Какво отговори "Пловдив 2019" на обвиненията в непочтеност

Светлана Куюмджиева

© Георги Кожухаров

Светлана КуюмджиеваВ средата на миналата седмица "Дневник" публикува позицията на Георги Гочев за провалилото се представяне на проекта "Медея" на Дните на европейския съсед в другата европейска столица на културата тази година - италианския град Матера.


"Дневник" потърси за коментар фондация "Пловдив 2019", от чиято страна е била и поканата за участието на проекта "Медея" на Дните на европейския съсед. Артистичният директор на фондацията Светлана Куюмджиева отговори, че купуването на билети за пътуването до Матера е било възпрепятствано от празноти в Закона за обществени поръчки, що се отнася до неговото функциониране в областта на културата.


По нейни думи невъзможността самолетните билети да бъдат купени е резултат от липсата на законово разрешение за разходване на средства, което поради административните срокове на обществената поръчка не е било получено до два дни преди отпътуването. А екипът е поканен да представи България едва в края на месец април, защото на свой ред поканата за участие в Дните на европейския съсед в Матера е получена от фондация "Пловдив 2019" на 17 април.
"Дневник" публикува позицията на Светлана Куюмджиева по този въпрос.


Какви са въпросните административни пречки, поради които не е било възможно билетите да бъдат закупени?


- Като начало се налага още веднъж да уточним, че въпреки че се наблюдава и оценява от Европейската комисия, проектът Европейска столица на културата се осъществява изцяло с местни публични средства, а не с европейско финансиране. Единственото европейско финансиране в проекта идва под формата на спечелени допълнителни проекти в рамките на инициативата, за които фондацията кандидатства наравно с всички останали, или под формата на наградата "Мелина Меркури" от 1.5 млн. евро, които "Пловдив 2019" спечели през миналата година за упоритата си работа и успешното си представяне в подготовката.


В конкретния случай непоемането на самолетни билети не е точно административна пречка, а зависимост на фондация "Пловдив 2019" от спазване на законово регламентирани процедурни правила. Като институция, която разходва публични средства в България, фондацията стриктно спазва регламентираните в Закона за обществени поръчки и Договора за функционирането на ЕС правила.


Това строго спазване на нормативната уредба от Фондация "Пловдив 2019" личи в публикуваното в сайта на Профила на купувача Решение № 35 на 28.01.2019 г. за прекратяване на процедура публично състезание с предмет "ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ "ПЛОВДИВ 2019" ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" поради установено нарушение в етапите на провеждане на процедурата. То наложи ново провеждане на процедура със същия предмет.


Всяко възлагане на обществена поръчка е свързано със спазване на законово установени срокове, чието нарушение води след себе си строги имуществени санкции и глоби. Дори и за уникален и строго специфичен проект като Европейска столица на културата изключения в закона няма. Протяжността във времето се предопределя от обема и сложността на обществената поръчка, както и от броя на подадените оферти за всяка от обособените позиции, тоест не може предварително да се фиксира нейният край. Обстоятелства, свързани със спазване на законови процедурни правила, не могат да бъдат обект на социални категории като непочтеност или нелоялност.


От изложбата миналото лято с детски рисунки на Медея и Язон

© фейсбук/

От изложбата миналото лято с детски рисунки на Медея и Язон


Как функционира Законът за обществените поръчки, що се отнася до администрирането на културна дейност?


- Законът за обществени поръчки не съдържа специални правила или изисквания, свързани с конкретни културни нужди, което да обуслови по-кратки срокове или отклонения от действията на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и др., що се отнася до една от процедурите - "публично състезание". По отношение на културната дейност в Закона за обществените поръчки са определени правила, които дават възможност за директно възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност до 70 хил. лв. без ДДС (която важи за период от 12 месеца назад) при услуги по организиране на културни събития, фестивали, панаири и изложби и други. Различните видове процедури в закона предлагат възлагане на обществени поръчки за културни услуги със съответни стойностни прагове, които са недостатъчни и трудно приложими за мащабен проект като Европейска столица на културата и като цяло в неговите регламенти културните дейности са оставени винаги в ниския ценови диапазон. Законова празнота е например липсата на специфики що се отнася до провеждането на културни събития, които са свързани със строги естетически критерии, пространствена мисъл и всеобхватност на използвания метод, които сами по себе си могат да обусловят по-висока прогнозна стойност от законово регламентираната за съответния вид процедура.


Защо резервациите са направени седмица преди отпътуването?


- Съгласно правилата и условията на авиокомпаниите, всяка тарифа има своите рестрикции - най-често резервациите са валидни 24 часа след създаването им, след което или трябва да се платят и издадат, или отпадат и се правят нови, които не гарантират, че ще са на същите условия. Издаването на билет в нашия случай може да стане само след законово разрешение за разходване на средства. В случая, макар и да бяха направени множество подновявания на резервации и проверки всеки ден, докато се изчакваха административните срокове на обществената поръчка, до два дни преди полета такова не се получи.


За целия процес на изчакване и несигурността в кой момент може да се получи разрешение поканените партньори от проект "Медея" бяха предварително известени. Важно е да се уточни от кого все пак са поканени тези партньори да представят проекта си в Матера. Поканата за това гостуване идва от "Пловдив 2019". То не е част от самия проект, нито е инициирано отвън. Въпреки че не делим проектите си на "чисти" и други, сме избрали да представим Пловдив именно с проекта "Медея" като акцент в програмата заради огромните усилия и принос, които са вложили както неговите инициатори, така и всеки един от участниците, в това число и екипът на фондация "Пловдив 2019". За да бъдем съвсем почтени и лоялни към партньорите, които сме поканили, и с искрено желание да предоставим тази допълнителна възможност за тяхна изява, ние сме потърсили решение на проблема въпреки множеството си административни зависимости.


Защо цената на билетите е около 1500 лв. на човек?


- Фиксираните дати на форума в Италия не съвпадат с полети от София на нискотарифни авиокомпании, които да дават възможност за по-ниска пазарна цена. За дестинацията Бари / Матера няма директен полет от София в датите на събитието. Полет с прекачване през друг град винаги води със себе си по-скъп билет. Към цените на самолетните билети има и добавка такса за багаж, за да не се пътува само с ръчна чанта. Цитираната ориентировъчна стойност на полета бе най-ниската към момента за пътническа класа.


Според Светлана Куюмджиева в Закона за обществените поръчки има съществени пропуски, що се отнася до културната дейност.

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Според Светлана Куюмджиева в Закона за обществените поръчки има съществени пропуски, що се отнася до културната дейност.


Има ли конкретна фирма, която обслужва пътуванията, свързани с "Пловдив 2019"? И ако да, как е избрана?


- Фирмата изпълнител по обособена позиция 1 "Осигуряване на самолетни билети за нуждите на Общинска Фондация "Пловдив 2019" е "Атлас Травелс" ЕООД, която е избрана чрез публично теглене на жребий, оповестен с протокол, публикуван на 09.05.2019 г. в Профила на купувача на възложителя Общинска Фондация "Пловдив 2019". Към момента на възникване на нуждата от осигуряване на самолетни билети за пътуването до град Матера, все още Фондация "Пловдив 2019" не е сключила договор за възлагане на обществена поръчка поради законовите срокове за приключване на дейността на комисията и сроковете за обжалване.


Има ли и какви са фирмите подизпълнители?


- В обществената поръчка по осигуряване на самолетни билети няма подизпълнител.


Защо екипът на "Медея" е бил поканен толкова късно да гостува в Матера от "Пловдив 2019", което до известна степен е довело до този резултат... Защо не сте планирали от по-рано кои да са представителите на "Пловдив 2019" на Дни на европейския съсед?


- Денят на европейския съсед се отбелязва в рамките на мрежата на европейските столици на културата за първи път през 2018 г., когато Леуварден направиха форум за среща за представяне на общностни проекти или практики, включени в официалните програми на градовете столици на културата. Поканата е отворена само към градовете ЕСК и няма задължителен и обвързващ характер, а се осъществява само при възможност и целесъобразност. Към момента няма установена практика в "семейството" на ЕСК градовете дали тази инициатива би могла да се превърне в традиция. Тази година на 26 март Матера 2019 решиха да домакинстват второ издание на форума. На 17 април бе получена покана от Матера 2019 с програма, която фиксира условията за включване в двудневния форум, който ще се състои на 24 и 25 май и който цели отново да постави в центъра проектите с общностно участие. Принципът на осъществяване на форума е - домакините поемат 2 нощувки, изпращащата страна поема пътните за до 3 човека. Всяка организация, ръководеща Европейска столица на културата, преценява дали да се включи и кого да покани. Сред общностните проекти в програмата на "Пловдив 2019" има няколко, които представят отличен пример за взаимодействие на маргинализирани и сегрегирани групи. След като екипът на "Пловдив 2019" обсъжда няколко възможни предложения, избира два проекта, единият от които е "Медея". На 30 април се изпраща покана към тях да излъчат свои представители. Следва кореспонденция с уточняване на детайлите.


Във връзка с публикуваната от представителите на проекта информация и изясняването на целия казус държим да отбележим, че намеците за "извиване на ръце" са спекулативни и обидни. Добре е да се изясни, че при своята първоначална поява в Пловдив организаторите на проекта нямаха представа с кои партньори от общностите биха могли да работят, за да осъществят идеята си. Фондация "Пловдив 2019" е предоставила контакти на възможни местни организации и представители на общности, без да ги дели според лични или други пристрастия и е съдействала за тяхната комуникация, без което смятаме, че този проект нямаше да бъде възможен. Организаторите сами са избрали с кого от предложените от нас местни партньори да работят и екипът на фондацията е положил всички усилия, за да защити техния избор.


След 18 месеца съвместна работа, с много трудности в процеса, с много предизвикателства за превъзмогване и малко преди представянето на финалния резултат от съвместните ни усилия ние оставаме с положителната нагласа и вярваме, че проектът "Медея" има достойно място в програмата на Пловдив Европейска столица на културата 2019. Имаме убеждението, че той ще остави трайна следа като част от наследството на инициативата.

Коментари (1)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на fio41315648
    fio41315648
    Рейтинг: 297 Весело

    Какво да отговори? Някакви глупости! Щом има празноти в закона, как са разбрали чак сега? Ако са знаели предварително, то е трябвало да променят условията на проекта!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK