"До края на времето" – разходка в необятното с физика Брайън Грийн

Новата книга на световноизвестния учен излезе в САЩ през 2020 г.

© "Изток - Запад"

Новата книга на световноизвестния учен излезе в САЩ през 2020 г.До края на времето" - новата книга на световноизвестния физик Брайън Грийн, публикувана в САЩ през 2020 г., вече е достъпна на български език, съобщи издателство "Изток - Запад". Преводът е на Кънчо Кожухаров.


В "До края на времето" Брайън Грийн предлага завладяваща обиколка из дълбините на времето и търсенето на крайната цел на човечеството. От елементарните частици до планетите, от съзнанието до творчеството, от материята до смисъла - авторът дава възможност да се разбере и оцени изключителния миг в Космоса, който изживяват хората.


"Новата книга на Грийн е ново, спиращо дъха изследване на Космоса и нашата мисия да открием смисъл, когато се изправи пред този необятен простор. Авторът ни повежда на пътуване от Големия взрив до края на времето, като изследва как са се образували устойчиви структури, как са възникнали животът и умът и как се борим да осмислим съществуването си чрез разказа, мита, религията, творческата изява, науката, преследването на истината и онзи дълбок копнеж по вечното", пишат от издателството.
Брайън Грийн (57) е професор по физика и математика в Колумбийския университет и директор на университетския Център по теоретична физика. Известен е със значимите си открития в областта на струнната теория. Автор е на "Елегантната вселена", "Тъканта на Космоса" и "Скритата реалност", бестселъри на "Ню Йорк Таймс", продали над 2 млн. копия из целия свят. Бил е водещ на две документални мини поредици на NOVA (най-гледаната научно-популярна програма в САЩ), създадени въз основа на неговите книги и увенчани с наградите "Пийбоди" и "Еми". Съосновател е на Световния научен фестивал. Живее в Ню Йорк.


Из "До края на времето" от Брайън Грийн


До края на времето
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете
На 28 януари 1948 г. вечерта радио Би Би Си излъчило - сгушен между изпълнението на Шубертовия квартет в ла минор и предаването за английски народни песни - дебата между Бъртранд Ръсел, един от най-влиятелните интелектуалци на ХХ век, и Фредерик Копълстън, йезуитски свещеник. Темата ли? "Съществува ли Бог?" Ръсел, чиито новаторски творби по философия и хуманитарни принципи ще му спечелят през 1950 г.


Нобеловата награда за литература и чиито иконоборчески политически и социални възгледи ще му заработят уволнение както от университета в Кеймбридж, така и от Сити Колидж на Ню Йорк, представил многобройни доводи, ако не за отхвърлянето, то поне за поставянето под въпрос на съществуването на някакъв създател на света.


Една от мисловните насоки в информираното становище на Ръсел е релевантна на нашето изследване тук. "Доколкото сочат научните доказателства - отбелязал Ръсел, - Вселената бавно и на етапи е допълзяла до плачевния резултат на тази земя и ще продължи да пълзи през още по-плачевни етапи към състоянието на вселенска смърт."


При подобна сурова перспектива, заключил Ръсел, "ако това се приеме като доказателство за намерение, мога да кажа единствено, че целта не ми се вижда привлекателна. Поради това не виждам никаква причина да вярвам в какъвто и да било Бог". Ще вплета теологичната нишка в следващите глави. Тук искам да се съсредоточа върху позоваването на Ръсел на научните доказателства за "вселенска смърт". Тя идва от едно откритие от ХІХ век, чиито корени са също толкова хилави, колкото последиците му са всеобхватни.


Към средата на ХІХ век индустриалната революция била в пълен ход и насред пейзажа от фабрики и заводи парната машина се била превърнала в работния кон, задвижващ производството. Въпреки това при критичния скок от ръчен към механизиран труд коефициентът на полезно действие - съотношението между полезната извършена работа и количеството консумирана енергия - на парната машина бил недостатъчен.


Приблизително 95 процента от отделената при изгарянето на въглища или дърва топлина се прахосвали в пространството. Това подтикнало шепа учени дълбоко да се замислят над физичните принципи, на които били изградени парните машини, и да потърсят начини те да изгарят по-малко, а да получават повече. С течение на десетилетията техните изследвания постепенно довели до един култов резултат, който с основание се прославил: втория закон на термодинамиката.


Казано на (много) прост език, законът постановява, че произвеждането на отпадъчна топлина е неизбежно. А това, което направило втория закон жизненоважен, е, че макар парните машини да са послужили като катализатор, законът е с универсално приложение. Вторият закон описва една фундаментална характеристика, която е вътрешно присъща на всичката материя и енергия - без значение от тяхната структура или форма, независимо дали е жива, или мъртва.


Законът разкрива (отново в най-общ вид), че всичко във Вселената проявява непреодолима тенденция да се изтощава, да деградира, да чезне.


Казано по същия всекидневен начин, можете да видите откъде е тръгнал Ръсел. Изглежда, че бъдещето съдържа продължаващо износване, неспирно превръщане на производителната енергия в безполезна топлина, равномерно изчерпване, така да се каже, на батериите, които захранват действителността. Но по-прецизното научно разбиране разкрива, че това обобщение накъде се е запътила реалността, скрива от погледа едно богато и нюансирано напредване - напредване, което е в ход още от Големия взрив и ще продължи нататък към далечното бъдеще. Това напредване помага за обяснението на нашето място на космическата времева скала, изяснява как на фона на деградацията и разпада могат отново да се произвеждат красота и ред, а също така предлага възможни начини, колкото и екзотични да биха могли да се окажат те, да се заобиколи мрачният край, предвиждан от Ръсел. И тъй като точно същата тази наука, която включва концепти като ентропия, информация и енергия, ще насочва голяма част от нашето пътуване, си заслужава да отделим малко време, за да я разберем по-добре.


Парните машини


Не ми и хрумва да намеквам, че смисълът на живота ще бъде намерен дебнещ в засада нейде из запотените вътрешности на някоя шумна парна машина. Ала проумяването на способност­та на парната машина да поглъща топлина от горящите въглища и да я използва, за да задвижи повтарящото се въртене на локомотивните колела или на помпата в някоя въглищна мина, е задължително, за да се схване как енергията - от всеки вид и при всякакви условия - еволюира с времето. А начинът, по който еволюира енергията, оказва дълбоко въздействие върху бъдещето на материята, ума и всички структури във Вселената. Така че нека се спуснем от възвишените сфери на живота и смъртта, на целта и смисъла, към непрекъснатото пуфтене и дрънчене на една парна машина от ХVІІІ век.


Научната основа на парната машина е проста, но остроумна: водните пари - парата - се разширяват при нагряване и се стремят да излязат навън. Парната машина овладява това действие, като нагрява метален съд, пълен с пара, който е затапен с плътно пасващо към стените бутало, способно да се плъзга напред-назад по вътрешната повърхност на съда. Когато нагрятата пара се разширява, тя мощно изтласква буталото и по този начин насоченият навън тласък може да накара колелото да се завърти или мелницата да мели, или тъкачния стан да тъче. После, тъй като при това насочено навън усилие е изразходвала енергията си, парата се охлажда и буталото се плъзга обратно към първоначалното си положение, където остава в готовност да бъде блъснато пак, когато парата се нагрее - цикъл, който ще се повтаря, докато има гориво, което да нагрява парата отново и отново.


Докато историята отбелязва централната роля на парната машина в Индустриалната революция, въпросите, които тя е повдигнала пред фундаменталната наука, са също тъй значими. Можем ли да разберем парния двигател с математическа точност? Съществува ли някакво ограничение колко ефективно може да бъде преобразуването на топлината в полезно действие? Има ли някакви аспекти на основните процеси в парната машина, които да не зависят от детайлите на механичната конструкция или използваните материали и по този начин да говорят за универсални физически принципи?


Размишлявайки над тези въпроси, френският физик и военен инженер Сади Карно поставил основите на термодинамиката - науката за топлината, енергията и работата. Няма как да разберете това от продажбите на неговия издаден през 1824 г. трактат "Разсъждения върху движещата сила на огъня". Но макар и не веднага, неговите идеи щели да вдъхновяват учените през следващото столетие да разработят един коренно нов поглед към физиката.


Една статистическа гледна точка


Традиционната научна гледна точка, изложена в математическа форма от Исак Нютон, е, че физическите закони осигуряват железни прогнози за това как се развиват нещата. Кажете ми местоположението и скоростта на един предмет за някое конкретно движение, кажете ми какви сили действат върху него и уравненията на Нютон ще свършат останалото, като предскажат последващата траектория на предмета. Независимо дали става дума, че Луната е притегляна от земната гравитация, или за някоя бейзболна топка, която току-що е запратена към централното поле, наблюденията са потвърдили, че предсказанията са точно в десетката.


Но ето каква е работата. Ако сте учили гимназиална физика, може би ще си спомните, че когато анализираме траекториите на макроскопични обекти, ние обикновено безгласно приемаме множество опростявания. Пренебрегваме вътрешния строеж на Луната и бейзболната топка и си представяме, че всяка от тях е просто една масивна частица. Дори зрънцето сол съдържа около един милиард милиарда молекули, а това все пак е само едно зрънце сол. И все пак, докато Луната се движи по орбитата си, нас обикновено не ни интересува вибрацията на една или друга молекула от прашното Море на спокойствието. Докато бейзболната топка се носи във въздуха, не се интересуваме от вибрацията на една или друга молекула от корковата ѝ сърцевина. Това, което търсим, е движението на Луната или бейзболната топка като цяло. Така че прилагането на Нютоновите закони към тези опростени модели върши работа.


Тези успехи хвърлят светлина върху предизвикателството, пред което са се изправили физиците от ХІХ век, що се отнася до парните двигатели. Нагорещената пара, която упражнява натиск върху буталото на двигателя, съдържа чудовищно голям брой водни молекули - може би един трилион трилиона частици. Ние не можем да пренебрегнем тази вътрешна структура, така както правим при нашия анализ за Луната или бейзболната топка. Това, което лежи в сърцето на работата на двигателя, е движението на същите тези частици - ударите в буталото, отскачането от неговата повърхност, повторното устремяване към това бутало.


Проблемът е, че няма начин някъде някой - колкото и да е умен и колкото и страхотни компютри да използва - да изчисли всички индивидуални траектории, които се пораждат от такава огромна сбирка от водни молекули.


Заседнахме ли?


Възможно е да си мислите, че да. Но както се оказва, ние биваме спасени от една промяна на гледната точка. Големите сбирки понякога водят до свои собствени мощни опростявания.


Със сигурност е трудно, всъщност е невъзможно да се предскаже кога точно ще кихнете следващия път. Но ако разширим кръгозора си до далеч по-голямата бройка на всички хора на земята, можем да предскажем, че през следващата секунда ще има около осемдесет хиляди кихания в целия свят.6 Идеята е, че като преминем към статистическа гледна точка, голямата популация на земята става ключ - а не пречка - към способността за предвиждане. Големите групи често проявяват статистически закономерности, който отсъстват на индивидуално равнище.


За пръв път такъв аналогичен подход към големи групи атоми и молекули е бил използван от Джеймс Кларк Максуел, Рудолф Клаузиус, Лудвиг Болцман и много техни колеги. Те са предложили да се откажем от подробно разглеждане на индивидуалните траектории в полза на статистически формули, описващи усредненото поведение на големи групи частици.


Елегантната вселена
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете
Скритата реалност
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете
Тъканта на Космоса
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете
Показали, че този подход не само прави математическите изчисления лесни, а и показва, че физическите характеристики, които могат да се изразят количествено, са точно онези, които имат най-голямо значение. Налягането, което изтласква буталото на парната машина например, едва ли се влияе от точния път, следван от тази или онази отделна водна молекула. Вместо това налягането възниква от усредненото движение на трилиони трилионимолекули, които всяка секунда се удрят в неговата повърхност. Това е, което има значение. И точно това статистическият подход позволява на учените да изчислят.


В нашата настояща епоха на политически допитвания, генетични изследвания на популациите и Големи данни преходът към статистическа рамка може да не звучи радикално. Ала през ХІХ и началото на ХХ век статистическата обосновка станала онова оттегляне от педантичната точност, което започ­нало да дефинира физиката. Имайте предвид и че в първите години на ХХ век все още е имало уважавани учени, които оспорвали самото съществуване на атомите и молекулите - самата основа на един статистически подход.


Независимо от вечните отрицатели, не минало много време и статистическата обосновка доказала ценността си. През 1905 г. самият Айнщайн обяснил количествено трескавото движение на поленови частици в чаша вода като предизвикано от непрекъснатото им бомбардиране от молекули Н2О. При такъв успех е трябвало да си изключителен инат, за да поставиш под въпрос съществуването на молекули.


Нещо повече, разрастващите се архиви на теоретичните и експерименталните статии разкривали, че заключенията, направени въз основа на статистически анализ на големи групи частици - описващи как те отскачат от стените на съда и по този начин упражняват налягане върху тази повърхност или изискват такова и такова увеличение или намаление на интензивността на ударите при даден температура, - съответствали толкова точно на данните, че просто нямало място да се поставя под въпрос обяснителната мощ на подхода. Така се родила статистическата база за термичните процеси.


Всичко това бил велик триумф и позволило на учените да проумеят не само парните машини, но и широк кръг от термичните системи - от земната атмосфера до слънчевата корона и до огромното гъмжило от частици, скупчени в някоя неутронна звезда. Но каква връзка има това с визията на Ръсел за бъдещето, с неговото предсказание за една вселена, която пълзи към смъртта? Добър въпрос. Стискайте палци. Ще стигнем дотам. Но имаме да направим още няколко стъпки. Следващата е да използваме този напредък, за да осветлим най-същественото качество на бъдещето: то коренно се различава от миналото.Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (52)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 2. 2 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1001 Неутрално

  Както му каза Шелдън:
  “ You’ve dedicated your life’s work to educating the general populace about complex scientific ideas.
  Have you ever considered trying to do something useful? Perhaps, reading to the elderly?...
  Yeah, but not your books. Something they might enjoy. I kid, of course. Big fan.“

  Аз също.

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 3. 3 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 702 Весело

  Брайън Грийн разказва интересно, но за съжаление неговата специалност - теорията на струните - не е съвсем (или съвсем не е) физика.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 4. 4 Профил на BohrMottelson
  BohrMottelson
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#3] от "stein":

  Аз бих заложил на първото. "Не е съвсем". Струнната теория се оказа задънена улица. За мое съжаление, а и за съжаление на много по-умни от мен физици.
  Просто вселената няма задължението да е елегантна и СУСИ, само за да угоди на група теоретични физици.

  BohrMottelson
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 7 Профил на ihd19648o77
  ihd19648o77
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Под "мозъци" немам предвид истински мозъци с гънки и пр.

 8. 8 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3867 Неутрално

  Чудесна книга,цитираният откъс е част от встъплението. Много добре че е преведена, препоръчвам и останалите му книги.

  klimentm
 9. 9 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3867 Весело

  До коментар [#6] от "ihd19648O77":

  Кристофър Нолън?

  klimentm
 10. 10 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3867 Весело

  До коментар [#4] от "BohrMottelson":

  Ли Смолин в книгата си The Trouble with Physics описва много добре проблема със струнната теория,всъщност нищо необичайно в онтологията и на научното познание, елитите не допускат нови лица които не споделят същите схващания като тях,проблема е стар като света.

  klimentm
 11. 11 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Вселената не съществува. Прожектират ви в мозъците само онова, което требва да видите в момента, като сън. Дори не се знае дали спомените ви са истински, както и в сънищата има фалшиви такива. Може днес да е първия ти и последен ден в тоя образ, а утре да се събудиш в нова реалност и да си мислиш, че си живял десетилетия в нея.
  —цитат от коментар 6 на ihd19648O77


  Според мен всички сте изперкали тотално с тая хипотеза ли е какво е не знам.

 12. 12 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Вселената не съществува. Прожектират ви в мозъците само онова, което требва да видите в момента, като сън. Дори не се знае дали спомените ви са истински, както и в сънищата има фалшиви такива. Може днес да е първия ти и последен ден в тоя образ, а утре да се събудиш в нова реалност и да си мислиш, че си живял десетилетия в нея.
  —цитат от коментар 6 на ihd19648O77


  Според мен всички сте изперкали тотално с тая хипотеза ли е какво е не знам.

 13. 13 Профил на ihd19648o77
  ihd19648o77
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#9] от "klimentm":

  Сефте го чувам.

 14. 14 Профил на ihd19648o77
  ihd19648o77
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#11] от "deutschland":

  Не знам кои са всички, но същото може да се каже и за теорията, че Вселената съществува.

 15. 15 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 583 Весело

  До коментар [#11] от "deutschland":Не знам кои са всички, но същото може да се каже и за теорията, че Вселената съществува.
  —цитат от коментар 14 на ihd19648O77


  На това му се казва да 'зациклиш' яко, след закона на Нютон/примерно/ ти вече какво ? Ще го пишеш тоя закон през 20г ли, ами не... ще излезе някой бастун и шъ каже, ама тя ябъклата не пада от дървото, то въобще дървото го няма. Даже ся тая ябълка дето падна, не е ябълка ами това е холограма. Въобще пълна идилия от тъпотия. Идеята е да кажеш нещо и новия учен, иначе каква награда ще му дадем, че е научил закона на Нютон - не става.

 16. 16 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3867 Неутрално

  До коментар [#13] от "ihd19648O77":

  Много интересен филм

  http://kino.dir.bg/film.php?id=8018

  klimentm
 17. 17 Профил на BohrMottelson
  BohrMottelson
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#5] от "Моа Преател Тайпи":

  Суперструните изискват СУСИ

  BohrMottelson
 18. 18 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3867 Весело

  До коментар [#12] от "deutschland":

  И най шантавите теории не бива давсе пренебрегват! Помисли си какво би казал човек от 15 век ако му разкажеш днешната ни представа за света и вселената,биха те обявили за луд веднага!

  klimentm
 19. 19 Профил на BohrMottelson
  BohrMottelson
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#5] от "Моа Преател Тайпи":

  А по всичко личи, че СУСИ не съществува, защото някои от суперпартньорите трябваше да бъдат засечени от LHC.

  Ето и една популярна статия във Форбс по темата:

  https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2019/02/12/why-supersymmetry-may-be-the-greatest-failed-prediction-in-particle-physics-history/?sh=523576fe69e6

  BohrMottelson
 20. 20 Профил на BohrMottelson
  BohrMottelson
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#10] от "klimentm":

  Напоследък се спихна яростната група от привърженици. Преди години имаше брутални дискусии на страницата на Питър Уойт:

  https://www.math.columbia.edu/ ~woit/wordpress/

  BohrMottelson
 21. 21 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3332 Неутрално

  До коментар [#18] от "klimentm":

  Не знам дали биха ни обявили за луди.....но за безбожни глупаци, със сигурност.

  Bukalemun
 22. 22 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3332 Весело

  До коментар [#18] от "klimentm":

  Щом днес си податлив на всевъзможни теории, с позволение и аз да споделя една..... :)....
  Според някои учени.....много от научните познания до последния апокалипсис...са закодирани в Свещените книги на религиите които съществуват и до днес....
  Само един пример....
  В Корана се споменава доста често за Луната. Сведенията за нея са на пръв поглед доста хаотични......но самото наименование на този най близък естествен спътник за нас....прави впечатление.....
  На арабски език, луна означава kamer.....

  Bukalemun
 23. 23 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3867 Неутрално

  До коментар [#22] от "eti mehter":

  Ако прочетеш внимателно горната книга ще откриеш че всички човешки религии търсят едно - смисъл на човешкия живот,цел на съществуването ни като разум и цивилизация, обяснение на света около нас. Безсмисленото съществуване не удоволетворява човешкия разум и чувства.

  klimentm
 24. 24 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3867 Весело

  До коментар [#22] от "eti mehter":

  Нютон е изгубил повече време за да открие загадъчния ключ към Библията отколкото за математическото описание на законите на Вселената и не е открил такъв, слава богу че не се е занимавал само с това.

  klimentm
 25. 25 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2117 Неутрално

  Под "мозъци" немам предвид истински мозъци с гънки и пр.
  —цитат от коментар 7 на ihd19648O77


  Както казва другарят ви Г.Димитров:

  "Мозъците ви са гладки като паважа пред Народното събрание и Министерския съвет"!
  За гънки вероятно приемаш фугите между паветата.

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 26. 26 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3332 Любопитно

  До коментар [#23] от "klimentm":

  Според моята религия....отговор на този въпрос е даден, но не и по научно обоснован начин......
  Тук възниква въпроса....какво е онова нещо на което днес му викаме наука...?
  Може би не е същото....както преди 5 или 10 хиляди години.....

  Bukalemun
 27. 27 Профил на writer6
  writer6
  Рейтинг: 269 Неутрално

  ВРЕМЕТО ВИНАГИ ЩЕ ЛЕТИ

  "Тичаме да удовлетворим някое свое желание, което смятаме за „крайна гара“, но „гарата“ става „спирка“ и всичко започва отначало. Като магарето, което гони моркова, висящ пред него, но закачен на гърба му и мисли, че ще го хване, но това няма никога да стане, а дори и да стане, то отново ще е недоволно, защото ще иска още и още...
  Времето винаги ще лети дори когато няма да те има. Погрижи се да го използваш подобаващо, за да живееш, а не да се заличиш."

  о. Спиридон Скутис

 28. 28 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 891 Весело

  До коментар [#12] от "deutschland":И най шантавите теории не бива давсе пренебрегват! Помисли си какво би казал човек от 15 век ако му разкажеш днешната ни представа за света и вселената,биха те обявили за луд веднага!
  —цитат от коментар 18 на klimentm


  Тогава са ги изгаряли на кладата. Не са си губили времето да ги обявяват за някакви.
  Това не означава, че всяка простотия, плод на невежество, заслужава внимание.

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 29. 29 Профил на bizarre_infit
  bizarre_infit
  Рейтинг: 483 Неутрално

  До коментар [#26] от "eti mehter":

  Харесва ми разсъждението ти. Как мислиш, откъде твоята религия е черпила знание за да даде отговора за който говориш? Много добра тема на един дълъг разговор но не става за писане по форуми...

  Всеки го бива поне в едно нещо -ако и толкова не те бива, поне не пречи на другите.
 30. 30 Профил на misho73
  misho73
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  Отивам да я взема, пича е много як! И предаванията му са супер и книгите! Кеф.

  Какво могат Балканите заедно: https://youtu.be/8yuxnj1AWFk
 31. 31 Профил на misho73
  misho73
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  До коментар [#22] от "eti mehter":

  "... Според някои учени.....много от научните познания до последния апокалипсис...са закодирани в Свещените книги ..."

  Ети, знам че си ердоганист и ислямист, ама да ти го обясня с две думи - хаоса и ентропията изключват предвижданията дори къде ще ти е перчема, какво да говорим за "свещенните" ти книги. Говорим за физика и математика, доказани при отва. Религията има само и единствено морален и философски смисъл и ако вярваш не нещо повече от това, за мен лично си глупак. Иди бий главата 5 пъти на ден и не ни занимавай с тъпотиите си!

  Какво могат Балканите заедно: https://youtu.be/8yuxnj1AWFk
 32. 32 Профил на Go Go
  Go Go
  Рейтинг: 498 Неутрално

  До коментар [#23] от "klimentm":

  Малка грешка, религиите не търсят обяснение на света, а са намерили начин да принудят хората да спазват определен морал без да го разбират. Просто това е най-лесното сред бозайници, успели да достигнат до обмен на информация, които всъщност паразитират в един растителен свят. Ако обаче разширим понятието морал до всичко живо, религиите просто умират прави.

  73! Go Go
 33. 33 Профил на Go Go
  Go Go
  Рейтинг: 498 Весело

  До коментар [#22] от "eti mehter":

  Вие там с корана внимавайте с макетата! А те са казали: “Луно, луно, земьо македонска!”

  73! Go Go
 34. 34 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1751 Весело

  Айзък Азимов имал докторска степен по биохимия от същия университет и е написал много приятна книга за въглеводородите. Май им е някаква традиция.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 35. 35 Профил на Go Go
  Go Go
  Рейтинг: 498 Весело

  Брайън Грийн е един доста сладкодумен разказвач, поне като за широката публика, а това води до едни доста дебели тухли в библиотеката ми. “Тъканта на космоса” например е над 700 страници. Единствената по-дебела и тежка тухла е “пътят към реалността” на чичко Роджър, само 1180 страници, но тя все пак има претенциите на справочник. Ленард Съскинд е доста по-изразителен, “Космическият пейзаж” е само 436 страници.

  Та дано покрай присъщата му разточителност на думи, в “До края на времето” започвайки с парната машина е стигнал и до отговор на доста по-фундаментални въпроси. И дано краят на времето не настъпи докато четем някъде по средата на книгата, а още не сме разбрали защо изобщо парната машина съществува.

  73! Go Go
 36. 36 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2499 Неутрално

  До коментар [#6] от "ihd19648O77":

  "Направени сме ний от сънища
  и сън отвред обгръща,
  тоз малък наш живот"

  Шекспир,от "Бурята"

 37. 37 Профил на bizarre_infit
  bizarre_infit
  Рейтинг: 483 Неутрално

  До коментар [#28] от "quatro_4x3":

  Колега, без да защитавам когото и да е ми прави впечатление че категоризираш като “невеж”много бързо хора които не познаваш. Това че си опознал само частица от това с което те се занимават или вярват не е достатъчно за заключението ти.
  По-скоро слушай за да рабереш отколкото говори за да бъдеш разбран.

  Всеки го бива поне в едно нещо -ако и толкова не те бива, поне не пречи на другите.
 38. 38 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2499 Неутрално

  До коментар [#23] от "klimentm":Малка грешка, религиите не търсят обяснение на света, а са намерили начин да принудят хората да спазват определен морал без да го разбират. Просто това е най-лесното сред бозайници, успели да достигнат до обмен на информация, които всъщност паразитират в един растителен свят. Ако обаче разширим понятието морал до всичко живо, религиите просто умират прави.
  —цитат от коментар 32 на Go Go  До коментар [#32] от "Go Go":

  Абсолютно погрешно! Ако всички хора почнат да живеят морално,ще умрат! Буквално. Моралът няма допирни точки със Живота.

  Всеки живот живее за сметка на друг живот. Отнася се и за растенията. Животът на човека е напълно различен от този на растението. Растението НЕ разбира че живее. Човекът притежава БУДНОСТ,каквато растението не притежава. Или иначе казано,"животът" на растението е като сънят на човека. Когато човекът спи,тогава се превръща в растение.

 39. 39 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1774 Весело

  До коментар [#38] от "deaf":

  Някои са растения и будни...

 40. 40 Профил на bizarre_infit
  bizarre_infit
  Рейтинг: 483 Неутрално

  До коментар [#31] от "misho73":


  Колега, обясни ми с прости думи кое те различава от например радикален талибан(случаен избор) при положение че категоризираш хора с различно от твоето мнение като глупци. Не е ли изконно право на всеки да се самоопределя и има свобода на разбирането за света и вярванията си? В това се крие многообразието на света.

  Всеки го бива поне в едно нещо -ако и толкова не те бива, поне не пречи на другите.
 41. 41 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1774 Весело

  Пак се срщам за знаменитата фраза на бащата на квантовата механика. "Първата глътка от чашата на познанието те прави атеист, но на дъното те чака Бог." И не, не става дума за Христос или Буда...иде реч за простия факт, че нашето знание е ограничено, т.е. има неща, които не ни е дадено да знаем...Кофти, нали?

 42. 42 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2117 Неутрално

  Пак се срщам за знаменитата фраза на бащата на квантовата механика. "Първата глътка от чашата на познанието те прави атеист, но на дъното те чака Бог." И не, не става дума за Христос или Буда...иде реч за простия факт, че нашето знание е ограничено, т.е. има неща, които не ни е дадено да знаем...Кофти, нали?
  —цитат от коментар 41 на lz73


  Познанието е безкрайно! То не може да има край, както и пространството! Въпрос на време е да се намерят начини да се познае всичко, което сега изглежда непознаваемо! Включително и котката на Шрьодингер дали е жива или умряла.

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 43. 43 Профил на bryghtlyght
  bryghtlyght
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  А, нова тема свързана с бездарника. Пак ми се отваря работа, но на Климент, колкото и да му обяснявам, че не е прав, когато казва, че и най-шантавите теории не трябва да се пренебрегват, пак няма да ме чуе. Абсурдни, бездарни теории, с каквито е замърсил научната литература некадърникът и последователите му като горния, трябва да се премахват без забавяне. Но, какво да се хабя. Който иска да си дава парите, да пълни гушита на прононсирани шарлатани, последователи на бездарника. То, има хора и през балкона си хвърлят парите на ало-измамници. Такива, като представения ни автор, обаче я карат кражбата наедро. Там някакви пет хиляди лева хвърлени на ало-измамници не ьамо не ги харесват, а няма и да ги и забележат.

 44. 44 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 891 Неутрално

  До коментар [#28] от "quatro_4x3":Колега, без да защитавам когото и да е ми прави впечатление че категоризираш като “невеж”много бързо хора които не познаваш. Това че си опознал само частица от това с което те се занимават или вярват не е достатъчно за заключението ти. По-скоро слушай за да рабереш отколкото говори за да бъдеш разбран.
  —цитат от коментар 37 на Bizarre_infit


  Не съм категоризирал като невеж никого конкретно. Но такива има и то много. Плоска Земя и какво ли не. Дори един си направи ракета и се самоуби.

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 45. 45 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4153 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Парни машини, влакчета, пуф-паф...
  Много слама, малко зърно.

  Колкото и дълбоко да дълбае човешката рационална наука,
  не може да бъде сигурна, че няма "отвъден свят",
  че няма Създател, че няма "преди" и "след" познаваемо за науката време.

  А "вътре", в познатия свят, доколкото знаем:
  Тенденция Ентропия.
  По втория закон на термодинамиката, но в по-широк смисъл.
  Тендененция на Разсейване, на Разреждане, на Растящ хаос.
  "Хаос" с уговорка, защото което за едни е хаос, за други е ред...

  И все пак, има ли Тенденция обратна на тенденция Ентропия?
  Негентропия? Природни "организиращи" фактори?

  Дарвиновата теория за еволюцията подсеща за такива,
  но преди и след е известен ефектът на резонанс:
  привличане на подобни "в едно цяло" ;
  но и обратно: резонанс може да руши.
  Теория на кристалите... как се образуват кристали.
  Теория на фракталите (по-обща).
  Теория на Шенон за информацията.

  Тази "обратна" част, относно Негентропия,
  нещо се губи в рекламната информация за книгите

 46. 46 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4153 Неутрално

  ВИИ имени В.И.Лелина

  Вашия патос е в не крак с племето.
  Преди век человек покори космоса и природата.
  Какво повече?

  До коментар [#42] от "lz2":

  Познанието е безкрайно!
  То не може да има край, както и пространството!
  Въпрос на време е да се намерят начини да се познае всичко, което сега изглежда непознаваемо!

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 49. 49 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 4562 Неутрално

  2060 - краят на света, според Нютон.

 50. 50 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3332 Неутрално

  До коментар [#29] от "Bizarre_infit":

  В религиите всичко е закодирано......
  Въпроса е.... Защо...... И защо точно в религиите....???
  Учените вече сериозно се замислят по тия въпроси.....и някои резултати са налице....
  В Свещените книги, ислата и мерните единици например.....са относителни и нямат никаква математичка стойност.... Защо....?
  Изводите от някои проучвания са колкото прагматични....толкова и актуални за съвремието ни.....
  Според тях......човечеството в момента се намира в епохата на произволните нарушения на най елементарните забрани в житейското си ежедневие....

  Темата наистина е дълга....

  Bukalemun
 51. 51 Профил на BohrMottelson
  BohrMottelson
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#47] от "Моа Преател Тайпи":

  Точно така. СУСИ е необходимо (но не и достатъчно) условие.

  BohrMottelson
 52. 52 Профил на bryghtlyght
  bryghtlyght
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  До коментар [#51] от "BohrMottelson":

  Струнните теории са нефизични, защото основата им, Лоренцовите трансформации, е нефизична. Ето защо, струнните теории трбява незабавно да бъдат почистени от физиката, а не да се пишат книги в тяхна възхвала. Струнните “теории” трябва да бъдат почистени от физиката заедно с всички останали “теории”, в чиято основа са Лоренцовите трансформации. Когато една теория е нефизична, никакви суперкомпютри не могат да я спасят. Проблемът не е в това какви компютри ще ползваме за изчисления, основани на теорията, а дали теорията има смисъл. Ако теорията е априорно безумна (защото е основана на абсурди), какъвто е случаят със стунните “теорий”, и най-добрият компютър ще е като мелницата, която смила тухли вместо жито. Смляната тухла обаче не е брашно, колкото и книги да изпишат пишман-учени от сорта на Грийн, за да пробутват, че абсурдите са нещо смислено.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK