Всички ли сме влюбени в диктатора?

Посланията на нова политическа поезия от книгата на Пламен Дойнов "Влюбване в диктатора" са изключително радикални, безпощадни

© "Кралица Маб"

Посланията на нова политическа поезия от книгата на Пламен Дойнов "Влюбване в диктатора" са изключително радикални, безпощадниТекстът е препубликуван от "Портал Култура".


Как, кога и защо се влюбваме в диктатора? Какво означава това влюбване в диктатора? Фигурата на диктатора се явява, когато сме се отказали от свободата си, когато сме пропаднали в бездействие и блатна пасивност, когато сме отместили центъра на личността си, когато сме се напомпали с фалшиви позитивни емоции по отношение на някакъв друг, стоящ непрекъснато в съзнанието ни, засенчващ собствените ни грижи, обиди и липси.


Този диктатор може да бъде и съвсем реална - грубо и с ласка доминираща политическа личност, но може да бъде и просто персонификация на всяка властова принуда, която отнема собствената ни енергия, при това предизвиквайки необяснима радост у всички нас заради доброволното самолишаване от задължението да решаваме, да правим, да избираме, да планираме, да градим, да отстояваме, да сме наистина себе си.
Трептим непрекъснато при възприемането на стихотворните послания на Пламен Дойнов от новата му книга "Влюбване в диктатора" между желанието ни да го видим този диктатор в плът и кръв, като съвсем реална историческа или днешна политическа личност, и долавянето, че не става дума само за този и този диктатор, че това е и зловещ, и непрекъснато дебнещ ни символ на заробването и на доброволния отказ от самостойно битие.


Влюбване в диктатора
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


И точно тук е голямата отлика при четенето на всекидневните и отминали сюжети от предишната стихосбирка "Балът на тираните" (или ние просто сме се научили вече да четем със съответна нагласа тази удивителна нова политическа поезия?!) - там сякаш доминираше при прочита желанието да постигнем фактическата, документална достоверност, реалната идентичност на изобличения персонаж.


Защото тук вече настаняващият се в чужд, даден му от новата народна власт апартамент поет-символист може да бъде колкото и конкретният бъдещ соцреалистически певец Людмил Стоянов, толкова и всеки присвояващ, заграбващ несвое битие персонаж - включително и аристократичното псевдодостолепие на стари години. Одиозният стихоплетсващ по дърварски Станислав Вихров, отмъкващ от дома му наистина невинния епиграмист Боре Зевзека, за го замъкне на разстрел, е и всеки реален или просто желаещ в мислите кървави разправи насилник.


Въпреки изкушенията от конкретизация, виждаме събуждането на премиера и като възможно освобождаване от нощните кошмари и внезапно споходилото овластения усещане за уязвимост. И така е и с всичките тези дадени ни отново - след цялата тази скверна галерия в "Балът на тираните" - стихотворни портрети на уличени агенти и доносници от близката соцепоха - и срамуващата се от родината си Юлия К., защото ѝ е напомнила за недопустимо компромисното ѝ поведение в младостта, и разконспирираните, въпреки сякаш оневиняващите ги литературни умения, агенти "Драгомир" и "Драган", и смътно припомнящият си неясно как появили се в негов текст римуващи се "кърт" и "смърт" автор на виртуозни строфи Валери Петров.


А така е и с усещащите приятния допир на можещото да бълва смърт желязо под куртката поети, въоръжили се през септември 1944 г., както и с очакващия своя паметник комунистически велможа Пенчо Кубадински, щастливо отсрелял толкова расови диви животни и сменил с националистически патос толкова имена.


Всички те са наистина представени колкото като реални с деянията си персони от паноптикума на социалистическата епоха и на по-новите времена, толкова и като типологии за определено поведение, като изяви на дремещи във всички нас потенциални лошавини и подлости. Да добавим тук и нежеланието да говорим (за това също има стихотворение в книгата) за срамната тайна с неспасяването на евреите от Беломорието, за делението на евреите на наши и чужди.


Именно в тези колебания на възприятието е големият рецептивен ефект при тази зряла нова политическа поезия на Пламен Дойнов. Наистина виждаме, че казаното в отново явяващите се на финала на книгата "фрагменти" е съвсем истинно в твърдението си: "Новата политическа поезия не би искала нито да обяснява, нито да съди, нито дори да свидетелства. Тя по-скоро се стреми да поеме вината, да надникне в кладенеца на съществуването, да види отблизо незнанието, да усети цялата болка от узнаването и от споделянето на узнатото."


В две основни насоки градежът на корпусите от стихотворни текстове осигурява възможността да се постига пълноценно точно този ефект. На първо място това е фактическата достоверност на разказаното някога случило се, документалната цялостност и убедителност. Защото ние не само разпознаваме въпросната достоверност на едни конкретни личностни сюжети, но и на цялостно възпроизведения чрез казуси и нагледи компромисно разгръщащ се бит. И втората насока: няколкократното деклариране на взаимопроникването на интимното и политическото. В стихосбирката редом със стихотворенията с преки високопоставени политически персонажи и сюжети с тях, стоят и множество творби на семейния бит, на изневярата и на семейното живуркане, на напразните надежди за слава в съзнанието на бездарния творец ("Слабият поет взема важно решение", "Поет насън", "Писател завършва нова книга и се готви да вземе награда"). Или на безсмислената и внезапна гибел ("Автобус пада в Искърското дефиле").


Самото название на стихосбирката носи тази противоречива двузначност. "Влюбването" е интимна дейност, макар в случая да става въпрос за пошлост или за препречени стремежи. (Трагическата интонираност на непрестанно течащата тема за любов и псевдолюбов, за напразното домогване до обект на желанието е зададена още със стихотворението "Докато танцувам с най-красивото момиче през лятото на 1986 година" - за влюбването на лирическия герой в междувременно озлочестената от комсомолски секретар-насилник девойка, в която насилникът също ще започне по един притежателски начин тепърва да се влюбва стъпка по стъпка.) А "диктаторът" е пределно експонирана, пределно политическа, пределно "овъншностена" (по презумпция) личност! Диктаторът е еманация на властовото насилие, но и неговата интимност е наблюдавана - без съчувствие и сантимент, естествено.


Балът на тираните
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

В композиционно отношение цялата книга е обрамчена с текстове на тази двойственост. В началото стоят късата поема "Втора нощ" (за зараждащата се в неразчленимото човешко множество плаха надежда, че нощта на изчезващите без следа хора, на кървавите кошмари и на безименния страх е отминала - една напразна надежда). Начална е и инициационната творба "Влюбване в диктатора". А на финала на целия стихотворен корпус, обособена в самостоятелен дял е "Безименна поема". Тя наистина не само обобщава множество мотиви, но и внася категорично пределно личностен, автобиографически момент.


Разбира се, този автобиографизъм не трябва да се схваща буквално. Макар подобно на някои съвсем ранни творби на поета тук преекспонирано да звучи автономинацията "Пламен", лирическият герой на поемата трябва да се схваща като съвсем условен образ. Независимо от пределно изповедната интонация, той по-скоро говори колкото "от себе си", толкова и от името на препатилото последните гърчове на комунистическата система поколение. Помним, такива автономинации намираме в стихотворни творби на Асен Разцветников, Славчо Красински, Христо Фотев, Иван Динков, Веселин Сариев и много други. Те имат съвсем разнородни функции, но винаги са силно акцентирани като смисъл. Ето как това се изговаря в "Безименна поема":


Не знам в момента ли го пиша.
Дали насън се е случило с мен
Онзи Пламен мълчи, не диша,
той е паметно изличен.


Цялата нова политическа поезия е изречена след един радикален предел, след осъзнатата готовност на лирическия герой да поеме цялата вина (това се декларира съвсем тезисно и във фрагментите) - вината за робското мълчание на деди и прадеди, за бащиния срам, за плискащото море без имена, дори за деянията на многоликите агенти с два-три псевдонима Но тази готовност съвсем не означава всеопрощение, напротив. Сливането на вини и морални дефицити ги превръща в една всеобща травма, в една общонационална дълбинна и незарастваща рана.


Посланията на нова политическа поезия от тази книга са изключително радикални, безпощадни. Сякаш всичко е казано, изразено в персонални и по-общи казуси - и за гърчовете на съседката от невъзможността да върне един бърз кредит, и за попадналото в ситуацията на "извънредно положение" съпротивляващо се на опитите да бъде подложено на дисциплинарни практики остаряло хипи, и за напора на фашизоиди да оплождат невинни клетки, и за момчето, което бият, а то стоически мълчи, и за лапането на завръщащия се от всекидневната си "работа" убиец. И все пак, дори тук има неща не за разказване. Ето какво:


ПРИЗНАВАМ, ЧЕ НЕ МОГА ДА НАПИША СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА ТОВА


Аз притежавам само няколко безсилни думи,
но виждам: има зло, което в думите не се побира.
Езикът, свит зад зъбите, умира
пред ясното безумие.


Трахеите ми се тресат от тишина.
За грозен вик готов съм да си дам душата.
И даже не записвам този стих - студен и кратък:
Отхвръкна непотребна в тъмното луната
като обувката на изнасилена жена.


Но трябва да бъдат изговорени дори неблаговидните истини за завист и минуси в поведението на истинските първенци на националната ни култура (демитологизаторското стихотворение "Петко Тодоров не вижда смисъл да пише доклад за Пенчо Славейков", тъй като при подготовката на това предложение за получаване на Нобелова награда за автора на "На Острова на блажените" е установил, че за него самия в чужбина е писано повече). За изчистването на националното битие, за пречистването, трябва да бъдем абсолютно честни към всичко и всички, най-вече към себе си.


София, 14 октомври 2020 г.

Ключови думи към статията:

Коментари (19)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 1257 Любопитно

  Не знам какви халюциногенни гъби използва автора, че да звучи толкова помпозно.

  Smooth criminal-a criminal who is sneaky and doesn't leave a trace of his presence at the scene.
 3. 3 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 1257 Весело

  И аз го мога:
  Не знам дали консултирам,
  или просто медитирам.
  Но Румен във мен
  гледа в новия ден.
  С надежда в играта въвлечен,
  с надежда за новий мандат...
  прецакан бях лошо,
  и някои ...........болят.

  Smooth criminal-a criminal who is sneaky and doesn't leave a trace of his presence at the scene.
 4. 4 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 1257 Весело

  "Мутри вън" крещи душата,
  не отразявам този нервен звън.
  Във еуфория позната, казах
  "шшшш, лайв съм".

  Smooth criminal-a criminal who is sneaky and doesn't leave a trace of his presence at the scene.
 5. 5 Профил на Араламбене му е майката
  Араламбене му е майката
  Рейтинг: 880 Неутрално

  "Нещо се клати в Съединените щати...
  – Строят се клати! – каза ми тати.
  Вече съм поет с оформен мироглед!"

  Че и тука така. Трендафил Акациев на нашето време.

 6. 6 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3819 Весело

  До коментар [#1] от "kzj35678888":

  Блазе ни,викаш?!

  klimentm
 7. 7 Профил на Депутат 241
  Депутат 241
  Рейтинг: 2947 Весело

  Ако в хардпорното има висша естетика, то тази поезия определено е един нежен нюанс на транссексуалната екзистенциалност...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 9. 9 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  Влюбване в диктатора, нима
  възможно е това?
  Що за перверзия е таз любов,
  консумираща се под покров?
  Робът има ли анална тръпка,
  га мечтае диктатора да го врътка?
  По добре да станеш зоофил,
  романс да имаш с крокодил,
  или да си гнусен педофил,
  отколото на диктатора в нощта,
  да надупиш си г*за.
  Уви, българското племе,
  500 годин поемало е турско семе,
  робството записано е генетично,
  положението е то трагично.
  С възторг робски и възгласи ура,
  към диктатора пътува любовта.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 10. 10 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1029 Неутрално

  Какво, че рано ме събудиха
  сто гласа с френетична врява?
  Не съм сред викащата публика
  и сред играчите ме няма!

 11. 11 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3703 Весело

  Разбира се че всички....
  Само дето малцина си признавате.... :)

  Bukalemun
 12. 12 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3864 Неутрално

  UNITED EU UNION

  "Всички ли сме влюбени в диктатора?"

  Само вие.
  Прост матрял...

  Поучете се от Гражданите.
  Например... в една Евроатлантическа държава.

  Гражданите избрали
  (при странна гибридна намеса в изборния процес)
  свой лидер.

  Но лидера се възгордел, не спазвал закона, не служил на народа.
  Обслужвал егото си.
  Както казвал народа, образно... кокоше дупе.
  Обслужвал вреди.

  Вдигнали се Гражданите и на Гражданите законът и на Гражданите държавата.
  Импийчнали негодника.

  Но той упорствал.

  Импийчнали пак, почти, втори път.
  Граждани, закон и държава се вдигнали да защитават правото на демокрацията.
  Независимо от политически симпатии.

  Международни институции, също.
  Дойче банк отказала вземане-даване с негодника.
  Нищо че е (или бил некога) кредитен милионер.

  Подробности за евроатлантската държава:

  More Republicans say they will vote to impeach Trump
  Military Joint Chiefs statement condemning 'sedition and insurrection'
  at US Capitol

  https://edition.cnn.com

 13. 13 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2511 Неутрално

  Дневник - хайде спрете се. Редакцията да престане с тези глупости. ГЕРБ пак ще е първа политическа сила колкото и Прокопиев да не му се иска.
  —цитат от коментар 1 на kzj35678888


  Няма спирка брат! Луд не умалява!
  Относно поезията-не чета! Не обичам поезията, намразих я още в училище когато учихме Шешпир и там другите!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 14. 14 Профил на Шакир Зулов
  Шакир Зулов
  Рейтинг: 880 Любопитно

  Кой е диктатора?🐵

  Много съм прост
 15. 15 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 1209 Неутрално

  До коментар [#13] от "lz2":

  ама отдалече си ви личи герберската закваска

 16. 16 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2934 Любопитно

  Трахеите ми се тресат от тишина.
  За грозен вик готов съм да си дам душата.
  И даже не записвам този стих - студен и кратък:
  Отхвръкна непотребна в тъмното луната
  като обувката на изнасилена жена."

  И до това стои бутон "купи"?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 17. 17 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2044 Весело

  Този поет здраво е награбил топките на епохата!

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 18. 18 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2044 Неутрално

  Трахеите ми се тресат от тишина.За грозен вик готов съм да си дам душата.И даже не записвам този стих - студен и кратък:Отхвръкна непотребна в тъмното лунатакато обувката на изнасилена жена."И до това стои бутон "купи"?
  —цитат от коментар 16 на дерибеев


  Еееее, много си строг! Може и да не ти харесва, но това, все пак, е поезия....

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 19. 19 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3296 Гневно

  Днес са родени Пейо Яворов и Алеко Константинов.
  Засрамете се Дневник.

  Любовта ще спаси света!!!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK