Иван Вазов: Революцията я прегърна и завърши народът

"Нова земя" няма щастливата съдба на "Под игото" - посрещнат е от критиката толкова отрицателно, че Вазов стига до мисълта да се откаже от писане.

© Издателство

"Нова земя" няма щастливата съдба на "Под игото" - посрещнат е от критиката толкова отрицателно, че Вазов стига до мисълта да се откаже от писане.Иван Вазов: Революцията я прегърна и завърши народът

Романът "Нова земя" излиза през 1896 г. като продължение на "Под игото". В него Вазов създава пъстра картина на следосвобожденска България - изобразява многопластово и аналитично бита, психологията и обществено-политическите идеи на първото интелигентско поколение свободни българи, към което е и главният герой Найден Стремски. Тъкмо чрез неговите думи авторът отправя апел към сънародниците си, който звучи актуално:


"На България трябват сега мозъци с трезви мисли, глави, пълни с положителни знания; трябват наставници, които да възпитават младото поколение в човещина, да му образуват характер; трябват мъдри мислители, които да ръководят умовете към доброто и към напредъка!"


"Нова земя" няма щастливата съдба на "Под игото" - посрещнат е от критиката толкова отрицателно, че Вазов стига до мисълта да се откаже от писане.
През 2019 г. две издателства публикуваха романа - "Кръг" и "A&T Publishing".


Из "Нова земя" от Иван Вазов


XIX. СЪЕДИНЕНИЕТО


Съединението осъмваше втори ден.


То стана.


България и Европа се пробудиха пред едно свършено дело. Никога революция не изненада повече и не учуди по-малко: тя избухна в най-пълната тишина; тя се показа най-естествена, защото беше най-справедлива. На това се дължи и невероятно бързото й и пълно възтържествуване. Когато Гладстон чу за нея, той каза: "Странно как тая раволюция чака седем години. Барутът за нейното пламване се хвърли още в мастилото, с което се подписа Берлинския договор." Един български държавник в княжеството каза: "Съединението беше такова национално нещо, щото първия пияница, който би извикал в пловдивските улици: "Долу Румелия!" щеше да го направи. И наистина в наше време надали е имало друга революция, която да събере всеобщите одобрения, да извика единодушните ръкопляскания на Европа и Америка, да бъде поздравена с такава гореща симпатия от човечеството и да събере като във фокус душата на цял един възхитен народ - като революцията за съединението. Омразната присъда на Берлинския договор, която изкуствено и противоестествено разкъса един целокупен, неразделим народ на няколко части, чрез насилствени граници, беше осъдена от разума и историята още в самото си начало. Лорд Биконсфилд считаше най-голяма слава на своята дипломатическа кариера- намаляването на България чрез образуването на Румелия.

Нова земя
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете
Нова земя (твърди корици)
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Той не доживя да види трайността на своето дело и горчивата подигравка на съдбата с най-изкуствените комбинации, с най-мъдрите и прозорливи пресмятвания на дипломацията. Бисмарк при закриването на Берлинския конгрес изрази надежда, че делото му ще бъде трайно. Този велик държавен мъж се излъга: той нито се сещаше да помисли, че съществува един друг фактор, който казваше: не! - българския народ.


*
Революцията за съединението се извърши леко, тихо, бързо, безкръвно. Тя стана толкова леко, свободно, охолно, щото беше почти игрива и има моменти, когато тя изглеждаше като опереточен фарс. Правителството падна, както никое правителство не е падало: без борба, без противение, без да причини или даде жертва. Революцията прегърна и завърши народът, а я почна една партия. Защото всичките преврати така ставаха. Куп недоволни хвърлят кликът и ако той говори на сърцето на народа, ако отговаря на неговите ламтения, жажди и национални идеали, той, народът, се отзовава и дава ръка на първите, готов да даде и кръвта си. А идеята за съединението беше срасната с душите и със сърцата на целия народ, тая идея беше повече от един инстинкт, тя беше един догмат, неоспорим, неоспоряем, посеян в дълбините на народното съзнание. Въпросът: "Добро ли е?" никога от никого не биде подигнат; въпросът: "Време ли е?" - той се задаваше. И идеята за съединението беше едно вълшебно знаме, което събираше народа около партията, която го издигнеше. И това съблазнително знаме фатално трябваше да бъде дигнато в разгара на партийните борби. На 1884 година го дигна Народната партия, като извика една мирна, но грамадна манифестация на народното желание. Народната партия се ограничи с тоя нравствен протест и не отиде по-нататък. Когато взема властта - тя още по-малко кураж почувствува в себе си за насилствен преврат на режима, преврат, чрез който, като хвърляше на риск облагите на положението и престижа на властта, туряше и бъдещето на отечеството пред страхотиите на неизвестността и себе си - пред ужасна отговорност, която тя немa храброст да понесе. Това малодушие се градеше толкова въз чувство на егоизъм, колкото и на патриотизъм. Последвалите събития оправдаха страхуванията й... Вината на Народната партия не е, че не направи съединението, като дойде на власт - революциите не се правят от правителствата - а е, ако може да наричаме вина фаталните закони на историята - приемането властта, след като се обяви против Източна Румелия, която сега трябваше по силата на нещата да управлява, сиреч да закрепя, и се постави в противоречие с програмата си. Прочее, великолепна и благородна почва за борба се отвори на опозицията, която беше Народната либерална партия. Понеже правителството се умълча, тя викна и грабна знамето. Ролите се промениха. Тя поиска гръмогласно съединението. Тя сега съвършено не мислеше тъй, както мислеше на 7 априлий лани, когато на всенародния вик: "Да живее съединението!" отговаряше с възванието си: "Братя, това наше народно желание е неосъществимо... Часът за съединението не е ударил още." - Тя тогава бе на властта. Сега тя намери изведнаж, че тъкмо е ударил часът за съединението и народното желание е осъществимо! Истина, сега тя пък беше в опозиция и промени очилата... Рядко са опозициите у нас, които се замислюват пред избора на средствата си в борбата си. За тях няма добри и лоши, нравствени и безнравствени - има целесходни. Ако правителствата имат над себе си и над действията си винаги дебливия надзор на общественото мнение, опозициите имат развързани ръцете си, за тях не съществува юздата на отговорността. Една опозиция никога не губи от една революция, даже и от най-пагубната за страната, защото няма какво да изгуби. Напротив, тя печели. В дадения случай Народната либерална партия имаше само шансове за себе си. А тя немa нужда даже да подготвя духовете: Народната партия беше й чудесно улеснила задачата с ланската си съединистическа агитация. Прочее, революцията стана моментално, с водевилна лекост. Една рота от милицията извика пред южната порта на конака: "Да живее съединението!" и тя се отвори с двете си крила като по магия, както в приказките на "Хилядо и една нощ" прави чудеса думата: Сезам.


И в същия ден целия български народ, в Южна и Северна България, се откликна с възторг и се притече на помощ.


*
Истина, подобни крупни политически събития като една революция имат по-сложни причини. Идеята е основната стихия, но на нея куп други елементи се налепят, куп интереси, куп страсти, съвсем чужди ней, на тая идея, се преплитат в нея и стават толкова пружни, съдействующи на целта й чрез пробуждането и наежването колективното чувство на народа и са искри тоже, хвърлени във възпламенителната почва, готова вече сама да пламне. Има недоволните умове, неутолените жажди, има възбудените охоти, уязвените самолюбия, онеправданите и обидените и жертвите на настоящия ред: има фалангата на разпалените глави, на бълнувачите за подвизи и за слава, на изтръпналите в бездействие сили, гладни за да се изхарчат в бурна и ратоборна деятелност; на преситените в охолността и мирът души, жаждущи ново, за да се освежат; има тъмния рой от човешки страдания, от нужди, от бедности, раздражени от вида на чужди благувания, от безизходности и униния, които търсят един лек, една заря, един спасителен обрат на съдбата си в политическия прелом; има най-после демоническия сонм на ужасните омрази, на безпощадните мстителности, на слепите и свирепи зависти, на бесните злорадства и всичкия кипеж на калта, напластена в дъното на отровените души.


Всичките тия хилядни двигатели присъединяват полезните си усилия към работата на гигантския идеен лост, за да превърнат и сгромолясат зданието, осъдено на разрушение.


*
Септемврийската революция едвам екна из Пловдив и народът я прегърна. Народът, зет в голямата си стихийна смисъл, като същество живо, мислеще и чувствующе, винаги верующ в доброто, честен, простодушен като дете, едничък способен на безкористни пориви, отзивчив и впечатлителен, видя само едно нещо: знамето, което му дигнаха високо пред очите. Той не пита: коя партия, кой лагер? Съединението беше негова заветна мечта, неговът естествен ламтеж. Велик и едър във всичките съдбоносни исторически моменти, народът немa време да се губи в ситнежи, да изследва тайните побуждения, да спуща стълба в съвестите, да брои кому носи облаги и кому пакости едно движение, което отговаряше на най-благородните въжделения на сърцето му. Когато лани му поискаха моралната подкрепа на съединението, той я изрази чрез двеста и шейсет митинга; когато сега му поискаха помощ в кръв, той прати петдесет хиляди свои сина на границата. Той не резонира, а чувствува, дава, мре. Сюблимно дете в обикновено време, апатично, тежко, дори тясно-егоистично, а в критически час - цяло нерви, огън и преданост.


При всичките примеждливи и дълбоки потреси, които революцията довлече за България, тя имa в своите първи часове, в първите си два акта: провъзгласяването съединението и сръбската война - благодетелно влияние върху морала на българския народ. Тя подигна духа му, пробуди чувството на народната му гордост, внуши му доверие в силите му и изтъкна в много рязка форма неговата политическа личност. Тия две събития - ний не се косваме до тяхното политическо-икономическо значение - имаха действието на освежителна буря върху душата на българския народ, уморен от непрестанните партийни шумове; заглушен от грубосебелюбивите вреви на честолюбците, жедни за власт, приплетен неволно в техните интереси; издребнял в едно съществувание монотонно-крамолно и ялово, лишено от високи вълнения, които могат да дадат само отечествените идеали, но не партийните програми, хилядния път, изневеряван от тях... И България усети в гърдите си закипяването на най-благородната кръв; нейните застоели нравствени и физически сили найдоха изведнаж широко поле да се развъртят; България се почувствува млада, жилава, идейна, способна пак за великите саможертвувания. Ентусиазмът, чувство величествено и възродително, непознато в настоящия си вид от седем години на българското сърце, сега го възпламени, подмлади и направи да тупа със стихийна мощ. Тоя живителен лъх от бодрост и вяра се косна до всичко, проникна във всичките пластове, вля своята освежающа струя във всичките кътове на народната душа и я възвиси до величието на съдбоносните събития.


*
Септемврийската революция беше не само политически преврат, тя беше преврат и в българската история. Шести септември пресече като с нож нейното течение из естественият й път и блъсна бъдащето й развитие в нова посока, неизвестна и примеждлива. От 6 септември токът на нашия исторически живот напусна матката си из равната, еднообразна, макар и траповита долина, и удари през бреговита страна, пресечена с дълбоки долове, с каменисти прагове, скалисти и тесни клисури, препречена с урви и препятствия. И той затече пенлив на буйни водопади, като изхарчваше енергията си в борба със стихийни прегради, за да си отвори свободен път, който минвa и в подземни канали, дето свободният му устрем бе потиснат и задушен от мрачни канари и пак изскокнал на свобода. Движение нанапред на млад великан, което събуди с гороломния си шум далечните екове и възбуди удивление с проявлението на мощна жизненост и здрава кипяща кръв. Движение гръмливо, славно и ялово: колосален запас от сили, прахосан в десетилетни изпитни и лутания, додето най-после струите му, размътени и уморени, да найдат пак равната долина - напусната по-рано.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (15)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4837 Неутрално

  Вярно го е казал Вазов.
  И сега ще е така.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 531 Неутрално

  В "Нова земя" Иван Вазов прави характеристика на новите политици, в частност на лидерите на Либералната партия. След митинг в едно село на въпрос-молба да бъде разяснено значението на думата либерал ораторът обяснява: "Че то името си показва. Либарал е човек, който либе ралото.". Звучи актуално. Чудно ли е, че и в наши дни много граждани периодически се чувстват излъгани от политиците за пореден път? Колко е хубаво да се вярва! Въпреки лесно предвидимото разочарование.

 3. 3 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2541 Неутрално

  Днес е наш ред!

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 5. 5 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 365 Неутрално

  ВАЖНО!
  Честит празник!
  Сега ни трябва истинско разделение! Дълбоко и ясно разделение и то ще ни даде сила да се преборим със злото. НЕ може да се обединяваме с измамници, лъжци и престъпници и да се борим за истината и справедливост. Утре и Пеевски може да поиска оставката на Буда и с него ли ще трябва да се обединяваме? Наглите говорят за съединение превръщайки го в подчинение. Да се "съединим", за да продължим да търпим грабежа и диктатурата им. Не можеш да се съединяваш с мафиоти, ченгета и корумпетра и да се бориш срещу мафията и корупцията! Това ли искаме?
  НЕ!
  Съединението не може да е самоцел. За да бъде битката ни успешна трябва да я опазим чиста.
  Съединението може да става само между хора и общности, които освен обща цел имат и общи ценности! Само целта не е достатъчна. Именно зад обща цел мафията и различните и кланове се съединиха и десетилетия ограбват и убиват народ и държава. Това е съединение с позорна цел на хора без никакви ценности, водени само от своята алчност.
  БОЕЦ и нашите съмишленици и приятели не приемаме подобни съюзи, не приемаме да бъдем вкарани в капана на компромиса, който да смени един мафиотски клан с друг мафиотски клан. Или едни алчни за власт хора с други алчни за власт хора. Това не е решение. Нашата битка е да изринем мафията и злото и да започнем истинска и чиста промяна.
  Началото е с разделение! От едната страна - непримиримите граждани и бойци, които застават зад чиста кауза и от другата страна - различните мафиотски кланове, техните господари и слуги. Ясна фронтова линия и всеки сам избира от коя страна на барикадата да застане. Дали да се изправи осъзнавайки силата си, като гражданин в битка за свобода и справедливост, или да отиде на страната на мафията предавайки и продавайки съвестта и достойноството си. И когато отстраним Борисов, Гешев, Пеевски, Доган и бандата им, ще продължим със следващите. Докато извоюваме правото на си на честни и свободни избори и поставим начело на държавата чисти, смели и способни хора. В гражданският Манифест на БОЕЦ сме описали пътя и стъпките, които трябва да извървим!
  ДА!
  Тогава ще изведем пред нас нови приоритети и хоризонти за просперитет и развитие и ще търсим истинското национално Съединение за тяхното постигане!
  Без ченгета, мутри, комуняги и мафиоти.
  До тогава - бой до дупка в битката срещу злото!
  Поклон пред подвига и саможертвата на нашите предци и възрожденци в битката им за свободна и демократична България! Продължаваме делото им.
  #БОЕЦсрещуМАФИЯТА

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 6. 6 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 677 Неутрално

  Дневник, чудесно попадение - този текст на Дядо Вазов трябва да публикувате всяка године на тази дата.
  Аз, пък, непременно ще купя книгата, когато се прибера в България. Без отстъпка.

 7. 7 Профил на fuckthemafia
  fuckthemafia
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#5] от "Kingpin":

  Подкрепям - сега е време за разделение на почтенните и интелигентни хора от мафията и нискочелите мутри предвождани от човешките отпадъци Борисов, Пеевски и Доган.

 8. 8 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4130 Неутрално

  Русофилството на Вазов му пречи да заеме правилни пробългарски политически позиции до Балканските войни. Едва след това на стари години той осъзнава какво представлява Русия и нейната отрицателна роля за развитието на България.

 9. 9 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 365 Весело

  Ако съединението трябваше да се случи днес:
  - не е сега момента
  - това съединение ще счупи държавата.
  - имаме по-големи проблеми. Зимата на 1885 се очертава да е изключително тежка...”
  Не одобрявам Съединението. Кой ще дойде после?!?

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 10. 10 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1475 Неутрално

  До коментар [#9] от "Kingpin":

  и още:

  -Съединението клати стабилността
  -да не си разваляме отношенията със съседите
  -Москва не разрешава
  -Берлин не разрешава
  -Вашингтон не разрешава
  -имаме по важни проблеми, поредният ремонт на магистрала Тракия не се вижда кога ще приключи

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 11. 11 Профил на Ana Toneva
  Ana Toneva
  Рейтинг: 45 Неутрално

  Да се махне от Народното събрание ,,Съединението прави силата."
  Не важи изобщо за нашия парламент.

 12. 12 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Да се махне от Народното събрание ,,Съединението прави силата."Не важи изобщо за нашия парламент.
  —цитат от коментар 11 на Ana Toneva

  Те махнаха Народното събрание от надписа.

 13. 13 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1893 Неутрално

  За съжаление когато е писана тази книга Вазов е от отявлен русофил и е от партията на лъжесъединистите: https://faktor.bg/bg/articles/mneniya-lacheni-tsarvuli-koi-rusofili-byaha-protiv-natsionalniya-ideal-saedinenieto-1

  Години след това се обръща срещу русия.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 14. 14 Профил на piliferus
  piliferus
  Рейтинг: 338 Неутрално

  До коментар [#5] от "Kingpin":
  БОЕЦ е несъществуваща организация. Това са няколко души на хранилка при Цветан Василев. Нима ще убедите някого, че този нерез с изключително проста физиономия на влашки селянин, когото слагате отпред и е бивш кадър на ГЕРБ, е политически водач?

 15. 15 Профил на Бланш
  Бланш
  Рейтинг: 1756 Неутрално

  Какъв успех може да има иатината усетена от писател. Душманите не са премахнати, даже напротив прибавят се нови, проруски натроени.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK