За религията – изконно и модерно

"Малка история на религията" на Ричард Холоуей е един нестандартен разказ за религията.

© Дамян Яков

"Малка история на религията" на Ричард Холоуей е един нестандартен разказ за религията.Ричард Холоуей. Малка история на религията. С., Дамян Яков, 2020.


Подзаглавието на тази книга е:


"Необходимо начало за читателите, които търсят обмислен, задълбочен и достъпен разказ за историята на религията."
Вижда се, че авторът се е стремял към един баланс в поднасянето на фактите и тълкуването им в изследването си. И точно тук е намерана мярата между изконно и модерно. Книгата на Ричард Холоуей е един нестандартен разказ за религията. Издателство "Дамян Яков" ни поднася едно оригинално четиво, където авторът не се разтваря и обезличава в морето от информация по един от най-съществените въпроси за човечеството-религията, а през цялото време той ни напомня за себе си, за своите пристрастия или критични бележки, за своята личност.


А че е безспорна личност е факт.


Ричард Холоуей е бивш епископ на Единбург и глава на Шотландската епископална църква, професор по теология и история на религията. Той е чест гост на радио и телевизионни предавания по въпроси на сексуалността, наркотиците и биоетиката, известен с подкрепата си на прогресивни каузи.


Едно от достойнствата на това пътуване през най-практикуваните религии в света е съвременният подход на автора. Той не остава до историческото проследяване на зараждане и развитие на конкретните религии. В изследването се поставят


множество психоаналитични, философски, екзистинциални въпроси.


Както и докосвания до етични и естетически аспекти. Този съвременен поглед към отношението човек, природа, неведоми сили е повлиял и на наративния похват на автора. На пръв поглед, като че няма преклонението пред религиозните практики. Но това не отива в крайността на неуважението и светотатството, а предлага един прагматичен, в добрия смисъл на думата, подход към всичко, що е религия, като духовни постулати и практики.


Но да тръгнам отначало.


Авторът дава доказателства, че ще говори понякога и като психоаналитик,


защото религиозните вярвания са повече в човешкото несъзнавано.


След около половината на страниците от книгата, Ричард Холоуей пише:


Малка история на религията
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

"Помнете - не е нужно да вярвате в нищо от това, но ако искате да разберете религията, трябва да вмъкнете в ума си нейния начин на мислене, било то и само докато прочетете тази глава. Монотеистичните религии са герои от роман, които опитват да се свържат със своя автор. Дори само като си го помислите, ви се завива свят, нали? Някои от героите от книгата на вселената твърдят, че е очевидно, че някой ни е създал и че е напълно естествено да опитваме да се свържем с този, който го е направил. Други казват: Не бъдете глупави. Няма автор, има я само книгата, вселената или както там решите да я наричате. Просто се е случило. Написала се е сама себе си. Престанете да опитвате да се свързвате с въображаем автор."


Дори само този въпрос да беше поставил Ричард Холоуей, тази книга щеше да бъде ценна и да ни насочи за пореден път в живота си да размишляваме върху този въпрос и да търсим истината или да се вслушаме в гласа на това, което чувстваме интуитивно със сърцето си.


Ричард Холоуей започва книгата си с въпросите: "Какво е религията? Откъде е дошла?"


И отговорите са много прости, изконни и логични: "Религията произлиза от ума на животното човек, така че отговорът е - произлиза от самите насМозъкът ни се е развил по начин, който ни позвалява да осъзнаваме самите себе си. Интересуваме се от себе си. Непрекъснато се удивляваме от едно или друго. Няма начин да не мислим".


Авторът веднага обръща внимание и на важна характеристика на религиите - символното мислене и тези, които са имали видения или са чували гласове, т.е. пророците. Така неусетно той ни въвежда в първата сцена от религиознато битие - сцената за пророка Мойсей и горящия храст сред Синайската пустинята в Египит през 1300 г. пр.н.е., когато Бог е наредил на Мойсей да изведе група роби от Египет към Обетованата земя, Палестина.


Това първо се предава от уста на уста, а после записано се превръща в свещен текст или Светото писание - Библията, която се превръща в най-силният символ на религията. Чрез словото й до нашия свят достига послание от другия свят. Тя свързва човека с Божественото и затова тя се изучава ревностно и на нея се гледа със страхопочитание.


Казах, че подходът не Ричард Холоуей е много психологически и това прави книгата близка до нашите възприятия и разбираема. Ето един пример. Това, че някои хора, като пророците, имат сетива и за отвъдни сигнали, той сравнява с това, как в детската игра ние говорим с куклите си. Това, от гледна тока на психоанализата е свойството на примитивния човек в зората на човечеството към тотема или това, което децата правят.


То е анимизмът - да вдъхват живот на всичко наоколо. Затова авторът апелира да допуснем в ума си тая идея, че "умът му е бил в контакт с друг ум, който е отвъд нашия обсег и разбирания".


Това може да са неизречени желания или забравени страхове, а то е най-вече в несъзнаваното, което Ричард Холоуей ще нярече сутерена на човешкото съзнание. Всичко случващо се в Светото писание той ще оприличи на сън или на филм върху ролка целулуидна лента от детството си. Тези споменни тълкувания правят книгата на Холоуей много лична и споделяща съкровени преживявания, от което тя става много четивна и близка до читателската публика.


Друг подход, който прави тази книга уникална, е, че авторът дава възможност, четящият сам да интерпретира фактите и не следва хронологията на събитията, а се движи на зиг-заг и в географско отношение, защото


събитията се слуват на различни места по едно и също време.


Своето пътешествие Холоуей започва от най-сложната от живите религии - хиндуизма в Индия. Ето каква аналогия със съвременните ни ежедневни преживявания прави авторът, за да обясни понатието карма:
"Повечето от нас са си мечтали да се върнат в миналото, за да спрат изпратено писмо или да укротят този импулс, който е наранил други или име донесал нещастие.


Законът за последиците, обаче,(всяко нещо води към друго) се намесва, така че оставаме с резултатите, които сме направили".


Тук в хиндуизма се говори и за многото прераждания на душата. Читателят е насочен и към забележителният корпус религиозна литература, наречен Веди, което значи знание.


Холоуей умее да свързва вечността и непреходността на религиознато познание със съвременността. Така думата Веди се свързва с корена на английските думи остроумие и мъдрост. И тези препратки, както казах, не е само във формалноезиково отношение, а и до един съвременен начин на възприемане на многовековните религиозни познания.


На това място епископ Холоуей ще ни сподели отново своите пристрастия като младеж да се потапя в изживяванията на церемониите в религиозните практики, които по същество са човешката нужда от символика. И отново тези лични спомени ще направят нелесната тематика на религиозните истории в едно съвременно, модерно, нелишено от уважение преживяване.


В книгата се дават и най-важните характеристики и отлики на една религия от друга.


Например, в хиндуизма няма пророци или личности, които да вдъхновяват практикуването й. Неусетно идва и големият въпрос - ние реални ли сме или само сме сънят на някого. Знаем, че съвременната наука стигна до извода, че човешката същност е само една холограма. И отново сценичният подход, обикнат от автора на тази книга, ще ни накара мислено, във въображението си да изкачваме храмове, да се докосваме до многоръки индийски божества и да се усамотяваме в домашните олтари на хиндуизма.


Така неусетно ще се прехвърлим в друга географска ширина и друга религия. Ричард Холоуей ще започне увлекателния разказ за историята на Авраам, която бележи началото на прехода от политеизма към монотеизма.


Тук пасторът ще направи едно от най- верните и важни прозрения.


"От историята е видно, че хорота ги бива да се мразят взаимно. И обичайно, тези, които се различават от нас по някакъв начин, стават обект на най-силна омраза. Раса, класа, цвят, пол, политика, дори цветът на косата могат да предизвикат грозно поведение. Отнася се и за религията. Всъщност, религиозната омраза е едно от най-смъртоносните човешки заболявания, защото дава божествено оправдание на човешката ненавист."


И така в Битие ще се натъкнем на една от най- драматичните случки в исторически и личностен план. Дали Авраам като чува гласа Божи ще принесе като жертвоприношение сина си Исаак. Тук е поставен на изпитание чисто човешкият морал и чувства и изпитанието във вярата.


Неслучайно в началото на книгата си Ричард Холоуей нарече религията населена от романови герои. Тази мрачна история е ключов текст, който се тълкува различно в юдаизма, християнството и исляма. И авторът отново ще направи съвременния извод, за менливостта на човешката природа и че религията в своето движение е като филм.


Следващата ключова фигура е Мойсей, които на въпроса си ще чуе Божественият отговор "Аз съм!".


Религиозните разкази имат една особеност - те се вглеждат в миналото, но дават надежда за бъдещето. Тук се прави и едно великолепно тълкуване на десетте божи заповеди.


За да се стигне до извода, че нищо и никое изкуство не е в състояние да разгадае мистерията на Бог. Ще се търси и отговор на въпроса защо израилтяните като богоизбран народ ще бъдат подложени на толкова изпитания и страдания.


Авторът изтъква една характерност:


"Евреите като че ли са свикнали с тази несигурност повече от всички други вярващи. Те не опитват да налагат своя Бог на други хора. Твърде заети са да спорят с него, за да имат време затова. Продължават да спорят и до ден днешен".


Един от най-съществените въпроси, които тази книга поставя е,


че борбата между доброто и злото е по-стара от човешката история.


Тя произхожда от самото сърце на Бог!


Пътешествието през религиите ни прехвърля в Китай, където има множество богове на природата и наред с тях галерия от пакостни духове - демони, феи, вампири, гноми, дракони. Тук основното идея на Конфуций е противоположност на грубия индивидуализъм и култа към самотниците. Конфуцианството гравитира повече към филисофия, отколкото към религия. Той разглежда света и мястото на човека в него.


Даоизмът ще внесе радостна нотка:


"Светът е оркестър от стотици различни инструменти, които свирят заедно, за да създават прекрасна музика. Равновесие, ритъм и хармония".


Лао Дзъ забелязва, че друг начин, по който хората губят баланса си, е нуждата да контролират другите. И отново Ричард Холоуей прави една съвременна отпратка. Обратното на анархист е легалист - човек, който вярва, че законът е еднственият начин да се контролира човешката природа. "Забранете го! Премахнете го! Това е бойният вик на легалистите".


И така, крачка по крачка, Ричард Холоуей ще преброди религите в Япония, Римската империя, ислямизма.
Япония - страната на изгряващото слънце е като друг свят. Може би за будизма е най-вярно твърдението на автора, че религията е изкуство, не наука. Римляните като практични хора и хора на действието ще пригодят гръцките богове и вярвания към своя светоглед. А тази част където се говори за мюсюлманството е като приказка на Шехерезада - поетичнаи пълна със символи. От нея ще научим за Аллах и пророка Мохамед, на когото ангел Гавриил е говорил в ухото. Ще стане ясно, че Коранът не е мюсюлманската библия, а 114 глави, които се учат наизуст.


Но нека не предаваме в този текст всичко - да оставим читателят сам да се запознае със съществените черти на всяко вярване.Верен на своята гледна точка авторът ще каже към края на книгата:


"Помнете - всичко това се случва в човешкия ум. А знаем колко странно място е умът. Съдържа рая и ада, мрака и светлината."


Нека се доверим на епископ Ричард Холоуей и хванем ръката му, която ни води през тази мъдра, човеколюбива, изпълнена с толерантност и толкова увлекетелна книга, писана с разум и сърце.

Ключови думи към статията:

Коментари (111)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1550 Неутрално

  Тц.
  Предпочитам философия.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 2. 2 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1106 Неутрално

  “ Ричард Холоуей е бивш епископ на Единбург и глава на Шотландската епископална църква”
  ——
  Изглежда човекът е един от най-ерудираните безумци .. да де — религиозници. Може и да е интересно четивото... ако си на кеф за таквоз нящо на момента. По принцип , обаче, специфично по темата за (Wiedereintritt) des Menschen in seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit аз бих предпочела Краля на Засуканите Мисли... нищо че това прилича винаги на самобичуване

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 3. 3 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1103 Весело

  Не че нещо, ама по смътни спомени от лекциите по
  юдаизъм (ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН курс по "хуманитарна дисциплина" за новодошлите безбожници от Източна Европа в хайфенския Технион по мое време) в този цитат от статията нещо не е наред:

  "...Така неусетно той ни въвежда в първата сцена от религиознато битие - сцената за пророка Мойсей и горящия храст сред Синайската пустинята в Египит през 1300 г. пр.н.е., когато Бог е наредил на Мойсей да изведе група роби от Египет към Обетованата земя, Палестина...."

  Он дедо боже е наредил извеждането на еврейскте роби/гастарбайтели бая преди онази сцена с горящият храст в Синай. Щото Синай е на път от Египет до Обетована земя😃 Която римляните наричат Палестина около 'Ристово време, на името на изчезнали преди 3-400 г' душмани на бунтовните евреЙи-филистинците😃

  За протокола😃

  П.С. Помня една книга издадена през соц'периода до 68 от пловдивската издателска къща Христо (май) Данов: Свещенния вертеп, от гъцки автор😃 ЕГАСИ И КНИГАТА😃😃😃И преди да я прочета бях безбожник, след нея...не е за пред хората😃😃😃

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 4. 4 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 867 Любопитно

  В религиите не намирам убедителен и достоверен отговор на въпроса "защо".

  СЛЕД ГЕРБ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА.
 5. 5 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1103 Весело

  Не че нещо, ама по смътни спомени от лекциите по юдаизъм (ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН курс по "хуманитарна дисциплина" за новодошлите безбожници от Източна Европа в хайфенския Технион по мое време) в този цитат от статията нещо не е наред:"...Така неусетно той ни въвежда в първата сцена от религиознато битие - сцената за пророка Мойсей и горящия храст сред Синайската пустинята в Египит през 1300 г. пр.н.е., когато Бог е наредил на Мойсей да изведе група роби от Египет към Обетованата земя, Палестина...."Он дедо боже е наредил извеждането на еврейскте роби/гастарбайтели бая преди онази сцена с горящият храст в Синай. Щото Синай е на път от Египет до Обетована земя😃 Която римляните наричат Палестина около 'Ристово време, на името на изчезнали преди 3-400 г' душмани на бунтовните евреЙи-филистинците😃За протокола😃...
  —цитат от коментар 3 на МОЙШЕ ТОЛКОЗ


  П.С. Пропуснах да добавя: А библията/стария завет е писан към 1200-1500 г' преди 'Риста😃 Та нерде Палестина, нерде К'наан (Кнаан са се наричали онези земи).

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 6. 6 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  Пози "епископ" прогресист ми е нещо малко съмнителен....

 7. 7 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1106 Неутрално

  До коментар [#5] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  “ А библията/стария завет е писан към 1200-1500 г' преди 'Риста“
  ——
  И Ристю си е ваш, дума да няма, дръжте си го, колкото и да не ви аресва! ....ама много на ангро си със хилядолетията ... пОсмали, Манго! (най-бързото/лесното търсене по-долу) . Я устъй тез думи либовни, ами кажи що упорито туряш главна буква на “евреЙ” ... аз, на твое място бих го изписвала као си требе : ЕВРЕЙ.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_Bible

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 8. 8 Профил на Petko Boukov
  Petko Boukov
  Рейтинг: 496 Неутрално

  Най-интересно и информативно разказват за религията учените и историците: Ричард Докинс, Кристофър Хичинс, Ричард Кериър, Сам Харис...

  Тези, които те карат да вярваш в абсурди, могат да те накарат и да вършиш зверства. Волтер, 1765
 9. 9 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4573 Неутрално

  Х 0000 2020

  Хората посещават читалища и училища,
  ако ще виртуални.
  Не можеш да си се бъзикаш срещу.
  Инновацията "Росица Чернокожева" буди подозрения.

  Истории относно религии много.
  Ако ви интересува Новата ера, на вярна Вяра
  (и като така цивилизация),
  четете факти и вяра от мъдри хора,
  прости и учени, учени и прости

  www.sluntse.com
  Вечните книги
  Християнска етика

  "Необходимо начало
  за читателите, които търсят
  обмислен, задълбочен и достъпен разказ
  за историята на религията."

 10. 10 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4248 Весело

  До коментар [#8] от "Petko Boukov":

  Аз вярвам непоколебимо в науката но въпросиите за морала,естетиката ,доброто и злото няма как да бъдат обясснени от която е да е било наука.

  klimentm
 11. 11 Профил на Petko Boukov
  Petko Boukov
  Рейтинг: 496 Неутрално

  До коментар [#10] от "klimentm":

  Колегата Боян е написал в първия отговор къде се дискутират въпросите за морала и етиката - във философията. Тя има това предимство пред религията, че се развива и допълва - не хванала Лао Дзъ, да речем, и да е казала - това е, друго няма на света.

  Тези, които те карат да вярваш в абсурди, могат да те накарат и да вършиш зверства. Волтер, 1765
 12. 12 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1106 Неутрално

  До коментар [#10] от "klimentm":
  До коментар [#1] от "Боян Таксиров":

  “ Предпочитам философия.”
  ——
  Без претенции за оригиналност, намерих ви подходящо четиво, струва ми се:

  https://www.amazon.com/Philosophy-Dummies-Tom-Morris/

  Няма нужда от благодарности!

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 13. 13 Профил на profesionalist
  profesionalist
  Рейтинг: 1127 Неутрално

  Зашто не пускаш коментаРРРРРРРРРРРРРРРРРРРа бе теляк?????????????????????????????

 14. 14 Профил на profesionalist
  profesionalist
  Рейтинг: 1127 Неутрално

  Религите са продукт на психопати.Почнали да чуват гласове това е парония+ шизофрения.Такива хора имат манията да управляват другите.Докопат ли власта стават диктатори.За да не паднат от власт измислили Бог с които за по евтино да плашат хората.БОИ СЕ ОТ БОГА почитаи Царя-господара.

 15. 15 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3068 Неутрално

  без религията едва ли щяхме да имаме културата и изкуствaтa, които ни държат далеч от животинското ни начало.

 16. 16 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 638 Неутрално

  без религията едва ли щяхме да имаме културата и изкуствaтa, които ни държат далеч от животинското ни начало.
  —цитат от коментар 15 на karatista


  Културата и изкуствата ги дължиш на НАУКАТА, а всички дето след 3-4 месеца ще ходите със свещи като замаяни, да знаете че това е трагедия. Религиите сполетели хората не са култура и изкуство, а трагедия.

 17. 17 Профил на Шакир Зулов
  Шакир Зулов
  Рейтинг: 9 Неутрално

  [quote#16:"deutschland"][/quote]

  Религията е цимента на сградата в която живеем .Без цимент сградата се срутва и тогава няма наука.💀

  Много съм прост
 18. 18 Профил на M M
  M M
  Рейтинг: 8 Неутрално

  В цялата книга автора до втръсване показва на читателите стените на кутията и им казва: виждате ли, някои психопати искат да ни убедят, че оттатък "тези стени" имало Нещо. Истински интелигентния би го допуснал, дори и да не го вярва.

  [quote:"От статията"]"първо се предава от уста на уста, а после записано се превръща в свещен текст"[/quote]

  Така може да пише само сухар пълен отличник пък било и от Харвард. Водещо е Чувството, което е оставено от свидетелите и което се е предавало. Думите само са някакъв опит за отражението Му.

  [quote:"От статията"]"Казах, че подходът не Ричард Холоуей е много психологически и това прави книгата близка до нашите възприятия и разбираема."[/quote]

  Ей, тези психолози. Страха на атеиста, че е от "грешната страна" е това което го привлича към стадото на атеистите. Иначе то е ясно, че в главата му няма факти като изходна точка. Като казвам факт да вземем например Мария сестрата на Лазар (според апостол Йоан), която залива Спасителя със скъп парфюм и чисти краката Му със косата си. Ми тя е видяла как Спасителя вдига братчето й от гроба след като тялото вече е почнало да мирише (разлага)(било около седмица, със сигурност поне 5 дни).

  [quote:"От статията"]Холоуей умее да свързва вечността и непреходността на религиознато познание със съвременността. Така думата Веди се свързва с корена на английските думи остроумие и мъдрост.[/quote]

  Ведите са първата форма на писан текст, в който Мъдростта се е загатнала за себе си в мисленето. Влизайки в главите на "Аз съм" да почне постепенно да го дърпа обратно към Себе си.

  [quote:"От статията"]Нека се доверим на епископ Ричард Холоуей и хванем ръката му, която ни води през тази мъдра, човеколюбива, изпълнена с толерантност и толкова увлекетелна книга, писана с разум и сърце.[/quote]

  Интересното е, че книгата е писана от епискон, значи той е най-малкото е интелектуално нечестен.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 20. 20 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4359 Неутрално

  Ще прочетем, ще видим.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3628 Разстроено

  Абсолютно еретична статия..... 👎....
  Света отива към тотално обезверяване, а някои дори търсят спасението в науката.....
  И като главен герой, в статията се споменава за някакъв пенсиониран поп...
  Тъжната гледка на хилещи се субекти, зяпащи горящия Нотр' Дам....и т.н...

  Ада е стационарен....той не се движи.....
  Движат се ония които крачат уверено към него....

  Bukalemun
 23. 23 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3137 Весело

  До коментар [#17] от "Шакир Зулов":

  Фактите говорят че наука е имало много преди религията, наука е имало, има и ще има на места където НЯМА религия. "451 по Фаренхайт" е книга, посветена на христ. религия, която унищожава науката. Кой е забранявал науката и четенето дори на Библията от всеки през Тъмните Векове - и какво научно са открили там? Даже банята - развита от Рим - е била забранена, канализацията също, Шанс Елизе е била кална улица с помия по краищата - ей това ти е религията. Науката е друго - всичко, което в момента ползваш е продукт на науката, не е слЕзнал нЕкой Ейнджъл да ти го тури в ръчичката.

 24. 24 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3628 Неутрално

  Той е чест гост на радио и телевизионни предавания по въпроси на сексуалността, наркотиците и биоетиката, известен с подкрепата си на прогресивни каузи.
  ========
  Ако това е епископ.....следващия Папа....спокойно може да бъде Тръмп....

  Човечеството е длъжно да се бори против Шейтана..... Винаги, на всякъде и при всички обстоятелства.....
  Именно заради това....живота е най ценния Божи дар......

  Bukalemun
 25. 25 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3137 Весело

  До коментар [#19] от "hhhuuunnnn":

  Да смениш Тангра с Исус си нищо повече от предател-ибрикчия - в Плиска избиват 14 000 деца и жени, вкл. бременни; 200 години християнско робство и кръвен данък всяко читаво дете на 8 години - и ти да му целуваш иконата на Св. Василий Българоубиец, Св. Никифор българоубиец - трябва да си изключително низък, без чест, без достойнство, без съвест, без морал, да не си човек изобщо. Такива се радват как патриарха е разпоредил избиване на паганските им братя и сестри и е възхвалявал светците, получили светостта си с такъв геноцид.

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3137 Весело

  До коментар [#22] от "eti mehter":

  И ти натам си се запътил, юдее - отричаш изконния Бог Тангра и го заменяш с модерното пошло менте Аллах - но ще дойде време, ще отговаряш пред Него - Тангра, и ще си платиш за лицемерието, ведно с всички юдеи.

 28. 28 Профил на zxe00613919
  zxe00613919
  Рейтинг: 824 Неутрално

  Религиите, през своите материална база и кадрови ресурс, като бездънна паст поглъщат невъзвратимо огромен обществен ресурс. Кой ще плаща за поддържане на собствеността им! Туземците едва свързват двата края, а господин Борисов се чуди накъде да преразпределя средства. Пандемията очевидно показа значими пробойни във важни сфери на обществения живот, които биха могли да бъдат приоритетно третирани в миналото.

 29. 29 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3628 Неутрално

  До коментар [#27] от "Deaddark":

  отричаш изконния Бог Тангра и го заменяш с модерното пошло менте Аллах
  ======
  И при двата случая става въпрос за Всевишния.....
  Tengri (Тенгри) на просто тюркски означава Бог....

  Bukalemun
 30. 30 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3510 Неутрално

  П.С. Помня една книга издадена през соц'периода до 68 от пловдивската издателска къща Христо (май) Данов: Свещенния вертеп, от гъцки автор😃 ЕГАСИ И КНИГАТА😃😃😃И преди да я прочета бях безбожник, след нея...не е за пред хората😃😃😃
  —цитат от коментар 3 на МОЙШЕ ТОЛКОЗ


  Прочети ако я намериш - и ти а и другите колеги Форумци

  прекрасната книга на НИКОЛАЙ РАЙНОВ

  МЕЖДУ ПУСТИНЯТА И ЖИВОТА

  Аналитичен Полемичен и Критичен прочит на мита за Иисус Христос

  Нещо наистина стойностно !

  Най-любопитното е че повече от 20 години

  тази книга като че ли е ЗАБРАНЕНА

  Няма я никъде и никой не я издава и не я продава

 31. 31 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3510 Неутрално

  До коментар [#27] от "Deaddark":отричаш изконния Бог Тангра и го заменяш с модерното пошло менте Аллах ======И при двата случая става въпрос за Всевишния.....Tengri (Тенгри) на просто тюркски означава Бог....
  —цитат от коментар 29 на eti mehter


  Най-смешното е че ВОЛЖСКИТЕ БЪЛГАРИ от ВОЛЖСКА БЪЛГАРИЯ

  са направили точно това - заменили са бог Тангра с АЛЛАХ

  Което изобщо не ги е направило ПО-МАЛКО и ПО-ЛОШИ БЪЛГАРИ

  Апропо
  НИЕ - дунавските българи сме заменили Тангра с ИИСУС ХРИСТОС

  Останалите на място българи на хан БАЯН

  са заменили Тангра с ЮДАИЗМА

  КЪДЕ ГО СЕГА ТАНГРА е Големият Въпрос !!!!!

  Там е - в Сибирската пустош за него припяват пред туристите

  сибирските шамани с дръпнатите очички

 32. 32 Профил на M M
  M M
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ... И като главен герой, в статията се споменава за някакъв пенсиониран поп...
  —цитат от коментар 22


  Проверих.
  Книгата е издадена 2017, автора роден 1933 или на 84 години.

 33. 33 Профил на strymski
  strymski
  Рейтинг: 890 Неутрално

  Бих си позволил само да кажа простичко , че вярата и упованието в Бог са дар и трябва да се пази , за да не забравяме колко е лесно да се тръгне по пътя на Каин.

  А научното развитие е неоминуемо , защото Бог ни е създал по свой образ и подобие...
  Мъдростта и познанието се придобиват постепенно , така както се учи дете — търпеливо , внимателно и с любов.
  Е, понякога и с дърпане на ушите , де!

 34. 34 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1028 Неутрално

  В цялата човешка история най-много хора са избити и най-много зверства са извършени точно в името на вярата и религиите, а зад тях винаги прозират влас и пари.
  Няма голяма разлика между една религия и една идеология, примерно като комунизма. Комунистите затова забраняваха религиите, защото са им конкуренция.

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 35. 35 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3510 Неутрално

  В цялата човешка история най-много хора са избити и най-много зверства са извършени точно в името на вярата и религиите, а зад тях винаги прозират влас и пари. Няма голяма разлика между една религия и една идеология, примерно като комунизма. Комунистите затова забраняваха религиите, защото са им конкуренция.
  —цитат от коментар 34 на quatro_4x3


  Религията СЪЩО Е ИДЕОЛОГИЯ

  Само че е ИДЕОЛОГИЯ която ИЗИСКВА ДА БЪДЕ ПРИЕТА НА ДОВЕРИЕ

  БЕЗКРИТИЧНО и НА ДОВЕРИЕ

  Затова основата на всяка религия са БЕЗКРИТИЧНОСТТА и ВЯРАТА

 36. 36 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3137 Весело

  До коментар [#31] от "Hawaii":

  Танг Ра означава проявление на Бог. Тази глупост с тенгри, Шангри Ла и др. простотии си ги разправяйте в Делиормана. Знаеш ли какво е капут на немски и на турски - нищо общо. Та да ми търсите омофони на чужд език и да се пишете умни сравнявайки ги с наши думи - 10х бът но 10х. А и ми е писнало от крисчъни, дето според свръх семплата им "мисъл"ако не си крисчън значи си сатанюга, педерюга, Едеш дИчица и бесиш майчета. Оно изтъкано от злоба, ке се пукне, 'ма претендира че е пУно с добродетели.

 37. 37 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3137 Весело

  До коментар [#31] от "Hawaii":

  Танг Ра означава проявление на Бог. Тази глупост с тенгри, Шангри Ла и др. простотии си ги разправяйте в Делиормана. Знаеш ли какво е капут на немски и на турски - нищо общо. Та да ми търсите омофони на чужд език и да се пишете умни сравнявайки ги с наши думи - 10х бът но 10х. А и ми е писнало от крисчъни, дето според свръх семплата им "мисъл"ако не си крисчън значи си сатанюга, педерюга, Едеш дИчица и бесиш майчета. Оно изтъкано от злоба, ке се пукне, 'ма претендира че е пУно с добродетели.

 38. 38 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4529 Любопитно

  "Своето пътешествие Холоуей започва от най-сложната от живите религии - хиндуизма в Индия."

  Съгласен съм с автора, че Хиндуизма е най-сложната религия. И най-обърканата и странна също. Има стотици богове и дори самите хиндуисти не знаят точния им брой. :-)

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 39. 39 Профил на vitorio12
  vitorio12
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#35] от "Hawaii":


  Затова основата на всяка религия са БЕЗКРИТИЧНОСТТА и ВЯРАТА
  —цитат от коментар 35 на Hawaii

  Нещо като Ковид1984, ПСРа и "ваксината" и медицинските шамани удрящи по барабана на страха,( заклети в аполон лечителият )?
  Наука без съмнение въпроси и доказателства е култ или секта, и със сигурност мирише на измама!

 40. 40 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3068 Неутрално

  До коментар [#23] от "Deaddark":

  калната лютеция се превръща в париж след кръстоносните походи и по-точно след като са донесени артефакти от светите места и около тях започва строежа на норт дам, където заедно с манастирите на арецо са измислени нотите иначе и досега музиката щеше да е като азиатското дрънчене по улук

 41. 41 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1028 Неутрално

  [quote#35:"Hawaii"][/quote]

  Много пъти съм наричал идеологиите "съвременен вариант на религиите". Разликите между някои религии са много по-големи отколкото при най-популярните религии и идеологии. Едните се кланят на някакъв бог и попове, имами и шамани, а другите на , а другите на основен идеолог и партийни секретари или вариантите им. Целите и методите на религиите и идеологиите са почти идентични.

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 42. 42 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#17] от "Шакир Зулов":Фактите говорят че наука е имало много преди религията, наука е имало, има и ще има на места където НЯМА религия. "451 по Фаренхайт" е книга, посветена на христ. религия, която унищожава науката. Кой е забранявал науката и четенето дори на Библията от всеки през Тъмните Векове - и какво научно са открили там? Даже банята - развита от Рим - е била забранена, канализацията също, Шанс Елизе е била кална улица с помия по краищата - ей това ти е религията. Науката е друго - всичко, което в момента ползваш е продукт на науката, не е слЕзнал нЕкой Ейнджъл да ти го тури в ръчичката.
  —цитат от коментар 23 на Deaddark


  фактите говорят, че сте бая неграмотен - наука преди религията... това може да го каже човек, който хабер си няма от наука - неграмотността е типична черта на безбожниците

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 43. 43 Профил на ldc51604279
  ldc51604279
  Рейтинг: 48 Неутрално

  Бог и днес говори на хората, както и на Авраам, Моисей, Павел, същият Бог, говори същите неща...само дето за някои това е виц - че тези, на които Бог говори, страдат от шизофрения. Не че няма такива, но не се отнася за всички.

 44. 44 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3137 Весело

  До коментар [#40] от "karatista":

  А кога хората извън храма са имали тоалетна, а не са си хвърляли нощното гърне на Шанс Елизе? Кога скотът е станал човек? Отговорът е когато правото стои над религията. Който не иска правова държава - има и религиозни такива, свободен е да отиде там. Но християнина е като комуниста, плюе правовата държава, ала се натиска да стои в нея, както комунягите плюеха запада, а се натискаха за там.

 45. 45 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3137 Весело

  До коментар [#41] от "quatro_4x3":

  +1

 46. 46 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3510 Неутрално

  Бог и днес говори на хората, както и на Авраам, Моисей, Павел, същият Бог, говори същите неща...
  —цитат от коментар 43 на ldc51604279


  Когато ТИ ГОВОРИШ НА БОГ - ТОВА Е МОЛИТВА

  Започне ли ДА ТИ ОТГОВАРЯ - ТОВА Е ШИЗОФРЕНИЯ

 47. 47 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3137 Весело

  До коментар [#42] от "hhhuuunnnn":

  Ти пак ли ще доказваш колко си невеж и интелигентен? Твое право - мога само да се смея на чов... индив... Абе нЕкъв залюхан, дето смята че света е на 3500 години. Точно хор... онези, дето нищо не знаят и не могат да знаят, семпло си отговарят с Бог за всичко. Точно пък твоя ком. изказ и поведение няма нищо общо с Христос - даже не мож' му цитира к'во е казал относно неверниците - защото нямаш акъл и Библията да прочетеш.

 48. 48 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3068 Неутрално

  До коментар [#44] от "Deaddark":

  правото и религията не са изключващи се. а скота е тръгнал да става човек, когато се е заслушал по музиката например,

 49. 49 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3137 Весело

  До коментар [#48] от "karatista":

  Скотът е станал човек, като е почнал да мисли - Философията е науката, майка на всички науки и... религии. Говедото биобот човек няма как да стане. Сега да не се изцепиш че арфата са я измислили кръстоносците и по точно Св. Орфелий.

 50. 50 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3068 Неутрално

  До коментар [#49] от "Deaddark":

  според мен си сънувал кофти сън, за да си толкова бесен сутрин и не мога да то помогна. хубав ден

 51. 51 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1028 Неутрално

  Бог и днес говори на хората, както и на Авраам, Моисей, Павел, същият Бог, говори същите неща...само дето за някои това е виц - че тези, на които Бог говори, страдат от шизофрения. Не че няма такива, но не се отнася за всички.
  —цитат от коментар 43 на ldc51604279


  Затова казват за някои "тоя не е сам". Докато са кротки, не са проблем. Лошо е когато станат агресивни.

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 52. 52 Профил на M M
  M M
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ... Който не иска правова държава - има и религиозни такива, свободен е да отиде там.
  —цитат от коментар 44 на Deaddark


  А можеш ли да ми покажеш поне една "правова", която преди това не е била "християнска".

  Но християнина е като комуниста, плюе правовата държава, ала се натиска да стои в нея, както комунягите плюеха запада, а се натискаха за там.
  —цитат от коментар 44 на Deaddark


  Дай някакъв пример, защото ми звучи неадекватно.
  По принцип "християнин" е "не аз, а Христос в мен", но да не усложняваме.

 53. 53 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1028 Неутрално

  До коментар [#52] от "M M":

  Япония, Южна корея, Сингапур, Тайван... Нямат нищо общо с християнството.

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 54. 54 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3137 Неутрално

  До коментар [#52] от "M M":

  Рим е правова държава преди христ. религия. Римското право се учи и днес.

 55. 55 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1028 Неутрално

  До коментар [#52] от "M M":

  Мога да ти изброя и много християнски кочини. За мюсюлманските да не говорим!

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 56. 56 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3137 Весело

  До коментар [#50] от "karatista":

  Благодаря, хубав и на теб. Но пред фактите и Боговете мълчат - а фактите са че музика е имало много преди Нотр Дам. Затова дадох арфата като пример, тоест дори според твоята логика, ако музиката прави чхоратс, то хора е имало много преди християнството.

 57. 57 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3137 Весело
 58. 58 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3510 Неутрално

  До коментар [#23] от "Deaddark":калната лютеция се превръща в париж след кръстоносните походи и по-точно след като са донесени артефакти от светите места и около тях започва строежа на норт дам, където заедно с манастирите на арецо са измислени нотите иначе и досега музиката щеше да е като азиатското дрънчене по улук
  —цитат от коментар 40 на karatista


  Не си прав
  Записване на музика е имало и преди манастирите на Арецо и Нотр Дам
  Записвали са музиката с НЕВМИ
  Появили са се точно в АЗИЯ - в Източен Рим-Византия
  Затова е и голямата прилика на арабското молитвено пеене
  с византийската канонична музика от онова време - преди 1300 години
  Гръцкият музикант и псалмописец от българския етнос
  ЙОАН КУКУЗЕЛ е записвал музиката си с НЕВМИ

 59. 59 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3089 Неутрално

  Религията е добре да я има, защото хората почват да се мислят че са над всичко. Добре е да знаят, че има там някой над тях.

 60. 60 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3510 Неутрално

  До коментар [#52] от "M M": Япония, Южна корея, Сингапур, Тайван... Нямат нищо общо с християнството.
  —цитат от коментар 53 на quatro_4x3


  ПРАВО под формата на ОБЩОПРИЕТИ ПРАВИЛА е имало още ПРЕДИ

  у хората да се е появило религиозното мислене

  Религията за Правото е нещо като Торбалан за невръстните непослушковци

 61. 61 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3510 Неутрално

  Религията е добре да я има, защото хората почват да се мислят че са над всичко. Добре е да знаят, че има там някой над тях.
  —цитат от коментар 59 на realguru


  Точно както детето трябва да знае че когато не слуша ще го вземе ТОРБАЛАН

 62. 62 Профил на M M
  M M
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#52] от "M M":Рим е правова държава преди христ. религия. Римското право се учи и днес.
  —цитат от коментар 54 на Deaddark


  А след Христ?
  В тази "правова държава" са хранили лъвовете в Колизеума с християни.
  И това е било зрелище, за което се е плащало.
  Или ти може би мислиш, че това е християнска пропаганда?

 63. 63 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3068 Неутрално

  До коментар [#58] от "Hawaii":

  да кажем, че нотите са за музиката като гутебнерговата печатна машина за... цивилизацията. сега пък ще дойде някой да заобяснява как китай са били измислили печатната машина преди и... ще зациклим средношколски

 64. 64 Профил на M M
  M M
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#52] от "M M": Мога да ти изброя и много християнски кочини. За мюсюлманските да не говорим!
  —цитат от коментар 55 на quatro_4x3


  Говорим за водещи очевидно.
  Ясно е, че ако се заровиш в тинята ще намериш "каквото ти трябва".

 65. 65 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1103 Весело

  До коментар [#5] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":“ А библията/стария завет е писан към 1200-1500 г' преди 'Риста“——И Ристю си е ваш, дума да няма, дръжте си го, колкото и да не ви аресва! ....ама много на ангро си със хилядолетията ... пОсмали, Манго! (най-бързото/лесното търсене по-долу) . Я устъй тез думи либовни, ами кажи що упорито туряш главна буква на “евреЙ” ... аз, на твое място бих го изписвала као си требе : ЕВРЕЙ.https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_Bible
  —цитат от коментар 7 на Gretel


  Обикновенно избягвам да общувам дори виртуално с индивидКи като теП, но в случая ще направя изключение:

  1. ЕвреЙте са плуралисти-ако на един остров попаднат 2 евреЙна, за нулево време си спрятат 3-4 политически партии 😃 Това се отнася и за тяхното отношение към Риста: Масурестите не го дишат, нормалните...им е през оная работа (той като личност).

  2. За кога е писан стария завет-сбърках това с датата (приблизителната де 😃) на събитията около Синайския поход и тези преди него. Според различни тълкуватели те са 1200-1500 г преди Риста. А стария завет (там са няколко "книги") е писан от 1200 г' преди Риста и насам. Давам линк, в полето за пишене на коментар излезе бая дълъг. Ано не се скъси след излизането на коментара, ще го съкратя с бит/ли.

  https://www.google.bg/search?source=hp&ei=LA_XX9ueOq2IjLsP2-Sr6AY&q=how+old+is+the+bible+old+testament&oq=how+old+is+the+bible&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgCMgUIABDJAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoLCAAQsQMQgwEQyQM6CAgAELEDEIMBOgsILhCxAxDHARCjAjoFCAAQsQM6AgguOg4ILhCxAxCDARDHARCjAjoFCC4QsQM6CAguEMcBEK8BOgsILhCxAxDJAxCTAjoICC4QsQMQgwE6CggAEMkDEEYQ-wFQvAdY5mZg0JABaABwAHgAgAGpBogB9x6SAQ4wLjE2LjEuMS4wLjEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab

  3. Относно защо понякога пиша "евреЙте" а не "евреите"😃? Ами бъзикам се с разни полуграмотни "фенове" на "еврейте", и за да се разбЕре че е бъзик-пиша го с главно "Й"😃 Кой разбрал-разбрал😃😃😃
  До коментар [#7] от "Gretel":

  -------------
  До коментар [#31] от "Hawaii":Танг Ра означава проявление на Бог. Тази глупост с тенгри, Шангри Ла и др. простотии си ги разправяйте в Делиормана. Знаеш ли какво е капут на немски и на турски - нищо общо. Та да ми търсите омофони на чужд език и да се пишете умни сравнявайки ги с наши думи - 10х бът но 10х. ...
  ...
  ...
  ...А и ми е писнало от крисчъни, дето според свръх семплата им "мисъл"ако не си крисчън значи си сатанюга, педерюга, Едеш дИчица и бесиш майчета. Оно изтъкано от злоба, ке се пукне, 'ма претендира че е пУно с добродетели.
  —цитат от коментар 36 на Deaddark


  😃😃😃 Втората част на твоя коментар я архивирам в папка "ЗЛАТЕН ФОНД" на коментарите тук😃😃😃 И с твое позволения ще я цитирам където счета за уместно.

  Твойто описание на едни..."специфични"..."крисчъни"(аз им викам пЦевдо'ристиянчта, и тук имаме едно такова исламо'комунде) е В ДЕСЯТКАТА!!!

  Единствените ЛС към мен тук, на които съм качвал в нета скрийн'шот и съм давал линка тук, са на това...пЦевдо'ристиянче😃 ТАКЪВ ИЗИСКАН СТИЛ (демек каруцарски стил, нецензурни изрази и ялови опити за лично обиди) рядко се среща и в ежедневието. А неговите ЛС бяха БАШ по време на едни пости преди празниците, Великден или Коледа, когато по нормалните християни поне демонстрират смирение, вежливост, нормални обноски и т.н.😃😃😃


  До коментар [#31] от "Hawaii":Танг Ра означава проявление на Бог. Тази глупост с тенгри, Шангри Ла и др. простотии си ги разправяйте в Делиормана. Знаеш ли какво е капут на немски и на турски - нищо общо. Та да ми търсите омофони на чужд език и да се пишете умни сравнявайки ги с наши думи - 10х бът но 10х. А и ми е писнало от крисчъни, дето според свръх семплата им "мисъл"ако не си крисчън значи си сатанюга, педерюга, Едеш дИчица и бесиш майчета. Оно изтъкано от злоба, ке се пукне, 'ма претендира че е пУно с добродетели.
  —цитат от коментар 36 на Deaddark


  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 66. 66 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1028 Неутрално

  [quote#64:"M M"][/quote]

  Преди тия, написах в предния ми коментар и водещи. Първо написах водещи.

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 67. 67 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3510 Неутрално

  До коментар [#58] от "Hawaii":да кажем, че нотите са за музиката като гутебнерговата печатна машина за... цивилизацията. сега пък ще дойде някой да заобяснява как китай са били измислили печатната машина преди и... ще зациклим средношколски
  —цитат от коментар 63 на karatista


  Нотите са вид ПИСМЕНОСТ
  Нотите за музиката са това което са
  БУКВИТЕ и ЙЕРОГЛИФИТЕ за човешката реч
  НЕ СА ИДЕНТИЧНИ с печатните машини
  Апропо
  Печатните машини прекрасно печатят и ноти
  Печатят и банкноти

 68. 68 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1103 Весело

  Когато ТИ ГОВОРИШ НА БОГ - ТОВА Е МОЛИТВА

  Започне ли ДА ТИ ОТГОВАРЯ - ТОВА Е ШИЗОФРЕНИЯ
  —цитат от коментар 46 на Hawaii


  И ТВОЯ ти коментар го архивирам в моя "ЗЛАТЕН ФОНД"😃

  П.С. Казват питали Волтер, като бил на смъртния одър, къде иска да бъде след смъртта си. Той казал-Ако търсех добър климат бих предпочел рая. Но аз предпочитам добрата компания в ада😃😃😃

  Та май ние с теб и Дед'Арк (и други, като професионалиста от коментар 14 )ще се срещнем в ада, ако го има де😃😃😃


  До коментар [#14] от "profesionalist":


  До коментар [#46] от "Hawaii":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 69. 69 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3137 Неутрално

  До коментар [#62] от "M M":

  След ренесанса цяла Европа е от прави държави, след освобождението България е правова държава, ако си чел конституцията, щеше да знаеш. Северна и Южна Америка, развита Азия, Австралия и Океания, развита Африка - все правовия държави. Колега, малко по-сериозно.

 70. 70 Профил на Активист
  Активист
  Рейтинг: 1466 Любопитно

  Благодаря на авторката на статията, че ни запознава по толкова жив и интересен начин с тази книга и нейния автор.

 71. 71 Профил на zaki
  zaki
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#5] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  П.С. Пропуснах да добавя: А библията/стария завет е писан към 1200-1500 г' преди 'Риста😃 Та нерде Палестина, нерде К'наан (Кнаан са се наричали онези земи).
  —цитат от коментар 5 на МОЙШЕ ТОЛКОЗ

  Бъркаш Моше. Голяма част от събитията, описани в библията /стария завет, приет от християнството/ могат да се отнесат към 1200-1500 г. пр. н.е. С условности в датировката. А иначе най-старите текстове датират условно от около 800 г. пр. н.е.. след Соломон , когато има две еврейски царства и т.н. При това те не са подродени хронологически , както в библията. От 800 до 550 г преди н.е постепено , различните предания на племената се кодифицират и записват писменно. От разказите за Саул и Давид, /май те са най-древните записани/ през Аврам , Исак и Яков , та до Йосиф и Мойсей. Първите глави - сътворението , райската градина, Каин и Авел , Ной и потопа, са след вавилонския плен - усл 500 г пр. н. е. - очевидно е месопотамското влияние. След това също са добавяни глави , последните - чак при Макавеите.


 72. 72 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1755 Неутрално

  "Религията произлиза от ума на животното човек“ , kазва авторът. Ама ако го наречеш животно ще се обиди.

 73. 73 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3137 Весело

  До коментар [#65] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  Трима бяха - Ivo, Daam, Alhazer - последния го бъркам как се пише - такива майни са ми отправяли, че Луцифеирана се изчервява. Иво често е кротък, но на ръба - появи ли се някой от другите двама и става като тях.

 74. 74 Профил на Pomak
  Pomak
  Рейтинг: 697 Неутрално

  Религията си е изиграла ролята навремето, когато не е имало държави, и институции като съд, полиция и т. н. за да се потдържа що годе някакъв ред. Църквата изглежда е отделена сега от ,, държавните дела,, но мисля че продължава да има голямо влияние върху последните.
  Аз лично вярвам в Биг брадър, по- скоро като Създател, но не и в религиите. ......... мда
  Но темата е много лична, и всеки трябва сам да намери пътя към своя Господ.

 75. 75 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1103 Весело

  До коментар [#5] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":Бъркаш Моше. Голяма част от събитията, описани в библията /стария завет, приет от християнството/ могат да се отнесат към 1200-1500 г. пр. н.е. С условности в датировката. А иначе най-старите текстове датират условно от около 800 г. пр. н.е.. след Соломон , когато има две еврейски царства и т.н. При това те не са подродени хронологически , както в библията. От 800 до 550 г преди н.е постепено , различните предания на племената се кодифицират и записват писменно. От разказите за Саул и Давид, /май те са най-древните записани/ през Аврам , Исак и Яков , та до Йосиф и Мойсей. Първите глави - сътворението , райската градина, Каин и Авел , Ной и потопа, са след вавилонския плен - усл 500 г пр. н. е. - очевидно е месопотамското влияние. След това също са добавяни глави , последните - чак при Макавеите.
  —цитат от коментар 71 на zaki


  Вече си признах без бой че в коментар 5 съм сбъркал-виж моя коментар 65😃И тъй като не претендирам да съм супер'специалист в антична/библейска история-черпя моите знания от търсачките в нета-линкът в коментар 65😃
  До коментар [#71] от "zaki":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 76. 76 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1103 Весело

  До коментар [#65] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":Трима бяха - Ivo, Daam, Alhazer - последния го бъркам как се пише - такива майни са ми отправяли, че Луцифеирана се изчервява. Иво често е кротък, но на ръба - появи ли се някой от другите двама и става като тях.
  —цитат от коментар 73 на Deaddark


  Последните двама си ги спомням смътно с "идейно'поТкованите" им и цветисти коментари, ама баш пЦувни да пишат-не помня😃

  А първия...кротна, след като преди 3-4 години на няколко пъти го пращаха в дъъъъъъъълги банове (един от тях май месец😃) та...кротна😃
  До коментар [#73] от "Deaddark":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 77. 77 Профил на M M
  M M
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#52] от "M M": Япония, Южна корея, Сингапур, Тайван... Нямат нищо общо с християнството.
  —цитат от коментар 53 на quatro_4x3


  Япония - не ми се коментрира индивидуалното право
  Южна Корея - очевидно не я познаваш, потърси в интернет: 35,0% – атеисти, 28,7% – християни, 23,9% – будисти
  Сингапур - онаследяват британската колониална правна система (предполагам)
  Тайван - очевидно смяташ, че ако икономиката и бизнеса са добре, би трябвало и индивидуалните права да са защитени добре.

  За мен водещи в защита на индивидуалните човешки права, са почти всички страни, били в един или друг момент част от британската колониална система, както повечето страни от Западна Европа. Като водещи в момента по мое мнение са САЩ. Но идват едни смутни времена на преосмисляне за "право", чиито уроци ще дойдат чрез опита.

 78. 78 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2638 Неутрално

  Религията сега е при Цецо на концесия.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 79. 79 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4529 Любопитно

  Иначе, по темата за религиите. Всеки който се интересува от история знае, че религиите съществуват още от времената на първите човешки цивилизации. Има ги и днес, като по-голямата част от човечеството вярва в някоя религия. И очевидно ще продължи да ги има и в бъдеще. Докато човечеството съществува ще съществуват и религиите.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 80. 80 Профил на Yomega
  Yomega
  Рейтинг: 768 Неутрално

  "Знаем, че съвременната наука стигна до извода, че човешката същност е само една холограма"

  Тази новина съм я пропуснал... кога, къде, как?

 81. 81 Профил на M M
  M M
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "Знаем, че съвременната наука стигна до извода, че човешката същност е само една холограма"
  —цитат от коментар 80 на От статията


  Тази новина съм я пропуснал... кога, къде, как?
  —цитат от коментар 80 на Yomega


  Интересно и аз съм го пропуснал и в статията, и в медиите.

  По моите разбирания, според Духовната наука, една такава интерпретация наистина има място. Малко съм изненадан, че някой с материални средства е успял вече да стигне до този извод.

 82. 82 Профил на Lord Elrond
  Lord Elrond
  Рейтинг: 374 Неутрално

  "Религията произлиза от ума на животното човек, така че отговорът е - произлиза от самите насМозъкът ни се е развил по начин, който ни позвалява да осъзнаваме самите себе си. Интересуваме се от себе си. Непрекъснато се удивляваме от едно или друго. Няма начин да не мислим"

  Хахахаха, повърхностни разсъждения на екс религиозен поп.

  Никой няма обяснение защо най-древните хора, вместо да са си като животните измислят толкова сложни концепции за живота, толкова сложно образно мислене. Истината е, че религията не я е измислил човека.

 83. 83 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1755 Неутрално

  най-старите текстове датират условно от около 800 г. пр. н.е..
  До коментар [#71] от "zaki":

  Освен ако не броим, че плочките на шумерите разказват същите истории на стария завет.

 84. 84 Профил на M M
  M M
  Рейтинг: 8 Неутрално

  най-старите текстове датират условно от около 800 г. пр. н.е..

  До коментар [#71] от "zaki":Освен ако не броим, че плочките на шумерите разказват същите истории на стария завет.
  —цитат от коментар 83 на half truth


  Епос за Гилгамеш (2100 пр. н. е.)
  Ведите (писани: 1200-1800 пр. н. е.), но автора им Арджуна - могъщия войн на Махабхарата е датиран около 3228 пр. н. е., след което са се предавали по памет

 85. 85 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1198 Неутрално

  Историята на религиите е частен случай и не е особено интересна втора част на материала. Трябва ни история на религиозното мислене и чувство, писана от биолози и еволюционисти.

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 86. 86 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1028 Неутрално

  До коментар [#77] от "M M":

  Християнството и която о да била друга религия нямат нищо общо със защитата, спазването и налагането на каквито и да били " индивидуалните човешки права".
  Точно християните са изгаряли живи на клада или убивали не само несъгласните с религията им, а и тия, за които са преценявали, че не достатъчно силно вярват в догмите на християнството. Това е варварщина!!! Няма нищо общо с никаква защита на индивидуалните човешки права, а е точно обратното.
  За човешки свободи и права в Западна Европа започва да се говори едва след сериозното отслабване на влиянието на религията. Спазването на човешките права е ВЪПРЕКИ религиите, а съвсем не благодарение на тях. Никоя религия не проповядва човешки права, а сляпа вяра и подчинение!!!

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 87. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 88. 88 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2720 Неутрално

  До коментар [#80] от "Yomega":


  До коментар [#81] от "M M":

  Човекът е аватар след който започва истинският живот.

 89. 89 Профил на profesionalist
  profesionalist
  Рейтинг: 1127 Неутрално

  Проблема е че от тази моштна радиация и ниски температури с отровни газове е невъзможно да има Бог като творец.Ако е творец требва да има живот почти на всички планети но само тук заштото има атмосфера да намалява радиацията до поносими норми да не умират клетките.Нема ад и раи от тази гравитация ништо неможе да напусне земната орбита.Апа за 72 те девици замръзнали при минус 200 градуса изобшто ума ми не го побира.

 90. 90 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2720 Неутрално

  Имало ли е Бог преди Христос? Защото според християните - няма.

  Религията е ВИРТУАЛНА (игра).
  Животът е реален все пак.
  Ето защо между тях не може да има разбирателство.
  Давал съм този пример много пъти. Религията казва:"Не кради". Но Животът се основава на кражбата. Такава е реалността.


  До коментар [#86] от "quatro_4x3":

  Инквизицията е убивала хора. Но светска Англия през 1950+ години е убила ДЕСЕТКИ МИЛИОНИ хора в Индия подлагайки ги на организиран глад,просто защото са били против колониалната власт на Англия.
  Ако теглим чертата под сметката,светската власт е избила неимоверно повече хора в сравнение с религиозната.

 91. 91 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  До коментар [#5] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  Поне книгата Левит възниква по време на вавилонския плен (6 век пр.н.е.) и след това Кетувим“ (на иврит: כְּתוּבִים‎, „Писания“) Кетувим“ (на иврит: כְּתוּבִים‎, „Писания“) включва единадесет от 24-те книги на Еврейската Библия:, е канонизирано към края на I век,.

  А и книгата е основно за психологическите и антропологични аспекти на религиите и историята религиите и тяхното практикуване.Например религиозните теения,които сега приемаме за ултраортодоксални всъщност са реформаторски течения,възникнали през 16-20 век,Пуританството и презветарианството в християнството в християнството, Хасидизмът,което се смята за ултра ортодоксално еврейство се е появил през 18 век.аналогично при мюсюлманте тогава е възникнал Салафизма,
  За първия радикален теократичен режим може да се смята управлението на Оливър Кромуел,

 92. 92 Профил на Lord Elrond
  Lord Elrond
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Като чета коментарите и комунизма ви е ампутирал!

 93. 93 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2720 Неутрално

  До коментар [#80] от "Yomega":


  До коментар [#81] от "M M":

  Ако е вярно това за холограмата,дали теорията на относителността на Айнщайн не отива на кино?

 94. 94 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2720 Весело

  До коментар [#92] от "Lord Elrond":

  Много смислен коментар. Браво.

 95. 95 Профил на M M
  M M
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Ако е вярно това за холограмата, дали теорията на относителността на Айнщайн не отива на кино?
  —цитат от коментар 93 на deaf


  Както съм писал по-горе "холограма" е интерпретация в един много условен контекст. Затова ми беше и интересно какво са казали/наблюдавали/доказали учените.

 96. 96 Профил на M M
  M M
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#77] от "M M":Християнството и която о да била друга религия нямат нищо общо със защитата, спазването и налагането на каквито и да били " индивидуалните човешки права". Точно християните са изгаряли живи на клада или убивали не само несъгласните с религията им, а и тия, за които са преценявали, че не достатъчно силно вярват в догмите на християнството. Това е варварщина!!! Няма нищо общо с никаква защита на индивидуалните човешки права, а е точно обратното. За човешки свободи и права в Западна Европа започва да се говори едва след сериозното отслабване на влиянието на религията. Спазването на човешките права е ВЪПРЕКИ религиите, а съвсем не благодарение на тях. Никоя религия не проповядва човешки права, а сляпа вяра и подчинение!!!
  —цитат от коментар 86 на quatro_4x3


  Коментарът Ви заслужава отговор, но в момента не разпологам с време, за да напиша нещо смислено. Пишете по същата "тема" под някоя друга статия и ще се опитам ако улуча да отговоря тогава.

 97. 97 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3628 Любопитно

  До коментар [#90] от "deaf":

  Ако теглим чертата под сметката,светската власт е избила неимоверно повече хора в сравнение с религиозната.
  ========
  И продължава да избива.....

  Прикритието на една власт под наименованието... /светска/...е един от най явните белези, че населението и е подложено на деградация или тормоз.....

  Bukalemun
 98. 98 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2720 Неутрално

  До коментар [#77] от "M M":Християнството и която о да била друга религия нямат нищо общо със защитата, спазването и налагането на каквито и да били " индивидуалните човешки права". Точно християните са изгаряли живи на клада или убивали не само несъгласните с религията им, а и тия, за които са преценявали, че не достатъчно силно вярват в догмите на християнството. Това е варварщина!!! Няма нищо общо с никаква защита на индивидуалните човешки права, а е точно обратното. За човешки свободи и права в Западна Европа започва да се говори едва след сериозното отслабване на влиянието на религията. Спазването на човешките права е ВЪПРЕКИ религиите, а съвсем не благодарение на тях. Никоя религия не проповядва човешки права, а сляпа вяра и подчинение!!!
  —цитат от коментар 86 на quatro_4x3  До коментар [#86] от "quatro_4x3":

  Кои християни? Във Швеция Църквата е изгаряла без да подбира,но в Испания не е било така. Там Инквизицията е давала възможност на нещастника да избегне кладата,ако признае че е обладан от Дявола. Това е било достатъчно за да отърве кожата. Но при комунистите не е така. Те са измъчвали и убивали наред всички. Дори само заради разказан виц,(Сашо Сладура).
  И друго. Комунистите в България за десет години след 1944г. убиват толкова хора,колкото Инквизицията в Испания за сто и петдесет (150) години.

 99. 99 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3137 Любопитно

  До коментар [#98] от "deaf":

  Децата и жените в Плиска какъв шанс да получили?

 100. 100 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3137 Любопитно

  До коментар [#97] от "eti mehter":

  Кажи властта на правото колко е избила в сравнение с религиозната?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK