Култура

Култура

Изложбата "Хомосоц" кани БСП като наследник на БКП

Изложбата "Хомосоц" кани БСП като наследник на БКП

Причината "в месеца на 9 септември" да отправят поканата лично към г-жа Нинова е, че БСП е пряк наследник на преобразуваната Българска комунистическа партия, под чието управление минава изследваният в изложбата период.

/ Мая Стефанова 37