Истината за Съветска Русия в репортажите на Йозеф Рот

Йозеф Рот, 1926 г.

© портал

Йозеф Рот, 1926 г.Текстът е препубликуван от "Портала Култура". Заглавието е на "Дневник".


Откъс от изданието на "Аквариус", превод от немски Ана Димова - репортаж на Йозеф Рот и част от послеслова на съставителя на този сборник.


В началото на 20-те години на ХХ век редакциите на немските вестници и списания се надпреварват да привлекат младия журналист за свой сътрудник. Това е бъдещият писател, класик на австрийската и световната литература Йозеф Рот (1894-1939). Повече от десетилетие след края на Първата световна война той работи като кореспондент на "Франкфуртер Цайтунг", "Берлинер Бьорзен-Курир", "Прагер Тагблат". Прочува се като пътуващ репортер много преди да публикува най-добрите си романи "Йов", "Радецки марш", "Гробницата на капуцините", новелите "Бюстът на императора", "Легенда за светия пияница" Неслучайно през 1987 г. на негово име е учредена австрийско-френската награда за международна публицистика.
През 1926 г. Рот успява да си издейства командировка в Съветска Русия. Вниманието му е фокусирано върху живота на хората при новия обществен ред и новите социални реалности между полюсите на държавата и църквата, диктатурата и свободата на печата, бедността и богатството. Но безпристрастният скептицизъм и присъщата му прозорливост не му позволяват да се включи, подобно на други писатели, в съветската пропаганда. В същото време той съзнава невъзможността да обгледа и да разбере докрай този цивилизационен космос.
Репортажите в тази книга са не само впечатляващо свидетелство за процесите в следреволюционна Русия, а и за публицистичното майсторство и пророческия дар на Йозеф Рот.


"Пътувания из Украйна и Русия", Йозеф Рот, изд. "Аквариус", 2020 г. съставителство и послеслов Ян Бургер, превод от немски Ана Димова


Истината за Съветска Русия в репортажите на Йозеф Рот

© портал


РУСИЯ ТРЪГВА ЗА АМЕРИКА


Ако някой от страните на западния свят е отправил поглед на Изток, за да наблюдава червената огнена заря на някаква духовна революция, ще трябва да си направи труда сам да си я нарисува на хоризонта. Мнозина го правят. Те са не толкова революционери, колкото романтици на революцията. А междувременно руската революция отдавна навлезе в стадий на сравнителна стабилност. Угаснаха илюминациите на шумния празник.


Настъпи трезвият, сив, мъчителен делник. На Запад обаче една голяма част от духовния елит очаква споменатото зарево откъм Изток. Стагнацията в европейския духовен живот, бруталността на политическата реакция, корумпираната атмосфера, в която се правят и харчат пари, лицемерието на публичния живот, фалшивият блясък на авторитетите, тиранията на отживелиците: всичко това принуждава свободомислещите и младите да очакват от Русия повече, отколкото революцията може да им даде. Каква огромна заблуда!


Да заповядат тук, да минат по мрачни, сиви улици; да поговорят с преуморени хора, които вечно тичат между поредното събрание и мизерните покупки с намаление или на изплащане в държавния универсален магазин; живеят в квартири, за които непрестанно се водят съдебни дела с наемодателите и чиито обитатели от години живеят ден за ден като в чакалня; да видят усърдния, многорък апарат на тази гигантска държава, устремена в непрестанно, объркващо, а понякога объркано и безцелно движение - нека видят всичко това и после да продължават да вярват, че тук има време и място за духовни въпроси и възторзи. Факлите на революцията угаснаха. Тя отново пали добрите стари делнични фенери.


Нов беше червеният и грандиозен спектакъл на активната революция. Сега обаче, драги другари, настана времето на полезната, дисциплинирана посредственост. Тази Русия няма нужда от гении, а още по-малко от литератори. Повече са ѝ нужни начални учители, отколкото дръзки теоретици, трябват ѝ по-скоро инженери, отколкото откриватели, по-скоро готови щампи, отколкото мисловност, повече злободневна ангажираност, отколкото мирогледна, което ще рече: повече агитация, трябват ѝ фабрики, а не поети, за широките народни маси ѝ трябва общодостъпна телесна хигиена, но и духовна, наречена просвета, трябват ѝ читанки, а не истински творби. Литературната и културна проблематика тук е лукс.


Съмненията са подозрителни. Да виждаш фини, неуловими нюанси, тук означава да имаш буржоазeн светоглед. Самоиронията, белег и цвят на аристократичния дух, тук се смята за дребнобуржоазна. Революцията беше разточителен опит на историята да направи духовната физиономия на руската маса поне подобна на западноевропейската. В материално, политическо и социално отношение тя беше революция. В духовно и нравствено отношение тя беше само огромен количествен напредък. Ако у нас старата и както я наричат още: уморена култура, с нейните кабаретни танцьорки, фашизъм и плоска романтика е станала патологично банална, то тук един току-що пробуден, брутално енергичен свят е здравеняшки банален. На нашата декадентска баналност се противопоставя новоруската, свежа червенобуза баналност.


Как е възможно това? - ще попитат мнозина. Та ние тука четем последните, с неизсъхнало още печатарско мастило, преводи на най-новите руски автори? Четем Романов, Сейфулина, Бабел! Да, но всички тези книги, у нас нови, тук са вече стари. Не всички млади и талантливи автори са "дисциплинирани" революционери, каквито ги искат, малцина от тях са комунисти, някои не са съгласни с цензурата. А всички писатели търсят сюжетите си във великото време на революционните години или във великото време на смърт и глад.


Всички добри филми като "Броненосецът Потьомкин" , "Майка", "Волният вятър" (за които ще стане дума) представят революционни епизоди от по-далечни или по-близки героични времена. Но днешния ден - тази сива, дребна, всекидневна борба с милионите сиви, дребни грижи, кой би се осмелил да го опише, кой би могъл да го опише? Отмина героичното време - сега е времето на усърдната канцеларщина. Отмина времето на епопеите - сега е времето на статистиките.


Както идеята, така и изграждането на новата държава, започнало в името на тази идея, налагат индивидуалността да се разглежда като част от масата. Но ако като част от една духовно извисена маса човек навярно не би бил принуден непременно да прави компромиси и би останал верен на всички, като остане верен на себе си, то в днешна Русия човекът на духа трябва да се пожертва, ако иска да ѝ служи. Той не се жертва за идеята - което не би било жертва, а за всекидневието. Осигурена му е широка публика, ако се плъзга по повърхността, а не се задълбочава.


Творецът-революционер - не по принуда, както пролетариата, а по свободна воля или призвание си остава винаги революционер - дори и след победоносни революции. Той, разбира се, ще бъде щастлив да живее в държава, която иска да направи всички свободни. Но материалната свобода е само една от най-низшите предпоставки за неговото съществуване. Няма такова общество, което трайно би могло да оспори на естествения духовен аристократизъм духовното първенство. Творецът-аристократ няма нужда от титла и трон. А неговите законите му се диктуват от историята, не от цензурата.


В днешна Русия, за съжаление, си отглеждат посредствеността. Боят се от върховете, строят широки парадни улици. Цари всеобща мобилизация. Един благонадежден марксист струва повече от дръзкия революционер. Тухлата е по-ценна от кулата. Трактори! Трактори! Трактори! - скандира цялата страна. Цивилизация! Машини! Буквари! Радио! Дарвин! - презират Америка, сиреч бездушния едър капитализъм, страната, в която златото е Бог. Но се и възхищават от Америка, сиреч от прогреса, електрическата ютия, хигиената и водопровода. Искат съвършена производствена техника.


Но естествената последица от тези въжделения е несъзнаваното нагаждане към духа на Америка. А това е духовната пустота. Големите духовни постижения на Европа, класическата древност, римокатолическата църква, Ренесансът и хуманизмът, голяма част от Просвещението и целият християнски романтизъм - те всички са буржоазни. Старите културни достижения на Русия: мистицизмът, религиозното изкуство, поезията, славянофилството, романтизмът на селячеството, социалната култура на двора, Тургенев, Достоевски - те всички, разбира се, са реакционни. И откъде тогава да се вземе духовната основа на един нов свят? Какво остава тогава? - Америка! Свежата, безметежна, спортно-здравословна рационална духовност на Америка - без лицемерието на протестантското сектантство: но затова пък с наочниците на правоверния комунизъм.


Литературните списания в днешна Русия имат невероятно високи тиражи. От тях обаче страда качеството. Всеки полуграмотен може да ги чете. Но не и който има вкус към литературата. Стилът на повечето млади руски ангажирани писатели е общодостъпен, съставните му части са като оловни печатарски букви в сандъче. Езикът им е примитивен, неспособен да изразява нюанси и настроения, разбираем за всекиго, но и всекиму под ръка, униформа от факти, принципи, агитация. Новият театър (за който ще стане дума на друго място) е достигнал невероятно техническо съвършенство в умението си да постига ефекти. Затова пък е унищожена свободата на артиста.


Внушения се постигат не чрез атмосферата на сцената, а чрез технически средства. Новата революционна живопис се ограничава в метафори, които нямат силата да станат символи. Безброй, хиляди, милиони сили са се отприщили. Някой ден те може би ще запалят зарево, което ще бъде по-ярко от пламъците на революцията. Но не днес, не и след двайсет години. Засега духовната физиономия на Европа си остава по-интересната - макар политическата и социалната ѝ физиономия да е ужасяваща. -


Единадесета част от серията "Пътуване из Русия",
"Франкфуртски вестник", 23 ноември 1926 г.


ПОСЛЕСЛОВ


УГАСВАНЕТО НА ЧЕРВЕНАТА ИЛЮЗИЯ


Ян Бюргер


"Ако напиша книга за Русия, тя би показвала угасващата революция, тлеещ пожар, едва припламващи остатъци и множество пожарникари" - това е записал в дневника си Йозеф Рот на 10 октомври 1926 г. Записката е направена в Киев. Не са минали и девет години от най-радикалното политическо ново начало на модерността, а Йозеф Рот вече вижда Съветския съюз на ръба на провала, не само икономически - упадък той вижда и в духовно, в интелектуално, в идейно отношение.


През късното лято на 1926 г. роденият в Броди, на територията на днешна Украйна, Йозеф Рот заминава изпълнен с очаквания на Изток, командирован като кореспондент на реномирания "Франкфуртер Цайтунг", и още през октомври вече е изгубил всичките си илюзии. Валтер Бенямин, с когото през декември 1926 г. Рот се среща в Москва, твърди, че на лицето му са се появили "дълбоки бръчки". Рот "дошъл в Русия като (почти) убеден болшевик" - а се връщал сега на запад като "роялист". Макар тези думи да съдържат известна неприязън (двамата автори не са се обичали особено), те все пак показват, че при срещата със Съветската държава Рот се е променил. Приравняването на индивида към средното ниво на масата, прагматизмът във всички човешки отношения, отричането на приятните неща в живота и замяната на религиозността с вулгарен биологизъм силно го шокират. Към всичко това се прибавят "новата икономическа политика" и ожесточената борба за власт в Кремъл с техните непредвидими последици. Но какво е станало с книгата, за която той си е мислил в Киев?


Самостоятелен сборник с текстове за Русия Йозеф Рот приживе не е публикувал. За мащабно представяне като онова на забравения днес Рене Фюльоп-Милер, който през 1926 г. издава монументалната си монография "Духът и обликът на болшевизма", му липсва енциклопедичната настройка. Но не е имал намерение да напише и популярна книга като "Царе, попове, болшевики", върху каквато работи по същото време Егон Ервин Киш. Дори напротив, Рот е смятал за крайно необходимо да се дистанцира от видни личности, описали преди него новата Русия, както това е сторил "вилнеещият репортер" Киш. В Германия се създавала по принцип погрешна представа за тамошната действителност, пише той до редакторите на "Франкфуртер Цайтунг" на 26 септември 1926 г. Според тази представа човешкото битие изглеждало "като наблюдавано през очите на насекомо". Основната грешка била, че за Съветския съюз до момента се разсъждавало само политически, но за населението на страната управлението в Москва не играело никаква роля.


Видимият резултат от пътуването на Изток, което отвежда Йозеф Рот през Варшава до Ленинград и Москва, а оттам през Нижни Новгород надолу по Волга до Самара, Сталинград и Астрахан и после до Одеса, Баку и Киев, е серията репортажи "Пътуване из Русия", които излизат във Франкфуртер Цайтунг до януари 1927 г. Всекидневието в следреволюционното време е представено с изключителна пластичност, а от днешна гледна точка е потресаващо колко много от описаните в тези репортажи трудности и днес са актуални, например неразбираемите за външния наблюдател етнически конфликти, липсата на свободна преса и фрапиращите образователни дефицити. Но тези седемнадесет репортажа са само началото. Съветският съюз, Галиция и Полша не престават да вълнуват Рот. Международна известност той добива през 1932 г. с романа си "Радецки марш", който представлява хроника на Австро-унгарската монархия. Но миналото и съвремието на Русия и Украйна си остават за него изключително важна тема


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (99)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2069 Неутрално

  Добре е да се прочете от някои млади хора от площада, които с революционен ентусиазъм мислят, че ще построят новата прекрасна система.

 2. 2 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 5372 Неутрално


  За да намразиш руския съветизъм е достатъчно да поживееш няколко дена в него

 3. 3 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 5372 Неутрално

  Добре е да се прочете от някои млади хора от площада, които с революционен ентусиазъм мислят, че ще построят новата прекрасна система.
  —цитат от коментар 1 на stedim


  Младите хора от площада с революционния си ентусиазъм
  както си го изписал с претенциозността да ги осмееш,
  са наясно повече от теб,че
  НОВА СИСТЕМА БЕЗ ЛУСТРАЦИЯ,
  БЕЗ ДЕРУСИФИКАЦИЯ,
  БЕЗ ДЕСЪВЕТИЗАЦИЯ,
  БЕЗ деГЕРБеризация,
  БЕЗ деПУТИНИЗАЦИЯ,
  БЕЗ ПРЕФОРМАТИРАНЕ на досегашната система
  гарантираща властта на ГЕРБ,ДОГАН,ДПС,БСП,Атака,
  МАРЕШКИ, нФСБ, МВРо и ОСЕМТЕ ДЖУДЖЕТА,

  БЕЗ ОСТАВКА на ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР,

  БЕЗ РЕФОРМИРАНЕ и ТОТАЛНО ПРОЧИСТВАНЕ на ПРОКУРАТУРАТА

  е НЕВЪЗМОЖНА

 4. 4 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5486 Неутрално

  До коментар [#2] от "Hawaii":

  Ето това изречение е много показателно:
  "Сега обаче, драги другари, настана времето на полезната, дисциплинирана посредственост."
  Това за мен е най-дивашката последица от комунизма: тоталната повсеместна посредственост.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 5. 5 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 3465 Разстроено

  Тази Русия няма нужда от гении, а още по-малко от литератори.
  ▪️▪️▪️▪️▪️

  Телепортация от 20-ти до 21-ви век.
  Нищо не се е променило...

 6. 6 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 3465 Неутрално

  До коментар [#1] от "stedim":

  Всички революции се замислят от романтици,
  осъществяват се от фанатици,
  а плодовете им се ползват от отявлени негодници.
  — Томас Карлайл

 7. 7 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1912 Неутрално

  [quote#3:"Hawaii"][/quote]

  Като им чета лозУнгите, гледам ликовете по фланелките и водачите им ,дълбоко се съмнявам.
  А иначе си прав, че без изброеното да се чака промяна, няма нищо да се промени.

 8. 8 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 5372 Неутрално

  До коментар [#2] от "Hawaii":Ето това изречение е много показателно:"Сега обаче, драги другари, настана времето на полезната, дисциплинирана посредственост."Това за мен е най-дивашката последица от комунизма: тоталната повсеместна посредственост.
  —цитат от коментар 4 на Незнайко в Слънчевия град


  Нещо повече,
  Един стар университетски преподавател в Софийския Университет не пропускаше в лекциите си да повтори,че „При комунизма,колеги,тон на работата дава мързеливият”.Въпросният преподавател беше руснак.Дето се казва,житейската си мъдрост беше я преживял „на терен”.

 9. 10 Профил на pirvt
  pirvt
  Рейтинг: 444 Неутрално

  Истината за един безчовечен и жесток режим!

 10. 11 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 1005 Неутрално

  То тази истина я знаят даже заклетите комуняги. Уж всичко в Масква супер, но забележете къде се натискат да живеят и работят Станишев и Йончева, къде си пращат децата да учат Корнелия, Лавров и т.н.? Да не говорим, че синът и внуците на Хрушчов си живеят в САЩ като американски граждани и дори дъщерята на Сталин си умря в американски старчески дом в Уисконсин. Както се казва, хората гласуват с краката си. Но, иначе червените тролове са много силни и горди с Нигерия със сняг и живота в постсъветската клоака, но само в интернет, а в действителност и те се мъчат да се доберат до някое цивилизовано кътче.

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 11. 12 Профил на K2
  K2
  Рейтинг: 2910 Неутрално

  Достоверен разказ който да послужи на фанатизираните русофили да прогледнат.

  SHADOWS of SOFIA
 12. 13 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2069 Неутрално

  До Hawaii Идеите в пост №3 означават отваряне на концлагери и прибиране на всички, които с нещо от написаното не са съгласни. Поздравления за бунтовния дух.

 13. 14 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2972 Весело

  "...полезната, дисциплинирана посредственост".
  Брех, калинки...

  *ПКП-Проста кърджалийска путка-неформално любезно обръщение на мин. председателя към председателя на Нар. събрание
 14. 15 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3222 Неутрално

  Интересно, какво би написал ако можеше, девет години след френската революция? Революцията си е смяна на строя, но после идва сивото къртовско ежедневие. Разрушеното трябва да се изчисти и построи наново. Нивите да се обработват, заводите да пускат продукция. Нужни са работници, трактористи, инженери. Няма безкраен празник(да ме прощава Хемингуей, че го цитирам). А това е очаквал Рот.

 15. 16 Профил на K2
  K2
  Рейтинг: 2910 Неутрално

  Интересно, какво би написал ако можеше, девет години след френската революция? Революцията си е смяна на строя, но после идва сивото къртовско ежедневие. Разрушеното трябва да се изчисти и построи наново. Нивите да се обработват, заводите да пускат продукция. Нужни са работници, трактористи, инженери. Няма безкраен празник(да ме прощава Хемингуей, че го цитирам). А това е очаквал Рот.
  —цитат от коментар 15 на Vlado Nikolov


  А какво би написал девет години след началото от управлението на жуже?

  SHADOWS of SOFIA
 16. 17 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 5372 Неутрално

  До Hawaii Идеите в пост №3 означават отваряне на концлагери и прибиране на всички, които с нещо от написаното не са съгласни. Поздравления за бунтовния дух.
  —цитат от коментар 13 на stedim


  НЕ ОЗНАЧАВАТ това.

  В нечие болно и извратено съзнание може да е така,но НЕ Е

  И не се опитвайте да приписвате нечии болни и извратени фантазми

  на младите хора от Протеста.

 17. 18 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 2007 Неутрално

  Истината за един безчовечен и жесток режим!
  —цитат от коментар 10 на pirvt


  Добре, че свърши. Имах нещастието да живея по онова време, но имам щастието да поживея след тази простотия.

  На младите обаче трябва да се "намила" нон-стоп- каква шитня е това в действителност. Че познавам поне двама младежи, де залитат натам- щото било "безплатно". За капак на всичко- единият от тях не е толкова прост- ин дженерал. И все пак- залита...

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 18. 19 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 823 Неутрално

  "Големите духовни постижения на Европа, класическата древност, римокатолическата църква, Ренесансът и хуманизмът, голяма част от Просвещението и целият християнски романтизъм - те всички са буржоазни."

  За съжаление и днес още много леви революционери мислят така. И отново ще посттроят суветска власт ако могат...

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 19. 20 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 3465 Весело

  Рот "дошъл в Русия като (почти) убеден болшевик" - а се връщал сега на запад като "роялист".
  ▪️▪️▪️▪️▪️

  Нямам думи 😂😂
  Задължително трябва да изпратим нашите путенофили в днешна Русия:)

 20. 21 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 5372 Неутрално

  Че познавам поне двама младежи, де залитат натам- щото било "безплатно".
  —цитат от коментар 18 на Дедов'та Колюуа Унукя!


  Кажи му на този млад умник, че

  В ЗАТВОРА и в КОНЦЛАГЕРА

  ВСИЧКО Е БЕЗПЛАТНО

  Като се почне от храната и дрехите и се свърши

  С ПАРНОТО ПРЕЗ ЗИМАТА

  Предложи му

  БЕЗПЛАТЕН ЖИВОТ в

  РАЯ НА БЕЗПЛАТНОСТТА – ЗАТВОРА

  СЪВЕТСКИЯ КОМУНИЗЪМ беше СЪЩОТО

 21. 22 Профил на Чубакът
  Чубакът
  Рейтинг: 502 Любопитно

  За съжаление самият автор има доста романтична и наивна представа за това как трябва да изглеждат нещата.

  Как си представя той, че няколко години след ПСВ и после опустошителна гражданска война с милиони загинали, в страна, която системно изпитва глад, мизерия и епидемии, току-що отхвърлила царската олигархия, на първо място ще се извиси "поетът" или "творецът"? Пълни глупости. Естествено, че борбата ще е за основни потребности.

  И естествено, че масите ще искат производство на трактори, ще се търси кой да построи водопровод, фабрика, електроцентрала, и нещата ще се правят по калъп, но да има за всички, а не занаятчийски, за да има за една шепа "ценители".

  Дали оставя това нещо белег на посредственост? Ами оставя, също както бързата храна, бюджетните коли, и в по-ново време, Инстаграм и риалити шоутата, като нищо от тия неща не е комунистическа приумица.

  Капитализмът ражда също толкова посредственост, насилие и тарикатлък, колкото и комунизма. Но капитализмът има компенсаторни механизми, а в това направление комунизмът просто се провали.

  "The nation which can prefer disgrace to danger is prepared for a master and deserves one." || Economic Left: -3.75 || Social Authoritarian: 1.38
 22. 23 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 5372 Неутрално

  Рот "дошъл в Русия като (почти) убеден болшевик" - а се връщал сега на запад като "роялист".▪️▪️▪️▪️▪️Нямам думи 😂😂Задължително трябва да изпратим нашите путенофили в днешна Русия:)
  —цитат от коментар 20 на putinxujlo


  Аз лично останах потресен слушайки как руснаци от Москва псуват и обиждат Путин и шайката Му.Бяха наясно,че цялата мизерия,в която сега живеят руснаците,увеличената пенсионна възраст,както и всичко друго е резултат от некадърната Му политика по повод Крим и участието Му в ТРИТЕ ВОЙНИ – Донбас,Сирия и Либия.

  Тукашните ПУТИНДЖИИ и с топ не можеш да ги накараш да идат да живеят в Русия.

 23. 24 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3222 Неутрално

  До коментар [#16] от "K2":

  Да, но било интересно!

 24. 25 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1667 Любопитно

  До коментар [#15] от "Vlado Nikolov":

  Абе, не точно. Рот е очаквал тези да дръпнат напред щото са разкарали старото и имат свободата да градят новото бързо и мащабно... пък те го обърнали на посредственост. Очаквал е живец, очаквал е да няма таван, а то точно обратното е намерил. Всъщност какво става след революцията у френско? Нещо държавата да се е забатачила яко, да се е съсипала, умните и можещите да са ги изтрепвали, да са изостанали яко от света като изкуство, като наука, като технологии или все пак са поддържали темпото...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 25. 26 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 526 Неутрално

  До коментар [#2] от "Hawaii":Ето това изречение е много показателно:"Сега обаче, драги другари, настана времето на полезната, дисциплинирана посредственост."Това за мен е най-дивашката последица от комунизма: тоталната повсеместна посредственост.
  —цитат от коментар 4 на Незнайко в Слънчевия град


  Възможно е, но това е вече в по късния период. 2о те е време на идеен разцвет, имаш конструктивизъм, абстракционизъм, структириализъм и какво ли още не. Иначе в съвременна Бг виждам огромна посредственост, а комунизъм няма.

 26. 27 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1602 Неутрално

  Много точно е напипал реалността при другарите. За разлика от много други писатели по това време.
  Пиша това и малко със задна цел. Ще кажа каква по-късно.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 27. 28 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 526 Неутрално

  До коментар [#15] от "Vlado Nikolov":Абе, не точно. Рот е очаквал тези да дръпнат напред щото са разкарали старото и имат свободата да градят новото бързо и мащабно... пък те го обърнали на посредственост. Очаквал е живец, очаквал е да няма таван, а то точно обратното е намерил. Всъщност какво става след революцията у френско? Нещо държавата да се е забатачила яко, да се е съсипала, умните и можещите да са ги изтрепвали, да са изостанали яко от света като изкуство, като наука, като технологии или все пак са поддържали темпото...
  —цитат от коментар 25 на gost22


  Абе посредственост, посредственост, но благодарение на тази посредственост СССр става световна сила и смачква родината на Рот.

 28. 29 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3900 Любопитно

  " днешна Русия, за съжаление, си отглеждат посредствеността. Боят се от върховете, строят широки парадни улици. Цари всеобща мобилизация. Един благонадежден марксист струва повече от дръзкия революционер. Тухлата е по-ценна от кулата. Трактори! Трактори! Трактори! - скандира цялата страна. Цивилизация! Машини! Буквари! Радио! Дарвин! - презират Америка, сиреч бездушния едър капитализъм, страната, в която златото е Бог. Но се и възхищават от Америка, сиреч от прогреса, електрическата ютия, хигиената и водопровода. Искат съвършена производствена техника."

  Добре е уловен духа на времето, наистина ! Омразата, но и преклонението към Америка и днес е дълбоко вкоренено в психиката на руснака !!!

 29. 30 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2711 Неутрално

  До коментар [#28] от "von_seeckt":

  За протокола —> Родината на Рот е Австро —Унгария (роден е в Броди, Галиция, Австро—Унгария)

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 30. 31 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 526 Неутрално

  До коментар [#28] от "von_seeckt":За протокола —> Родината на Рот е Австро —Унгария (роден е в Броди, Галиция, Австро—Унгария)
  —цитат от коментар 30 на DDR


  За аншлус чувал ли си нещо?

 31. 32 Профил на citoplast
  citoplast
  Рейтинг: 1211 Неутрално

  До коментар [#28] от "von_seeckt":

  Не посредственост инсект, а Рот вече вижда...упадък в духовно, в интелектуално, в идейно отношение.

  И като му смачкаха родината, сега защо кенефа е страна от третия свят?
  Колко прав и далновиден е бил Рот! Защото сами алкохолиците не могат нищо! Сами могат само лошо да сътворяват!
  М/у другото ти защо си в родината на Рот! Бягай в русия бе нещастник!

  Имало едно време ссср...
 32. 33 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3900 Неутрално

  " Големите духовни постижения на Европа, класическата древност, римокатолическата църква, Ренесансът и хуманизмът, голяма част от Просвещението и целият християнски романтизъм - те всички са буржоазни. Старите културни достижения на Русия: мистицизмът, религиозното изкуство, поезията, славянофилството, романтизмът на селячеството, социалната култура на двора, Тургенев, Достоевски - те всички, разбира се, са реакционни. "

  И до днес руснаците не могат да се отърсят от пълното оскотяване и дехуманизиране на болшевишкото безумие ! В същото време най - богатите им представители при първа възможност бързат да имат имоти и социален статус в същия този " омразен Запад" !!!

 33. 34 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3900 Неутрално

  До коментар [#32] от "citoplast":

  " Не посредственост инсект, а Рот вече вижда...упадък в духовно, в интелектуално, в идейно отношение.

  И като му смачкаха родината, сега защо кенефа е страна от третия свят?
  Колко прав и далновиден е бил Рот! Защото сами алкохолиците не могат нищо! Сами могат само лошо да сътворяват!
  М/у другото ти защо си в родината на Рот! Бягай в русия бе нещастник!"

  По същата причина, поради която и синчетата на голяма част от комунистическия елит у нас все на Запад учат и живеят ! Нинова е типичен пример в това отношение !

 34. 35 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2711 Неутрално

  До коментар [#31] от "von_seeckt":

  Рот е роден в държавата Австро—Унгария, в Предлитавско, в Галиция. Дори не е роден на територията на бъдещата Република Австрия. През 1918 година Родината му преставс да съществува, разпада се. Той е можел дс избере която си иска от възникналите нови държави, за да се установи. Прекарва известно време в родното си място Броди, но там е нестабилно, бият се поляци и една от няколкото украински републики. Така, че човека след много перипетии избира Виена, Република Австрия. Така нареченият ”Аншлус” не прави Германия негова Родина.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 35. 36 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2091 Неутрално

  Интересно ми е защо описвайки първите години след 1917 г се премълчава етапа с премахването на семейството, жените са общи, правилата за ползване на жените, изграждането на детските домове за родените от тази първа сексуална революция! Имаше една Колонтайн..... радетелка на това... Имайте предвид, че най-верните на Партията и Сталин са били именно дендомовците, родени до 23-та година и през 1937-45 г вече пораснали са най яростните служители на НКВД!
  Доскоро мислех че лафа "жените ще бъдат ли общи" по време на създаването на ТКЗС у нас е само виц, но не е. Първите години революцията на еврейския болшевизъм в Русия са минали през това.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 36. 37 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4067 Неутрално

  Благодарение на такива хора като Йозеф Рот светът разбира/ и остава за историята/ колко анти -човешки строй е комунизмът!

 37. 38 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3216 Весело

  Ами ето я истината. Нашата, сегашната.
  ""Нали вие разпределяте баницата? Разпределяйте я точно, и ние искаме да живеем""
  За революцията чиито деца не искали просто да плажуват, ами баница искали. На младите не им пука коя Русия борите.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 38. 39 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4067 Неутрално

  До коментар [#2] от "Hawaii":

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Най-пагубният строй в цялата човешка история!

 39. 40 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2091 Неутрално

  До коментар [#33] от "samoedin":

  Бил ли си в Русия, развежда те екскурзовода и нарежда посочвайки архитектурни творения, галерии, изложби.....френски майстор 17 век, италиански художник 18 в, френски архитект..... немски строители, френски художник, италиански майстори.... е имат и социалистически монументализъм...

  Русия- проказата на планетата Земя.
 40. 41 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 526 Неутрално

  Интересно ми е защо описвайки първите години след 1917 г се премълчава етапа с премахването на семейството, жените са общи, правилата за ползване на жените, изграждането на детските домове за родените от тази първа сексуална революция! Имаше една Колонтайн..... радетелка на това... Имайте предвид, че най-верните на Партията и Сталин са били именно дендомовците, родени до 23-та година и през 1937-45 г вече пораснали са най яростните служители на НКВД! Доскоро мислех че лафа "жените ще бъдат ли общи" по време на създаването на ТКЗС у нас е само виц, но не е. Първите години революцията на еврейския болшевизъм в Русия са минали през това.
  —цитат от коментар 36 на chichka


  Чичка, не можеш да смяташ. Няма как роден до 23 да е бил верен много на Сталин. През 1937 на колкко години са били? Тези алабализми можеш да ги плякаш пред лепенката. Той е горе, долу на твоето интелектуално ниво.

 41. 42 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2500 Неутрално

  [quote#3:"Hawaii"][/quote]

  И как ще стане с водач Радев, носител на повечето описани от теб недъзи?

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 42. 43 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 526 Неутрално

  До коментар [#31] от "von_seeckt":Рот е роден в държавата Австро—Унгария, в Предлитавско, в Галиция. Дори не е роден на територията на бъдещата Република Австрия. През 1918 година Родината му преставс да съществува, разпада се. Той е можел дс избере която си иска от възникналите нови държави, за да се установи. Прекарва известно време в родното си място Броди, но там е нестабилно, бият се поляци и една от няколкото украински републики. Така, че човека след много перипетии избира Виена, Република Австрия. Така нареченият ”Аншлус” не прави Германия негова Родина.
  —цитат от коментар 35 на DDR


  Пак плямпаш напосоки. Рот работи като журналист във Виена и Берлин.

 43. 43 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 3465 Неутрално

  До коментар [#23] от "Hawaii":

  Аз лично останах потресен слушайки как руснаци от Москва псуват и обиждат Путин и шайката
  ▪️▪️▪️▪️

  Във всеки случай, по никакъв начин не е възможно да опиша на някого своите емоции и да разкажа, как всичко наистина е там. Освен това, ако човек успя да поживее малко в България. Човешкият мозък е така подреден, че бързо забравя всичко лошо и ужасно.

 44. 45 Профил на Dariya Koleva
  Dariya Koleva
  Рейтинг: 944 Неутрално

  "Големите духовни постижения на Европа, класическата древност, римокатолическата църква, Ренесансът и хуманизмът, голяма част от Просвещението и целият християнски романтизъм - те всички са буржоазни."[/quote]

  Какво постижение е католическата църква?

  Сигурно Инквизицията и горенето на вещици през Средновековието! Или горене на учени на клада, щото са казали, че земята не е плоска!

 45. 46 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 3465 Неутрално

  До коментар [#23] от "Hawaii":

  Аз лично останах потресен слушайки как руснаци от Москва псуват и обиждат Путин и шайката Му.
  ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

  И има още една особеност на московчанина. Въпреки факта, че живеем малко по-добре от останалата част на Русия, ние са постоянно принудени да пътуваме извън Околовръстния път на Москва. И там истинска Русия веднага започва. И това е особено потискащо.
  Контрастът е впечатляващ.

 46. 47 Профил на Lich King
  Lich King
  Рейтинг: 640 Весело

  Ами ето я истината. Нашата, сегашната.""Нали вие разпределяте баницата? Разпределяйте я точно, и ние искаме да живеем""За революцията чиито деца не искали просто да плажуват, ами баница искали. На младите не им пука коя Русия борите.
  —цитат от коментар 38 на дерибеев


  Дерибеев, Русия никой не я бори каскет! Тя сама го прави! А, че на никой не му пука за нея е вярно, дори и на вас русофилистиците! Иначе щяхте да сте там!

 47. 48 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2711 Неутрално

  До коментар [#43] от "von_seeckt":

  Знаеш немски, прочети нещо за него. И за протокола —> Рот даже не е и немец ...
  А това, че някой работи някъде си, не прави тези места негова Родина. И пак за протокола —> родината му е Австро—Унгария, Галиция (сега в Западна Украйна).

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 48. 49 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 526 Неутрално

  До коментар [#43] от "von_seeckt":Знаеш немски, прочети нещо за него. И за протокола —> Рот даже не е и немец ...А това, че някой работи някъде си, не прави тези места негова Родина. И пак за протокола —> родината му е Австро—Унгария, Галиция (сега в Западна Украйна).
  —цитат от коментар 48 на DDR


  Вече прочетох.

 49. 50 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2711 Неутрално

  До коментар [#43] от "von_seeckt":

  Между другото, Рот работи и за пражки вестник 😉

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 50. 51 Профил на Dariya Koleva
  Dariya Koleva
  Рейтинг: 944 Неутрално

  Аз лично останах потресен слушайки как руснаци от Москва псуват и обиждат Путин и шайката Му.
  —цитат от коментар 23 на Hawaii


  Ако сега чужденец се разкарва из София и чете лозунгите на протестерите какво би си помислил за Борисов?

  Във всяка страна има противници на правителството, ама кучетата си лзят, а лерванът си върви!

 51. 52 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1602 Неутрално

  До коментар [#27] от "kvasimodo":

  Исках да видя колко минуса ще получа за да видя каква е аудиторията в Дневник. Очаквах повече леви форумци, но слава богу съм грешал.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 52. 53 Профил на KRAFTWERK
  KRAFTWERK
  Рейтинг: 1259 Неутрално

  До коментар [#28] от "von_seeckt":


  [quote#28:"von_seeckt"][/quote]Абе посредственост, посредственост, но благодарение на тази посредственост СССр става световна сила и смачква родината на Рот.

  Така смачка родината на Рот , че в момента изглежда като победител от войната , а блядовете че изплащат тежки репарации......

 53. 54 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 526 Неутрално

  До коментар [#43] от "von_seeckt":Между другото, Рот работи и за пражки вестник 😉
  —цитат от коментар 50 на DDR


  Е какво Прага, Прага? Прага си е стопроцентов немски град, строен от люксембургски немец. Нищо чешко няма там.

 54. 55 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2119 Весело

  За да намразиш руския съветизъм е достатъчно да поживееш няколко дена в него
  —цитат от коментар 2 на Hawaii


  Или да си украински евреин, който се прави на немец-католик.

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 55. 56 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 526 Неутрално

  [quote#55:"Манчо"][/quote]

  Именно. Точно, когато ги пише тези репортажи съветската власт е в ръцето на една друпичка евреи, каращи се по между си.

 56. 57 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2500 Неутрално

  Да му чудиш на Йозеф Рот че е видял СССР във времето на НЕП и възход описан чудесно от Илг и Петров. Какво ли би написал 7 години по-късно, след конгреса на разстреляните и масовите чистки.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 57. 58 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 526 Неутрално

  Да му чудиш на Йозеф Рот че е видял СССР във времето на НЕП и възход описан чудесно от Илг и Петров. Какво ли би написал 7 години по-късно, след конгреса на разстреляните и масовите чистки.
  —цитат от коментар 57 на Корки


  Какви са тези масови чистки през 1933?

 58. 59 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2711 Неутрално

  До коментар [#54] от "von_seeckt":

  😂😂😂

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 59. 60 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2711 Неутрално

  До коментар [#54] от "von_seeckt":

  По тази логика в Бг не би трябвало да има нито един български грсд 😉

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 60. 61 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1461 Неутрално

  Младите хора от площада с революционния си ентусиазъм
  както си го изписал с претенциозността да ги осмееш,
  са наясно повече от теб,че
  НОВА СИСТЕМА БЕЗ ЛУСТРАЦИЯ,
  БЕЗ ДЕРУСИФИКАЦИЯ,
  БЕЗ ДЕСЪВЕТИЗАЦИЯ,
  БЕЗ деГЕРБеризация,
  БЕЗ деПУТИНИЗАЦИЯ,
  БЕЗ ПРЕФОРМАТИРАНЕ на досегашната система
  гарантираща властта на ГЕРБ,ДОГАН,ДПС,БСП,Атака,
  МАРЕШКИ, нФСБ, МВРо и ОСЕМТЕ ДЖУДЖЕТА,

  БЕЗ ОСТАВКА на ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР,

  БЕЗ РЕФОРМИРАНЕ и ТОТАЛНО ПРОЧИСТВАНЕ на ПРОКУРАТУРАТА

  е НЕВЪЗМОЖНА
  —цитат от коментар 3 на Hawaii


  Амин

 61. 62 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 3293 Неутрално

  Тази Русия няма нужда от гении, а още по-малко от литератори. ▪️▪️▪️▪️▪️Телепортация от 20-ти до 21-ви век.Нищо не се е променило...
  —цитат от коментар 5 на putinxujlo  Аааа, има промяна - СССР УМРЯ, А СТАЛИН БЕ НАСЛЕДЕН ОТ ПУТИН !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 62. 63 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 526 Неутрално

  До коментар [#54] от "von_seeckt":По тази логика в Бг не би трябвало да има нито един български грсд 😉
  —цитат от коментар 60 на DDR


  Не е така! У нас европейската култура винаги е имала само повърхностно влияние, докато чехите, бидейки винаги под немски ботуш, за възприели нещо от тази отвратителна немска еснафщина и в момента са ни рак, ни риба. Жалка картинка!

 63. 64 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2711 Неутрално

  До коментар [#63] от "von_seeckt":

  Ми те самите не считат да са били под нечии ботуш. И в АУ не пъшкат под робство ... ама не е по темата.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 64. 65 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 1755 Неутрално

  Иначе в съвременна Бг виждам огромна посредственост, а комунизъм няма
  —цитат от коментар 26 на von_seeckt


  Това, дето ни го строят след дворцовия преврат на 10-и ноември, не знам какво се води точно, но знам, че ни го построиха същите тези, които строяха и между 1944-а и 1989-а. Неслучайно почти всичките са с агентурно минало или бащи, заслужили борци срещу фашизма или както там си се кичеха простите комуноиди.

 65. 66 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1461 Неутрално

  До коментар [#2] от "Hawaii":Ето това изречение е много показателно:"Сега обаче, драги другари, настана времето на полезната, дисциплинирана посредственост."Това за мен е най-дивашката последица от комунизма: тоталната повсеместна посредственост.
  —цитат от коментар 4 на Незнайко в Слънчевия град


  Комунизма направи от българите проститутки в широкия смисъл на думата.

 66. 67 Профил на ozn1164O727
  ozn1164O727
  Рейтинг: 59 Неутрално

  Октомврийската революция е организирана от западните служби и със западни пари. Съответно, всичко което се случва след това е по вина на Запада.

 67. 68 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 1755 Неутрално

  Комунизма направи от българите проститутки в широкия смисъл на думата.
  —цитат от коментар 66 на Толерантофил Еманципатков


  Един от малкото умни комунисти, които признавам, е Върбан Ангелов. Човек, убеден комунист до мозъка на костите си. Но човек с мисъл и прогресивни възгледи. Още в началото вижда, че това не е пътят, по който България трябва да върви и почва да критикува властта за бруталната цензура, за репресиите и т.н. И той иска комунизъм, но с човешко лице, не тоталитаризъм и сатрапия. Слава Богу, оцелява човекът, но е изхвърлен от всякакви постове в държавата и партията заради опитите си да наложи някакви реформи в безумните "политики" на Партията ....

 68. 69 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3751 Неутрално

  UNITED EU UNION

  50 години по-късно... 70... същото.
  Земеделци, фабрични работници, учители, инженери...
  строят или произвеждат блага.
  Мразят партиите рушители.

  Тоталитарни партии, особено.
  Меншевишки нарекли се болшевишки.

  До коментар [#22] от "Чубакът":

  За съжаление самият автор има доста романтична и наивна представа за това как трябва да изглеждат нещата.

  Как си представя той, че няколко години след ПСВ и после опустошителна гражданска война с милиони загинали, в страна, която системно изпитва глад, мизерия и епидемии, току-що отхвърлила царската олигархия, на първо място ще се извиси "поетът" или "творецът"? Пълни глупости. Естествено, че борбата ще е за основни потребности.

  И естествено, че масите ще искат производство на трактори, ще се търси кой да построи водопровод, фабрика, електроцентрала, и нещата ще се правят по калъп, но да има за всички, а не занаятчийски, за да има за една шепа "ценители".

 69. 70 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2119 Весело

  Да му чудиш на Йозеф Рот че е видял СССР във времето на НЕП и възход описан чудесно от Илг и Петров. Какво ли би написал 7 години по-късно, след конгреса на разстреляните и масовите чистки.
  —цитат от коментар 57 на Корки


  Хммм, хммммм - я да видим тайминга.........мммммммм 1914-17 малка войничка, Първата, малко умрелички, после чичко Ленин иде на бял немски влак, после, докъм 1923 - гражданска война, обрасла с всички мислими и немислими видове човекоизбиване/само десетина милиона, нищо работа за руснаците/ , после чичко Ленин се възнася, започват малките борбички за наследството му, пак се поизтребват болшевичетата, а през ...... 1926 се появява ЙР, който се чеше по хохолно-хазарската си глава и се чуди как така животът в Русия е на това дередже и защо хората изглеждат смазани, а те са воювали само десетина години и е нормално само за три, след 1923, СССР да се изстреля в космоса по социално-икономически показатели...
  Смех!

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 70. 71 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 3465 Неутрално
 71. 72
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 72. 73 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3751 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Античовешки...
  Фашистки
  Сталинистки
  Марксистки.

  Преди 1933, през и след... инсектe.

  "Голодоморът" в Украйна е бил само една от геноцидните "чистки".

  Още един западен хахо Йосиф "Сталин", не... Джозеф "Рот".
  Гнил западен болшевик... месмеризиран от истински болшевизъм,
  в плен на пристрастността:
  "разочарован от посредствеността".

  Из Украйна скитал, питал и накрая... неразбрал.

  До коментар [#58] от "von_seeckt":

  Да му чудиш на Йозеф Рот че е видял СССР във времето на НЕП и възход
  описан чудесно от Илг и Петров.
  Какво ли би написал 7 години по-късно, след конгреса на разстреляните и масовите чистки.
  —цитат от коментар 57 на Корки

  Какви са тези масови чистки през 1933?

  "Истината за Съветска Русия в репортажите на Йозеф Рот"

 73. 74 Профил на gwa59354694
  gwa59354694
  Рейтинг: 415 Неутрално

  Тази Русия няма нужда от гении, а още по-малко от литератори. ▪️▪️▪️▪️▪️Телепортация от 20-ти до 21-ви век.Нищо не се е променило...
  —цитат от коментар 5 на putinxujlo


  Променя се. Днешните руснаци са много по-образовани и наясно с светът около тях. Да, има рефлексия на миналото в манталитета, но младото поколение мисли по друг начин. Протестите в Хабаровск са индикатор за това:
  https://www.youtube.com/watch?v=Wlo1ov3mIrM
  Светът никога не стои на едно място и винаги е в постоянно движение.

 74. 75
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 75. 76 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3751 Неутрално

  UNITED EU UNION

  А Мавзолей имени В.И.Ленина?

  Ако считаха, че е по вина на Запада,
  досега да са го гръмнали ;)

  Муниции нет?...

  До коментар [#72] от "witch_doctor":

  Октомврийската революция е организирана от западните служби и със западни пари. Съответно, всичко което се случва след това е по вина на Запада.

  —цитат от коментар 67 на ozn1164O727

  Eми това е нагледно доказателство колко прости сте вие руснаците!

 76. 77 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2119 Любопитно

  Комунизма направи от българите проститутки в широкия смисъл на думата.
  —цитат от коментар 66 на Толерантофил Еманципатков


  Баце, не знаех, че си проститутка, ама сега, като знам, да те попитам - каква ти е тарифата?
  За един преател питам, че е закъсал и за жена, и за пари, та.....

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 77. 78 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3216 Весело

  До коментар [#47] от "Lich King":

  Успех, точно първите седем години ви държат на седмо място в реалността.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 78. 79 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2189 Неутрално

  Според професионалните либерасти през 20-те години на милия век руснаците едвам са връзвали двата края, пиели са водка с черен хляб пеейки тъжни емигрантски песни а в САЩ са цъфнали и вързали!
  Това не е опашка за хляб в Масква:
  https://www.google.com/imgres?imgurl=https://gohighbrow.com/wp-content/uploads/2015/04/46.jpg&imgrefurl=https://gohighbrow.com/great-depression-1929-1933/&tbnid=pVBA3XWPWcvIyM&vet=12ahUKEwij1bqVsIzrAhVNeRoKHSeMCTMQMygBegUIARCXAQ..i&docid=NdkxrXzycj8LuM&w=800&h=449&q=1929 great depression&ved=2ahUKEwij1bqVsIzrAhVNeRoKHSeMCTMQMygBegUIARCXAQ

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 79. 80 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 2949 Неутрално

  До коментар [#54] от "von_seeckt":

  Това, форумните анонимни гащници, човек да се чуди на коя версия на историята са ви учили в милиционерското:

  Комунистическата или Фашистката

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 80. 81 Профил на wwwwww
  wwwwww
  Рейтинг: 720 Неутрално

  Заменете Русия с Китай и всичко отново е точно.

  > Тази Русия няма нужда от гении, а още по-малко от литератори. Повече са ѝ нужни начални учители, отколкото дръзки теоретици, трябват ѝ по-скоро инженери, отколкото откриватели, по-скоро готови щампи, отколкото мисловност, повече злободневна ангажираност, отколкото мирогледна, което ще рече: повече агитация, трябват ѝ фабрики, а не поети, за широките народни маси ѝ трябва общодостъпна телесна хигиена, но и духовна, наречена просвета, трябват ѝ читанки, а не истински творби. Литературната и културна проблематика тук е лукс.

  Да кажем не на педерастията!
 81. 82 Профил на geordgeo
  geordgeo
  Рейтинг: 1030 Любопитно

  СССР/Русия = Кенефистан!!!

 82. 83 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2119 Любопитно

  Заменете Русия с Китай и всичко отново е точно.> Тази Русия няма нужда от гении, а още по-малко от литератори. Повече са ѝ нужни начални учители, отколкото дръзки теоретици, трябват ѝ по-скоро инженери, отколкото откриватели, по-скоро готови щампи, отколкото мисловност, повече злободневна ангажираност, отколкото мирогледна, което ще рече: повече агитация, трябват ѝ фабрики, а не поети, за широките народни маси ѝ трябва общодостъпна телесна хигиена, но и духовна, наречена просвета, трябват ѝ читанки, а не истински творби. Литературната и културна проблематика тук е лукс.
  —цитат от коментар 81 на wwwwww


  Това , което цитирате, е много добре казано, но, мъъъъъъъъъничко неточно, като прогноза....
  Защото след прогнозите идва действителността. А тя е убийствена за откровено негативните пророкувания на хохола ЙР/ по чийто повод местната ферма радостно-одобрително квичи, неспособна да различи лични възприятия от реалност/ : въпросният период е един от най-драматичните и, едновременно с това, най-плодотворните за руската литература.
  Сещате ли се за кои имена иде реч или да помагам?

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 83. 84 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2119 Весело

  СССР/Русия = Кенефистан!!!
  —цитат от коментар 82 на geordgeo


  Човече, поздравления, мислиш много правилно! / Тежката дума е "правилно", "мислиш" спокойно можеш да игнорираш!/

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 84. 85 Профил на Lich King
  Lich King
  Рейтинг: 640 Весело

  До коментар [#47] от "Lich King":Успех, точно първите седем години ви държат на седмо място в реалността.
  —цитат от коментар 78 на дерибеев


  Дерибеев когато си генетично обременен, първите седем години са без значение! За теб говоря! За руснаците това отдавна е ясно!
  Колкото до реалността, това е много сложен въпрос. Ще ти го обясня така:

  „Абсолютно съм сигурен, че реалността е реална, но това не означава, че ние я разбираме.“

  Стивън Нах

  В реалността Дерибеев числови редици за хората няма!

 85. 86 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2119 Неутрално

  Русия никой не я бори
  —цитат от коментар 47 на Lich King

  „Абсолютно съм сигурен, че реалността е реална, но това не означава, че ние я разбираме.“

  Стивън Нах
  —цитат от коментар 85 на Lich King  Характерен психологически казус: пишещият отнася цитираната максима към всеки друг, освен себе си и онова, което оценява като "свое"! Свързва се с фундаментална неспособност да се осмисли условното наклонение!
  Наслада за ценители ;)

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 86. 87 Профил на Lich King
  Lich King
  Рейтинг: 640 Весело

  До коментар [#86] от "Манчо":

  Чичо Манчо, не към всеки друг! Чети внимателно бе чичак! В случая към Дерибеев и руснаците! Теб съм те пропуснал, но се вписваш идеално! В "реалността"!

 87. 88 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2119 Весело

  До коментар [#86] от "Манчо":Чичо Манчо, не към всеки друг! Чети внимателно бе чичак! В случая към Дерибеев и руснаците! Теб съм те пропуснал, но се вписваш идеално! В "реалността"!
  —цитат от коментар 87 на Lich King


  Затруднил си се да разбереш написаното от мен?
  Очаквано!

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 88. 89 Профил на Lich King
  Lich King
  Рейтинг: 640 Весело

  Всеки СЕ затруднява по принцип на глупостите, чичак!

  И си оправи подписа, полуграмотни с неграмотни!

 89. 90 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2119 Неутрално

  Всеки СЕ затруднява по принцип на глупостите, чичак!И си оправи подписа, полуграмотни с неграмотни!
  —цитат от коментар 89 на Lich King


  Глупостите се доказват, умниче. Нещо, което очевидно не си способно да направиш.

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 90. 91 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 1446 Разстроено

  Колко верно, дори погледнато отстрани.

 91. 92 Профил на Lich King
  Lich King
  Рейтинг: 640 Весело

  До коментар [#90] от "Манчо":

  "Глупостите се доказват, умниче."

  Чичак, доказва се невинност, доказва се истината, доказва се теорема, доказва се теория, доказва се Covid-19 и т.н. В твое лице биологичния мАтрял е похабен безвъзвратно!
  А сега бегай да доказваш глупостта!

 92. 93 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2119 Весело

  Чичак, доказва се невинност
  —цитат от коментар 92 на Lich King


  Цъ, умниче, невинност не се доказва - всеки по презумпция е невинен до доказване на противното. Непосилна истина за единствената ти мозъчна клетка, способна да генерира единствения си аргумент чрез думата "чичак".

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 93. 94 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2119 Весело

  Колко верно, дори погледнато отстрани.
  —цитат от коментар 91 на charlesdegaulle


  Най-вече отстрани, защото след вглеждане.....
  Ама това не е важно за доста хора, така че - споко ;)

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 94. 95 Профил на witch_doctor
  witch_doctor
  Рейтинг: 686 Весело

  [quote#93:"Манчо"][/quote]
  Хахахааа, ти направо ме разстреля бе Манчо! Значи ти си невинен по презумпция (предположение) до доказване на противното (виновен).Ами след като се докаже, че не е виновен? Кво прайм? Значи е доказано, че е невинен! Кретен!

 95. 96 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2119 Весело

  [quote#93:"Манчо"]
  —цитат от коментар 95 на witch_doctor
  Хахахааа, ти направо ме разстреля бе Манчо! Значи ти си невинен по презумпция (предположение) до доказване на противното (виновен).Ами след като се докаже, че не е виновен? Кво прайм? Значи е доказано, че е невинен! Кретен![/quote]

  Отново повтарям за свръхинтелигентната ти работническо-селска глава - невинност не се доказва. Доказва се виновност.

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 96. 97 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2119 Неутрално

  Отново повтарям за свръхинтелигентната ти работническо-селска глава - невинност не се доказва. Доказва се виновност.
  —цитат от коментар 96 на Манчо

  Дотук - само пет суперинтелектуалци са заявили болшевишката си възмута от твърдението, че се доказва виновност, а не невинност.
  Историята за свинаря Пецо: доядяло го нещо на козаря Пъцо , вдигнал се, отишъл в народната милиция и извикал силно: "Пъцо е виновен!". Другарят Главен милиционер го изгледал задълбочено, спомнил си лекцията на Вишински, старателно прочетена в съветско юридическо списание, и строго наредил: " Я, доведете Пъцо и го накарайте да докаже, че е невинен!".
  Да, такива неща са ставали! В едни други времена, тези на Народната Република с Народната й Милиция. Сега, обаче, са други времена....И такива неща стават само в главите на супердемократите, бивши комунисти - 30 г вече не могат да изтрият марксическата си подготовка по въпроса и - това е :)
  Честито, другари!


  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 97. 98 Профил на Веселяк У
  Веселяк У
  Рейтинг: 691 Неутрално

  До коментар [#16] от "K2":

  Управлението на "жуже" е революция??? Ти хептен омеша ориза с барута! :)))

 98. 99 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3705 Неутрално

  "Пътувания из Украйна и Русия", Йозеф Рот...
  .....>>> Няма такава книга или серия от репортажи от Рот, които разделят Русия от Украйна. Има два романа от ранния му период "Безспирен бяг" и "Немият пророк" (Der stumme Prophet ), където фигурира Съветска Русия.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK