Философията, видяна от остров

"Малка история на философията за млади читатели на всяка възраст" е книга, която запознава читателя с ключови имена от историята на философията, но и изказва заедно с това собственото разбиране на автора за това как трябва и кой е редният начин да се прави философия.

© Дамян Яков

"Малка история на философията за млади читатели на всяка възраст" е книга, която запознава читателя с ключови имена от историята на философията, но и изказва заедно с това собственото разбиране на автора за това как трябва и кой е редният начин да се прави философия.Текстът е препубликуван от "Портал Култура".


"Малка история на философията за млади читатели на всяка възраст" (превод Деница Райкова, "Дамян Яков", 2018) на Найджъл Уорбъртън (Nigel Warburton) е книга, която едновременно запознава читателя с ключови имена от историята на философията, но и изказва заедно с това собственото разбиране на автора за това как трябва и кой е редният начин да се прави философия. Найджъл Уорбъртън (1962) е англичанин, известен популяризатор на философията, може би най-успешният на Острова.


Провежда курсове по философия и история на изкуството в галерия Tate Modern, има месечна рубрика за всекидневна философия в списание Prospect, но като че ли най-вдъхновяващото му начинание е сайтът Philosophy Bites (поддържа го заедно с Дейвид Едмъндс), където двамата са провели над 400 интервюта със съвременни философи, предимно от англо-американската мисловна традиция. Най-вдъхновяващо, тъй като интернет-броячът е отчел досега над 19 милиона изтегляния на различни интервюта.


Малка история на философията. За млади читатели на всяка възраст
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Пристрастията на самия Уорбъртън са към интервюираните Куентин Скинър, Филип Петит и Питър Сингър - все автори, за които моралните практики във всекидневието и тяхното промисляне са от изключителна важност. Заради Сингър (от когото изглежда Ювал Ноа Харари е заимствал много от идеите си) Уорбъртън дори е станал вегетарианец, а вероятно също поради това завършва именно с него своя "малък" философски преглед. Нарича Сингър "щръклица" и се възхищава от етическата му позиция в защита на животните: "Тестът на Сингер за проверка дали някое проучване е морално приемливо е следният: дали сме готови да извършим същия експеримент върху мозъчно увредено човешко същество? Ако не, смята той, не е редно да извършваме експеримента върху животно с подобно ниво на умствено съзнание".
За понятието ирония - с постоянно позоваване на Сократ
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Това предпочитание ни подсказва възхитите и симпатиите на Уорбъртън към личностите във философията, особено към тези от съвременността. За него философията не е отвлечена мисловна дейност, която се рее нейде в селенията на трансцендентното, за него философията трябва да се случва и да бъде тук и сега, да се вглежда в делничните човешки деяния и там да открива въпросите, на които е призвана да дава възможни отговори. Със сигурност е вярно - казва той в едно интервю, - че с участието си в дебати по широкия свят един философ няма да допринесе кой знае колко за професионалната си кариера; не колкото, ако е публикувал в голямо философско списание например.
Изследване на човешкия разсъдък
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Такива участия не се смятат за истинска философия. И хвърля ръкавицата: "Ще се радвам да поспорим с някой, който мисли по този начин и който прави това, което аз наричам "философия на кръстословиците": само бележки под линия към бележки под линия към бележки под линия. Но това ли е истинската философия? Това ли е правил Сократ? Това ли е правил Хюм? Не мисля така".


Точно заради тази своя епистемологична заслепеност според него философите все още не са осмислили по докрай философски начин 11-и септември, високомерно пренебрегват въпросите за гей браковете, не обръщат внимание на проблемите със свободата на словото: "А това са въпроси на живот и смърт. Има, разбира се, и изключения, но философите като цяло са по-заинтересовани да публикуват научна статия, отколкото да коментират основните политически събития на нашето време".


Пристрастността на Уорбъртън към философията като практика предначертава и началото на неговата "малка история": той изобщо не се интересува от предсократиците и софистите; Хераклит, Питагор и Протагор, да речем, за него са пренебрежими имена, започва направо от Сократ и Платон. Казва: "Сократ, великият атински философ от V век, който разпитва минувачите на пазара и им разкрива колко малко всъщност знаят, е един от моите фаворити. Въпреки че не е първият философ, той е първият голям философ. От всички философи в книгата той е, когото най-много бих искал да срещна".


Друг мислител, от който се възторгва, негов "втори фаворит" е Дейвид Хюм: "забележителен мислител, но и превъзходен писател". Прочее, превъзходен писател е и Уорбъртън, с неочаквани сравнения като например идеята да представи Кантовата "Критика на чистия разум" като призив към хората да свалят розовите си очила. Не по-малко оригинален е, когато пише и за Сократ: "Ако философията има светец покровител, това е именно Сократ". Хюм пък го впечатлява с трезвия си реализъм: "Хюм е смятал, че винаги има по-правдоподобно обяснение за това, което става".


В тази връзка обаче е логично да се запитаме защо от средновековните философи се е спрял само на Августин Блажени, Боейций, Анселм Кентърбърийски и Тома от Аквино, а е пренебрегнал Уилям от Окам, сънародникът на Хюм (и на Уорбъртън), чийто остър бръснач е валиден безостатъчно и за XXI век, камо ли за XVII в. Озадачава и отсъствието на Мишел дьо Монтен, за когото колежката на Уорбъртън Сара Бейкуел е създала великолепна книга, издадена вече и на български: "Как да живеем: животът на Монтен в един въпрос и двайсет опита за отговор" (превод Светлозара Лесева, "Изток-Запад", 2020).


Озадачава, защото ако се опрем на предпочитанията на Уорбъртън за това как трябва да се философства, Монтен като че ли е човекът, който в най-пълна степен отговаря на неговите изисквания. Той, Монтен, отбелязва Сара Бейкуел, искал "да открие как да живее добре - иначе казано, как да води живот, който да е морален и почтен, и едновременно с това пълнокръвен, удовлетворяващ и честит".


Как да живеем
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Желание, изцяло в синхрон с желанието на Найджъл Уорбъртън: "Една важна причина за изучаването на философията е, че тя се занимава с фундаментални въпроси относно смисъла на нашето съществуване". Затова нему е по-важен Джон Ролс от Едмунд Хусерл и Филипа Фут от Мартин Хайдегер. Впрочем Хайдегер изобщо не фигурира в списъка, Хусерл също, а за постомодернисти и постструктуралисти като Барт, Фуко, Дерида, Лиотар, Бодрияр, Дельоз и Гатари Уорбъртън не обелва и дума в "Малката история".


Прави го обаче в интервю, заявява: "Мисля, че някои постструктуралистки писатели бяха шарлатани, които измамиха цяло поколение (макар че това е по-голям проблем в литературата и курсовете по изобразително изкуство, отколкото във философията)".


По-строга и безапелационна присъда от тази - здраве му кажи Хайдегер също си изпаща: "На ниво думи няма оправдание за замъгляване на смисъла чрез многосрични абстракции (скриване зад дълги думи). Но някои нарочно пишат философия така, сякаш им плащат на сричка с бонус за включване на непреведени латински думи и изрази. Използват жаргон, който не изяснява значението. Грандиозен пример за неяснота чрез прекомерна употреба на философски жаргон е "Битие и време" на Мартин Хайдегер, където жаргонът е почти на всяка страница".


Битие и време
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Тези думи на Уорбъртън хвърлят светлина върху голямото философско разделение на съвременността, а именно континенталната и англо-американската философия. Английският автор, както вече отбелязах, дори не счита за нужно да включва Хайдегер в своята история на философията, пък била тя и малка (sic!), докато за Витолд Гомбрович, големия полски писател, същият този Хайдегер е "най-креативният" философ на ХХ век (вж. "Лекции по философия в рамките на шест часа и четвърт", превод Тодорка Минева, "Сонм", 2020): "Именно Хайдегер е установил "завършеното бъдеще". Времето на човека е винаги бъдещето. Той никога не е там, където е. Винаги е трансцендентен".


Когато преди време попитах Георги Каприев защо в разказите му за сътрудничество между медиевистичните философски школи на България и Западна Европа почти не се срещат имена на англичани, той отговори така: "В Англия, на острова, по-общо казано, има медиевисти, но те са силно инфектирани от аналитичната философия".


Тази "инфектираност" проличава и в "Малка история на философията" и то не само по отношение на Хайдегер и постструктуралистите, но дори спрямо Томас Карлайл и Ралф Уолдо Емерсън, които - първият прекалено се занимава с неустановими същности, вторият - с трансценденти имагинерности. Найджъл Уорбъртън изобщо не би подкрепил твърдението на Гомбрович, че "ние сме (философията е) безкраен вербализъм", напротив - за него, като за всеки истински аналицист, да се спори за думи е чиста загуба на време: "За това, за което не може да се говори, за него трябва да се мълчи" (Лудвиг Витгенщайн).


Вероятно е тази и причината да не спомене Умберто Еко, който според мен е един от философите с най-изострени сетива за всекидневното (вж. "Pape Satan Aleppe. Хроники на едно течно общество", превод Вера Петрова, "Колибри", 2020), но също така и един от най-упоритите и отдадени изследователи на езика. Докато на Уорбъртън това май му се вижда като напразно хабене на интелектуална енергия, твърди: "Философите са длъжни да изследват идеи, които наистина имат значение за хората". Нищо повече. Но и нищо по-малко.


Pape Satan Aleppe. Хроники на едно течно общество
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Държа да подчертая обаче, че тази негова прагматична насоченост при избора му на philosophorum nomina (ох, ето че и аз се полакомих за бонуса, даван за употреба на латински) не е недостатък, а предимство за българските читатели на "Малка история на философията". Защото по този начин ще се срещнат с един разказ за философията, който я изважда от абстракцията, за да я приближи към емпиричното. Да я превърне в дейност близо до живота, не отчуждена му.


В екзистенциален, а не единствено в епистемологичен метод. Метод, за който откритията на Чарлз Дарвин, на Уилям Джеймс, на Зигмунд Фройд са от много по-ключово значение, отколкото разните му там бърборения и бръщолевения на Макс Щирнер, на Вилхелм Дилтай или на Едуард Хартман примерно. Ето затова първите трима според Найджъл Уорбъртън са философи и фигурират в "Малката история", докато вторите - изобщо не са. Или поне не са философи докрай, не са философите, от които се нуждаем и за които копнеем.


Философията, видяна от остров - винаги конкретна, винаги от полза

Ключови думи към статията:

Коментари (9)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на betona
  betona
  Рейтинг: 502 Неутрално

  "малка глупава история на филозофиата за малки и не толкова малки глупави и марзеливи читатели" - бих я нарекал ас. от такъви книшки вредата е бая по голема от убавото. вместо да се издават такъви глупусти, да се земат мерки така щото например показаните отгоре други вече исгтински книги да ги има не само в ЕДИН, ами поне в 2-3 превуда. Че е срамна раота расбираш ли.... а докато ги има само в един ще имаме в бг поече интинлигнтуялци отколкот в цела еуропа и хамерика и сички те ще са на жългтите павета да катурват бойку.

 2. 2 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3887 Весело

  До коментар [#1] от "betona":

  Аз на този Сьорен Киркегор не мога да му прочета името а камо ли книгата. Един приятел казваше че ако не четеш ще съжаляваш а ако четеш пак ще съжаляваш!

  klimentm
 3. 3 Профил на betona
  betona
  Рейтинг: 502 Неутрално

  До коментар [#2] от "klimentm":
  наместо да ми се праиш на интиресен - сякаш не зная че си - земи да го читеш. сладкудумен е и ще ти хареше, особено некои от раотите му :) а като каза кво ти казал тоя... се сетих за онази там... знаеш...а бе кво да гувориме... а мешду другуто, горе щото не бех разгледал кои книшки са пукузани , да се оточня - некои вече ги има в 2 превуда което за бг си е макър и закъсняло дустижение. казвам ти - тва времи ше умре от краткости, иронии и несериозности.

 4. 4 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1448 Неутрално

  “ Сингър (от когото изглежда Ювал Ноа Харари е заимствал много от идеите си) ”
  ——
  И що беше нужно това обвинение в плагиатство? ...неподкрепено с нищо, при това. Щото си мислиш, че малцината ти читатели си падат по мръснички работи или на тебе ти харесва да каляш тези, които са продали по-успешно писаниците си? Пусти български интелектоалетници!

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 5. 5 Профил на john_3volta
  john_3volta
  Рейтинг: 810 Любопитно

  Не ми се нрави това "кой е редният начин да се прави философия". Сократ я правеше по нереден начин, и затова бе наказан със смъртна присъда, а днес се оказва че начинът му е бил добър. Кой може да си присвои правото да решава кое е редно и кое не е?

 6. 6 Профил на lynyrds
  lynyrds
  Рейтинг: 480 Неутрално

  ... Грандиозен пример за неяснота чрез прекомерна употреба на философски жаргон е "Битие и време" на Мартин Хайдегер, където жаргонът е почти на всяка страница"...

  ..Мисля, че някои постструктуралистки писатели бяха шарлатани, които измамиха цяло поколение..

  Метод, за който откритията на Чарлз Дарвин, на Уилям Джеймс, на Зигмунд Фройд са от много по-ключово значение, отколкото разните му там бърборения и бръщолевения на Макс Щирнер, на Вилхелм Дилтай или на Едуард Хартман примерно.


  Малко по същността на проблема, тъй като както обикновено приятелите пак са заковани за превода и личното отношение ..

 7. 7 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 1142 Неутрално

  Интересно, но кой има време вече да чете, а особено - да мисли.

 8. 8 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 791 Весело

  "Книга за философията" на издателство Дорлинг-Киндерсли пак е за млади читатели от всяка възраст, но има по-хубави картинки...

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 9. 9 Профил на Bramasole
  Bramasole
  Рейтинг: 3617 Неутрално

  След "Малка история на икономиката" и "Пътеводител в квантовия свят", от "Дамян Яков" са издали и "Малка история на философията". Оформя се интересна поредица, "обединена" и от сходното оформление на кориците на книгите. От прочетени първите две книги, "Пътеводителят..." ми беше по-интересен.

  До коментар [#2] от "klimentm":
  Същият приятел е казал като заключение на фразата, че всъщност това е квинтесенцията на цялата философия, не ли. :)

  "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK