"Транс-формация" на Ричард Бандлър (откъс)

Издателство "Intense"

Издателство "Intense"В рубриката "Четиво" "Дневник" публикува откъс от "Транс-формация" с автор Ричард Бандлър, предоставен от издателство Intense


Родени сме, за да бъдем велики, да успяваме - да сме силни, уверени, щастливи хора. Ако не се чувствате така в момента, време е да поемете по нов път. Ричард Бандлър ще промени живота ви с невероятните си, мощни практики и ще ви даде свободата да разгърнете пълния си потенциал.


Световноизвестният Ричард Бандлър, създател на невро-лингвистичното програмиране (НЛП), е помогнал на милиони хора по света да преобърнат живота си и да постигнат успехи във всяка своя дейност. В тази невероятна книга, делото на живота му, той представя всички действащи практики и упражнения, които разработва през последните 37 години, за да помогне на хората да трансформират живота си. Той обяснява и как е разработил и усъвършенствал своите техники и защо те работят.
С дългогодишен опит в практическата и клиничната хипнотерапия, по време на който е лекувал всичко - от фобии до шизофрения, Бандлър, най-големият хипнотизатор в света, отхвърля конвенционалната психотерапия в полза на невро-лингвистичното програмиране, вкоренено в присъщата на човека способност за учене и комуникация.


Според Бандлър състоянията на транс са жизненоважни за човешкия опит явления, особено при повтарящото се поведение: "До една или друга степен всичко е хипноза, хората изпадат в транс на работа, в отношенията си, докато шофират..." Бандлър предоставя редица практични, медитативни стратегии за развиване на способности за самооценяване и препрограмиране на разрушителни модели, добавяйки множество свежи анекдоти и странични гледни точки.


Години наред всеки, който искаше да се учи директно от Ричард Бандлър, имаше два варианта: да плати стотици или дори хиляди долари, за да посети обучение на живо, или да се задоволи с материали от книгите му, които макар и отлични бяха отдалечени от най-авангардното в областта с десет до трийсет години. С "Транс-формация" върхът най-накрая е достигнат и той е по-висок от всякога! - Майкъл Нийл


Тази книга ще ви заинтригува само ако искате повече щастие, неограничен успех, пълна свобода и дълбок вътрешен мир. Ако не, значи не е за вас. - Д-р Робърт Холдън


Ричард Бандлър е един от най-видните авторитети в сферата на личностната промяна и съсъздател на НЛП. Той провежда курсове и семинари по цял свят, а книгите му се продават вече в над половин милион екземпляра. Десетки хиляди читатели в САЩ, Европа и Австралия, много от които терапевти, изучават неговата комбинация от хипноза, лингвистика и прецизно мислене.


Транс-формация
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Откъс от "Транс-формация" на Ричард Бандлър


Използвам думата "чародейство", за да опиша използването на езика в работата по промяната по една много основателна причина. Думите - както много добре знаят окултистите, философите, психолозите и писателите - могат буквално да имат магически ефекти. Когато каня клиентите да "седнат за заклинание", двусмислеността е преднамерена. Искам от тях да започнат да се откриват за възможността за промяна и за факта, че промяната може да изглежда "магическа" - каквато тя често е.


Нещо, което е важно за подпомагането на хората да се променят: уверете се, че те чувстват, че разбирате проблема им, а след това ги придвижите колкото се може по-бързо от проблемното им състояние към решението, което сте приготвили за тях. Думите са основното средство, с което можете да подпомогнете създаването на този вид промяна.


Наблюдавайки Вирджиния Сатир да работи, забелязах, че тя е склонна да отразява сензорните предикати на клиентите си - тези думи и фрази, които обозначават кое от петте сетива е доминиращо по време на говоренето.
Някой може да каже: "Просто чувствам, че всичко се сгромолясва върху мен и не мога да мръдна нито напред, нито назад. Просто не виждам изход от това." А тя би отговорила: "Разбирам, че тежестта на вашите проблеми ви спира да откриете вашата посока и най-добрият път, който може да поемете, все още не е ясен..."


Тя правеше това интуитивно и постигаше наистина близка връзка с клиентите си.


От друга страна, често съм наблюдавал терапевти, които не са имали представа за сетивните предпочитания на своите клиенти и просто са говорели по същия начин като с всеки, когото срещат. "Всичките ми проблеми ме смазват"; "Е, трябва да слушате какво ви казвам, така че да може да видите светлината в края на тунела". Те буквално говореха на различен език от този на клиентите си и те се чувстваха така, сякаш не ги слушат или не ги разбират.


Двойките понякога се вкарват в беля, като не осъзнават тези различия. Единият - зрителният тип - може да изразява любов под формата на подаръци и цветя, а другият - слуховият партньор - продължава да се чувства пренебрегнат, защото думите "Обичам те" всъщност никога не се изговарят на глас.


След като успешно сте отговорили на предпочитаната сетивна система на другия човек, може да започнете да го водите в нови посоки, да засилвате способността му да преработва ефективно и да направи трайна промяна. Не искаме човекът да засяда в една модалност на преработка; именно тази липса на гъвкавост е това, което го е вкарало в беля.


Едно от моите възражения срещу метода Монтесори беше точно това. Първоначално, когато се идентифицира кинестетично дете, то е учено чрез кинестетични методи. По същия начин зрителните деца са учени само зрително, а слуховите - само слухово, осакатявайки ги по този начин през остатъка от живота им. Те засядаха в един канал, докато истинското учене включва превключването към други сетивни канали за оптимизиране на потенциала на човека.


Разширяването на опита на клиента чрез разширяване на границите на неговия субективен модел е от централно значение за методите, приети от всички наистина ефективни терапевти и учители, които съм изучавал. Други характеристики, които забелязах, са:

  • те обикновено бяха практични и насочваха към резултати, а не формализирани в подхода си;
  • сетивната им острота беше добре развита и те реагираха на пациента в момента, а не на някаква концепция за това, какво би трябвало да се направи;
  • демонстрираха поведенческа гъвкавост, опитваха различни подходи и работеха за развитието на същата гъвкавост у клиентите си;
  • споделяха убеждението - не задължително гласно, - че структурата на проблема на клиента е по-значима за осъществяването на промяната, отколкото нейното съдържание;
  • възприемаха "проблемните" клиенти като предизвикателство и възможност да учат;
  • разглеждаха състоянието/разстройството на клиента като опит да се справи с проблема си, а не като признак, че той е "болен" или "заседнал";
  • имаха определени общи несъзнавани или интуитивни умения и поведенчески модели.

Сред тези общи характеристики беше типът въпроси, които те задаваха. Като че ли тези хора някак си имаха способността да задават въпроси, които изпращат клиента на пътя към възстановяването. Когато ги анализирахме, установихме, че въпросите не се отнасят толкова до получаването на повече информация за възможния произход на проблема, колкото до подпомагането на клиента да извлече повече информация, която е била изтрита, изкривена и генерализирана.


По този начин той можеше да преконфигурира вътрешната си карта. Синтактичните разграничения, публикувани като Метамодела в The Structure of Magic I, целяха да изследват подлежащата, цялостна сензорна репрезентация (дълбоката структура) на мислите и изказванията (повърхностната структура), направени, след като информацията е била филтрирана чрез процеса на изтриване, изкривяване и генерализиране.


Опростен вариант на модела е очертан в Приложение 4 и ви предлагам да посветите известно време на изучаването и практикуването на различните модели и техните предизвикателства. Частта, която следва, цели да даде представа за онова, което е възможно, след овладяване на модела.


През годините някои хора започнаха да разглеждат Метамодела като форма на терапия, вероятно защото книгата включваше транскрибирана терапевтична сесия, идентифицирайки нарушенията от страна на клиента на Метамодела заедно с оспорването им от терапевта.


Метамоделът обаче няма нищо общо с терапия. Това е могъщ, рекурсивен езиков модел, използван за извличане на качествена информация. Затова, когато използвам Метамодела, винаги първо питам за най-големия къс информация. Започвам по обратния начин на онзи, очертан в The Structure of Magic I ("Структура на магията I").
Целта на Метамодела е да бъде педантичен, да задава типа въпроси, които ще ви помогнат да откриете как действа проблемът на някого и така да се уверите, че променяте само проблема, а не всичко друго в живота на човека.


И така, ако някой влезе и каже: "Депресиран съм", аз предизвиквам генерализацията (универсалния количествен показател) в твърдението, като питам: "Във всеки момент от всеки Божи ден? Дори и под душа?". Човекът може да признае: "Е, невинаги". Тогава питам: "Как знаете кога да сте депресиран?". Някои хора казват: "Депресиран съм винаги, когато имам свободно време". С Метамодела като инструмент няма причина да се отказвам. Питам: "Как знаете кога е свободно?" и те отвръщат: "Защото умът ми препуска...".


"А, препускащия ум", продължавам. Сега започвам да получавам качествена информация. Казвам: "Когато умът ви препуска, какво точно става?", и тук се появяват всички детайли на начина, по който човекът създава преживяването си: всички картини минават през съзнанието му, гласовете, говорещи протяжно по скучни теми, заглъхват, чувствата скачат насам-натам, или някаква комбинация от тези събития.


Това, което в действителност става с този подход, е, че вие буквално дефинирате преживяването като волево, а не като намиращо се извън контрола на човека. Казвате неща като: "Значи ако си създадете картина на X, си казвате Y, а след това изпитвате Z..." Всичко това е процес и, изразявайки го по този начин, внушавате, че той е открит за промяна...


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK