"Съединението се извърши леко, тихо, бързо, безкръвно"

"Съединението се извърши леко, тихо, бързо, безкръвно"

© "Инфодар"На 6 септември преди 136 години османският губернатор в Пловдив Гаврил Кръстевич е свален и заменен от администрация, назначена от българския княз Александър I. Това става след народни бунтове в Панагюрище, Чирпан, Пазарджик, Голямо Конаре и други населени места, координирани от Българския таен централен революционен комитет. Военният преврат е оглавен от майор Данаил Николаев.


По този повод "Дневник" публикува откъс от романа "Нова земя", в който Иван Вазов разказва за историческия акт на Съединението на Източна Румелия и Княжество България. Тогава народния писател живее и работи в Пловдив.


"Нова земя" е продължение на "Под игото", но при излизането му Вазов е съсипан от критики. В момента три издателства предлагат романа.


Из "Нова земя" от Иван Вазов
XIX. СЪЕДИНЕНИЕТО


Съединението осъмваше втори ден.


То стана.


България и Европа се пробудиха пред едно свършено дело. Никога революция не изненада повече и не учуди по-малко: тя избухна в най-пълната тишина; тя се показа най-естествена, защото беше най-справедлива. На това се дължи и невероятно бързото й и пълно възтържествуване. Когато Гладстон чу за нея, той каза: "Странно как тая раволюция чака седем години. Барутът за нейното пламване се хвърли още в мастилото, с което се подписа Берлинския договор." Един български държавник в княжеството каза: "Съединението беше такова национално нещо, щото първия пияница, който би извикал в пловдивските улици: "Долу Румелия!" щеше да го направи.


Вечната българска класика: Нова земя
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


И наистина в наше време надали е имало друга революция, която да събере всеобщите одобрения, да извика единодушните ръкопляскания на Европа и Америка, да бъде поздравена с такава гореща симпатия от човечеството и да събере като във фокус душата на цял един възхитен народ - като революцията за съединението. Омразната присъда на Берлинския договор, която изкуствено и противоестествено разкъса един целокупен, неразделим народ на няколко части, чрез насилствени граници, беше осъдена от разума и историята още в самото си начало. Лорд Биконсфилд считаше най-голяма слава на своята дипломатическа кариера- намаляването на България чрез образуването на Румелия.


Той не доживя да види трайността на своето дело и горчивата подигравка на съдбата с най-изкуствените комбинации, с най-мъдрите и прозорливи пресмятвания на дипломацията. Бисмарк при закриването на Берлинския конгрес изрази надежда, че делото му ще бъде трайно. Този велик държавен мъж се излъга: той нито се сещаше да помисли, че съществува един друг фактор, който казваше: не! - българския народ.


*
Революцията за съединението се извърши леко, тихо, бързо, безкръвно. Тя стана толкова леко, свободно, охолно, щото беше почти игрива и има моменти, когато тя изглеждаше като опереточен фарс. Правителството падна, както никое правителство не е падало: без борба, без противение, без да причини или даде жертва. Революцията прегърна и завърши народът, а я почна една партия. Защото всичките преврати така ставаха. Куп недоволни хвърлят кликът и ако той говори на сърцето на народа, ако отговаря на неговите ламтения, жажди и национални идеали, той, народът, се отзовава и дава ръка на първите, готов да даде и кръвта си. А идеята за съединението беше срасната с душите и със сърцата на целия народ, тая идея беше повече от един инстинкт, тя беше един догмат, неоспорим, неоспоряем, посеян в дълбините на народното съзнание.


Въпросът: "Добро ли е?" никога от никого не биде подигнат; въпросът: "Време ли е?" - той се задаваше. И идеята за съединението беше едно вълшебно знаме, което събираше народа около партията, която го издигнеше. И това съблазнително знаме фатално трябваше да бъде дигнато в разгара на партийните борби. На 1884 година го дигна Народната партия, като извика една мирна, но грамадна манифестация на народното желание. Народната партия се ограничи с тоя нравствен протест и не отиде по-нататък. Когато взема властта - тя още по-малко кураж почувствува в себе си за насилствен преврат на режима, преврат, чрез който, като хвърляше на риск облагите на положението и престижа на властта, туряше и бъдещето на отечеството пред страхотиите на неизвестността и себе си - пред ужасна отговорност, която тя немa храброст да понесе.


Нова земя (твърди корици)
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


Това малодушие се градеше толкова въз чувство на егоизъм, колкото и на патриотизъм. Последвалите събития оправдаха страхуванията й... Вината на Народната партия не е, че не направи съединението, като дойде на власт - революциите не се правят от правителствата - а е, ако може да наричаме вина фаталните закони на историята - приемането властта, след като се обяви против Източна Румелия, която сега трябваше по силата на нещата да управлява, сиреч да закрепя, и се постави в противоречие с програмата си. Прочее, великолепна и благородна почва за борба се отвори на опозицията, която беше Народната либерална партия.


Понеже правителството се умълча, тя викна и грабна знамето. Ролите се промениха. Тя поиска гръмогласно съединението. Тя сега съвършено не мислеше тъй, както мислеше на 7 априлий лани, когато на всенародния вик: "Да живее съединението!" отговаряше с възванието си: "Братя, това наше народно желание е неосъществимо... Часът за съединението не е ударил още." - Тя тогава бе на властта. Сега тя намери изведнаж, че тъкмо е ударил часът за съединението и народното желание е осъществимо! Истина, сега тя пък беше в опозиция и промени очилата...


Рядко са опозициите у нас, които се замислюват пред избора на средствата си в борбата си. За тях няма добри и лоши, нравствени и безнравствени - има целесходни. Ако правителствата имат над себе си и над действията си винаги дебливия надзор на общественото мнение, опозициите имат развързани ръцете си, за тях не съществува юздата на отговорността. Една опозиция никога не губи от една революция, даже и от най-пагубната за страната, защото няма какво да изгуби. Напротив, тя печели.


В дадения случай Народната либерална партия имаше само шансове за себе си. А тя немa нужда даже да подготвя духовете: Народната партия беше й чудесно улеснила задачата с ланската си съединистическа агитация. Прочее, революцията стана моментално, с водевилна лекост. Една рота от милицията извика пред южната порта на конака: "Да живее съединението!" и тя се отвори с двете си крила като по магия, както в приказките на "Хилядо и една нощ" прави чудеса думата: Сезам.


И в същия ден целия български народ, в Южна и Северна България, се откликна с възторг и се притече на помощ.


*
Истина, подобни крупни политически събития като една революция имат по-сложни причини. Идеята е основната стихия, но на нея куп други елементи се налепят, куп интереси, куп страсти, съвсем чужди ней, на тая идея, се преплитат в нея и стават толкова пружни, съдействующи на целта й чрез пробуждането и наежването колективното чувство на народа и са искри тоже, хвърлени във възпламенителната почва, готова вече сама да пламне. Има недоволните умове, неутолените жажди, има възбудените охоти, уязвените самолюбия, онеправданите и обидените и жертвите на настоящия ред: има фалангата на разпалените глави, на бълнувачите за подвизи и за слава, на изтръпналите в бездействие сили, гладни за да се изхарчат в бурна и ратоборна деятелност; на преситените в охолността и мирът души, жаждущи ново, за да се освежат; има тъмния рой от човешки страдания, от нужди, от бедности, раздражени от вида на чужди благувания, от безизходности и униния, които търсят един лек, една заря, един спасителен обрат на съдбата си в политическия прелом; има най-после демоническия сонм на ужасните омрази, на безпощадните мстителности, на слепите и свирепи зависти, на бесните злорадства и всичкия кипеж на калта, напластена в дъното на отровените души.


Всичките тия хилядни двигатели присъединяват полезните си усилия към работата на гигантския идеен лост, за да превърнат и сгромолясат зданието, осъдено на разрушение.


*
Септемврийската революция едвам екна из Пловдив и народът я прегърна. Народът, зет в голямата си стихийна смисъл, като същество живо, мислеще и чувствующе, винаги верующ в доброто, честен, простодушен като дете, едничък способен на безкористни пориви, отзивчив и впечатлителен, видя само едно нещо: знамето, което му дигнаха високо пред очите. Той не пита: коя партия, кой лагер? Съединението беше негова заветна мечта, неговът естествен ламтеж. Велик и едър във всичките съдбоносни исторически моменти, народът немa време да се губи в ситнежи, да изследва тайните побуждения, да спуща стълба в съвестите, да брои кому носи облаги и кому пакости едно движение, което отговаряше на най-благородните въжделения на сърцето му.


Когато лани му поискаха моралната подкрепа на съединението, той я изрази чрез двеста и шейсет митинга; когато сега му поискаха помощ в кръв, той прати петдесет хиляди свои сина на границата. Той не резонира, а чувствува, дава, мре. Сюблимно дете в обикновено време, апатично, тежко, дори тясно-егоистично, а в критически час - цяло нерви, огън и преданост.


При всичките примеждливи и дълбоки потреси, които революцията довлече за България, тя имa в своите първи часове, в първите си два акта: провъзгласяването съединението и сръбската война - благодетелно влияние върху морала на българския народ. Тя подигна духа му, пробуди чувството на народната му гордост, внуши му доверие в силите му и изтъкна в много рязка форма неговата политическа личност. Тия две събития - ний не се косваме до тяхното политическо-икономическо значение - имаха действието на освежителна буря върху душата на българския народ, уморен от непрестанните партийни шумове; заглушен от грубосебелюбивите вреви на честолюбците, жедни за власт, приплетен неволно в техните интереси; издребнял в едно съществувание монотонно-крамолно и ялово, лишено от високи вълнения, които могат да дадат само отечествените идеали, но не партийните програми, хилядния път, изневеряван от тях...


Нова земя
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

И България усети в гърдите си закипяването на най-благородната кръв; нейните застоели нравствени и физически сили найдоха изведнаж широко поле да се развъртят; България се почувствува млада, жилава, идейна, способна пак за великите саможертвувания. Ентусиазмът, чувство величествено и възродително, непознато в настоящия си вид от седем години на българското сърце, сега го възпламени, подмлади и направи да тупа със стихийна мощ. Тоя живителен лъх от бодрост и вяра се косна до всичко, проникна във всичките пластове, вля своята освежающа струя във всичките кътове на народната душа и я възвиси до величието на съдбоносните събития.


*
Септемврийската революция беше не само политически преврат, тя беше преврат и в българската история. Шести септември пресече като с нож нейното течение из естественият й път и блъсна бъдащето й развитие в нова посока, неизвестна и примеждлива. От 6 септември токът на нашия исторически живот напусна матката си из равната, еднообразна, макар и траповита долина, и удари през бреговита страна, пресечена с дълбоки долове, с каменисти прагове, скалисти и тесни клисури, препречена с урви и препятствия.


И той затече пенлив на буйни водопади, като изхарчваше енергията си в борба със стихийни прегради, за да си отвори свободен път, който минвa и в подземни канали, дето свободният му устрем бе потиснат и задушен от мрачни канари и пак изскокнал на свобода. Движение нанапред на млад великан, което събуди с гороломния си шум далечните екове и възбуди удивление с проявлението на мощна жизненост и здрава кипяща кръв. Движение гръмливо, славно и ялово: колосален запас от сили, прахосан в десетилетни изпитни и лутания, додето най-после струите му, размътени и уморени, да найдат пак равната долина - напусната по-рано.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (84)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на coy341048611
  coy341048611
  Рейтинг: 476 Неутрално

  Съединението прави силата!

 2. 2 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1069 Неутрално

  Всяко тържество на България, смърт за русия. Мамашата в ступор.

 3. 3 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1950 Неутрално

  ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ!
  НЕКА НИ ИМА!

 4. 4 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1950 Неутрално
 5. 5 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2318 Неутрално

  Добре че беше Стамболов
  . Ако се бешезабавил руснаците и балканските ни братя щяха да ни уредят, освен с македонска щяхме да имаме и тракийска нация.

 6. 7 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1950 Неутрално

  А какви водачи е имала България!
  ИСТИНСКИ ОБЕДИНИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД!
  …А сега?… До къде я докарахме!…

 7. 8 Профил на peb11648502
  peb11648502
  Рейтинг: 59 Неутрално

  Добре, че българите имаха шанса да се освободят от Турско робство преди идването на младотурците на власт, че щяха да последват съдбата на арменци, асирийци, гърци и пр. народи - тотално клане и етническо прочистване.
  Всичко след това са формалности.

 8. 9 Профил на Сахаров
  Сахаров
  Рейтинг: 447 Неутрално

  Припомням, че Вазов е в лагера на лъжесъединистите... Тоест много пияници, изедници, патриоти, патриотари и тн. викаха "Долу Румелия!".... но един го направи... Захарий Стоянов! Вечна му памет и честит празник!

  I shave with Occam's razor
 9. 10 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1950 Неутрално

  МАНИФЕСТЪТ НА КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I БАТЕНБЕРГ,
  Търново, 8 септември 1885 г.

  Ний
  Александър I

  с Божията милост и народната воля

  Княз на Северна и Южна България

  Да бъде известно на моя любезен народ, че на 6-й того жителите на така наречената Източна Румелия след свалянието на тамошното досегашно правителство и избиранието на друго привременно, обявиха Съединението на Източна Румелия с Княжеството и единодушно ме прогласиха за Княз и на тая област.

  Като имам предвид благото на българский народ, неговото горещо желание да се слеят двете български държави в една и постиганието на историческата му задача, аз признавам Съединението за станало и приемам отсега нататък да бъда и се именувам Княз на Северна и Южна България.

  Като приемам управлението на тая област, аз обявявам, че животът, имотът и честта на всичките мирни жители, без разлика на вяра и народност, ще бъдат запазени и гарантирани. За запазването на реда и тишината са взети всичките потребни мерки и с нарушителите им ще се постъпва със сичката строгост на закона.

  Надявам се, че любезний ми народ и от двете страни на Балкана, който с такава радост и ентусиазъм посрещна това велико събитие, ще ми подаде своето съдействие в заякчаванието на святото дело — Съединението на двете български области в една държава и ще бъде готов да направи всичките жъртви и усилия за запазвание на единството и независимостта на милото ни отечество.

  Нека Бог ни бъде на помощ в това нужно и велико предприятие.
  Александър

  Издаден в старата българска столица Велико Търново днес на осми септемврий хиляда и осемстотин и осемдесет и пета година.

 10. 11 Профил на cpl40723722
  cpl40723722
  Рейтинг: 1723 Неутрално

  В "Строителите на съвременна България" Симеон Радев разказва как единствената причина Турски войски да не влязат в България е намесата на английското посолство в Истанбул. Дипломатите в посолството след консултации с Лондон успяват да убедят Султаана да не влиза с войски тук.

 11. 12 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1950 Неутрално

  Защо Русия пречи на Съединението?
  Стефан Стамболов
  В. „Свобода", бр. 7, 19.XI.1886 г.  Мнозина у нас живяха дo скоро време с твърдо убеждение, че наший народ трябваше да очаква доб­ро от Русия; но от 6 септемврий миналата година всеки разбра доколко тя е била искрено (расположена) в благопожеланията си спрямо нашата страна. От този знаменит ден 6 септемврий се забележва постоянно, че политиката на руското правителс­тво е устремена против нашата независимост и самостоятелност.

  Всеки здравомислещ человек разсъждава, че ако Россия е желаела една силна, съединена и независи­ма България, тя трябваше освен да се въсползва от извършеното на 6 септемврий и да поддържа Cъеди­нението.

  Нейните доброжелателства за наший на­род щяха да се покажат пред целий свят, че са искренни, несвързани с никаква задня мисъл.

  Обаче Россия какво направи?

  Тя употреби всички средства само и само да попречи на народний идеал - съедине­нието. Не искаме да упоменавами тука за всички интриги и подлости, които се вършеха против интересите на нашето Отечество.

  Делото на Съединението беше общонародно, а не частно на княз Александра, както претендираше руското правителство и поради което най-много го обвиняваше, като тръбеше чрез своите органи, че княз Александър щял бил да продаде България ту на англичаните, ту на турците и пр.

  Интригите на руското правителство отзова­ха своето зловредно влияние на този род от наша­та интелигенция, която, заслепена от страстта на властолюбието, мереше народните интереси и нужди според своите лични.

  По този начин кликата на цанковистите проповядваше чрез печата, че зло­то на България бе княз Александър, а министрите Каравелов, Цанов и Никифоров приготовляваха поч­ва из между войската за свалянието на Негово Ви­сочество, чрез което тези господа искаха да се нап­равят приятни и услужливи на руското правителс­тво, което в замяна на това да ги закрепи на власт­та, тъй като почвата им в народа беше почнала да се исплъзва из под краката им.

  Гнусните замисли на властолюбците се осъ­ществиха посредством легкомислието и клетвопрестъпничеството на някои военни.

  После сваля­нието на княз Александра от българский престол руската политика захвана се повече и повече да си разкрива картата.

  Всеки, който по-напред предполагаше, че мо­же би с отиванието на княз Александра из България ще се премахнат причините за едно сдобрявание с руското правителство, остана смаян, като видя как царский пратеник г. Каулбарса работеше не за едно сближаванье и споразумение, а приготовлява­ше бунтове и смущения в страната с цел да предиз­вика една окупация на България с руски войски и за окончателно завоевание Отечеството ни.

  За всекиго вече стана ясна тая цел на руските дипло­мати и на царят.

  Грубите отношения на руския пратеник спря­мо нашето правителство, неговото незачитанье на законите в страната, приготовлението на бунто­ве посредством подкупничества и още други гнусни работи на този господин накара всеки вече един чес­тен и съвестен человек да изгуби всяка симпатия към „покровителката" и да са позамисли върху ней­ните благопожелания за наший народ. Настана ве­че решителний час за нашите ръководящи елемен­ти, нашата интелигенция да покаже пред света до­колко наший народ е достоен за свободен индивиду­ален живот.

  И действително, трудно беше да се произнесе човек отстрана като как ще се покаже наший на­род.

  Борбата беше неравна: от една страна, една велика империя, която разполага с грамадни мате­риални средства, а от друга, млад един беден, малочислен и неопитен народ, току-що излязъл из пеле­ните на политический живот и който нямаше на своята страна друго, освен правдата.

  При такава една неравна борба, при такива критически времена, каквито преживя и преживя­ва нашето Отечество, когато нашата независи­мост и самостоятелност са изложени на опаснос­ти да бъдат закопани завинаги, поражда се неволно въпроса: как е възможно да се намерват българи, които под булото на патриотизма да стават още оръдия на чуждите замисли против самостоятелността на своето Отечество, които с четири очи гледaт да дойдат неприятелите по-скоро у нас!

  На този въпрос може лесно да се отговори, щом направим една повърхностна анализа върху нравствената самостоятелност на нашата интелигенция. При тази борба за съхранението (на) самостоятелността на Отечеството нашата интелигенция се е поделила тъй: първий ред се състои от хора, снабдени с инициатива и твърда решимост, които се въодушевляват и ръководят от идеята за съхранението на истинската народна независи­мост и самостоятелност, като са в същото време твърдо убедени във високонравственнноста и ползотворността на тази идея. Към тази интелиген­ция принадлежи болшинството от нашата инте­лигенция начело с днешното правителство.

  Подир това следват личности, които не при­тежават твърди политически убеждения и на кои­то е се едно каквото и да бъде управлението в Оте­чеството им, стига само техните лични интереси да не бъдат докачени. Тези хора, без всякакво по­нататъшно разсъждение, са обаяни от блясъка на грубата сила на руското правителство и очакват от него всичко добро за България. Към този ред не принадлежат мнозина.

  Последний ред обхваща ония хора, които се явя­ват много пo-активно в полето на политический жи­вот, отколкото тези във вторий ред, които не се ръководят от никакви високонравствени принципи, а мерят народните интереси според своите лични. Те не се спират пред никакви средства, за да мо­гат да си постигнат целта, държението власт­та.

  Те се обявяват и коленичат пред величието на грубата сила и се стремят да й се представляват угодни и приятни, за да може тази груба сила да ги умилостивява, те са готови да вършат всякакви бе­зобразия, да направят престъпления, да предадат Отечеството си, само да имат милостта на по-силний.

  От този род са напр. Каравелов, водителите на бившата Источна Румелия — лъжесъединистите.

  От характеристиката, която дадохми за на­шите хора, се вижда кой какво върши и кой какво е. Работата е много ясна. Но какъв е в действителност успеха на тази наша борба, ще възразят може би някои.

  „Ето и до сега не се е решило още кой и какъв ще бъде бъдъщий български княз?"

  В отговор на това ний ще кажем, че един успе­шен резултат от нашата национална досегашна борба съществува. Той се състои в раскриванието на истинский исторический ход по нашите работи от страна на общественото мнение в образований мир.

  Да се обясним: в началото на преврата от 9-й август хората в Европа мислеха, че ний българите сми един нищожен народ, който не се ръководи в своя обществен живот от никакви високонравствени по­литически принципи, а инстинктивно и без всякак­ви по-нататъшни разсъждения се покланя пред бля­съка на грубата сила и е в състояние да се откаже от всичко свято и мило като самостоятелна на­ция.

  Днес общественото мнение за нашите работи не е вече така.

  То високо признава, че българский народ крие в себе си такива жизнени сили, които му гарантират пълно самостоятелно развитие в политический му живот. Това обществено мнение, в убеждението на тази истина, заставя своите пра­вителства през печата и своите народни предста­вители да помогнат на нашия народ в борбата му за неговата независимост поне чрез морална под­дръжка.

  Като видя, че нашия народ не желае да бъде сляпо оръдие на завоевателните стремления на рус­кото правителство, издигна знамето на възражданието и уягчаванието на българите, като прогла­си, че на мястото на болна Турция трябва да се ос­нове силна самостоятелна държава. То казва, (че) европейските интереси не могат да не бъдат ед­накви с тези на нашия народ.

  Мислим, прочее, че днешния резултат от на­шата национална борба не е маловажен, и твърдо сме убедени, че българския народ е повикан да играе немаловажна роля в политическия живот на Балкан­ския полуостров.

 12. 13 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2851 Любопитно

  Добре че беше Стамболов . Ако се бешезабавил руснаците и балканските ни братя щяха да ни уредят, освен с македонска щяхме да имаме и тракийска нация.
  —цитат от коментар 5 на blondofil


  Ама Стамболов ли е бил начело на съединистите? А тракийска нация можеше да има само ако Румелия беше паднала като Македония под чужда власт. Добре че тогава само Сърбия ни обявява война, ако се беше получила ситуация както при Втората Балканска война щяхме да загубим Румелия а това е вече тотална катастрофа несравнима с всички катастрофи във войните за национално обединение.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 13. 14 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4000 Неутрално

  Извърши се от българи, които вярваха в родината си, обичаха я, дадоха всичко за нея, за това стана " бързо и безболезнено", макар че само малко по - късно всички ще платим за него във войната си срещу Сърбия и нейния крал Милан, които вероломно ни нападат именно заради това наше Съединение. А то ни даде бъдеще като един народ, въпреки че много исконно български територии останаха извън границите на царство България........

 14. 15 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2318 Неутрално

  До коментар [#13] от "Julian Mall":

  Ама Стамболов ли е бил начело на съединистите?

  Да Стамболов. И не е питал в Русия може ли. Както го правят всички съвременни мижитурки начело с Радев и Борисов

 15. 16 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3857 Неутрално

  Честит празник на всички! Да сте живи и здрави дълги години!

 16. 17 Профил на cpl40723722
  cpl40723722
  Рейтинг: 1723 Неутрално

  Винаги съм смятал, че Стамболов заслужава един истински достоен за него паметник в София. А не онова циркажийско яйце което виси пред Кристал.
  От 140 години насам не сме имали по-голям политик и патриот.

 17. 18 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1950 Неутрално

  До коментар [#13] от "Julian Mall":

  На другия ден – 7 септември , по обяд Князът пристигна в Търново. Посрещнаха го Каравелов и Стамболов.

  - Е, господа? Сега накъде? - попита Князът

  - Ще ги избеся всичките онези лудаци в Пловдив, ако нарушат Берлинския договор! - изръмжа Каравелов, който беше против Съединението.

  - Ваше Височество, - извика патетично Стамболов, - Съединението е вече дело свършено.

  Пред Ваше Височество се простират два пътя.

  Единият е през Балкана за Пловдив, па каквото Бог рече, а другият е през Свищов и по Дунава – за Дармщат!
  Княз Александър пристъпи към Стамболов, прегърна го и каза :

  - Аз избирам пътя за Пловдив! "

  (Свидетелство на Григор Начович, Разговор с П. Димитров, 1910г.)

 18. 19 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2851 Любопитно

  До коментар [#18] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Разбрах Стамболов се е борил за Съединението от Велико Търново. Сигурно е бил с войската и на турската граница сега вече е бил готов да се бие с турците за разлика от Освободителната война 1877-78 г.?

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 19. 20 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2851 Любопитно

  До коментар [#13] от "Julian Mall":Ама Стамболов ли е бил начело на съединистите? Да Стамболов. И не е питал в Русия може ли. Както го правят всички съвременни мижитурки начело с Радев и Борисов
  —цитат от коментар 15 на blondofil


  Не е бил мижитурка затова е ходил при султана. Да го заплашва сигурно?

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 20. 21 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1812 Неутрално

  Един от най-значимите и автентични обществено- политически актове на българският народ.
  По традиция североизточната сатрапия е била против!!!

 21. 22 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 1259 Неутрално

  До коментар [#9] от "Сахаров":

  Много точно казано. Браво. Захари Стоянов, истинския показател на правилния път на България, съорганизатора на движението " България, за себе си".
  Вазов не само си фантазира често, защото желае безспорно величие на България, но прави едни изхвърляния, които са повече вредни. Нека си спомним, че докато бе жив Стамболов беше твърдо за Екзархията в Македония и Одринско, твърдо за запазване на добри отношения с Турция.
  След него обаче, окрилени от поезията на Вазов, младите български мъже влязоха в абсолютно неравни битки/ често и с всичките съседи- Междусъюзническата/ и тия битки, много ясно, бяха загубени и платени с много, много кръв. Затова сега сме тук- заради изхвърлянията, че можем да победим наведнъж всички. Това са фантазии.
  Безкрайна благодарност на дейците на Съединението. Реалистите. Захари, Стамболов, Чардафон, Ризов и за забравения герой и летописец на тия процеси- Иван Андонов с книгата си " Съединението".

  http://www.desant.net/show-news/50317

 22. 23 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2851 Любопитно

  "Да се обясним: в началото на преврата от 9-й август хората в Европа мислеха, че ний българите сми един нищожен народ, който не се ръководи в своя обществен живот от никакви високонравствени по­литически принципи, а инстинктивно и без всякак­ви по-нататъшни разсъждения се покланя пред бля­съка на грубата сила и е в състояние да се откаже от всичко свято и мило като самостоятелна на­ция."

  Рассия организира преврати против Съединението?! Сигурно Санстефанска България беше западен проект който беше погребан на Московският конгрес?!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 23. 24 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2851 Неутрално

  Един от най-значимите и автентични обществено- политически актове на българският народ.По традиция североизточната сатрапия е била против!!!
  —цитат от коментар 21 на selqnin


  Добре че беше североизточната сатрапия да избави България от турското присъствие че да могат селски герои като Чардафона да останат в историята.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 24. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 26 Профил на giy14583303
  giy14583303
  Рейтинг: 416 Неутрално

  Къде може да се прочете за вайкането на руската дипломация, че създаването на България е грешка?

 26. 27 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2318 Неутрално
 27. 28 Профил на Анархо комунист
  Анархо комунист
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Ех, ако можеше да види отнякъде Чардафон, как Жельо Вафлата за 40 000 долара от една фондация се отказа завинаги от Македония, от националния идеал...

 28. 29 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2512 Неутрално

  А какви водачи е имала България!ИСТИНСКИ ОБЕДИНИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД!…А сега?… До къде я докарахме!…
  —цитат от коментар 7 на Аз съм българче обичам наште планини зелени  До коментар [#7] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  И Цар Борис III Обединител.

 29. 30 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2851 Любопитно

  [quote#24:"Julian Mall"]
  —цитат от коментар 25 на Мизо
  Добре, разбрахме. Майка ти е рускиня! Айде бягай сега в руските форуми да си пишеш за 9-ти май, на нас, българите, остави българските празници! Аман от русофилски гн*ди! Честит празник, българи! [/quote]

  От такива "българи" като теб днес ДПС си разиграва коня както си иска! Или ще чакате някой да ви освобождава и от него?!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 30. 31 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2512 Неутрално

  Припомням, че Вазов е в лагера на лъжесъединистите... Тоест много пияници, изедници, патриоти, патриотари и тн. викаха "Долу Румелия!".... но един го направи... Захарий Стоянов! Вечна му памет и честит празник!
  —цитат от коментар 9 на Сахаров  До коментар [#9] от "Сахаров":

  Какво точно е направил Захари Стоянов? Помолил е Данаил Николаев да извърши Съединението? Изпитвам симпатия към Захари Стоянов,но той няма заслуга за Съединението,(което си е военен преврат). То се извършва от източно-румелийските офицери. Просто никой в Пловдив не е против Съединението. (Освен може би фамилията Гешови.) Проблемът е в дипломатическото му признаване от Свръхсилите и света. Имали сме късмет,че това признаване става бързо и лесно. Въпреки съпротивата на Русия.
  Не бива обаче да се забравя толерантността на Султана. Той е казал "Хаирлия да е! Ашколсун!",демек "Нека да е благо и любов!". И е назначил Българския княз за губернатор на Източна Румелия. Даже е пратил два вагона аскер да ни помага срещу сърбите.

 31. 32 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 2045 Весело

  До коментар [#10] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Честит национален празник на България! 🇧🇬

 32. 33 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1761 Весело

  До коментар [#25] от "Мизо":

  Той сега тренира за "светлия празник" след 3 дни...

  "Големият проблем на цитатите в интернет е, че повечето хора вярват в тяхната автентичност." Иван Вазов
 33. 34 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4079 Неутрално

  Честит национален празник на всички българи.

 34. 35 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3080 Неутрално

  Гледайки омразата в коментарите заслужаваме си и Тошко и Иванов.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 35. 36 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4023 Разстроено

  Дори и по този важен въпрос ние българите не сме били единодушни

  klimentm
 36. 37 Профил на anty
  anty
  Рейтинг: 716 Неутрално

  Съединението е изцяло българско дело,с което трябва да се гордеем.
  Русия се е противопоставяла,другите тогава велики сили не са заели твърда позиция,но англичаните виждат възможност да се намали руското влияние , и Франция се присъединява към позицията на Англия,и така на практика Берлинският договор се денонсира.
  Каравелови които са русофили са били твърдо против обединението на българския народ,като са подкрепяли руската антибългарска позиция.
  Честит празник на всички българи!

 37. 38 Профил на kumanistan
  kumanistan
  Рейтинг: 339 Неутрално

  На септември 1885 г. е осъществено съединението на Княжество България и автономната османска провинция Източна Румелия, т.е. Източен Рим. Казват, че това било висш акт на историческа справедливост. Актът на справедливост щеше да бъде още по-истински, ако след съединението новото държавно обединение бе наречено Княжество Рим. Стотици места в днешна България носят все още прилагателното „рум“ или „урум“ – реки, дерета, кладенци, пещери, местности. През външния град на сименовата и петрова столица Преслав все още преминава Румска (Римска) река.

 38. 40 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3372 Неутрално

  ....:Честит национален празник на България! 🇧🇬
  —цитат от коментар 32 на plamen_b


  Майтапът настрана, но реално ние честваме 3 национални празника:
  1. 3-ти Март - Денят на Освобождението;
  2. 6-ти Септември - Ден на Съединението;
  3. 22-и Септември-Ден на Независимостта;

  Заради русофилията приоритет е даден на първия. Малко е необходимо, за да се даде приоритет на втроия или третия. Съвсем малко!

 39. 41 Профил на Хай Буй
  Хай Буй
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  Къде може да се прочете за вайкането на руската дипломация, че създаването на България е грешка?
  —цитат от коментар 26 на giy14583303


  Не е само вайкане. Оказва се, според запазени документи, Русия е обещала всяка подкрепа на султана, за да си върне Източна Румелия. Включително и военна помощ.

 40. 42 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3384 Неутрално

  Честит Празник на всички Българи!

  [email protected]
 41. 43 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2512 Неутрално

  До коментар [#37] от "anty":

  Там е работата,че Берлинския договор НЕ СЕ денонсира. Нито на практика,нито юридически. Румелия е автономна област от Османската империя,а Княжество България е васално на Портата. Съединението на Княжеството с Румелия е вътрешен въпрос за Империята тъй като и двете са нейни васални територии. Това е все едно днес Варненска и Бургаска област да се обединят - това не би засегнало България като територия,а само нейната структура. Именно във васалното положение на Княжеството и Румелия става възможно те да се обединят. Ако са били независими нямаше никоя Свръхсила да им разреши да се обединят.
  Още един аспект - именно атаката на Сърбия е истинско нарушение на Берлинския договор,защото тя напада Османската империя чрез нейния васал Княжеството. И Султанът праща един батальон турски войници за да отблъсне сръбската атака.

 42. 44 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1950 Разстроено

  До коментар [#36] от "klimentm":

  …ДА!… което трябва да ни изгражда какви да бъдем за в бъдеще…

 43. 45 Профил на dfjftriktrcdt
  dfjftriktrcdt
  Рейтинг: 2469 Неутрално

  Освобождението и Съединението на България беше нож в сърцето на изгнилата и пропаднала Османска империя!!!

  shlshlshlshl
 44. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 46. 48 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4023 Весело

  До коментар [#46] от "Димитър Димитров":

  Дори Антим I казва на граф Игнатиев на едно място
  "Вие хубаво ни освободихте от турците, ама сега кой ще ни освободи от вас?!"

  klimentm
 47. 49 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4023 Весело

  До коментар [#46] от "Димитър Димитров":

  Заклет русофил като Драган Цанков възкликва:

  "Не ви щем вече ни меда ни жилото!"

  klimentm
 48. 50 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3372 Неутрално

  До коментар [#43] от "deaf":

  +++++

  Само че това са "дребни" подробности, които много трудно се намират дори и в университетските читанки. Факт е било, че с учредяването на 2 васални територии (с малка разлика във васалната им зависимост от Високата порта) се е целяло създаване на 2 отделни държави, поради притеснение че ще са под силно руско влияние, факт е и батальонът, който е трябвало да помага на младата българска войска, макар и да не участвал в сраженията.

 49. 51 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1109 Неутрално

  Янко Гочев: Съединението на България е извършено въпреки мита за „руската любов“.

  - Г-н Гочев, как разпокъсаната след Освобождението България и последвалото Съединение се съчетават с мита за "освободителната мисия" на Русия?

  - Основната причина е нерешеният български национален въпрос. Руско-турската война (1877-1878) води до разпокъсването на българското национално единство, формирано след десетилетните борби на българския народ на територията на Мизия (Северна България), Тракия и Македония. Това разпокъсване е наложено от Русия чрез предварителния договор в Сан Стефано на 3.03. 1878 г. и е утвърдено и от останалите велики сили на конгреса им в Берлин с подписването на окончателния Берлински договор от 13.07. 1878 г. Той създава от част от българските земи, (извън тези, които остават под турска власт или са раздадени на Сърбия и Румъния) две територии с различен статут, наречени Княжество България и Източна Румелия.

  Тук искам да се спра малко по-подробно на Санстефанския договор, защото около неговото съдържание и тълкуване има най-много митове. Идеалът на българите през Възраждането е създаването на свободна, суверенна (независима) и обединена България. Санстефанска България не е никаква реализация на този идеал. Тя не е свободна (окупирана е от цял руски корпус), не е суверенна (автономно, васално княжество, т. е. зависима, независимостта е от 1908 г., а не от 3.03.1878 г.), нито пък е териториално обединена.

  Санстефанска България даже не носи името България, защото в руските документи е наричана "руско-дунавска Балканска област". Това упорито се укрива, защото не отговаря на мита за "освободителната мисия" на Русия. Русофилите и до днес не могат да обяснят как така Русия уж освобождава България, а не я легитимира в руските документи с нейното име, запазено в продължение на векове.Едва след войната и окончателно по Берлинския договор от 13.07.1878г. името Балканската област ("Руско-дунавска област") изчезва и в руските документите вече започват да говорят за Северна и Южна България, а после и Източна Румелия. Големият русофилски мит е, че Русия дала на България на 3.03.1878г. свобода и обединение. Това е лъжа, трайно насадена от русофилите в българското национално съзнание, възпроизвеждана в казионната историография.

  Санстефанска България е окупирана област. Окупираната територия не е свободна, нито пък суверенна. В окупираната територия друга сила (държава) упражнява върховната власт. Български държавни институции все още няма. Те ще бъдат тепърва изграждани от органите на временната руска окупация в периода 1877-1879г. И този факт сам по себе си показва подчиненият статут на Санстефанска България.

  Дори комунистът В. Коларов, пишейки през 1935 г. предговора на "Авантюрите на руския царизъм в България" признава, че българският народ, получил национална полунезависимост в резултат на Руско-турската война от 1877-1878 г. Създаването на "независимо" българско княжество трябвало да послужи само като прикритие и етап от завладяването от Русия на подстъпите към Константинопол по западния бряг на Черноморе". Той допълва, че освободеното Княжество България е "квазинезависима държава".

  Ако анализираме основните текстове на Санстефанския мирен договор можем да направим извод, че "Балканската област" на Русия, наречена по-късно Княжество България има особен статут. Тя е автономна (васална) на Османската империя. Султанът, макар че е сюзерен няма голямо влияние върху българските вътрешни работи, защото е зависим от великите сили, чиято воля се прехвърля и упражнява върху България. Те пък са "предали" на една от тях - Русия управлението на България. Следователно по Санстефанския договор уж свободна България е много по-зависима от Русия, отколкото от Османската империя. Тя реално има статут на руски протекторат. "Протекторатус" (от латински) означава форма на зависимост, при която страната има формално своето държавно самоуправление и институции, но действа под властта на държава-протектор. Протекторатът е форма на политическа зависимост, при която държавата, при съхраняване на държавно си устройство, е зависима в политиката си от по-силната държава-протектор. Протекторатът запазва някои свои институции. В случая с България такива се създават. Той има в частност държавен глава, правителство, администрация, но в крайна сметка се намира под постоянния текущ контрол на чуждата държава.Нейните външнополитически и външнотърговски отношения се определят от държавата протектор. Отбраната йе вече не нейна грижа, тя е грижа на протектора. Неслучайно чак до Съединението от 6.09.1885 г. руски офицери оглавяват българската войска и неизменно са военни министри в Княжество България.

  Това е реалният статут на Княжество България на след 1878 г. Берлинският договор ограничава рамките на руското влияние в този протекторат като определя точен срок на руската окупация и създава по-прецизен и действащ механизъм за европейски контрол над нея. Важното за България по Берлинския договор е, че създава международни гаранции за същестуването на българското княжество. България се легитимира на картата на Европав Берлин, а не в Сан Стефано.

  Автономното Княжество България има много сложна съдба. След 1878 г. то ще бъде многократно саботирано от руската агентура с преврати и метежи, целящи неговото присъединяване като губерния към Руската империя. Затова пътят на България към истинската свобода, суверенитет и национално обединение се оказва дълъг. Борбата ще продължи и след 3.03.1878 г. и ще преминава през отхвърляне на руската протекция и грубата намеса на "освободителката" в българските вътрешни работи дори с цената на скъсване на дипломатическите отношения.

  В такъв контекст Съединението на Княжество България с Източна Румелия е етап от продължителните борби на българския народ за свобода и пълно национално обединение. Понеже представлява и първото открито нарушение на Берлинския договор, предприето самостоятелно без намеса на никоя велика сила, то е и сериозна заявка за пряко участие на българския народ в решаването на неговите съдби и представлява първа фаза в борбата за извоюване на истинска независимост.......................
  https://faktor.bg/bg/articles/mneniya/intervyu/-yanko-gochev-saedinenieto-na-balgariya-e-izvarsheno-vapreki-mita-za-ruskata-lyubov-81131

 50. 52 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3372 Неутрално

  До коментар [#50] от "pontius_glarus":

  Но има и други факти, които се игнорират. Не всички в Пловдив са били щастливи със Съединението. Съединение или аншлус (анексия)? Май е било повече второто? Особено за новосформиращият се административен елит в Източна Румелия. Защото формата на съединение на Княжество България с Източна Румелия е дала лош знак в Македония, и ново засилване на македонизма.

 51. 53 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 2045 Весело

  До коментар [#40] от "pontius_glarus":

  3 март 1878 г. е всъщност ден на прекратяване на военните действия между Руската и Отоманската империи. Не е ясно защо трябва да е национален празник на България...

  За сравнение: На 3 март 1918 г. е подписан Брест-литовския мирен договор с който Русия на практика капитулира пред Централните сили (Германия, Австро-Унгария, България и Отоманската империя) като се отказва от претенциите си към територията на бившите си колонии Полша, Финландия, Беларус, Украйна, Естония, Латвия и Литва. Доколкото ми е известно, нито една от тези страни не отбелязва 3 март като свой национален празник, нито пък ни почита като освободители 😄

 52. 54 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1109 Неутрално

  "" - Кои са реалните организатори на Съединението?

  - Преките организатори са добре известни като ролята им в този акт е осветлена в пълни детайли. Това са български патриоти, бивши националреволюционери, участници в борбите за освобождение до 1878 г., в това число в комитетите на Васил Левски и в Априлското въстание от 1876 г. Те са борци за национално освобождение, но и за национално обединение. За тях свободата на България в 1878 г. е непълна и дори ограничена. Техният девиз е "Целокупна България". Някои са участвали в борбите след Берлинския конгрес, но общото за тях е , че нито за миг, при никакви условия не са загърбили идеала за национално обединение. Тези хора се обединяват в таен комитет, създаден през февруари 1885 г. в Пловдив. Негов председател е Захари Стоянов - видния летописец на Априлското въстание, който вече е издал първата биография на Левски (1883) и своите безсмъртни "Записки по българските въстания" (1884).

  Този Таен комитет е останал в историята като БТЦРК. Целта на комитета е освобождение на Македония и Съединение на Източна Румелия в Княжеството.

  Програмата и уставът на БТЦРК от пролетта на 1885 г. разкриват тясната му връзка с БРЦК на Васил Левски. БТЦРК започва организационна дейност, като създава свои частни комитети по места и започва да води много силна пропаганда за Съединение. БТЦРК организира много акции, като използва дати от българската история - примерно годишнини от смъртта на национални герои като Хр. Ботев и Хаджи Димитър или на събития като Шипченските боеве. Важен момент от пропгандата на съединението е издаването на в. "Борба" на 28.05.1885 г. под редакцията на самия З. Стоянов. Основната му теза е че Източна Румелия е едно недоразумение, което трябва да се премахне по най-бързия начин. Посочва много аргументи, в това число например, че се е превърнала в голяма "чиновническа" страна................... "" ".
  https://faktor.bg/bg/articles/mneniya/intervyu/-yanko-gochev-saedinenieto-na-balgariya-e-izvarsheno-vapreki-mita-za-ruskata-lyubov-81131

 53. 55 Профил на strymski
  strymski
  Рейтинг: 850 Неутрално

  Някога предците ни са вършели героични дела , творели са история , а ние не можем сега да изпъдим един Доган от властта!

  Не можем да се обединим в усилието да живеем добре, да живеят децата ни добре , да си подредим къщичката !

  Но , да не губим надежда!
  Честит празник!

 54. 56 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1109 Неутрално

  Как е защитено святото за народа Съединение, коя от великите сили работи в наша защита?

  - Съединението е защитено по дипломатически и по военен път. Дипломатическата защита се осъществява от княжеското правителство, което предприема серия от дипломатически инициативи. Възприета е една много гъвкава тактика - постъпки пред всички сили и опити за успокоение на духовете в съседните държави. Моментът е крайно напрегнат, защото на Балканите възниква нова криза и дори опасност от война с Турция. Интересно е ,че през 1885 г. Берлинският договор се защитава по-твърдо от Сърбия и Гърция, отколкото от Турция. Сърбия и Гърция виждат в уголемена България опасност за техните стратегически интереси на п-ва. Те искат насилствено и безусловно възстановяване на статуквото и дори наказание на "размирника" България. Издигат идея за териториални компенсации, защото България била нарушила балканското равновесие. Сърбия става инициатора за създаване на антибългарска коалиция с участието и на Гърция и Румъния. За да привлече Румъния Сърбия й предлага Силистра и линията Русе - Варна. Румъния обаче остава неутрална и крал Милан решава да търси компенсациите от България, обявявайки й война.

  Междувременно от 24.10.1885 г. в Цариград заседава посланическата конференция на силите. Тя не може да вземе решение по българския въпрос поради разногласията между силите и саботажа, следван от английския делегат У. Уайт. Той работи по инструкциите на Лондон, получени още на 12.09.1885 г. за признаване на Съединението под формата на персонална уния. Това е важен момент в английската политика, която след като установява истината, че не Русия, а българите сами са осъществили Съединението трябва да бъдат подкрепени, за да се удари по руското влияние в България и на Балканите. Така Англия се възползва максимално от руската грешка да не се подкрепя Съединението. През 1885 г. двете велики сили в конфликт по цялата линия на сблъсък на техните интереси от Балканите чак до Средна Азия и по-конкретно в Афганистан. Подкрепата за българската кауза в Съединението е средството, с което английската дипломация нанася тежък удар върху руските интереси в България.

  За българите тези подробности нямат голямо значение, защото нашите предци, осъществили през 1885 г. Съединението са готови да го защитят с цената на всичко, т. е. и война без оглед на това кой ще се обяви против нас.

  Така и става. Англия парира подмолните действия на руските дипломати в Цариград, които подстрекават Турция да търси военно решение на въпроса, в това число чрез военна окупация на Източна Румелия чрез възстановяване на статуквото. Англия обаче не може да спре Сърбия. Крал Милан решава да воюва, следвайки съветите не само на Австро-Унгария, но и на нейния съюзник в рамките на Съюза на тримата императори - Русия.

  Така България е изправена пред война, но не срещу Турция, а срещу Сърбия, която ни напада на 2.11.1885 г. Историята на Сръбско-българската война е добре известна и на нея няма да се спираме. Важно е да се знае, че в тази кратка, 14-дневна война, известна като "войната на капитаните срещу генералите" България е сама, изоставена от всички. Всичко в ръцете на младата българска войска. Ако тя се провали, т. е. изгуби войната България ще изгуби Южна България, а вероятно и ще бъде наказана, защото е дръзнала да наруши Берлинския договор, т. е. волята на великите сили. В началото на войната никой не ни подкрепя, макар че симпатиите на неутралните наблюдатели в Европа са на наша страна. Причината е, че считат българите за обречени на неминуемо поражение от по-добре организираната и с по-голям боен опит сръбска армия. Скоро прогнозите на военните специалисти се провалят с гръм и трясък. И за голяма изненада, когато започват българските военни победи вече всички застават на страната на България. Войната срещу Сърбия завършва с бляскава българска победа. Победоносният ход на българската армия е спрян след ултиматума на Австро-Унгария, подкрепен и от Русия. Примирието е подписано на 9.12.1885 г., а мирният договор в Букурещ на 19.02.1886 г. Промяна в статуквото няма да има. Правителството на П. Каравелов защитава дипломатически Съединението, но заради русофилските си зависимости не успява да се пребори за присъединяване на стария български град Пирот, заграбен от Сърбия през 1878 г. и освободен от българската армия в края на Сръбско-българската война. Пирот е върнат на Сърбия и цената на Каравеловото русофилство ще заплатят със своята кръв много българи пиротчани, варварски избити от сърбите заради посрещането на българските освободителни войски...............
  https://faktor.bg/bg/articles/mneniya/intervyu/-yanko-gochev-saedinenieto-na-balgariya-e-izvarsheno-vapreki-mita-za-ruskata-lyubov-81131

 55. 57 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1109 Неутрално

  Кога е признато окончателно Съединението?

  -В съзнанието на много българи това признание се счита, че настъпва веднага след победата в Сръбско-българската война през ноември 1885 г. Защитата на Съединението по дипломатически и военен път с победата във войната срещу Сърбия прави актът от 6.09.1885 г. необратим, но не и юридически легитимен. Великите сили се примиряват с нарушаването на Берлинския договор и това решение им е наложено от българския народ. В това е значимостта на събитието. Юридически обаче въпроса остава дълго време неуреден. За да се заобиколи нарушението на Берлинския договор великите сили възприемат английската идея за персонална уния. Реализацията й чрез подписването на т. нар. Топханенски акт от 1886 г. означава признаването на българския княз Александър I за княз на Северна и Южна България. Фактически князът поема функциите и на областния управител на Източна Румелия. Уточняваме, че българите вече не използват термина Източна Румелия, но в международната дипломация той остава в употреба.Идеята за персонална уния означава, че князът като български държавен глава олицетворява единството на българския народ от двете страни на Стара планина. Говорим за държавния глава по принцип, а не за самия княз Батенберг, защото Русия вече го счита за свой враг и доказва това с изхвърляне на името му от Топханенския акт. За руския император българофоб Александър III отстраняването на княза става самоцел и в това се вижда единственият начин за възстановяване на руското влияние в съединеното княжество. Започват подмолни действия за елиминирането му. Те са в ход още преди Съединението и Сръбско-българската война, но след края им процесът е ускорен. Руското неодобрение за българския княз става публично. Дори Бисмарк заявява през 1886 г., че Батенберг е "кариерист, който обърква мира", което звучи като историческа присъда над него.Проблемът обаче е в това, че след Съединението Княжеството изпада в остра политическа криза. Тя е отражение и на дипломатическата му изолация на Балканите и в Европа, но и вътрешни финансови и стопански проблеми, неизбежни за следвоенно време. Избухва политическа криза, която произтича от въпроса за външнополитическата ориентация и се фокусира върху избора на политически съюзник, който рефлектира и върху отношението към българския княз.По инструкции на Петербург руската "пета колона" започва атака срещу особата на княза с всевъзможни обвинения. Това е т. нар. русолфилски лагер, чиято формула за изход от кризата е "Без Батенберг, с Русия". Техни противници стават патриотите, формирани около бившите дейци на Съединението, които издигнат лозунга "Има Батенберг, има България". Междината позиция защитават умерените русофили, групирани около правителството на П. Каравелов. Русофилите привличат на своя страна част от офицерите и на 9.08.1886 г. извършват държавен преврат, довел до детронирането на княза и прогонването му от България. Следва контрапреврата, организиран от председателя на Народното събрание Ст. Стамболов и връщането на княза, но поради руското неодобрение той окончателно абдикира на 25.08.1886 г. и напуска завинаги България. Той остава единственият български владетел в историята на Третото българско царство, постигнал най-голямото му териториално разширение.

  Властта преминава в ръцете на регенството (август 1886 - август 1887) с пръв регент Ст. Сатмболов. Така България навлиза в почти едногодишен период на безкняжие. Този период е известен още в международните отношения като "българската криза" и е свързан с опита на Русия да подчини България, в това число чрез окупация и да наложи волята си над българския народ, след натрапване на подходящ според руските разбирания държавен глава.

  Ст. Стамболов и неговите привърженици остро се противопоставят и не се подчиняват дори

  на заповедите на извънредния пратеник на императора барон Н. Каулбарс, който трябва да "вразуми" българите дори с цената на ултимативни искания и груба намеса във вътрешните работи на Княжеството. В крайна сметка през есента на 1886 г. дипломатическите отношения с Русия са прекъснати по вина на "освободителката".

  България устоява на руския натиск и избира пътя на решаване на своите вътрешни проблеми по собствена воля. Тогава фактически е преодолян комплексът, че България не може да води самостоятелна политика. Политиката на регенството начело със Ст. Стамболов за отстояване на държавния суверенитет побеждава.

  Български изход от кризата е намерен с избора на нов княз Фердинанд Сакскобурготски на 25.06.1887 г. от ВНС в Търново. Неговата кандидатура едва ли е била най-подходящата, но трябва да се знае, че свободни принцове и княза почти няма, а тези, които все пак са намирани са се отказвали твърде лесно след руски натиск. Това, че Русия не признава избора на Фердинанд за българския княз е голям проблем, защото фактически тази руска позиция заплашва и акта на Съединението. Замразяването на международното признание на българския княз означава отлагане за неопределено време на въпроса за признаването на Съединението.

  Юридически въпросът със Съединението от 1885 г.е решен окончателно след обявяване на независимостта на България на 22.09.1908 г. чрез коронацията на Фердинанд за цар в историческата църква "Св. 40 мъченици" в старата столица Търново. Признанието от всички велики сили на българската независимост през 1909 г. погребва Берлинския договор за България и означава и окончателно признание на Съединението.
  https://faktor.bg/bg/articles/mneniya/intervyu/-yanko-gochev-saedinenieto-na-balgariya-e-izvarsheno-vapreki-mita-za-ruskata-lyubov-81131

 56. 58 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1109 Неутрално

  "Съединението прави силата, а силата ражда независимостта..."
  Стефан Стамболов
  ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, България! 🇧🇬🇧🇬

 57. 59 Профил на enter_k
  enter_k
  Рейтинг: 1403 Неутрално

  До коментар [#7] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  До Тиквата обединител на мафиотския ъндърграунд в мирно съжителство с държавата.
  А, забравих "обедитителите" ни от Запад дето му викаха конгпачулейшънс на тъпото мутре.

 58. 60 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3372 Неутрално

  ....Не можем да се обединим в усилието да живеем добре, да живеят децата ни добре , да си подредим къщичката !Но , да не губим надежда!Честит празник!...
  —цитат от коментар 55 на strymski


  И това ще се случи, но първо трябва да загърбим русофилията и отношенията с Русия да бъдат поставени на нивото на нормални междудържавни отношения, което няма да пречи те пак да са приятелски.

 59. 61 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3372 Неутрално

  До коментар [#60] от "pontius_glarus":

  И още:
  Докато не се възроди интелигенцията, няма да има просперираща държава. Бих припомнил, но не винаги голтаци-саморасли гении са били начело на държавата. Нито Ивайло е бил голтак и свинар (а началник на Овечкия гарнизон), нито Левски, нито Раковски или Ботев. Дори и селянчето Джендо (Захари) Стоянов междувременно се е образовал.

 60. 62 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4282 Неутрално

  Всяко тържество на България, смърт за русия.
  —цитат от коментар 2 на gianni


  Това е казано не , а написано от идеолога на руския национализъм Аксаков. За тези мили думи към България, българският нихилист и мазохист е нарекал улица в централната част на София в негова чест.
  След такива руски откровения как да вярваш , че Русия е освободила България? Нима тя е искала да си причини смърт? Не, разбира се. Под "освобождение" руснаците са разбирали въвеждане на руско управление в българските земи , което те са считали за по-цивилизовано от османското. Когато , обаче те стъпват на българска земя да ни "освобождават" , виждат , че истината за положението на българите под османско владичество е точно обратната на това , което руската пропаганда им е внушавала. Виждат , че българинът е живее много по-добре от руския мужик.

 61. 63 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3372 Неутрално

  Между другото "Съединението прави Силата" е девиз и на Белгийското кралство, чиято конституция е послужила за модел и на Търновската. Но като че ли не съвсем, защото Белгия е е федрална държава с 2 големи провинции-Валония и Фландрия, докато при нас Източна Румелия е била погълната от Княжество България.

 62. 64 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2851 Весело

  В "Строителите на съвременна България" Симеон Радев разказва как единствената причина Турски войски да не влязат в България е намесата на английското посолство в Истанбул. Дипломатите в посолството след консултации с Лондон успяват да убедят Султаана да не влиза с войски тук.
  —цитат от коментар 11 на cpl40723722


  Ха-ха-ха! Е що така след като Рассия се приближава до Проливите за които англичаните пращат флота си да защитят Османската империя в края на войната 1877-78г? А английски офицери и оръжие не са ли ни предложили?!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 63. 65 Профил на tjo171066458
  tjo171066458
  Рейтинг: 71 Неутрално

  Русия е против това съединение русороби сме завинаги заради пропаганди който сами си създаваме.

 64. 66 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3372 Неутрално

  ...Под "освобождение" руснаците са разбирали въвеждане на руско управление в българските земи , което те са считали за по-цивилизовано от османското. ..
  —цитат от коментар 62 на tacheaux


  Британците са наблюдавали много внимателно случващото се на Балканите в резултат на Руско-Турската война от 1877-78г., като и прелиминарния (предварителния) Сан-Стефански договор, в който не била уточнена датата на изтеглянето на руския окупационен корпус. Т.е само наивници могат да си вярват, че идеята е била ей така безусловно освобождение, а не превръщането на новозавоювани земи, упоменати в предварителния Сан-Стафонски договор в ПРОТЕКТОРАТ. Това сериозно обезпокоила британската дипломация, и затова било предизвикано събирането в Берлин на "Големия концерт", и договорирането на нещата на Балканите, включително и датата на изтеглянето на руските войски от България.

 65. 67 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2851 Весело

  До коментар [#53] от "plamen_b":

  "3 март 1878 г. е всъщност ден на прекратяване на военните действия между Руската и Отоманската империи. Не е ясно защо трябва да е национален празник на България..."

  На теб ако не ти е ясно на всички българи в освободена България им е било ясно и затова е обявен за национален празник и от тази дата се отчита съвременната история на България.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 66. 68 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2851 Любопитно

  [quote#47:"Димитър Димитров"][/quote]

  Димитърчо не разбрах ти симпатизант на ДПС ли си? Нали това било проруска партия какви турци пак те налегнаха?!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 67. 69 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3372 Неутрално

  До коментар [#62] от "tacheaux":

  "...Това е казано не , а написано от идеолога на руския национализъм Аксаков...."

  Между другото Аксаков не е бил идиот. Наблюдавал е внимателно случващото се в България, и май е бил първият, предупредил Александър 2 да внимават много в България, за да не се появят и там антируски настроения, както в Полша. Което се и случило.

 68. 70 Профил на Боян Баянов
  Боян Баянов
  Рейтинг: 1601 Неутрално

  „Русия беше и е и днес решителен враг на една силна и независима България. Затова същата тая Русия, която създаде проекта за Санстефанска България, по-късно, 1886 год., се обяви против Съединението на Южна и Северна България, а в 1913 год. тласна Румъния в гърба на България, за да осуети нейните национални стремежи." – Георги Димитров, „Работнически вестник“ от 1915 г.

 69. 71 Профил на pinoccio
  pinoccio
  Рейтинг: 1023 Неутрално

  До коментар [#69] от "pontius_glarus":

  Те така случайно си се появява, тия антируски настроения, нали?

  Честит празник, днес безродниците трябва да мълчат оглушително!!!

 70. 72 Профил на sw51
  sw51
  Рейтинг: 396 Весело

  Честит празник на всички българи!

 71. 73 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7498 Неутрално

  Честит празник! Жалко, че сега няма такива българи!

 72. 74 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1504 Неутрално

  Съединението прави силата!
  —цитат от коментар 1 на coy341048611


  Не бе било зле Радев и подопечните му "съединители " и " чегъртатели " да си я попрочитат - много поучително четиво ! А дали са чували за тази книга въобще ??????

 73. 75 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1504 Неутрално

  [quote#74:"doroteus"][/quote]

  Прав си ! - 3 . не са чували !

 74. 76 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1435 Неутрално

  Честито на всички българи, които се чувстват българи и милеят за България и българските интереси. Днес е най-българският празник - извършен на 100 % от българи и без никаква чужда намеса. Ние, българите, организирахме Съединението, ние го осъществихме, ние го защитихме от сръбски и РУСКИ врагове. Ние марширувахме 3 дни от османската граница до сръбската и отнесохме сърбежите, та чак на сръбска земя ги гонихме към Белград.

  Днес всеки софиянец, който се чувства българин, трябваше да отиде на гробницата на Княз Александър Батенберг в центъра и да сложи едно цвете на човекът, обединил двете Българии. Койно се чувства руснак и милее за руските интереси - да целува ботушите на МОЧА.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 75. 77 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4346 Неутрално

  Х 0000 2021

  Не е добре за теб май?

  През 1908...1916...1918..1946. Българите са имали Трето Българско царство.
  В 1918: в съюз с Германия, Австро-Унгария... и с... по ирония на съдбата,
  не съвсем християнски коалиционер Османска империя "Турция".

  Срещу агресивна монархистка Русия.
  По него време, империя на практика ръководена от мистически духовен
  селянин: Распутин.

  Съзрели удобен момент, (и) Марксисти Ленинисти Антихристи
  скочили върху Русия.

  Същите стари Марксисти спонсорирали "млад турски" преврат
  в старата Османска империя (около 1923 г).

  Същите пробвали, неуспешно, и против Третото Българско Царство,
  Християнско, в 1923.

  Същите Марксистки антихристи

  До коментар [#8] от "peb11648502":

  Добре, че българите имаха шанса да се освободят от Турско робство
  преди идването на младотурците на власт...

 76. 78 Профил на fkm26555709
  fkm26555709
  Рейтинг: 1535 Неутрално

  До коментар [#26] от "giy14583303":

  Намерете книгата на Янко Гочев "Руската империя срещу България"

 77. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 78. 80 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4346 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Ленина

  Не е бил идиот...
  Щом така пишете, казвате, гларусе.

  Бил е параноид:
  "Всеко торжество Болгарии значит смерть России".

  Параноидна националистическа кауза значит сверхдозно солена манджа.

  И, разсъблича до голо вечно бесценна мистика Тютчева:
  "Умом -- Россию не понять".

  Единия руски автор противоречи на другия.

  До коментар [#69] от "pontius_glarus":
  До коментар [#62] от "tacheaux":

  "...Това е казано не , а написано
  от идеолога на руския национализъм Аксаков...."

  Между другото Аксаков не е бил идиот.

  Наблюдавал е внимателно случващото се в България,
  и май е бил първият,
  предупредил Александър 2 да внимават много в България,
  за да не се появят и там антируски настроения, както в Полша.
  Което се и случило.

 79. 81 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4346 Неутрално

  UNITED EU UNION

  още

  ""Освободителните" мисии на Русия/СССР в и около България",
  от Иван Лилов

  "Тоталитаризмът",
  "Фашизмът" и
  "Тоталитарните близнаци Сталин и Хитлер",
  от д-р Желю Желев

  До коментар [#78] от "fkm26555709":
  До коментар [#26] от "giy14583303":

  Намерете книгата на Янко Гочев "Руската империя срещу България"

 80. 82 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 770 Неутрално

  "Неслучайно след Съединението Русия организира преврати и метежи в България, убийства на български патриоти и политици, създаване на въоръжени шайки, които да дестабилизират Източна Румелия с цел предизвикване на повторна окупация или най-малко реакция на суверена – турския султан, за да може да бъде обвинена България в нарушаване на Берлинския договор. Неслучайно в Русия бягат организаторите на превратите и метежите – националните предатели като Радко Димитриев. Неслучайно в Русия се укриват и убийците българския външен министър Вълчович, зачислени на руска заплата и пратени по-късно да убият и великият българин Стефан Стамболов.

  Неслучайно първият предложен за български княз от Русия – Иван Аксаков, пише през декември 1885 г. в бр. 24 на в. „Русь“- „Всяко тържество на българите е смърт за Русия.

  Да живее България! Свободна и независима! Тържество е!"
  https://istinata.bg/?p=966

 81. 83 Профил на jolietjakeblues
  jolietjakeblues
  Рейтинг: 22 Неутрално

  Каквото сам си направиш, никой не мож ти го направи.

 82. 84 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3372 Неутрално

  До коментар [#69] от "pontius_glarus":

  Иван С. Аксаков е роден на 08.10.1823 г. в с. Надеждино, Оренбургска губерния в семейството на писателя Сергей Аксаков (с български корени).
  Завършва училище по право и работи в Московския департамент на председателя на Сената. Чиновник за особени поръчения в Министерството на вътрешните работи (1848). Занимава се с литературна дейност от 1851 г.
  Принадлежи към славянофилския обществен кръг, водещ идеолог на славянофилството и панславизма, председател на Московския славянски комитет от 1857г. Попада под полицейско наблюдение за прояви на свободомислие. Редактор на „Московский сборник“, в. „Руская беседя“, в. „Парус“, в. „Москва“ и в. „День“.
  Застъпник на българската кауза по време на Руско-турската война от 1877-78г. Със средства на Московския славянски комитет е закупена немалка част от оръжието, униформите и снаряжението на Българското опълчение. (уточнение: Българското опълчение е съставено от 1400 доброволци с български произход: 700 от Дунавска България, а останалите бесарабски и волжки българи – гр. Самара). Аксаков е яростен критик на решенията на Берлинския конгрес, за което е изселен от Москва (1878). В навечерието на свикването на Учредителното събрание е издигната кандидатурата му за български княз.
  Иван С. Аксаков е известен като яростен антисемит, нарича погромите срещу евреите в Русия от 1882 г. „проява на справедливия народен гняв против икономическия гнет на евреите над руското население”.
  Критик на арогантността на руската администрация в България през двете години на Окупация, и е предупредил руския цар, че това неминуемо ще доведе до антируски настроения в България, както се случило в Полша.
  Захарий Стоянов първи го е обвинил като враг на българщината във връзка с негова статия в руски вестник, че ВСЯКО ТЪРЖЕСТВО НА БЪЛГАРИТЕ Е СМЪРТ ЗА РУСИЯ, че балканските държави не трябва да имат нищо свое, че те трябва да бъдат притежание на русите, или, по-ясно казано, те трябва да погълнати от Руската държава.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK