"1984" на Джордж Оруел (откъс)

Издателство "Сиела"

Издателство "Сиела"В рубриката "Четиво" Дневник публикува откъс от "1984" с автор Джордж Оруел, предоставен от издателство "Сиела".


"1984" е безспорно най-важният роман, писан през XX век, чиято стойност само нараства с всеки ден след публикуването му през 1949 г. Антиутопичният свят, който Оруел рисува, е естествено продължение на идеите от алегоричната приказка "Фермата на животните", насочени към разкриване на опасността от тоталитарното управление.


В този свят абсолютният властник Големия брат и неговите подчинени следят постоянно всички, Партията е вечно права и налага волята си със свирепа жестокост. Миналото постоянно се пренаписва, а бъдещето е оковано в безкрайна война, мизерия и погазване на човешкото достойнство. Последната надежда за хората са свободата на мисълта и чувствата - и точно тя е следващата цел на властта, за да предотврати всяка възможност за бунт.
Нов превод (2020) от Венцислав К. Венков на най-важният роман на XX век - "1984" на Джордж Оруел, допълнен с изключителни илюстрации на Дамян Дамянов.


Из "1984" от Джордж Оруел


ПЪРВА ГЛАВА


1984 (Сиела)
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Часовниците отмерваха тринайсет в ясния и студен априлски ден. Наврял брадичка в гърдите си, за да ги предпази от злия вятър, Уинстън Смит се пъхна чевръсто между крилата на остъклената входна врата на "Резиденция "Победа", а покрай него успя да се намъкне и част от песъчливата вихрушка.


Във входа вонеше на варено зеле и стари изтривалки. На далечната стена висеше цветен плакат с големина, неподходяща за излагане в помещение, с изображението на огромно - широко повече от метър - лице на около трийсет и пет годишен човек с тлъст черен мустак и сурово мъжествено лице. Уинстън се отправи към стълбището. Нямаше смисъл да пробва асансьора. Той и при най-благоприятни обстоятелства рядко работеше, а напоследък, в рамките на режима на икономии по повод предстоящата Седмица на омразата, бяха започнали да спират тока по цял ден. Измъчван от варикозната язва над десния глезен, трийсет и девет годишният Уинстън заизкачва бавно, на почивки, седемте реда стъпала до своя апартамент. Плакатът с огромното лице го чакаше на всяка площадка, точно срещу шахтата на асансьора. Беше от онези портрети, дето погледът им те следва накъдето и да се отместиш. А и надписът отдолу точно това гласеше: ГОЛЕМИЯ БРАТ ТЕ ГЛЕДА.


В самия апартамент приятен плътен глас изреждаше някакви числа във връзка с производството на чугун. Гласът идваше от продълговата метална плака с вид на матово огледало, която заемаше част от дясната стена. Уинстън завъртя копчето, за да намали звука, при все че думите си оставаха разбираеми. Можеше и да позатъмни устройството (наричано "телеекран"), но не и съвсем да го изключи. Премести се до прозореца. Невзрачността на дребната му крехка фигура се подчертаваше допълнително от синия дочен гащеризон на партиен член. Косата му бе много руса, а кожата на лицето му бе придобила естествена руменина от долнокачествения сапун, тъпите ножчета за бръснене и студа на наскоро отишлата си зима.


Дори през затворения прозорец външният свят му изглеждаше студен. Долу на улицата вятърът подмяташе вихрушчици от прах и накъсани хартийки, а греещото слънце и яркосиньото небе придаваха единствено на вездесъщия портрет някакво подобие на цвят. Лицето с черен мустак свеждаше поглед от всеки ъгъл, предлагащ и най-малката видимост. Имаше го дори на отсрещната фасада. "ГОЛЕМИЯ БРАТ ТЕ ГЛЕДА", гласеше надписът, а тъмните му очи надничаха дълбоко в Уинстъновите. Долу на улицата пък отпраният край на друг плакат пляскаше неравноделно на вятъра и ту закриваше, ту откриваше единствената дума - "АНГСОЦ". Хеликоптер се стрелкаше ниско между далечните покриви, застиваше за миг като едра синя муха, после отминаваше с плавен завой. Полицейски патрул, надничащ в хорските жилища. Но тези органи на реда нямаха особено значение. Най-страшна беше мислополицията.


Гласът от телеекрана не преставаше да изрежда зад гърба на Уинстън данни за чугунопроизводството и преизпълнението на деветата третилетка. Телеекранът едновременно и приемаше, и предаваше. Можеше и да долови всеки издаден от Уинстън звук, стига да беше малко по-силен от най-тихия шепот. Така че докато Уинстън оставаше в полезрението º, металната плака непрестанно го виждаше, а и го чуваше.


Естествено, човек по нищо не можеше да разбере дали в даден момент го следят, или не. И изобщо беше загадка колко често и на какъв принцип се включваше мислополицията в личния ти кабел. Допускаше се, че могат да следят всекиго по всяко време. Но така или иначе, можеха да се включат в кабела ти когато си искат. По тази причина всеки се стараеше да живее - или, по-точно казано, по силата на превърнал се в инстинкт навик човек живееше - с мисълта, че чуват всеки издаден от него звук и следят всяко негово движение, стига да не е направено на тъмно.


Уинстън се стараеше да стои гърбом към телеекрана. Уж за по-сигурно, макар да му беше ясно, че и гърбът може да го издаде. На километър от дома му над опушения пейзаж се издигаше работното му място - Министерството на правотата. И изобщо, мислеше си с известно отвращение Уинстън, това, което се разстила пред очите му, изобщо не е Лондон - главният град на Аерописта Едно, третата по населеност провинция на Океания. Напъна се да изрови някой спомен от детството си, който да му подскаже дали Лондон е изглеждал по същия начин и навремето.


Винаги ли са се виждали тези строени през деветнайсети век и простиращи се до хоризонта масиви от загниващи жилищни сгради с дървени подпори, за да не рухнат стените им, с прозорци, кърпени с велпапе, с покриви от гофрирана ламарина и с килнати шантаво градински зидове? А всички онези поразени от бомбите обекти, над които се вихреше прахоляк от хоросан, а върху развалините им се стелеше върбовката; а онези места, където бомбите бяха разчистили по-обширни райони, върху които впоследствие бяха изникнали мизерни колонии от дървени къщурки с вид на курници? Усилията му обаче бяха безплодни. Нищо не помнеше. Нищо не беше останало от детството му, освен една поредица от лишени от всякакъв фон ослепителни видения, които на всичкото отгоре му бяха почти непонятни.


Министерството на правотата - или, според новговорното му название, "Миниправ" - се отличаваше рязко от всичко наоколо. Представляваше огромна пирамидална конструкция от блестящ бял бетон, триста метра високо напластяване на тераса върху тераса. Оттам, където се намираше, Уинстън успяваше, макар и трудно, да разчете издълбаните с елегантен шрифт върху бялата фасада три девиза на Партията:


ВОЙНАТА Е МИР


СВОБОДАТА Е РОБСТВО


НЕВЕЖЕСТВОТО Е СИЛА


Разправяха, че Министерството на правотата съдържало три хиляди канцеларии над земята и още толкова помещения под нея. Разхвърляни из Лондон бяха само още три сгради с подобен външен вид и размери. И така тотално доминираха над останалата околна архитектура, че от покрива на "Резиденция "Победа" се виждаха и четирите едновременно. В тях се помещаваха четирите министерства, поделили помежду си целия правителствен апарат. Министерството на правотата, което завеждаше новините, отдиха, образованието и изкуствата.


Министерството на мира, което обезпечаваше бойната готовност. Министерството на любовта, налагащо обществения ред и законност. И Министерството на многообразието, отговарящо за икономиката. Или, както ги назоваваха на новговор: Миниправ, Минимир, Минилюб и Минимног.


Най-страшно от четирите беше Министерството на любовта. По него нямаше нито един прозорец. Уинстън не само не беше влизал там, но и гледаше да не се приближава на по-малко от половин километър от сградата му. Човек не можеше да припари, ако не беше по служба, но и тогава му се налагаше да си проправя път през лабиринти от бодлива тел, стоманени врати и тайни картечни гнезда. Дори улиците, които водеха към най-външните му бариери, се обитаваха от облечени в черни униформи патрулиращи часови с физиономии на горили, въоръжени с телескопични палки.


Уинстън рязко се извърна. На лицето му бе замръзнало препоръчителното при обръщане към телеекрана изражение на кротък оптимизъм. Прекоси стаята и влезе в тясната кухничка. Покрай ранното си излизане от министерството пропусна обяда в столовата, а и много добре знаеше, че в кухнята няма нищо за ядене освен парченце тъмен на цвят хляб, което трябваше да запази за закуската си на другата сутрин. Свали от полицата бутилка с бял етикет с надпис "ДЖИН "ПОБЕДА". Безцветната течност имаше гадната миризма на китайски оризов спирт, не твърде различна от тази на машинното масло. Уинстън си наля почти пълна чаена чаша, стегна се за предстоящия шок и я гаврътна на един дъх, както се поема лекарство.


Лицето му изведнъж пламна и от очите му рукнаха сълзи. Гадостта прогори гърлото му така, сякаш беше пил азотна киселина, а при самото преглъщане му се стори, че някой все едно го цапна по тила с полицейска гумена палка. Но в следващия миг стомахът му престана да гори и светът придоби по-весел вид. Извади цигара от омачкания пакет с надпис "ЦИГАРИ "ПОБЕДА", но в разсеяността си я обърна надолу и всичкият º тютюн се изсипа на пода. Със следващата се справи значително по-успешно. Върна се във всекидневната и седна до намиращата се вляво от телеекрана масичка. От чекмеджето º извади перодръжка, мастилница и празна дебела ученическа тетрадка с червена задна корица и мраморен десен върху предната.


По неизвестна за него причина телеекранът във всекидневната заемаше особена позиция: вместо на обичайното му място - върху тясната стена, откъдето да следи цялото помещение - беше монтиран на по-дългата стена срещу прозореца. От едната му страна се намираше плитката ниша, в която Уинстън седеше в момента. Навремето, когато са строили жилищата, тя, изглежда, е била предвидена да поеме лавици с книги. Сега, ако се помъчеше да се свие максимално навътре, Уинстън оставаше извън видимостта на телеекрана. На сегашното му място можеха да го чуят, естествено, но нямаше как да го видят. Именно това необичайно разположение на всекидневната го беше подтикнало отчасти да се заеме с деянието, чието начало поставяше в момента.


Освен всичко друго, идеята му се беше родила и покрай тетрадката, която току-що извади от чекмеджето - изключително красива вещ с леко пожълтели през годините гладки кремави листове; такива не се произвеждаха най-малко от четиресет години насам. А според него тетрадката беше от много по-ранни времена. Щом я зърна във витрината на душно антикварно магазинче в един от градските бедняшки квартали (вече не помнеше кой точно), изпита огромно, изпепеляващо желание да я притежава.


Поначало не беше редно членове на Партията да влизат в тези обикновени магазини ("да посещават свободния пазар", както се казваше), но правилото не се спазваше кой знае колко строго, тъй като нямаше откъде другаде да се намерят неща от рода на връзки за обувки и ножчета за бръснене. Озърна се във всички посоки, влезе и купи тетрадката за два долара и петдесет цента. По онова време дори не се запита за какво точно му е дотрябвала. Отнесе я виновно у дома в служебната чанта. Макар и празна, тетрадката представляваше компрометиращо веществено доказателство.


А в случая той се канеше да започне да води в нея личен дневник. Не че щеше да е незаконно (така или иначе, незаконни неща вече нямаше, понеже нямаше и закони), но ако го хванеха, като нищо можеха да му наложат смъртно наказание - или в най-добрия случай да го пратят за двайсет и пет години в лагер за принудителен труд. Уинстън сложи перо в перодръжката и го облиза, за да му махне смазката. Архаични инструменти от рода на писалките вече почти не се ползваха дори за полагането на подписи, но той се беше снабдил със своята тайно и доста рисковано единствено заради усещането, че прекрасните кремави листове заслужават да се пише по тях с истински писец, а не да се дращи с химически молив.


Лично той нямаше навика да пише на ръка. Всичко, освен най-кратките бележки, обикновено диктуваше на казваписа - вариант, който, естествено, в случая изобщо не го устройваше. Топна перото в мастилницата и за миг се поколеба. Спазъм сгърчи стомаха му. Решаващата стъпка щеше да е първоначалният допир на писеца по хартията. После изписа с дребни, непохватни букви:


4.IV.1984 г.


И се облегна на стола. Обзе го пълна безпомощност. Като начало, изобщо не беше убеден, че годината е 1984. Горе-долу тя трябваше да е, тъй като беше почти сигурен, че е трийсет и девет годишен, след като, доколкото му беше известно, годината на раждането му трябва да е била 1944-та или 1945-а; напоследък обаче се оказваше все по-невъзможно да определи кое на коя дата се е случило с приблизителност, по-малка от година-две.


И за кого, запита се изведнъж, се е захванал да пише този свой дневник? За бъдещето, за все още неродените. Умът му се задържа за секунда върху спорната дата, която беше написал, после се блъсна и спря пред новговорната дума "двумисля". И едва сега схвана по същество мащабността на своето намерение. Как поначало се общува с бъдещето? Нима това не е изначално невъзможно? Бъдещето или ще наподобява настоящето и в такъв случай няма да му обърнат никакво внимание; а ако се окаже, че е различно от сегашното, никой няма да схване описаното от него състояние на нещата.


Седя известно време, загледан тъпо в листа. От телеекрана вече се носеше отривиста военна музика. Учуди го не само вероятността да е загубил способността да се изразява, но и липсата на спомен за онова, което беше намислил да сподели. От сума ти седмици се подготвяше за сегашния момент, но нито веднъж не му беше минало и през ум, че ще му е нужно нещо повече от смелост. Самото писане надали щеше да го затрудни.


От него се искаше единствено да изложи върху хартията безкрайния монолог, който буквално от години вървеше в главата му и не го оставяше на мира. Но ето че дори и монологът беше секнал. За разлика от възобновилия се нетърпим сърбеж на варикозната язва. Но не смееше да се почеше, тъй като чесането само щеше да я възпали. Секундите цъкаха. А умът му не отчиташе нищо освен празнотата на страницата пред очите му, сърбенето на кожата над глезена му, войнствените фанфари и дължащото се на джина леко опиянение.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (62)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2975 Неутрално

  Ма зер не са я забранили?

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2490 Неутрално

  Книгата е много популярна в САЩ сега. Всеки републиканец я купува за да види какво ги очаква в близкото бъдеще , а то ще бъде кошмарно !!

 5. 5 Профил на mediaworld
  mediaworld
  Рейтинг: 252 Неутрално

  Само да отбележа, в случай че някой има интерес - след Нова година три издателства пуснаха 1984.
  Тук откъсът е от изданието на Сиела. Най- доброто от новите издания обаче е това на Хеликон, с превод на Светлана Комогорова-Комата.

 6. 6 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2975 Неутрално

  Характерно заглавие от немската преса: "19-годишен умира след спор, двама тежко ранени".

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2975 Неутрално

  Книгата е много популярна в САЩ сега. Всеки републиканец я купува за да види какво ги очаква в близкото бъдеще , а то ще бъде кошмарно !!
  —цитат от коментар 4 на dejmos


  Враговете на народа трябва да се разобличават със стоманена ръкавица!

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 9. 9 Профил на Дисидент в ЕССР
  Дисидент в ЕССР
  Рейтинг: 632 Неутрално

  Колко некоректно е медия, която се бори за забрана на свободата на словото, да публикува Оруел?

  Това е абсурд.

  "Регулирането на словото е опасна идея, която не е съвместима с принципите на свободното общество." - Рон Пол
 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 2020 Неутрално

  До коментар [#4] от "dejmos":

  Книгата беше популярна и преди 2021. Периодът 2017-2021 в САЩ отразяваше начина, по който един автократичен Президент искаше да управлява най-изявената демокрация в света. Да напомня, че в един период Тръмп беше забранил достъпа в Белия дом на журналисти от НЙ Таймс, Уошингтън Поуст и СНН. Като в романа в Оруел - Големият брат решава кой има право да пита и да говори. Да ти е познато?

  До коментар [#5] от "mediaworld":

  Причината за това масово публикуване на Оруел от 1 януари насам е изтичането на авторските права, защото се навършиха 70 години от смъртта на Оруел. От две седмици насам всеки има право да публикува или редактира текста без позволение от наследниците на писателя. Но това е добра новина за широкия свят. Вече тази книга ще се продава масово и много повече хора ще я прочетат. Ще преосмислят какво е диктатура и повече няма да се поддават лесно на думите и делата на диктатори и манипулатори. За съжаление, заблудените рибоци и полезните идиоти /във форума има и от двата вида/ ще си останат слепи и глухи. За тях няма спасение.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 12. 12 Профил на US Кравария
  US Кравария
  Рейтинг: 0 Весело

  До коментар [#11] от "Lou":

  За дезинформация и лъжи за Байданови и Украйна ли намекваш? Няма такова нещо.

 13. 13 Профил на Мизийски
  Мизийски
  Рейтинг: 757 Неутрално

  Как един умен човек който е наблюдавал отвън тогавашният комунизъм е предвидил бъдещия такъв. В днешно време заменен от западните левичарски идеологии (наричащи се либерали/неолиберали/прогресивисти).

  Спаси, Господи, Твоите чеда и благослови наследството си, като даряваш на православния български народ победа над враговете му и го запазваш с Твоя кръст. ☦
 14. 14 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3095 Неутрално

  шрифт върху бялата фасада три девиза на Партията:


  ВОЙНАТА Е МИР


  СВОБОДАТА Е РОБСТВО


  НЕВЕЖЕСТВОТО Е СИЛА

  И тук, и сега
  114
  ****
  14:25, 12 яну 21
  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.


  За да видите коментара кликнете тук.


  Пълен текст на коментара:
  Интересно, КРБ е ясна по въпроса що е законопроект и кой може да внесе такъв, очевидно "законопроект" в заглавието е меко казано подвеждащо, но пък
  33
  ****
  13:45, 12 яну 21
  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.


  За да видите коментара кликнете тук.


  Пълен текст на коментара:
  Да уточним първо кой може да предлага законопроект, или кога едно предложение може да се нарече "законопроект".
  "Право да внасят законопроекти имат народните представители и Министерския съвет."

  Та освен вещи юристи от ДБ да привлекат и мислещи хора

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 15. 15 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2565 Неутрално

  Цитат:
  " Миналото постоянно се пренаписва, а бъдещето е оковано в безкрайна война, мизерия и погазване на човешкото достойнство. Последната надежда за хората са свободата на мисълта и чувствата - и точно тя е следващата цел на властта, за да предотврати всяка възможност за бунт."
  *
  Това за пренаписването на миналото и на някои книги вече започна от политкоректниците в САЩ. Следват уволнения (вече университетите са почти прочистени от преподаватели с десни възгледи) и невъзможност да се намери повече работа.
  Авторът не е предвидил бутането на паметници...
  Там, накъдето те отиват ние се върнахме. Затова ме ужасява всеки опит за политически репресии и отнемането възможността на хората да се изказват свободно.

 16. 16 Профил на zero_day
  zero_day
  Рейтинг: 700 Неутрално

  Любима! Има една друга книжка, нещо като модернизиран вариант на 1984, казва се Little brother на Cory Doctorow, предполагам, че на доста би допаднала.

 17. 17 Профил на Green Day
  Green Day
  Рейтинг: 610 Неутрално

  За собствено удоволствие сравих първия абзац в новия превод, първи абзац на стария превод (Лидия Божилова) и оригинала.
  Ами не е много ок. За три изречения един смислово неточен превод и едно изречение в свободен преразказ. Толкова си могат явно и преводачите, и Сиела.

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2274 Неутрално

  До коментар [#10] от "US Кравария":

  Последно,отблоикирани ли са страниците на Тръмп или не?

 20. 20 Профил на US Кравария
  US Кравария
  Рейтинг: 0 Весело

  До коментар [#15] от "pamela":

  Леонид Брежнев-> Юри Андропов -> Константин Черненко ->Андрей Громико!

 21. 21 Профил на US Кравария
  US Кравария
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#19] от "deaf":

  Да, но с унизителен финт.

 22. 22 Профил на Kalinoff Ivan
  Kalinoff Ivan
  Рейтинг: 767 Неутрално


  До коментар [#11] от "Lou":

  Демократите скоро ще я забранят .... Защото тя описва не Тръмп , а тяхната клика... Както стана с Фашизмът на Желю , който се оказа , че много прилича на комунизма.

 23. 23 Профил на Dariya Koleva
  Dariya Koleva
  Рейтинг: 3223 Неутрално

  Оруел е описал какво ще ства през 21 век, ето в САЩ вече започнаха да сменят историята! Срещу Тръмп действат сякаш използват "1984" като наръчник на агитатора!

 24. 24 Профил на US Кравария
  US Кравария
  Рейтинг: 0 Весело

  До коментар [#22] от "Kalinoff Ivan":

  Въпросният мъж който е претърсил компютъра на Нанси Пелоси е мъртъв

  53-годишният Христофор Стантън Джорджия беше намерен мъртъв в мазето на дома си дни след ареста заради участието си в бунтовете на Капитолия.
  Тялото му е намерено от съпругата му в мазето на дома им в Алфарета, Джорджия в събота сутринта. Тя се обадила на 911, за да информира, че „съпругът й е мъртъв“ и че „има кръв е навсякъде“. Кабинетът на медицинския експерт каза на дъщерното дружество на NBC 11Alive, че мъжът е починал от огнестрелна рана в гърдите.

 25. 25 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 2020 Неутрално

  До коментар [#22] от "Kalinoff Ivan":

  В САЩ трудно може да бъде забранена книга. Там всеки е свободен да излезе и да каже каквото си пожелае за Пелоси, Тръмп или Харис. Или Круз, Байдън... Ако пък някой посмее да ограничи свободата на словото, става скандал. Както се случи след забраната на Тръмп за СНН в Белия дом.

  За радост на американците, не си имат много медии, които обслужват широк кръг от интереси - от крайно десните, пред републиканци, та чак до левите. Затова всеки има право да гледа която телевизия пожелае и да се информира от нея. Демократите гледат СНН, републиканците Фокс и онази новата Нюз... нещо си.

  Но съм убеден, че в други държави, особено едни северни, забраните на книги са напълно възможни. Както писа Оруел - "свободата е робство". Това е чувството, което налагаш на роба - че е свободен и има свободна воля, а всъщност той волно или неволно следва твоята воля. А не може да се възпротиви, защото ще пострада.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 26. 26 Профил на Dariya Koleva
  Dariya Koleva
  Рейтинг: 3223 Любопитно

  А и надписът отдолу точно това гласеше: ГОЛЕМИЯ БРАТ ТЕ ГЛЕДА.
  _____________________________________

  А портретът вече е сменен с този на Байдън?

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 28. 28 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2490 Неутрално

  До коментар [#11] от "Lou":

  Ти да видиш :)) И какво значение има какво ще каже Тръмп , след като 95% от каналите за разпространение на информация 4 години лягаха и ставаха с лъжи срещу него ?? СНН , Туитър ,Фейсбук ...са били репресирани :)) Няма и един човек които да е репресиран по времето на тирана Тръмп , един.....
  Това че републиканците са тръгнали към масови репреси е видно (всеки има приятели в САЩ ) България трябва да търси площадка /платформа да помага на българите да се върнат...В САЩ стават много , много лоши неща........., те ще ни засеганат !

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2490 Неутрално

  До коментар [#24] от "US Кравария":

  Ти да видиш :(( Човекът отишъл на митинг, радостен снимки .....и на следващият ден БУМ ... гръмва се ??

 31. 31 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3803 Весело

  Ха ха, какво сборище на Q шамани имало тука а аз съм изтървал?!

  klimentm
 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на Hristov
  Hristov
  Рейтинг: 1138 Весело

  До коментар [#11] от "Lou":

  Сериозно? И защо да публикуваш нещо, ако никой не го купува?

  Sic transit gloria mundi
 34. 34 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 926 Неутрално

  Колко некоректно е медия, която се бори за забрана на свободата на словото, да публикува Оруел?Това е абсурд.
  —цитат от коментар 9 на Дисидент в ЕССР


  Защо да е некоректно. Може би защото тази фикция за някои е била фикция , а за други чистатаа и свята истина от едно "минало НЕ забравимо " . Това изследване е правил самият др. Кюранов:
  "
  България
  Митът за хубавия живот при социализма

  Какъв е бил животът по време на социализма - по-добър или по-лош от днешния? Последните социологически проучвания показват, че голяма част от българите са склонни да идеализират комунистическия режим.

  Изследване от 1977 година, изготвено от известния български социолог проф. Чавдар Кюранов, налага извода, че равенството в тогавашното „развито социалистическо общество“ е просто химера. В групата на най-бедните жители на тогавашна България влизат между 80 000 и 100 000 души. Дори според социалистическата наука животът на тези хора е бил повече от мизерен. Нямали са нито канализация, нито течаща вода. Осветявали са домовете си с газена лампа или в най-добрия случай с една крушка. Не са притежавали мебели, да не говорим за електроуреди. Обитавали са къщи с пръстен под.
  Малко по-добре са живеели хората от по-горната група, която обхваща около 400 000 души. Те вече имали тухлени къщи, макар и без водопровод, канализация, баня и тоалетна. Отоплявали се с въглища и дърва, но пък притежавали радиоточка, електрически котлон, ютия и дори гардероб. Хората, принадлежащи към още по-горната група, са притежавали такива „екстри” като диван, фотьойли и тапицирани столове. А в най-горната група влизат хората, които освен всичко това са притежавали и автомобил. "

 35. 35 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3803 Весело

  До коментар [#30] от "dejmos":

  Важното е че Рогатият е жив и здрав,няма да останете без братя по оръжие!

  klimentm
 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 38. 38 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2490 Неутрално

  До коментар [#34] от "doroteus":

  Тоест българите са ПРОСТИ, а гадните русофили са го "набили в главата" на населението ?? Всеки има родители, роднини , всеки има/имал имот на село, та събера 2+2 без навлеци ..

 39. 39 Профил на US Кравария
  US Кравария
  Рейтинг: 0 Неутрално


  "1984" на Джордж Оруел (откъс)
  „Уинстън лениво размишляваше дали в отреченото минало е било естествено мъж и жена да се излежават така, голи в прохладната лятна вечер, когато им се иска да се любят, когато им се иска да разговарят, без да се чувстват задължени да станат; просто да си лежат и да слушат мирните звуци отвън. Нима е възможно да е имало време, когато това е било естествено? Не сега всичко се контролираше от министерството за равенството между половете ”.

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 41 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 926 Неутрално

  До коментар [#34] от "doroteus":Тоест българите са ПРОСТИ, а гадните русофили са го "набили в главата" на населението ?? Всеки има родители, роднини , всеки има/имал имот на село, та събера 2+2 без навлеци ..
  —цитат от коментар 38 на dejmos


  Не разбирам обиди ли се и на КОГО - на Оруел или на др.Чавдар Кюранов ??? А иначе - разбира се - всеки българин има корени от село , живял е на село , носил е цървулки и в това няма нищо обидно !

 42. 42 Профил на Petko Boukov
  Petko Boukov
  Рейтинг: 608 Неутрално

  Не можаха лумпените да превземат Капитолия, но им стигнаха силите да превземат форума на Дневник.

  Тези, които те карат да вярваш в абсурди, могат да те накарат и да вършиш зверства. Волтер, 1765
 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 44. 44 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 1428 Неутрално

  кво министерство на правотата бе алооо.
  да връщат предишния превод.
  министерство на истината.
  напоследък наблюдавам доста
  нескопосани преводи от английски.
  направо потрес.

 45. 45 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 1428 Неутрално

  До коментар [#17] от "Green Day":

  мдааа.
  и аз така.
  примерно смениха преводача
  на поредицата на Питър Брет:
  Защитения и т.н. след втората книга.
  и веднага се забеляза, че преводача
  е много зле, сухар и изобщо осра всичко.
  писах им защо на Колибри и те отговориха
  ще проучим. и познай. последната книга с трети
  преводач.

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 47. 47 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 834 Неутрално

  За нас това не е новост, помня сутрин радиоточката, която започваше предаването с бодряшката песен "Пред нас са грейнали житата",след което ни поднасяха информации за хода на соц съревнованието и изпълнението на петилетния план. Нищо старо не е забравено и нищо ново не е измислено

 48. 48 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2174 Весело

  Ма зер не са я забранили?
  —цитат от коментар 1 на Един вампир броди из Европа


  Не са я чели новоговорниците, с новите ценности (атлантически). Иначе, отма щеше да влезе в престъпната група на фалшивите новини.

 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 50. 50
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 51. 51 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2490 Неутрално

  До коментар [#41] от "doroteus":

  Глупости да се обиждам от ....Между 1970 - 1990 в България всеки с работа можеше да си купи жилище , да образова деца, да спестява ... Вземаш НСИ и гледаш , колко милиона месо , мляко , плодове ,зеленчуци , колко язовира , тотална електрификация , практически в 96% водопроводна система.
  - днес не произвеждаме и 10% от онова време (с изключение на жито/слънчоглед)
  - пием вода от "комунистическите язовири" и изградената Вик от онова време
  - имаме електричество (енергийна система) пак от онова време . Погледни един далекопровод ....и покажи къде през последните 30 години са забили един "демократичен стълб".
  - мога да вървя по сектори. .Например защо си затрихме торовите заводи ??
  Не торим ли !? Торим естествено .......но плащаме на ..
  И това е по маловажно .Как живееха хората ? Аз съм живял в онова време ,и много ХАРЕСВАМ деб........... да ми казват как с газена лампа, направо на пръст , ядем само троскот. Индекс дали едно общество е щастливо/ спокойно са децата и брой на българите . Ние бяхме 9 милиона. Да , смятахме за по развити от нас западно германци, австрийци, французи ......, но към чехи, унгарци, поляци ,те ..си бяха в нашата категория и се съревновавахме в почти всичко с ТЯХ . Към комшиите ние подхождаме със самочувствие ,че сме по добри във всичко !! И то си си беше на битово ниво така, а редовно ги биехме в различни спортове. Те просто не бяха на НАШЕТО НИВО.
  Днес слугуваме на гърци, възхищаваме се на културни продукти от Турция, много назад сме от румънци . Горе долу на едно равнище с Албания ( за която си разправяхме вицове)
  Проблемът не са църкалките на краката , ако си цървул в главата.. Това бясно отричане на миналото (добро лошо) то е такова . В този смисъл приличаш на БЛМ , събаряш паметниците и преписваш историята ,.......... и си зачеркнал не само деди но и България!

 52. 52 Профил на Ramon Asvalda
  Ramon Asvalda
  Рейтинг: 1013 Весело

  До коментар [#51] от "dejmos":

  Ено време имаше и златен век и на три морета бяхме :)))) Ехееее ено врееемеее

  Ми какво да ти кажа.. Имахте шанс да махнете тея дето разграбиха България ама решихте, че в къщи по удобно, докато има сол хляб и телевизия :)))) Та не ми мрънкай, същите от тогава управляват и сега, разпадна СССР(както всяка комунистическа система е обречена) и всеки гледаше да вземе колкото се може повече :))) Па вие долу седяхте и чакахте нещата да цъфнат, без никои да ги засади и полее с жизнен сок :)))

  Каквото си засадил това ще ядеш :))) На знамето има червено не напразно :))) Това е цвета на всички, които са го изградили с живота си, за да можеш ти да си овца :))) Гледай си солта и хляба и ръждивата война и не мрънкай

 53. 53 Профил на Ramon Asvalda
  Ramon Asvalda
  Рейтинг: 1013 Весело

  До коментар [#52] от "Ramon Asvalda":

  Българина се свива, той не се бори, ако е имал достойнство едно време, вече няма, сега е наемник оцеляващ в собствената си родина :)))

  Бялото в знамето са овцете
  Зеленото е полянката за която всички мечтаят
  Пък под полянката е червеното на всички онези, които се въртят в гробовете си, дето са пролели кръв за шанса за едно по добро бъдеще, което вие сте пиляли и продължавате да пилеете с овчедушието си :)))

 54. 54 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8282 Неутрално

  "така или иначе, незаконни неща вече нямаше, понеже нямаше и закони"
  Още малко остава.

 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 56. 56 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 912 Неутрално

  За злободневни подробности по въпроса, виж във Фейса статиите:
  ЩО Е НЕОМАРКСИЗЪМ II., ЩО Е ФАШИЗЪМ и ЩО Е СВОБОДА НА СЛОВОТО

 57. 57 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 912 Неутрално

  До коментар [#38] от "dejmos":

  Като си русофил, кво ти дава право да ни поучаваш?

 58. 58 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 912 Неутрално

  До коментар [#42] от "Petko Boukov":

  Като си лумпен, защо не ходи и ти да превземаш?

 59. 59 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 912 Неутрално

  До коментар [#9] от "Дисидент в ЕССР":

  Напротив, това е един от любимите методи на марксистите, вкл. и на Неомарксистите: "Ако не можеш да премземеш крепостта отвън, предреши се на защитник и действай отвътре."

  За подробности по въпроса, виж във Фейса статията:
  ЩО Е НЕОМАРКСИЗЪМ II.

 60. 60 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2490 Неутрално

  До коментар [#52] от "Ramon Asvalda":

  Топката е кръгла“, може да му се припише и друго качество, което предполага допълнително наблюдение,„Топката се търкаля, защото е кръгла“
  Наблюдавай , наблюдавай ..:)

 61. 61 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 978 Неутрално

  Оруел е като Нострадамус. Само годината не е улучил. Иначе към 2030 това ни чака.

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 62. 62 Профил на qwertyt
  qwertyt
  Рейтинг: 267 Весело

  Сякаш е писана за САЩ 2020.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK