Карл Попър: Целта на цивилизацията е да намали насилието и страха в човешкия живот

Фундаменталният труд "Отвореното общество и неговите врагове" на британския философ излезе като луксозно издание.

Фундаменталният труд "Отвореното общество и неговите врагове" на британския философ излезе като луксозно издание.Издателство "Сиела" даде нов живот на фундаменталния труд "Отвореното общество и неговите врагове" на Карл Попър (1902-1994). Една от най-важните книги на XX век, посветена на историята на съвременните политически течения и възникването и влиянието на някои форми на историцизма, сега е отпечатана като луксозно издание в два тома.


Попър пише "Отвореното общество и неговите врагове" по време на Втората световна война (1938-1943), като първото печатно издание е от 1945 г. На български излиза през 1993-1995 г. в превод на Камен Лозев. Луксозното издание на "Сиела" също е базирано на този превод.


Първи том от изданието анализира пространно философията на Платон и неговите последователи, като открива в нея корените на тоталитарното мислене и реакцията срещу рационализма. Във втората част са разгледани подробно идеите на Хегел и Маркс и политическите течения, които те са вдъхновили, като Попър ги противопоставя на идеите на либерализма, индивидуализма, рационализма, отвореното общество и демокрацията.
"Труд от първостепенно значение, който трябва да се чете навсякъде заради майсторската критика, отправена към враговете на демокрацията, древна и модерна", казва философът Бъртранд Ръсел за книгите на Попър.


За "Отвореното общество и неговите врагове" през 1976 г. британският философ от австрийски произход получава наградата на Американската асоциация за политически науки.


Отвореното общество и неговите врагове – том 1
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете
Отвореното общество и неговите врагове – том 2
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

"Властта на закона никога не е изцяло само добра: никоя човешка институция не е изцяло добра. Всички хора грешат и затова всички техни действия, изобретения и институции са несъвършени. Властта на Закона обаче може да бъде подобрена, като усъвършенстване законите, институциите и самите себе си, като се научаваме да прибягваме по-малко до насилие. Това е целта на всяка цивилизация - да намали ролята на насилието и страха в човешкия живот", пише Карл Попър в "Предговор към моите български читатели".


Из "Отвореното общество и неговите врагове" от Карл Попър


ГЛАВА ПЪРВА


ИСТОРИЦИЗМЪТ И МИТЪТ ЗА СЪДБАТА


Широко разпространено е убеждението, че истински научното или философското отношение към политиката и по-дълбокото разбиране на обществения живот изобщо трябва да се основават на проникновено вглеждане и тълкуване на човешката история. Докато обикновеният човек приема безкритично обстоятелствата, в които живее, и смята личните си преживявания и ежедневни суетни за важни, смята се, че обществоведът, или философът, трябва да изследва нещата от по-обща гледна точка. Той разглежда индивида като пионка, просто като някакво маловажно средство в общото развитие на човечеството. И открива, че главните действащи лица върху историческата сцена са или Великите нации и техните Велики лидери, или може би Великите класи и Великите идеи. Каквото и да открие обаче, той ще се опита да разбере смисъла на пиесата, която се играе на историческата сцена, ще се опита да разбере законите на историческото развитие. И ако наистина успее, той, разбира се, ще е в състояние да предсказва бъдещите събития. Тогава би поставил политиката на солидна основа и би ни дал практически съвет, казвайки ни кои политически действия по всяка вероятност ще имат успех и кои не.
Това е кратко описание на възгледа, който наричам историцизъм. Той представлява стара идея или по-скоро кръг от слабо свързани идеи, които, за нещастие, станаха до такава степен част от духовната ни атмосфера, че обикновено ги приемаме безкритично и почти не се съмняваме в тях.


На друго място се опитах да покажа, че историцисткият подход в социалните науки води до неверни изводи. Опитах се също да очертая метод, който, струва ми се, ще бъде по-полезен.


Но ако историцизмът е безплоден метод, който води до погрешни изводи, тогава може би ще е полезно да разберем как е възникнал и как е успял да се закрепи толкова добре. Историческият преглед, извършен с такава цел, може да послужи и за анализ на разнообразните идеи, които са се натрупвали около централната историцистка доктрина - доктрината, че историята се управлява от специфични исторически или еволюционни закони, чието откриване ще ни даде възможност да предсказваме съдбата на човека.


Историцизмът, за който говорих досега твърде абстрактно, може да се илюстрира с една от своите най-прости и най-стари форми - учението за избрания народ. Това учение е опит да се направи историята разбираема посредством теистично тълкуване, т.е. като се признае Бог за автор на пиесата, изпълнявана на историческата сцена. Теорията за избрания народ приема по-специално, че Бог е избрал само един народ като средство за изпълнение на своята воля и че в бъдеще светът ще принадлежи на него.


В посочената доктрина законът на историческото развитие се представя като Божия воля. Това е специфичната разлика между теистичния историцизъм и другите форми на историцизма. Натуралистичният историцизъм например разглежда закона на развитието като закон на природата; духовният историцизъм го разглежда като закон на духовното развитие, икономическият историцизъм пък - като закон на икономическото развитие. Подобно на другите форми на историцизма теистичният историцизъм поддържа тезата, че съществуват специфични исторически закони, които могат да бъдат открити и да послужат за основа на предсказанията относно бъдещето на човечеството.


Няма никакво съмнение, че учението за избрания народ възниква от племенно-родовите форми на социален живот. Родовото чувство, т.е. наблягането на върховното значение на рода, без който индивидът е абсолютно нищо, е елемент, който ще открием в много форми на историцистките теории. Други форми, които вече не са родови, могат също да съдържат елемент на колективизъм. При тях може да се изтъква значението на някоя група или колектив - например класа, - извън която индивидът няма никаква стойност. Друг аспект на доктрината за избрания народ е отдалечеността на онова, което смята за цел на историята. Защото дори да описва тази цел с някаква степен на определеност, ще трябва да извървим дълъг път, преди да я достигнем. И този път е не само дълъг, но и криволичещ, водещ нагоре и надолу, вляво и вдясно. Ето защо всяко възможно историческо събитие се вписва в нейната интерпретация. Няма възможен факт, който да е в състояние да я опровергае. Но за онези, които вярват в нея, тя дава сигурност относно крайния изход на човешката история.


В последната глава на тази книга ще направим опит за критичен анализ на теистичното тълкуване на историята. Там ще покажем също, че някои от най-великите християнски мислители отричат тази теория като идолопоклонство. Ето защо критиката на теистичния историцизъм не трябва да се смята за атака срещу религията. В настоящата глава доктрината за избрания народ служи само като илюстрация. Стойността ѝ в това отношение е във факта, че нейните главни черти са присъщи и на двете най-важни съвременни разновидности на историцизма, чийто анализ е главното съдържание на тази книга - расистки ориентираната философия на историята или фашизма, от една страна (отдясно), и Марксовата философия на историята, от друга (отляво). На мястото на избрания народ расизмът поставя избраната раса (съгласно избора на Гобино), определена като средство на съдбата, за да владее в крайна сметка света. В Марксовата философия на историята мястото на избрания народ се заема от избраната класа, която е средство за създаване на безкласово общество и същевременно е предназначена да владее света. Двете теории основават своите исторически прогнози върху такова тълкуване на историята, което води до откриването на закона на нейното развитие. В случая с расизма той се схваща като вид природен закон: биологичното превъзходство на кръвта на избраната раса обяснява хода на историята - миналото, настоящето и бъдещето. Тя не е нищо друго освен борбата на расите за господство. В случая с Марксовата философия на историята законът е икономически - цялата история трябва да се тълкува като борба на класите за икономическо господство.


Историцисткият характер на тези два начина на мислене прави изследването ни актуално. Ние ще се върнем към тях по-нататък в книгата. И двете учения водят началото си от философията на Хегел. Следователно трябва да анализираме и тази философия. Но тъй като Хегел следва в главното определени антични философи, налага се да обсъдим теориите на Хераклит, Платон и Аристотел, преди отново да се върнем към по-съвременните форми на историцизма.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (61)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Митко Палаузофф
  Митко Палаузофф
  Рейтинг: 563 Неутрално

  Стана ясно, че намаляването на насилието и страха са за сметка на свободата. Бесплатенобят нема! Сори

 2. 2 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1842 Неутрално

  Целта на цивилизацията е да намали насилието и страха в човешкия живот.
  Добре ама един обяви страната си за собствена цивилизация.

  SHADOWS of SOFIA
 3. 3 Профил на zenola
  zenola
  Рейтинг: 595 Неутрално

  Като наблюдавам тенденциите от последните години ми изглежда, че целта на цивилизацията е най-вече да се самоубие.

 4. 4 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3896 Неутрално

  До коментар [#3] от "zenola":

  Правят се опити за интерпретация които, за съжаление, съдържат насилие и страх за определени слоеве от населението, но да се надяваме, че махалото на историята ще балансира екстремизма. Все пак инстинктът за смаосъгранение работи, доказано е ако погледнем трагедиите през които е преминавал светът.
  За мен днес е по-важно вниманието да се фокусира на вероятността при истината и лъжата в медийната война.
  Повлиян от теорията на Тарски за реформираните критерии за комуникативния характер на истината, още през 1963 Попър дава следното качествено определение :

  "Assuming that the truth-content and the falsity-content of two theories t1 and t2 are comparable, we can say that t2 is more closely similar to the truth, or corresponds better to the facts, than t1, if and only if either:
  (a) the truth-content but not the falsity-content of t2 exceeds that of t1, or
  (b) the falsity-content of t1, but not its truth-content, exceeds that of t2. (Conjectures and Refutations, 233)."
  Пак там е и количественото определение -
  "Vs(a)=CtT(a)−CtF(a),
  where Vs(a) represents the verisimilitude of a, CtT(a) is a measure of the truth-content of a, and CtF(a) is a measure of its falsity-content."

 5. 5 Профил на Danail Mindov
  Danail Mindov
  Рейтинг: 20 Неутрално

  Да Хората ще Станат Зомбита и така Страха няма да го има А ще се Появят Новите Роби

 6. 6 Профил на Никола Николов
  Никола Николов
  Рейтинг: 441 Неутрално

  "Труд от първостепенно значение, който трябва да се чете навсякъде заради майсторската критика, отправена към враговете на демокрацията, древна и модерна", казва философът Бъртранд Ръсел за книгите на Попър.

  Не мога да не се съглася с Б. Ръсел. Проблемът у нас е, че Попър е разглеждан като ментор на Сорис и следователно недолюбван. Колкото и да са верни, идеите му са кощунствени за твърде много хора с влияние, които предпочитат населението да продължи да робува на идеи от преди няколко века и най-вече на родово-общинни традиции и суеверия. Учудвам се даже, че Попър е преиздаден у нас, след първото издание на Отворено общество отпреди почти 30 г.

 7. 7 Профил на Никола Николов
  Никола Николов
  Рейтинг: 441 Неутрално

  "Труд от първостепенно значение, който трябва да се чете навсякъде заради майсторската критика, отправена към враговете на демокрацията, древна и модерна", казва философът Бъртранд Ръсел за книгите на Попър.

  Не мога да не се съглася с Б. Ръсел. Проблемът у нас е, че Попър е разглеждан като ментор на Сорис и следователно недолюбван. Колкото и да са верни, идеите му са кощунствени за твърде много хора с влияние, които предпочитат населението да продължи да робува на идеи от преди няколко века и най-вече на родово-общинни традиции и суеверия. Учудвам се даже, че Попър е преиздаден у нас, след първото издание на Отворено общество отпреди почти 30 г.

 8. 8 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 374 Неутрално


  "Карл Попър: Целта на цивилизацията е да намали насилието и страха в човешкия живот"
  Сега вемсто да намаляват страха, те го увеличиха до безкрайност. Все повече се отдалечаваме от цивилизацията и се връщаме към стадото.

 9. 9 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1571 Неутрално

  До коментар [#7] от "Никола Николов":

  Именно. Трудът на Попър попада в ръцете на мизантропа. Шори разбрал-недоразбрал, но днес всички виждаме последиците, грубо казано, от това как Троцки чете Маркс. И незаслужено Попър носи греховете на други.

 10. 10 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2625 Неутрално

  До коментар [#9] от "Lemmy":

  Ама то винаги човек разбира и тълкува повече или по-малко погрешно друг човек. Или хайде де не е "погрешно",а по свой начин. Сигурен съм,че и ти разбираш по свой начин Попър,който не е верният от гледна точка на някой друг човек. И даже на самият Попър,ако беше жив...

  Намаляването на насилието и страха обаче,довежда до деградация обществото и народа,в крайна сметка.


  До коментар [#7] от "Никола Николов":

 11. 11 Профил на NoBrainNoPain
  NoBrainNoPain
  Рейтинг: 162 Неутрално

  Най-важният труд ....... за либеро-толеро-левундерите.
  Да се редят на опашка за луксозното издание.
  Екстремент в целофан.......

 12. 12 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1571 Неутрално

  До коментар [#10] от "deaf":

  Съгласен. Но факт е, че неколцина са ували името на Попър, а още по-малко са го чели. За сметка на това цял свят знае главния интерпретатор на отвореното общество бай ти Шори.

 13. 13 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2625 Неутрално

  До коментар [#12] от "Lemmy":

  Така е с всеки човек. След смъртта му едни го оплюват,други го превъзнасят незаслужено често пъти. Вижте Исус. Какви ужасяващи злодеяния са извършени в негово име...

 14. 14 Профил на Мизийски
  Мизийски
  Рейтинг: 440 Неутрално

  Добро нещо е цивилизацията, но както вече се е случвало неколкократно в историята тя е унищожавана от варварите до основи. После следват 8-9 века "тъмни векове" докато не се измъкне новата цивилизация и така до нахлуването на следващите примати.

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори (Еф. 5:11-12).
 15. 15 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#1] от "Митко Палаузофф":

  Глупости. Налагането на НЕсвобода става чрез насилие и води до насилие.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 16. 16 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1566 Неутрално

  Значи много слаба анотация за книгата.
  Лично за мен Попър не е мислител, но пък ме е разсмивал искрено. Човекът е убеден, че т.нар. Атинско чудо в историята на философията се дължи на това, че елините били заобиколени от чужди култури и почнали да разсъждават върху различията. Ндаааа...
  Не чувства нужда да обясни защо чуждите култури не са и те разсъждавали по този въпрос, бидейки заобиколени с други чужди култури.
  Ей такива лица изплуваха рекламно в иначе не лишеният от дълбоки мислители 20 век.

 17. 17 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  Поздравления за преиздаването на този знаменит труд.
  Той прави на пух и прах всички оправдания на популисти, олигарси, консерватори и прочее измет, за неизбежността на мизериите и престъпленията, които непрекъснато извършват, единствено в името на своята власт.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 18. 18 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 1959 Весело

  До коментар [#17] от "Боян Таксиров":

  От коментара ти разбрахме, че не си чел и една страница от книгата. Поне да беше погледнал коментарите на колегите по-горе, които предупреждават, че трудът на Попър няма нищо общо с мизериите на НПО-тата на Сорос. Ама що да четеш, като може да пердашиш наизуст....

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 19. 19 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2625 Неутрално

  До коментар [#18] от "Тюфлекчия":


  До коментар [#17] от "Боян Таксиров":


  До коментар [#16] от "voodoo_child":


  До коментар [#14] от "Мизийски":


  До коментар [#12] от "Lemmy":

  А как ще коментирате следната мисъл на Освалд Шпенглер:

  "Умирайки културата се превръща в цивилизация"

 20. 20 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2625 Неутрално

  Или казано другояче,мнозина уж високо интелигентни хора не правят разлика между култура и цивилизация!!! Между тях не само че няма почти нищо общо,но те са враждебно настроени една към друга.

 21. 21 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#18] от "Тюфлекчия":

  Пердашиш наизуст ти - аз съм чел първия том.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 22. 22 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#20] от "deaf":

  Връзката е по сложна.
  Освен ако под цивилизация не разбираш тази, чийто представител е казал:
  "Чуя ли култура, се хващам за кобура".

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 23. 23 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  Отвореното общество е пагубно за човешкият род.Човекът е социално същество и оцеляват в крайна сметка тези общности,при които хората имат общ език,култура,обичаи,ценности,религия.Най-старият народ на света, който е останал непроменен, са евреите. Защото не са изневерили на религията си,културата,обичаите,ценностите.Индивидуалистите бързо изчезват от историята. И за жалост сред първите народи,които ще изчезнат са българите.Щото българите са крайни индивидуалисти.Заветът на хан Кубрат за счупената една стрела и непоклатимият сноп стрели отдавна е забравен.

 24. 24 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#23] от "Мусаши":

  И Хитлер е мислел така, пък едва не доведе немския народ до изчезване.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 25. 25 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2625 Неутрално

  До коментар [#22] от "Боян Таксиров":

  Представи си една красива и разкошна ЖИВА птица. Е,цивилизацията е препарирана същата тази птица. Културата е ЖИВАТА птица.

  Музиката на Бийтълс е цяла култура. Цивилизованият човек обаче вече НЕ изпитва дълбоки чувства когато слуша музиката на Бийтълс. Колкото и да се напъва - не може. Цивилизованият човек е прекалено и ненормално свръхинтелигентен,което убива душата му.

 26. 26 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1566 Неутрално


  До коментар [#18] от "Тюфлекчия":"колегите по-горе, които предупреждават, че трудът на Попър няма нищо общо с мизериите на НПО-тата на Сорос".
  От което логично произлиза, че колегите не са го чели или ако са го чели, не са го разбрали. И са пропуснали факта, че единият е бил ментор на другия.

 27. 27 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#25] от "deaf":

  Цивилизованият човек е тъп и ограничен. Той не е птица, а бройлер.
  А стойностна култура се прави от интелигентни и талантливи хора, които осъзнават произхода на емоциите си.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 28. 28 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2625 Неутрално

  До коментар [#23] от "Мусаши":

  Евреите са интересен народ от психиатрична гледна точка. Някога,преди хиляди години,те внезапно решават да бъдат никои,за да останат "живи"!!! В този смисъл те са феномен сред човечеството!
  Евреите нямат собствена култура. Те буквално плагиатстват от чужди култури. Без да влагат нищо ново.

 29. 29 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  До коментар [#23] от "Мусаши":И Хитлер е мислел така, пък едва не доведе немския народ до изчезване.
  —цитат от коментар 24 на Боян Таксиров


  Само дето немският народ изчезва с бързи темпове в момента. Очаква се още през 2060г етническите немци да не са мнозинство в Германия. На тяхно място идват хора,които са чужди на немската култура, ценности,обичаи,начин на живот.Онзи ден в Щутгарт имаше сблъсък на тези хора с полицията. Това е само началото. Във Франция положението е още по-зле.В Джон арабски и чеченски банди се биха,за на си разпределят сферите на влияние в престъпността.
  Европейските общества и цивилизация се сриват пред очите ни.

 30. 30 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#29] от "Мусаши":

  Изследванията и прогнозите сочат, че тези предсказания НЕ са верни. Европа НЯМА да се претопи. Тези страхове и апокалиптични предсказания са просто кремълски опорки.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 31. 31 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#28] от "deaf":

  Глупости.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 32. 32 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  До коментар [#23] от "Мусаши":Евреите са интересен народ от психиатрична гледна точка. Някога,преди хиляди години,те внезапно решават да бъдат никои,за да останат "живи"!!! В този смисъл те са феномен сред човечеството! Евреите нямат собствена култура. Те буквално плагиатстват от чужди култури. Без да влагат нищо ново.
  —цитат от коментар 28 на deaf


  Това няма значение. Важното е,че си пазят религията,културата и най-вече идентичността.Разбрали са,че всяко смесване с други народи ще донесе загуба на идентичност. Не случайно и ултраортодоксалните евреи имат такива привилегии.Те имат по много деца и спазват каноните на Библията и другите религиозни книги. На практика са хрантутници на останалата част от обществото, но са толерирани,защото пазят еврейската идентичност и имат по много деца.

 33. 33 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  До коментар [#29] от "Мусаши":Изследванията и прогнозите сочат, че тези предсказания НЕ са верни. Европа НЯМА да се претопи. Тези страхове и апокалиптични предсказания са просто кремълски опорки.
  —цитат от коментар 30 на Боян Таксиров


  Кои са тия изследвания?В Германия вече една четвърт от населението е с емигрантски произход. При младежите половината вече не са етнически немци.
  И много ти падна нивото щом се аргументираш,че твърденията ми били кремълски опорки.Русия я чака същата съдба. Вече 50 процента от наборниците в руската армия не са руснаци.

 34. 34 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2625 Неутрално

  До коментар [#29] от "Мусаши":Изследванията и прогнозите сочат, че тези предсказания НЕ са верни. Европа НЯМА да се претопи. Тези страхове и апокалиптични предсказания са просто кремълски опорки.
  —цитат от коментар 30 на Боян Таксиров  До коментар [#30] от "Боян Таксиров":

  Германският народ може и да успее да асимилира арабските мигранти които Меркел му натресе,но тя постъпи непростимо тъпо като принуди други европейски народи да приемат арабели! Лично аз като десен и консерватор съм против социалните експерименти на комунистите и прочие левичари. България е приела и асимилирала десетки етноси и народи през вековете,но го е правила доброволно. Сама е решавала кого да приеме и кого да отхвърли. (С някои малки изключения през "турското робство". Например,заселените у нас черкези.)

 35. 35 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#33] от "Мусаши":

  Данните, които изнасяш, не са верни. Всеки може да провери в Уикипедия например.

  Пък и дори и така да беше - по добре мулти култи отколкото нацистко робство.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 36. 36 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#32] от "Мусаши":

  По добре да нямаш деца и да не си хрантутник, не е ли така?

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 37. 37 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  До коментар [#33] от "Мусаши":Данните, които изнасяш, не са верни. Всеки може да провери в Уикипедия например.Пък и дори и така да беше - по добре мулти култи отколкото нацистко робство.
  —цитат от коментар 35 на Боян Таксиров


  Данните,които изнасям са от немската статистическа служба.И викаш по-добре пакистанците да изнасилват стотици жени във Великобритания, арабите да правят терористични актове,а негрите да грабят и продават дрога.
  Направо рай е това мултикултурно общество.

 38. 38 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  До коментар [#32] от "Мусаши":По добре да нямаш деца и да не си хрантутник, не е ли така?
  —цитат от коментар 36 на Боян Таксиров


  Точно обратното е-децата са бъдещето. Без деца една държава и народ са обречени.И ако някоя държава държи на бъдещото си трябва да насърчава раждането и отглеждането на деца.

 39. 39 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1566 Неутрално

  До коментар [#19] от "deaf": - сега видях, че съм сред запитаните.

  Ще коментирам, че, уви, видимо е прав.

 40. 40 Профил на mgsh
  mgsh
  Рейтинг: 321 Неутрално

  Вярно е, че Попър не е сред любимите ми философи (освен критиката му към Хегел, блестящ пример за рушителен и съвсем заслужен сарказъм а ланглез), затова мнението ми може би не е достатъчно обективно. Но чие ли мнение е, да се изразим по платоновски? :)

  Без претенции за абсолютна истинност - същността на всяка цивилизация е (създаването на) възпроизводим път към вечността, от гледна точка на човека - безсмъртието. Проблемът с насилието е дребна подробност по този път, дори не крайъгълен камък.

  И между нас да си остане - да живее Ницше! :)

 41. 41 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#38] от "Мусаши":

  Говориш от гледна точка на държавата и то на тоталитарната такава.
  Нормалната демократична държава създава условия на хората да искат деца - просто това желание е заложено в човека, но не се проявява при гадни, несвободни, нечовешки условия, така както животните не се размножават в зоопарка.
  Тази държава, която не може да създаде такива условия, започва да ИЗИСКВА деца и да внушава, че те са дълг а не личен избор.
  Тази държава вече е провалена.

  Ти например, ако нямаше деца и Държавата ти беше заповядала да правиш, като за целта ти заповяда да се разведеш със сегашната си жена и да се ожениш за някаква проститутка, която пък да е навита заради парите, които Държавата ще вземе от товя джоб да и плати, би ли се съгласил?

  Би ли предал жена си, себе си достойнството си, свободата си и живота си, за да бъдеш чифтосан като добитък за някаква долнопробна проститутка, защото Държавата иска "матриял"?

  Много ми е интересно какво ще отговориш??

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 42. 42 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3905 Неутрално

  Фундаментален труд там Попър казва също че “ най големият враг на демокрацията е самата демокрация!”

  klimentm
 43. 43 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#40] от "mgsh":

  Много често опитите да се проправи път към вечността чрез насилие са завършвали доста трагично, така че не пренебрегвайте тази дребна подробност...

  Може би и Хитлер е възхвалявал Ницше преди да се гръмне.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 44. 44 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3905 Весело

  До коментар [#40] от "mgsh":


  Но какво ще правим с това безсмъртие ако сме цивилизация от епикурейци?

  klimentm
 45. 45 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3905 Весело

  До коментар [#43] от "Боян Таксиров":

  Сивотата на обикновенното добро не е по вкуса на Нашего брата нас все ни се иска героизъм и титанични прояви!

  klimentm
 46. 46 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#45] от "klimentm":

  Няма необикновено и обикновено добро.
  И доброто никога не е сиво.
  Но всеки има свой път към него.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 47. 47 Профил на mgsh
  mgsh
  Рейтинг: 321 Весело

  До коментар [#44] от "klimentm":

  Ако сме епикурейци, ще управляваме желанията си така, че да постигнем възможно най-дълго отлагане на смъртта (което е същността на учението на Епикур, противно на простонародното разбиране "Айда-а-а, давай да пием, братчед, сички ке умрем!").

  Но между това човек да е епикуреец или група хора да са епикурейци (подчертавам - разумно да контролират желанията си) и създаването на една цивилизация има огромна разлика; даже между двете няма допирни точки. Помислете само - защо човечеството изпрати "Вояджър" нейде в пространството с идеята совалката да бъде намерена не само от други разумни същества, но и след почти безкраен период от време? (Между другото, безкрайната редица на времевите моменти и вечността са също "кръстосани прави" - никъде не се пресичат. Боеций, благодаря!)

  И какво имаше на "Вояджър"? Не ли това, което човечеството представя пред лицето на Вечността като оправдание за собственото си съществуване?

  Втори момент на определението за цивилизация: "Възпроизводимо оправдание на собственото съществуване пред лицето на Вечността". Ох, този Хегел, макар да не мога да го понасям!... :)

  И последно: "Тишината (може и мълчанието - голям проблем за всеки преводач!) на тези безкрайни пространства ме ужасява." Блез Паскал

  И аз живея в този осъзнат ужас...

 48. 48 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  До коментар [#38] от "Мусаши":Говориш от гледна точка на държавата и то на тоталитарната такава.Нормалната демократична държава създава условия на хората да искат деца - просто това желание е заложено в човека, но не се проявява при гадни, несвободни, нечовешки условия, така както животните не се размножават в зоопарка.Тази държава, която не може да създаде такива условия, започва да ИЗИСКВА деца и да внушава, че те са дълг а не личен избор.Тази държава вече е провалена.Ти например, ако нямаше деца и Държавата ти беше заповядала да правиш, като за целта ти заповяда да се разведеш със сегашната си жена и да се ожениш за някаква проститутка, която пък да е навита заради парите, които Държавата ще вземе от товя джоб да и плати, би ли се съгласил?Би ли предал жена си, себе си достойнството си, свободата си и живота си, за да бъдеш чифтосан като добитък за някаква долнопробна проститутка, защото Държавата иска "матриял"?Много ми е интересно какво ще отговориш??
  —цитат от коментар 41 на Боян Таксиров


  Това са фантасмагории.В никоя държава по света хората не са женени насила.Или насила карани да имат деца.
  И никоя развита държава по света не предлага достатъчно условия за отглеждане на децата. По простата причина, че и жените са впрегнати да работят наравно с мъжете.Не случайно и бялата раса изчезва. А и жълтата. Които са най-интелигентните и трудолюбиви.

 49. 49 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2625 Неутрално

  До коментар [#40] от "mgsh":Много често опитите да се проправи път към вечността чрез насилие са завършвали доста трагично, така че не пренебрегвайте тази дребна подробност...Може би и Хитлер е възхвалявал Ницше преди да се гръмне.
  —цитат от коментар 43 на Боян Таксиров  До коментар [#43] от "Боян Таксиров":

  За протокола,Хитлер не се е самоубил.

 50. 50 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2625 Неутрално

  До коментар [#41] от "Боян Таксиров":

  Браковете по Любов са обречени на провал. Мъжът иска и търси подсъзнателно РАСОВА жена,която да му РОДИ ДЕЦА. Грубо казано той търси материал от който да направи деца.

 51. 51 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#48] от "Мусаши":

  В Кампучия на Пол Пот(днешна Камбоджа) са ставали такива неща.
  Аз изнесох факти - там където субективното възприятие на човека и животните е за несвобода, не се създава поколение. Факт е че робите в Америка не са се размножавали, впреки опитите за това, защото е било по евтино да ги размножават на място, отколкото да внасят от Африка. Но не се е получило.
  Животните в зоопарка също рядко и трудно се размножават, по скоро по изключение.

  Тук дори не става въпрос за материални условия, както виждаш - а за тези усещания и критерии, които Еволюцията е вложила в Живота.

  А това че бялата раса изчезвала - изобщо не ми дреме. Щом е деградирала до такава степен на несвобода - да изчезва.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 52. 52 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#50] от "deaf":

  Възприемам това като твое мнение и лично усещане.
  При мен нещата стоят другояче.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 53. 53 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#50] от "deaf":

  Ако може един личен въпрос - с твоята жена така ли стоят нещата, т.е. тя не те обича и не те желае, но по някакъв начин се е навила да ти стане материал, то който да правиш деца. Ако няма любов, предполагам, го е направила за пари?

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 54. 54 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 853 Неутрално

  Изключителна книга!
  Поклон пред паметта и приносите на Карл Попър!
  Как ли му изглежда от небето вакханалията на масовото напускане на Разума днес

 55. 55 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 853 Неутрално

  До коментар [#28] от "deaf":

  Антисемитизмът не е убеждение а ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!!!

 56. 56 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2625 Неутрално

  До коментар [#53] от "Боян Таксиров":

  Да го кажа така,обичам жена си,но бях влюбен истински в друга жена.

  Влез в сайта БГ-МАМА и прочети какво коментират жените по тази тема. Може да се учудиш,но почти всички от тях мислят че ако са се били омъжили за голямата си Любов,е щяло да бъде нещастие. И почти всички от тях разглеждат мъжете предимно от гледната точка дали са способни да им "направят" здрави деца и да издържат семейство.

  П.П.

  Да уточня. Понякога влизам в БГ-МАМА просто за да се разтоваря и защото понякога ми писва от тази наша мъжка сериозност и мрачност. Нужно ми е понякога да чуя женските наивни,смешни и глупави мнения,за да се разтоваря.
  Между другото очернянето на БГ-МАМА идва от комунистите...

 57. 57 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#56] от "deaf":

  Честно казано, гледната точка на еснафските битовизирани кокошки от БГ-МАМА изобщо не ме интересува.
  Ние с жена ми сме женени по любов и вече почти 20 години сме заедно.
  Е, нямаме деца.

  Е, и?

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 58. 58 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#56] от "deaf":

  А не разбрах, жена ти тебе обича ли те?
  Харесва ли те?
  Ако не те обича и харесва, а просто е видяла сгодна партия - мислиш ли си понякога, дали не ти изневерява?
  И изобщо, дали е искрена с теб?
  Ако отговорът е да, то как се чувстваш в такива моменти?

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 59. 59 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#58] от "Боян Таксиров":

  Ако отговорът е да - в смисъл, ако те глождят такива съмнения.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 60. 60 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2625 Неутрално

  До коментар [#58] от "Боян Таксиров":

  В БГ-МАМА са точно такива жени за които говорех - РАСОВИ. Тоест,обичат да клюкарят,обсъждат какви да са плочките в банята и т.н.

  Жена ми ме обича,но не в онзи истинският и романтичен случай. Тя знае,че ако ми изневери никога няма да и простя и че това ще бъде краят... От друга страна тя знае,че аз държа на нея и че няма да я нараня. Разбираш ли,ЗНАЕ?! Както знае,че ако спре да ме привлича,ще и го кажа и ще се разделим,но засега - слава богу - просто няма никаква причина да се разделяме...

  Защо не си осиновите дете/деца? Преди години в едно от предаванията "Челюсти" по Дарик-радио,на Диана Найденова,един свещеник каза,че семейство без деца е обречено на провал. Че смисълът на семейството са децата. Това е всичко. Остави настрана любовта. Любов и семейства са две различни неща. А забележи,че чисто природно и биологично,човек може да изпита Любовта само до към 25 - най-много до 30 годишната си възраст.

 61. 61 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#60] от "deaf":

  Очевидно имаме коренно различни представи, схващания и усещаншя за много неща.
  Лошо няма, светът е хубав, защото е шарен, е казал народът, макар че мисля, че ти няма да одобриш тази поговорка.

  Защо не си осиновим деца ли - ами защото НЕ искаме.
  Не знам и какво разбираш под семейство. За мен семейство е една изкуствена дума, и условно понятие. Какво точно е семейство, аз не мога да кажа - може би битовизирана и капсулирана социална единица, знам ли...
  Има връзка между двама човека, най често мъж и жена. Това е единственото, което е важно. Семейството е просто идеология.

  И тъй като аз не вярвам в семейството като понятие, а вярвам в обичта, доверието, споделеността, взаимността, допълването, емоциятар споделения авантюризъм и взаимната провокация дори, просто не разсъждавам с твоите категории и понятия. Меря живота с друг аршин, така да се каже и затова за мен не съществува изобщо противопоставянето Любов - Семейство.
  Любовта е нещо, което човек изпитва.
  Семейството какво е, празна идеология, сиреч - нищо.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK