Откъс от "Отровният пояс" на сър Артър Конан Дойл

Издателство "Сиела"

Издателство "Сиела"В рубриката "Четиво" "Дневник" публикува откъс от "Отровният пояс" с автор сър Артър Конан Дойл, предоставен от Издателство "Сиела"


Непревеждан до момента роман на сър Артър Конан Дойл излиза на български език. "Отровният пояс" излиза в луксозно издание с твърди корици.


Любим на няколко поколения, едновременно избухлив, доминиращ и с брилянтен ум, прочутият и противоречив учен Джордж Челинджър, познат ни от шедьовъра "Изгубеният свят", оживява отново на български в непревеждания до момента роман от сър Артър Конан Дойл - "Отровният пояс"!
В него Земята е на прага на апокалипсис и професор Челинджър е твърдо решен да разбуди общественото внимание със скандална статия в "Таймс". Мистериозен космически облак обгръща слънчевата ни система, а токсичният му ефект ще обрече живота на трагичен край.


Страховитото предизвикателство очаква не само темпераментния Челинджър, но и неговите също добре познати приятели: ловеца Джон Рокстън, журналиста Едуард Малоун и свадливия проф. Съмърли. Този път обаче те не са сред непроходимите плата на Южна Америка, а в собствения дом на професора и само четиримата авантюристи могат да посрещнат достойно зловещия феномен в момент, в който на карта е поставено бъдещето на целия свят.


"Отровният пояс" излиза за първи път на български език в луксозно издание с твърди корици и в превод на Зорница Русева повече от век след появата си на Запад.


Романът разкрива един непознат, но не по-малко увлекателен Артър Конан Дойл, и утвърждава създателя на Шерлок Холмс и доктор Мориарти като един от най-талантливите разказвачи на XX век, който не се ограничава в отделни теми, а напротив - сам размива линиите между познатите жанрове. "Отровният пояс" е майсторски полет на човешката фантазия и предупреждение "колко точно тесен е пътят на нашето материално съществуване и какви бездни може би зеят от двете му страни" и че те може да се отворят пред нас всеки един миг.


Читателите на "Дневник могат" да се възползват от 10% отстъпка от цената в Ozone.bg при въвеждане на код Dnevnik10. Поръчай книгата с безплатна доставка тук


Из "Отровният пояс" от сър Артър Конан Дейл


Глава първа


РАЗМИВАНЕТО НА ЛИНИИТЕ


От изключителна важност е сега, веднага, докато тези изумителни събития са все още ясни в паметта ми, да ги запиша с онази фактическа точност, която времето би могло да размие. Но дори докато го правя, продължавам да недоумявам как стана така, че тъкмо на нашата групичка от "Изгубеният свят" - професор Челинджър, професор Съмърли, лорд Джон Рокстън и самия аз - се случи да преживее това невероятно приключение.


Когато, преди известен брой години, отразих в "Дейли газет" нашето епохално пътуване в Южна Америка, и през ум не ми минаваше, че тъкмо на мен ще се падне да разкажа за едно дори още по-странно преживяване - безпрецедентно сред всички анали на човечеството и такова, което би трябвало да изпъква в историческите летописи, подобно на грамаден връх сред скромните била наоколо.


Самото събитие винаги ще бъде смайващо, но обстоятелствата, при които ние, четиримата, бяхме заедно по време на тази изумителна случка, се сформираха по напълно естествен начин. Ще разкажа събитията, които я предхождаха, възможно най-сбито и ясно, макар да съзнавам добре, че колкото по-пълни са подробностите около подобна тема, толкова по-охотно би ги приел читателят, тъй като общественото любопитство си остава ненаситно.


Падаше се петък, двайсет и седми август - една дата, навеки запечатана в историята на света - когато отидох в редакцията на вестника, в който работех, и помолих господин Макардъл, който оглавяваше отдел "Новини", за тридневен отпуск. Добрият стар шотландец поклати глава, почеса се по оредяващия червеникав хвръкнал бретон и най-накрая даде глас на неохотата си.


- Мислех си, господин Малоун, че в близките дни бихме могли да се възползваме от вашите умения. Имам предвид една история, към която единствен вие бихте могли да се отнесете подобаващо.
- Съжалявам - казах аз и се опитах да прикрия разочарованието си. - Разбира се, че ако съм нужен, то с това въпросът ще бъде приключен. Но ангажиментът ми беше важен и от личен характер. Ако мога да бъда
- Всъщност не виждам как бихте могли.


Опитах се възможно най-бързо да преглътна горчивината, която изпитах. Все пак вината си беше само моя, тъй като вече трябваше да съм разбрал, че един журналист няма никакво право да планира времето си сам.
- Значи въпросът е приключен - казах аз с цялата ведрина, която съумях да призова у себе си в толкова кратък срок. - С какво точно искате да се заема?


- Всъщност бих искал просто да интервюирате онзи дяволски мъж, който живее в Ротърфийлд.
- Да не би да имате предвид професор Челинджър? - възкликнах аз.


- Тъкмо него. Миналата седмица цяла миля гонил по петите Алек Симпсън от вестник "Къриър", надолу по главния път. Вероятно сте прочели за случилото се в полицейския доклад. Нашите момчета по-скоро биха интервюирали някой алигатор, избягал от клетката си в зоопарка. Но вие бихте се справили, струва ми се - все пак сте стари приятели.


- О - рекох аз, страшно облекчен, - това улеснява нещата. По една случайност отпускът ми беше необходим тъкмо защото трябваше да навестя професор Челинджър в Ротърфийлд. Всъщност сега се пада годишнината от нашето славно приключение из платото отпреди три години - той покани цялата ни група да празнуваме в дома му.


- Отлично! - викна Макардъл, като потъркваше ръце и грееше доволно иззад очилата си. - Значи ще успеете да измъкнете повече информация от него. За всеки друг бих казал, че говори пълни фантасмагории, но все пак се е случвало той да има право и кой знае, може би отново е така!
- Какво да измъкна от него? - попитах аз. - С какво се е занимавал?
- Не прочетохте ли писмото му на тема "Научни вероятности" в днешния "Таймс"?
- Не.


Макардъл се наведе и вдигна един брой от пода.


- Четете на глас - каза той, като посочи с пръст една колонка. - На драго сърце бих го чул отново, тъй като не съм убеден, че съумях да вникна в целия смисъл, който този човек е вложил в думите си.
Това беше писмото, което прочетох на новинарския редактор на "Газет" - "НАУЧНИ ВЕРОЯТНОСТИ"


"Сър - прочетох с развеселение, но не без да изпитам и някои не толкова ласкави чувства, самодоволното и напълно нелепо писмо от Джеймс Уилсън Макфейл, което неотдавна се появи на страниците на вашия вестник, на тема тъмните сенки сред линиите на Фраунхофер в спектъра на светлината, излъчвана както от планетите, така и от неподвижните звезди. Той определя темата като незначителна.


Един по-широко скроен ум спокойно би могъл да придаде на откритието доста по-голяма важност - толкова голяма, че да засяга целокупното добруване на всеки мъж, жена и дете на тази планета. Не бих могъл да се надявам, с изразните средства, предоставени ми от научния език, да накарам онези некадърници, които черпят идеите си от страниците на един всекидневник, да вникнат в смисъла на моите думи. Затова ще положа усилия да се съобразя с тяхната ограниченост и да поясня ситуацията с помощта на една простичка аналогия, която би отговаряла на умствените способности на вашите читатели."


- Какъв чудак само - истински чудак! - каза Макардъл, като поклащаше замислено глава. - Този човек е в състояние да разгневи и гургулица, и да предизвика безредици на квакерска сбирка. Нищо чудно, че в Лондон му е твърде тясно. Много е жалко, господин Малоун, защото това е един велик ум! Е, нека чуем аналогията.
"Да предположим - започнах да чета аз, - че една малка купчинка завързани една за друга коркови тапи бива пусната по бавно течение на пътешествие през Атлантика.


Ден 9 след ден корковите тапи се носят леко, заобиколени от едни и същи условия. Ако тапите притежаваха съзнателност, да предположим, че биха счели тези условия за постоянни и неизменни. Но ние, след като притежаваме далеч по-големи познания, сме наясно, че биха могли да се случат много неща, които да изненадат корковите тапи. Биха могли да се блъснат в някой кораб или спящ кит, или да се оплетат във водорасли. Във всеки случай, тяхното пътуване вероятно би приключило, след като океанът ги захвърли край скалистите брегове на Лабрадор. Но как биха могли те да подозират това, докато така кротко се носят ден след ден из онова, което мислят за един безбрежен и хомогенен океан?


Вашите читатели вероятно ще съумеят да разберат, че Атлантическият океан в тази притча заема мястото на огромния океан от етер, през който ние се носим, и че корковите тапи представляват малката и затънтена планетна система, към която принадлежим. Едно треторазрядно слънце, с неговите дрипави и опърпани, незначителни спътници, ние се носим при едни и същи всекидневни условия към един неизвестен край, някаква жалка катастрофа, която ще ни сполети сред безбрежните дебри на Космоса, където ще бъдем залети от един Ниагарски водопад от етер или запратени на някой невъобразим Лабрадор.


При тези условия не виждам място за плиткоумния и невеж оптимизъм на вашия кореспондент - господин Джеймс Уилсън Макфейл, а само множество причини, които налагат да наблюдаваме внимателно и с любопитство всеки признак за промяна сред този заобикалящ ни Космос, от който може би зависи нашата собствена съдба."


- От него би излязъл славен свещеник, и още как - каза Макардъл. - Как тръби само, като истински орган! Да чуем какво точно го тревожи.


"Основното замъгляване и изменение в линиите на Фраунхофер от светлинния спектър сочи, по мое мнение, за една повселенска космическа промяна от сложен и рядък характер. Светлината на една планета е светлина, отразена от слънцето. Светлината на една звезда произлиза от нея самата. Но светлинните спектри както от планетите, така и от звездите в този случай са претърпели една и съща промяна. Дали това е, в такъв случай, промяна в същите тези планети и звезди? За мен подобна идея е немислима.


Каква обща промяна би могла да се случи едновременно във всички тях? Дали това е промяна в собствената ни атмосфера? Възможно е, но освен това е изключително малко вероятно, след като не наблюдаваме никакви признаци за това около нас и подобна промяна все още не се проявява в химичните анализи. Каква тогава е третата възможност? Да има промяна в съответната среда - в този безкрайно фин етер, който се простира от звезда до звезда и обгръща цялата Вселена. Навътре в този океан ние се носим по едно бавно течение.


Не би ли могло то да ни отнесе към нови пояси от етер със свойства, каквито никога не сме си представяли? Някъде е настъпила промяна. Това космическо смущение в светлинния спектър го доказва. Промяната може да е добра. Може да е лоша. Или пък неутрална. Ние не знаем каква е тя. Плиткоумните наблюдатели биха могли да сметнат въпроса за незначителен, но човек като мен, който притежава задълбочения интелект на един истински философ, ще разбере, че възможностите на Вселената са непредвидими, а най-мъдрият от всички е онзи, който винаги е готов за неочакваното.


Нека задам очевидния въпрос - кой би се осмелил да твърди, че мистериозната и повсеместна болест, отразена същата тази сутрин върху страниците на вашия вестник, поразила коренното население на Суматра, не е свързана с някаква космическа промяна, на която то реагира по-бързо от по-сложно устроените народи в Европа? Аз просто подхвърлям идеята. Да се потвърждава тази идея, към момента е също толкова безполезно, колкото и да се отхвърля, но е неимоверно глупав онзи, който отказва да проумее, че тя далеч не е извън границите на научните възможности.


Ваш верен,
ДЖОРДЖ ЕДУАРД ЧЕЛИНДЖЪР
ДЪ БРАЙЪРС, РОТЪРФИЙЛД."


- Едно чудесно, стимулиращо писмо - рече замислено Макардъл, докато поставяше цигара в дългата стъклена тръбичка, която ползваше за цигаре. - Как ви се струва, господин Малоун?
Налагаше се да призная пълното си и унизително неведение по въпросната тема.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (11)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Infernus
  Infernus
  Рейтинг: 498 Разстроено

  Малоумни журналисти, баш заглавието ли объркахте, "Отровният остров"?

  Дела трябват, а не думи.
 2. 2 Профил на ikar_01
  ikar_01
  Рейтинг: 992 Неутрално

  Дневник, оправете си заглавието. Книгата е "Отровният пояс", вижда се и от факсимилето на книгата!

 3. 3 Профил на Infernus
  Infernus
  Рейтинг: 498 Разстроено

  Верно че се отървахме от един отровен остров тази нощ ама все пак така да се излагате!

  Дела трябват, а не думи.
 4. 4 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3086 Неутрално

  "Изгубеният свят", "Отровният пояс" и "Денят в който земята извика". Това са трите книги за професора и приключенията му. Конан Дойл не е автор само на разказите за Шерлок Холмс.

 5. 5 Профил на tigervi
  tigervi
  Рейтинг: 1354 Неутрално

  До коментар [#4] от "Vlado Nikolov":

  Според една хипотеза е "автор" и на Пилтдаунския човек, фалшификация, разкрита години по късно.

  Eddie lives... somewhere in time!
 6. 6 Профил на Victoria
  Victoria
  Рейтинг: 1627 Весело
 7. 7 Профил на Victoria
  Victoria
  Рейтинг: 1627 Весело

  Не мога да му се нарадвам на това ново заглавие, супер си е така!

 8. 8 Профил на стафилокок
  стафилокок
  Рейтинг: 1138 Неутрално

  !!!-???-!!!

  Миналото се наследява, бъдещето се изгражда.
 9. 9 Профил на 8th_ball
  8th_ball
  Рейтинг: 1153 Неутрално

  До коментар [#4] от "Vlado Nikolov":

  А лично за самия Конан Дойл, най-добрата му книга е "Белият отряд", която си е чисто историческа.

 10. 10 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 941 Неутрално

  ДНЕВНИК!!!
  ПОСЛЕДНО!!!
  "ОТРОВНИЯТ ОСТРОВ" ИЛИ "ОТРОВНИЯТ ПОЯС"?????
  И ОТ "СИЕЛА" ЛИ НЕ ЗНАЯТ?

 11. 11 Профил на betona
  betona
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  мноо сте дрибнави. чесно.

  До коментар [#9] от "8th_ball":

  а за теб лично, коя? :)

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK