Откъс от "Европа и идеята за нация" на Хосе Ортега-и-Гасет

Издателство "Колибри"

Издателство "Колибри"В рубриката "Четиво" "Дневник" публикува откъс от "Европа и идеята за нация", с автор Хосе Ортега-и-Гасет, предоставен от Издателство "Колибри"


В навечерието на Деня на Европа и предстоящите избори за Европейски парламент тази книга ни напомня, че испанският философ и есеист Хосе Ортега-и-Гасет е сред най-проникновените изследователи на същността и еволюцията на европейската идея.


"Европа и идеята за нация" разгръща убеждението, че нацията е резултат от сплотяващото чувство за съпринадлежност към определена голяма човешка общност, което чувство се поддържа, но не се поражда от общия език, територия, традиции, кръвно родство. Според Хосе Ортега-и-Гасет, един от доайените в замислянето на съвременна обединена Европа, европейската интеграция, колкото и да е трудна и съпровождана от кризи, е процес с бъдеще, защото "зад" този процес е налице хилядолетна общоевропейска история.
Оценявайки Европа като "много стар факт", Ортега-и-Гасет казва, че тя е "разумът" на историята, състояла се на територията на континента през последните дванадесет века. И този европейски исторически "разум" е нещо предхождащо, по-обхватно и по-силно от нациите. Народите на Европа биха могли да се спасят само ако преодолеят старата, анахронична идея за нация и се запътят към една свръхнация, към европейска интеграция.


Но от това не следва, че обединяването на Европа трябва да бъде унищожително за тях. "Нациите не трябва да бъдат подложени на валцуване, а да бъдат интегрирани, като Западът запази своя богат и многостранен облик" – това е посланието на испанския философ.


На 9 май, когато отбелязваме Деня на Европа, се навършват 136 години от рождението на големия испански философ Хосе Ортега-и-Гасет, известен у нас предимно с фундаменталния труд "Бунтът на масите". През 1914 г. той пише първата си книга – "Размисли за дон Кихот". През 1916 г. става съосновател на всекидневника "Сол". През 1934 г. публикува книгата "По повод на Галилей", а през 1935 г. излиза "Историята като система". Сборникът "Европа и идеята за нация" включва статии и лекции, писани през различни периоди от първата половина на ХХ век.


превод Ефтим Станков


Читателите на "Дневник" могат да се възползват от 10% отстъпка от цената в Ozone.bg при въвеждане на код Dnevnik10. Поръчай книгата с безплатна доставка тук


Откъс от "Европа и идеята за нация" на Хосе Ортега-и-Гасет


Европейското общество


Този рояк от западни народи, който е излетял в историята от руините на древния свят, винаги се е характеризирал с двойствена форма на живот. Станало е така, че докато всеки един от тях е формирал малко по малко своя собствен темперамент, между тях и над тях постепенно се е създавал един общ репертоар от идеи, маниери и възторзи. Дори нещо повече: тази участ, която ги е правила едновременно все по-еднородни и все по-различни, трябва да се разбира като нещо парадоксално.


Защото при тях еднородността не е чужда на различността. Напротив, всеки нов унифициращ принцип е оплодотворявал многообразието. Християнската идея поражда националните църкви; споменът за Imperium на римляните вдъхновява различните форми на държава; "реставрирането на класическата словесност" през XV век дава старт на различните литератури; науката и унитарният принцип за човека като "чист разум" създават различни интелектуални стилове, които моделират диференцирано дори крайните абстракции на математическото творчество.


Накрая и като връх на всичко дори екстравагантната идея на XVIII век, според която всички народи трябва да имат еднакво устройство, има за резултат романтичното пробуждане на различното съзнание на националностите, което подбужда всяка от тях към свое собствено призвание. Истината е, че за тези народи, наречени европейски, да живеят, винаги е било ясно – още от XI век, от времето на Отон III, – че се движат и действат в общо пространство или среда.


Тоест, че за всеки от тях да живее, е означавало да съжителства с останалите. Това съжителство е вземало ту мирна, ту агресивна форма. Борели са се в утробата на Европа като близнаците Етеокъл и Полиник в майчината утроба. Вътрешно европейските войни винаги са се изявявали с един любопитен маниер, който ги прави много подобни на домашни свади. Избягват унищожаването на врага и са по-скоро турнири, борби на съперничество като тези на ергените в някое село или разпри на наследници за разпределение на семейно наследство.


Макар и с малки разлики, всички вървят към едно и също. Eadem sed aliter. Както Карл Пети е казвал за Франсоа Първи: "Моят братовчед Франсоа и аз сме напълно единодушни; всеки от нас двамата иска Милано". За първи път през последната война народите на Запада се опитаха да се унищожат едни други.


Почти без значение е обстоятелството, че на това общо историческо пространство, където хората на Запада са се чувствали като у дома си, отговаря едно физическо пространство, което географията нарича Европа. Историческото пространство, което имам предвид, се измерва с радиуса на действителното и продължително съжителство. От само себе си и неизбежно то разделя обичаи, нрави, езици, право, политическа власт.


Една от най-големите грешки на "модерната" мисъл, от чиито последици все още страдаме, е смесването на общество с асоциация, които са почти противоположни едно на друго. Обществото не се учредява по общо съгласие. Обратното, всяко общо съгласие предполага съществуването на някакво общество, на хора в съжителство, а постигането на съгласие касае формата на съжителството в това предварително съществуващо общество.


Идеята за обществото като обединение чрез договор, следователно като юридическо обединение, е най-безсмисленият опит да се постави колата пред воловете. Защото правото, реалността "право" – не идеите за него на философа, юриста или демагога – е, ако ми бъде позволено да използвам бароковия израз, спонтанна секреция на обществото и не може да бъде нищо друго. Да се иска правото да регулира отношенията между същества, които преди това не са живели в ефективно общество, ми се струва – и нека ми бъде простена дързостта – една твърде неясна и смехотворна представа за същността на правото.


Не е за учудване, от друга страна, че това неясно и смехотворно мнение за правото е преобладаващо, защото една от най-големите беди на времето е, че когато хората на Запада се сблъскат с ужасните обществени конфликти на настоящето, те са се оказали заредени с един архаичен и крайно неадекватен арсенал от понятия за това какво е общество, колектив, индивид, нрави, закон, правосъдие, революция и т.н.


Голяма част от сегашната ни обърканост се дължи на несъответствието между съвършенството на нашите идеи за физическите явления и скандалната изостаналост на "моралните науки". Министърът, професорът, видният физик, писателят обикновено имат за тези неща понятия, които са на нивото на един квартален бръснар. Не е ли напълно естествено, че именно кварталният бръснар е този, който е дал тон в близкото ни минало?


Но да се върнем на нашия път. Исках да наблегна, че европейските народи от много време са общество, колективност, в същия смисъл, който имат тези думи, когато са използвани за всяка една от нациите, които го съставят. Това общество демонстрира всички атрибути като такова: има европейски обичаи, европейски нрави, европейско обществено мнение, европейско право, европейска публична власт.


Но всички тези социални явления се проявяват във форма, адекватна на еволюционното състояние, в което се намира европейското общество, което, разбира се, е толкова напреднало, колкото и членовете, които го съставляват – нациите.


Строго погледнато, под "общество" аз разбирам съжителство на хора при определена система от нрави – защото право, обществено мнение, публична власт не са нищо друго освен нрави. За съжаление, тук и сега няма възможност да се покаже как и защо това е така. Скоро ще можете да го намерите в моята книга, която ще излезе до няколко месеца под заглавие "Човекът и хората".


Но ако общество е това, което току-що казах, ще изглежда безспорно, че Европа е била и е общество; нещо повече – че Европа като общество съществува още преди появата на европейските нации. Общността на живота при една система от нрави може да има най-различни степени на компактност; степента зависи от това дали системата от нрави е повече или помалко плътна, или – което е същото – дали включва по-голям или по-малък брой "страни на живота".


От колосалния Дилтай знаем, че животът има страни, че е eben mehreitig. В този смисъл нациите на Запада са се формирали малко по малко като по-плътни ядра на социализация вътре в по-широкото европейско общество, което като социална среда е съществувало преди тях. Това историческо пространство, наситено с до голяма степен общи нрави, е било създадено от Римската империя и географската конфигурация на нациите, появили се след това, съвпада прекалено точно с простото административно деление на епархиите в Късната империя.


Историята на Европа, господа, която е историята на зараждането, развитието и разцвета на западните нации, не може да се разбере, ако не се изходи от този основополагащ факт: че европейският човек винаги е живял едновременно в две исторически пространства, в две общества – едното не толкова плътно, но широко, Европа; другото – поплътно, но териториално по-ограничено, площта на всяка нация или на тесните области и региони, предшестващи като особени форми на обществото сегашните големи нации.


Това е много важно, защото то съдържа кода за разбиране на нашата средновековна история, за изясняване на военните и политическите действия, на създаденото от мисълта, на поезията и изкуството през онези векове. Следователно е груба грешка да се мисли, че Европа е един утопичен образ, който може би в бъдеще ще успее да се реализира.


Не, Европа не е само, ни толкова бъдеще, колкото нещо, което е тук от далечното минало; нещо повече, тя съществува преди появата на днешните така ясно очертани нации. Това, което наистина е много нужно, е да се даде на тази толкова древна реалност една нова форма. Европейското единство не е само политическа програма за непосредственото бъдеще, то е и единственият методически принцип за разбиране на миналото на Запада и особено на средновековния човек, когото ще наречем "готически човек", макар и да съзнаваме, че с това обобщение орязваме разнообразието на различните векове и форми на средновековен живот.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (35)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2289 Неутрално

  Прекрасен текст от книга, която си струва да се прочете!
  Както се шегуваше един приятел :"Всички, които знаят, че Хосе Ортега и Гаасет не са трима души...." със сигурност знаят стойността на неговите идеи и книги за Европейско-то....
  Книга, която е много добре да бъде прочетена точно СЕГА, по възможност преди 26-ти.....
  РЕСПЕКТ!!!!

 2. 2 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1367 Неутрално

  Мулти култи пропаганда, винаги ще има нации и никога няма да се интегрират една в друга. Просто това не е заложено в човека.
  Само либералите се правят, че не го разбират, защото искат гласоподаватели по тази линия.

 3. 3 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4474 Весело

  До коментар [#2] от "НеКой":

  Хайде сега и този ли е турбо либерал?!

  klimentm
 4. 4 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4474 Весело

  До коментар [#1] от "selqnin":


  Прочетени?! От кого? Нашего брата не ще да чете той знай всичко по презумпция - справка коментар # 2

  klimentm
 5. 5 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1370 Неутрално

  Европа може да функционира като една нация при няколко условия. Условия, които са по-близки до комунизма, отколкото до либералния глобализъм. Тия, които помнят "гражданството" от социализма, ще се сетят за какво иде реч.

  1. Всеки си живее в държавата - българите в България, немците в немско, испанците в Испания, турците в Турция, циганите в Циганистан и т.н.
  2. Може да обикаляш из "цялата страна" ЕС при пътуване и на туризъм, но не можеш да се местиш да живееш където ти скимне. Ерго не получаваш гражданство и не можеш да гласуваш на местно "държавно" ниво. Нито децата ти, освен ако не са от смесен брак с местен гражданин.
  3. Работа. Може да отидеш да поработиш и да събереш опит и ноу-хау в друга държава, но трябва специално да те поканят. Ходиш, гастарбайтерстваш и се връщаш откъдето си. И съответно без права на социал, гласуване и пенсия.

  Нарича се "Европа на националните държави".

  Апокалипсисът апокалиптичен
 6. 6 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2289 Неутрално

  До коментар [#4] от "klimentm":

  Прав сте, четящите сме малцинство!!!
  Останалите живеят в облака на заблудата, че на ембрионално ниво са били предопределени да притежават и да са властелини на Абсолютната истина!
  Все пак се надявам, че все още има хора, които не са забравили удоволствието от разлистването, четенето и вдишването на аромата на Книгата...!

 7. 7 Профил на betona
  betona
  Рейтинг: 632 Неутрално

  Поредният некадърен превод от испански.

 8. 8 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 377 Неутрално  До коментар [#2] от "НеКой":

  Много елементарно разсъждавате, господине.Горният текст или не сте чели или не сте го разбрали.Вероятно е второто.

 9. 9 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 377 Неутрално  До коментар [#2] от "НеКой":

  Много елементарно разсъждавате, господине.Горният текст или не сте чели или не сте го разбрали.Вероятно е второто.

 10. 10 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 720 Неутрално

  До коментар [#2] от "НеКой":
  Простият човек не може да разграничи Илия от Свети Илия. Той се движи в едно измерение и всичко, което излиза от това измерение, му изглежда еднакво враждебно. Твоето измерение е едно и то не води към Европа. Спирам да чета постовете ти и ще ги отбелязвам с дежурнишя минус.

 11. 11 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  “....„Образуване на българската народност“ е теоретична разработка на Димитър Ангелов по темата от заглавието със задача да проследи продължителния процес на формиране на българската народност, като го проследява от епохата на траките по българските земи до 10 век и насетне....Въпреки някои съобразявания с официалната и властваща марксистка идеология по времето, когато се създава и излиза това изследване, то е със значим принос в историографията на българите...“ из уики
  http://macedonia.kroraina.com/da/da_zakl.htm
  “....Създаването на българската народност е продължителен и сложен процес, в който се преплитат много събития и действуват разнообразни фактори. В общи линии този етногеничен процес със своите две страни — консолидационна и асимилационна — завършва към края на IX и началото на X в. Тогава може да се говори вече за наличието на един оформен народ със свой език, със специфична материална и духовна култура, с ясно изразено народностно самосъзнание и със здраво установено и единно народностно име....Народността обаче не е биологическа, а историческа категория и определящ белег не е нейният смесен етнически характер, а основните ѝ черти на сплотена етническа общност — общ език, специфична материална и духовна култура, единно народностно самосъзнание. За нас е важно да установим и подчертаем тази именно исторически сложила се съвкупност от основни белези, които съставляват вътрешно съдържание на народността и които ѝ придават монолитен характер независимо от противоречията в социалната структура, при която живее и се развива дадена народност. Монолитен характер има тя независимо от пъстротата и разнообразието на етническите елементи, взели участие в продължителния процес на нейното образуване...“
  С две думи- онзи, който НЕ говори на български език, който НЕ живее според българската специфична материална и духовна култура, НЕ се самоосъзнава като българин, НЕ МОЖЕ да се счита за лице от народността българи. Така, че- всякакви внушения как лица от циганските племенни групи или от тюркскоговорящите групи били българи- т.е. принадлежали към българската народност, е неуко и смешно съждение. Искрено се надявам фараж да бъде надлежно информиран за това...

 12. 12 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 720 Неутрално

  До коментар [#11] от "cmy12603507":
  Лъжите на Фураж като процент доближават броят на гласувалите за БКП от времето на Живков. Той трябва в самата Великоблритания да бъде разобличен с конкретни факти за това, как лъже като супербрадат циганин относно мигрантите от България и Румъния.

 13. 13 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4092 Весело

  Да се иска правото да регулира отношенията между същества, които преди това не са живели в ефективно общество, ми се струва – и нека ми бъде простена дързостта – една твърде неясна и смехотворна представа за същността на правото.
  =======
  Това е дефиницията за интеграция.... :)
  И автора без да иска се е изсмял на д нея....

  Значи, когато се усеща е смешно, а когато се назовава е нормално... 😁

  Bukalemun
 14. 14 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 1288 Неутрално

  Ортега и Гасет е един от най - големите съвременни философи. Европа няма други разумни алтернативи освен обединение и интеграция.

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 15. 15 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4092 Любопитно

  Това е много важно, защото то съдържа кода за разбиране на нашата средновековна история, за изясняване на военните и политическите действия, на създаденото от мисълта, на поезията и изкуството през онези векове. Следователно е груба грешка да се мисли, че Европа е един утопичен образ, който може би в бъдеще ще успее да се реализира.
  ========
  И какво излиза....?
  Че Тимерманс и компания трябва да пият по една студена вода.... и да спрат да втълпяват на хората, "да забравят за миналото".....

  Bukalemun
 16. 16 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 720 Неутрално

  До коментар [#13] от "eti mehter":
  Винаги съм казвал, че няма как да си привърженик на една партия (в случая турска партия в България с руска насоченост) и да мислиш умно. Ти изобшо не си в състояние да разбереш какво казва испанският философ, защото не смееш да се отклониш от посредствените опорки на евразийския интерес.

 17. 17 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4092 Весело

  До коментар [#1] от "selqnin":
  До коментар [#3] от "klimentm":
  -------
  Прекрасен текст от книга,
  =======
  Ок.... :)....
  Щом е така, искате ли да проанализираме..... колко на брой са несъответствията между книгата на автора и днешните критерии на ЕС.....?
  Аз вече почнах да ги вадя..... едно по едно.... :)

  Bukalemun
 18. 18 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4092 Любопитно

  До коментар [#16] от "авторът":

  При мен е така.....
  Когато чета нещо..... мисля, чувствам, се концентрирам и разсъждавам само по него....
  Когато мисълта е съпровождана от логика и автономия.... изводите са най правилни....

  На времето бях..... това което казваш, че не съм.....
  То е болест....

  Bukalemun
 19. 19 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4092 Неутрално

  До коментар [#16] от "авторът":

  Ти изобшо не си в състояние да разбереш какво казва испанският философ, защото не смееш да се отклониш от посредствените опорки на евразийския интерес
  =======
  Ха ха.... а ти какво очакваш, да мисля като някакъв испанец, далеч от мен на хиляди километри и цял век разстояние ли?
  Мисля и разбирам от моята си гледна позиция.....
  Ти ако имаш чужд мисловен консенсус, това си е твой проблем.... и то голям (ако ме питаш).....

  Bukalemun
 20. 20 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4092 Весело

  До коментар [#16] от "авторът":

  Европейското общество
  Този рояк от западни народи.....
  =======
  Четеш ли, "авторе"...... :)....❓

  Човека се е бъзикнал още в самото начало....
  Подчертал го е.... ////западни////.....!!!!!
  За себе си е прав,разбира се....
  Сложил е като център на внимание конкретна социално географска терминология.....

  А за теб (по източния)..... е гарантиран "сребърния медал" (втората скорост, трохите под масата, кокълчетата, останали от софрата)...
  И така ще е винаги..... докато тичаш подир него.... ВИНАГИ..... :).....

  За него ти си виновен.... за това, че живееш по на изток......
  Има ли смисъл да обеснявам какво е това?

  Bukalemun
 21. 21 Профил на Джузепе Мацини
  Джузепе Мацини
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Контекстът е много важен, контекста! Европа след две тотални вонйни! ПСВ и ВСВ са войни за изтребление, на унищожение, на всеобща разруха и трагизъм! До 1914 има само една тотална война в Европа, при която една държава унищожава напълно друга- Византия- България през 1014г.
  В контекста на тия събития размислите на Гасет са съвсем рационални и хуманистични. Но, доколкото разбирам от прочетения текст, той не отрича явлението "Нация", той излага необходимостта от единна, унифицирана европейска нация. Германци, австрийци, французи не е невъзможно да се разберат помежду си, съжителствайки мирно и в хармония- все пак са част от наследството и на Франкската империя, и на Свещената Римска империя. Но и двете форми на държавност се разпадат, не успявайки да формират единна народност.
  Под някаква форма на "Европа на нациите", европейските народи могат да се разберат взаимно, отстоявайки своето различие, те могат да бъдат единни, бидейки отечество на европейците.
  Но, когато говорим за "европейци", какво всъщност имаме предвид??? Как ще ги дефинираме като историко-културна категория??? По какви белези, признаци, общи черти, характер??? Християнството и общото географско съжителство.
  Исторически и културно има Запад и Ориент. Европа е само географско понятие. А географията не създава чувство за принадлежност.
  И все пак, народите в Европа могат да живеят в мир, доказаха го през последните 80на години. С подходящи лидери, които не отричат различията на народите, жителите на Европа могат да живеят в един общ дом.
  Сега, понеже се говори за "Европа на две скорости", какво всъщност казваме на народите извън ядрото на ЕС??? "Вие, народите от Източна Европа, не сте част от нашата общност!" И то е логично, в основата на ЕО са Германия и Франция, това което е между тях, няма как да е между тях и нас.

 22. 22 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4474 Весело

  До коментар [#17] от "eti mehter":

  Ти упорито се отказваш да проумееш очевидната истина че социалните културни и обществени отношения между индивидите и нациите еволюират по подобие на биологичната и ментална такава!
  Това което е било добре вчера не е достатъчно днес и ще е вредно утре, ако слушаме вас традиционалистите би трябвало още да висим по дърветата и да мучим нечленоразделно
  Ключът е промяната комшу

  klimentm
 23. 23 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4474 Весело

  До коментар [#21] от "Джузепе Мацини":


  Идеята за единна Европа е твърде млада още от гледна точка на историята на човешката цивилизация, тя е току що родена.
  Общия знаменател е хомо сапиенс идеята за хуманизъм и просперитет но всичко това постепенно и бавно и не на последно място заедно с осъзнаването на заобикалящият ни свят.

  klimentm
 24. 24 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4572 Весело

  До коментар [#22] от "klimentm":

  Виж сега, ние отвъд Голямата вода сме сбъркани хора и не разбираме красотата на факта, че всичко в живота е вече отрегулирано в Корана и няма нужда да мислим, трябва само да изпълняваме казаното :-)

 25. 25 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4572 Весело

  До коментар [#23] от "klimentm":

  Ти ме изкушаваш, вместо да обсъждам идеята на Виктор Юго (États-Unis d'Europe) и речта му на на тази тема на конгреса през 1848, да ти цитирам Лениновото "По въпроса за лозунга Съединени Европейски Щати", или както там е преведено.
  И, понеже съм такъв какъвто съм, ще ти дам линка от английския техт, много е симпатичен -
  https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1915/aug/23.htm

 26. 26 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4092 Неутрално

  До коментар [#22] от "klimentm":

  Промяната ли?
  Ок,..... тогава нека по преразгледаме и заветите на Ататюрк....
  Твърде на тесни и остарели за съвременна, просперираща Турция....

  Bukalemun
 27. 27 Профил на Джузепе Мацини
  Джузепе Мацини
  Рейтинг: 282 Неутрално

  До коментар [#23] от "klimentm":

  Въобще не е млада тази идея... Идеята за "Обединена Европа" е носител на една тенденция още от епохата на Римската импери, за диалектично унифициране на народностите, етносите и културите, в едно общо културно-народностно ядро.
  Дори и да може да се осъществи тази идея, то може би подходът, политиките, методата трябва да е друга?!?!
  Като казваш на народите- "Вие сте първо европейци, после унгарци, българи, поляци, и прочее, и ще се съобразявате с нашите закони, а не с националните си!!!", какво може да постигнеш???
  Ами с "Европа на две скорости"??? Та, това е противоречие на "Обединена Европа"! ОЕ отрича "Европа на две скорости", "Европа на две скорости" отхвърля "Обединена Европа".
  Как ще слееш националностите в общ европейски бульон, говорейки че някои са по-равни от други???
  Може би, с други подходи, методи, политики и лидери, общоевропейска нация да е възможна, някога и някъде във времето и пространството?!

 28. 28 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4092 Весело

  До коментар [#24] от "daskal1":

  :)..... и ти си като автора....
  Прав си, ама само за себе си.....

  Bukalemun
 29. 29 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 377 Неутрално

  До коментар [#19] от "eti mehter":

  Вие не сте разбрали какво казва този испанец, че вие сте европеец, макар, че сте българин и че вие сте българин макар, че сте европеец!

 30. 30 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 377 Неутрално

  До коментар [#19] от "eti mehter":

  Вие не сте разбрали какво казва този испанец, че вие сте европеец, макар, че сте българин и че вие сте българин макар, че сте европеец!

 31. 31 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4474 Весело

  До коментар [#25] от "daskal1":

  Чудесно, благодаря даскале!

  klimentm
 32. 32 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4474 Весело

  До коментар [#26] от "eti mehter":

  Ето пак! Ататюрк е живял в по различен свят ние с теб в съвършено друг, никъде не пише че днешното е единствено възможно или пък че е най доброто. Нищо не е написано на камък.
  Средновековието ни изглежда страшно днес но за живеещите тогава е било скучно ежедневие

  klimentm
 33. 33 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4572 Весело

  До коментар [#28] от "eti mehter":

  Точно така, затова ти сложинг + :-)

 34. 34 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4092 Весело

  До коментар [#30] от "dlagnikov":

  Нито едното нито другото....

  Bukalemun
 35. 35 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 3471 Неутрално

  До коментар [#27] от "Джузепе Мацини":

  Как ще слееш националностите в общ европейски бульон, говорейки че някои са по-равни от други???

  Джузепе, не става дума, а по-равни, а за по-бавни.
  Например у нас една "стеничка" оставаше да боядисаме преди десет години и още не сме я боядисани. Кой е виновен?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK