Захарий и страстите български

170 години от рождението на Захарий Стоянов.

© "Захарий Стоянов"

170 години от рождението на Захарий Стоянов.Текстът е препубликуван от "Портала Култура".


"В лицето на Захарий Стоянов ние имаме наш Тукидид", не се поколебава да напише проф. Александър Балабанов преди близо век. При което известният класически филолог се аргументира не с някакви външни прилики между "История на Пелопонеската война" и "Записки по българските въстания", а най-вече с епичната дълбочина и вътрешната психология на двете творби - едната тъй знаменита и толкова четена, а втората, полузабравена, минаваща за писание "второ качество", че и дело на "неук овчар".


Тукидид е критик на събитията, сгъстен в разказа си до тъмнота, ловък в пристрастията си, изтънчен в композицията и портретирането на героите. Захарий, напротив, е прост, прям, дори груб в изказа си, словоохотлив, разпилян, масалджия, персонажите му са взети от най-непригледните обществени слоеве. Ала тъкмо поради това "Записките", при цялата им пълна липса на композиция, смайват със свежестта си като "литература на факта", стъписват с усета си за "свободна проза". И са възможно най-далеч от онова, което Стайнбек определя като "нафталин на спомена".

Записки по българските въстания (Комплект 1 и 2 том)
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Затова и те са от такова значение за българската словесност. "Записките" на Захарий Стоянов се нареждат до "Под игото" на Вазов, но тъкмо като алтернатива на романа, те са началото на голямата ни документална проза. Не са били замислени като мемоари, които да възвеличат приживе своя автор, нито произтичат от принципите на позитивистката историография от онова време. Ако искате, по-скоро са някакъв опит за разказ. Или неволна памет, речем ли да си послужим с един термин, който Андре Мороа въвежда в прочутото си есе за Пруст. Според Мороа "писането през паметта" е като гледането в стереоскопа, апарат, предшественик на киното, използван в края на XIX в. и началото на ХХ в., който показва два образа, които не са идентични, тъкмо защото са приспособени за всяко от двете ни очи. И именно, защото не са еднакви, ни дават чувството за релефност. Така двойката сегашно време-спомен се превръща в нещо също толкова реално, колкото е и стереоскопът като обект в пространството.
Писателският шанс на Захарий Стоянов е, че той залага тъкмо на неволната памет, което прави и "Записките" му толкова релефни, пресъздадени в твърде ярки краски, миризми и звуци. Спомнете си само как той описва бягащите след погрома на въстанието бунтовници, които с детинско възклицание и засмени лица поздравяват настъпващия майски ден в Балкана с надеждата, че най-сетне ще се отърват от нощните си падания и нетърпимите си приключения. Как те търсят излаз от непроходимите долини и гъстите гори, ала навред съзират само приоблачни върхове, непроходими долини и голи канари, над които се вият бели орли. И ако досега са си представяли Стара планина като пловдивските тепета, сега започват да чувстват себе си като крушенци в океана.

Властта е сладко коренче! (Съчинения в 7 тома, том 6) - твърди корици
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете
Слуги, банкрути, шарлатани и катерички (Съчинения в 7 тома, том 7) - твърди корици
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

И какво правят те тогава? Разставят на един връх карти, нагласят компаси, без нищо да разбират от топография или ориентировка. Ей тъй, за утешение. Накрая, прибягват до далекогледа и през окуляра на зрителната тръба слисаният Захарий вижда димящата от пожари Тракийска равнина и спокойната шопска София. Обзема го такъв гняв, който перото му едвам е в състояние да предаде. Сякаш словата му треперят, докато търси из дъното на душата си някакви по-особени думици за "спокойна София", когато сам той е залутан по тия върхове: "Тя се мъдреше позорно в своето легло, няма пламък, няма байрак, няма бунтовник! Шоп и тракиец или панагюрец? - Подир петстотин години не може да бъде сравнение!".


В същото време авторът, под напора на събитията, някак се самозатулва, минава на заден план: повече очевидец, отколкото герой. За себе си разказва най-много в първите глави на книгата, когато още живее сред чобаните и овцете, под звездния свод на Балкана и с неизменните за епохата църковни четива в ръце.


След което, досущ по тукидидовски, сгъстява автобиографията си до "тъмнота". Затуй и до днес за него самия, за ранния Джендо Стоянов Джедев, когото всички познаваме с името Захарий Стоянов, се знае най-малко.


Спорна е дори рождената му дата, традиционно отнасяна някъде към лятото на 1850 г. Няма запазено кръщелно свидетелство, нито данни в църковния регистър. Като че ли се е появил на хоризонта изневиделица, ей тъй, отникъде - поредното дете на многобройно селско семейство от котленското село Медвен.


А пък по своята сгъстеност и вътрешна енергия животът му наистина е невероятен: самообразование, бунт, митарства по затворите, писане, впускане в политиката; резки и противоречиви обрати; Съединението, "Записките"; заставане плътно зад Стамболов, сблъсък и разминаване с довчерашни съмишленици; избран е за председател на Народното събрание, за да завърши живота си най-ненадейно, едва на 39 г., дали от перитонит или от нещо друго край бреговете на Сена.


Как толкова наситен исторически отрязък от време се побира в толкова кратък човешки живот? Ала истинската биография е не просто разказ: тя е срез във времето, срещащ личност и епоха, което ни казва много.


Дали не и заради това самият Захарий става баща на българската историческа биография с книгите си за Левски и Ботев, сякаш търсещ да подири в съдбите им и отговорите за своя живот?

Васил Левски – Дяконът. Черти из живота му
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете
Христо Ботйов. Опит за биография (твърди корици)
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Вижте какво той пише във "Васил Левски (дяконът). Черти из живота му)": Ако Левски се беше родил не в мрачната епоха на нашето минало, то той щеше да бъде друг човек, а не бунтовник, към други неща щеше да употреби своя талант. Очевидно самата епоха е тази, която задава друга орбита на героите, които предстоят да се явят на историческата сцена, тласкайки ги ускорено напред, извеждайки ги към други обществени хоризонти. Това Захарий Стоянов, бидейки гениален самоук, проумява чудесно.
Четите в България
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

И е съвсем наясно с целия този исторически обрат, тъй като претърпява сходна социална еволюция. Подобно на Левски, той също се числи към "дрипавите и сиромашки синове", на които времето е отредило да сторят велики дела. Как някогашният котленски овчар, сам той твърде надвишаващ средата си, да не си дава сметка какво е било в душата на будното карловското абаджийче, отрано останало без баща. И как тогава да не посегне да портретува Левски с перото си, превръщайки донякъде тази негова биография и в своя, така и ненаписана, автобиография.


А животът му наистина е низ от обрати, откакто младият Джендо скъсва с овчарството из Балкана и неговите "звездни нощи", жаден за наука и просвета. Без пукната пара, нито познанства, той тръгва по широкия друм, към големите градове. Отначало във Варна. Следва и първото голямо разочарование, нищетата го затиска. Изгонен е от майстора си, защото хаби свещи - чете книги нощем. Сетне - към Русе, през множество премеждия по пътя. Навред го чака изнурителен труд, за да може да се самообразова - отначало в русенското читалище "Зора". Първо осъзнаване чрез книгите, учи "френските букви" по фирмите на магазините. Първи контакти с бунтовни връстници. Книги и бунт - вторият обрат в живота му.


И каква амбиция, какъв порив е трябвало да води това бедно котленско овчарче, за да върви то към историческата си съдба.


А, нека кажем, нищо не я предвещава. Когато баба Тонка го вижда за първи път в Русчук, нарича го "циганин" и не го ще в къщата си. Забранява на Никола Обретенов да се вижда с него, не дава на дъщеря си Анастасия и дума да продума, че може да му стане жена.


Този си "цигански вид" летописецът Захарий ще носи през целия си живот. От "Записките" знаем как този облик и умението му да се прави на "улав" спасяват живота му в турските зандани, че тъкмо заради него го пускат на свобода.


Цял живот той си остава груб, тромав и недодялан. Дори когато захвърля овчарския ямурлук, пак трудно се вписва в гражданската среда, не може да шлифова маниерите си, липсва му лустро. Непохватно седи на масата, не умее да си служи с приборите, недоброжелателите му пишат, че каквито и "френски чепици" да обуе, на краката си сякаш има цървули.


Ето как го е запомнил Кирил Христов в разцвета на политическата му слава, сиреч към края на дните му: "Аз видях една чепата фигура на мъчно подвижен селянин, едно некрасиво тъмножълто лице с широки скули на прабългарин и хубави очи с умен, весел поглед".


За очите на Захарий пишат мнозина: остри, проницателни, с присмехулни пламъчета в тях, които лумват ненадейно, свидетелство за бързия ум, който се крие зад недодялания му външен вид.


Цяла София се забавлява, наблюдавайки как председателят на Народното събрание след края на заседанията тромаво се изнизва от парламента, спира се, вкарва два пръста в уста и шумно, по овчарски, свирва, поръчвайки си файтон до дома.


Не е добър оратор, но близките му свидетелстват, че обича да пее народни песни и има хубав глас. Любимата му песен била "Провикнала се мома бошнякиня", след която той изпадал в захлас, ала бързо се освествал, започвал да разказва пикантни анекдоти, сетне изригвал бурни филипики срещу политическите си опоненти.


Добрият певец бил и точен стрелец. Дали цялата тази наблюдателност и точното око, които поразяват в прозата му, не са тъкмо дар от овчарските му години? Както и изключителната му работоспособност, дългите вечери писане на светлината на лоени свещи. А също и предпазливостта му, съхранила главата на раменете му в най-трудни години.


Тъкмо тази му предпазливост обаче, проявила се и по време на Съединението, му навлича най-остри критики. Не друг, а Симеон Радев не се поколебава да напише за него: "този възторжен революционер бе страхлив човек".


И това за човек, непоколебал се да сложи главата си в торбата през април 1876 г., гонен от потери в Балкана и лежал по занданите. Съдбата на Захарий Стоянов е наистина сложна и противоречива, обратите в нея трудно се поддават на описания в "черно и бяло".


Днес фейлетоните и памфлетите му се четат наравно с Алековите. Ала навремето той лично е в основата на уволнението на Алеко Константинов като прокурор и то по политически причини. Съответно Щастливеца доста го недолюбва и воюва с перо срещу този "недодялан селяк" и срещу неговия "чардафонизъм", в който съзира въплъщението на "сопаджийството" и политическата простащина. А пък "барон Лулчо" (Захарий Стоянов) и "Свирчо" (Димитър Петков) от своя страна също не му остават длъжни.


Някой ден би било добре фейлетоните и на двете страни да се издадат заедно, та да се видят "страстите български", които и до ден днешен кипят и клокочат - и то по поразяващо сходен начин - из българската политика.


А що се отнася до българската литература, там Захарий Стоянов и Алеко Константинов, безспорно застават един до друг.


Единият - с "Бай Ганю" и "До Чикаго и назад", другият с биографичното си четирикнижие ("Васил Левски", "Четите в България", "Христо Ботйов", "Чардафон Велики".


И, разбира се, със "Записки по българските въстания", които той така и не успява да завърши. Книгата на неговия живот. За която проф. Александър Балабанов настоява следното: "С нея Захарий Стоянов описва нещо важно, нещо голямо, нещо народно, нещо балканско, нещо просто и нещо страшно в своята простота".

Коментари (58)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3790 Любопитно

  "А що се отнася до българската литература, там Захарий Стоянов и Алеко Константинов, безспорно застават един до друг.


  Единият - с "Бай Ганю" и "До Чикаго и назад", другият с биографичното си четирикнижие ("Васил Левски", "Четите в България", "Христо Ботйов", "Чардафон Велики".


  И, разбира се, със "Записки по българските въстания", които той така и не успява да завърши. Книгата на неговия живот. За която проф. Александър Балабанов настоява следното: "С нея Захарий Стоянов описва нещо важно, нещо голямо, нещо народно, нещо балканско, нещо просто и нещо страшно в своята простота"."

  Въпреки, че е излязал от овчарската колиба, където е живеел само със скотовете, Захари Стоянов показва непрестанна жажда към самообразоване, развитие и любов към литературата и книгата, съчетани с остър ум, бърза ориентация в сложното време, на което е бил свидетел, съобразителност ! А човек е съизмерим все пак с това, към което се стреми, нали ? Още повече той е правел това в условията на борба за насъщния, често битка за оцеляване, липса на време, за да се отдаде на постоянни и систематични усилия по добиване на едно добро за времето си образование ! Но въпреки това неговите произведения стоят редом с тези на незабравимия Алеко ! И добре, че във своите паметни Записки, Захари Стоянов е запечатал по незабравим и оригинален начин преживяванията на едни възрожденското ни общество в следосовбожденска България по един неповторим начин, за да може всички да уловим и преживеем духа и атмосферата на времето ха хъшовете, революционерите, освобождението и след това......

 2. 2 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3798 Неутрално

  Захари Стоянов е гигант! Според мен Записките и Строителите на съвременна България трябва да са настолни книги на всеки от нас. Захари изключително точно описва народопсихологията на българский народ и онези черти на нашия характер които ни пречат и до днес.
  Разказа му за срещата след Освобождението с овчаря който ги предава на турците е уникален,пътеписа му 'Ахмед Ага и Тъмръшката република" (недовършен) също е свидетелство за нашата същност.

  klimentm
 3. 3 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  Между другото, Захарий е първият биограф на Левски и Ботев.
  И ако не беше той, немаше да има и Съединение.
  А границата между Турция и България още щеше да минава по билото на Балкана...

 4. 4 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3240 Неутрално

  До коментар [#2] от "klimentm":

  А какво е..... "масалджия"....знаеш ли?

  Bukalemun
 5. 5 Профил на Nedyalko Lazarov
  Nedyalko Lazarov
  Рейтинг: 1377 Неутрално

  Записки по българските въстания може да се сравни само с Война и мир. Всички знаят за първата, никой извън България не е чувал за втората. Всички творби от жанра на т.н. фикшън по-малко или по-вече отразяват живота. Но тия две книги СА живота; колкото и да са различни.
  И два цитата от предговора на Записките (също така сравним само с епилога на Война и мир): “Те бяха хора идеални, каквито България едва ли някога вече ще роди.” И -
  “Не познавам нито един български национал-революционер, който да не е бил предаден, заловен или убит от българи.”

 6. 6 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3798 Весело

  До коментар [#4] от "eti mehter":

  предполагам яе е яожек разтягаш масали

  klimentm
 7. 7 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3798 Неутрално

  До коментар [#6] от "klimentm":

  Ох,съжалявам.

  Предполагам че е човек растягащ масали.

  klimentm
 8. 8 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1013 Неутрално

  Жизненият му път в прекъснат, отровен, за наше най-голямо съжаление от мамашката, по стар руски обичай. Почива далеч от Родината в Париж, едва на 39 години.

 9. 9 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 1829 Неутрално

  Захари Стоянов е пример как възрожденския дух е преобразявал българите през втората половина на 19 век. Започва живота си като неграмотен селянин-овчар , поема към Русе, където се самообразова в местното читалище Зора - научава се да чете и пише и учи френски, включва се в революционните дела и участва в най-значимите исторически събития по това време - Априлското въстание, Съединението, строителството на нова България и отстояването на независимостта на новата държава. Изявява се и като политик и като публицист, но най-същественото е че остава патриот и демократ по убеждение. Жалко ,че е починал млад, но дори и това,което е дал за България е предостатъчно.

 10. 10 Профил на Ramon Asvalda
  Ramon Asvalda
  Рейтинг: 1778 Весело

  До коментар [#9] от "antonio_vivaldi":

  Пък хората си мислят, че трябва да си висшист, за да правиш велики неща. :) :) :) Затова и толкова некадърници са на постове, дето не им е работа, учители, лидери и прочие :) :)

  Можещите с действия, всички останали с кетап :) :) Умен и можещ на лист хартия :)

 11. 11 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 697 Неутрално

  Във всяка българска библиотека трябва да има 3 книги:
  1. Под игото - Дядо Вазов
  2. Записки по българските въстания - Захари
  3. Строители на съвременна България- Симеон Радев
  Бих добавил и двата тома на Иван Хаджийски "Бит и душевност" и "Оптимистична теория" за нашия народ, също и "Българския Великден" на Тончо Жечев.
  Май много станаха?
  Захари е Голям, поне в представите ми.

 12. 12 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4802 Неутрално

  До коментар [#11] от "historama":

  Не е достатъчно. Трябва и да си ги прочел и препрочиташ през няколко години при различен житейски опит.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 13. 13 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 697 Неутрално

  До коментар [#10] от "Ramon Asvalda":

  Не сравнявай Захари със сегашните еднокнижници. Ако по него време образованието е било лукс, сега е нещо като социална придобивка. Нашето висше образование не е гаранция за "можещ", но да търсиш гении между хора, не успели един бг ВУЗ да завършат -извини ме!

 14. 14 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 697 Неутрално

  До коментар [#12] от "КМЕТ В СЯНКА":

  С "Под игото" съм приключил, но другите ги препрочитам. Спомням си когато през 1973 се появи "Строителите на..." - беше шок, не можехме да повярваме, че тази книга е преиздадена. След това се пусна слух, че е била нещо като реакция на издадения в СССР "македонско-руски" словарь.

 15. 15 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4802 Неутрално

  До коментар [#14] от "historama":

  Под Игото ми харесва с богатството на езика освен всичко останало.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 16. 16 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 697 Неутрално

  Една идея за Париж - нямая да ви е трудно да намерите този адрес,
  31 Boulevard Saint-Michel, 75005 Paris, там е хотел "Grand Hotel de SUEZ", недалеч от Сорбоната. Вляво на входа е поставена от Българското посолство паметна плоча с текст на български и френски, че в хотела е починал Захарий Стоянов.

 17. 17 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 697 Неутрално

  До коментар [#15] от "КМЕТ В СЯНКА":

  "Под игото" е ценен източник и за етнографите, нещо като фотография на страната ни от предосвобожденските години. А това, което наричаш богатство на езика за по-младите е по-зле от латински. За мен турцизмите винаги са ми били колоритни термини, напомнят ми за игрите на улицата от детските ми години.
  Между другото нещо любопитно - през 1878г. Варна със своите 25 000 жители се е състевала за втори по големина град в България след Пловдив (30 000 ж.).
  25 000 ж., от които 90 български семейства.

 18. 18 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 697 Неутрално

  "Сякаш словата му треперят (З. Стоянов), докато търси из дъното на душата си някакви по-особени думици за "спокойна София", когато сам той е залутан по тия върхове: "Тя се мъдреше позорно в своето легло, няма пламък, няма байрак, няма бунтовник! Шоп и тракиец или панагюрец? - Подир петстотин години не може да бъде сравнение!".

  Между другото и Симеон Радев не е много ласкав за шопите в "Строителите ...."

 19. 19 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4802 Неутрално

  До коментар [#17] от "historama":

  От нас зависи да запазим богатството на езика. Сегашните публични личности говорят ужасен български.Нацията тотално се опростачи.
  Масово не знаят значението на думите. Оня ден ме изтриха заради парясник като обидна и мръсна дума.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 20. 20 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4802 Неутрално

  До коментар [#18] от "historama":

  Особена порода са. Бойко е типичен пример.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 21. 21 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2688 Неутрално

  [quote#2:"klimentm".Разказа му за срещата след Освобождението с овчаря който ги предава на турците е уникален,пътеписа му 'Ахмед Ага и Тъмръшката република" (недовършен) също е свидетелство за нашата същност.[/quote]

  Интересен епизод е и залавянето му от българи докато турците вече спели. Не знам защо Тонито се е спрял на негодуванието му към шопите и София сякаш е имало и един голям град който да е въстанал! Иначе редовно изразява неприязънта си към чорбаджиите като противници на въстанието. Доста подробно описва не само младостта си но и патилата си като арестант из турските зандани като му прави чест че не се представя в героична светлина.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 22. 22 Профил на onemanband
  onemanband
  Рейтинг: 733 Неутрално

  Лично аз, поставям на едно ниво ''Записките'' на Захари Стоянов , с ''Анабазис'' на Ксенофонт , и ''Истинската история за завоюването на Нова Испания'' на Бернал Диас дел Кастильо .
  Защо - ще попитате ?
  Защото и тримата автори , са непосредствени участници в събитията ,които описват!
  Може би ,и трите произведения , че ви се сторят малко грубички и поразхвърляни , но това е ,защото непосредственият участник в тези събития/в случаят- военна кампания в Персия, завоюването на Мексико, и Априлското въстание/ е свидетел от първа ръка ,а в някои случаи даже двигател на събитията!
  Никакви паркетно - салонни ''изгладени'' изрази и куртоазия ,и никакъв фалшив патос.
  Четете чистата неподправена истина , поднесена в достоверен вид!

  Кажи ми ,КОЙ ти плаща Гранта, та да ти кажа какво си...
 23. 23 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 697 Неутрално

  Масалджия, масали=общи приказки.

 24. 24 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2060 Неутрално

  До коментар [#11] от "historama":

  Обичам следната мисъл:
  "През живота си на човек му трябва да прочете 5-6 книги. Кои? За да разбере това, трябва да прочете 5-6 хиляди книги"

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 25. 25 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3422 Неутрално

  Захари Стоянов е гигант! Според мен Записките и Строителите на съвременна България трябва да са настолни книги на всеки от нас. Захари изключително точно описва народопсихологията на българский народ и онези черти на нашия характер които ни пречат и до днес.Разказа му за срещата след Освобождението с овчаря който ги предава на турците е уникален,пътеписа му 'Ахмед Ага и Тъмръшката република" (недовършен) също е свидетелство за нашата същност.
  —цитат от коментар 2 на klimentm
  Абсолютно съгласен с вас.Аз дори наричам Записките - българската библия.

 26. 26 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3240 Неутрално

  До коментар [#23] от "historama":

  Именно.....
  И заради това.....тази дума не е много уместна.....дори като метафора.....

  Bukalemun
 27. 27 Профил на Лопе де Вега
  Лопе де Вега
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Захари Стоянов е гигант! Според мен Записките и Строителите на съвременна България трябва да са настолни книги на всеки от нас. Захари изключително точно описва народопсихологията на българский народ и онези черти на нашия характер които ни пречат и до днес.Разказа му за срещата след Освобождението с овчаря който ги предава на турците е уникален,пътеписа му 'Ахмед Ага и Тъмръшката република" (недовършен) също е свидетелство за нашата същност.
  —цитат от коментар 2 на klimentm


  Веднага след като ни затвориха по домовете заради короната, някой попита какво четем против скуката. Имаше отговори от Стивън Кинг до Морис Дрюон. На моята маса стояха "Записките..." и "Строителите...". Без бой си признах.

  Когато видя на масата със стари книги тези две, ми става криво, че някоя домашна библиотека е унищожена и разпродадена почти като стари вестници.

  без подпис!
 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 29. 29 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1222 Неутрално

  Имаме могъща традиция на разказвачи на съответната епоха, в която Патриарх е именно Захари Стоянов.
  След него идват и монументалният Симеон Радев,
  Христо Силянов и, разбира се - Георги Марков.

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 30. 30 Профил на prinz
  prinz
  Рейтинг: 103 Неутрално

  Докато не го пишат с истинскито му циганско име-Джендо и не осветлят масонските му врзки, обрзт му остава гола птетика с манипулационен ефект

  Не съм крал
 31. 31 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2299 Неутрално

  Жизненият му път в прекъснат, отровен, за наше най-голямо съжаление от мамашката, по стар руски обичай. Почива далеч от Родината в Париж, едва на 39 години.
  —цитат от коментар 8 на gianni


  Съвсем възможно, но тогава надали някой е посегнал да разследва.
  Имаш ли някаква диря?

 32. 32 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2117 Любопитно

  До коментар [#30] от "prinz":

  Кое от двете е лошо и омаловажава стореното от него за българската идея:
  а) ”циганското” име Джендо
  или
  б) масонските връзки

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 33. 33 Профил на prinz
  prinz
  Рейтинг: 103 Неутрално

  До коментар [#32] от "DDR":

  Нереалистично го представят и се скриват користните му цели, да живее за сметка на общото дело. Даже в уикито пишат за него, че масоните му дават място в читалище заради заплатата, да може да живее в определен град и да не мизерства.

  Не съм крал
 34. 34 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2117 Любопитно

  До коментар [#33] от "prinz":

  Човека е бил професионален революционер, отдаден на българската кауза. Доколкото се вижда, вършел си е отлично работата. Като всяко живо същество е имал нужда от подслон и храна. Дали ще му ги осигурят масоните, руското правителство или английският двор, в случая няма никакво значение. Важен е резултата, който е постигнал. А той е видим и до днес.
  Апропо, вие колко масона познавате лично?

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 35. 35 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1716 Неутрално

  Захари Стоянов, заедно с други видни личности на времето си, стои и в основаването на първата българска масонска ложа - L'étoile de Balkane/Балканска Звезда - в Русчук през 1880, под патронажа на Великия Ориент на Лузитания (т.е. на Португалия). До смъртта си е бил активен масон и до днес е запазена масонската му диплома, както и нагръдната му лента за майсторска (3-та) степен.
  В ложата е бил в една компания с княз Александър фон Батенберг, така че едва ли е бил толкова недодялан в маниерите.

  E PLVRIBVS VNVM
 36. 36 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2299 Неутрално

  До коментар [#11] от "historama":Не е достатъчно. Трябва и да си ги прочел и препрочиташ през няколко години при различен житейски опит.
  —цитат от коментар 12 на КМЕТ В СЯНКА


  Така е, кмете!
  Но от първия прочит, във всеки следващ най-изумяващо е мизерията и примитивизма от които тръгва овчарчето Джендо и онзи огромен път, който израства личността му! Трудно е да си представи човек в онази семпла България!
  И понеже тук често ни повтарят, набиват, мнозинството законно избра........, няколко луди глави са придвижили България, докато София - "Тя се мъдреше позорно в своето легло, няма пламък, няма байрак, няма бунтовник! Шоп и тракиец или панагюрец? - Подир петстотин години не може да бъде сравнение!".
  Цитирам цитата на Хисторама!
  И не само София, посрещането на ботевата чета, предателствата, последвали обира на хазната, дремещият българин...
  Без да искаш сравняваш със нашето време!
  Тези овчари, които са лекували настинка с бой и студена вода, са си останали безкнижни ОВЧАРИ!
  Тези сега управляват!

 37. 37 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2299 Неутрално

  До коментар [#14] от "historama":"Спомням си когато през 1973 се появи "Строителите на..." ?!Че на колко години сте в момента, госпожо?
  —цитат от коментар 28 на hamiltonf


  Не е твоя работа!
  Дами за възраст не се питат, освен това Хисторама дама ли е?

 38. 38 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2299 Неутрално

  Докато не го пишат с истинскито му циганско име-Джендо и не осветлят масонските му врзки, обрзт му остава гола птетика с манипулационен ефект
  —цитат от коментар 30 на prinz


  Грозно нещо си пльоснал във форума, но то си е за твоя сметка!
  Ниво на милиционер-еднокнижник!

 39. 39 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3040 Неутрално

  До коментар [#22] от "onemanband":

  "Четете чистата неподправена истина , поднесена в достоверен вид!"
  ==============
  Захари е обективен в разказа си и крайно пристрастен в тълкуването. Благодарение на него авантюрист като Бенковски се превръща в национален герой. Авторът признава, че воеводата обича да диктаторства, не скрива, че си поръчва златен държавен печат /на кого се полага такъв?/, описва манипулативната му реч на Оборище, но непрекъснато го оправдава.
  В същото време е далеч по-критичен към иконите Ботев и Левски в други свои текстове.

  Еретик
 40. 40 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4099 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Не беше слух.
  Не бе реакция, а Национален отпор срещу провокация.
  Бараж от патриотичнии действия с международен мащаб.

  Светът научи и признателно спомни за вечното съкровище
  на златна Тракия 1300 годишна България и др. и др. и др.

  От него момент... треска тресеше и сън не ловеше Союза.
  Да са не мъчи... Борис Елцин му тегли контролен снаряд.

  Така изгре Новата ера.

  До коментар [#14] от "historama":

  Спомням си когато през 1973 се появи "Строителите на..." - беше шок,
  не можехме да повярваме, че тази книга е преиздадена.

  След това се пусна слух, че е била нещо като
  реакция на издадения в СССР "македонско-руски" словарь.

 41. 41 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3040 Неутрално

  До коментар [#27] от "Лопе де Вега":

  "Когато видя на масата със стари книги тези две, ми става криво, че някоя домашна библиотека е унищожена и разпродадена почти като стари вестници."
  ============
  Думата библиотека...... знаете какво значи. После библиотеките станаха секции с място за чаши, дрехи и телевизор. Когато се появиха компютрите, хората почнаха да изхвърлят книгите. Знаейки, че съм филолог, много познати и съседи са ми предлагали своите. Превърнах се в "преразпределител"
  на книги, като изхвърлях само стара техническа литература, повечето отиваше в училищната библиотека.

  Еретик
 42. 42 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1094 Неутрално

  “Като народ ние можем да се гордеем, че всичките ни народни деятели и патриоти: Г.Раковски, Л.Каравелов, В.Левски, Хр.Ботйов, А.Кънчев, П.Волов, Г.Бенковски и проч., са биле против официална Русия. Никога те не са апелирали към нея, защото са знаяли, че нейний камшик повече боли от турския….”

  Русчук, 1-й Март 1886 г.

  З.Стоянов

  Из предговора към статията на Георги С. Раковски “Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите”, публикувана във в.”Дунавски лебед”, 1859 г.
  Захари Стоянов, в статия “Русия и българската криза” пише: “С безобразните си военни действия през 1804, 1807, 1828 и 1854 тя опожари страната, погуби населението и в крайна сметка я остави на произвола на поробителите. Трябва да се отбележи, че тези войни не се вдъхновяваха никога от интересите на България, чието име не бе дори произнасяно. Не е ли Русия тази, която разруши градове като Свищов, Русчук, Силистра, Сливен, Стара Загора, Разград, Варна и т.н.” Коментар: Разгледана в по-широка перспектива, тази политика на Русия към България (а и не само към нея) е “дообогатяване” на панславизма, същността на който се изразява главно в непризнаването на отделни славянски нации и тяхното разглеждане като различни групи от един и същ народ, предопределен да се обедини под скиптъра на руските императори. Точно в този дух е прекроена и цялата история на българо-руските отношения.

  “Всяко тържество на България е смърт за Русия”, пишеше в един брой на “Русь” покойний екзалтиран славянофил Аксаков, за когото се проляха толкова сълзи в Софийското книжевно дружество. “Какви са тия Крумовци, Симеоновци и Борисовци? Разве не можеше и без тях?”… пишеше същий тоя Аксаков на княжеската прокламация към българските солдати, в която се казваше: “Вие, синове и потомци на Крума и пр.” Виждате доколко е жесток бил горещий славянофил. Негова милост желаял, щото ние да се не обърщаме към нашето минало, да заместиме името на Крума, и Симеона с Иван Грозний и с Екатерина Вторая."

 43. 43 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3790 Неутрално

  До коментар [#22] от "onemanband":

  "Лично аз, поставям на едно ниво ''Записките'' на Захари Стоянов , с ''Анабазис'' на Ксенофонт , и ''Истинската история за завоюването на Нова Испания'' на Бернал Диас дел Кастильо .
  Защо - ще попитате ?
  Защото и тримата автори , са непосредствени участници в събитията ,които описват!
  Може би ,и трите произведения , че ви се сторят малко грубички и поразхвърляни , но това е ,защото непосредственият участник в тези събития/в случаят- военна кампания в Персия, завоюването на Мексико, и Априлското въстание/ е свидетел от първа ръка ,а в някои случаи даже двигател на събитията!
  Никакви паркетно - салонни ''изгладени'' изрази и куртоазия ,и никакъв фалшив патос.
  Четете чистата неподправена истина , поднесена в достоверен вид!"

  Жалко само, че Захари Стоянов не е могъл да завърши своите записки, след като си е отишъл сравнително млад от тоя свят ! А сигурно е имал и още много какво да ни разскаже !

 44. 44 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4099 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Чуждия паразитизъм боли, принце.
  Пролетариата осъзна мъката.
  Не беше, но ръчкан от научно учение, изкласи.
  Съгради строй без класи. Строй безкласов.
  Нищо общо с (масонско) зидаро-мазачество.

  Ама и ти... титличка?
  Монархичен остатък.
  Хич не ги траем такива.
  Графове, графини, херцогини...

  Зачисти се, лустростай и завърши Читалище!

  До коментар [#33] от "prinz":
  До коментар [#32] от "DDR":
  Нереалистично го представят и се

  скриват користните му цели,
  да живее за сметка на общото дело.

  Даже в уикито пишат за него, че масоните му дават

  място в читалище заради заплатата,
  да може да живее в определен град и да не мизерства.

 45. 45 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3790 Любопитно

  До коментар [#35] от "PavelCZ":

  " Захари Стоянов, заедно с други видни личности на времето си, стои и в основаването на първата българска масонска ложа - L'étoile de Balkane/Балканска Звезда - в Русчук през 1880, под патронажа на Великия Ориент на Лузитания (т.е. на Португалия). До смъртта си е бил активен масон и до днес е запазена масонската му диплома, както и нагръдната му лента за майсторска (3-та) степен.
  В ложата е бил в една компания с княз Александър фон Батенберг, така че едва ли е бил толкова недодялан в маниерите."

  Вероятно увлечението му към скритата страна на международната политика и обществени процеси го е довело именно до членство в тези тайни общества, които си остават чужди на тъканта на нашето общество, но след него остават именно неподправените му спомени за цяла една епоха у нас ! Във всеки случай, начина по който си отива остава преплетен с масонската му принадлежност :

  Съпругата на писателя Анастасия Обретенова-Стоянова е убедена в насилствената смърт на мъжа си: "един котленец е турил диамантен прах в кафето му и Захари умира от разкъсване на червата".
  Същата теза поддържат и някои от изследователите на българския летописец. Панталей Зарев е убеден, че: "Смъртта му е една от тайните на задкулисните дворцови интриги на Фердинанд. На път за световното изложение в Париж (1889 г.) той починал поради това, че изпил чаша бира със стъклен прах, предполага се приготвена по поръчка на някого."
  Людмил Стоянов пише: "На 2 септември той умира от разкъсване на червата поради отравяне."
  Някои обвиняват руския император Александър ІІІ, който бил изпратил тайни емисари, умъртвили чрез отрова "войнстващият русофоб Стоянов".

  https://www.kmeta.bg/otroven-li-e-zahari-stoyanov

 46. 46 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4099 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Няма скрито.
  Какво се мъчиш да откриеш?

  Захари Стоянов остава в историята с името което си е избрал.
  Като Български опълченец, Читалищен учител и възрожденец,
  Български народен представител известен международно...
  като писател Патриарх.

  А ти нещастен троле оставаш... в килийно училище,
  първи клас. Вземи се в ръце.

  И клиийно ти е много...
  Дращиш от уличен фон?

  До коментар [#30] от "prinz":

  Докато не го пишат с истинскито му циганско име-Джендо и не осветлят масонските му врзки, обрзт му остава гола птетика с манипулационен ефект

 47. 47 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2144 Неутрално

  Развам се, че всички коментатори под статията са единни в обичта си към Захари Стоянов.
  Дори и днес с лавината от информация, която ни залива, не можем да научим за българите повече от написаното от него.

  подпис
 48. 48 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1013 Неутрално

  Тези овчари, които са лекували настинка с бой и студена вода, са си останали безкнижни ОВЧАРИ!
  Тези сега управляват!
  —цитат от коментар 36 на Alexander97


  Да не обиждаме овчарите, те се трудят честно, тук става въпрос за конекрадци.

 49. 49 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1716 Неутрално

  До коментар [#45] от "samoedin":

  Всъщност как точно е починал не е ясно до днес. Перитонитът понякога е смъртоносен и днес, дори при адекватно лечение. А преди ерата на антибиотиците диагнозите бронхопневмония, перитонит и подобни са били почти равносилни на смъртни присъди.
  Разбира се, могъл е да стане и жертва на преднамерено отравяне, но и това не е доказуемо днес. Ако е бил замесен Дворът, уликите са в Москва, доколкото българският държавен архив в голямата си част е бил отвлечен там като "военен трофей" при окупацията от СССР през септември 1944 и до днес не е достъпен за изследователи.

  Относно масоните - те не убиват. Известни са все пак няколко масонски убийства, но обикновено после се е оакзвало, че са от ренегати, но не са били нареждани от никоя Велика Ложа. При инициацията (приемането) и след това при повишаванията в различни степени има клетви и заплахи с ужасни убийства, ако издадеш тайните, но няма данни някога да са били изпълнени. Предателите се изключват от ложата, в която участват и се предупреждават всички членски ложи на съответния орден. Разпращат се и писма до другите ордени, този човек вече никога д не бъде приет някъде за масон.

  E PLVRIBVS VNVM
 50. 50 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2912 Неутрално

  До коментар [#45] от "samoedin":

  Странно е как в смъртта на най-видните ни патриоти и родолюбци, все прозира руско-имперска жилка...!

  Бивш tww09306483.
 51. 51 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 697 Неутрално

  До коментар [#33] от "prinz":

  Какво имаш против масоните, и дори да са подпомогнали Джендо (Захари) какво толкова?
  Сменил си името... Е и? Не му е харесало и толкова.
  Ако връзката беше руска, повече ли щеше да ти хареса? Като на Бенковски.
  Съмнявам се масоните да са забелязали Захари още от овчарските му години, но ако това е истина, още повече ми се издига в очите.

 52. 52 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 983 Неутрално

  По соц'време (за мен-до 68😀) дори и не бях чувал за Захари Стоянов, камо ли да прочета "Записките". За мой късмет приятел ми даде и трите тома (май в две книги, не помня) като бях в София 2010-2017.

  СТРАХОТНА книга!!!!!!!! Много трудна за четене (сравнително дребни букви, и странен...тежък за мен стил), но безкрайно интересна и увлекателна. За епоха и личности който през соц'а бяха идеализирани, а в книгата ги видях като хора от плът и кръв, с кусурите ми, и СТРАШНО по симпатични от това което учехме в даскалото...

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 53. 53 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7020 Неутрално

  Хора без образование, но безкрайно предани на България и направили много повече от днешните "образовани".

 54. 54 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1128 Неутрално

  До коментар [#30] от "prinz":
  Няма начин как един путинофил да не потърси някакви личностни дефекти в човек, който е бил наясно със завоевателната политика на Русия в България. Можга да приема никнейма ти само като "принц на КГБ"

 55. 55 Профил на gaudien
  gaudien
  Рейтинг: 527 Неутрално

  До коментар 11 : Прав си,че стават твърде много заглавия за все по-малко четящите хора:) Но към тях непременно следва да се добави поне том 4 от "Български хроники" на Стефан Цанев, тази най-истинска нова българска история

  До коментар 45: Тези "някои", които обвиняват руския император Александър Трети за евентуалното отравяне на Захари Стоянов в Париж, са доста прозорливи хора.... нищо,че нямат никакви преки доказателства

 56. 56 Профил на Кака Пенка
  Кака Пенка
  Рейтинг: 686 Разстроено

  До коментар [#41] от "Костадин Иванов":

  Един от проблемите на българската нация е че изхвърля и старата техническа литература. Защото детето ще учи за меринджей, защо да се мъчи да става инжИнер.

 57. 57 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 482 Неутрално

  "Записките ..." са велико дело, което дължим на този човек

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 58. 58 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 625 Неутрално

  "Сякаш словата му треперят (З. Стоянов), докато търси из дъното на душата си някакви по-особени думици за "спокойна София", когато сам той е залутан по тия върхове: "Тя се мъдреше позорно в своето легло, няма пламък, няма байрак, няма бунтовник! Шоп и тракиец или панагюрец? - Подир петстотин години не може да бъде сравнение!".Между другото и Симеон Радев не е много ласкав за шопите в "Строителите ...."
  —цитат от коментар 18 на historama


  България е малка, но наистина хората са различни. Едно са хората в Пловдив, съвсем друго в Благоевград, Петрич. Видин и Русе, Добрич и Варна. Да не говорим за добруджанци и тракийци, включително и типа им - добруджанци малко бозави, тракийците с типичния средиземноморски тип

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK