Книга разкрива планетарните процеси, тласнали еволюцията

"Начала: Как Земята създаде човека" на Луис Дартнел е сравнявана със "Sapiens. Кратка история на човечеството" на Ювал Ноа Харари

© "Изток - Запад"

"Начала: Как Земята създаде човека" на Луис Дартнел е сравнявана със "Sapiens. Кратка история на човечеството" на Ювал Ноа ХарариИзследването "Начала: Как Земята създаде човека" на астробиолога Луис Дартнел излезе на български, съобщи издателство "Изток - Запад". Преводът на Росен Люцканов е направен по Origins. How the Earth Made Us (2019). Книгата се предлага с меки и твърди корици.


Луис Дартнел (40) е професор по научна комуникация в Уестминстърския университет. В англоезичния академичен свят той е известен като автор на научно-популярни текстове в престижните специализирани медии. Признанието на критиката и читателската аудитория идва преди 6 години, когато излиза провокативната му книга "Знанието" (The Knowledge), а "Начала: Как Земята създаде човека" го утвърждава сред най уважаваните авторите.


Книгата е бестселър на "Сънди Таймс", а специализираният редактор на изданието Джеймс Маккончи, е категоричен, че тя може да се сравнява единствено със "Sapiens. Кратка история на човечеството" на Ювал Ноа Харари заради изчерпателния разказ за това как Земята е повлияла на човешката еволюция и цивилизациите.
Голямата заслуга на Луис Дартнел е, че избягва традиционно вглеждане в историята на човечество - фокусиране върху великите водачи, популационните фактори и съдбовните войни. Напротив, той обяснява каква роля е играла геологичната еволюция на Земята в тези процеси.


"Флуктуациите в орбитата на нашата планета са причина за климатични промени, които са ни принудили да преминем от номадски живот към земеделие. Планинският терен е причина за развитието на демокрацията в Гърция. Атмосферната циркулация е предначертала пътя на географските открития, на колонизацията и търговията. Дори и днес електоралните нагласи в югоизточната част на САЩ следват закономерности, свързани с отложени преди 75 милиона години седименти от отдавна изчезнало море. Където и да погледнем, ще видим дълбокия отпечатък на планетата върху еволюцията на човека" се казва в анотацията на "Начала: Как Земята създаде човека" .


Из "Начала: Как Земята създаде човека" от Луис Дартнел


ВЪВЕДЕНИЕ


Защо светът е такъв, какъвто е?


Начала: Как Земята създаде човека (меки корици)
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


Поставям този въпрос не в спекулативен философски смисъл, не се питам защо сме тук или нещо от този род. За мен това е дълбок научен въпрос: Какви са силите, оформили облика на света, очертанията на континентите и океаните, на планините и пустините?


Как процесите, протичащи в недрата на нашата планета и в заобикалящия ни Космос, са се отразили върху възникването и развитието на нашия вид, на историята на човешките общества и на цивилизациите от миналото? Може ли да се каже, че самата Земя е едно от главните действащи лица, оставили отпечатък върху лика на човека - герой със свои характер и отличителни черти, с променливи настроения и капризи?


Искам да разбера как Земята ни е създала. Разбира се, всеки от нас е създаден от нея, както и всичко живо около нас. Водата в тялото ни някога е била част от реката Нил, от мусонните дъждове в Индия, носела се е из Тихия океан. Въглеродът в органичните съединения, съставящи клетките ни, е уловен от атмосферата благодарение на растенията, с които се храним.


Солта в потта и сълзите ни, калцият в костите ни и желязото в кръвта ни са продукт на ерозията в скалите, изграждащи земната кора. Сярата в белтъците, изграждащи косата и мускулите ни, е продукт на вулканични изригвания.


Земята ни е осигурила също и суровини, които извличаме, обработваме и съчетаваме, изграждайки сечива и машини - от грубо оформените брадви от началото на каменната епоха до днешните компютри и смартфони.


Геоложките сили на нашата планета са направлявали еволюцията ни в Източна Африка, превръщайки ни в човекоподобна маймуна, отличаваща се с неповторима интелигентност, комуникативни умения и находчивост, докато изменчивият климат на планетата ни е позволил да мигрираме във всички посоки, превръщайки се в най-широко разпространения животински вид на Земята.


Други мащабни планетарни процеси и събития са създали области с различен терен и климат, влияещи върху възникването и развитието на цивилизациите от миналото. Някои от влиянията на планетата върху нас са привидно незначителни, други - с дълбоки последици. Ще видим, че трайното захлаждане и засушаване на климата на Земята е причината повечето от нас да хапват сутрин препечена филийка или зърнена закуска, ще разберем как сблъсъкът на два континента е превърнал Средиземноморието в средоточие на различни култури, как климатичните пояси в Евразия са наложили фундаментално различаващи се стилове на живот, формирали историята на различни народи в продължение на хилядолетия.


Днес все повече се тревожим за въздействието на човека върху природната среда. Човешката популация с времето е достигнала немислима численост, консумирайки все повече материални и енергийни ресурси. Homosapiens е изместил природата и вече е доминираща сила. Изграждаме градове и пътища, преграждаме реки, прокопаваме мини. Всичко това има дълбоки и трайни последици, преобразява облика на Земята, променя глобалния климат и причинява измирания на животински видове.


Според учените последната геоложка епоха трябва да бъде наречена "антропоцен", или "новата ера на човека", за да бъде отчетена доминацията ни над природните процеси, протичащи на планетата. В качеството си на биологичен вид обаче ние все още сме неразривно свързани с нашата планета и нейната история се е отразила върху облика ни също както нашите дейности са оставили видими белези върху природния свят.


Ето защо, за да разберем истински своята собствена история, трябва да проучим биографията на самата Земя - пейзажите, атмосферната циркулация и климатичните зони, тектониката на плочите и промените на климата в далечното минало. В тази книга ще разберем какво е сторила околната среда с нас.


Начала: Как Земята създаде човека (твърди корици)
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


В предишната ми книга "Знанието" (The Knowledge) е изложен един мисловен експеримент: как да изградим отново цивилизацията си по най-бързия възможен начин след въображаем апокалипсис. Използвах загубата на всичко онова, което приемаме за даденост в ежедневието си, за да проумея скрития начин, по който функционира цивилизацията.


Книгата представяше ключовите научни открития и технологичните иновации, които са ни позволили да изградим днешния свят. Тук разширявам гледната си точка, не се ограничавам в обясненията си на случващото се днес до собствената ни изобретателност. Корените на днешния свят се простират далеч в миналото и ако ги проследим, спирайки поглед върху променящия се облик на Земята, можем да извадим наяве каузални вериги, стигащи чак до раждането на планетата ни.


Всеки, който е разговарял с деца, бързо ще се сети какво имам предвид. За едно любопитно шестгодишно дете, което се интересува как работи нещо или защо нещо е такова, каквото е, вашият отговор никога не е достатъчен. Той поражда нови и нови загадки. Един наглед простичък начален въпрос неизбежно води до цял порой от въпроси "защо?". С ненаситното си любопитство детето се стреми да вникне в същността на света.


Аз искам да анализирам историята ни по същия начин, прониквайки все повече и повече в търсене на дълбоките основания, откривайки в резултат от това как привидно несвързани един с друг аспекти всъщност са тясно свързани.


Историята е хаотична, безпорядъчна, произволна - няколко години суша водят до глад и бунтове, вулканично изригване унищожава градовете в околността, генерал взема неправилно решение сред врявата и кръвопролитията на бойното поле и в резултат цяла империя рухва.


Прониквайки отвъд всички тези случайности, поглеждайки към света ни в достатъчно голям времеви и пространствен мащаб, можем да различим устойчиви тенденции и строги зависимости, да открием крайните причини, които ги обясняват. Разбира се, планетата ни не предопределя всичко, но въпреки това можем да извадим на преден план няколко дълбоки и всеобхватни теми.


Изследването ни обхваща огромни времеви интервали. Цялата човешка история протича сред един по същество статичен мизансцен, в рамките на само един кадър от филма, разказващ за живота на Земята. Тя обаче невинаги е изглеждала както я виждаме днес, и макар континентите и океаните да се променят изключително бавно, някогашният облик на Земята съществено е повлиял върху хода на историята.


Ще хвърлим поглед към изменчивата природа и разгръщането на живота на планетата ни в изминалите няколко милиарда години, към еволюцията на хората от нашите човекоподобни предшественици в продължение на последните пет милиона години, към развитието на способностите ни и разселването ни по света в последните сто хиляди години, към напредъка на цивилизациите през последните десет хиляди години, към актуалните тенденции на комерсиализация, индустриализация и глобализация от последното хилядолетие и накрая към начина, по който сме опознали великолепната история на своите начала през последното столетие.


В хода на този процес ще стигнем до края на историята - и дори отвъд него. Историците разшифроват и тълкуват писмени паметници, за да ни разкажат историята на ранните цивилизации. Археолозите изравят древни артефакти и руини, показващи ни ранната праистория и живота на ловците събирачи.


Палеонтолозите са сглобили от отделни парчета биологичната еволюция на нашия вид. За да надникнем още по-назад във времето, ще потърсим помощ от други науки - ще прегледаме скалните пластове, изграждащи обвивката на планетата, ще разчетем древните записи, вложени в генетичния код, съхраняван в ДНК на всяка от нашите клетки, ще надникнем през телескоп, за да зърнем космичните сили, формирали облика на нашия свят. В нашия разказ се сплитат нишките на историята и науката, изпридайки неговата основа.


Всяка култура си има свой собствен разказ - от времето на сънищата на австралийските аборигени до митовете за сътворението на племето зулу от Африка. Днешната наука обаче ни предлага удивително и все по-подробно изложение, описващо начина, по който се е формирал светът около нас, и пътя, по който сме заели своето място в него. Вместо да разчитаме само на въображението си, можем да прозрем хронологията на сътворението със средствата на науката. Така ще достигнем окончателния разказ за началата: разказа за човечеството в неговата цялост и за планетата, на която живеем.


Ще видим защо през последните десетки милиони години Земята преминава през дълги цикли на захлаждане и засушаване и как в резултат от това са се появили култивираните от нас растения и тревопасните бозайници, които сме опитомили.


Ще разберем как последната ледникова епоха ни е позволила да се пръснем по цялото земно кълбо, както и защо сме преминали към уседнал начин на живот и земеделски поминък едва в настоящия интерглациален (междуледников) период.


Ще разберем как сме се научили да извличаме и използваме различни метали от земната кора и как това е предизвикало поредица от революции в изработката на сечива и технологичното развитие, а също как Земята ни е осигурила изкопаемите горива, които са движеща сила на нашия свят още от времето на индустриалната революция.


Ще обсъдим епохата на Великите географски открития във връзка с циркулацията на земната атмосфера и океаните, ще видим как мореплавателите са постигнали разбиране за ветровете и океанските течения, изграждайки стъпка по стъпка трансконтинентални търговски пътища и презокеански империи.


Sapiens. Кратка история на човечеството
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


Ще разберем как историята на Земята е породила познатите ни геостратегически конфликти и продължава да оказва влияние върху днешната политика. Ще видим, че политическата карта на югоизточните американски щати все още се намира под влиянието на седиментни пластове, формирани в древно море преди 75 милиона години, и че електоралните нагласи във Великобритания отразяват разположението на находища от полезни изкопаеми, датиращи от каменовъглената епоха отпреди 320 милиона години. Опознавайки миналото, можем да разберем настоящето и да се подготвим за бъдещето.


Ще поставим началото на нашата окончателна история за началата с най-дълбокия от всички въпроси: Какви планетарни процеси са тласнали еволюцията на човечеството?Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (67)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1994 Весело

  "Професор по научна комуникация"....
  Както казваше Пегъзи Музовски :"Къде съм аз, къде сте вий"?!

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 20. 20 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3746 Весело

  Кратка история на човечеството е много добра книга! Позволявам си да я препоръчам.

  klimentm
 21. 21 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1525 Неутрално

  Много лъха на детерминизъм и фатализъм, и, разбира се на груб материализъм, изсмукани от седиментите на отдавна изчезнала мисъл.

  "Дори и днес електоралните нагласи в югоизточната част на САЩ следват закономерности, свързани с отложени преди 75 милиона години седименти от отдавна изчезнало море. "

  Това е хита.

  Иначе защо не впрегне теорията си да предвиди нещо за бъдещето? Ретроспективно всеки може да си натъманява теориите както си иска.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 28. 28 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  “С ненаситното си любопитство детето се стреми да вникне в същността на света“
  ——
  Хубаво, че са стремиш, ама на тая възраст да си дете ни позволява да възкликнем “Га си олигофренията!”

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 29. 29 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1525 Неутрално

  До коментар [#26] от "betona":

  Напрао... кат се пробута тоя фаталистически вирус в мисленето, утре ще почнат да обясняват сичко с "така било писано", "съдба", "такъф е животат", и да ни вношават, че ут нас ништо не зависи, сички сме функция на некви случайни процеси, и затуй секи може да си прави с нас квото си ще.

  Ама не става...

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 30. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 31. 31 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1525 Неутрално

  До коментар [#27] от "Моа Преател Тайпи":

  Не го знам този Шон, ако някой ден не ме мързи ще погледна кво е писал.
  Ама детерминизъм няма, щото ако имаше, нямаше да я има поговорката "Малките камъчета обръщат колата". И ефекта на пеперудата, де. Стига това да не се тълкува буквално.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 39. 39
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 44. 44 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  До коментар [#33] от "Моа Преател Тайпи":

  “ какич, ти сигура ли си, дет си ми кака?”
  ——
  Сигурна съм, че не съм. Мисля, че разликата ни в години е нещо между 7 и 13 в твоя полза. Не съм се оплаквала за обръщението, щот го приемам като един вид израз на респект. Коригирай ме, ако бъркам.

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 47. 47 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  До коментар [#45] от "Моа Преател Тайпи":

  “ убо дет си свежа мръвка”
  ——
  Оценявам комплимента. :)

  Един вид благосклонно осъждане е “calvados is acquired taste”. Същото за мен е със geeks, programmers etc. ... “acquired taste” както с моя калвадос . Цял живот сред вашего брата без да съм част от вас ...тъй че трябва много да са излигавиш, ако искаш да ма засегнеш нещо ... или да си признаеш, че си (мазен) индийски програмист

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 49. 49 Профил на lynyrds
  lynyrds
  Рейтинг: 467 Неутрално

  Никакво възможност за развитие у два / скоро три/ дълбоки котешки г....а. Последното ново беше да си правят комплименти един друг. Гадно чувство на подмазване.
  Още плюнки и още хули..
  Така не се става нищо , само досаден фукльо , само за малко.

 50. 50 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2833 Неутрално

  Авторът е прав. Геологичните промени и промените в климата са най-вероятните причини за качествените скокове в развитието на човечеството. Първите хуманоиди са се появили преди близо 2.7 милиона години. Разните му там хомо еректус, хомо хабилис, хомо ергастер и пр. - милиони години и почти никакво развитие. Неандераталците от средния палеолит - пак същото, цели 250 хиляди години и почти нищо. Трябва да дойдат хомо сапиенс и неандерталците изчезват. Хомо сапиенс успяват всъщност да се нагодят към промените в климата и от лов постепенно преминават към земеделие, по-късно се появяват градовете и цивилизациите. Преди 20-тина хиляди започва един доста необичайно дълъг период на затопляне . Ерго, климатът и промените свързани с него, позволяват развитието на земеделието и уседналостта. Между другото всеки нормален човек знае, че земеделският труд иска инструменти, упорит труд през цялата година, мислене и творчество не само как да се засади нещо, но как да се запази и накрая ожъне. Докато ловът е тичане от място на място, ядене и пак преместване на друго място. За един ден изкарваш прехраната за няколко дни и после пак, с малко преместване.
  Разбира се има много други фактори, но климатът определено е решителен фактор.

  Пазете се от доносника vesolr
 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 52. 52 Профил на betona
  betona
  Рейтинг: 942 Неутрално

  До коментар [#49] от "lynyrds":

  би ли обеснил кво имаш напредвид?

 53. 53 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 3436 Любопитно

  До коментар [#45] от "Моа Преател Тайпи":

  Ти не разправяше ли нещо за каратека и лоуд рънера? Те тези работи ги играеха 80те години, демек сега требе да си между 45 и 55 некъде ако приемем, че 80те си бил гимназист-програмист.

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 55. 55 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  До коментар [#54] от "Моа Преател Тайпи":

  “ дълго време те мислех за неккъв дърт пръч и ич не те траех?”
  ——
  Туй ли било то? Аз пък бях почнала да се скланям, че е нещо по линията на Лаура тука ... и не бързай да я харесваш преди да си го прочел!
  https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/aug/27/laura-bates-on-the-men-who-hate-women-idolise-murderers

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 57. 57 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  До коментар [#56] от "Моа Преател Тайпи":

  “ дори и пионерче ли не успа да станеш?”
  ——
  Объркахме годините, май... И пионерче съм била и комсомолски членски внос съм плащала 1 или 2 години в университета. Няма значение.

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 58. 58 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 3436 Неутрално

  До коментар [#54] от "Моа Преател Тайпи":

  Пардон, завишил съм те, значи горна граница 45ка може би.
  Гретито е по-дърта от теб.

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 59. 59
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 60. 60 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 3436 Неутрално

  До коментар [#59] от "Моа Преател Тайпи":

  Без значение подготве, модготве. На общо основание идваха старите коНсомолци да рикрутват за Партията.

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 61. 61 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  До коментар [#59] от "Моа Преател Тайпи":

  “ да не би да е имало неква аванта”
  ——
  Едно си спомням със сигурност — първа година студент получаваше стандартна 50 лева стипендия и от нея му удържаха членски внос... щот май нямаше начин да не си комсомолец и да си студент. Другото ми е в мъгла... не мога да си спомня дори колко струваше купончето за студентски стол ... гнусната менза на Графа я помня

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 65. 65
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 66. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 67. 67
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK