Илия Бешков: Засегнатите от карикатурата знаят, че това е истината

"Не се наказва вината, а куражът" е юбилейно издание по случай 120 години от рождението на Илия Бешков.

© "Изток - Запад"

"Не се наказва вината, а куражът" е юбилейно издание по случай 120 години от рождението на Илия Бешков."Винаги бях в опозиция... Бях карикатурист и журналист. Друго не можех, друго не биваше да бъда. Такъв бях нужен, такъв станах. У нас куражът винаги се е свързвал с въпроса за политическия кураж. Оттук настъпва тази парализация, скованост. Става дума за творчески кураж - не е кураж да се обявиш срещу този или онзи, да проявяваш бабаитлък. Осмиваните в карикатурата придобиват нещо, което не биха имали никога в живота. Лишавайки ме да ги нарисувам, те се лишават от самоличност. Засегнатите от карикатурата знаят, че това е истината, затова и наказват куража, че си я показал. Надявали са се, че хората няма да я разберат. Това е то силата на истината. [...] Хуморът е абсолютна свобода. Той обезвредява престъпника. [...] Ако една карикатура е била вярна за 1953 г., тя ще е вярна и за 1957 г."


Това са думи на Илия Бешков - художник, карикатурист, преподавател, музикант. Тази година се навършват 120 години от рождението му. По този повод издателство "Изток - Запад" събра 400 негови карикатури в луксозен том, озаглавен "Не се наказва вината, а куражът".


Илия Бешков: Засегнатите от карикатурата знаят, че това е истината


Неговото творчество в карикатурата е своеобразна история на България, на ключови събития у нас и по света. Което и да вземете от албума с карикатури на Илия Бешков от 1923 до 1957 г., е актуално и днес.
По време на Царска България, както и по време на социализма, той е бил постоянно следен от службите като опозиционер и класов враг.
"Изток-Запад" вече представи в книгата "Черната тетрадка" (2015) част от досието на художника, водено от 1925 до смъртта му през януари 1958 г.
Илия Бешков Дунов (1901 - 1958) е роден в Долни Дъбник, Плевенско, в семейство с пет деца. Ученик е в Плевенската гимназия. Там е забелязан и покровителстван от учителя си Ракитин. Следва в Юридическия факултет на Софийския университет, след което учителства в Долни Дъбник. След това започва да учи живопис в Художествената академия при проф. Никола Маринов.


Започва да рисува още от юношеските си години. Първите му карикатури излизат във в. "Звънар", редактиран от Г. И. Вълков, с когото се познават още като ученици в Плевен и при когото живее в София до женитбата си за Сия (Анастасия) през 1931 г. Обича музиката, свири на всякакви народни инструменти.


Из "Не се наказва вината, а куражът"


Карикатурата


Илия Бешков


Не се наказва вината, а куражът
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете
Карикатурата е най-популярното и достъпно от изобразителните изкуства. Тъкмо в това се състои и трудността да бъде тя обяснена. Аз правя един несполучлив опит, като изхождам доста произволно от своя опит и личното си разбиране. Не съм чел автори за нея, а и на български нямаме нищо писано, нито преведено.


Самият факт, че ù е дадено името карикатура, доказва непонятния ù произход: дума, сама по себе си смешна и нищо друго неизразяваща. Във всеки случай, тя се е родила незаконно от изобразителното изкуство и се е вмес­тила в реда на изкуствата по един дързък и неприличен начин, като е успяла да се задържи там дотолкова, че дори Лев Толстой в студията си "Що е изкуство" я обявява за първо изкуство наред с орнамента. Дали Толстой с това твърдение не подлага на съмнение своя гений, толкова нормален и логичен, в който няма нищо парадоксално, смешно и присмехулно, или това е самата истина за карикатурата? Аз не мога да се задължа с едно такова твърдение, макар че всичките ми предпочитания са към нея. В Лувъра, наред със съвършените пластични образи на гръцки богове, видях да стоят малки статуйки на живи гърци: с бради, кореми, подпухнала плът, деди, майки и лели, извън Лизиповия канон и извън мярката на златното сечение живи гърци, толкова смешни, печални, грозни и мили поданици на Перикъл, колкото могат да бъдат и Цоло, и Пенка, и всички съвременни живи хора.


Чудно е наистина как тая карикатура, която показва и си служи със законите на изобразяването (трите измерения, пространството, перспективата, обема, светлосянката и логичното мислене), се изплъзва от тях, нарушава ги и ни отвежда в един друг свят - смешен, нереален, неотговарящ на законите, разколебан в основите си, който свят ние все пак приемаме и се задържаме в него, смеем се, радваме се и харесваме. Ние се смеем - това е единственото условие да приемем карикатурата.


Именно хуморът е същина и оправдание на карикатурата. А хуморът (смехът) е също така необясним - нито физиологически, нито философски! Ние знаем, че само човекът се смее и само човекът е смешен, защото дори когато той се смее над едно дърво, не дървото, а той е смешен! Но за да се смее човек, трябва да е видял една неочаквана промяна на реда на нещата и на нормалния за него ход на събитията. Ако няма установени представи и мерки за света, той ще остане чужд за промяната, за изненадата - следователно и за смеха. Когато група от хора или цялото общество има свои установени представи, понятия и мерки, всяка неочаквана промяна ще предизвика изненада и смях у цялото общество.


А тоя смях е израз на неодобрение на дадено събитие, той е вече една присъда над него. Нарушенията на тая мярка, на "обществения морал" във всички форми и степени пораждат спонтанно смеха и дават храна и съдържание на хумора, на карикатурата. Значи карикатурата е немислима без организирано общество. Тя открива неочакваните промени или ги създава, за да предизвика тоя спонтанен смях у обществото, който е и присъда над събитие­то. Колкото карикатурата е необяснима по същина като приумица, инвенция и нагласа, толкова тя е ясна, убедителна и недвусмислена по своето съдържание и въздействие.


Карикатуристът не дава преднина на личните си съзерцания и емоционални усещания - той е изразител на обществото, на неговите мерки, закони, мироглед и морал. Освен своята професионална опитност, за която ще говорим по-нататък, той трябва да притежава вроден, бърз усет към промените на добро със зло, красота с грозота, мъдрост и глупост. Тоя усет отвежда карикатуриста неудържимо към събитието, както ловджийското куче е в пълна власт на инстинкта да улови заека. То не размисля, не предпочита личната изгода или неизгода - стига да е откачен синджирът от врата му!


Затова и карикатурата не се научава - няма учебни заведения за нея, нито академия, - а карикатуристът като художник се обучава и усъвършенства професионално и мирогледно. Карикатурата е дар или проклятие - все едно. Данте определя мястото на присмехулника като наказание чак в шестия кръг на ада. Тоя мъчителен дар накара родения гениален хуморист Гогол да извика: "На кого се смеете - на себе си се смеете!" Не се ли смее той сам на себе си? Неговият силен, вроден усет за красота и грозота го отведе доста далече - до разказа му "Лудият", където нормалното и ненормалното са толкова силно приближени и съпоставени, че самият той и ние загубваме границата между тях. Аз се спирам на тоя дар и го наричам мъчителен поради факта, че карикатуристът (хумо­ристът), който работи под пълния контрол на разума, невинаги успява да обуздае и подчини на своя разум тоя дар - като всеки дар той лежи в емоционалната природа на човека.


Да вземем за пример шута, който има своя вродена грозота и вроден афинитет към нея. Той има мъчителния дар сам да бъде смешен и да вижда смешното. Тоя дар шутът контролира и подчинява на своя разум, за да изгради своето остроумие. И когато тоя дар се изплъзне от контрола на ума, остроумието се разпада, престава да действа - то не е вече щит за автора и шутът получава камшичните удари вместо парите и ръкоплясканията. Той трябва да си послужи със своя недъг или дар за изграждането на обществената истина, а не да обслужва своя дар и себе си. Както кучето трябва да си послужи със своя дар да улови заека и да го отнесе на ловджията, а не да го изяде. Как Сервантес би създал Дон Кихот и Санчо, ако сам той не е и едното, и другото, ако не бе отделил със завесата на хумора себе си от двамата герои, които са по най-смешен начин негово раздвоение? Авторът изчезва напълно, за да оживеят героите му.


Тая пълна авторска саможертва го прави вечен. А впрочем самият той лежи в затвора на инквизицията, но неговата лична съдба остава скрита - тя не е смешна и не може да обслужи обществото. Ето една съвършена мярка за хумор и обществено служене! Защо се смеем над тая книга? Смеем се, съпоставяйки единия герой с другия. Но поотделно те не са нито смешни, нито хубави. Така и един факт, едно събитие само по себе си е незначещо. То трябва да бъде съпоставено с един установен в понятията и представите ни обществен порядък, за да го преценим като смешно, грозно и пр.


Карикатурата търси и открива противоречията, абсолютно вярна на диалектическия принцип. Тя винаги доказва истината. Понеже е присъда, тя е задължена, както съдията и прокурорът, да внася в делото всичките достатъчни основания.


Така и карикатуристът внася всичките реални причини и предпоставки в композицията, за да приведе в действие закона, а не личното мнение на съдията или на карикатуриста автор. А законът в случая е установеният обществен морал. Като присъда тая карикатура трябва да бъде безспорна и безапелационна, иначе тя отпада или се превръща в клевета.


Какво ще рече това? Че карикатуристът извън своя дар трябва да притежава пълно знание за обществения живот, явните и скрити фактори на неговото развитие, причините и следствията на събитията, и то в оная мярка и степен, каквито животът на цялото общество изисква за своята сигурност, опазване и развитие. Наивността, незнанието и особено глупостта са абсолютно забранени за карикатуриста. Тези човешки прояви са дори прекрасни в личния живот, търпими в пейзажа, лириката и благочестивите картини - Еразъм написа дори похвала на глупостта, - но карикатуристът е лишен от техния чар: за него те могат да бъдат само обект.


Наивността, незнанието и глупостта предполагат изобщо една сантименталност, една безконтролна емоционалност, която би заляла внезапно процеса на работата. А това е все едно прокурорът и съдията да се разсмеят или разплачат над осъдения. Това робство на карикатуриста към обществената правда прави от него оная мъчителна човешка половина, която непрестанно и потиска, и търси другата. Той е в пълна служба на обществото и неговата личност, всичките му скърби и радости се вливат и прерастват в обществените. За него отделният човек е нито ангел, нито животно, а непрекъснато се мени и уравновесява на обществените везни, следен отблизо от будното око на карикатуриста, който му отнема мира и покоя на всяка установеност и всеки канон.


Не зная дали вие чувствате като мене терора на идеализираната красота например в каменните гръцки богове. Аз неволно сравнявам своето хилаво тяло с тяхното и ме обзема справедлив бунт срещу тях. Моето тяло ми подсказва, че или това е една идеализирана измама, или че аз съм във вечната грозота. Конфликтът между мене и тях е неизбежен и аз не ще унизя себе си, преди да загрозя тях! Защо не ги поставят по обществените градини, паркове и площади? Защото обществото ще реагира по същия начин и поради същите причини. Франция не заболя ли от тая псевдокласическа мания, срещу която воюва Домие със своите изобличителни карикатури? Ето тая безспорна художествена красота се откроява на фона на нашата истина като измама. А измамата е също грозота. Аз съм убеден, че тия богове са се явили на бял свят като бунт срещу съществуващата тогава грозота, като бягство от нея. Колко ли ще е била голяма тя!...


За нея свидетелстват ония малки фигурки в Лувъра, за които споменах.


Карикатуристът отнема част от хармоничната цялост на обекта (човека), като в замяна му придава от своята, насища отнетите свободни валенции с нови - грозни. По такъв начин той го изравнява със себе си, с нас и го поставя дори по-ниско, за да подчертае нашето (на обществото) превъзходство над него и по такъв начин да го направи подсъден. С други думи, загрозява човека не заради самото загрозяване и заради издигане на грозотата в култ и възхвала, а да го приведе и подчини на обществения контрол!


В тоя пункт карикатурата се явява свръхсоциална проява. Тя унижава човека заради общественото спасение. Как става това? Щом една карикатура е предизвикала присмеха на обществото, това значи, че всеки със смеха си е преподписал присъдата над това деяние, което вчера, днес или утре ще бъде и негово собствено, а той го е вече осъдил и ще се пази от подобно действие и от широката обществена присъда.


Карикатурата има най-широк обсег на действие. Всяка човешка проява, дори най-интимната, има своя корен и своето отражение в общественото развитие. Ние не можем да изброим областите ù, защото действителността е "една безкрайна плетеница от подробности", както казва Стендал, а карикатурата е по-бърза, по-находчива и изненадваща от нашето нормално умуване и лениво мислене.


Вие сте гледали много карикатури и сте изненадани от сюжетното ù многообразие. Защо е това сюжетно богатство у нея, за разлика от живописта? Карикатурата не може да се задоволи с обективния факт, с простото, вярно и точно наблюдение на обективната даденост - тя не търси дълго и изчерпателно неговото състояние, не установява трайните живописни, пространствени и колоритни стойности като живописта.


Тя дори не разказва събитието като илюстрацията, макар че си служи със средствата и на живописта, и на илюстрацията. Тя търси противоречията и от тях изгражда едно ново събитие! За всяко противоречие е нужно действие, събитие, движение и тя създава действие дори от самия покой, за да изтръгне конфликта от него. Всъщност тя не получава сюжета отвън: идеята и композицията се раждат в ума на автора - това е един полулитературен, полупластичен образ, който се осъществява в карикатурата и който ние напразно ще търсим вън в живота. Отвън тя получава известни данни - форми, действащи лица, типове, обстановки, но всичко това се претопява в нейната много сложна алхимична лаборатория по начин такъв, че ние се сдобиваме с един съвършено нов вид художествено произведение, изразяващо една пълна истина, без самото то да е истинско.


Например аз съчетавам куче и човек, но не като си служа със съответните им половини - като кентаврите или египетските богове, - а като смесвам двете същества до пълното им изчезване и преливане едно в друго, за да се получи нещо трето, съвсем нов животински вид.


Какво именно получавам? Кучи син - едно словесно определение на една грозна човешка проява. Или съчетавам по същия начин човек с магаре, за да осмея и изразя магарешката философия или философската магария. Изобразявам вдетинен човек, като съчетавам старец с дете... Къде в живота е възможно това? То обаче е възможно за карикатурата и за словото, с което тя има повече допирни точки, макар че си служи със средствата на изобразителното изкуство.


В това отношение нейната свобода и сила са безгранични, както е безгранична силата на безстрастния ритъм в орнамента. Затова, предполагам, Лев Толстой е определил тия две изкуства за първи. Карикатурата като пълно претворяване и орнамента - като неотслабващ безкраен ритъм.


Забележително е, че хуморът (присмехът), шевицата (орнаментът) и песенният ритъм са основата на народното творчество. Всеки народ има свой хумор, своя украса и свой ритъм, които заедно създават (обособяват) неговия стил. Интересна тема за изследване. Както орнаментът, така и карикатурата (хуморът) не са емоционални. Колкото и спонтанно да се ражда остроумието, то идва по умозрителен път. Авторът изнасилва своето непосредствено чувство и го подчинява на критичната мярка, строго контролирана от съображенията на разума, за да нанесе удара на присмеха, укора или загрозяването - точно според мярката, според данните по делото, както гласи съдебният израз.


Карикатурата се движи от лекия невинен хумор и дружеския шарж, през сериозния присмех и сатирата, до пълния унищожаващ и убийствен сарказъм. Това зависи както от темперамента и качествата на автора, така и от важността и значението на събитието за обществото. Но във всички случаи, каквито и да са сюжетът и темата, същественият елемент и център на тежестта в карикатурата е човекът. И за да бъде тя въздействаща, тоя човек трябва да бъде действителен, вероятен, правдоподобен - да бъде някой, а не някой си, което ще рече "никой".


А обикновено героят на карикатурата е действително лице - извършител на събитието: Иван или Драган, определен обществен деятел, владика, цар, автор на драма, шеф на учреждение. Въобще личността трябва да бъде известна, позната на обществото, която да може да понесе присмеха и отговорността, както и да може да се брани и защитава. Измислените герои не обслужват карикатурата, нито обществото.


Тя става неубедителна: нямаща в себе си живия човек, който да свидетелства за нейната истинност, тя отпада от вниманието на живия зрител, който търси там врага си или себе си, а не само идеите и словесното им обяснение. Общественият враг трябва да бъде ясно показан на обществото като тип, неговото деяние, престъпление - за да знае то кого и защо присъжда.


В един добре нарисуван действителен човек с ясно подчертан характер, типизиран умело и съобразен със събитието, се крие неподозирана сила и убедителност. Никаква гениална измислица не може да замени простата и неповторима жизнена правда.


Такъв жив, определен човек дава живота на картината, той свидетелства с живото си присъствие за нейната истинност. Това особено важи за карикатурата. Истинни и правдиви трябва да бъдат и неодушевените предмети, архитектурата, аксесоарите, природата, дърветата, уредите, които много по-малко от човека могат да понесат промени и осакатявания, защото нямат никаква вина. Може да се смята в упадък оная карикатура, в която действителният човек липсва. От доста време нашата карикатура е в такъв упадък. Всичките ù герои са "никой си"! Тя не може да създаде - с малки изключения - типове, които да изразяват обществените, класовите и политическите конфлик­ти.


Направиха се опити, които заглъхнаха. За да продължи живота си, карикатурата ни трябва да се подхрани с истински, действителни личности, общественици и познати на обществото лица. Иначе тя ще заприлича на сварена от камъче чорба.


Карикатурата черпи идеите, сюжета и темата си направо от живота, от действителните факти в обществения, политически, стопански и битов живот. Тя следва отблизо факта, случката, събитието, без които тя е немислима. Винаги актуална, будна и подвижна, тя прониква всестранно в живота и ставайки пълен негов изразител, се превръща в богата съкровищница на знание за народа и епохата.


Черната тетрадка
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Своята мъдрост, остроумие, дух и философия тя черпи от мъдростта, хумора и духа на своя народ и от идеите на своето време.


А изразните средства търси и намира в живописта, графиката и скулптурата. Тя овладява и доразвива с оглед на своите цели и задачи пластическите възможности на изобразителното изкуство. Тя овладява със сръчността на зрял художник композицията, фигурите в пространството, движението, действието на героите, тяхната битова и психологическа правдоподобност и особеност, простата категорична яснота както на действието, така и на изразните средства. Така карикатурата прераства в едно пълно, богато и завършено изобразително изкуство.


Разбира се, тия мои мисли се отнасят както до малката, до дребната, ежедневната карикатура, която изчезва с броя на вестника, така и до делото на големите нейни представители като Доре, Домие и Кукриникси.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (46)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4197 Неутрално

  Карикатурата, изразяваща приключването на бюджета, е сякаш писана по мярката на днешното управление на успелия млад мъж - дори животинските черти съвпадат на 100 %......

 2. 2 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4197 Неутрално

  " По време на Царска България, както и по време на социализма, той е бил постоянно следен от службите като опозиционер и класов враг."

  Малко са тези, които са неудобни за ВСЕКИ обществен строй ! Толкова пък по - ценно е тяхното творчество за цялото ни общество, осмиващо долното, подлото и жалкото във всеки един момент от съществуването му ! Илия Бешков си остава еталон за почтенност и съхранено човешко достойнство с будна съвест и търсеща истината натура, неподвластна на превратностите на времето !

 3. 3 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1837 Неутрално

  Бешков-изключително светла и ренесансова личност.
  Много таланти и един много силен характер в една личност.
  "Черните тетрадки" са нещо удивително!
  Уважение!

 4. 4 Профил на sbaleev
  sbaleev
  Рейтинг: 150 Неутрално
 5. 5 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4486 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Отлично, "Изток - Запад".
  Браво.
  Велик Илия Бешков.

  Не бъркаме с "Бежков".

  Сериозно.
  Дано "Изток - Запад" просвещава и Изтока, и Запада.
  С предводи на (почти) всички езици.
  Илия Бешков заслужава.

  пп
  ние не, дорде историята, след век, не рече

  "Хуморът е абсолютна свобода.
  Той обезвредява престъпника. [...]
  Ако една карикатура е била вярна за 1953 г., тя ще е вярна и за 1957 г."

  Това са думи на Илия Бешков - художник, карикатурист, преподавател, музикант.
  Тази година се навършват 120 години от рождението му.
  По този повод издателство "Изток - Запад" събра
  400 негови карикатури в луксозен том, озаглавен

  "Не се наказва вината, а куражът""

 6. 6 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2924 Неутрално

  Хубава карикатура за нравите на фашисткото усвояване от бюджета през 1933 г., с което Бешков е строшил зъбите на днешните фашаги, неофашаги и профашаги, че при фашизма в България всичко е било демократично и не се е крадяло...

  ---------
  А какво разбрах ДНЕС...
  Разрових се в Интернетя заради вази...

  На Бешков брат му участвал в правителството на Добри Божилов, които били осъдени от Народния съд и разстреляни, присъдата е отменена 1996...

  Иван Бешков
  https://bg.wikipedia.org/wiki/Иван_Бешков

  Добри Божилов - интересно с кои се е срещал Хитлер в разгара на 2СВ
  Добри Божилов на среща с Адолф Хитлер (10 ноември 1943 г.)
  https://bg.wikipedia.org/wiki/Добри_Божилов #/media/Файл:Dobri_Bozhilov2.png

 7. 7 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2924 Неутрално

  До коментар [#6] от "Аскет":

  Да не пропуснете!

  През 1940 година отново е избран за народен представител, като през 1943 година е сред 43-те депутати, подписали протестното писмо в защита на българските евреи.

  https://bg.wikipedia.org/wiki/Иван_Бешков

 8. 8 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3318 Неутрално

  До коментар [#6] от "Аскет":.....А какво разбрах ДНЕС
  >>>> Аз пък разбрах нещо друго интересно за Бешков. Мимоходом е споменат учителя на Бешков Ракитин. Той се оказа известен поет, който даже е бил преведен на френски.
  Тъжна е неговата съдба. Интригите на военни чиновници го довеждат до самоубийство.
  Наклепали го, че като директор на Военно историческия музей бил продал на румънците военна карта.Ето тук за него:
  https://bit.ly/3qpHT7g
  Никола Ракитин е псевдоним на поета Никола Василев Панчев, един от най-нежните лирици в литературата ни, често сравняван с Николай Лилиев...Учителските години в Плевен са и много плодотворни за Ракитин. Издава книги почти всяка година, през 1923-а дори пет...Учениците му го обожават, той ги пленява със словото си. За двайсет и пет годишния му творчески юбилей Илия Бешков, негов възпитаник и след това близък другар, му подарява карикатура и стихотворение.
  През 1929 г. в Плевен гостува известният тогава руски поет Константин Балмонт. Той е толкова впечатлен от поезията на Ракитин, че по-късно започва да превежда стиховете му и ги публикува в емигрантските руски издания...Често в Плевен му гостуват Людмил Стоянов и съпругата му Мария Грубешлиева, Дора Габе, Калина Малина, Николай Лилиев, Ангел Каралийчев, Димитър Панталеев, които той черпи с превъзходно домашно червено вино...
  ".....Оставиха един от най-големите български поети да се хвърли под колелата на влака, за да се избави от завист, клевети и глад”, възмущава се лирикът Кирил Христов"

 9. 9 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3338 Весело

  До коментар [#6] от "Аскет":

  ."....... фашаги, неофашаги и профашаги, че при фашизма в България всичко е било демократично и не се е крадяло.."

  Много фашаги бе колега?! Да не сме в "На секи километър"?!

  klimentm
 10. 10 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4486 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Нищо интересно,
  в сравнение с Ваш фашистки напън в 1923
  против Европейското Християнско Царство България.

  Хитлер беше продукт на ком соц фашизма на Маркс Ленин Сталин
  КП на СС.

  В 1939 фашистко Политбюро на КП на СС ползва продукта
  с цел да заграби Европа, с цел крайна:
  Глобална компартийна фашистка диктатура.

  Против Полша и пр. и пр. и пр и пр.

  В 1942 Хитлер, видел се впримчен в вероломен нео ромски пакт pax romana,
  нахлу в СССР и обърна милиони фашисти в "анти".

  Затова Гитлеру должите вечная благадарност...
  Под сурдинка, пръдлявейки миризляви звуци.

  Като да в Партията немахте класов враг с билет Партиен.
  Другароядци сте вий.
  С каскетите, "аскети"

  До коментар [#6] от "Аскет":

  Иван Бешков
  https://bg.wikipedia.org/wiki/Иван_Бешков

  Добри Божилов - интересно с кои се е срещал Хитлер в разгара на 2СВ
  Добри Божилов на среща с Адолф Хитлер (10 ноември 1943 г.)

  https://bg.wikipedia.org/wiki/Добри_Божилов #/media/Файл:Dobri_Bozhilov2.png

 11. 11 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4784 Неутрално

  Преведено от английски-Кукриниците бяха трима карикатуристи / карикатуристи в СССР с разпознаваем стил. «Kukryniksy» е събирателно име, произлизащо от комбинираните имена на трима карикатуристи Порфири Крилов и Николай Соколов, които са се срещали във ВХУТЕМАС, московска художествена школа, в началото на 20-те години на 20-ти век.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 12. 12 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2924 Неутрално

  С каскетите
  —цитат от коментар 10 на dnevnikar

  Винаги съм се кефил как фашагите, неофашагите и профашагите храчите по Великия Братски Британски Народ с неговите каскети, понеже Великият Братски Британски Народ, турнал КАТО ЕДИН каскета, разказал играта на фашагите, неофашагите и профашагите...

  Прилагам следното доказателство!

  Sheffield United v Bury (1902)
  https://youtu.be/UZuq8d923mc?t=8

 13. 13 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1144 Неутрално

  “ Засегнатите от карикатурата знаят, че това е истината, затова и наказват куража, че си я показал.”
  ——
  Хм. Може ли това да се приеме като принцип? ... и да се екстраполира към по-ново време? Като, да речем: Je suis Charlie... със сичко, което включва ... и това примерно:
  https://www.cnn.com/2016/01/14/europe/france-charlie-hebdo-aylan-kurdi/index.html
  ?

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 14. 14 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1868 Любопитно

  Още един аспект от творчеството на Илия Бешков:

  "...„Православна“ Русия води единадесет „освободителни“ войни, за да завоюва Полша, България и Турция, и като не успя – това правоверно православие бе заменено за 24 часа с болшевизъм, с атеистично православие, което започна нови „освободителни“ войни срещу България, Полша, Турция… и целия свят. Христос бе заменен със Сталин (досега успешно!). Иконките под ризите на мужика са заменени със Сталин, без да се е извършила някаква промяна в мозъка му. Църквите са пълни с „богомолци“ и всички те любят всеотдайно своя вожд и баща на човечеството, който е първият, откритият и най-ожесточеният хулител на Бога и Христа. Това би могло да се дължи на едно разюздано свободомислие, ако русинът можеше да мисли, но той е негоден за мислене – този процес за него е приключен или не е започнал.

  Един познат русин, избягал от революцията, поет, пушкинист, интелигентен и неокачествим мерзавец, идва редовно у дома, когато не успявам да се прикрия. Той се хвърля върху мен с християнско целувание, но не целува, а ме заставя да го целувам аз и то три пъти по трите от безбройните негови страни. Каква е тази отвратителна нужда. След напиването му, на тръгване той пристъпва към мен и ме хапе. Каква вулгарна нужда е пък тази? Напоследък изостави разговорите за Бога, стана болшевик, лектор по сталинизъм. И продължава да идва и да ме хапе…

  Кой е опорочил това нещастно същество? – то не е било никъде, освен в Русия. Та където и да е, то носи своята родна атмосфера – една ужасяваща глутница от бесове, които крещят думи от Пушкин, Блок, Достоевски, Маяковски, цитати от Ленин.

  Кому е нужно всичко това, освен на руснака, да се хвали, да дотяга и да заплашва света. Ако това е от полза, човек не би пропуснал да го вземе. Ако дори за самия руски човек е от полза, щеше да е налице резултат някакъв – но там, в душата на този нещастен човек, грозотата се наслагва всеки ден.

  Кой народ се е хвалил така нахално с едно православие, взето назаем, с една азбука, подарена му от българите, със социалистически атеизъм, взет от немския евреин Маркс, с поети от Абисиния и Шотландия, с художник (да речем Репин), чиято картина, изнесена от Русия, струва само разноските по превоза? Това се отнася до цялата руска живопис и не става дума за някакво майсторство, а за това, че в картината неизбежно се отразява същината на русина: лъжлив, нескромен, развратен, преднамерен. Русинът няма духовно състояние. Той писа по подражание дълго време за Бога и светия Дух, докато убеди и света, и себе си, че му липсва. От 30 години крещи за социализъм и труд, справедливост, правда, мир и благоденствие, за световно водачество, докато убеди света, че всичко това е пълна негова липса. Русинът е въобще нуждаещ се – той няма дар и когато е дълбоко убеден, че дава – той всъщност взема, защото откъде ще вземе бездарният, за да даде? Защо русинът отрече с новата си материалистическа идеология (по-право религия) дара Божий, именно защото му липсва. Та дарът Божий наистина не съществува за русина и у русина, и той излишно бе задължен и обременен с Него от властническата руска църква. Дарът Божий изисква боязън и смирение, а русинът е годен за животински страх и дързост.

  „Ради Христа“ – казва вярващият русин, прекръства се, убива с нож заспалия си приятел, взема му часовника и заминава. Продава часовника, напива се и плаче неудържимо за приятеля си, за да се похвали с него, със сълзите си, с „голямата“ си съвест, да се похвали, и то пред целия свят, със своята мерзост, с безкрайната си богата „душевна“ амплитуда. Това е огромното туловище на руския ихтиозавър с мъничка глава – ехидна и зла.

  „За Сталин!“ – казва сегашният русин, взима ти венчалния пръстен и часовника и заминава без изражение, без срам, без злина дори. Среща другиго, който се оказва без часовник. Русинът изважда десет часовника, които цъкат весело и безразборно в шепите му, и предлага настойчиво, с дълбоко осъзната добронамереност, да си избере който желае часовник. Трогателно! Горкият русин, той няма друго съзнание, освен на обиран и обирач. Между тези две фази стои неизбежното напиване – бързо, стихийно „до чертого“. Тогава той заплашва, хвали се и безутешно плаче."

  Когда мужчина не способен любить женщину, он начинает любить что попало: Родину, партию, профессию и пельмени...
 15. 15 Профил на Шакир Зулов
  Шакир Зулов
  Рейтинг: 22 Неутрално

  Бешков е бил либерал.
  Уважение!🐵

  Много съм прост
 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на kvt10319485
  kvt10319485
  Рейтинг: 242 Неутрално
 18. 18 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4027 Неутрално

  До коментар [#11] от "КМЕТ В СЯНКА":

  На времето, "Крокодил" пускаше тяхни карикатури по страниците си. Имаха и една поредица наречена "крокодилчета", с невероятни карикатури на злободневни теми. А Бешков си остава класика и е актуален и до днес, с героите, които осмива.

 19. 19 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3120 Неутрално

  До коментар [#17] от "kvt10319485":

  От ФБ подбрано разбира се

  https://kultura.bg/web/черната-тетрадка/

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 20. 20 Профил на Ефтимъ Кировъ
  Ефтимъ Кировъ
  Рейтинг: 45 Неутрално

  До коментар [#12] от "Аскет":

  Предвид инфантилното плюене на термини,резултат на десетки години марксистко (от изток и от запад) "образование", изразяващо се в зубрене на дати за отечествени воини, холокаусти, сапуни и абажури от еврейска кожа отново трябва да разяснявам, че фашизъм е имало само в Италия между 1922 и 1943 (1945 в Северна Италия).

  Фашизъм никога не е имало в Германия, където е царял националсоциализъм, още по-малко пък в България,гдето има авторитарен режим. Все пак ясно е че има прилики между германския националсоциализъм и италианския фашизъм, но както има и прилики има и фундаментални разлики-напирмер въпросът за расата, който е ключов за националсоциализма-отсъства в фашистка Италия чак до 1938 (когато са накарани да приемат расистки закони с "манифеста за расата"). Нещо повече в Фашистката национална партия най-спокойно и официално си членуват италиански евреи още от началото на похода към Рим...

  Ясно е че думата "фашизъм" днес е изцяло лишена от смисъл и най-смешното е как се употребява и от леви и "десни", които едни други се наричат "фашисти".

  Няма да сравнявм въобще Хитлер и Мусолини със Сталин, понеже голямата част от българското население беше зомбирано с отечествени войни и смятат че московците са му някакви освободители, смятат се за роби и земевладелци едновременно (такива са били според родната историческа наука до 1878), ползват трамваи-а плюят Цар Фердинанд, създават македонци в Пиринско (посредством БРП/комунисити/,а днес казват че няма македонци и т.н. и т.н....

  Все пак ако приемем че Хитлер е "фашист", в името на дискусията, дори да приемем че холокасутерския наратив е верен-пак излиза,че фашизма е много по-малко зло от днешното управление на държавици като...Великобритания , Франция,( Русия и Китай няма какво да ги коментираме, там от край време си е заповед,кръгом изпълнявай) посраната ФРГ и прочие и прочие "модели на свободата и демокрацията“

  Убиеца Хитлер никога не е забранявал свободното движение на хората в неговата диктатура. Няма никакъв спор,че холокауста и да е басня и да не е , националсоциалистите тормозеха много от свободите на хората-правеха свинщини като горене на книги, концлагери,принудителен труд и т.н....НО никой не е те е задължавал да седиш у вас и да коладиш съседа си дали е излязъл за 20 мин в градината на двора си(както става днес във Великобритания и което си е доста съветски модел).

 21. 21 Профил на Ефтимъ Кировъ
  Ефтимъ Кировъ
  Рейтинг: 45 Неутрално

  P.S. Още нещо за паляците, които борят фашизЪма.

  Из "свободна' Франция приемат закон, който криминализира снимането на жандари. В същото време,държавата те наблюдава 24/7.
  Въобще "свободния" свят се връща към мракобесни приоми, правейки от органите на сигурността нещо като средновековни пазачи на крепостни градове.

  Маскирането на децата ни показва, кои са истинските фашисти (ако приемем че фашизъм по модерна "дефиници" означава банда тирани, които тормозят населението си).

 22. 22 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 511 Неутрално

  "Карикатурата е най-популярното и достъпно от изобразителните изкуства."

  Мислите на автори като Бешков трябва да бъдат представяни и обяснявани от изкуствоведи, а не просто да се копират и пускат на масовата публика. Защото Бешков е творил в друго време.
  Днес най-популярни и достъпни са приложните изкуства, които също са част от изобразителното: многобройните десени на платове и тапети, печатни и бродирани надписи по конфекцията, гипсови орнаменти, всякакви украсени предмети за бита, милиардите дребни сувенири и т.н.
  Отделно, че фотографията отдавна е масова и също може да бъде практикувана изкусно, затова днес говорим за визуални изкуства, а не за старата тясна дефиниция на изобразителното.

 23. 23 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 738 Неутрално

  Още един аспект от творчеството на Илия Бешков:"...„Православна“ Русия води единадесет „освободителни“ войни, за да завоюва Полша, България и Турция, и като не успя – това правоверно православие бе заменено за 24 часа с болшевизъм, с атеистично православие, което започна нови „освободителни“ войни срещу България, Полша, Турция… и целия свят. "
  —цитат от коментар 14 на mitko11

  „Русия няма да има и никога не е имала такива ненавистници, завистници, клеветници и дори откровени врагове като всички тези славянски племена, щом Русия ги освободи, а Европа се съгласи да ги признае за освободени!. Те със сигурност ще започнат с това, че вътре в себе си, ако не направо на глас, ще заявят пред себе си и ще се самоубедят, че не дължат на Русия ни най-малка благодарност, а напротив, че едва са избягали от стремежа за власт на Русия при сключването на мира с намесата на европейски концерт, а ако не се намеси Европа, Русия веднага ще ги погълне. Те ще демонстрират благосклонност към европейските държави, ще клеветят Русия, ще праввят интриги срещу нея. Разбира се, в момента на сериозна опасност те със сигурност ще се обърнат за помощ към Русия.
  Фьодор Достоевски, 1877.
  Голям гений е Бешков, така е, щом е русофоб.

  Свободата, Санчо...
 24. 24 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 738 Неутрално

  За освободените славяни ще бъде особено приятно да говорят и да тръбят на целия свят, че са образовани племена, способни на най-високата европейска култура, докато Русия е варварска страна, мрачен северен колос, дори не чиста славянска кръв, гонител и ненавистник на европейската цивилизация.
  Без значение как тези славяни ни мразят, обиждат и клеветят в Европа, флиртувайки с нея и я уверявайки в любов, но те винаги ще усещат инстинктивно (разбира се, в момент на беда, а не по-рано), че Европа е естествен враг на тяхното единство, че ако те съществуват в света, причината е разбира се, защото има огромен магнит - Русия, която, неудържимо привлича всички тях към себе си, като по този начин ги обединява в тяхната цялост.
  Фьодор Достоевски, 1877

  Свободата, Санчо...
 25. 25 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 686 Неутрално

  До коментар [#6] от "Аскет":."....... фашаги, неофашаги и профашаги, че при фашизма в България всичко е било демократично и не се е крадяло.."Много фашаги бе колега?! Да не сме в "На секи километър"?!
  —цитат от коментар 9 на klimentm


  Повечето не сме. За разлика от болшевишкия изтърсак, перверзно нарекъл се аскет.

 26. 26 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 686 Неутрално

  До коментар [#13] от "Gretel":

  Защо не?

 27. 27 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 511 Неутрално

  До коментар [#23] от "Bornagain":

  ще заявят пред себе си и ще се самоубедят, че не дължат на Русия ни най-малка благодарност
  —цитат от коментар 23 на Bornagain


  При положение, че в България е пълно с музеи и паметници за Руско-турската война от 1877-1878; при положение, че има безброй именувани улици, булеварди, площади, села и градове на руски военни и дипломати и така е било при всяка власт в последните 140 години; да цитираш грешните прогнози на Достоевски е най-малкото неуместно.
  Да не забравяме и кога започват антируските настроения – когато Русия ни изоставя през 1885. Защото нейна грижа е била и все още са сърбите, а не българите.

  Запитай се: защо Русия не е освободила поне част от българите в предните победни руско-турски войни, когато пак успешно е гонила турците от българска територия?

 28. 28 Профил на lci18694615
  lci18694615
  Рейтинг: 8 Любопитно

  Щастливеца до ГЕРБО-ГАНЬОВЦИ:Па и мене нали ми се иска - я депутат да ме изберат, я кмет. Келепир има в тия работи.Хората пара натрупаха, ти знаеш ли?... Да ви е честита новата КОНСТИТУЦИЯ - МАГАРЕШКИ!...

 29. 29 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1093 Неутрално

  До коментар [#1] от "samoedin":

  Или иначе казано, нищо ново под слънцето.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 30. 30 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1093 Неутрално

  Няма какво да се коментират гении които на никого не са се кланяли.
  Дълбок поклон!
  Единствена забележка до автора на статията-

  "А хуморът (смехът) е също така необясним - нито физиологически, нито философски! Ние знаем, че само човекът се смее и само човекът е смешен..."

  Това не е вярно.Доказано!
  https://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150610161700.htm

  Човекоподобните също се смеят. Това, че се възприемаме като уникални, ни пречи много да се вгледаме в същността си. Ние не сме уникални. Произхождаме и сме част от живота на тази планета.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 31. 31 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3318 Неутрално

  До коментар [#14] от "mitko11":
  Снощи бях много учуден и даже леко разтревожен, че не виждам любимия за форумните русомрази запис от Черната тетрадка. Днес всичко е както трябва да бъде и плюсовете валят като из ведро:).
  Аз пък да цитирам пак нещо от Бешков, от същата тази тетрадка, която при желание може и за българофобско да се квалифицира:
  "...Размислям върху омразата. Слушал съм много познати и приятели дори да изказват омразата си към някого. "Да ми падне, ще го режа парче по парче и няма да го дам и да го отстъпя другиму – аз ще го убия. "Със зъби ще го разкъсам и ще изпия кръвта му." И то показват с ръце и зъби как ще стане това и погледът им е такъв, сякаш виждат това страшно действие.
  Ужасената ми мисъл прониква дълбоко и нашироко нашата земя и видях тази омраза навсякъде; в паметта ми възкръснаха хиляди събития, плод на тази омраза. Всичко, което смятах за гняв, буйност, глупост и дивотия, сега го виждам като студена, дълбока и зловеща омраза. Спомням си от дете направените магии, поливките, тъмните заклинания, завързаните червени конци по плетищата и портите, зеленооките погледи на магьосниците, писъците на майки и деца нощем – всичко това целеше смъртта на някой човек, смърт, която ненаситната и непреодолима омраза изискваше.
  Покойната ми сестра бе изоставена от своя годеник. Тя всяка нощ излизаше до един плет, прогнил и обрасъл с миризлив бурен, и започваше да клати плета със страшни думи-заклинания:" Както клатя плета, така да се разклати земята под него, да се провали в нея" Очите ѝ странно проблясваха в нощта. Аз чаках търпеливо малко настрана. Тя ме вземаше, защото се боеше сама от тъмното. Измина доста време – години няколко, и тя един ден ми каза: "Илийчо, кака, оня умре!"
  Но едва сега разбирам целия ужас на тези събития, които навремето възприемах като чудновата шега или несериозно поведение на неуки хора."
  https://www.dnevnik.bg/analizi/2017/10/08/3052802_mirizliviiat_buren_na_zlobata/

 32. 32 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3318 Неутрално

  До коментар [#19] от "дерибеев": Това също го прочетох с голям интерес снощи. Ето един цитат:"........ Спомних си предупреждението на скулптора Стоян Конаклиев (мой земляк, приятел на баща ми). Преди години, когато започвах изследванията си върху творчеството на Бешков, бай Стоян добронамерено ме съветваше да се откажа. Той ми каза: „Трудна работа е Бешков! Необозрима мисъл! Веднъж го чух да доказва защо човек трябва да се рисува от главата. От нея трябва да се започва, защото човекът е носител на висша духовност. Стреми се към небето. Друг път Бешков пак така вдъхновено убеди компанията, която затаила дъх го слушаше, че човек трябва да се рисува, здраво стъпил на земята. От краката, към главата! Защото човек е преди всичко земно същество! И в двата случая беше убедителен, логичен!”

 33. 33 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3120 Весело

  До коментар [#32] от "тулса":

  Като ти казват, че си стар комунист..... четеш наред. Съвременното демократично бъдеще има нужда единствено от подбрани цитати. Желателно от ФБ. С "цитати" от Вазов, Левски... успяха. Поздрави.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 34. 34 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3318 Неутрално

  До коментар [#33] от "дерибеев":Като ти казват, че си стар комунист..
  >>> Така и не успях да се влея в славните редици на Партията на целия народ. Много навалица, много нещо беше...а после, стана каквато стана.:(

 35. 35 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 738 Неутрално

  До коментар [#23] от "Bornagain":Запитай се: защо Русия не е освободила поне част от българите в предните победни руско-турски войни, когато пак успешно е гонила турците от българска територия?
  —цитат от коментар 27 на tamada

  Запитай се, защо никой от великите "демокрации" не си мръдна пръста поне малко да облекчи положението на българите, камо ли да им направи нова държава, както направи Русия? И помисли кои бяха най-големите търговци на роби и безскрупулни убийци на индианци, индийци, аборигени, конгоанци, китайци в Опиумните войни и т.н. през "успешните" колониални войни на запада. Не сали превъзнясаните само в България "западняци", особено американците, които медиите у нас, включително и Дневник представят с ранг на богове.

  Свободата, Санчо...
 36. 36 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1144 Неутрално

  До коментар [#26] от "ivangabrovo":

  “ Защо не?“
  ——
  Вие кажете. Аз не виждам причина. Истината е обикновено нелицеприятна, карикатурата - грозна, а комбинацията им —обидна

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 37. 37 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1128 Неутрално

  До коментар [#35] от "Bornagain":

  "Запитай се, защо никой от великите "демокрации" не си мръдна пръста поне малко да облекчи положението на българите, камо ли да им направи нова държава, както направи Русия?"

  Ако не е била великата демокрация Америка, след Първата световна война България нямаше да я има: щяла е да бъде разделена между съседните държави. Както впрочем и Албания.

 38. 38 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4278 Неутрално

  До коментар [#32] от "тулса":

  Погледнах и аз текста на Мария Овчарова, от който цитираш. Общо взето мисля, че малцина са имали възможността да общуват с надарени артисти и да разберат постоянното търсене и безпокойство в душите им, лутането, та и до голяма степен желанието да убедят света в уникалността си. Безспорно Илия Бешков е много талантлив. Такъв е бил и брат му, докторът по финанси Иван Бешков, който, според художника, прави грешна стъпка като влиза 1943 г в кабинета на Божилов, за което е убит от комунистите на 1 февфуари 1945 г., нещо което Илия Бешков преживява до края на дните си.
  Но, нека погледнем този цитат който така добре илюстрира същностен момент от психиката на професор Илия Бешков:

  "Иван Фунев, скулпторът, наричаше свойски художника „Бешката”. Чудил се е какво толкова говори „Бешката”, че около него винаги има хора, които го следват и го слушат захласнати. Решил и той да чуе. В някаква изложба Бешков разпалено говори, крачи из залата, сочи картини, жестикулира и народът се блъска, всичко иска да чуе… Фунев се доближил… Бешков отричал живописта на германци и руснаци… И т.н. Неочаквано един човек от групата изказал някакво мнение. Бешков внимателно слушал, после помълчал и казал: „Прав сте! Но защо ми развалихте хубавото?”
  https://kultura.bg/web/черната-тетрадка/

 39. 39 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 738 Неутрално

  До коментар [#35] от "Bornagain":"Запитай се, защо никой от великите "демокрации" не си мръдна пръста поне малко да облекчи положението на българите, камо ли да им направи нова държава, както направи Русия?"Ако не е била великата демокрация Америка, след Първата световна война България нямаше да я има: щяла е да бъде разделена между съседните държави. Както впрочем и Албания.
  —цитат от коментар 37 на evpetra

  Глупости, нито една национална държава от загубилите Първата световна война не е изчезнала, напротив. Но ти куца логиката - ако Русия не беше създала третата българска държава със силата на руското оръжие, то България прсто нямаше да я има камо ли американците да ни "спасяват". Новата история на България започва по волята на Русия, колкото и да не им се харесва на различните фондации и фондове за "демокрация".

  Свободата, Санчо...
 40. 40 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3318 Неутрално

  До коментар [#39] от "Bornagain":...то България прсто нямаше да я има камо ли американците да ни "спасяват" >>> Американците не са ни спасявали и изобщо с голям зор са ги накарали изобщо да се включат във войната. Идеите на американския президент за създаване на Лига на нациите не са били приети от американския истеблишмънт и той умира разочарован.
  Отделно, че почнаха да го обвиняват и в расизъм и политика на връщане на сегрегацията в държавната администрация по негово време..
  Да добавя и въведените имиграционни изменения/квоти по време на следващия президент, които силно са ограничавали имиграцията на разни.. изостанали народи от Южна Европа: италианци, гърци , югославяни, българи. Някой ако си мисли, че Хитлер е нямало от кого да се учи, малко се лъже:)

 41. 41 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3318 Неутрално

  Да уточня, че горе става дума за Уудроу Уилсън, един от най- образованите и интелектуални президенти в американската история.

 42. 42 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 511 Неутрално

  До коментар [#35] от "Bornagain":

  Запитай се, защо никой от великите "демокрации" не си мръдна пръста поне малко да облекчи положението на българите, камо ли да им направи нова държава, както направи Русия?
  —цитат от коментар 35 на Bornagain


  Какви европейски демокрации е имало преди 19 век и преди това бе, лъжец? Ако не броим малката Швейцария, едва Третата френска република успява да се задържи и то тя е от 1870 – малко преди Руско-турската война.

  Няма защо да се питам. Тук много пъти сме коментирали и Владислав Варненчик, и Свещените лиги срещу Османската империя, и участието им в Чипровското въстание, и западната помощ в Гръцката освободителна война, и т.н.
  Отделно, че самите европейци дълго време воюват срещу Османската империя защото тя на запад стига почти до Триест, а на север обхваща Унгария и Молдова, даже на два пъти стига до Виена? Леополд I, а после и Карл VI правят именно това, което прави по същото вревме и Русия – настъпват срещу османците. Само че докато Русия просто иска да излезе на Черно море, австрийците водят религиозна война юг от Дунав за освобождаване на християните.
  Отделно, че междувременно самата Европа е разкъсвана от въстания, войни и революции, та си има достатъчно свои проблеми.

  Все събития, които или не знаеш, или се преструваш, че не знаеш.

  Не сали превъзнясаните само в България "западняци", особено американците, които медиите у нас, включително и Дневник представят с ранг на богове.
  —цитат от коментар 35 на Bornagain


  Кога пък "Дневник" е превъзнасял западняците и конкретно американците? Или пък някоя друга значима медия? Че у нас и в опозиционните, и в правителствените медии е пълно със статии за проблемите в Западна Европа и САЩ, включително за проблеми и бюрокрация в ЕС. Особено пък през последните 10 години – икономически кризи, финансови дългови кризи, политически кризи, падащи правителства, расови безредици, бунтове заради лошо управление, корупция, настъпващ популизъм, неонацизъм в полицията и въоръжените сили, тотална неподготвеност за пандемията и т.н.

  Айде покажи поне десетина статии на Дневник от последните 20 години, в които да личи някакво превъзнасяне!
  Мръсен лъжец!

 43. 43 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 511 Неутрално

  До коментар [#39] от "Bornagain":

  ... ако Русия не беше създала третата българска държава със силата на руското оръжие, то България прсто нямаше да я има
  —цитат от коментар 39 на Bornagain


  Ако Русия не се беше противила на Съединението и не ни беше изоставила, то днес нямаше да се гордеем с отминалата сила на българското оръжие. :)

  А България щеше да я има при всяко положение. Има я оттогава, защото Османската империя загнива и постепенно всички се настройват срещу нея, а не защото Русия била много силна, нито пък защото е преливала от любов към нас.

 44. 44 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3318 Весело

  До коментар [#42] от "tamada":Мръсен лъжец!
  >>> The real McCoy:)

 45. 45 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 511 Неутрално

  До коментар [#44] от "тулса":

  До коментар [#42] от "tamada": Мръсен лъжец!>>> The real McCoy:)
  —цитат от коментар 44 на тулса


  Нямаше нужда да се обаждаш. Теб те знаем – защитник на лъжите на Карабастуна, който манипулира българската история, понеже видиш ли, така било патриотично!
  https://www.dnevnik.bg/ot_vas/novini_ot_vas/2020/12/14/4151050_nai-staroto_durvo_v_evropa/

 46. 46 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4486 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Велик Илия.
  Бешков!

  И Благоев и Раковски и Апостолът Левски...

  Бешков е проникновен хуманистичен психолог.
  И ветеринарен ;)

  пп
  Леко расистки, но между братски раси
  абсурд е да има враждебни нагласи

  До коментар [#14] от "mitko11":

  "Кой народ се е хвалил така нахално с едно православие, взето назаем,
  с една азбука, подарена му от българите,
  със социалистически атеизъм, взет от немския евреин Маркс,
  с поети от Абисиния и Шотландия,
  с художник (да речем Репин), чиято картина, изнесена от Русия,
  струва само разноските по превоза?

  Това се отнася до цялата руска живопис и не става дума за някакво майсторство,
  а за това, че в картината неизбежно се отразява същината на русина: лъжлив, нескромен, развратен, преднамерен.

  Русинът няма духовно състояние. Той писа по подражание дълго време за Бога и светия Дух, докато убеди и света, и себе си, че му липсва.

  От 30 години крещи за социализъм и труд, справедливост, правда, мир и благоденствие, за световно водачество, докато убеди света, че всичко това е пълна негова липса.

  Русинът е въобще нуждаещ се – той няма дар и когато е дълбоко убеден, че дава – той всъщност взема, защото откъде ще вземе бездарният, за да даде?
  Защо русинът отрече с новата си материалистическа идеология (по-право религия) дара Божий, именно защото му липсва.
  Та дарът Божий наистина не съществува за русина и у русина, и той излишно бе задължен и обременен с Него от властническата руска църква.

  Дарът Божий изисква боязън и смирение,
  а русинът е годен за животински страх и дързост.

  „Ради Христа“ – казва вярващият русин, прекръства се, убива с нож заспалия си приятел, взема му часовника и заминава.
  Продава часовника, напива се и плаче неудържимо за приятеля си, за да се похвали с него, със сълзите си, с „голямата“ си съвест, да се похвали, и то пред целия свят, със своята мерзост, с безкрайната си богата „душевна“ амплитуда.
  Това е огромното туловище на руския ихтиозавър с мъничка глава – ехидна и зла.

  „За Сталин!“ – казва сегашният русин, взима ти венчалния пръстен и часовника и заминава без изражение, без срам, без злина дори.
  Среща другиго, който се оказва без часовник.
  Русинът изважда десет часовника, които цъкат весело и безразборно в шепите му, и предлага настойчиво, с дълбоко осъзната добронамереност, да си избере който желае часовник.
  Трогателно! Горкият русин, той няма друго съзнание, освен на обиран и обирач.
  Между тези две фази стои неизбежното напиване – бързо, стихийно „до чертого“.
  Тогава той заплашва, хвали се и безутешно плаче."

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK