Явор Гърдев, режисьор: България вероятно е най-трудно управляемата страна в Европа

Явор Гърдев, режисьор: България вероятно е най-трудно управляемата страна в Европа

© Стефан Н. ЩеревTеатралният и кинорежисьор Явор Гърдев започва новия театрален сезон в София с премиера на театралната акция "Елхата у Иванови" в алтернативното пространство на галерия "Структура", където работи съвместно с Театър "Реплика". За основа на акцията служи драматургичен текст на А. Введенски, написан в края на 30-те години на миналия век, а преводът е дело на покойния български поет Георги Рупчев. "Дневник" разговаря с режисьора за новото му представление.


Защо избрахте алтернативната сцена в галерия "Структура"?


- Галерията за съвременно изкуство автоматично ни изважда от конвенционалния театрален контекст, с което ни освобождава от необходимостта да отговаряме на очакванията му. Освен това театър "Реплика" е подвижна общност, която адекватно се адаптира към нетрадиционни за театър места. И най-вече - характерът на текста предполага голяма доза свобода за интерпретацията си. По дух на пръв поглед изглежда комичен, но е сложен и опасен - чрез нелепото и абсурдното отприщва бентовете на несъзнаваното. Типичен авангард от времето между двете войни на миналия век.
Дълги години се опитвам да си обясня този феномен на литературни взривове между двете войни. Очевидно те са свързани с някаква по-дълбока причина, която от дистанция трудно може да се определи. С травмата от войните и репресиите идва и някаква готовност за оголване, за анархия в изразните средства, за смелост и честност в споделянето.


Как бихте обяснили избора на "Елхата у Иванови"?


- Имам сетивен спомен къде и кога за първи път прочетох пиесата – на ахтополския нудистки плаж под къмпинг "Делфин", в самото начало на деветдесетте години. В списание "Ах, Мария". Спомням си как едва не умрях от смях в пясъка и как прежуряше слънцето. Трайни сетивни спомени остават само от неща, които те впечатляват по особен начин. Тогава пиесата ми се стори грандиозен литературен майтап, тотална гавра със смисъла. Тогава и не разбирах докрай какво е това абсурдът, но бях тотално облъчен от естетиката на абсурдистите. По това време ентусиазирано запълвахме белите си полета и жадно беряхме забранените доскоро културни плодове на вече отминали епохи. Тогава "Елхата" ми се струваше един вид прегрешение, особен бунт срещу утвърдените жанрови форми. На онзи плаж "хулиганският" литературен жест на Введенски се запечата в съзнанието ми и остана да чака момента си.


Има ли в избора на текст връщане към по-ранните ви интереси?


- За мен това не е свързано толкова с градене на собствен имидж или самоидентификация, колкото с нещо, което резидентно го има у теб. То постоянно те изправя пред една бездна, на чийто ръб цял живот стоиш и в която винаги можеш да паднеш. Животът, колкото и да се подрежда, никога не може да бъде цялостно овладян и подреден докрай. Винаги стоим на ръба на бездната. Абсурдистите са поетите на това стоене. Стоици не от стоата, а от стоенето. За мен в морален план е жизнено важно постоянно да има напомняне, че бездната е тук, до теб. Всъщност, в теб. Това е един вид подготовка, "репетиция по умиране" както му казват философите. Когато не си затваряш очите за бездната в теб, животът започва да става по-ценен и по-интензивен. Не само мисля това, ами го и практикувам.


Човекът все още има твърде много еволюционно необработен материал в себе си, твърде много тайни. Все още сме на не повече от сантиметър от животното. Съзнанието за това е много важно за изкуството. То те държи и в известна трезвост и по отношение на утопичния характер на политическите идеологии.


Днешните поколения не са ли лишени от своята утопия? Не мислим ли бъдещето единствено в антиутопичен аспект?


- Според мен френският писател Мишел Уелбек навигира по интересен начин в тази тема. Трезвостта по отношение на утопиите лесно може да се превърне в основен фактор на ежедневната ни депресия и усещането за тотална безизходица. Когато деконструираш всички утопии, когато си в режим на критическа рефлексия по отношение на всякакви утопични решения, тогава постигаш по-голяма близост с реалността, но пък губиш безусловно възможността за "слънчева" перспектива, за какъвто и да било оптимизъм. От продължителна работа в полето на деконструкцията вече става невъзможно да се подмамиш да вярваш в неща, които сам си разконспирирал като наивни. Тогава нещото, което може да те удържи в лоното на живота, е стоическата вътрешна дисциплина по отношение на не особено оптимистичната перспектива на живота. Можеш да запазиш известно достойнство, нашепвайки си: "Няма утопия! Справяй се! Не хленчи! Положи усилие и грижа, избутай докрай и умри достойно."


Човекът е сам в смисъла на "Голям Гальовник" на Ромен Гари? Пардон, на Емил Ажар.


- Да, но пък винаги има и едно "Животът е пред теб", т.е. справяй се. А как да се справиш? Това, което наблюдавам като механизми за справяне, е липсата на механизми за справяне. А социалното напрежение се трупа и поражда виртуални изповедални с много изповядващи се и отсъстващ слушащ, както точно забелязва Борис Гройс. Нюзфийдът ти се превръща в безконечна епикриза на заявени самоти. Четеш историята на тези самоти, добавяш своята към тях, сякаш плуваш в реката, а си оставаш сух. Осведомяването за самотите на другите не те доближава до тях, не те съединява с тях. Отдалечава те. Големият проблем днес.


Явор Гърдев, режисьор: България вероятно е най-трудно управляемата страна в Европа

© Стефан Н. Щерев


Мислите ли за философския пласт, когато поставяте?


- Не се опитвам да отделям пластовете или да ги подреждам на етажи, а да ги синтезирам в едно. Т.е. мисля цялостно, не на слоеве. В случая с Введенски става дума за реално преследван човек, интерниран човек със съсипан живот. Човек, голяма част от творчеството на когото просто е било изгорено от собствената му жена, която се опитала така да го предпази от възможни допълнителни обвинения в художествени прегрешения след като е бил арестуван. Днес не притежаваме много от текстовете от неговия литературен корпус. Ако не беше популярността на Хармс, който често заявява, че сам е бил под литературното влияние на Введенски, щяхме да знаем още по-малко. Введенски живее в тежка политическа епоха, но е с фин усет за лекотата на битието и артистичната свобода на духа.


Наскоро в интервю пред "Площад Славейков" публично се заявихте като представител на прекариата... Защо повечето хора предпочитат да взимат ниски заплати в театрите като щатни актьори? Българите страх ли ги е да губят някаква минимална финансова сигурност?


- Не само българите. И не бих упреквал никого, че предпочита един или друг вид заетост. Възможностите не са особено много. Самата етимология на понятието "прекариат" не предполага толкова формата на ангажираност, колкото напрежението, грижата и отговорността, които тя носи със себе си. По принцип прекариата е временна форма на работен ангажимент, свързана обаче с максимална отговорност и зависеща от постоянно изменящите се дадености на социалния и пазарния контекст. Обратното нещо е социалната обезпеченост и сигурност, независимо от това на какво ниво е тя.


За мен позицията на прекариата е проблематична, но тя е единствената, която те спасява от трайна и калцирана властова зависимост и те държи в положение на относително запазване на правото на избор в условия на наемен труд. По-просто казано, обезпечава ти известна автономия на творческия избор. Да си в прекариата не е нещо особено смело. Просто един от възможните начини на живот, които можеш да избереш да водиш, ако си склонен да полагаш постоянно усилие по това да обновяваш търсенията си.


Аз лично не се водя от някакъв революционен устрем или идеологически ентусиазъм, а от усещането за постоянна жизнена необходимост от реконструиране на смисъла на съществуването в професията си. Този смисъл не е веднъж завинаги фиксиран и предопределен, а те държи постоянно в ситуацията на задача. Аз съм в постоянно съзнание за смъртността и уязвимостта си и за това, че усещането за тази смъртност би могло да бъде ограничено единствено при постоянно реконструиране на смисъла. При усърдие в това реконструиране, при неизпадане в униние, при адекватна комуникация с духа на времето.


В "Българският Великден" Тончо Жечев казва, че българите предпочитат младите юнаци, които се тупат в гърдите, пред интелектуалните, възрастните, консервативните дейци. В това отношение виждате ли промяна днес? Управлява ли ни Бай Ганьо?


- В това определение от страна на днешният ден може да бъде внесена известна корекция. Аз не мисля, че българинът предпочита младите юнаци за сметка на по-възрастните консервативни интелектуалци. Просто българинът изобщо не предпочита интелектуалците. В България, да бъдем честни, има традиционна антиинтелектуална настройка. Това е свързано с дълбоко недоверие към какъвто и да било труд, свързан с интелекта. Каквото и да било поведение, свързано с интелекта и каквото и да било обосновано от интелекта поведение. По-скоро има силно предпочитание към родово-общинния интуитивизъм, за предпочитане – с възможност за отделяне в индивидуална феодална крепост и облагодетелстване за сметка на роднините при делба. Не става дума толкова за социалните прослойки, които предпочита или не българинът, а за фундаменталната недоверчивост в характера, за това че другият със самото си съществуване вече ме лъже, още преди да е проговорил.


Затова е възможно да има и такъв емблематичен литературен герой като Бай Ганьо. И той, между другото, не е задължително негативен герой. Да, може и да е мислен от автора си в негативен план, но всъщност постига синтез на състоянието на нещата в националния тип такива, каквито са. Бай Ганьо ни приземява, връща ни в реалността, независимо от отношението на собствения му автор към него. Бай Ганьо трябва да бъде взиман много сериозно.


Колкото до това дали ни управлява, той никога не е излизал от политиката. И дори в определени моменти това да се е случвало на най-високо равнище, във вътрешния механизъм на властта, на оперативно ниво, то никога не се е случвало. Дълбоко интуитивното недоверие към другия и към "сложни" рационални стратегии предполага управление ad hominem.


Но пък и с позицията на демонстративно отделяне във въображаем замък от слонова кост, самата интелектуална прослойка се самообрича на изключване. В лицето на Бай Ганьо тя посочва директно виновника за своето изключване, но едновременно с това и потвърждава това изключване, т.е. – самоизключва се. Тя отказва да разбира и просто отсича: "Бай Ганьо – това е нещо друго. Нещо, което аз не съм." В този момент тя дооформя пролома в обществото, в който елитът му (предполагаем) се дезинтегрира от него, самомаргинализира се, самоизключва се от демократичния процес поради погнуса и влиза във виртуалния си балон да резонира само отвътре. Отказът да бъде разбран демосът не може да помогне на демокрацията, нито пък можеш да бъдеш демократ, презирайки демоса и обявявайки го за друг. Това е противоречие в себе си. То само увеличава вътрешния шум в балона.


Преводачът на "Елхата у Иванови" Георги Рупчев в поемата си "Гмуркачите" казва, че досега никога не сме забелязвали, че сме потънали и никога не ни е хрумвало до днес, че можем да изплуваме. От години знаем, че сме на дъното, а се оказва, че винаги има ново и ново дъно. На какво се дължи това?


- Георги Рупчев беше превъзходен поет. Дочаках момента да мога да работя с негов превод. Но кои сме тези "ние" днес? Съзнанието за това, че сме на дъното май също вече се е превърнало в уютно клише. По-голямата част от хората всъщност нямат такова съзнание. Това е просто един от съпътстващите феномени на балона. Има хора (и те са по-голямата част от хората), които гледат на живота значително по-трезво, по-непосредствено и по-реалистично. Те, например, не смятат, че са на дъното. Техният живот си тече непосредствено и си им е ценен сам по себе си. Да, в него може да се действа с методи, които от гледна точка на моралните скрупули са напълно недопустими, но това по-никакъв начин не компрометира ценността на живота в собствените им очи. Животът е ценност сам по себе си. Ценен е в своята първичност, ако щете.


В този смисъл това "ние" пак звучи по-скоро като част от нас, а не като ние всичките. "Ние всичките" сякаш пак стават "те", други някои. А тези те са хората, които излизат в петък вечер, или водят децата си през уикенда на вилата, или отиват до Гърция, или изобщо осъществяват в живота си някакви прости неща, които считат за смислени, приятни и добри. В тези неща има облекчаваща простота. И тази простота стои много близко до реалността. Тя дава фундамент на живота. В нея животът продължава. Именно тези неща са действителния консервативен фундамент. А не кресливите драми и истериите по повод този "неслучил се" живот. В контекста на тези прости неща всекидневното хленчене се превръща в захабено "душевно" клише.


Явор Гърдев, режисьор: България вероятно е най-трудно управляемата страна в Европа

© Стефан Н. Щерев


Европа все повече се разболява от болестта на агресивния национализъм. Защо континентът беше повален от тази болест, от която се предполагаше, че е излязъл в ремисия, че е преболедувана?


- На въпроса с въпрос: преболедувана или в ремисия? Разликата е съществена: било е именно ремисия, а не преболедувана болест. Когато си в ремисия, се успокояваш само временно. Възможно е даже да стигнеш до идеята за край на историята. Но ремисията си е ремисия, не утопичен край в застинало щастие. Струва ми се наивно да мислим, че историята има линейно-прогресивен ход. Вярно, тя цикли условно напред, но все пак цикли. Много сериозно трябва да се отнасяме към хипотезата за кръговете в нейното движение. Възвръщания към предишни моменти за мен са повече от очевидни. И неумолимостта на завихрянията й не може да бъде излекувана с превантивни мерки или словесни заклинания. Колкото повече се стигматизира тенденцията на връщане към традиционните ценности, толкова повече тя започва да се втвърдява и да става реакционна.


Конструирането на негативен образ на "реакционния" човек всъщност го стимулира към по-голяма реакционност, защото веднъж заклеймен като реакционен, изпадаш в позицията на жертва, която трябва да се защитава и точно тогава започваш да се втвърдяваш истински и да превръщаш консерватизма си в реакционност. Дотам се стигна, че вече и традиционният либерализъм започва да изглежда като консерватизъм. Интуициите трябва да бъдат разпознавани и да бъдат осмисляни в опит за комуникация, а не в режим на изключване. Колкото по-силен е режимът на изключване, толкова по-голямо е капсулирането. "Другите са тъпи", уви, не е опция за зрелите хора.


Какво е влиянието Русия в България? В последните години руснаците рязко смениха патоса при говоренето си.


- Гравитационните центрове, които упражняват влияние в България, имат ресурс, който е неизмеримо по-голям от собствените ресурси на България да "противодейства" на външните идеологически дискурси. В този смисъл геополитически България е ситуирана в зона на максимално напрежение не само поради географското си положение, но и поради собствените си културни особености. Поради тази причина България ми изглежда като едва ли не най-трудно управляемата страна в Европа. Това, разбира се е спорно и аз го съзнавам – има страни с къде по-тежки вътрешни етнически напрежения, но България е като прерязана по средата от два много силни контрапропагандни геополитически дискурса. До такава степен, че става невъзможно да живееш в нея без страстно да се завихриш в единия от тях. А всяко такова страстно завихряне в единия прави невъзможна трезвата мисъл за другия, тъй като го опростява до "враг" и го пуска в мелницата на колективното поругаване.


Така в България се стига до силно вътрешно напрежение, в което всички хора сякаш се самозадължават да разгледат, определят и заявят себе си като агенти на някакво външно влияние. Това произвежда силно вътрешно напрежение и не оставя почти никакво място за вътрешна политика (често свеждана до феодален микромениджмънт), понеже геополитическият дискурс изцяло започва да доминира локалния и да го предефинира в свои термини. Във вътрешните си работи хората се карат и обиждат едни-други с геополитическа лексика. Така става невъзможно да се удържи какъвто и да било морален интегритет и лично достойнство, тъй като всеки изгубва индивидуалните си черти и се превръща за другия в проводник или даже направо в подлога на неправилно външно влияние. България е силно галванизирана геополитически и това внася в нея силно безпокойство, но поне засега не виждам как това нещо може да бъде овладяно отвътре.


За културата и за развитието на демокрацията това е пагубен процес, защото трезвото и критическото мислене неизбежно се ускоряват спрямо някакъв външен гравитационен център и де факто се превръщат в пропаганди, около които се разразяват непримирими страсти, а мисленето престава да бъде възможно. Вместо него настъпва страстното самоопределяне и се започва виртуална окопна война в стила "той ми крещи, а пък аз му пищя". Това групира хората в ясно очертани зони на външнополитическо тежнение и прави трудно възможен междукултурния диалог, който спира да работи в ситуация на взаимно демонизиране.


На открита лекция в Младежкия театър преди няколко години казахте, че след известно наблюдение на това какво пише критиката за представленията ви и това, че гледат на Вас като на много хладен и разсъдъчен, сте започнали да действате по системата "едно хладно/ едно емоционално представление". "Елхата у Иванови" от кои е?


- Това е театър от трети вид (смее се) - разговори с подсъзнанието.

Ключови думи към статията:

Коментари (55)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Искрено и положително съм впечатлена.
  Благодаря за това интервю.

  Доброто е заразно
 2. 2 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 918 Разстроено

  Главата! Главата е виновна!
  За десет години се показа че е тотално безидейна и вредна за България!
  Ако има някакъв прогрес в България, то той е напук, а не заради настоящите управляващи!

  Да разлая троловете!!
 3. 3 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4321 Неутрално

  "България вероятно е най-трудно управляемата страна в Европа"


  Бих казал, че е точно обратното...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 4. 4 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2349 Разстроено

  Ей, писна ми от умници, даващи гръмки квалификации, щото по—лесно да сееш мъдрости отколкото да поемаш обществени отговорности.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 5. 5 Профил на hasmokar
  hasmokar
  Рейтинг: 879 Неутрално

  Нищо повече, нито по-малко от другите. Ексклузивна самомнителност.

 6. 6 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1363 Неутрално

  Ей, писна ми от умници, даващи гръмки квалификации, щото по—лесно да сееш мъдрости отколкото да поемаш обществени отговорности.
  —цитат от коментар 4 на DDR


  Лесно е да громиш, трудно е да поемаш отговорност и да градиш.

 7. 7 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  Много добро интервю, осрано тотално от заглавието - една крещяща фраза, извадена от контекста и придаваща силно жълт цвят. Засрамете се Дневник

 8. 8 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2578 Неутрално

  До коментар [#2] от "lone wolf":

  Много ми е смешно когато някой обвинява управляващите за своите несгоди. Ами те да не са се появили от нищото или да са някакви чужденци, назначени от султана/имератора ?. Всички ние сме ги избрали и трябва да си признаем че като цяло всеки един от тях е защитавал интересите на избирателите си. Така че ако слузайно вашите интереси не съвпадат с интересите на масовия гласоподавател - пенсионери, цигани, турци, лесно манипулируеми групи, трябва да се замислите защо се получава така. И моя отговор е защото младите и активни хора масово не гласуват на изборите. Голяма част ги мързи, друга част чакат принца на белия кон пък изборите са като пазар - избираш от наличните боклуци, трети гласуват емоционално точно на обратно на интересите си или други гласуват напротив, само за да "натрият носа" на някои актуален политик без да се замислят какво следва.

 9. 9 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 918 Неутрално

  Българите не успяват , на дъното са и ще продължат да дълбаят до нови дълбочини, защото са безбожници. Българският парламент трябва да провъзгласи нашия Бог Исус Христос за български цар, както са го направили поляците. Когато нямаш едиология, опорна точка и критерий за мислене и поведение, каквото би ни дала Християнската религия, нама как да хармонизираш живота си. Да отстояваш вярата си, в морето от чуждоземни нашественици, при пълно господство на мафията е изключително трудно. Та това си е просто война! Унгарците и поляците са на предния фронт. Ние, галванизираните, се услушваме и се люшкаме като пълни блудници от Русия до Америка, лесна плячка за мюсюлманите и мафията.
  Бай Ганьо е олицетворение на алчния, безпардонен, безкруполен предприемач, келипирджия, истински безбожник. Все пак той е инициативен, работлив, нарамил дисагите търси пазар за гюла в Европа. Днешните бенефициенти по европроектите (болшинството от тях) са далеч, ама много далеч по- отвратителни крадливи изроди. Никой в България не вярва, че някой може да организира, да мобилизира българите за някаква градивна инициативи. Системата на бързото, безотговорно, необезпечено кредитиране, хазартът, наркотиците и чалга културата убиват, унищожават систематично децата и младежите на България. Никой не иска да си отвори очите и предприеме законодателни мерки за спиране на разрухата и може би вече необратимо катастрофалната демографска криза!

 10. 10 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1847 Неутрално

  Явор Гърдев бил прекариат - глупости. Взима сума ти пари за всяка постановка, защото се е наместил, където трябва.
  Само заради тази лъжа, той не заслужава никкаво доверие и като творец.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 11. 11 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1523 Неутрално

  Много добро интервю, осрано тотално от заглавието - една крещяща фраза, извадена от контекста и придаваща силно жълт цвят. Засрамете се Дневник
  —цитат от коментар 7 на uq


  Не знам какво точно ви дава основание да го наречете "много добро интервю" и не защото е лошо, а защото е твърде претенциозно и според мен, това не е точно интервю, а мислени бая дълго въпроси и не по-малко време мислени отговори - все едно са събрани серия от кратки, но доста претенциозни есета.
  Съгласен съм, че сме разделени като общество, но ние не сме изключение, виждаме го в много други страни, при това разделението е не само на две (примерно нашето на про-европейско и про-руско влияние), а в много направления.
  Или например съждението на Гърдев:
  " В България, да бъдем честни, има традиционна антиинтелектуална настройка. Това е свързано с дълбоко недоверие към какъвто и да било труд, свързан с интелекта. Каквото и да било поведение, свързано с интелекта и каквото и да било обосновано от интелекта поведение. По-скоро има силно предпочитание към родово-общинния интуитивизъм, за предпочитане – с възможност за отделяне в индивидуална феодална крепост и облагодетелстване за сметка на роднините при делба."
  с което съм съгласен, но въпроса ми е това българска черта ли е?
  Очевидно не, напротив така е навсякъде има го и в най-развитите страни, какво остава за половината свят, където нивото (материално, образователно и културно) е много по-ниско.
  Но това е реалността и тук впрочем е мястото на интелектуалците, които в наши дни и у нас и по света нещо се губят , да задават смислени и рационални посоки и идеи, та такива като нас, относително посредствени хора да получаваме възможност за някакъв избор за посоката, в която да движим собствения си и на страните си живот.
  Иначе подобни умни приказки в бая голямо количество, си остават един ителегентски ( да не кажа псевдо-интелегентски) плач, за това, че видиш ли, хората не те разбират баш в дълбочина и че, парите за такива дейности не стигат, та ако може да се отдели нещо повече от същите тези "бай Ганьовци", които някак странно си избираме да ни управляват.

 12. 12 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6243 Неутрално

  Заглавието е, като на интервю с някакъв политолог...

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 13. 13 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 352 Неутрално

  За сложните неща в живота със сложни думи. Философът Явор Гърдев в размисъл за живота, драматичното действие и конфликтите, водещи до катарзис. Накратко - театърът като форма на безкрайно общуване. И леко политически пипер с елементи на униние, за да покаже, че състраданието е трудна работа в разломена среда.

 14. 14 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2646 Неутрално

  Напредъкът в медицината и технологиите позволяват дори на идиотите да живеят добре, да си общуват, да просперират, едно време е било доста по-трудно. За това процъфтява анти-интелектуализма. Предстоят десетилетия в които идиотите тотално да осерат всичко.

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3650 Весело

  ,,...Просто българинът изобщо не предпочита интелектуалците. В България, да бъдем честни, има традиционна антиинтелектуална настройка. ...,,

  Да бе да, и затова казва на детето си ,, учи мама,, учи татковото,, да не останеш като мене

 17. 17 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2646 Неутрално

  До коментар [#15] от "сидер":

  сори, това е неологизъм от 90те години. случва се от време навреме

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 18. 18 Профил на THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  Рейтинг: 524 Весело

  Наративен камуфлаж :D

  #killwhitey
 19. 19 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2646 Неутрално

  До коментар [#16] от "сидер":

  някои хора така казват, други са казват да ходиш да садиш картофи и пасеш овце :)

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 20. 20 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2646 Неутрално

  не съм сигурен кои са повече...

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 21. 21 Профил на theduloclan
  theduloclan
  Рейтинг: 415 Гневно

  Дневник, от цялата статия това ли решихте да изведете като заглавие? Или и вас Пеевски тури в джеба си?

 22. 22 Профил на DS
  DS
  Рейтинг: 596 Неутрално


  Българите не успяват , на дъното са и ще продължат да дълбаят до нови дълбочини, защото са безбожници. Българският парламент трябва да провъзгласи нашия Бог Исус Христос за български цар, както са го направили поляците. Когато нямаш едиология, опорна точка и критерий за мислене и поведение, каквото би ни дала Християнската религия, нама как да хармонизираш живота си.
  —цитат от коментар 9 на bobhunter  "Дядо владика"- нарицателно за охранен в тялото си , мазен в душата и хлъзгав в действията си "божи човек" - аскет в думите си, но Ролекса и Крайслера съпътстват битието му, обявява алчността за грях, но не би извършил богослужение без да му се плати, данъците са от "дявола работа", постите са за грешниците, за храма той пари не дава....

  Както „Дневник” се бори с БСП, така „Работническо дело” не се е борило с капитализма"
 23. 23 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3630 Весело

  Как се управлява народ който се състои от професори и всезнайковци?! Много трудно разбира се!

  klimentm
 24. 24 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3630 Весело

  Не знам що не харесвате заглавието?! Какво не е наред у него?!

  klimentm
 25. 25 Профил на v.surovina
  v.surovina
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Гърдев не е много наясно със смисъла на термина прекариат - хората, които са в това положение, нямат възможност за избор, те биха излезли от него начаса, а той вижда в него откопчване от властта - точно обратното. Симптоматично объркване, което пронизва цялото въздлъжко интервю. Било наивно историята да се мисли линейно-прогресивно, била циклична...След като интелектуалците се задоволяват с така повърхностно боравене с идеите за история и човечество, какво остава за обикновените хора. Не знам какво да кажа, освен поредното проявление на изгубеното поколение на прехода, за което утопия(та) е табу. Единственото, което стопля, е сетивният спомен за Елха у Иванови.

 26. 26 Профил на uporit
  uporit
  Рейтинг: 542 Неутрално

  Много ми е смешно когато някой обвинява управляващите за своите несгоди. Ами те да не са се появили от нищото или да са някакви чужденци, назначени от султана/имератора ?. Всички ние сме ги избрали ....
  —цитат от коментар 8 на m17


  Никога не съм гласувал ни за Боко Тиквата, ни за Бялата Златка/Симеонов/Кара-не-знам-кой-си, ни за Доган, ни за Царя, ни за БСП. Тази пасмина ни управлява през последните две десетилетия, така че имам право да ги обвинявам в каквото си искам!
  Собствените ми сгоди в голяма степен НЕ зависят от некадърното им управление, но виждам какво става около мен - на "високите етажи" в политиката и бизнеса се издигат простаци, малограмотни, лумпени, нахални нискочели човекоподобни и т.н. Така ли трябва да бъде?

 27. 27 Профил на uporit
  uporit
  Рейтинг: 542 Гневно

  Българите не успяват , на дъното са и ще продължат да дълбаят до нови дълбочини, защото са безбожници. Българският парламент трябва да провъзгласи нашия Бог Исус Христос за български цар, както са го направили поляците.
  —цитат от коментар 9 на bobhunter


  Нищо подобно не са направили поляците!
  Държавите в Европа са светски. Хич не ми пробутвайте някакви вехти книги, написани преди 20 века и пълни с ужасяващо идиотски догми!
  Религиите са убежище за слабите духом, страдащи от умствен дефицит.

 28. 28 Профил на uporit
  uporit
  Рейтинг: 542 Гневно

  Гърдев не е много наясно със смисъла на термина прекариат - хората, които са в това положение, нямат възможност за избор, ...
  —цитат от коментар 25 на v.surovina


  Вие не сте наясно, госпожо!
  Терминът е употребен правилно от Явор Гърдев. Вие му приписвате по-тясно значение.
  Човек винаги има възможност за избор - стига да е готов да понесе последствията.

 29. 29 Профил на uporit
  uporit
  Рейтинг: 542 Гневно

  Иначе подобни умни приказки в бая голямо количество, си остават един ителегентски ( да не кажа псевдо-интелегентски) плач, за това, че видиш ли, хората не те разбират баш в дълбочина и че, парите за такива дейности не стигат, та ако може да се отдели нещо повече от същите тези "бай Ганьовци", които някак странно си избираме да ни управляват.
  —цитат от коментар 11 на tsvetko_51


  Явор Гърдев е истински интелектуалец на много високо ниво. Идеите му са твърде голяма лъжица за малките устенца на разни форумни драскачи, които са основните виновници за нискочелите мутри, които ни управляват.

 30. 30 Профил на uporit
  uporit
  Рейтинг: 542 Гневно

  Явор Гърдев бил прекариат - глупости. Взима сума ти пари за всяка постановка, защото се е наместил, където трябва. Само заради тази лъжа, той не заслужава никкаво доверие и като творец.
  —цитат от коментар 10 на Боян Таксиров


  Спред теб творците трябва да са бедни и гладни, така ли?
  Защото не копат с мотиката и не знаят как се работи на струг?
  Явор Гърдев си е там, където му е мястото. Намести се и ти, вместо злобно да завиждаш на хората, които са постигнали залужен успех!

 31. 31 Профил на uporit
  uporit
  Рейтинг: 542 Гневно

  А бе ДНЕВНИК, каква е тази дума прекариат. Ей това Българският за нищо го нямате и все чуждици и някакви с измислени думи като тази искате да се искарате ного умни. Ма обикновеният Българин като прочете ,,прекариат, наратив,, червата му се обръщат, тегли ви една майна и си вика теа искат да са пишат ного умни ама нищо не отбират от живота
  —цитат от коментар 15 на сидер


  Прекариат е неологизъм. Терминът се използва за краткост, защото дефиницията му е доста дълга.
  В твое лице българският език си е намерил изключително неграмотен защитник. Не можеш да пишеш, но упорито мъчиш клавиатурата. Защо?

 32. 32 Профил на v.surovina
  v.surovina
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#28] от "uporit":

  This is a key to understanding the precariat. Its essential character is being a supplicant, a beggar, pushed to rely on discretionary and conditional hand-outs from the state and from privatised agencies and charities operating on its behalf.

  Четете: от теоретика на прекарата Гай Стендинг https://journals.openedition.org/rccsar/585

 33. 33 Профил на Yard
  Yard
  Рейтинг: 2774 Неутрално

  ,,...Просто българинът изобщо не предпочита интелектуалците. В България, да бъдем честни, има традиционна антиинтелектуална настройка. ...,,

  Да бе да, и затова казва на детето си ,, учи мама,, учи татковото,, да не останеш като мене
  —цитат от коментар 16 на сидер

  Точна фраза е "Учи, мама, да не работиш." Тоест точно това, което казва и Явор Гърдев - масово българите не зачитат интелектуалния труд за истински труд.

 34. 34 Профил на ТумбаЛумба
  ТумбаЛумба
  Рейтинг: 871 Весело

  Явор Гърдев е изключително талантлив и ерудиран... лъжец и лицемер.

  Твърдението, че може да бъде отнесен към прекариата е тотална лъжа. То е все едно някой, който днес е обядвал в ресторант в Ню Йорк за 200 долара, да речем, да каже на някой, който е ял две кюфтета с две филии хляб в Хасково, че и двамата са хапнали добре.

  Освен това той никога няма да признае, че всъщност има такива, които са припознати като интелектуалци в България и които се възползват от този си статут, независимо на какво точно се дължи, за да задават самите те анти-интелектуални тенденции. Съмнява ме, че още не го е осъзнал. Най-вероятно не му стиска и никога няма да му стиска, защото всъщност те имат принципната му подкрепа.

  Като го четеш, ще си кажеш, че е човек, който винаги е на страната на справедливостта, а всъщност е от тези, които плачат само като гледат филми (ако изобщо), образно казано.

 35. 35 Профил на ТумбаЛумба
  ТумбаЛумба
  Рейтинг: 871 Весело

  Явор Гърдев е изключително талантлив и ерудиран... лъжец и лицемер.

  Твърдението, че може да бъде отнесен към прекариата е тотална лъжа. То е все едно някой, който днес е обядвал в ресторант в Ню Йорк за 200 долара, да речем, да каже на някой, който е ял две кюфтета с две филии хляб в Хасково, че и двамата са хапнали добре.

  Освен това той никога няма да признае, че всъщност има такива, които са припознати като интелектуалци в България и които се възползват от този си статут, независимо на какво точно се дължи, за да задават самите те анти-интелектуални тенденции. Съмнява ме, че още не го е осъзнал. Най-вероятно не му стиска и никога няма да му стиска, защото всъщност те имат принципната му подкрепа.

  Като го четеш, ще си кажеш, че е човек, който винаги е на страната на справедливостта, а всъщност е от тези, които плачат само като гледат филми (ако изобщо), образно казано.

 36. 36 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8066 Неутрално

  Тя затова сигурно е неуправляема.

 37. 37 Профил на ТумбаЛумба
  ТумбаЛумба
  Рейтинг: 871 Неутрално

  До коментар [#25] от "v.surovina":

  Това, което има придвид под "линейно-прогресивно", е най-вероятно хегелианското схващане за историята -- нещата се развиват в една посока (линейно) и става все по-добре (прогресивно). Тук е прав, че повечето хора наистина мислят така през последните години, и то не само в България, като очевидното обяснение е технологичния прогрес. Но положението е "Smart phone, dumb human", както гласи една реплика в Columbus. Идеята, че историята е "циклична" не е нова - не виждам какво ви притеснява тук, а терминологията е точна и използвана в социалните науки.

 38. 38 Профил на ТумбаЛумба
  ТумбаЛумба
  Рейтинг: 871 Неутрално

  И в заключение, за какво му е наистина на човек да бъде ерудиран, ако очевидно не може да си позволи да бъде искрен, което от своя страна се дължи донякъде на погрешната му самооценка?

  Явор Гърдев колко дни (поне) е имал в живота си досега, в които да не знае какво ще прави на другия ден, на едно много базисно ниво - къде ще спи, дали ще спи изобщо, дали ще може да си плати наема, какво ще яде, и т.н.? Нека да отгатна - нула.

  Той няма ни най-малка представа какво е това, ни на теория, ни на практика. Може и да реши да си направи експеримент, макар че не ми се вярва, но никога няма да знае какво е това В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ. У него няма и частица от наистина убийствена тревожност на прекариата. Той мислил за смъртта, разбираш ли, други живеят пред вратата й.

  Не че има нужда от това, не че му го препоръчвам или нещо такова. Въпросът е, че не го признава, а даже точно обратното -- настоява, че знае какво е това! Егати наглостта, егати лицемерието.

 39. 39 Профил на ivo
  ivo
  Рейтинг: 941 Неутрално

  "за първи път прочетох пиесата – на ахтополския нудистки плаж" - какво повече да говорим!

  Не на глобалистите и глобуса! Make Earth Flat Again!
 40. 40 Профил на Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Ми щом Байраков е консерватор, що Гърдев да не минава за политолог.

  Да е отказал отговори на провокиращите въпроси ако е бил по умен.

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 41. 41 Профил на betona
  betona
  Рейтинг: 1075 Неутрално

  До коментар [#35] от "Victoria":
  До коментар [#38] от "Victoria":

  или както беше рекал един чиляк: тирзанията на западниа чоек ми приличът на гирой на дустоевски с банкува сметка.

  дубри кументари. тиа нешта дето ги разпраяш очевадно си личът в пустановките му. прублема обаче е че тва касае почти сичкото интилектуялец и арт чоек навсекъде. исхот нема.

 42. 42 Профил на ТумбаЛумба
  ТумбаЛумба
  Рейтинг: 871 Неутрално

  До коментар [#41] от "betona":

  Г-н Бетон, ако искате да ми направите комплимент, следващия път не използвайте котарака с злополучното име "румен" за ролеви модел, защото има обратен ефект. Освен това изобщо не е оригинално да се пише неграмотно. Точно обратното, в България е оригинално да се пише грамотно. (Не броя типографски грешки или грешки по невнимание, които винаги си личат). Казвам ви го в случай, че не знаете.
  Нещо повече, подозирам, че този метод се използва предимно от хора, които наистина не могат да пишат грамотно, за да прикриват своята неграмотност.

  Да не говорим, че 1) автоматично губите правото си да критикувате средата от подобна перспектива и 2) със сигурност не я познавате толкова добре, колкото явно си въобразявате в опита си да изглеждате съпричастен на някаква неизвестна за самия вас опозиция.

  Иначе проблемът на Гърдев е етичен и при него дори няма дилема. Той е решил какво ще си мисли през следващите 20 години, така да се каже, и никой не е в състояние да го разубеди.

  За такива като мен - може би поне още двама (оптимист съм), остава трайно лошият послевкус от неговата склонност да подкрепя псевдоинтелектуалци. НО не мога да твърдя, че той е такъв, защото 1) той е интелектуалец (без грам ирония) и 2) защото, за разлика от него, аз имам доблестта да признавам фактите.

 43. 43 Профил на betona
  betona
  Рейтинг: 1075 Неутрално

  До коментар [#42] от "Victoria":

  мадам , нема какво да пудозирате - с сигорнос сме ниграмотен . но тук место за срамута нема а и да има не много. от делен вапрос е че туй пречи ако си социялно слаб за переспистивите ти. но сме били на спротно ниво дето се пак малко форумци са били на друго ниво. тринирали сме и бокс и тенис и волеибол и лека алетика и шах мат колкуто и да не верваш. също и тенис.
  инък нема как да путкрепя пузицията ти щото ми е смешна . спорет теб чоек може да е лицемер, наглец, и прочие, с една дума да лъже другите а твърде често и себе си, и съштевременно да е интилектуялец. е спорет мен - не може. нешто поече, тва да не лъжеш, или аиде да си пумечтаиме- да казваш и дори мислиш истината....оттам се почва ставането на туй да си чоек, пък после мъж или жена пер се, пък инителксутялството или туи да си футблолен или спортен чоек като мене ми сиде подире.... пък туй дали гърдев или некои друг е интилектуялец вервай ми ич не ми дреме при пуложение че не ми даде некой леф да си платите интирнета или поне за една ракиа. сичките кат него са един дол дрянки , туй е ясно на ората. както вече казах по нанагоре .
  освен туй пустановкитне му ми са ясни щто се пак читеме весници и преса а и по тивито глеаме а преди и по интирнета. тъй че туй е ясно както е.

 44. 44 Профил на Октавиан
  Октавиан
  Рейтинг: 331 Неутрално

  за мен парвеню, в което хората обичат да провиждат бунтар, интелектуалец и той наистина се вписва в това поради своята безпроблемност и липса на артистичност заменена с интелектуални "дълбини"...пауло коелю от класическата гимназия. Чудя се как не прави впечатление никому колко неумело, нелепо звучат тези изрази, мисли, изречения....пък и доста безгръбначно.
  "според мен мишел уелбек навигира по интересен начин в тази тема".......те всичките от това людмила живковско училище обичат да обличат своята безпомощност в цитати от селебрити личности. Хем куул, хем и с дълбочина............какви занаятчии..

  "Когато деконструираш всички утопии, когато си в режим на критическа рефлексия по отношение на всякакви утопични решения, тогава постигаш по-голяма близост с реалността, но пък губиш безусловно възможността за "слънчева" перспектива, за какъвто и да било оптимизъм.".....

  за мен няма нищо нередно в редакцията на този вестник, като изключим, че е честно читателите да знаят, вестник с новини ли четат или сводки на политическа фондация с неясно финансиране и подизпълнител - псевдоопозиционна партия с ръководство произлизащо от тежката номенклатура на бкп, както и позиция за културата, която врагува с автентичната българска култура в интерес на други страни? Долу БКП и герберската болест! Долу комсомолската имитацията на преса!
 45. 45 Профил на ''zms15783''
  ''zms15783''
  Рейтинг: 524 Неутрално

  България не е трудна за правление-просто винаги се мъчи да угоди и на Русия и на Турция, щото ако този баланс и за малко е нарушен, една от двете страни веднага си отмъщава.

 46. 46 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1847 Неутрално

  До коментар [#42] от "Victoria":

  Бабо цоцолано, де така? :)))

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 47. 47 Профил на ТумбаЛумба
  ТумбаЛумба
  Рейтинг: 871 Весело

  До коментар [#46] от "Боян Таксиров":

  "баба цоцолана" + "дядо цоцолан" са селяците, които са ви “възпитавали” и “образовали”.
  А вие сте очевиден простак, очевиден трол и очевиден неудачник, който навсякъде се вре, макар нищо да не знае и от нищо да не разбира, движен от дълбокото убеждение, че животът е бил несправедлив към кухата му глава.

 48. 48 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1847 Неутрално

  До коментар [#47] от "Victoria":

  Доста селяшко изказване, с което потвърждавате тезата ми, че вие сте потребителя баба цоцолана, но под друг ник. Тя е голяма селячка с неистови претенции да изглежда ерудит.
  За това, че съм бил простак и трол може би можете да се изказвате на базата на моите постове, но, съгласете се, от тях няма как да заключите, че съм бил неудачник, и че съм бил движен от "дълбокото убеждение, че животът е бил несправедлив към кухата му глава".
  Това са лични нападки и тролски похвати, непровокирани с нищо.
  За разлика от вас аз такива не използвам, въпреки, че ме обявявате за трол.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 49. 49 Профил на betona
  betona
  Рейтинг: 1075 Неутрално

  До коментар [#47] от "Victoria":

  Виктория, моля ви, недейте така. Струва ми се, че просто не сте разбрали постинга на Боян. Впрочем аз дължа извинения и на двама ви, защото той коментира ваш коментар на мой коментар.
  прочее то и аз се исразяваме неясно та затуй нека го река тъй че да е ясно и на устаналато аодиториа и да не стават недуразумениа като това между двама ви .
  не твърдиме че явор е слаб режисйор или нещо пудобно, а точно наобратното и зарат туй го глеаме и саветваме и аодиториата да го гледа по неколко пъти дори. казваме само че ако твоята хипутеза е верна то той макар и режисйор не е интилектуялец. и пак да пувториме, че лично мнение лично за негу немаме и че ич не ни дреми какъв е и що е, щото с него раота немаме, усвен ако не риши да ни пучерпи по случаи прасниците. туй че той си върши раотата на сцената е дустатачно.

 50. 50 Профил на betona
  betona
  Рейтинг: 1075 Неутрално

  До коментар [#48] от "Боян Таксиров":

  бояне, естествено, че си чоек на ниво, но ас мислиме че нещо си се убъркал и че цоцоланка не е викториянка :).
  а знаиш ли що си се убъркал ти калпъзанино? щото си мислиш че бетона не засложава една шармантна класна мацка каквато аку си бесстрастен несамнено ште признаиш че е викито, може да се обръшта оважително към бетона и да го нърича гусподин, ништо че е суциялно слаб и путритван като стара скъсъна футболна топка от разни такъви като тебе ти форумни и исвънфоумну йонаци. ето туй значи не е редно и не го учаквах от форумен приател като тебе ти.прочее приатно е да те видиме в форума.

 51. 51 Профил на betona
  betona
  Рейтинг: 1075 Неутрално

  До коментар [#48] от "Боян Таксиров":

  освен туй загатка остава зашто си утанал с такъво вчепетление от цоцолана, наи вироятно пак е некакво недуразумение или щото си се подразнил от постинга по нанагоре. моите вчепетлениа са че е наобратното на туй дето го пишиш. и не казваме туй само щото тя ни нарича гусподин и е оважителна ами заштото туй са фактите. а за нас като спротен чоек макар и в уставка фактите са наи отгоре на сичкото.
  прочее аз сметаме че требва и усталите форумци да ме наричът гусподин.

 52. 52 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1847 Неутрално

  До коментар [#50] от "betona":

  Гуспудин Бетон,
  Вашта класа си личи отдалече. Усвен тува, нема нужда да спуменавате, и изброявате сичкото спорт, дето сте упражнавали. То просто си личи и ут ника и ут постовете ви.
  За класните мацки също сте апсолютно прав и съм също така повече от убеден, че сте нещо като магнит за тях.
  Ас просто исках да ви предпазя от некласните такива, като баба цуцолана, чиято мимикрия си личи отдалече дори и в новото и форумно "победно" превплъщение.
  Ни съм се пудразнил, ни най малко, аз утдавна гледам от хомористичната страна на тоз форумен вудевил, но думогванията на разни цуцолани към елита на нацията , във ваше лице, ни мога дъ пунесъ!

  Тия ни разбират от дула, ни разбират от НЕ, да ви дуверя!

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 53. 53 Профил на betona
  betona
  Рейтинг: 1075 Неутрално

  До коментар [#52] от "Боян Таксиров":

  мерси гусхподине тъксиров за загрижиноста и за оважението дето ми пуказвати. но айде да ви пупитаме сега: дали некои въс уснова на горниа ви кументар има уснователно уснование да рече че твоя милос и гусподин бетона са един и съшт форумен гусподин? ще речете не и то с пълно праву. ето видите ли зашто се упитахми да ви разобедиме относно горните две дами. аз не оспех да го напраиме но сега се надаваме че вие сам ше се обедите че туй е тъй и нема да гуворите такъви нешта относно тез оважаеми дами които са напълну отделни. ами наместо туй ще глеате некоя пустановка на г-н режисора което несъмнено ще ви бъде твърде приатно.

 54. 54 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1847 Неутрално

  До коментар [#53] от "betona":

  Гуспудин Бетон,

  Ако и дъ съм згришил относно самуличността на вапросните две(?) дами, ни съжълявам.
  Туй, знайте шъ дъ е било от грижъ за ваша милуст, дъ бест уф дъ бест, които ни бива дъ съ мешате с некви дет съ ви пуд нивуту.
  Ма аку толкува ви съ нравят, зимайте си ги, нема дъ ви преча повече :))
  Муже би просто ас ни могъ дъ ги уценя пудубаващу :))

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 55. 55 Профил на Cara Mia
  Cara Mia
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Много стойностно интервю на Явор Гърдев!Браво,Дневник!
  Що се отнася до ЕС това не е ремисия,а наистина възраждане на национализма.
  За България - всеки от нас стои над пропаст и сам избира къде да стои.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK