Политическите промени на арената на рок музиката – новата книга на Евгений Дайнов

"Духът на времето: Как стигнахме от Love Me Do до Доналд Тръмп" ще има премиера на 4 декември.

© "Прозорец"

"Духът на времето: Как стигнахме от Love Me Do до Доналд Тръмп" ще има премиера на 4 декември.Новата книга на политолога Евгений Дайнов "Духът на времето: Как стигнахме от Love Me Do до Доналд Тръмп" ще има премиера на 4 декември, петък, в столичния клуб "Перото". Началният час е 18:00.


В книгата си Дайнов намира отговор на въпроса: "Къде сбъркахме?", като проследява развитието, раздробяването и мутирането на идеите от 60-те в тяхното "друго": как от проекта за световна солидарност между свободни индивиди се стига до груповия сепаратизъм, който доминира днес.


Основната арена, на която се развива анализът, е тази на рок музиката и свързаните с нея култури, но включва и изкуството, белетристиката, киното, модата, политиката, философията и икономиката.
"Днес подобни книги с дълъг обяснителен хоризонт са често срещано явление. Тази обаче е първата, която анализира последните десетилетия предимно през рок музиката", се казва в анотацията на издателство "Прозорец".


Евгений Дайнов е професор в Новия български университет. През част от годината той живее в село Миндя, където, заедно със свои съседи, организира ежегоден рок фестивал.


Из "Духът на времето: Как стигнахме от Love Me Do до Доналд Тръмп" от Евгений Дайнов


Духът на времето: Как стигнахме от Love Me Do до Доналд Тръмп
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете
Да, това е поредната книга, търсеща отговор на въпроса: Къде сбъркахме? За разлика от обичайния подход, аз търся отговори на арената на идеите. Не се занимавам с исторически закономерности, динамика на социални групи, икономически цикли или с развитието на политически системи. Историята е резултат от действията на хора. А хората правят онова, което правят, на основата на идеите и представите, които имат за света и за себе си. Първо идва идеята (или представата, която е един вид "слаба идея").* След нея се появява действието, което структурира реалността.


Идеите са първични. Взети заедно, те формират Духа на времето.


Този Дух пронизва всичко, което хората мислят за времето, в което живеят. Ще се опитам да опиша този Дух - откъде тръгна и къде (и защо) стигна.


Немалко са книгите в последните години, които правят нещо подобно. Повечето обаче прекарват анализа на идеите през обичайните канали: политика, социология,философия, икономика. Аз се опитвам да схвана какво ми казва Духът на времето през своя основен носител -в случая рок музиката и свързаната с нея култура.


"Музиката е пророчество - пише Жак Атали в началото на 80-те години. - Нейните стилове и икономическа организация изпреварват останалата част от обществото, защото тя прониква - доста по-бързо от материалната действителност - в цялата гама възможности, заложени в определен код. Тя ни дава възможността да чуем новия свят още преди да сме го видели, преди той да се е наложил и поел контрол над стария ред; музиката не е само образ на нещата, а преминаване отвъд всекидневието, гласът на бъдещето".**


Който не вярва - да си пусне Четвъртата на Малер


или двете симфонии на Скрябин. Ако не чуе в тях идващите две световни войни, маршовата стъпка на тоталитарните тълпи и задаващата се "ера на масовия човек" - значи не умее да слуша музика.


Просто е. От началото на 60-те години и до началото на XXI век рокендролът е приоритетният носител на новите идеи, както по време на Ренесанса са били визуалните изкуства, а в класическа Гърция - философията. Духът, разбира се, се манифестира и чрез други сфери на духовното действие - кино, театър, визуални изкуства,белетристика. Ще огледам и тях. Макар със закъснения и деформации, Духът на времето си пробива път дори в обичайните арени на мислене и рефлексия като философията и идеологията например, с които също ще съм принуден да се занимая.


В продължение на повече от поколение


бяхме убедени, че настъпваме, печелим.


Освободихме личността от неразумни пречки. Под лозунга за неотменимите права и свободи рухнаха както десните диктатури, така и комунизмът в Европа. В рамките на един исторически миг изкатерихме "пирамидата на Маслоу" от долните равнища, където се решават въпроси с оцеляването, към върха, където всеки самостоятелно решава какъв да бъде и какво да прави.


На всяка крачка оставяхме огромно количество свидетелства - в писмени текстове, визуални изкуства, музика - за нашите идеи. Онези, които не искаха свят, в който всеки самостоятелно решава какъв да бъде, прочетоха внимателно тези наши идеи. Разбраха ги и намериха слабите ни места. И започнаха да ни вкарват в засади; да създават ситуации, в които ние не можем да побеждаваме.


Кучето, разбира се, е заровено в онова, което наричаме "Шейсетте години". Според британския публицист и историк Андрю Мар ние постоянно се занимаваме с Шейсетте, защото те не са свършили: "Просто непрекъснато ги повтаряме", пише той през 2008 г.


Това - вече - изобщо не е така. Шейсетте бяха най-важните години и в културно отношение продължиха едно трийсет-четиресет години ("дългите Шейсет"); но все пак приключиха. Още през 2006 г. една от звездите на френската 1968-а, Даниел Кон-Бендит, предупреждава: "Шейсетте свършиха. Живеем в друг исторически период".


Основната тема на Шейсетте е единението - създаването на ново общество, което да не е разделено според тогавашните разделителни линии (класови, расови, полови), а е съставено от свободни и равни помежду си "кантиански" индивиди, събрали се заедно на основата на принципи и ценности, различни от дотогавашните. Като основна тема в последвалите десетилетия постепенно се оформя точно обратното: сепаратизмът - все по-радикалното деление на хората на отделни, противостоящи си групи, събрани по признак, който не подлежи на промяна (бели, черни, мъже, жени, каталунци,шотландци, англичани, богати, бедни, образовани, необразовани, победители, жертви и пр.).


За да се стигне до съзнателно единение на основата на нови принципи, всички трябва да са еднакво свободни. Това е стартовата тема на Шейсетте:


окончателното освобождаване на човека от наложените му условия и ограничения.


Дотогава в историята се освобождават народи, нации или класи. Сега става дума за еманципация - за независимост от заварените условия - на индивида. И то не на малки, елитни групички индивиди, каквито опити има от края на XIX век в различни бохемски кръгове. Става дума за еманципацията на всички хора като индивиди.


Това е ключов "кантиански момент", пик на философския и политически либерализъм. Всеки конкретен човешки индивид се схваща извън всякакви свои определености - цвят на кожа, език, национална принадлежност, пол - като представител на универсалната категория "човек". Мислейки себе си в универсални категории, хората могат да се обединят отвъд всички признаци, които инак ги разделят. И да заживеят заедно, свободни и непритеснявани. Или както го е казал (рок) поетът: He ain't heavy / He'smy brother***.


За да се стигне до този момент, разбира се, всички трябва да могат да се включат; никой не бива да остава отвън поради някакви дискриминационни стени. Оттук и подкрепата през "дългите Шейсет" за еманципацията на определени, зле представени тогава групи като жените, черните, хомосексуалните. Намерението е, веднъж преодолели бариерите на дискриминацията, всички те да се включат наравно с останалите - в качеството си на еманципирани от пречки индивиди, вземащи свободно решенията си.


Контракултурата на Шейсетте е взривоподобен израз на този стремеж. На мястото на отслабените стари общности (семейни, местни, национални, религиозни) тя се опитва да оформи цяло ново "контраобщество", основано върху "контракултура" - върху принципи, липсващи в обществото на родителите: обмен, основан не върху пари, а върху братство, солидарност и обич; вместо конкуренция - сътрудничество; вместо неравенство - равенство между расите, половете, класите, индивидите.


Огромните рок фестивали, различните хипарски комуни, групите за взаимна помощ и обучение са само върхът на този айсберг.


Тези нови общности, структурирани покрай рокендрола, се появяват в онези общества, в които традиционните общности са най-отслабени. Както отбелязва Дейвид Боуи през 70-те години, в страни като Италия и Испания рокендролът не е възможен, тъй като семейните и клановите връзки са все още силни. Затова опитът за конструиране на нови общности се разгръща най-вече в онези либерални страни, в които индивидът вече се чувства свободен от род и клан - Америка и Англия.


Новите общности опитват да градят себе си на основата на... безкористната обич между хората. Както съобщават The Beatles, най-важните тогава посланици на Духа на времето, важните теми в този процес са: AllYou Need Is Love и Come Together. А в най-важния писмен документ на епохата, Манифеста от Порт Хюрън (1962) на американската организация "Студенти за демократично общество", ни се предлага общество, основано върху "независимост", "братство" и "обич".


След края на контракултурата, през 70-те години, се оформят по-малко амбициозни "алтернативни" (както бихме ги нарекли днес) общности или субкултури. В обстановката на ненадейна икономическа криза, първата от трийсет години, своето значение като убежище от бурята възстановяват и традиционни общности като семейство, род и дори профсъюзи. Обществата обаче все пак стават по-фрагментирани; отпаднала е перспективата за появата на цялостно общество, основано върху братството между равно еманципирани индивиди.


Първите признаци за фрагментацията се появяват в рок музиката.


Дотогава стремяща се към сливане на стилове и жанрове, тя бързо се разделя на отделни,трудно общуващи помежду си жанрове (и техните последователи): прогресив, глам, хевиметъл, реге, диско,пънк, нюуейв, артрок, фънк. А еманципиращите се социални групи, излезли от Шейсетте - жени, черни, гейове, - не дават признаци, че някой ден ще се съберат ведно голямо общество, вече като напълно еманципирани индивиди. Напротив, и тук, както в света на рока, се виждат наченките на бъдещ "сепаратизъм": моята групаняма нищо общо - и не иска да има нищо общо - с твоята.


Рискът тук е появата на онова, което Дюркем нарича "аномия" - на несвързан с останалите, самотен и невротичен индивид, подложен на страхове и истерии. Това става реалност през 80-те и 90-те години - годините, в които "потребителството" окончателно се утвърждава като основна обществена перспектива.


Според Андрю Мар


"политиката (т. е. работата за общото благо) беше изместена от шопинга",


а според Роджър Осборн (автор на нашумялата книга "Цивилизацията"), вместо да следваме принципа на братството, предлаган от хипитата, "ние избрахме да пазаруваме".


През 80-те икономическата криза от предното десетилетие е преодоляна. Човек отново може да има самочувствието да се отдели от своята група убежище ида се впусне самостоятелно във водите на живота. Но този път, макар масовата култура да имитира онази на Шейсетте, липсва тогавашната идейна рамка.
Не се появява онзи "само актуализиращ се човек", за когото пише в предходни години Ейбрахам Маслоу; и чиято поява би следвало да е крайната спирка на еманципацията на Шейсетте.


Индивидът не става и "автор на живота си",


както започват да пишат социалните антрополози (повтаряйки, разбира се, Джон Лок). Преди края на века се появява друг тип еманципиран индивид, преодолял ограниченията на заварените условия: безогледно алчният човек, описан от Джордан Белфорт в романа "Вълка от Уолстрийт".


Потребителството обаче е самотно занимание. Човек, освен че е животно, живеещо в общности, е и животно, живеещо според ценности, които подреждат света му и за които е готов на жертви. А ценностите несе раждат в самота - раждат се при общуването с други хора. Вън от подобно общуване, което е възможно само в рамките на що-годе трайна общност, човек е (по Аристотел) "или бог, или звяр; но не е човек".


"Трудно е да бъдеш бог",


както предупреждават съветските писатели Аркадий и Борис Стругацки още в едноименната повест от 1965 г. Затова, нагазили в джунглата на потребителството, хората стават зверове. "Принципът на удоволствието" през 50-те години,взет назаем от Фройд и развит като позитивна програма за живот от мислителите на Франкфуртската школа - този принцип, свързвал се през Шейсетте с темите братство и обич, мутира в хищническо трупане на предмети и ресурси, включително на власт; както и в разпищолено лично поведение и загърбване на елементарната учтивост в общуването.


Потребителството не е само безценностно занимание.То е активно-покваряващо занимание. Изтърбушеното откъм ценности човешко същество започва да се пълни с... неща. Stuff. Точно с онова, което младите на Шейсетте презират у своите родители; и срещу което вдигат бунт в търсенето на духовни основания на живота си.


Трупайки, хората очакват рано или късно да стигнат до момента на щастието. По дефиниция обаче чрез трупане този момент никога не може да бъде постигнат.Това е, по Хегел, "лоша безкрайност". Изводът на самотния трупащ човек обаче е друг: все още нямам достатъчно; да натрупам още малко - и ще стигна до щастието.Както подигравателно пише историкът Ерик Хобсбом в края на 90-те години: "... онзи, който умре с най-много играчки покрай себе си, печели надпреварата".


Тук Хобсбом усеща, че най-големият капан в света на потребяващия човек е той да влезе в надпревара в потреблението,нещо, което се случва именно през 90-тегодини.


В началото на следвоенния икономически бум -"Трийсетте славни години" - амбицията е "да не изоставаме от съседите". Това е постижима амбиция. Жан от Поаси си купува ситроен, а после съседът му Пиер -и той. Ванката от "Подуяне" си купува черно-бял телевизор "Опера", съседът Пешо - и той.


През 90-те години обаче, когато в медиите политиката е подменена от клюки за известни хора, амбицията се преоформя: "Да не изоставаме от звездите". Това е вече невъзможна амбиция, както знаем още от приключенията на Елочка Шчукина****. Кака Мара от Подуянската гара не може да се състезава с Мадона от Манхатън.


Освен ако всеки не стане звезда поне за петнайсет минути, както пророкува Анди Уорхол още в края на 60-те. Но тъй като и това е все пак невъзможно за повечето хора, развитите общества влизат в XXI век самотни и тъжни, с разбити мечти, пръснати ценности и разтурени връзки между хората.


След финансовата криза от 2008 г. тъгата прераства в ярост - яростта на излъганите. Започва търсенето на виновник, определящо идейната атмосфера, в която става възможно Англия да гласува за напускане на ЕС (в голяма степен рожба на англичанина Чърчил),Тръмп да стане президент на САЩ (макар да застава срещу самата идея, породила Америка), а скучният дребен диктатор Путин да стане популистка икона, макар да прави точно онова, което правят скучните и дребни диктатори - скришно да убива, докато видимо присвоява.


Яростта на XXI век не е единствено породена от провала на проекта "чрез потребление към щастие".


След Европа
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете
Както посочва Иван Кръстев в книгата си "След Европа", яростта е породена и от провала на меритократическия проект за устройство на обществото. Според този проект в модерните общества хората се издигат - т. е. стигат до статут и получават признание от останалите - чрез собствени усилия. А не, да речем, чрез връзки, познанства, пари или произход. В сърцето на меритократическата идея стои убедеността, че всеки човек - стига да е свободен в решенията си и да има прилично образование - има някакъв свой талант. И когато разбира в какво точно е истински добър - тръгва по този път и започва да катери статусната стълбица. Формулата е:


Заложби + Усилие = Успех.


В началото на XXI век това допускане започва да изглежда не само погрешно, но и лъжовно. Все повече хора отказват да търсят таланта в себе си, тъй като започват да се осмислят като жертви без перспективи.Стигат до извода, че не всеки има талант, с помощта на който да стигне до желаната степен на признание.Дори да го има, не всеки има достъп до съответното образование.


Русия: Една история на страна без история
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете
Записки по революцията - том 3 (1997-2017)
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

А дори да има и талант, и образование,та и усилия да полага - в началото на века ситуацията е такава, че този човек може просто да не успее да се класира за стартовата линия. Защото междувременно обществото е станало много по-неравно (т. е. за много повече хора е закрит пътят напред и нагоре), доходите на средната класа трайно намаляват, а на мястото на що-годе сигурните промишлени работни места се появяват несигурните (и неквалифицирани) работни места в сферата на услугите.


Отново, както в XIX век и в предходните хиляда години, става по-важно да имаш връзки, пари или правилен произход, отколкото да полагаш усилия, развивайки заложбите си.


Да си индивид, се оказва да стоиш на студа и да те брули вятърът.


Затова хората се отказват от това да са индивиди, справящи се сами с живота си и така постигащи признание. Тръгват да търсят убежище в някакви групи, в които да получават признание, не защото са постигнали нещо - а просто защото са част от групата.Принадлежат по право, а не според постигнато.


Бягството на хората от индивидуалната свобода в търсене на колективно убежище се случва и вляво, и вдясно. Вляво се ражда "политиката на идентичност". В нейната сърцевина е залегнала идея, която е точно обратното на Шейсетте. Човек не е онова, което върши и което постига като индивид; нему признание не се дължи за неговите дела. Човек е предопределен да е този,който се е родил: бял или черен, мъж или жена, в добро семейство или в разбито семейство. Какво си направил,няма значение. Има значение към коя групова "идентичност" - "група на произход" според историка Тони Джъди философа Рафаел Глюксман - принадлежиш.


-------


* Да перифразирам философа Ричард Рорти и неговата концепция за"слабо мислене". - Бел. авт.


** Attali, Jacques. Noise: the Political Economy of Music. University ofMinnesota Press, 1985. - Бел. авт.


*** "Не ми тежи. / Той е мой брат". - Бел. авт.


**** Героиня от романа "Дванадесетте стола на Илф и Петров" от 1927 г. - Бел. авт.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (70)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1389 Неутрално

  Глобалисти, комунисти, трансджендъри...
  Това са ви новите (стари) любимци.
  А иначе е смешно, къде е Тръмп, къде е Дайнов.
  Можеш ли да сравняваш световен лидер с комунистическо отроче, прегърнало глобалистките мантри...

 3. 3 Профил на Дисидент в ЕССР
  Дисидент в ЕССР
  Рейтинг: 729 Неутрално

  ...комунистическо отроче, прегърнало глобалистките мантри...
  —цитат от коментар 2 на НеКой

  Общото между двете неща е националното предателство. Така че, едва ли им е трудно на такива индивиди да направят тая маневра - просто сменят един господар с друг.

  "Регулирането на словото е опасна идея, която не е съвместима с принципите на свободното общество." - Рон Пол
 4. 4 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2961 Неутрално

  До коментар [#1] от "buljubei":


  До коментар [#2] от "НеКой":


  До коментар [#3] от "Дисидент в ЕССР":

  През 60-те искахме любов ,сега пръскате омраза , без даже да сте прочели...

 5. 5 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3760 Весело

  Когато прочета, че Дайнов е коментирал нещо тук, предварително знам какво е казал.
  Синият шаман евоюира бавно и следи курса на тези, които биха го използвали. Покрай Костов беше почти десен, сега ми е минал вляво. Ше ме изпреварва ли?
  Иронично казано, левите се подиграват със странния, харамийски "чар" на младия Слабаков, който миришел на цигари и алкохол. Сравнете ги с Дайнов и ще получите двете лица на популизма.

  Еретик
 6. 6
  Клюводървец
  Рейтинг: 592 Весело

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 7. 7 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4215 Весело

  До коментар [#5] от "Костадин Иванов":

  Истината е, че никой от младите на които принадлежи бъдещето, 20-, 30-год., за по-младите пък въобще не говоря, са чували за Е. Д., И. Кр., или други като тях. и пари да им предлагаш, въобще няма да им обърнат внимание. Тези просто усвояват, упражняват си хобито в свободното време...
  Безмислена история...

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 8. 8 Профил на Dariya Koleva
  Dariya Koleva
  Рейтинг: 2979 Неутрално

  Дайнов няма идеология, пише това което се публикува, политкоректен е до мозъка на костите си!

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10 Профил на Dariya Koleva
  Dariya Koleva
  Рейтинг: 2979 Весело

  Записки по революцията - том 3 (1997-2017) от Дайно
  _____________________________________________________________

  Хайде следващият път том 4 "Епопея на "великите народни въстания" 2020-2021"

 11. 11 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3760 Весело

  До коментар [#7] от "hamiltonf":

  "Истината е, че никой от младите на които принадлежи бъдещето, 20-, 30-год., за по-младите пък въобще не говоря, са чували за Е. Д., И. Кр.,"
  ===============
  Генчо не е идиот, нито пък не знае това, което казваш.
  Надеждата е да омае някого от нас, всеки глас за ОФ влас/т/, ако помниш.
  И те са на принципа - да правим каквото трябва, да става каквото ще.

  Еретик
 12. 12 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2078 Неутрално

  Как от "Комунизмът си отива" стигнахме до това, което сме сега?

 13. 13 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1925 Неутрално

  Плювачите, побързали да се изходят по личността на Дайнов, въобще не са прочели това:

  "Бягството на хората от индивидуалната свобода в търсене на колективно убежище се случва и вляво, и вдясно. Вляво се ражда "политиката на идентичност". В нейната сърцевина е залегнала идея, която е точно обратното на Шейсетте. Човек не е онова, което върши и което постига като индивид; нему признание не се дължи за неговите дела. Човек е предопределен да е този,който се е родил: бял или черен, мъж или жена, в добро семейство или в разбито семейство. Какво си направил,няма значение. Има значение към коя групова "идентичност" - "група на произход" според историка Тони Джъди философа Рафаел Глюксман - принадлежиш."

 14. 14 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 639 Неутрално

  Доживяхме,степендиант на ЦК на БКП,да ни обяснява,как да приемаме музиката на Свободният Свят.Га беше степендиант този потомствен комунист,видеоплеарите на обикновените Българи трябваше да бъдат регистрирани в Народната Милиция?Нали така беше Женя?
  —цитат от коментар 6 на Клюводървец


  Явно, че проф. Огнян Дойно.....,пардон Евгени Дайнов, носи заложено генетично в себе си нагаждачеството и готовността да слугинства на по силния с каквото и както може. Този талант са проявявили още по комунистическо, както от родителите му, така и вече подрастващия Женя, който не останал по-назад.

 15. 15 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4021 Весело

  Ха ха почти десет коментара обясяват какъв е Дайнов в собствените им лични представи!

  klimentm
 16. 16 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1516 Неутрално

  Де бе верно, де сбърка номенклатурният наследник, много ме мъчи тоя въпрос, 'начи !

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 17. 17 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1516 Неутрално

  До коментар [#13] от "spiegel":

  Титан на мисълта и слово, баща на българката демокрация , ще да е афторут с тез', епични прозрения.

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2157 Неутрално

  Дайнов е мелик! И от тази тема направи халтура!!!!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 20. 20 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3760 Неутрално

  До коментар [#13] от "spiegel":

  "Човек не е онова, което върши и което постига като индивид; нему признание не се дължи за неговите дела. Човек е предопределен да е този,който се е родил: бял или черен, мъж или жена, "
  ============
  Пак се е оплескал.
  Равенството не е равен резултат, а равен старт, поне пред закона.
  Ясно е, че човек, роден в заможно и образовано семейство, има повече възможности за развитие. Наследеното не трябва да се оспорва, абсурдно е.
  Който е изостанал, да наваксва. Не трябва да му се пречи. Нищо друго.
  Наследяваме имота и интелекта на родителите си. Всичко друго е не комунизъм, а нещо по-лошо, ако се оспорва.

  Еретик
 21. 21 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4021 Весело

  До коментар [#7] от "hamiltonf":

  Нашите родители и учители казваха същото и за нас,че сме хаймани от които нищо няма да излезе, още повече че слушахме тази 'дивашка' музика!

  klimentm
 22. 22 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4021 Весело

  До коментар [#20] от "Костадин Иванов":

  По някой път наследяваме само имота!
  Обяснението ти е от погрешната страна,чети по внимателно!

  klimentm
 23. 23 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 938 Весело

  Ама не само книги пише този философ и мислител! Ето и едно от последните произведения на поетическия талант на барон Еужен дьо Миндя:

  „Какту си сидях у къщи, загледан във джама и джолана ми изтръпна. Божке, ко ми стана? Джуката ми затрепери, гъзо зе да мига, в огледалуту съ дзверих - съща шушумига. Алкухолно си завися, няма що да крия, пък и стана месец вече не спирам да пия! Нещу странну зе да става тия два-три дена - аз ли нещу съ побърках или проблем с гена? Одя кът дебил из къщи, пърдя в одаята, кат ма видат у селото, хукват за метлата“.

 24. 24 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1067 Неутрално

  Ултралевичарски турлюгювеч...

 25. 25 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1925 Неутрално

  До коментар [#20] от "Костадин Иванов":

  Нищо не си разбрал. Не става дума за равенство, а за деградация на идеята за личната свобода. За критика на днешните уклони, че щом си от определена група и значи нещо ти се дължи.

 26. 26 Профил на dma12587967
  dma12587967
  Рейтинг: 1068 Неутрално

  Къде сбъркахме ли?
  Семето на Дайнов е сбъркано - лаладжия гнусен!

 27. 27 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1516 Неутрално

  До коментар [#18] от "spiegel":

  Е баце, аз ако неделя вечер на 2 ракии ,седна да чета дайнов, требе се хвърля от балкона бе ! Въпреки това прочетох , убеждавайки се отново в 2 неща - правилната ми преценка и мекушавостта ми.

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 28. 28 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 938 Весело

  Насам, народе! Вечер на таланта! Междувременно получихме и най-новото стихотворение на миндянският народен трибун:

  „Ни ми путхожда Генчо да съм аз, ма никак! Таквоз е просту, недодялану, чепату... Да бях Джовани, оф… Ей туй е име! Чуфствителну до дън‘ту на душата! Защот‘ да съм Джовани, туй простено и дет са вика дажи ши й пухвално. Ей туй си мисля, си е баш за мене – барон Джовани фон Ногустрадални. Чи кък да ревна сетне, чи например Борисов мъ напраи на маймуна, чи Гешев ич не мъ брои за ора, пък ваайй, дан‘ почвам за снега от лани... Тапир бре, холан! За „Генчо“ туй разправям! Да бях Джовани или Ханс – да светя… И цялу селу да ма уважава, кугат‘ изляза вечер - на павета!“

 29. 29 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2730 Неутрално

  Бегай, бе Дайнов. Не си лош човек, но нямаш истинската грамотност. Никога не си сигурен дали пишеш на английски или на български, и къде се слага запетая. А тия рок и аквериъс истории, немам думи.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 30. 30 Профил на kilgore
  kilgore
  Рейтинг: 530 Весело

  През призмата на промяната на рок музиката да обясни идването на Тръмп на власт. Само дето Тръмп дойде на власт повече от 15 години, след като рок албум оглави класациите, но и да не беше така, идеята е тъпа.
  Със същия успех, можеше данго обясни с футбола, напр. "К'ви политици имаше през 60-те, вземете де Гол например, да но и Алфредо ди Стефано играеше тогава, а сега какво имаме? Тръмп! Нище чудно, като Рахийм Стърлинг печели толкова много пари, а не е кой знае какъв футболист".
  Може и с баскетбол, и с кулинария и с всичко, само ми дайте тема :)

  'It's not wise to violate rules until you know how to observe them' - T.S. Eliot, interview with The Paris Review (Issue 21, 1959)
 31. 31 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2655 Неутрално

  "Формулата е:
  Заложби + Усилие = Успех.
  В началото на XXI век това допускане започва да изглежда не само погрешно, но и лъжовно. Все повече хора отказват да търсят таланта в себе си, тъй като започват да се осмислят като жертви без перспективи.Стигат до извода, че не всеки има талант, с помощта на който да стигне до желаната степен на признание.Дори да го има, не всеки има достъп до съответното образование."
  *
  И как тогава ще се обясни огромният напредък в науката и технологиите? С връзкарство или правилен произход?

 32. 32 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2081 Весело

  До коментар [#4] от "hodounski":

  Муци, ти през 60-те си искала любов? Ашколсун, баби!

 33. 33 Профил на Hristo Daskalov
  Hristo Daskalov
  Рейтинг: 303 Неутрално

  Моралът на Дайнов е никакъв. Пачавра.

 34. 34 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 938 Весело

  Освен това в най-скоро време очаквайте и най-новата, революционна книга на Еужен: „Записки по българските казани“!

 35. 35 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2081 Весело

  Остап Бендер в рока, Остап Бендер² у политиканстването.

 36. 36 Профил на buljubei
  buljubei
  Рейтинг: 607 Неутрално

  До коментар [#4] от "hodounski":


  През 60-те искахме любов ,сега пръскате омраза , без даже да сте прочели...
  ...........
  Не бъркай презрението с омраза

 37. 37 Профил на dma12587967
  dma12587967
  Рейтинг: 1068 Неутрално

  Леле, жал ми стана! Как няма нито една добра дума за това дайно...

 38. 38 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3760 Неутрално

  До коментар [#25] от "spiegel":

  "За критика на днешните уклони, че щом си от определена група и значи нещо ти се дължи."
  =========
  Ам чи Генчо точно това утвържадава от доста време, но наопаки.
  На някои, на които Господ е взел, татко не е дал, ние дължим.
  Сега вдяна ли?

  Еретик
 39. 39 Профил на dma12587967
  dma12587967
  Рейтинг: 1068 Неутрално

  Евгени дали чете коментарите? Сигурен съм, че да. И кво ли си вика:
  Мамка му, уж съм на правилната страна - бълвам плюнки срещу Борисов и вместо да ме хвалят, ме плюят повече от него. Къде сбърках?

 40. 40 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 598 Неутрално

  хубаво е понякога Дайнов да споделя какво мисли извън злобата му към всичко некомунистически, за да отпаднат всякакви съмнения относно нивото му на интелигентност

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 41. 41 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 598 Неутрално

  Остап Бендер в рока, Остап Бендер² у политиканстването.
  —цитат от коментар 35 на Lemmy


  Остап Бендер е трикстър и затова симпатичен - Дайнов най-много до тарикат да го докара, за трикстер се иска акъл, талант и характер

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 42. 42 Профил на Октавиан
  Октавиан
  Рейтинг: 608 Неутрално

  аз го слушах веднъж в кабарато на друг смешко, Асен Генов, как обяснява колко свестен е президента Радев.....Според мен хората, които смятат Евгений за каквото и да е извън комунистически нежелан гост имат сериозни умствени, а и морални дефицити и аз не бих искал да общувам с такива.

  за мен няма нищо нередно в редакцията на този вестник, като изключим, че е честно читателите да знаят, вестник с новини ли четат или сводки на политическа фондация с неясно финансиране и подизпълнител - псевдоопозиционна партия с ръководство произлизащо от тежката номенклатура на бкп, както и позиция за културата, която врагува с автентичната българска култура в интерес на други страни? Долу БКП и герберската болест! Долу комсомолската имитацията на преса!
 43. 43 Профил на vincenzo76
  vincenzo76
  Рейтинг: 577 Весело

  А беее..........я по добре Дайнов да каже, за кадровите промени в личния състав на казана за ракия в село Миндя)))???Какво се случва с трудовия колектив там???Пивка ли е рикията???И със какво мезе се запиват)))???

 44. 44 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2613 Неутрално

  До коментар [#18] от "spiegel":

  Вие или сте хлапе или сте забравили к'во беше преди 89-та - много умело Дайнов лъже к'во е била рок музиката по това време - ама не, беше точно обратното, още помним някои, дет' бЕхме по-млади тогава. И това, което сте цитирал, е една огромна глупост - прочетете го пак и го осмислете, ако не можете - наистина не е добре.

 45. 45 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3704 Неутрално

  0000 Х 2020

  Човешките идеи са вторични.
  Началните... неведоми за суета.

  Духът... и Времето...
  над велики комбинатори тип Остап

  "Идеите са първични.
  Взети заедно, те формират Духа на времето."

 46. 46 Профил на xyi25666099
  xyi25666099
  Рейтинг: 370 Неутрално

  Който не вярва да си пусне четвъртата на Малер.

  или "Димитров е жив" на Александър Райчев.

  Или "Бабината питка" на Парашкев Хаджиев.

  И се едно че си кулур трегер на Миндя Рок фест.

  "Дневник" следи в реално време събитията около сблъсъците между институциите и протестите срещу правителството и главния прокурор, които навлизат в 266-cтия си ден
 47. 47 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 938 Весело

  А беее..........я по добре Дайнов да каже, за кадровите промени в личния състав на казана за ракия в село Миндя)))???Какво се случва с трудовия колектив там???Пивка ли е рикията???И със какво мезе се запиват)))???
  —цитат от коментар 43 на vincenzo76


  @vincenzo76, не ме стряскай посред нощите с тези въпроси! Да не знаеш нещо, дето да не го знам? Геле Казанджията да не е легнал болен? Ама няма как да стане, че него вируси, бактерии, микроби и друг добитък го заобикалят отдалече! Бре, ми да не са го уволнили? Ама не ми се вярва, той е рода и с Еужен, и с кмета! А иначе първакът е трепач, така че Геле и Еужен не мезят, ама много обичат да бистрят политиката и са много учени и двамата, ама Еужен малко повече, щото знае и английски! Той и кмета не смее да се обажда, кога си говорят двамата за политика, че да не изяде някоя цепеница от тези, дето Геле ги слага в огъня под казана! Айде лека нощ!

 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 50. 50 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1691 Весело

  Доживяхме,степендиант на ЦК на БКП,да ни обяснява,как да приемаме музиката на Свободният Свят.Га беше степендиант този потомствен комунист,видеоплеарите на обикновените Българи трябваше да бъдат регистрирани в Народната Милиция?Нали така беше Женя?
  —цитат от коментар 6 на Клюводървец


  И видеоплейърите?!? Мислех че само за пишещите машини било...по мое време де (до 68), та да гепят който САКЪН почне да печата позиви срещу тато...

  Или се бъзикаш😀?!?
  До коментар [#6] от "Клюводървец":

  ---------
  До коментар [#13] от "spiegel":"Човек не е онова, което върши и което постига като индивид; нему признание не се дължи за неговите дела. Човек е предопределен да е този,който се е родил: бял или черен, мъж или жена, "============ Пак се е оплескал. Равенството не е равен резултат, а равен старт, поне пред закона. Ясно е, че човек, роден в заможно и образовано семейство, има повече възможности за развитие. Наследеното не трябва да се оспорва, абсурдно е. Който е изостанал, да наваксва. Не трябва да му се пречи. Нищо друго. Наследяваме имота и интелекта на родителите си. Всичко друго е не комунизъм, а нещо по-лошо, ако се оспорва.
  —цитат от коментар 20 на Костадин Иванов


  Малце сбърка с това "...Наследяваме имота и интелекта на родителите си..."😀

  Интелект НЕ СЕ НАСЛЕДЯВА! За разлика от имот. Дете на интелигентни родители ако отрасне в неподходяща среда едва ли ще е напол'вината интелигентно от родителите. От друга страна дете на потомствени тъпанари в подходящата среда може да надмине всичките очаквания.

  За първото-предполагам, второто го видях с мойте 'убави черни очи в България: Хазаите на една от квартирите ми били бездетни, и преди 25 години си осиновили изоставено на 1 ден пеленаче (вече на възраст няколко месеца от детски ясли за подобни деца) .

  Говорих с нея 2-3 пъти по телефона (хазаинът ми беше "скаран" с ГСМите, не знаеше как да отговаря на получени и неотговорени обаждания). Нормално момиче, с литературен български и добри обноски. После го видях на живо: ЦИГАНЕ!!! Мургава, дебеличка, с мустачки...Ама завършва докторат по микробиология, с уредена пост'док' позиция в ЮК ОКС'БРИДЖ лига (които и финансират и последната година на доктората).

  Просто двамата родители са се погрижили детето им да се учи, поощрявали са го, и то се развило оптимално😀
  До коментар [#20] от "Костадин Иванов":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 51. 51 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4625 Неутрално

  До коментар [#4] от "hodounski":

  Вие понеже пръскате доброта. То не бяха бесилки, ковчези, чували за трупове пред дома на Бойко Борисов, мятане на свински уши, яйца, домати, опити за подпалването на полицаи, уриниране на публични места, трошене на коли с деца в тях, къртене на жълти павета, погром на партийни клубове, заплахи със съд и затвор, вуду магии...

  Gunter glieben glauchen globen
 52. 52 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3704 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Да... лични представи.

  Вашата, тов. Всеотдайнов, е правилната ;)

  До коментар [#15] от "klimentm":

  Ха ха почти десет коментара обясяват какъв е Дайнов
  в собствените им лични представи!

 53. 53 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1691 Весело

  До коментар [#18] от "spiegel":Е баце, аз ако неделя вечер на 2 ракии ,седна да чета дайнов, требе се хвърля от балкона бе ! Въпреки това прочетох , убеждавайки се отново в 2 неща - правилната ми преценка и мекушавостта ми.
  —цитат от коментар 27 на schwimmwagen


  😀😀😀Противоречиш си: Прочел си дайнов и не се 'фърли от балкона😀😀😀 Значи оценката ти е била НЕправилна (не си скочил от балкона) ! Или се мекушав (не си скочил от балкона, и слава богу, 'аресваш ми като съфорумник😀).
  До коментар [#27] от "schwimmwagen":

  ----------

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 54. 54 Профил на johnniewalker
  johnniewalker
  Рейтинг: 947 Неутрално

  Дайнов не ми е мерило за каквото и да било. Да си живее, да е здрав, но да не дава акъл.

 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 56. 56 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1516 Неутрално

  До коментар [#53] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  Виж, как по дедукцията си стигнал до истината :))
  Мекушавите не скачат от балкона и четат неща, дето са се зарекли да отбягват хаха

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 57. 57 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1516 Неутрално

  До коментар [#55] от "Апостолов":

  Юдеите ционисти са готини хора , не се бъркай.

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 58. 58 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1691 Весело

  Ти обаче на никого не аресваш, дрът импотентен юдеино!
  —цитат от коментар 55 на Апостолов


  И ти си активира рИзервната регистрация от 2008 САМО за да ми напишеш това (и да плякнеш още десетина + коментара от вчера)😀😀😀 ?!? ПОЛАСКАН СЪМ😀😀😀

  П.С. "умниче" (и главна буква в началото на изречението не заслужаваш) ако си фантазираш че ако си "скрил" твойте коментари в твойто табло никой няма да ги види-ГРЕШИШ😀 С 3 клика (и един копи'пейст на ника) се виждат ВСИЧКИ твои коментари😀😀😀!

  Как? Има го в инструкцията в линка в мойта сигнатура😀!

  АЙ ЧИБА😀😀😀!
  До коментар [#55] от "Апостолов":

  --------
  До коментар [#53] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":Виж, как по дедукцията си стигнал до истината :))Мекушавите не скачат от балкона и четат неща, дето са се зарекли да отбягват хаха
  —цитат от коментар 56 на schwimmwagen


  И без дедукция разпознавам нещата (жизнен опит, к'о да пра'я😀) Ама чат пат ме чешат пръстите да се бъзикам😀

  До коментар [#56] от "schwimmwagen":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 59. 59
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 60. 60 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1691 Весело

  До коментар [#58] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":Мръшляк дрът, не си ми в категорията.
  —цитат от коментар 59 на Апостолов


  И коя е тази "категория"😀? На някой който си регистрирва няколко (иди знай колко) рИзервни регистрации през 2008, и ги активизирва една по една, след като се е оАкал с предишните😀😀😀?!?

  И нищо смислено не пише освен вулгаризми и нефели опити за лични обиди по май адрес😀?

  'Ми да-не съм в тази категория, как'сийке😀😀😀!
  До коментар [#59] от "Апостолов":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 61. 61 Профил на nebido
  nebido
  Рейтинг: 778 Неутрално

  Книгата е много интересна.
  За тези, които се интересуват от музика, философия, идеологии, кино, литература и как им се отразява политическото в историческият интервал от 60-те до днес.

 62. 62 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2584 Неутрално

  Как му се иска на Дайната да се върне онова време с привилегиитееее!!! Да ходи из гнилия запад и като се върне да раздава дъвки в кръчмата в Миндя и да разправя под секрет, какви чудеса е видял! А иначе на партийните събрания да защитава "правилната" линия както сега!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 63. 63 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2613 Неутрално

  До коментар [#60] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  Мойше - не е регнат 2008-ма, просто е откраднал неактивен стар профил. Когато тук ме баннаха двойно за един коментар извън правата линия, си изтрих профила - но той стоеше, след това помолих да ми го възстановят и се оказа че платформата на Гугъл пази всичко, понеже оттам влизах за по-лесно. Даже влязох и както му бе изтрит профила (не съм сигурен дали обаче не ми го бяха върнали, получих положителен отговор два часа по-късно). А профилът ми в Дневник бе гепен от един припок, точно затова се и върнах - и сега гледам да влизам с Гугъл акаунт от трите места - два компа и смартфон. Та най-вероятно някой ги краде старите неактивни профили. Примерно те да на вече закрита поща, някой прави същата и у Дневник пуска за забравена парола, после гепи профила.

 64. 64 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1691 Неутрално

  До коментар [#63] от "Deaddark":

  Според мен грешиш. Не възможно да "крадеш" стари неактивни регистрации както си го описал, щото дневник ти праща новата парола на СТАРИЯ ОРИГИНАЛЕН Е'МЕЙЛ АДРЕС. А няма как да хакнеш паролата на неизвестен за теб е'мейл адрес.

  Има тук перковци които са си регистрирали по 2-30 регистрации от преди години, и ги активират според к'ото ги напъва. Помниш щуцера и неговите 70-80 регистрации, нали? Е, явно има и други перковци като него.

  за протокола
  До коментар [#63] от "Deaddark":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 65. 65 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2613 Неутрално

  До коментар [#64] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  Колега, ел. поща ако не я ползваш активно шест месеца или година, се изтрива. Може да я създаде друг човек после. Примерно на профил Иван пощата е Ванката в АБВ, той не я ползва и му я изтриват, Трол Драган я създава същата - защото е видял неактивния профил на Иван и на коя поща се води - после иска от Дневник забравена парола. Един трол имаше профил с моята поща в инфото му - не ги подценявай толкова.

 66. 66 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2613 Весело

  До коментар [#64] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  Щуцера Деликуртев го помня, но имаше и други тогава - храниха ме през три профила. Едното се представяше за женско. И още тогава Худински ми каза че някой ме дублира като никнейм за мизерията. А ти беше първия, дет' каза че не съм трол, кога се регистрирах - че години само четях, та поназнайвах форума.

 67. 67 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1691 Неутрално

  До коментар [#64] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":Щуцера Деликуртев го помня, но имаше и други тогава - храниха ме през три профила. Едното се представяше за женско. И още тогава Худински ми каза че някой ме дублира като никнейм за мизерията. А ти беше първия, дет' каза че не съм трол, кога се регистрирах - че години само четях, та поназнайвах форума.
  —цитат от коментар 66 на Deaddark


  Ако аз съм бил първия констатирал че не си трол-дължиш ми почерпка😀МАЙТААААП😀😀😀

  Не знам как абв.бг функционира, но познавам "виртуално" Павката (от форума абв.бг, преди....100 г😀) та не ми се вЕрва там да е възможно да се изтрива тотално една регистрация та след време друг "да я открадне".

  От както съм в нета ползвам Яху. Там на неактивен профил/е'мейл адрес му трият съдържанието на ин'бокса, и толкоз-не трият самия профил.

  Нейсе, не техническите подробности са интересни в случая, а факта че някой перко си губи времето да краде профили (както ти го описваш) или да си прави резервни регистрации "за всеки случай". Вместо да ползва разпознаваем с години ник като мен: От 2010 имам тук 5-6 регистрации, но ВИНАГИ с Мойше (на кирилица/латиница и с добавено "толкоз) като ник. Щото държа да съм разпознаваем, не се крия като някой осран комплексиран пъзльо!


  До коментар [#66] от "Deaddark":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 68. 68 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2613 Весело

  До коментар [#67] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  Да де, но погледни и от гледна точка на трола - о@к@ се и никой вече не го бръсне за (ли[email protected] - създава нов профил и почва на чисто, а оа****те профили ги ползва да псува опонентите. Не ти ли се е случвало да спориш с трол и той да ти отговоря през няколко профила, 'щото е изял бана заради псувни под други теми, на мен ми се е случвало. Не разбирам защо го правят, но не игнорирам и факта че го правят.

 69. 69 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1691 Неутрално

  До коментар [#68] от "Deaddark":

  Виж, въпреки че някои "другарчета" периодично и систематично ме наричат склеротик-далеч не съм такъв, въпреки мойта възраст😀

  Съумявам да различа безпроблемно тролчетата (КАК? Описал съм го в линка в мойта сигнатура), и не споря с тях, игнорирам ги.

  Освен това различавам между нормални хора с нови регистрации и нулев/нисък рейтинг и трол. Както познах че си само новорегистриран, но с "колометраж" тук, а не трол.

  А, и правя разлика между обсесени с няк'ва идея индивиди и тролове, или такива които пишат за пари (като онзи от Лехчево).

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 70. 70 Профил на TheRedOne
  TheRedOne
  Рейтинг: 344 Неутрално

  Не съм чувал на Дайнов рока, но няма да е баш рок. Нек'ва педер@стия ще да е!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK