"Компютърът не може да даде смисъл, нито пък моловете сигурност"

"Компас на ценностите. Житейските уроци на 101 страни" и "Древните философи. Древно ръководство за модерен живот" са само малка част от морето книжнина, посветена на ценностите.Текстът е препубликуван от "Портал Култура". Заглавието е на "Дневник".


В света се говори все повече за ценности, а това е симптом като че ли само за едно - ценностите са все повече разколебани. Човекът е дезориентиран тотално, пандемията го дезориентира допълнително: нито знае къде да се разположи, нито кому да вярва. Оказа се всъщност, че


акцентът върху техническото и прагматичното, аплодиран от нашето време, не е най-удачен;
компютърът не може да даде смисъл, нито пък моловете сигурност.


Хуманитарното - все повече изтласквано, си връща с лихвите за липсата си. И тъкмо заради тази негова липса се щураме като изгубена в огромно езеро сива чапла, която гази през плитката вода и се чуди и мае дали ще намери някоя златна рибка да клъвне, или пак ще си остане гладна и незаситена; обезценностена.


Затова не бива да се удивляваме на появата на все повече било ръководства, било упътвания, било направо справочници, които с благопожелателен показалец (ни) сочат истината и същината в/на разбъркания свят. И то именно през науките, които не могат да се пипнат, нито вкусят, нито пък с двигатели да реват и мелници да въртят.


Две от тези книги ще разгледам като правя уговорката, че те са само малка част от морето книжнина, посветена на ценностите. Една от тях например е прекрасната книга на Сара Бейкуел "Как да живеем. Животът на Монтен в един въпрос и двайсет опита за отговор" (превод Светлозара Лесева, ИК "Изток-Запад", 2020), но не за нея ще идва дума тук, а за "Компас на ценностите. Житейските уроци на 101 страни" от Мандийп Рай (превод Снежана Милева, ИК "Хермес", 2020) и "Древните философи. Древно ръководство за модерен живот" от Марк Върнън (превод Станислава Миланова, ИК "Кибеа", 2017).


Вижда се по имената, че авторите са англоезични, което, разбира се, можем да прочетем като поредно доказателство за инвазията в България на англоезичната литература; но можем да изтълкуваме и инак: оттам, от английския тръгна глобализацията, следователно пак на него, на английския, му се пада да оправи галиматията, предизвикана от глобализацията, тръгнала от него. Той разбърника планетата, той трябва и да ѝ открие цяра и ремонта


РАЗ


Компас на ценностите
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете
Мандийп Рай - първоначално консултант по инвестиционно банкиране, а след това кореспондент на Ройтерс и Би Би Си, е посетила над 120 държави, и - както пише на гърба на "Компаса" - е направила "едно и също забележително откритие - във всяка страна има нещо едновременно явно доловимо и неизказано в отношенията между хората, особен вид културен език, който определя много от аспектите на ежедневието". Тъкмо тези аспекти тя определя като "ценности", специфични според нея за всеки един народ. Рай ги класифицира в пет групи: "Ценности на промяната", "Ценности на приемствеността", "Ценности на отношенията", "Колективни ценности", "Основни ценности".


Няма да ги разглеждам една по една, само ще посоча, че самата подредба на различните "клъстери" ценности е показателна: на челно място е промяната, а чак накрая - основата, фундаментът. Тоест, въпреки че всички ценности са ценни, все пак тези, които залагат на промяната, на движението, на изменението са сякаш пò за предпочитане от другите.


Както може и да се очаква, българите попадаме в петата група, на основните ценности, базовите, а най-присъщата ни била здравето. Като се замислим, сякаш е наистина така: "Само да сме здрави!" се чува все по-често по нашите земи, особено в тези ковидно болни времена. А и самите ни приветствия: "Здравей!", "Наздраве!", "Поздрави" - всички са "вкоренени" в здравето. Нашите близки балкански събратя също не намират място в първите две групи, на промяната и на приемствеността: първите, които срещаме, са албанците в "отношенията" с главна ценност "чест". Там са и хърватите - "приятелство", както и турците - "гостоприемство". Заедно сме в "базата" с гърците - ценността им е "доброта" (българската ни предубеденост обаче малко роптае срещу това наблюдение, в коментари за книгата много често се споменава с язвителен привкус думата "византийци").


Е, след като потиснем негодуванието си, можем да се успокоим, че при нас са също големи и успешни нации:


англичаните (твърдост), белгийците (скромност), аржентинците (страст), чехите (майсторство), финландците (тишина), индийците (вяра), руснаците (сила на духа)


Любопитно е, че в класацията не откриваме сърби, македонци и румънци, което има и просто, и сложно обяснение: простото е, че Мандийп Рай не е успяла да посети тези страни, въпреки гъстите си пътешествия, сложното - че нищо кой знае какво ценно не е открила у тях. Сложно е, защото ни подтиква да помъдруваме дали е вярно. Според мен изобщо не е: познаваме сръбското вироглавство, македонската упоритост, румънската изисканост и даже ни се иска понякога да сме като тях. Така че приемаме простото обяснение.


Но отново за сложно обяснение настоява "здравето" като ценност, като най-българската ценност. То, между другото, е единствената, изведена в "Компаса", която е на границата между биологичното и социалното. (Макар те в човека да са неразривно свързани, пандемията го демонстрира - болни ли сме, всичко се затваря за нас. Пандемията демонстрира и друго впрочем: че сме болни не само телесно, болни сме и духовно. И то тъкмо защото си объркахме ценностите.) Напомни ми това наблюдение (за живеенето ни на ръба между био- и социо-) на романа на българската снаха Елизабет Костова "Историкът", в който всички други страни бяха представени с градове, само ние - с природа.


Българите, изглежда, сме някак не цивилизационно, а натуралистично забележителни;


същества на границата, някакви своеобразни кентаври, хибриди, монстри: онова, което ни отличава в очите на другите, е повече органично, отколкото културно. Хтонични твари - поне така ни провижда Андрей Райчев в една своя книга. Четат ни и нас, разбира се, като зоон политикон, но като че ли ударението пада повече върху зоон, отколкото върху политикон. Прочее, като гледаме качеството на българската политика, съдниците ни май ще излязат прави...


ДВА


Древните философи. Древно ръководство за модерен живот
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Второто ценностно упътване е на Марк Върнън, бивш свещеник, който факт тутакси снема всяко възможно учудване защо авторът се интересува от темата. Неговите препоръки обаче идват от времето и историята, не от пространството и географията.


Обяснява бившият свещеник начинанието си така: "В настоящата книга ще се вгледаме в живота и съдбата на някои от най-важните, някои от често забравяните и някои от най-ексцентричните сред тези древни учители. Идеята е да помислим върху техния, а и върху собствения си живот. Ще питаме какво има да ни кажат, докато се мъчим да открием важното за нас и как да изградим начина си на живот така, че да го постигнем".


Той е отделил двайсет имена, започвайки от Питагор и стигайки до Сократ. Разбъркани са, не ги кара хронологично. Между тях срещаме Платон, Пирон, Епикур, Диоген - по-известните; а Бион, Онесикрит, Марк Минилий, Клеант са от по-неизвестните. Има и жени - Хипархия, Хипатия и Диотима, известната мъдрица от диалога "Пир", която, твърди Върнан, била реално съществуваща личност, не "идея" на Платон. Този подход подсказва: за Върнън не е много-много от значение дали разказите за един или друг философ са истина, дори не е от значение дали този философ изобщо го е имало; единствено от значение е каква ценностна поука можем да извлечем от деянията и думите му.


За всекиго от тези древни философи той намира с какво да се поучим от тях:


за Платон, да речем, определя "любовта към разговора", за Аристип - "погрешното разбиране на удоволствието". Аристип, между другото, е неговият отрицателен пример, всички други са положителни.


Да, понякога се съпротивляваме да приемем разбирането на автора кои от посочените от него люде са наистина философи - определя като такива и Сафо, известната поетеса, и Менип, родоначалника на мениповата сатира, и Онесикрит, спътника на Александър Македонски. Но на Марк Върнан не му е чак толкова важно дали този, когото посочва, е философ по определение, признато от историята и от науката; по-важно му е да разкаже поучителните случки от живота на персонажа си, че да ги превърне в образец за подражание (или пък не, какъвто е случаят с Аристип).


Англичанинът извършва по този начин един съществен преход, фундаментално късо съединение:
говори за древността, но думите му са насочени към съвременността.


Както заключава в очерка си за Сократ, в когото открива най-доброто лекарство срещу страха от смъртта: "Изберете си практика. Сократ препоръчва философията като начин на живот. Но наистина я практикувайте. Защо? Защото размислите за смъртта водят към живота тука и сега". Тоест мисълта за смъртта може да се преживее, а и философията може да се живее, стига да имате силата да я познавате и изучите. В крайна сметка всичко зависи от вас: ако се отдадете на знанието, ще придобиете смисъл, ако си я карате невежи - безсмислени сте, в безсмислието сте, без мисъл сте


Двете книги са хем различни, хем еднакви.


Еднакви са, разбира се, в желанието си да посочат, че без ценности не се живее, че без ценности човекът и човечеството са загубени; различни са в призивите си: ако Мандийп Рай настоява, че у всеки народ има нещо ценно, което можем и трябва да открием, то Марк Върнън проповядва, че ние като днешни хора може и да си мислим, че сме постигнали джомолунгмите на еволюцията, но всъщност много по-отдавна от нас други хора, наши предшественици, същински олимпийци, са открили истинските стойности на битието и затова трябва тях да ги последваме, а не за себе си да си въобразяваме, че сме върхът на сладоледа. Рай говори: "Ценностите са навсякъде, раз!", Върнън казва: "Ценностите са намерени, два!" За нас остава в скитанията си из пространството и в дълбаенията си във времето да се доверим на тези твърдения и заедно с ценностите да открием и себе си


А не да се лутаме като проскубана чапла в напразно дирене на златната рибка

Ключови думи към статията:

Коментари (19)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  Звучи интересно!
  Ще се чете!

 2. 2 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2267 Неутрално

  А не да се лутаме като проскубана чапла в напразно дирене на златната рибка
  _______________________
  Като млад либертоносец търсещ соросовия завет в зомби крипта!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 3. 3 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1854 Неутрално

  Презентацията може да те отблъсне от книгите, дори и всъщност да си струват, толкова жалко е написана.

  Откъде накъде авторът на тоя текст ще ни внушава, че трябвало да живеем според някакви изведени от други ценности и че всичко отдавна е ясно? И че трябвало да прочетем книгите, за да се научим как да прилагаме тези ценности в живота си?
  Това нещо на проповед мяза.

  "Не прави нищо, което не съответства на твоите причини и усещания"
  Буда

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 4. 4 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1252 Неутрално

  Американската представа, че опростачването е опростяване, е погрешна. Трябва и упражняване на прочетеното, а не бързи резюмета.

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 5. 5 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3820 Весело

  До коментар [#3] от "Боян Таксиров":

  Факта че много подобни книги имат читателски успех и се пишат още тонове такива говори сам по себе си. Мнозина обичт готовите рецепти а малцина се опитват да намерят някакви отговори сами,колко това е успешно е друг въпрос.
  Освен туй написаното "черно на бяло" има фалшивата репутация на непременно вярно. Скоро имах разговор в който опонента ми цитираше "Мъжете са от Марс,жените от Венера" като сериозно смяташе че това е върха на психологията в отношенията мъже/жени.

  klimentm
 6. 6 Профил на робин от Крузо
  робин от Крузо
  Рейтинг: 606 Весело

  Хммм.... Митко с респект към труда ти, но все пак да ти кажа ако нещо не си наясно, че човечеството преди много отдавна е открило топлата вода.
  Поздрави от непознат острив.

  robin ot Crusoe
 7. 7 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1350 Неутрално

  До коментар [#5] от "klimentm":
  До коментар [#3] от "Боян Таксиров":

  Факта че много подобни книги имат читателски успех “
  ——
  Веднъж да са съглася ... и с двама ви — с теб затуй, че junk food са харчи, а с Такси затуй, че “презентацията е жалко написана”... как да не са съгласи човек с очевидното!? Само дето, кът Ва знам колко ви е способността за осмисляне, и нещо почва да ма съмнява ... ама няма кво да са хАби човек със коментари към средношколско есе

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 8. 8 Профил на piliferus
  piliferus
  Рейтинг: 485 Неутрално

  Това нещо, Митко Човков, много умно бре! За малко да си помисля, че е пустиняк!

 9. 9 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 1135 Весело

  "Не прави нищо, което не съответства на твоите причини и усещания"Буда
  —цитат от коментар 3 на Боян Таксиров


  "Ние имаме повече йоги от Индия" - Киро Брейка.

 10. 10 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 600 Неутрално

  До коментар [#7] от "Gretel":

  Към вашия пост, ще добавя: и книжките, и разсъжденията по тях са подмяна. Ето защо на интелигентния читател не му се нравят.
  Тъжно е, обаче, за какво се ползват имената на великите древни....

 11. 11 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3602 Неутрално

  че без ценности не се живее, че без ценности човекът и човечеството са загубени
  =======
  Живее се....
  Ценностите са едва третата по величина, фактор.
  Най важен е живота. Без наличие на живот, смисъла от всякакви ценности е нулев.
  Инстинкта за само съхранение е второто важно.

  Bukalemun
 12. 12 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1350 Неутрално

  До коментар [#10] от "voodoo_child":

  “ Тъжно е, обаче, за какво се ползват имената на великите древни”
  ——
  Хубаво наблюдение! За амбалаж ... разповиваш, а вътре — празно

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 13. 13 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2547 Неутрално

  Много е плашещо това, че масово празнодумци се изживяват като културтрегери. Уважаеми господа ЕНТЕУЕГЕНТИ, явно не ви стига акъла да разберете, както е писал Боян по-горе, че няма рецепта за смисъла на живота и не сте вие тези, които са я открили. Опитите да дуднеш с назидателен тон клишета за ценности и да отричаш това и онова, показват единствено тесногръдие и твърде ограничен интелект.

 14. 14 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1830 Неутрално

  Според мен авторът ряпа да яде.

 15. 15 Профил на PisnaMi
  PisnaMi
  Рейтинг: 1908 Разстроено

  "Компютърът не може да даде смисъл, нито пък моловете сигурност"

  Нито "Винету" - управленски умения.

 16. 16 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3602 Любопитно

  Човекът е дезориентиран тотално, пандемията го дезориентира допълнително: нито знае къде да се разположи, нито кому да вярва.
  =======
  Дали идните поколения биха разшифровали правилно подобни послания към бъдещето?

  Bukalemun
 17. 17 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3602 Неутрално

  Но отново за сложно обяснение настоява "здравето" като ценност, като най-българската ценност.
  =======
  Това е цяла наука.....изучаваща звуковите честоти, предавани от устната кухина към черепната..... Тоест рефлекса на езика(като орган)....към мозъка....и обратно.....
  Учените са категорични, че именно този феномен отличава човека от останалия животински свят....
  Наистина е доста сложно.....

  Bukalemun
 18. 18 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3602 Любопитно

  До коментар [#14] от "half truth":

  ряпа да яде
  =======
  Нещо лошо ли ти стори човека?
  Добре ги е изнесъл нещата....
  Засегнал е дори и.....взаимодействието от различията между... " Здравей" и "Hello"......грациас/тенкю.....
  А даже и между..... Хашогжи и Кашъкчъ......

  Bukalemun
 19. 19 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 600 Неутрално

  До коментар [#18] от "eti mehter":
  даже и между..... Хашогжи и Кашъкчъ......

  Това като разликата между Иконион и Кон(и)я, нали?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK