Да не забравяме жертвите на тоталитарните режими

Д-р Атанас Москов

© портал

Д-р Атанас Москов"Дневник" препубликува от "Портал Култура" рецензията на Росица Чернокожева за спомените на концлагериста д-р Атанас Москов. Заглавието е на редакцията.


23-ти август е Ден на паметта на жертвите на тоталитарните режими на XX век. Официалното наименование у нас е Ден на памет за престъпленията на националсоциалистическите, комунистическите и другите тоталитарни режими и за почитане паметта на жертвите им.


Ако това, което пишеш, не те държи буден нощем, то няма да въздейства емоционално и на онези, които го четат. Книгата на концлагериста д-р Атанас Москов няма как да не те държи буден нощем. Когато става дума за концлагер, първото, което си мислим, от една страна, е жестокост, а от друга - героизъм. В този текст ще стане дума за устойчивостта и стоицизма като начин за съхранение на човешкото сред ужаса и обезценяването на човешкия живот.


Концлагерът „Белене“ 1949-1987
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
КупетеЕдна от най-силните книги на тази тема е "Концлагерът Белене. Островът, който уби свободния човек" на Борислав Скочев. И ако изключителното изследване н а Борислав Скочев е енциклопедия на лагерния живот и обстоятелства, то книгата на д-р Атанас Москов е сеизмограф на човешките преживявания в мъчителни условия и на избора на човека да издържи репресиите.


От психоаналитичната работа с оцелели от лагерния ад хора се вижда, че дори години по-късно на свобода те не успяват лесно да преработят тази травма, че изтласкват в несъзнаваното онова, което е прекомерно за нормалната психика. Това изтласкано често намира начин да се прояви в определени моменти, да напомни за себе си и да наруши структурата на Аза.


Думите на Зигмунд Фройд, че "човекът и в доброто, и в злото може повече, отколкото предполага", сякаш ни обясняват всичко красиво и благородно в този свят, а така също лудостта и патологията.


Заглавието на книгата, която включва спомените на д-р Атанас Москов за лагера, е "Роб се връща". Тя е посветена на Цвети Иванов - починал в същия лагер. Подзаглавието на книгата е цитат от Хемингуей: "Човек може да бъде повален, но не и победен". И още тук, в този цитат е събрано посланието на д-р Москов. Тази богата на събития, преживявания и чувства книга, макар и сгъстено, емоционално и лаконично изразени, е интимен дневник на лагерния живот в "Белене".


Към този текст ме привличат и много лични неща, тъй като Атанас Москов е от Севлиево. Семейството ми и аз го познавахме, защото моето детство и юношество също преминаха в Севлиево. Всичко това ме вълнува и днес.


Както много пъти правя, прочитам първо края на книгата или отварям произволно на някоя страница. И с книгата на д-р Москов бе така - исках да прочета края, нямах търпение, нямах още сили да мина от самото начало през всичкото това страдание, имах нужда да се хвана за нещо здраво и светло. Исках да прочета за последните, може би най-силно запечатани и изведени чувства. Да видя апология на какво са тези последни страници - на живота или на драмата, на прошката или на непрощаването.


И както сигурно се досещате, като при всички големи личности - тук, в края на книгата на д-р Атанас Москов, се дава път на живота и надеждата. В тази последна глава е концентрирано всичко - от лагерната, почти непреодолима в тази последна нощ кал, през тревогата какво предстои, до надеждата да си свободен.


Тази глава е квинтесенция на всичко преживяно и всичко е пред очите ни като на кинолента. Ето един ескиз:


"Минавам край училище... Искам да си представя как изглежда сега моят син. И той е ученик. Когато го оставих, не ходеше на училище. Сега трябва да е в трети прогимназиален клас. Не мога да се спра на един определен образ. Може да е по-голям, може да е по-слаб. Вдигам багажа. По-бързо, по-бързо. Към Севлиево! Ще ги изненадам".


Д-р Атанас Москов прекарва в следствието на Софийския централен затвор, в Трудово възпитателното общежитие в Богданов дол и на остров Персин в лагера "Белене" общо седем години - от 1947 г. до 1953 г.


Емблематични и често цитирани са неговите думи, обобщение за този период на лишаването му от свобода и най-вече за годините, преживени в лагера:


"Безсънието, гладът, умората и всички други страдания правят крайно раздразнителни, избухливи хората. Даже зли. Отчайващо е. Отслабва волята, помрачава се мисълта, потъва идейността. Грубо започват да стърчат първичността, инстинктът, животинското".


Спомените на д-р Москов са лаконични, премерено емоционални, те свидетелстват за прийомите на комунистическия режим, който правеше всичко, за да убие свободния дух на човека. Но те са също свидетелство най-вече за това как стоицизмът и съхраняването на човечността надживяват страданията, мъченията, болката. Атанас Москов стига до извода, че ако човек в нормалния живот е подложен на тези изпитания, той няма да остане жив. Но в екстремните обстоятелства на лагерния ад човек култивира и мобилизира всичките си сили пред смъртта за нова битка, тъй че дори заприличва на котките, които имат по девет живота.


Още с попадането и задържането в следствието човек престава да е някой, да е личност. Тук си едно нищо и нямаш право да се интересуваш за каквото и да е. Това води до деперсонализация и загуба на идентичност. Ти ставаш един от мнозината. В арестантската стая негласно и естествено се оформя група, колектив от хора с еднаква съдба.


Тази ситуация поставя човека като социално същество в една парадоксална позиция, в която му е трудно да се съхрани физически и психически. Кризите предизвикват трансформации в различни посоки. По принцип опасността събужда в нас архаични страхове и фантазии по отношение на вътрешния и външния свят, търсенето на убежище и идентичност.


Комунистическият режим умело манипулираше гражданите, по-точно - поданиците, умело скриваше истината за хората, преминали през следствените служби на Държавна сигурност и през затворите, интернирани в лагери и убивани без съд и присъда. За представителите на тази власт те бяха престъпници. Разграждането на човешката идентичност се случва не само в концентрационните лагери, а и зад стените на целия т.нар. социалистически лагер.


Още във влака по пътя към Богданов дол у Москов, като човек лишен от свобода, се борят фрустрацията и надеждата, че тук ще има възможност поне да получи писмо от близките си. Съветът към такъв човек - при приемането и разпита - е да се самообвинява и в никакъв случай да не твърди, че не знае защо е въдворен там. Това вменяване на вина още в началото ще доведе до много психически деформации, но ще спести едно - по-малко бой и мъчения при т.нар. "кръщавка" на новодошлия.


И идва следващата нелепост - чува се песен, маршът на ТВО: "Сгрешили пред народа ний дойдохме в ТВО, духа да обновим...". С такава песен се отива на работа, с песен се марширува и на плаца. И какъв цинизъм е, че тези изстрадали хора трябва да изговарят песенно, че са сгрешили. То е равностойно на това да се откажат от идеите, за които са се борили.


Видът на затворниците може да доведе до отчаяние всеки, който ги е видял, още повече новодошлия:


"Невероятно. Като картина от някой филм. Наредени в редици по пет, маршируват и пеят същества, подобни на хора. Полуголи... Слаби, мършави, грозни. Като призраци". Може ли да има нещо по-антихуманно, по-абсурдно.


И д-р Москов, човек, учил и живял във Виена и Белгия, човек с невероятно широка обща култура, много пъти през тези седем лагерни години ще вижда света около себе си през свойствената нему ценностна система и естетика, през една интелектуална визия. На няколко места в спомените си ще сподели, че в нечовешкия вид на лагерниците си виждат сякаш гротескните, зловещи изображения на Ел Греко или Брьогел. А в миговете на носталгия неволно ще се появяват на устните му стихове на Дебелянов.


В такава лагерна действителност трябва да положиш неимоверни усилия, за да запазиш частица поне от човешката си доблест. Пред погледа на лагерниците се разгръща една ежедневна физическа и душевна агония. "Колко доблест и кураж във всяко обгорено, сбръчкано лице", ще изрече д-р Москов.


Издевателствата в "Белене", описани от д-р Москов, не са свързани само с глада, мизерните условия на живот, непосилните норми при работа, карцера, липсата на медицински грижи, но и с психическата обработка и провежданите форми на марксистко-ленинска подготовка. Лагерниците биват събирани за изслушване на доклади. Докъде може да стигне класовата омраза на властимащите разкриват следните думи на докладчика, който със самоувереност и престореност се кълне в своето фанатично верую:


"Десните социалисти, лъжемарксистите, фалшификаторите на материализма, разни Бернщайновци, Вандервелдовци, Блумовци, Сакъзовци са заблуждавали, като са извращавали материалистическото обяснение на историята, за да оправдаят своята антиработническа, националшовинистическа дейност. Но революцията ги смита и ще ги изпрати навсякъде по света на бунището, където ще изгният всичките им теории, заедно с книгите, които са написали".


Тази сила на натиск и репресии върху определена група хора ражда по законите на противодействието и друга, обратна по посока на въздействие сила - на съпротива, на колективния дух, на съпринадлежността към група. Когато в лагера се появява известният с жестокостта си инспектор, д-р Москов си казва: "За каквото и да ме викат, не съм сам. По-малко потискащо е"


В тази ситуация на страх и напрегнатост чувствата се сменят с главоломна бързина. Умът трескаво галопира. Уплашени, озъртащи се хора, които си мислят, че ще си кажат там пред насилника - новодошлия инспектор - всичко, било и не било.


А после идва и апатията, примирението, приемането на съдбата. Атанас Москов ще напише откровено: "Студено и безчувствено стоя пред него. Това ми се е случвало и друг път, на друго място. В много опасни моменти се плъзва по мен дебелата ризница на безразличие, на заспала чувствителност". И тази инстинктивна защитна реакция на притъпеност на усетите е съвсем нормална в екстремни ситуации. Като отпор на лагерната безчовечност се говори за култивирания резилианс (устойчивост) в трудни условия. Д-р Москов прави и следния извод за издържливостта в лагерния ад:


"Голяма част от гладуващите са участвали в една или две войни, познават страхотиите на това човешко бедствие, гледали са огнената смърт в очите, но тук в лагера сега се сблъскват със смъртта в най-грозния ѝ вид".


Той се самонаблюдава и иска да разбере какво е това да прескачаш труповете на другарите си - жестокост, безчовечие или начин на самозащита, отдушник, поддаване на затъпяващата действителност. Забелязва, че хората стават параноични, че са способни да откраднат парче хляб от другаря си, да крадат от колетите на другите...


Но, слава богу, в ненормалността на лагерните условия по-често се срещат взаимопомощта и другарството - да подадеш ръка на падналия и да разделиш храната си с него.


В спомените на д-р Москов има глава, която се нарича "Предумишлено убийство". Там е историята за трагичния и нелеп край на Цвети Иванов, негов другар и съратник, редактор на вестник "Свободен народ". Заглавието на Москов не е пресилено - началниците на лагера и отговарящият лекар съзнателно подценяват здравословното състояние на Цвети Иванов и го закарват в болница в Свищов едва когато от инфектираната му рана се е развил тетанус и е вече късно.


На фона на тази съзнателна безотговорност особено изпъкват усилията на д-р Балев да помага и спасява.


Като легенда се разказва разговора на д-р Балев с представител на властта:


- Цял народ се е запретнал да строи социализма, а ти Балев си направил лазарет за излежаване и почивка.


- И ние помагаме за строежа на социализма, г-н Ялъмов - отговоря д-р Балев.


- Как?


- Страдайки.


Емблематична е и фигурата на майор Страхинов, който винаги се старае да повдигне духа на другарите си лагеристи.


На няколко места в спомените си д-р Москов ще отбележи, че хората в лагера до такава степен са променени физически и психически, че дори със съратниците си социалдемократи от близкото минало не могат да се познаят. Такава е срещата и с Коста Лулчев при излизане от следствието на ДС. Но ето че и малко светлинка просветва - на един новогодишен другарски обед се събират двадесет и седем социалдемократи. Ще си спомнят и загиналите другари, и мъченическия път на борбата.


Историческият спомен за една травма обуславя психологическото здраве и на бъдещите поколения, превръщайки психогеографската депресия в памет между поколенията. На темата за трансгенерационната травма е посветена книгата на Ан Шютценбергер "Синдромът на предците", в която се казва: "Ако искате да научите някоя тайна на дадено семейство - питайте децата и кучетата в това семейство". Трансгенерационни са травмите, които се предават от поколение на поколение. Идеята е, че не само преживелият травма страда от нея, но той предава симптомите и поведението на децата си, а те на техните деца и т.н. Така се предполага, че спомените за травмата могат да бъдат наследени, което прави потомството уязвимо и психологически предразположено за стресови разстройства.


Дядото на мой познат, който е бил в затвор, казвал, че човек трябва да забравя, за да освободи място за други преживявания и спомени. Може би е имал предвид и прошката.


Според Фройд запазването на културата или "зрелостта" на човечеството е свързано с овладяването на агресията (нагона за унищожение). Бащата на психоанализата казва още, че това става в значително късна възраст от нашето израстване, а този факт е тъжна равносметка за човешката етика.


За последната нощ, прекарана в Софийския централен затвор, д-р Москов ще напише: "Като сън е всичко това Колко права е народната поговорка, безброй пъти чута из лагери и килии: "Роб се връща, гроб се не връща".


В сборника "Антитоталитарната литература", съставен от текстовете на участниците в едноименната конференция, проведена през 2007 г., Вихрен Чернокожев написа: "Документалната антитоталитарна литература за лагерите и затворите е пример, че страданието може да бъде и възможният път към човешкото в разчовечения човек".


Спомените на д-р Атанас Москов за годините, прекарани в лагера "Белене", са книга, която трябва да прочетем, за да преминем през този процес на мъка и на катарзис. И за да можем да продължим напред като демократично общество, отхвърлящо тоталитаризма.

Ключови думи към статията:

Коментари (89)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 1041 Гневно

  23-ти август е Ден на паметта на жертвите на тоталитарните режими на XX век.
  ----------

  23 август 2021: Курни чака да поканят БКП (с) на преговори за съставяне на "реформаторски" коалиционен кабинет.
  2021: в клетата ни държава тече кампания за съхраняване на "короната" на комунистическия режим у нас - чинията на Бузлуджа. BUZLUDZHA OPEN FEST 2021 (23 - 25.07) събира пари за спасяването на паметник, построен в прослава на Партията майка...

  Никога няма да се научим. Може да сме най-бедните в Европа (или по-коректно - в ЕС), но със сигурност сме най-тъпите в света.

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 2. 2 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1386 Неутрално

  Мдаа ... няма виновни за това! Освен самите лагеруващи, дошли да сменят обстановката. Никаква отговорност, никакво наказание! Само законът на ОДС за обявяване на тази практика за противозаконна и престъпна.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 3. 3 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4262 Неутрално

  Нормалните българи, за разлика от президента, не ги забравяме...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 4. 4 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 1024 Неутрално

  Белене - една черна и срамна страница на България в новата ни история.

  Никога вече комунизъм!

 5. 5 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1689 Неутрално

  Нормалните българи, за разлика от президента, не ги забравяме...
  —цитат от коментар 3 на hamiltonf


  И за разлика от ДБ също.

 6. 6 Профил на scott
  scott
  Рейтинг: 807 Неутрално

  кое?
  България убива днес и сега. 2 милки в страство, 1-2 умрели от мизерия, от глад и болести. на пъвво место по смъртонст мв светот.
  Мащаба на убйствата е несравним тогава и сега в полза на КЕЖАШНИТЕ ВРЕМЕНА.
  АЙ, СТИГА СЕ ПРАВИХТЕ НА АКТИВНИ БОРЦИ ПРОТИВ ФАШИЗЪМЪ И КАПИТАЛИЗЪМЪ.Т!

 7. 7 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1999 Неутрално

  Защо точно 23.08. е датата? Някой росуроб-гербаджия да знае?

 8. 8 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1999 Неутрално

  До коментар [#6] от "scott":

  Скотът си е скот...

 9. 9 Профил на sablezub
  sablezub
  Рейтинг: 876 Неутрално

  Да не забравяме жертвите на тоталитарните режими

  Хммм... В междуушният ми нервен ганглий се прокрадват смътни подозрения. 1989-а България има 9 милиона население. Днес - 5 милиона ( НСИ - https://www.nsi.bg/bg/content/2981/население-по-градове-и-пол ) Колко са значи жертвите на не-тоталитарните режими, м-м? 4 милиона, да? Та значи, колкото повече са жертвите на не-тоталитарните режими, толкоз повече ни разсейват с прах в очите и димни завеси за тоталитарните режими, не? Да не виждаме, не мислим какво ни е дереджето днеска, да?

  На мене таз ситуйовина ми прилича на (цитирам статията с изменения):"Не-комунистическият режим умело манипулира гражданите, по-точно - поданиците, умело скрива истината за хората, преминали през платежните гишета на Топлофикация и Електроснабдяване и през магазините за хранителни стоки, гаст-арбайтерите в чужбина лъгани и неплатени от работодателя, "лекуваните" в болници и убиваните без съд и присъда от бандити. За представителите на днешната власт те са говеда. Разграждането на човешката идентичност се случва не само в моловете и шивашките цехове, а и зад стените на целия т.нар. капиталистически блок."

  «Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские и изгнал из сердец людей любовь»
 10. 10 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 2000 Неутрално

  Нормалните българи, за разлика от президента, не ги забравяме...
  —цитат от коментар 3 на hamiltonf


  Помните предполагам икакво се случи преди година зад колоните на МС. Явно добре си спомняте, какво сте правили в Белене, защото го повторихте.

 11. 11 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7876 Неутрално

  "23-ти август е Ден на паметта на жертвите на тоталитарните режими на 20-ти век.
  За първи път предложението датата 23-ти август да се чества като „Ден на жертвите на сталинизма и нацизма” е направено през юни 2008 г. на конференцията в Прага под надслов „Европейската съвест и комунизмът”, където е приета и придобилата известност в цяла Европа Пражка декларация.
  Документът, подписан от президента Вацлав Хавел, депутати на Европейския парламент и на Чешкия парламент, историци, политически затворници, учени, писатели и дисиденти, призовава за международно осъждане не само на нацистките престъпления, но и престъпленията на комунизма. В декларацията се предлага 23 август - денят на подписването на съглашението между Хитлер и Сталин, да е ден за възпоменание на жертвите на нацистките и комунистическите тоталитарни режими.
  Три месеца по-късно - през септември 2008 г. Европейският парламент приема своя декларация с препоръка към държавите членки на ЕС за обявяване на Ден за възпоминание на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма. Различните парламенти приемат различни наименования за деня на памет, но смисълът е един и същ.
  У нас Денят на памет се отбелязва от 2009 година, когато 41-то Народното събрание приема предложението на депутата от Синята коалиция Лъчезар Тошев."

 12. 12 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4434 Разстроено

  "Да не забравяме жертвите на тоталитарните режими"

  Не трябва никога да ги забравяме! Поклон пред паметта на всички невинни жертви избити от престъпните, кървави и античовешки идеологии - комунизъм, нацизъм и фашизъм.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 13. 13 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Онзи ден по една телевизия ги нарекоха "Противоречиво културно наследство" - ставаше въпрос за Бузлуджа. Това е влиянието на фашистката пропаганда на ЕС, които не искат техните предшественици да изглеждат зле защото самите те въвеждат същите политики които нацистите въвеждаха по време на третия райх.

  ЕССР е просто поредното фашистко формирувание което ще защити противоречивото минало и ще заличи историята.

  Както беше казал някой: Като знам колко са фалшиви новините, чудно ми е колко ли е истинска историята.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 14. 14 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4220 Разстроено

  Жертвите са забравени, няма какво да се лъжем.
  От екзекуторите в Белене осъдиха само Ръждева и още един надзирател. Главните виновници Спасов,ТЖ,и ченгетата от ДС се отърваха невредими. Какво да говорим повече?
  Вижте дори коментарите под статията, цинични и нахални до безкрайност.

  klimentm
 15. 15 Профил на Крадливото ромче
  Крадливото ромче
  Рейтинг: 1987 Неутрално

  Амед Доган "жертвичка" ли е, или???

  Комунистите са виновни!
 16. 16 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 236 Неутрално

  Две деца, Васил и Сава Кокарешкови са убити умишлено през юли 1944 г. от разни свръхинтелктуалци -пазванти от съюзника на нацистите Царство България. Нямали са време за високопарни разсъждения и интелектуални цитати, а и е нямало кой да ги слуша, онези дето не били фашисти са жадували само кръв. С телата на децата са нахранени кучетата, какво ли би означавало това по Фройд. да питам госпожата от Култура, сигурно нещо много културно?

  Свободата, Санчо...
 17. 17 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2533 Неутрално

  по царско концлагеристи и политзатворници са били към 60 000 души, отделно избитите септемврийци - десетки хиляди, жертвите на Белия терор - 7 000, после 9 000 убити партизани и 18 000 убити ятаци

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 18. 18 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2533 Неутрално

  До коментар [#14] от "klimentm":

  познавах един дето лежа в Белене 1 година :-) пиянде ... беше ловил хорските патки край реката за мезе на разпивките си = злите комунисти го съдиха на площада насред село

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 19. 19 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#9] от "sablezub":
  "ммм... В междуушният ми нервен ганглий се прокрадват смътни подозрения. 1989-а България има 9 милиона население. Днес - 5 милиона ( НСИ - https://www.nsi.bg/bg/content/2981/население-по-градове-и-пол ) Колко са значи жертвите на не-тоталитарните режими, м-м? 4 милиона, да? Та значи, колкото повече са жертвите на не-тоталитарните режими, толкоз повече ни разсейват с прах в очите и димни завеси за тоталитарните режими, не? Да не виждаме, не мислим какво ни е дереджето днеска, да?"


  Пфф, като ти гледам сметките се чудя ти стигна ли до трети клас изобщо?
  Първо населението на България по НСИ е 6,9 млн (https://bit.ly/3sCZXgB ). Леко си пропуснал си малките градове и селата в сметката.
  Второ голяма част от тези 2 млн разлика не са изтребени (както се правеше по комунизма по съветски образец), ами са емигрирали. За разлика от комунистическо България вече не е един голям конц лагер, няма изходящи визи, бодлива тел и кльонове по границата и никой не стреля в гръб ако се опиташ да избягаш (и вече не се казва избягаш, ами заминаваш). Ако по комунизма можеше са се заминава в България щяха да останат само активните борци против фашизма, и то не за дълго както може да питаш тези от тях които (като теб) хвърлят помия във форума.
  Трето прирастта в населението намалява от 60-те години и през 86-та вече е оттрицателен, както се вижда от ей тази графика: https://datacommons.org/place/country/BGR?topic=Demographics
  Четвърто последните години хората които се връщат в България са повече от тези които заминават (напомням, че за разлика от по комунистическо можеш и да се върнеш ако искаш). Например ей тук пише, че за миналата година са се прибрали 37 364 българи, а са заминали 6 649 (https://bit.ly/3kfWIaX )

  Та да, недей да мислиш, не ти е силна черта. Фокусирай се в повръщането на ядено по форумите, по ти се оттдава (ако не им се занимава на хората да ти отговарят, иначе и за тоа не ставаш)

 20. 20 Профил на srd05575979
  srd05575979
  Рейтинг: 177 Разстроено

  Ако ще са само жертвите, значи нищо не се е и няма намерение да се променя......

 21. 21 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#17] от "dark'star":
  "по царско концлагеристи и политзатворници са били към 60 000 души, отделно избитите септемврийци - десетки хиляди, жертвите на Белия терор - 7 000, после 9 000 убити партизани и 18 000 убити ятаци"

  А за тия цифри ще дадеш някакви източници или ги изсмука от носа си?

 22. 22 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1918 Неутрално

  Поклон пред жертвите на тоталитарните режими
  Почит към паметта на Д-р Москов!

 23. 23 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#18] от "dark'star":
  "познавах един дето лежа в Белене 1 година :-) пиянде ... беше ловил хорските патки край реката за мезе на разпивките си = злите комунисти го съдиха на площада насред село"

  И аз познавам даже няколко като теб. Пълни загубеняци, не стават и за чеп за зеле, нагаждачи и лакеи, на времето са докопаи някоя службичка и са се чувствали важни. Да, ама сега кадърните се оправят, а те си останаха мизерници. По цял ден си спомнят за времената когато са имали малко властчица и как са дерибействали на по евтина парцуца пред панелката.

 24. 24 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4220 Любопитно

  До коментар [#16] от "Bornagain":

  А защо се съюзихте вие камунистите с Дамян Велчев и Кимон Георгиев след девети септемврий?!
  Не ви ли беше срам заради избитите ви другаре?!
  Гиди фарисеи!

  klimentm
 25. 25 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2533 Неутрално

  До коментар [#17] от "dark'star":"по царско концлагеристи и политзатворници са били към 60 000 души, отделно избитите септемврийци - десетки хиляди, жертвите на Белия терор - 7 000, после 9 000 убити партизани и 18 000 убити ятаци"А за тия цифри ще дадеш някакви източници или ги изсмука от носа си?
  —цитат от коментар 21 на vila


  Четете ... обикновено помага :-) каквито и изтоноци да Ви представя = ще ги отхвърлите, ама ако искате питайте в Британското посолство > съпротивата в Царство България по тези времена е била в Британската зона на отговорности и британците са снабдявали българските партизани с оръжие - поне на тях може и им повярвате.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 26. 26 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#16] от "Bornagain":
  "Две деца, Васил и Сава Кокарешкови са убити умишлено през юли 1944 г. от разни свръхинтелктуалци -пазванти от съюзника на нацистите Царство България. Нямали са време за високопарни разсъждения и интелектуални цитати, а и е нямало кой да ги слуша, онези дето не били фашисти са жадували само кръв. С телата на децата са нахранени кучетата, какво ли би означавало това по Фройд. да питам госпожата от Култура, сигурно нещо много културно?"

  И тази трагедия е основание да се избие като кучета цвета на нацията, десетки хиляди хора?
  Не е истина колко си болен просто.

 27. 27 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#25] от "dark'star":
  "Четете ... обикновено помага :-) каквито и изтоноци да Ви представя = ще ги отхвърлите, ама ако искате питайте в Британското посолство > съпротивата в Царство България по тези времена е била в Британската зона на отговорности и британците са снабдявали българските партизани с оръжие - поне на тях може и им повярвате."

  Мхм, добре. Демек линкове няма.
  Забелязал съм, че тия дето освен заучени опорки и пропаганда от времето на комунизма друго не са чели най-много обясняват на другите да четат.

 28. 28 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2533 Неутрално

  До коментар [#16] от "Bornagain":"Две деца, Васил и Сава Кокарешкови са убити умишлено през юли 1944 г. от разни свръхинтелктуалци -пазванти от съюзника на нацистите Царство България. Нямали са време за високопарни разсъждения и интелектуални цитати, а и е нямало кой да ги слуша, онези дето не били фашисти са жадували само кръв. С телата на децата са нахранени кучетата, какво ли би означавало това по Фройд. да питам госпожата от Култура, сигурно нещо много културно?"И тази трагедия е основание да се избие като кучета цвета на нацията, десетки хиляди хора?Не е истина колко си болен просто.
  —цитат от коментар 26 на vila


  Цвета на нацията го избиват по време на Белия терор 1925-1927 > по тези времена цялата интелигенция е била лява :-) Ти за справедливо наказани съучастници на Хитлер и Мусолини ще плачкаш ... те ли са "елита" за тебе = ООН призна присъдите в България за СПАВЕДЛИВИ в 1951 г > Британия и САЩ също !!!

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 29. 29 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4375 Неутрално

  До коментар [#24] от "klimentm":

  Чакай сега, две лоши неща не правят едно положително нещо. Все пак много от хората, обединили в Отечествен Фронт, не са имали очакването, че България ще бъде преотстъпена на СССР. А убийствата на деца и рязането на глави са си дивашки изпълнения на определена категория хора, от които за съжаление имаме и днес в българската полиция и охранителни служби. Не можем да си затваряме очите за тези неща.
  Мога да споделя от първа ръка, че доста царски офицери от висок ранг са били отвратени от действията на жандармерията по селата и не са искали да имат нищо общо с тях. Разбира се, имало е и висши офицери с други разбирания.

 30. 30 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 3246 Неутрално

  Вижда се какви са били лидерите и идеолозите на партиите и какви морални качества са притежавали. Комунистическата власт караше наред, докато унищожи цялата опозиция. Лагери, затвори, репресии срещу семействата...

 31. 31 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#28] от "dark'star":
  "Цвета на нацията го избиват по време на Белия терор 1925-1927 > по тези времена цялата интелигенция е била лява :-) Ти за справедливо наказани съучастници на Хитлер и Мусолини ще плачкаш ... те ли са "елита" за тебе = ООН призна присъдите в България за СПАВЕДЛИВИ в 1951 г > Британия и САЩ също !!!"

  Мхм, и линкове пак няма гледам. Квото измъкнеш от носа си бързаш да го размажеш във форума.
  А Белия терор е 1923-1925 година. Ти едни дати не си научил, обаче много начетен го раздаваш.
  И не плачкам, ами се покланям пред жертвите на комунизма. А от такива като теб ме е гнус.

 32. 32 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3388 Неутрално

  за сравнение (успоредно четене дори) препоръчвам мемоарите на друг затворник в Белене - Александър Наков
  https://www.anarchy.bg/wp-content/uploads/2009/05/Nakov-Dosie.pdf

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 33. 33 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3388 Неутрално

  До коментар [#12] от "Иво":

  за протокола:

  моите съидейници не се смятат за "невинни жертви"
  те казват: борихме се съзнателно, вкл с оръжие в ръка, следователно да ни наричат "невинни" означава да ни нарекат "безвредни" за сталинския и постсталински режим, но ако бяхме "безвредни" защо хвърляха толкова енергия да ни следят, ловят, убиват и затварят?

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 34. 34 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3388 Неутрално

  До коментар [#14] от "klimentm":

  а един палач беше даже премиер - гусинът "братя, не купувайте!"
  умря си в леглото мръсникът

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 35. 35 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4262 Неутрално

  До коментар [#10] от "3biri":

  Пак говориш глупости, но за трол, нормално...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 36. 36 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4262 Неутрално

  До коментар [#28] от "dark'star":

  Как не те е срам да пишеш глупости?! Знам, че не вярвате, но ония отгоре гледа...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 37. 37 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3388 Неутрално

  До коментар [#26] от "vila":

  немалко от "цвета на нацията" не бяха точно цвят, а преките инициатори за връзването на България в съюзничество с Хитлер
  това даде повод и за англоамериканските бомбардировки, и после за нахлуването на Толбухин в страната

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 38. 38 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3388 Неутрално

  До коментар [#29] от "daskal1":

  добави тук факта, че между 65 и 75% от кадрите на царската полиция стават "народни милиционери"

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 39. 39 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#37] от "Николай Теллалов":
  "немалко от "цвета на нацията" не бяха точно цвят, а преките инициатори за връзването на България в съюзничество с Хитлер
  това даде повод и за англоамериканските бомбардировки, и после за нахлуването на Толбухин в страната"

  Глупости, това е само повод както за избиването на цвета на нацията, така и за нахлуването на Толбухин. Огледай се, без значение на чия страна е била държавата където е стъпила съветска партенка модела е един и същ - избиване на елита, концлагери и окупация. Кво, в Полша да не би да няма кланета? Или да не са били под окупация колкото и ние?

 40. 40 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4375 Неутрално

  До коментар [#38] от "Николай Теллалов":

  Е, ако трябва да сме обективни, дядо продължаваше да преподава във Военна Академия до 1953, все пак е бил началник отдел във военно разузнаване в царския режим, а такива отношения с мрежата в чужбина, почиващи на лични връзки и приятелства, не се създават изведнъж и със заповед. Е, след смъртта на Сталин го вкарват в Белене за година и половина, та да го превъзпитат, но главното оцелява. Почина на 89 години.

 41. 41 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2533 Неутрално

  съдейки по коментарите явно започналата преди век гражданска война в България не е приключила > няма смирение и разкаяние и от двете страни, няма признание на жертвите и на другата страна = това е много лоша поличба относно бъдещето. Не сме един народ , а два народа с различна история , обитаващаи една територия, изгаряни от омраза и копнеещи реванш. Без РАЗКАЯНИЕ и ПРОШКА, без оценка приемлива и за двете страни няма да станем един народ. Явно още НЕ сме ДОЗРЕЛИ.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 42. 42 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2533 Неутрално

  До коментар [#28] от "dark'star":Как не те е срам да пишеш глупости?! Знам, че не вярвате, но ония отгоре гледа...
  —цитат от коментар 36 на hamiltonf


  Не вярвам, а зная - паметника на Васил и Сава Кокарешкови е на 300 метра от къщата на чичо , а децата убити от фашистите са били съученици на другия ми чичо. Познавах лично и хора лежали в лагерите на Хитлер извън България. Познавах политзатворници и интернирани по царско ....

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 43. 43 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2533 Неутрално

  Вижда се какви са били лидерите и идеолозите на партиите и какви морални качества са притежавали. Комунистическата власт караше наред, докато унищожи цялата опозиция. Лагери, затвори, репресии срещу семействата...
  —цитат от коментар 30 на pamela


  ... а фашистката власт преди това е карала без ред ... и къщи е палела

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 44. 44 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#41] от "dark'star":
  "съдейки по коментарите явно започналата преди век гражданска война в България не е приключила"

  Каква гражданска война бе нещастник? Работническо-селската армия на Сталин окупира окупира България, избива елита на нацията и всеки несъгласен или потенциално несъгласен с наложения режим и слага трудно говорещи хора (предимно садисти) едва завършили начално училище да налагат без да мислят волята на Москва.
  На кое точно викаш гражданска война?

 45. 45 Профил на zocho1
  zocho1
  Рейтинг: 1131 Неутрално

  До коментар [#25] от "dark'star":

  "британците са снабдявали българските партизани с оръжие"

  Британците са снабдявали армията на Тито. Та покрай това в Трънския край някой и друг български шумкар се е снабдил с нещичко

 46. 46 Профил на zocho1
  zocho1
  Рейтинг: 1131 Неутрално

  До коментар [#28] от "dark'star":

  "Цвета на нацията го избиват по време на Белия терор 1925-1927 > по тези времена цялата интелигенция е била лява"

  Трябваше да кажеш "цялата интелигенция, ПРИЗНАТА ОТ НАС, е била лява"

 47. 47 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1999 Неутрално

  До коментар [#41] от "dark'star":


  съдейки по коментарите явно започналата преди век гражданска война в България не е приключила > няма смирение и разкаяние и от двете страни, няма признание на жертвите и на другата страна = това е много лоша поличба относно бъдещето. Не сме един народ , а два народа с различна история , обитаващаи една територия, изгаряни от омраза и копнеещи реванш. Без РАЗКАЯНИЕ и ПРОШКА, без оценка приемлива и за двете страни няма да станем един народ. Явно още НЕ сме ДОЗРЕЛИ.
  —цитат от коментар 41 на dark'star


  Гражданска война в България?! Стига бе! Това не е гражданска война, а тероризъм, поръчан и платен от чужда държава.
  И понеже споменаваш някакви изсмукани от пръстите си числа, ще те светна, че споре официалната история на БКП "...Една година след завземане на властта, според отчета на организационния отдел на БРП (к) от 17 октомври 1945 г., броят на партизаните на 9 септември 1944 г. е бил 7000 души. "
  Или от ОФ: "Според изследване на Националния комитет на Отечествения фронт партизаните в периода 1941 – 1944 г. са:[85] 9015 души, от които 7593 души са живи. От тези 7593 души 5645 са били в отряди, а 1948 в бойни групи. От оцелелите 7593 души 429 са жени, от които 369 са в отряди, а 60 в бойни групи"

 48. 48 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4508 Неутрално

  До коментар [#29] от "daskal1":
  "убийствата на деца и рязането на глави са си дивашки изпълнения на определена категория хора"

  от средите на комунистическите партизани. Те са вършили тези дивашки изпълнения , които после комунистическата пропаганда , чиято жертва си ти, ги приписа на българската полиция и жандармерия.

 49. 49 Профил на zocho1
  zocho1
  Рейтинг: 1131 Неутрално

  съдейки по коментарите явно започналата преди век гражданска война в България не е приключила > няма смирение и разкаяние и от двете страни, няма признание на жертвите и на другата страна = това е много лоша поличба относно бъдещето. Не сме един народ , а два народа с различна история , обитаващаи една територия, изгаряни от омраза и копнеещи реванш. Без РАЗКАЯНИЕ и ПРОШКА, без оценка приемлива и за двете страни няма да станем един народ. Явно още НЕ сме ДОЗРЕЛИ.
  —цитат от коментар 41 на dark'star


  Ама треперехте след 10.11.1989 да не ви бъде върнато по начина, по който ви вилняхте след 9.9.1944. Но не стана така, нали, това е разликата.

 50. 50 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2989 Неутрално

  Да не забравяме жертвите на тоталитарните режими
  —цитат от коментар 0 на заглавие


  Напоследък не мога да намеря нетоталитатен режим.
  Вярно е, че има различни нива на тоталитаризъм, но от ден на ден, демокрацията става все по-рядко явление.

 51. 51 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4375 Любопитно

  До коментар [#48] от "tacheaux":

  Значи информацията за еврейските жертви от периода е лъжа, избили са ги съпартйците им, нали? Защо тогава ЕС не свалят тази страница, веднага протестирай!
  https://portal.ehri-project.eu/units/il-002798-4019572/search?page=2

 52. 52 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3388 Неутрално

  До коментар [#48] от "tacheaux":

  ох леле...

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 53. 53 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3388 Неутрално

  До коментар [#39] от "vila":

  Полша не е била съюзник на Германия

  а България е била
  не просто със съгласието, но и по инициатива от голяма част от тогавашния "елит на нацията"
  с този факт какво правим? обявяваме симпатизантите (а и сътрудниците) на нацизма за абсолютно невинни?  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 54. 54 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3388 Неутрално

  До коментар [#45] от "zocho1":

  чувал ли си за една жп гара "Томпсън"?
  звучно българско име, а?
  откъде е според теб?
  а) там е акостирал корабът на известен английски пират, който заровил своето съкровище под релсите
  б) името е традиционно за периферията на шоплука
  в) няма такава гара
  г) друго

  ще се обадиш ли на приятел?

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 55. 55 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3388 Неутрално

  До коментар [#44] от "vila":

  през 1944-а армията на Сталин вече не се именува РККА, а Съветска

  с такива анемични познания по история как изобщо се осмеляваш да спориш, чедо?

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 56. 56 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#53] от "Николай Теллалов":
  "Полша не е била съюзник на Германия
  а България е била
  не просто със съгласието, но и по инициатива от голяма част от тогавашния "елит на нацията"
  с този факт какво правим? обявяваме симпатизантите (а и сътрудниците) на нацизма за абсолютно невинни?"

  Ами аз какво ти прикавам? Полша не е била съзник на Германия и руските главорези пак са избили елита на нацията и окупирали държавата. Няма значение това за русия, тя повод ще си намери.
  А по въпроса с кланетата на комунистите щото имало виновни за влизане на България на страната на Германия, това е доста долна позиция. Като е имало виновни, дай да колим наред който ни падне с десетки хиляди и това е ок, така ли?

 57. 57 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#55] от "Николай Теллалов":

  "през 1944-а армията на Сталин вече не се именува РККА, а Съветска
  с такива анемични познания по история как изобщо се осмеляваш да спориш, чедо?"

  "Червена армия е едно от названията на въоръжените сили на Съветския съюз. Създадена е на 23 февруари 1918 г. До 1946 г. носи названието Работническо-селска червена армия (на руски: Рабоче-крестьянская Красная армия, съкр. РККА), а след това е преименувана на Съветска армия."
  https://bit.ly/2WmuUK0

  Ко каза, ко?

 58. 58 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4375 Неутрално

  До коментар [#56] от "vila":

  Все пак Полша подписва Пакт за ненападение с Германия на 26 януари 1934. Интересното е, че подписват такъв пакт и със СССР на 5 май 1934 до декември 1945, въпреки че Хитлер настоява да не подписват, а да влязат в коалиция с Германия.
  Но, и хитлеровите дипломати подписват 10-годишен договор за ненападение със сталиновите на 23 август 1939 г.
  Обвиненията за коалиция на полското правителство на Бенеш с Хитлер идват от завземането на железопътния възел Бохумин в Чехословакия през 1938 година, нещо което Германия одобрява - малка цена за съгласието за аншлуса на Судетите . После пък словаците поддържат хитлеристите в завземането на Полша през септември 1939 г.

 59. 59 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#58] от "daskal1":
  "Все пак Полша подписва Пакт за ненападение с Германия на 26 януари 1934. Интересното е, че подписват такъв пакт и със СССР на 5 май 1934 до декември 1945, въпреки че Хитлер настоява да не подписват, а да влязат в коалиция с Германия.
  Но, и хитлеровите дипломати подписват 10-годишен договор за ненападение със сталиновите на 23 август 1939 г.
  Обвиненията за коалиция на полското правителство на Бенеш с Хитлер идват от завземането на железопътния възел Бохумин в Чехословакия през 1938 година, нещо което Германия одобрява - малка цена за съгласието за аншлуса на Судетите . После пък словаците поддържат хитлеристите в завземането на Полша през септември 1939 г."

  И това оправдава клането в Катинската гора от руските главорези и окупацията на Полша от русия?
  Баа, вие русофилистиците ако руснаци изнасилят майка ви ще викате тя си го търсеше, толкова сте гнусни.

 60. 60 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4375 Любопитно

  До коментар [#59] от "vila":

  Не разбирам реакцията ви, явно съм сбъркал в опита си да дам някаква информация. Остава аз да започна да ви обвинявам че сте нацистки изверг и да стана една хубава приказка...
  За Катин вероятно зная доста повече от вас, и познавам немалко семейства в Полша с роднини разстреляни там. Каква връзка има това с моя пост?

 61. 61 Профил на dfjftriktrcdt
  dfjftriktrcdt
  Рейтинг: 2639 Неутрално

  "Да не забравяме жертвите на тоталитарните режими"Не трябва никога да ги забравяме! Поклон пред паметта на всички невинни жертви избити от престъпните, кървави и античовешки идеологии - комунизъм, нацизъм и фашизъм.
  —цитат от коментар 12 на Иво


  Китаецо И-во,твоят любим комунистически Китай начело с патологичност лъжец ,сатрап и диктатор Си Дзинпинчо- няма ли да го оплюеш тогава?????

  shlshlshlshl
 62. 62 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#60] от "daskal1":
  "Не разбирам реакцията ви, явно съм сбъркал в опита си да дам някаква информация. Остава аз да започна да ви обвинявам че сте нацистки изверг и да стана една хубава приказка...
  За Катин вероятно зная доста повече от вас, и познавам немалко семейства в Полша с роднини разстреляни там. Каква връзка има това с моя пост?"

  Ами прочети пак линията на постовете свързани с Полша. Квинтесенцията е, че не е важно дали една държава е в съюз с Германия или не, русия стъпи ли там избива елита на нацията и я окупира. Обяснения какво била напавила Полша в стил как сама си е виновна, както другите русоробите преди тебе проповядват и за България (че единия даже за гражданска война говори, разбираш ли, русийката няма нищо общо в кланетата и Народния съд, не, изобщо) са точно за да се оправдае русия за престъпленията си.

 63. 63 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4375 Неутрално

  До коментар [#62] от "vila":

  Хайде като сте толкова добър познавач на историята да ни обясните за 18-те хиляди руски военопленици (от общо 80 хиляди) измрели в полските лагери за военопленици през 1920 от глад и болести? Или защо Сталин подписва известната само в тесен кръг заповед за унищожаване на полските интелектуалци, духовници и офицери в Катин?
  Или пък защо и с каква цел немците изравят телата на убитите в Катин през 1943 година?
  Ако четете полски, ето какво пише един от големите специалисти -историци за Катин, професор Пачковски в страницата на Музея на Жертвите в Катин
  https://muzhp.pl/pl/c/388/katyn-dlaczego

 64. 64 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#63] от "daskal1":
  "Хайде като сте толкова добър познавач на историята да ни обясните за 18-те хиляди руски военопленици (от общо 80 хиляди) измрели в полските лагери за военопленици през 1920 от глад и болести? Или защо Сталин подписва известната само в тесен кръг заповед за унищожаване на полските интелектуалци, духовници и офицери в Катин?
  Или пък защо и с каква цел немците изравят телата на убитите в Катин през 1943 година?"

  Ето бее, знаех си, сами са си виновни поляците, русийката не е виновна за нищо.
  Кво ти казвам, ако руснаците изнасилят майка ти (и сестра ти и баба ти) ще викаш сами си ги търсихте.

 65. 65 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4508 Неутрално

  "Да не забравяме жертвите на тоталитарните режими"

  Този лозунг е много коварен , защото цели точно обратното, комунистическите престъпления да се скрият под общата формулировка престъпления на "тоталитарните" режими. За престъпленията на фашизма и нацизма е писано и говорено много , но за престъпленията на комунизма се мълчи и ако се заговори от кумова срама , не се изричат , че те са комунистически , а "тоталитарни". Истината е , че най-жестокия от тоталитарните режими , комунистическия , остана неосъден и неотречен, а комунистическите престъпления ненаказани.

 66. 66 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4508 Неутрално

  До коментар [#64] от "vila":

  Как мислиш? Ако започне война между САЩ и РФ даскалът , който живее в Америка и е американски гражданин , на коя страна ще застане?

 67. 67 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 3167 Неутрално

  Виждам, че тук се е разгорял спор за ролята на комунистическа Русия за съдбата на Полша. През лятото на 1939 г. има две възможности - едната е Русия да сключи съюз с Франция и Великобритания и при такъв един съюз на Хитлер никога и през ум не би му минало да напада Полша. А другата възможност, която всъщност се осъществява, е да се сключи съюз между Хитлер и Сталин, който прави възможно нападението срещу Полша. Има и друг момент, който много се прикрива – това е, че всъщност тази война в Европа започва не като нападение на националсоциалистическа Германия срещу Полша, а като съвместното нападение на националсоциалистическа Германия и комунистическа Русия срещу Полша, довело до подялбата на Полша в края на септември 1939 г.

  Пазете се от доносника vesolr
 68. 68 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 3167 Неутрално

  До коментар [#59] от "vila":

  Много точно си описал всичко, сега само да те допълня. Към пакта "Молотов-Рибентроп"има един таен протокол, който осъществява фактически подялбата на Европа. Разбира се, използва се в него евфемистичната фраза "граници между две зони на влияние", но – представете си! – тази граница минава насред Полша и до река Буг. До река Западен Буг ще бъде съветската зона, а от Буг нататък ще бъде германската. Очевидно е, че става дума за териториална подялба. По същия начин Хитлер се съгласява да предостави на Сталин Латвия, Естония и Финландия, докато останалата част от Европа Сталин предоставя на Хитлер. Има един договор, който също се премълчава и подценява, – той е вече към края на полската кампания, сключен е в нощта на 28 срещу 29 септември 1939 г. Забележете как се нарича този договор – "Договор за дружба и за границата". Това вече е оформен съюз между комунистическа Русия и националсоциалистическа Германия – договорът е сключен при втората визита на Фон Рибентроп в Москва и там има леки промени в разпределението. Сталин отстъпва нови територии от Полша на Хитлер, но Хитлер пък предоставя на Сталин Литва, която дотогава, в предишното споразумение, не е предвидена да бъде погълната от Русия. А в Пакта "Молотов-Рибентроп" Хитлер признава правото на Сталин да анексира Бесарабия. Друг е вече проблемът, че Сталин надхвърля тези договорености.

  Пазете се от доносника vesolr
 69. 69 Профил на pinoccio
  pinoccio
  Рейтинг: 1109 Весело

  Не знам само как успяха да извъртят болшевиките нещата, та да са "освободители" във войната, която започнаха в съюз с Хитлер и по нищо не му отстъпиха в зверствата, даже го превъзхождат...

  Верно, че са асвабадители едиствено в кухите хралупи на русоробите си де, но все пак - уникално постижение.

 70. 70
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 71. 71 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4508 Неутрално

  До коментар [#48] от "tacheaux":ох леле...
  —цитат от коментар 52 на Николай Теллалов


  И без тази реплика знам , че си жертва на комунистическата пропаганда.

 72. 72 Профил на sablezub
  sablezub
  Рейтинг: 876 Неутрално

  До коментар [#9] от "sablezub":"ммм... В междуушният ми нервен ганглий се прокрадват смътни подозрения. 1989-а България има 9 милиона население. Днес - 5 милиона ( НСИ - https://www.nsi.bg/bg/content/2981/население-по-градове-и-пол ) Колко са значи жертвите на не-тоталитарните режими, м-м? 4 милиона, да? Та значи, колкото повече са жертвите на не-тоталитарните режими, толкоз повече ни разсейват с прах в очите и димни завеси за тоталитарните режими, не? Да не виждаме, не мислим какво ни е дереджето днеска, да?"Пфф, като ти гледам сметките се чудя ти стигна ли до трети клас изобщо?Първо населението на България по НСИ е 6,9 млн (https://bit.ly/3sCZXgB ). Леко си пропуснал си малките градове и селата в сметката. Второ голяма част от тези 2 млн разлика не са изтребени (както се правеше по комунизма по съветски образец), ами са емигрирали. За разлика от комунистическо България вече не е един голям конц лагер, няма изходящи визи, бодлива тел и кльонове по границата и никой не стреля в гръб ако се опиташ да избягаш (и вече не се казва избягаш, ами заминаваш). Ако по комунизма можеше са се заминава в България щяха да останат само активните борци против фашизма, и то не за дълго както може да питаш тези от тях които (като теб) хвърлят помия във форума. Трето прирастта в населението намалява от 60-те години и през 86-та вече е оттрицателен, както се вижда от ей тази графика: https://datacommons.org/place/country/BGR?topic=Demographics Четвърто последните години хората които се връщат в България са повече от тези които заминават (напомням, че за разлика от по комунистическо можеш и да се върнеш ако искаш). Например ей тук пише, че за миналата година са се прибрали 37 364 българи, а са заминали 6 649 (https://bit.ly/3kfWIaX )Та да, недей да мислиш, не ти е силна черта. Фокусирай се в повръщането на ядено по форумите, по ти се оттдава (ако не им се занимава на хората да ти отговарят, иначе и за тоа не ставаш)
  —цитат от коментар 19 на vila


  Страшно са стеснявам да запитам, а защо аджеба са емигрирали тия 2 милиона, като вече "за разлика от комунистическо България вече не е един голям конц лагер, няма изходящи визи, бодлива тел и кльонове по границата и никой не стреля в гръб ако се опиташ да избягаш", м-м? Убава е България днеска, а сички бегат от убавото, да? И другият въпрос, а като са се прибрали 37 364 българи, а са заминали 6 649, колко години ща трябват със същия темп да изкомпенсираме 2 милиона? Ти си човека, кажи изгрей, щото на менека мисленето не е силна черта.

  «Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские и изгнал из сердец людей любовь»
 73. 73 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4508 Неутрално

  Не знам само как успяха да извъртят болшевиките нещата, та да са "освободители" във войната, която започнаха в съюз с Хитлер и по нищо не му отстъпиха в зверствата, даже го превъзхождат...Верно, че са асвабадители едиствено в кухите хралупи на русоробите си де, но все пак - уникално постижение.
  —цитат от коментар 69 на pinoccio


  Ако има нещо в което са силни руснаците , това е пропагандата. Съветската пропаганда е безаналогова. За нея няма невъзможни неща. С успех ще представи бялото за черно и обратно. Гьбелсовата пропаганда е бледо копие на съветската. Така поробителите бяха представени за освободители и им бяха издигнати паметници като такива. Съветските паметници са елемент на съветската пропаганда, чрез които тя и до сега действа и въздейства.

 74. 74 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2437 Неутрално

  Обаче най-големият антикомунист в България се оказа Костов. И майката на Бойкикев.

 75. 75 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2437 Неутрално

  До коментар [#49] от "zocho1":

  Ама треперехте след 10.11.1989 да не ви бъде върнато по начина, по който ви вилняхте след 9.9.1944. Но не стана така, нали, това е разликата.

  Глупости. Имаше договорка с американците за мирен преход. За тях важното било да не сме в руския лагер. Ама ние не забравяме, че без танковете на Дядо Иван, щяхме да пасем патките. На тях дължим апартаментите на жълтите павета и топлите служби по татовите посолства.

 76. 76 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2437 Неутрално

  До коментар [#9] от "sablezub":

  Ми виж там възложете партийно поръчение на другатите Гочиту, Ковачки, домусчиев и Бобокови да поведат робите на труда срещу чорбаджиите изедници. С развяти от Майбасите червени знамена

 77. 77 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1988 Неутрално

  Интересно , думите на Москов се припокриват с тези на Варлам Шарланов, въпреки ,че концлагерите им са на 10 000 км разстояние. Разказът на последния е по силен - дали щото е бил в в възможно най-ужасните лагери или поради повече писателски талант, няма значение.
  Това , което съм запомнил от Шаламов е ,че хората не се делят на добри и лоши, а на смели и страхливи , като "смелите" са не повече от 2-3 процента. Според Шаламов , почти всеки човек , подложен на необходимото "третиране" ,за 2-3 седмици, е готов да извърши и най долната низост/жестокост. Нещото , което най-бързо и сигурно унищожавало волята, бил студът . Непрестанен , повсеместен , кански студ, където -35 градуса се води топло време. Побои, мъчения били само , като допълнение към неизбежния студ.
  Изводът ми е ,че само този , който е преминал през нещо подобно и не се е пречупил , има някакво право да съди. Останалите да си налягаме парцалите.

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 78. 78 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1988 Неутрално

  До коментар [#44] от "vila":през 1944-а армията на Сталин вече не се именува РККА, а Съветска с такива анемични познания по история как изобщо се осмеляваш да спориш, чедо?
  —цитат от коментар 55 на Николай Теллалов


  1946 . Няма съветска армия през ВСВ. Наистина е елементарно .

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 79. 79 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1988 Неутрално

  "Да не забравяме жертвите на тоталитарните режими"Този лозунг е много коварен , защото цели точно обратното, комунистическите престъпления да се скрият под общата формулировка престъпления на "тоталитарните" режими. За престъпленията на фашизма и нацизма е писано и говорено много , но за престъпленията на комунизма се мълчи и ако се заговори от кумова срама , не се изричат , че те са комунистически , а "тоталитарни". Истината е , че най-жестокия от тоталитарните режими , комунистическия , остана неосъден и неотречен, а комунистическите престъпления ненаказани.
  —цитат от коментар 65 на tacheaux


  +1
  МОЧА е изумителен за неподготвения наблюдател. Но , като се добави ,че на вас "десните" антикомунисти, хора като К. Таков /Бог да го прости / или Е. Дайнов са ви пътеводна светилина - нещата си идват на мястото.

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 80. 80 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#70] от "Николай Теллалов":
  "казах, че си тъпанар
  достатъчно ясно ли е?"

  Риторично питам, но явно ти надцених интелекта. През (сети се къде) ми е какво си казал.
  Смятам, че стана ясно колко си добре с историята (на теб едва ли, имам предвид на другите).

 81. 81 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#66] от "tacheaux":
  "Как мислиш? Ако започне война между САЩ и РФ даскалът , който живее в Америка и е американски гражданин , на коя страна ще застане?"

  Ейй, как пък една руска подлога не замина за русийката, ей така един, да го видя, че има такъв. Всеки руски мелез полу-руснак за измъкнал в България, ама го раздава голям патриот, мре за русия (ама от България), всеки руски поклонник заминал я на Запад, я в омразните "США" и от там и голям русофил го раздава, продава и жена си ако е на руснаци. Само като питаш абе аджеба, що не си където ми го хвалиш или поне в някоя "братска"на русия държава (Сирия, Венецуела, Беларус, Северна Корея...) и се чуди кво да каже.
  И квоо, наш даскал1 живее в щатите и ги громи отвътре, така ли? Хаха, всичките са еднакви.

 82. 82 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#68] от "greeneyes":
  "Много точно си описал всичко, сега само да те допълня. Към пакта "Молотов-Рибентроп"има един таен протокол, който осъществява фактически подялбата на Европа. Разбира се, използва се в него евфемистичната фраза "граници между две зони на влияние", но – представете си! – тази граница минава насред Полша и до река Буг. До река Западен Буг ще бъде съветската зона, а от Буг нататък ще бъде германската. Очевидно е, че става дума за териториална подялба. По същия начин Хитлер се съгласява да предостави на Сталин Латвия, Естония и Финландия, докато останалата част от Европа Сталин предоставя на Хитлер. Има един договор, който също се премълчава и подценява, – той е вече към края на полската кампания, сключен е в нощта на 28 срещу 29 септември 1939 г. Забележете как се нарича този договор – "Договор за дружба и за границата". Това вече е оформен съюз между комунистическа Русия и националсоциалистическа Германия – договорът е сключен при втората визита на Фон Рибентроп в Москва и там има леки промени в разпределението. Сталин отстъпва нови територии от Полша на Хитлер, но Хитлер пък предоставя на Сталин Литва, която дотогава, в предишното споразумение, не е предвидена да бъде погълната от Русия. А в Пакта "Молотов-Рибентроп" Хитлер признава правото на Сталин да анексира Бесарабия. Друг е вече проблемът, че Сталин надхвърля тези договорености."

  Събития които всеки отявлен русофилистик не обича да бъдат споменавани.

 83. 83 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#72] от "sablezub":
  "Страшно са стеснявам да запитам, а защо аджеба са емигрирали тия 2 милиона, като вече "за разлика от комунистическо България вече не е един голям конц лагер, няма изходящи визи, бодлива тел и кльонове по границата и никой не стреля в гръб ако се опиташ да избягаш", м-м? Убава е България днеска, а сички бегат от убавото, да? И другият въпрос, а като са се прибрали 37 364 българи, а са заминали 6 649, колко години ща трябват със същия темп да изкомпенсираме 2 милиона? Ти си човека, кажи изгрей, щото на менека мисленето не е силна черта."

  Краткия отговор е щото искат. Напомням, че за цялата история на България, само под съветско се е ограждала България с бодлива тел и погранични зони. За цялото останало време хората са ходели и са се връщали по целия свят.
  Дългия е защото след комунизма е като след природно бедствие. Да си припомним Лукановата зима с купоните и Виденовата зима с хиперинфлацията само. Логично всеки търси по-добър живот, но забележи нито един не го търси в руската кочина или братски руски държави като Беларус. Всеки заминава в "прогнилия" Запад, даже и русоробите.

 84. 84 Профил на zocho1
  zocho1
  Рейтинг: 1131 Неутрално

  До коментар [#45] от "zocho1":чувал ли си за една жп гара "Томпсън"?звучно българско име, а?откъде е според теб?а) там е акостирал корабът на известен английски пират, който заровил своето съкровище под релситеб) името е традиционно за периферията на шоплукав) няма такава гараг) другоще се обадиш ли на приятел?
  —цитат от коментар 54 на Николай Теллалов


  Това изглежда е изява на някакъв специфичен хумор.
  Но пропуска да каже колко и какво точно оръжие и кому са доставили британците в България през ВСВ

 85. 85 Профил на bruno__dante
  bruno__dante
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  До коментар [#17] от "dark'star":

  отлична работа!

 86. 86 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3388 Неутрално

  До коментар [#57] от "vila":

  сбърках
  прав си
  ядосах се и избухнах

  моля за извинение

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 87. 87 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3388 Неутрално

  До коментар [#78] от "schwimmwagen":

  да, забравил съм
  не е 44-а, а 46-а

  бях необосновано груб

  съжалявам

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 88. 88 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3388 Неутрално

  До коментар [#80] от "vila":

  прав си, съжалявам

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 89. 89 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3388 Неутрално

  До коментар [#84] от "zocho1":

  на отряда, в който е бил майор Томпсън
  какви точно оръжия и колко, не знам

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK