Районни кметове във Варна са издавали невалидни документи за настаняване в общински имоти

След бедствието в квартал Аспарухово, Варна

© Анелия Николова

След бедствието в квартал Аспарухово, ВарнаБивши кметове на варненския район "Младост" са издавали невалидни служебни бележки за настаняването на бездомни ромски семейства в негодни за обитаване общински сгради. Това личи от копията от документите, с които "Дневник" разполага. Подобни бележки притежават почти всички семейства, обявени за "самонастанили се" в общинските къщи, чието разрушаване започна в понеделник.  


Освен че са давали формално основание за използването на къщи, категоризирани като негодни за обитаване, бележките са били издавани и в противоречие със Закона за общинската собственост, показа проверка.


"Сградите са общинска собственост, но не са в разпореждане на районните администрации, каза кметът на "Младост" Христо Христов. Ние нямаме право да издаваме каквито и да било документи за настаняване на хора в тях или да ги продаваме. Затова и издадените от моите предшественици служебни бележки са абсолютно невалидни, обясни той. Във връзка с решението за събарянето на опасните сгради администрацията на района е упълномощена единствено да ги изземе от обитателите им и да ги разруши."
Като истински


Служебните бележки за настаняване на роми в изоставени общински къщи нямат нито пореден, нито изходящ номер от администрацията на район "Младост", но носят мокрия печат на кмета и подпис, поставен под името му. Бележките е трябвало да послужат за уверение в това, че семействата, които са ги получавали, имат право да живеят временно в съответното общинско жилище при определени условия (виж прикачения файл).
В невалидните документи подробно са описани адресът на съответната къща, броят на стаите, както и в коя част от имота могат да се населят нуждаещите се. Така във всеки от имотите, които сега трябва да бъдат разрушени като опасни, с разрешението на районната администрация са били настанявани по няколко семейства, повечето от които многодетни.


От съдържанието на част от служебните бележките се вижда също, че ползвателите на имотите са поемали задължението да плащат "обезщетение в размер 20 лв.". Сега общински служители коментират, че, от една страна, с термина "обезщетение" е бил заобикалян фактът, че администрацията на район "Младост" не е имала право да получава наем от въпросните имоти. От друга, в документа умишлено не е уточнено дали става дума за редовно (седмично, месечно или годишно) плащане. Така в определени моменти от всяко семейство е можело да бъде поискано произволно по размер "обезщетение" за произволен период от време.


"В нашия архив няма документи, според които предходните администрации да са събирали от обитателите на имотите някакви суми за това, че са настанени в общинска собственост, каза Христов. Колкото до времето, през което аз съм районен кмет, обезщетения със сигурност не са търсени, тъй като при незаконно обитаване на къщите няма правно основание за подобно действие."


След мен - потоп


Част от издадените незаконни и на практика нищожни служебни бележки носят името на бившия кмет на "Младост" Йорданка Юнакова (БСП).


"Много ми се иска да видя една от тези бележки, не мога да си спомня да съм издавала нещо подобно", каза Юнакова в отговор на въпроса дали е подписвала незаконните документи. "Нямам никакъв спомен за това, добави бившият районен кмет. Освен това имах само един заместник. Изключено да е той да е слагал подписа си под бележките, за които говорите."


По време на разговора Юнакова все пак си спомни, че е настанила ромско семейство в общински имот "за да не остави хората на улицата и с цел да се избегне напрежението", след като бившият кмет на Варна Кирил Йорданов е издал заповед за разрушаване на незаконната им къща.


"Дори и в този случай не си спомням да съм издавала служебна бележка, каза Юнакова. Но и да се намери такава, тя няма стойност, не е административен акт и вероятно е имала за цел да намери само временно решение на някакъв проблем", предположи тя.


Точно с такива "временни документи" ромски семейства във Варна са живели в обявените за опасни къщи повече от 15 години. Според текста на служебните бележки, с които те разполагат, документите не се считат за настанителна заповед" и "при наложително освобождаване на къщата няма да се осигурява друго жилище".


Бездомните ромски семейства явно са приемали това условие като "по-малкото зло". При това отложено в неясното бъдеще. Но според някои от тях бележките са им били връчвани с обещанието, че няма да бъдат принудени да напуснат жилището си, ако гласуват "както трябва" по време на избори.


"Грешка" след "грешка" - лавина


Втората част на документите, които носят подписите на Юнакова и предшественика й Златко Стефанов, е наречена "декларация". Под нея стоят подписите на един или повече от "наемателите", които удостоверяват, че са "запознати с режима на къщата и състоянието й и приемат да бъдат настанени в нея, въпреки че не отговаря на жилищните норми" според Правилника за приложение на Закона за общинската собственост.


Освен това с въпросната "декларация" (в бележките, издадени от Юнакова) ромите са се самозадължавали да плащат всички разходи за ремонт, ток и вода в жилищата, въпреки че са били незаконно настанени в тях. И понеже всяко нарушение води след себе си друго, сега административният хаос около постройките, определени за разрушаване, и техните обитатели заплашва да се срути като лавина.


"Преди 14 март 2011 г., когато са направени промените в Закона за гражданската регистрация, всеки е можел да се регистрира, където си поиска, без да представя за това какъвто и да било документ, обяснява Христо Христов. Сега за това се изисква нотариален акт или ако имотът е чужд, собственикът му трябва да се яви в общината, за да регистрира някого на адреса, на който се намира имотът му."


По този начин след 2000 г. в къщите, които общината сега е определила като негодни за обитаване, са регистрирани 88 души. Децата, получили регистрация при раждане на адресите на родителите си, са 27. Всички регистрации на адресите, на които хората са били настанени с незаконно издадени документи, са направени от община Варна, районната администрация в "Младост" и дори Министерството на вътрешните работи.


"Само в два от имотите, които подлежат на разрушаване, ромските семейства, които ги обитават, нямат регистрация нито по постоянен, нито по настоящ адрес, казва Христов. Но и след промените в законодателството от 2011 г. адресните регистрации на настанените в негодни общински имоти не могат да бъдат заличени, тъй като това може да стане само с изрично заявеното желание на живеещите там – нещо, което разбира се, не се случва", обяснява той.


Парите не миришат


Час преди в понеделник да паднат първите покриви на къщите, които община Варна сега разрушава като "опасни за обитаване", по тях все още работеха екипи на електроразпределителното дружество "Енерго про" и на ВиК. А това означава, че всеки от имотите е имал открита партида и обитателите му са плащали (или поне са били задължени да плащат) сметки за ток и вода.


"Както електроснабдяването на въпросните имоти, така и подаването на вода към тях най-вероятно е ставало на базата на въпросните незаконно издадени служебни бележки, предполага Христо Христов. А това са общински имоти, за които е трябвало да бъде подадено изрично искане до общинската администрация. За подобно нещо в архива на районното кметство няма никакви следи, твърди той. Въпреки това сега и от двете институции искат от общинската администрация на района да заплати дължимите такси за закриването на партидите."


"Дневник" изпрати до дружествата ВиК – Варна, и "Енерго про" въпроси за основанията на които в имотите, които сега подлежат на събаряне, са били откривани партиди. До приключването на работата по този текст отговори не бяха получени.
По информация, осигурена от пресцентъра на ВиК - Варна откриването на партиди за отчитането на консумирана вода за абонатите от адресите, на които се намират определените за събаряне къщи "вероятно е станало през 60-те и 70-те години на миналия век". За уклончивия си отговор от дружеството се позоваха на "данни на организатора Инкасо на района" (инкасаторката, бел. ред.).
Практиката на дружеството в момента била откриване на партида за водоснабдяване на собствен имот да става срещу представяне на копие от нотариален акт и молба. А за наемателите на общински жилища - копие от договора за наем със съответната община.
Ромските семейства, обитавали общинските къщи не са имали възможност да представят нито един от изискваните документи. С други думи - партидите са били открити от Община Варна, а след това оставени в наследство на "наемателите", които пак самата тя е настанила незаконно в собствените си имоти.


"...не повече от 0.01%"


Заради издаваните в продължение на години фалшиви "служебни бележки" сега ромите, които са обитавали уж негодните общински имоти, са категоризирани като "самонастанили се" в тях. Това положение беше потвърдено и от администрацията на кметство "Младост".


След като няма законово основание, на което тези хора са обитавали общинските къщи, сега общинската администрация няма и задължението да търси за тях друго жилище, след като с един или друг мотив разруши това, в което са живели досега, обясниха от там.


В момента районната администрация, на чиято територия се намира и гетото "Максуда", търси начин да настани крайно нуждаещи се и картотекирани семейства в сградите на военно поделение с отпаднало предназначение. То се намира в един от най-гъсто населените райони в западната част на Варна. В бившите казарми има административен корпус и четири жилищни сгради със192 стаи.


"В "Младост" като крайно нуждаещи се са категоризирани 750 души. В "Максуда" те са не повече от 0.01% от всички живеещи там, каза във вторник пред "Нова телевизия" Христов. Категоризирани са тези, които са подали документи. Другите - които нямат категоризация, каквито са почти всички в "Максуда", няма как да получат общинско жилище, защото не са го поискали", обясни още Христов.


Никой обаче от общинската или районната администрация не е полагал никакви усилия през годините за разяснителна работа в гетото, проличава сега.


Невинните и виновните


След като до десетина дни събарянето на опасните общински постройки в "Максуда" приключи, на улицата отново ще останат най-малко 80 роми. Излъгани.


Бившият кмет на Варна Кирил Йорданов, управлявал в продължение на почти 14 години, е потънал в мълчание. Градът, за който твърдеше, че е "неговата партия", вече не го интересува.


Йорданка Юнакова е общински съветник и член на три постоянни комисии - "Социални дейности и жилищна политика", "Благоустройство и комунални дейности" и "Наука и образование". Твърди, че "проблемът на ромите в България е държавнически" и че не носи никаква персонална вина за случващото се в "Максуда".


Предшественикът й Златко Стефанов не може да бъде открит за коментар.


"Най-сетне си го получиха. Айде хаирлия да е! Днес тук – утре и в другите махали", поздравяваха се в понеделник зяпачите край набелязаните за срутване къщи в "Максуда". В същото време ромските семейства изнасяха покъщнината си от съборетините. Пред тях вариантите са два – да построят нови, пак незаконни къщи, или за пореден път да бъдат измамени.


* Текстът е допълнен с информацията, получена от ВиК - Варна в 18.41ч.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (33)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на z.123.c.976.9
  z.123.c.976.9
  Рейтинг: 616 Любопитно

  Прокурорът ?

  Който не разбира сам, няма да разбере и с обяснение
 2. 2 Профил на jackdaniels
  jackdaniels
  Рейтинг: 672 Неутрално

  ей това е социална партия, дори закона биха заобиколили за да помогнат на хората в нужда. БСП победа, хасмукар сокерля

 3. 3 Профил на GiGi
  GiGi
  Рейтинг: 395 Неутрално

  "обезщетение в размер 20 лв." ?????

 4. 4 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1435 Неутрално

  Нямам никакъв спомен за това, добави бившият районен кмет
  от БСП.
  ............
  Една бърза графологична експертиза би доказала още утре, дали има спомен или нянам, обаче слад като съда е от номенклатурата, няма как да стане това, някой да и повдигне обвинение и
  пушилка...Ничего. Утре пак.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 5. 5 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 2748 Неутрално

  Крррасата!

  С един удар решаваш всички проблеми!
  Хем замиташ циганорите, хем се "оправяш" с имотите, хем събираш/не събираш кинти, (според "обстановката), хем са ти в кърпа вързани гласоподаватели.

  И в цялата схема, разбира се, се мъдрят и ВиК и Енергото.
  Които пулят невинни, честни очички и мълчат като пукали.

  Това е система, а не само някакъв си дребен районен кмет ...

 6. 6 Профил на d3si
  d3si
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Г-н Спасов, защитник на ромските права!

 7. 7 Профил на d3si
  d3si
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Защо обаче Спасов, пропусна да спомене в статията клетвите, които днес отнесоха всички бели хора, като например "Българите на сапун" и смърт и прочие? Голям защитник се оказа тоя..

 8. 8 Профил на Jeremy Irons
  Jeremy Irons
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Циганите са жертва?
  Това ли е едно от заключенията на автора?

 9. 9 Профил на mtmvb1111
  mtmvb1111
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Спасов, Господ вижда!!!!!!!

  Руското влияние убива България! "Дневник" също....
 10. 10 Профил на stefan111
  stefan111
  Рейтинг: 340 Неутрално

  [quote#1:"shinjuku"]Прокурорът ?[/quote]
  има да чакаш варненската прокуратура да мръдне ...

 11. 11 Профил на alextan
  alextan
  Рейтинг: 567 Неутрално

  аз пък не виждам мотиви в общината да дават такива бележки и да настаняват хора незаконно. КАква е била причината - обикновено общините хич не им пука за хилядите хора, които чакат за жилище, отговарят просто, че няма...
  Освен да са имали някаква скрита причина ....

 12. 12 Профил на diegos
  diegos
  Рейтинг: 951 Неутрално

  Под статия на г-н Спасов никога няма да прочетеш, че циганите са заплашвали живота на собствените си деца... при това със запалване!!!!

  Както и днешните им расистки изпълнени със закани крясъци- Българите на сапун!

  А това все пак преди седмица и днес се е случило!

  Нали така, Дневник... или вие не отразявате всички гледни точки?

 13. 13 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1287 Неутрално

  Престъпни хора,престъпни управници.
  Манталитет!

 14. 14 Профил на Спас Спасов
  Спас Спасов
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  До коментар [#8] от "Jeremy Irons":

  Да, правилно си схванал. Циганите са жертва. Ние (нециганите) - също.

 15. 15 Профил на Спас Спасов
  Спас Спасов
  Рейтинг: 1395 Весело

  До коментар [#6] от "d3si":

  Това като обида ли трябва да го осъзная

 16. 16 Профил на Jeremy Irons
  Jeremy Irons
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#14] от "Спас Спасов":

  Няма как хора които не живеят по правилата да са жертва. Изключено!
  Жалко, че живеят в заблуда, че няма кой да им каже в очите истината - учете, работете, живейте според обществените норми, никой не ви е длъжен с нищо, имате същите права, но и задължения като всички останали.
  Това, че ги именувате ”роми” с нищо не помага.
  Впрочем, за да не бъда обвинен в расизъм - обществените медии в Европа също използват думата ”цигани” за тази малциствена група.

 17. 17 Профил на Петкова
  Петкова
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Хубаво изложени факти, но защо накрая циганите се изкарват жертви. Били излъгани. Най-излъгани са собствениците на имотите, които не могат да влязат във владение заради самонастанилите се хора там. Държавата и общината не е редно да взема страна в този конфликт. Ако някой нециганин остане на улицата, какви са перспективите пред него - да отиде при роднини и приятели (ако има такива), да отиде под наем (ако има с какво да плаща), в краен случай, да потърси някоя селска къща под наем, че е по-евтино. Защо за циганите трябва да се търсят специални решения? Най-напред, това е дискриминация на етнически признак спрямо нециганите, а освен това задълбочава проблема, защото възпитава гражданите в беззаконие. Фактът, че хората в Максуда питат реторично "А ние къде да живеем", а въобще не се сещат, че най-малкото дължат наем на собствениците на терена, говори достатъчно. Ако пробват да си купят земя, пък тогава да си построят къща, ще видят, че никой няма да ги гони от тяхната собственост. Те са граждани на България, така че ако постъпват законно, законът ще ги защитава и никой няма да им пречи.

 18. 18 Профил на Спас Спасов
  Спас Спасов
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  До коментар [#17] от "Петкова":

  Вероятно имате предвид семейство Багдатови, на които е реституирана друга част от гетото "Максуда". В случая става дума за имоти, отчуждени в полза на общината преди 1999г. Собствениците им са обезщетени с други жилища. Така ромските семейства се оказват настанени в общински имоти.

 19. 19 Профил на Спас Спасов
  Спас Спасов
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  До коментар [#16] от "":

  Жертва са, Jeremy Irons! В конкретния случай са жертва на управленско двуличие и кой знае още какво. А за останалото си абсолютно прав - съгласен!

 20. 20 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 921 Неутрално

  мирише на корупция според мен

 21. 21 Профил на d3si
  d3si
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#14] от "Спас Спасов":

  Спасов, аз не обиждам, а констатирам фактите. Ясно, че материалът има за цел да покаже кирливите ризи на общинската власт и възползването от ромския вот. Но да ги защитаваш, все едно са "жертви" и да ми обясняваш, как били излъгани.. е нещо не ми допада идеята.

 22. 22 Профил на Athanatos
  Athanatos
  Рейтинг: 1895 Неутрално

  Баси и територията...
  Тъкмо когато си мисля, че не може да е толкова зле, то става още повече...

  Adam-е zendeh, zendegi mikhad / Живият човек се нуждае от живот .
 23. 23 Профил на stefan111
  stefan111
  Рейтинг: 340 Неутрално

  [quote#19:"Спас Спасов"]В конкретния случай са жертва на управленско двуличие и кой знае още какво.[/quote]
  Личното ми мнение е, че въпросните са жертва на такова двуличие точно толкова, колкото са жертва всички варненци. Кмета продължава популистки да се опитва да додрапа до 2ри мандат, но не мисля, че ще успее.

 24. 24 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 1202 Неутрално

  Ами намерете ги тия герои де са издавали бележките и им потърсете сметка ! Някакви нелепи корумпажи ни се качиха на главите.

 25. 25 Профил на stefan111
  stefan111
  Рейтинг: 340 Неутрално

  [quote#24:"Индиана"]Ами намерете ги тия герои де са издавали бележките и им потърсете сметка [/quote]
  "хорото" на което сме се хванали, предполага, че има съответни органи, които следва да свършат това. Всичко друго от сорта на "народен съд", саморазправа е абсурдно.

 26. 26 Профил на Петкова
  Петкова
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Фактът, че имотите са общински, не променя характера на проблема. Циганите имат навика да се заселват и да строят къщите си върху свободни терени без оглед дали те са частни или общински. Говорим за отказ на общинска и държавна администрация да налага един ред за всички. Това озлобява нециганите, защото те трябва да си плащат като поп за преотстъпено право на строеж или за купуване на терен, а циганите пък се научават на безотговорност, защото все си мислят, че ще им се размине. Ако държавата и общините налагаха единен ред нямаше да има гета.

 27. 27 Профил на max_cavalera
  max_cavalera
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Има и трети вариант, който е всъщност законния (пък бил той и труден, трънлив и бавен) и по който всички вървим - да си построят законни къщи.

 28. 28 Профил на Tata Mata
  Tata Mata
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Прав е кмета! Стига толкова толеранс. Трябва да се намери работа на тия хора и да се вкарат в пътя, а не да им се прощава всичко и да им се хвърлят подаяния.

 29. 29 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 782 Весело

  Настаняване в сградите на бившите казарми на СВ.
  С комендант и наказателен взвод!
  Пропусквателен режим за влизане и излизане, със задължително преджобване, особено на влизане...
  Задължително окопаване на района с мотика, поне 6 часа на ден, за всеки, без изключение!
  От чаветата до бабетата!
  Зачисляване на персонална мотика, коса и лопата, на вечерна проверка да бъдат проверявани дали са почистени и смазани, дръжките навлажнени...
  Проверка за лъснати обувки и подстригване и т.н..
  До пълно превъзпитание!

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 30. 30 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 2385 Весело

  До коментар [#24] от "Индиана": Криво седи, право съди стар кадия:
  Сега тия, които са издавали невалидните настанителни заповеди, да приемат измамените от тях роми в многобройните си имоти срещу обезщетение от 20 лева /а така също в имотите на синовете, дъщерите, снахите, зетовете, тъстовете, тъщите, свекърите, свекървите си и бившите си съпруги!/.

 31. 31 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 2385 Весело

  До коментар [#25] от "stefan111":
  Е баш тия органи очаквам да направят разследване и въздадат справедливост!
  На Върба в петка!

 32. 32 Профил на stefan111
  stefan111
  Рейтинг: 340 Неутрално

  [quote#31:"patsis"]Е баш тия органи очаквам да направят разследване и въздадат справедливост!
  На Върба в петка! [/quote]
  иронията е, че има и органи, които би трябвало да санкционират тези, че не правят разследване и не въздават справедливост...

 33. 33 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 2385 Разстроено

  До коментар [#32] от "stefan111":Гарван гарвану око не вади!
  Куче влачи - диря няма!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK