"Лотос - Алманах за будизъм и източни науки" (откъс)

Издателство "Изток Запад"

Издателство "Изток Запад"В рубриката "Четиво" "Дневник" публикува откъс от "Алманах "Лотос", предоставен от издателство "Изток Запад"


Алманах "Лотос" (предвижда се да излизат два броя годишно) си поставя за цел да отговори на нарасналия интерес в България към будизма и Изтока като цяло. До учения на изтъкнати будистки учители се нареждат реномирани изследвания върху будизма и източните култури. Всеки брой ще има акцент; в първия това е културата и традицията на Тибет.


Един от смисловите центрове на алманаха ще е будизмът в литературата, изобразителното изкуство и философията, както и българската следа в необятната източна тема. По такъв начин съвместното издание на "Нйингма будизъм" и издателство "Изток Запад", надяваме се, ще даде своя принос към многовековния диалог и обмяна на идеи между Изтока и Запада.
В настоящия първи брой ще откриете както кратки статии, така и по-обемни материали. До въведението в будистката практика на един от най-уважаваните будистки учители, Н. нв. Пенор Ринпоче, и беседата за живота и смъртта на Пема Ринпоче се нареждат влиятелни изследвания върху будизма на Хюстън Смит и Братислав Иванов.


На фокус е тибетската култура, представена с част от книгата "8 години в Тибет" на Петер Ауфшнайтер, опознал страната и хората в тази част на света както никой друг европеец. Темата се допълва от статии за учителя в тибетския будизъм, за тибетската медицина, йога и кухня, както и интервю с известния тибетски лекар д-р Сонам Дордже.


"Буда" на Никос Казандзакис е един от най-амбициозните текстове на големия гръцки писател, по който той не спира да работи до края на живота си. Откъс от произведението се публикува за първи път на български на страниците на алманаха. Ще откриете текст за големия български художник и пътешественик Борис Георгиев, любопитен пътепис за Непал, както и историята на Буда, разказана за деца.
За списването и издаването на алманаха си подадоха ръце две на пръв поглед разнородни организации, които обаче споделят общ интерес към източното духовно и културно наследство - "Нйингма будизъм" и издателство "Изток Запад". Нека това начинание бъде за благото на всички!

Лотос. Алманах за будизъм и източни култури – брой 1/2020 г.
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


"Алманах "Лотос" - откъс


Въведение в будистката практика


Н. Св. Пенор Ринпоче (Кябдже Друбуанг Пема Норбу Ринпоче) е 11-ят държател на традицията Палюл и 3-ят върховен глава на школата Нйингма. Той се счита за един от най-големите учители в будистката традиция на Тибет. Сред будистката общност е уважаван заради неговите обширни познания и постижения и заради силата, с която през целия си живот поддържа целостта на ученията.


Кръговратът на светското съществуване (самсара)


Тъй като сме се родили на този свят като човешки същества, добре е да намерим за себе си някакво ползотворно занимание. Обикновено сме заети с определена дейност, с която си изкарваме средствата за живот - просто за да осигурим прехраната си. Последното, разбира се, е нещо, на което са способни и животните. Като човешки същества обаче ние можем да говорим и да разбираме смисъла на думите, което е нещо специфично и ни характеризира като хора. И като такива ние трябва да се насочим към някаква значима цел, която да постигнем в рамките на настоящия си живот.


Най-общо казано, основните категории дейности, които можем да извършваме, са две: нашите обикновени светски дейности и заниманията ни с Дхарма2 . Но мнози нството от хората по света са ангажирани предимно със светски дейности, без да следват определен вид духовна практика. Тези светски работи или дейности зависят от способностите, силата и уменията на хората, които те притежават в различна степен - някои имат повече умения и са по-добри, други - по-малко.


Въпреки това, с каквито и светски дейности да сме заети, били те добри и значими или не, продължителността им не трае повече от няколко месеца или години. В рамките на тези дейности няма нищо, на което в крайна сметка да можем истински да се опрем. Например още от ранно детство ние започваме образованието си - от хората, които те притежават в различна степен - някои имат повече умения и са по-добри, други - по-малко.


Въпреки това, с каквито и светски дейности да сме заети, били те добри и значими или не, продължителността им не трае повече от няколко месеца или години. В рамките на тези дейности няма нищо, на което в крайна сметка да можем истински да се опрем. Например още от ранно детство ние започваме образованието си - от добродетелни действия. Има обаче и хора, които притежават уменията да извършват тези светски дейности, но чиито дела поради голямото им его, арогантност или гордост, дори и успешни, не са истински ползотворни за тях в този живот.


Повечето човешки същества смятаме личното си добруване за най-важното нещо в живота си. Резултатът от това е, че всички ние отново и отново се завъртаме в самсара, или в т. нар. циклично съществуване.
Ние сме неспособни да определим точно колко дълго време вече се скитаме в кръговрата на самсара. Никой не може да знае със сигурност колко живота е имал на този свят - сто, хиляда, десет хиляди, а може би милион.


Не бихме могли да изчислим безбройните еони, в които сме се прераждали в този самсаричен свят.
Понякога сме успявали да осъществим някое от желанията си, а понякога - не. През целия си живот, от момента, в който сме напуснали майчината утроба, независимо от възрастта си, ние винаги сме мислили за собствената си изгода и за това как да станем по-щастливи. Цялото ни образователно и материално развитие е насочено единствено към собственото ни добруване. Не е останало нищо извън този себичен стремеж.


Законът за причината и следствието (карма) и невежеството


По принцип всичко с което се захващаме, което осъществяваме или завършваме в този живот, зависи главно от нашата карма (действието), т.е. от това, което сме извършили през многото си предишни животи. Човек не може да осъществи веднага всяко свое желание поради закона на кармата. Умът на онези, които никога не са развивали духовната си страна, най-често е изпълнен със заблуди. Така те не са в състояние да разберат причините и следствията, основаващи се на закона на кармата.


Те обикновено мислят само за ставащото днес и нямат представа какво в действителност се случва, нито пък разбират духовните практики и затова не могат да схванат взаимовръзката между миналите и бъдещите животи. Техните замъглявания или невежество ги възпрепятстват да имат ясно разбиране за причините и следствията. Те наистина не знаят нищо за закона на кармата.


Има и толкова много хора, които не знаят почти нищо за Буда, за просветлението, за Дхарма ученията или освобождението. Те нямат никаква представа за тези неща. Дори при всички разяснения, които можем да открием в Дхарма ученията, и при наличието на толкова много лами и други квалифицирани учители, които ги преподават, човек пак би могъл да сметне, че тези учения са просто митове. Така сме възпрепятствани истински да ги приемем и да повярваме в абсолютната реалност.


Всичко се основава на това, което наричаме закон на кармата, т.е. действията, които извършваме, причините и следствията, които създаваме сами. Съществува и т.нар. колективна карма, или действията, причините и следствията, които пораждаме заедно. Не е възможно да променим себе си без да имаме разбиране за кармата.


Още повече че когато човек не разбира всички тези толкова значими неща, той решава, че те всъщност не съществуват. Когато ламите и многото други опитни учители преподават за страданията в самсара, разбира се, на хората не им е особено приятно да чуят за това и те си казват: "Не искам да се занимавам с такъв вид учения" или дори: "Не ме интересува да слушам за страданията в самсара. Този лама явно не дава хубави учения!" Подобен вид хора предпочитат просто да изразяват собствените си идеи.


Въпреки това, когато се преподава от квалифициран лама, това учение действително е Дхарма, истината. Ученията за същността на самсара и за истинските ѝ недостатъци са били преподавани от всички просветлени същества като Буда Шакямуни . Просветлените, будите, всички те са дали тези учения, защото само чрез разбирането за същността на самсара ние можем да преминем към действителните практики, с които да успеем да пречистимзамъгляванията на ума си.


Само така бихме могли да постигнем върховната реализация, чрез която да се сдобием с мир и щастие и посредством която чрез проявленията си да облагодетелстваме всички останали чувстващи същества в самсара. Това е накарало Буда да предаде тези учения, а не за да стане известен или за да демонстрира уменията си в преподаването. Още помалко пък той е разяснил самсара, за да ни уплаши. Преподаденото от него има за цел главно да покаже как да се сдобием с вяра и чрез действията си да постигнем пълно просветление - да се освободим от страданията в самсара. Затова Буда ни е предал тези учения с огромно състрадание.


Да вземем например спящ човек, който сънува кошмар. По време на такива сънища каквото и да правите, не можете да се освободите от страшното чувство за кошмар, докато не се събудите. Същевременно някой, който е буден и ви наблюдава отстрани до леглото, може да види, че сънувате. Този пример със съня е в състояние да ни помогне да разберем нещо за природата на самсара. Докато сме в самсара, изпитвайки всички различни видове страдания, ние сме точно като някой, който сънува кошмар.


Самсаричните страдания, които преживяваме, са резултат от недобродетелни действия на тялото, речта и ума ни. Например ако някой извърши отрицателно действие като убийство, резултатът от това действие - реакцията или узряването на кармата - би бил съкращаване на живота на дадения човек. А в следващия живот той може би ще се прероди в някое от адовите състояния, където ще трябва да изтърпи резултата от собствената си карма.


По подобен начин, ако някой смята, че в този живот би могъл да придобие различни притежания чрез кражба или грабеж, подобно на плъх, който краде всякакви зърна, в крайна сметка плодовете от такива действия ще узреят и в следващия живот или може би още в този въпросният човек ще загуби натрупаното или просто ще бъде много беден. Дори отрицателните действия на физическото тяло като сексуалната разпуснатост носят негативни резултати. Те може да са такива, че в рамките на този живот или в следващия семейството ни няма да живее в хармония, а ще страда от кавги и съперничества.


Подобни са и четирите недобродетелни действия на речта, известни като: лъжа, клевета, груби думи и клюки. Определени негативни резултати от тях човек може да изпита под формата на това, че каквото и да казва, никой няма да му вярва. Дори когато се опита да каже нещо полезно, ще изглежда така, сякаш иска да навреди някому.
Не по-различно стои въпросът и с трите отрицателни действия на ума: алчност, зла умисъл и погрешни възгледи.


Въз основа на тях в този или в бъдещите си животи човек няма да има успех с каквото и да се захване; ще изпитва много вреди от други същества; няма да е в състояние да остане заедно със своите учители или с добрите си приятели и т.н. Това са примери за узряване на недобродетелните действия.


Така, разбирайки, че всички тези причини и следствия се основават на действията на нашите тяло, реч и ум, ние трябва да се опитаме да изоставим всяко от десетте отрицателни действия и да упражняваме себе си така, че умственият ни поток да потече в духовното русло. Тогава ще можем да практикуваме и натрупваме всички добродетелни дейности.


В ученията се казва, че ако следваме светския аспект на Дхарма практиката, спазвайки добро или добродетелно поведение, това естествено ще се превърне в духовен път, чрез който ще можем да постигнем мир и щастие. Така, от първостепенна важност е, независимо от условията ни на живот, с нашите тяло, реч и ум да се опитваме да облагодетелстваме другите и да изпитваме любяща доброта към всеки.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (4)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Paolo Di Canio
  Paolo Di Canio
  Рейтинг: 380 Весело

  Дневник не ни уведоми преди 2 седмици, но ВКС отхвърли делото повдигнато срещу Българската православна църква от фондацията на Шри Чин Мой.
  Малка утеха за тях е тази статия и за онзи известен псевдоблогър, който участваше дейно в напъните срещу нашата църква.

 2. 2 Профил на Paolo Di Canio
  Paolo Di Canio
  Рейтинг: 380 Весело
 3. 3 Профил на jgu46589028
  jgu46589028
  Рейтинг: 384 Неутрално

  Будизмът е експортен вариант на индуизма и в различните му разновидности сериозен източник на доходи за прегладнели тибетци и други гурута. За работещите българи няма практическо значение, но за една голяма прослойка отегчени кибици това е полезно занимание.

 4. 4 Профил на 4i4oti
  4i4oti
  Рейтинг: 1622 Разстроено

  Темата е интересна, но смятам за неподходящ публикуваният откъс. Той е трудно смилаем за непосветения, а посветеният не се нуждае от него.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK