичко е точно обяснено!
  —цитат от коментар 15 на Julian Mall


  В онази статия са обяснени съвсем други неща.
  И въобще как, аджеба са ни освободили през 1878, след като тогава пак нямаме елит, който да договори княжество?

  Каква полза, че ти е обяснено, след като пак нищо не си разбрал?

 18. 18 Профил на tigervi
  tigervi
  Рейтинг: 802 Неутрално

  До коментар [#14] от "Julian Mall":

  В основните градове българите са били малцинство, а в черноморските изобщо не са живели. Едва в края на 18-ти и началото на 19-ти ситуацията се променя, българите стават мнозинство във повечето градове и значително малцинство в морските.

  Eddie lives... somewhere in time!
 19. 19 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2661 Неутрално

  В онази статия са обяснени съвсем други неща.
  И въобще как, аджеба са ни освободили през 1878, след като тогава пак нямаме елит, който да договори княжество?

  Каква полза, че ти е обяснено, след като пак нищо не си разбрал?
  —цитат от коментар 17 на tamada


  Ти нищо ни си разбрал, щом поставяш тъпият въпрос защо са ни освободили през 1878г.
  Ами защото през пролетта на 1876г е Априлското въстание което е отразено широко в Европа и Русия техният политически елит за пръв път разбира че има такъв народ българи които се борят за национално освобождение като другите християни на Балканският полуостров!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 20. 20 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2661 Любопитно

  До коментар [#14] от "Julian Mall":В основните градове българите са били малцинство, а в черноморските изобщо не са живели. Едва в края на 18-ти и началото на 19-ти ситуацията се променя, българите стават мнозинство във повечето градове и значително малцинство в морските.
  —цитат от коментар 18 на tigervi


  Съмнявам се да се е променило съотношението още повече по време на Руско-турските войни многа българи напускат Източна България и особено в укрепените крепости на СИ България турците са били преобладавашо мнозинство! Само в селата и малки градчета сме били мнозинства и е нямало турци.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 21. 21 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 651 Неутрално

  Ти нищо ни си разбрал, щом поставяш тъпият въпрос защо са ни освободили през 1878г.
  —цитат от коментар 19 на Julian Mall


  Въобще не съм питал защо - аз вече казах защо.
  Попитах "Как са ни освободили?" Нали ти самият каза, че първо е трябвало нашия елит да договори княжество, пък тогава да тръгнат да ни освобождават? Как са тръгнали да сключват договор без нас?

  Ами защото през пролетта на 1876г е Априлското въстание което е отразено широко в Европа и Русия техният политически елит за пръв път разбира че има такъв народ българи които се борят за национално освобождение като другите християни на Балканският полуостров!
  —цитат от коментар 19 на Julian Mall


  Пълни глупости. Вече казах, че във войната през 1828-1829 руснаците сформират войска именно от българи желаещи да се освободят.

  А преди това има друга Руско-турска война от 1806-1812. Още в началото на войната Русия сформира български отряди и ги води със себе си в България. Минават Дунава, населението се вдига и това води през 1811 до сформирането на още отряди, които стават първата Българска земска войска. В нея влизат хиляди българи, един куп хайдути и най-важното - тези хора носят разузнаване със себе си. От много места в България им пращат информация за броя и разположението на турските войски. Русия побеждава, обаче нищо не прави за нас и българските помагачи се изселват заедно със заминаващите войски.
  Това е 66 години преди 1877. Царят освободител Александър II още не е бил роден.

  А още по-преди това пък има една много важна Руско-турска война - тази от 1768—1774. Тогава руснаците пак имат български отряди, пак навлизат в България, пак побеждават и в мирния договор за пръв път е записано, че Русия става покровител на християните в Дунавските княжества (днешна Румъния и Молдова). Е, няма как да са воювали в България без да научат за многобройните въстания в предните векове.

  Знаели, че българите страдат и по друга причина - защото преди това има друга Руско-турска война от 1735-1739. Две години след началото на руска страна се включва и Австрия и заради нея през 1737 избухва въстанието на архиереите в Софийско и Самоковско, което бързо се разширява из цяла Западна България. Тогава пак има българи в руската войска.

  Така че минимум 140 години преди 1877 са знаели, че в България има християни борещи се за освобождение.

 22. 22 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1947 Неутрално

  Честит Празник на всички! Има причина да е празник ...

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 23. 23 Профил на Емо
  Емо
  Рейтинг: 590 Неутрално

  "Светската власт бе завзета от Великия господар (султана), от когото съобразно турския обичай днес са назначавани всички чиновници, въпреки че свободно се позволява всеки да живее според своя закон."
  Дотук с "Турското робство".

  Аз съм умнокрасив соросоиден либераст и съм благодарен, че не съм станал грознотъп путиновски диктатомачовец.
 24. 24 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2661 Неутрално

  "Така че минимум 140 години преди 1877 са знаели, че в България има християни борещи се за освобождение."

  Знаели чушки?! За съществуването ни са знаели тесен кръг руски историци като Юрий Венелин но не и управляващият елит както вече ти писах в това се е убедил лично Найден Геров! За тях сме били християни неразличими от сърби и гърци! Самите българи в началото на 18в не са знаели историята си и буржоазията ни се е гърчеела като Васил Априлов а ти искаш в Русия да знаят какви сме! Даже по време на пратестните митинги в Париж по повод потушаването на Априлското въстание Виктор Юго ни нарича сърби!
  До коментар [#21] от "tamada":

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 25. 25 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 651 Неутрално

  Юрий Венелин... Самите българи в началото на 18в не са знаели историята си... Виктор Юго ни нарича сърби!
  —цитат от коментар 24 на Julian Mall


  Аз му разправям, че руснаците нарочно са създавали български подразделения и са воювали заедно с тях на тукашна територия, а то ми говори за Виктор Юго?!

  Българи бягат в Русия много преди да се роди Юрий Венелин - още средата на 18 век около манифестите на Екатерина II за привличане на чужди колонисти. Ти как си мислиш, че ще се появят цели български села в Бесарабия и никой няма да знае какви са и защо са дошли? Не само са знаели, но са им водили и отчет кой е българин, кой арнаутин и т.н., а отделно и защото по манифеста чуждите колонисти получават разни привилегии - освобождаване от данъци и мито за определен период, автономия на местното самоуправление и т.н.
  После след двете войни в началото на века пак има вълни на изселване. Ама ти за съвсем прости ги вземаш руснаците - ще им дойдат в земите хиляди хора и правителството няма да знае какви са и от какво бягат.

  Вземи се скрий, бе! Като видиш, че не познаваш темата, поне млъкни! Не се излагай така, че ставаш още по смешен!

 26. 26 Профил на tigervi
  tigervi
  Рейтинг: 802 Неутрално

  До коментар [#20] от "Julian Mall":

  Да, така е, в Североизточна България Русия активно е изселвала българи, а османската империя е заселвала татари и гърци. Подобни процеси са протичали и в други части на България, заселвани са татари, черкези, власи, но основното население си остават българите. В някои случаи целта е била увеличаване на мюсюлманското население, в други просто заселване на запустели земи.

  Eddie lives... somewhere in time!
 27. 27 Профил на avi29581655
  avi29581655
  Рейтинг: 56 Неутрално

  До коментар [#25] от "tamada":

  Доста добро познаване на темата. Само да допълня, че във войната 1806-1812 и Русе, с голям турски гарнизон е бил руски. Тогава си тръгват защото ги напада Наполеон. Лош късмет за нас. А колегата Мол да знае, че Жул Верн написва роман с главен герой българин от Русе и разбира се не го нарича сърбин. А в старите немски географски карти тук винаги пише България, а не Турция, така, че и те са знаели за нас.

 28. 28 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 651 Неутрално

  А в старите немски географски карти тук винаги пише България...
  —цитат от коментар 27 на avi29581655


  Не само в картите. През 1794 Йоан Раич печата във Виена своята "История на разни славянски народи - българи, хървати и сърби" (текстът е на тогавашния руски със силни примеси на църковнославянски). Още следващата година първата част на книгата (с общи данни за славяните плюс история на българите) е преиздадена в Санкт Петербург "по височайша заповед на Екатерина II". Интересното е, че другите части - за сърби и хървати са забранени от цензурата.
  Книгата има още едно издание през 1823, печатано в Унгария.

  Така че руската власт не само е знаела какво има отатък Дунава, ами и си е правила сметка кои славяни да забелязва и кои не - според моментните приоритети.

 29. 29 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2661 Неутрално

  До коментар [#25] от "tamada":

  Стига с твоите тъпотии! Аз ти обяснявам че дори след Кримската война Найден Геров лично се убеждава че в руският политически елит си нямат никаква представа за нас ти ще ме убеждаваш че за нас винаги са знаели кои сме щом са ни вземали в руската войска! За тях сме били източно провославни славяни неразличими от сърбите! В един от коментарите си един от вашата групичка точно това е цитирал от Юрий Венелин от 1828г че в Русия много по - добре познават померанските славяни в Прусия отколкото българите които са им дали писмеността и свещените християнски книги!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 30. 30 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2661 Любопитно

  с общи данни за славяните плюс история на българите) е преиздадена в Санкт Петербург "по височайша заповед на Екатерина II". Интересното е, че другите части - за сърби и хървати са забранени от цензурата.
  —цитат от коментар 28 на tamada


  Точно защото е знаела за нас Екатерина е искала да възражда Византия?! За нас нищо въпреки че сме били много по близо до руснаците като славяни, език и писменост?!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 31. 31 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 651 Неутрално

  До коментар [#25] от "tamada": Стига с твоите тъпотии! Аз ти обяснявам че дори след Кримската война Найден Геров лично се убеждава че в руският политически елит си нямат никаква представа за нас...
  —цитат от коментар 29 на Julian Mall


  Ама не трябва да обясняваш неща, които не са верни. Найден Геров става руски консул в Пловдив веднага след Кримската война - през 1857. Точно преди да дойде минава през Константинопол и Одрин, където получава конкретни инструкции от руския посланик и генералния руски консул.
  Те са:
  - Да не се меси в работата на българското училище в Пловдив за да не предизвиква подозрения у гърците и турците.
  - Да внушава на българите, че Русия им съчувства.
  - И най-вече да не се увлича в лично пристрастие към българския народ за да не бъде отблъснато населението от православието и да навлезе западно влияние (по това време все още има шанс католицизмът да вземе връх над православието у нас).

  Точно защото е знаела за нас Екатерина е искала да възражда Византия?! За нас нищо въпреки че сме били много по близо до руснаците като славяни, език и писменост?!
  —цитат от коментар 30 на Julian Mall


  Че какво общо имат двете неща? Екатерина много добре знае, че има полски славяни с независима държава, но това не и пречи да ги подчини и на два пъти да раздели Полша между Русия и Прусия. Да не би да твърдиш, че ако Екатерина научи за българите е щяла да си каже: "Ей-и... аз така исках да възродя Византия, ама то там имало българи и сега няма да мога. Тц-тц-тц... ех, че лош късмет." :)

  Екатерина, мойто момче малко преди Руско-турската война от 1768-1774 изпраща на Балканите секунд-майора Назар Каразин. Казва се Каразин, щото по произход е от семейството на българина Григорий Караджа. Задачата на Каразин е била хем да проведе разузнаване, хем където може да вдига балканските християни срещу турците в помощ на войната. Минава през Видин, София, Ниш, завива обратно и стига до Одрин.
  Разбира се, че е знаела кой живее на Балканите. Точно затова изпраща него - в документите си тя цитира българския му произход.

  Нямам нищо против да четеш каквито си искаш глупости, но недей ги разпространява! Особено около 3 март, когато и без това руските тролове ни заливат с помията си.

 32. 32 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2661 Неутрално

  До коментар [#31] от "tamada":

  Сега ще ти цитирам един коментар който със сигурност не е на руски трол:
  "Браво, Ванка!
  Ти разби всички русофилистични илюзии.
  И още нещо от Розата.
  "Дори през 1828г. почти неизвестният тогава учен Юрий Венелин се възмущава, че учените в повечето случаи съвсем не споменават за българите, жив сегашен народ, а пък изчисляват изтребените померански славяни... непростимо е за нас ,да забравим ония, от чиито ръце получихме кръщение, които ни научиха да пишем и четем, на чийто роден език днес се извършва нашето богослужение."

  Тук даже не става въпрос за управляващи, а за учени! Ама според теб Екатрина е знаела повече от историците през 1828г?!!!
  Това е 62 коментар под стаията на Иван Илчев!
  https://www.dnevnik.bg/analizi/2020/03/03/4036197_osvobojdenieto_-_nachaloto_na_novata_istoriia_na/?ref=id

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 33. 33 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 651 Неутрално

  Тук даже не става въпрос за управляващи, а за учени! Ама според теб Екатрина е знаела повече от историците през 1828г?
  —цитат от коментар 32 на Julian Mall


  Абе, ти на кой свят живееш? Говорим за определяне на държавната политика - какво общо имат учените? Естествено, че правителствата винаги знаят повече от историците. Много от скритото знание са мръсни тайни, но по отношение на чуждите държави това се нарича разузнаване и е напълно в реда на нещата да не бъде разкривано десетилетия наред. В някои случаи и столетия.

  Ами то и в момента е така. Втората световна война е завършила преди 75 години, но все още много тайни са заключени.
  Някои тайни дори не са военни. Примерно преди няколко години американската NSA разсекрети близо 30 000 страници - последния пакет от архивите за работата на TICOM. И то това стана 2 години след като излезе филма "The Monuments Men".
  През 90-те Оксфорд извади 10 кутии документи за абдикацията на Едуард VIII, обаче отвори само 9. Десетата ще остане заключена поне до 2037 год.
  Протоколите от разпитите на Рудолф Хес и кореспонденцията му с Джодж VI ще са секретни поне до 2041 - това е 100 години след полета му до Шотландия. Може ли някой историк да каже какво точно е знаело британското правителство през май 1941, при положение, че все още има неразкрита информация!

  И това са само 2 дребни примера, а има още много. При това Англия и САЩ все пак имат някакъв обявен график за разсекретяване. В Руската империя, СССР и днешна Русия никога не е имало подобно нещо. Отварят само каквото им скимне и когато им е скимне. Преди време едни българи искаха да видят какво има в откраднатите от нас архиви относно Илинденско-преображенското въстание, но ония казаха "Не може!". Едва в последните десетина години почнаха да показват описи какво имат и пак е сигурно, че много документи така и няма да се покажат. Над 100 години след събитията дори няма да признаят, какво точно имат.

  А ти ми говориш за руските учени през 1828 - само 30 и няколко години след смъртта на Екатерина?
  То дори разговорът не е за историците. Аз ти доказвам, че Екатерина е изпратила българин по българските земи с военна мисия да говори с българите относно войната, а ти ми дуднеш за Юрий Венелин.
  Вземи се запознай с реалността бе, момче! Излез от фантазиите поне за малко!

 34. 34 Профил на calypso
  calypso
  Рейтинг: 475 Разстроено

  До коментар [#9] от "DDR":

  В края е било!
  Всички сме виждали снимки на София след освобождението.
  От времето, когато са били писани тези писма и документи, времето, лошото управление и немарата са разрушили всичко , съградено по- рано.
  Дали е било робство, или присъствие, или дявол знае какво , народ и държава са деградирали до неузнаваемост.
  Но книгата е интересна дори с това, да покаже какво са били другите християнски вероизповедания у нас.
  И сравнението не е в полза на православните.
  И верно Левски и възрожденците са знаели, че не трябва да разчитаме на чужда помощ.
  Тя никога не идва навреме!

 35. 35 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 814 Неутрално

  Историческите данни трябва да бъдат поднасяни и интерпретирани истинно, както е в интерес на българите и българската държава! Историята винаги е била и е идеологическа дисциплина. От това, което ни е поднесено като четиво излиза, че в България през 17 век са живели всякакви народности (евреи, арменци, турци, кумани, гагаузи), но не и българи. О, неразумни, Юроди! Кой, къде и какво е броил, А?! Българите, повече от 80% от населението по време на освобождението ни от пет вековното турско робство два века по- късно, са живели в дън гори тилейски , в Тревненския Балкан (Боженци, Сухолоевци), далеч, недосегаеми от турската власт, рая безправна! Тях някой от папската гвардия, да е броил за нещо?! Днес отново чуждопоклонниците, националните предатели, чужденците се опитват да пренапишат историята, да ни предадат и завладеят отвътре. Казанът с катран и дяволите, от които в България нямало нужда, нали!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK