Иван Портних: Трудно е да пренаписваш себе си, но съм достатъчно самокритичен

Иван Портних

© Предизборен щаб

Иван ПортнихВ четири поредни интервюта "Дневник" представя основните претенденти за кметското място в изборите за местна власт във Варна. Това са (подредени по азбучен ред) Анелия Клисарова (БСП, Политически клуб "Екогласност"), Данаил Папазов (МК "Живот за Варна "), Иван Портних (ГЕРБ) и Чавдар Трифонов (КП "Реформатори и патриоти – решението за Варна"). Освен на еднаквите въпроси, които бяха зададени на всеки от интервюираните, кандидатите трябваше да отговорят и на няколко индивидуални, свързани с политическата им или професионална биография.

Иван Портних е роден е на 18 ноември 1976 г. в София. Завършил е магистърска степен по Международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство. Има магистърска степен по бизнес администрация и от Франкофонския институт за администрация и управление и Университета в Нант, Франция. Специализирал е хотелски мениджмънт в Университета "Корнел" в САЩ.


По време на дипломирането си Портних за кратко работи в "Данон България", а след това работи като финансист в компанията "Балкантурист" на Илия Павлов .


Година след началото на работата си в "Балкантурист" Портних се запознава с Павлов, който го командирова във Варна, за да се занимава с финансовите дела на "Гранд хотел Варна". Скоро след това е назначен и за генерален мениджър на комплекса – позиция, на която остава до 2013г.
В изборите за кмет на Варна Иван Портних участва като кандидат на ГЕРБ.


Кои са трите проблема на Варна, които Ви тревожат най-много?


Проблемите на Варна са много и са трупани с десетилетия. И все пак – бързо трябва да бъдат решени тези с чистотата , с липсата на ВиК инфраструктура, с недостига на паркоместа.


Как ще решите тези проблеми?


Вече работим по тях. Наследихме 15-годишни концесионни договори за чистотата,  с изключително морално остарели изисквания към фирмите.  За периода 2013 – 2015 г. наложих санкции на изпълнителите за над 788 хил. лв.     но резултатът пак не беше задоволителен. Затова вече е в ход нова обществена поръчка за 4 г., с нови изисквания – за модерна техника за почистване и миене на тротоари, улици и площади, за нови контейнери, по-често събирането на отпадъците и т.н. 


Липсата на ВиК инфраструктура - недопустимо е в 21 в. хората да бъдат на воден режим. Затова решаваме проблема поетапно - одобрени са 16 проекта за изграждане на ВиК инфраструктура, успяхме да включим проекта за нова пречиствателна станция на Златни пясъци за следващия програмен период. Започнахме подмяна на водопровода под езерото, за да спрем водните аварии в Аспарухово. Хората оттам ни потърсиха за помощ още преди година. Затова направихме проект, а от МРРБ осигуриха 3 млн. лв, така че вече работим. 


Проблемът с паркирането ще бъде решен с въвеждане на синя зона и изграждане на паркинги. Проектът за синята зона се изработва съвместно с международен консултант, изготвена е стратегия за паркирането във Варна, подготвени са тръжни документи за обществена поръчка за изготвяне на централизирана система за управление. Работим и по проектиране на нови паркинги. Само в новата сграда на библиотеката, за която обявихме международен конкурс, ще има паркинг на 3 нива с около 300 – 350 места.


Кои са трите ви приоритета за управлението на града ?


Възраждане на духа на Варна, развитието на крайните квартали, озеленяването и паркостроителството.


По първия приоритет започнахме работа по опазване на историческата памет на града. Обновихме и разширихме списъка със защитените сгради, защото допреди две години къщи с прекрасна архитектура масово се събаряха.Един от последните случаи бе с т.нар. "картофена къща", която беше съборена през октомври 2008 г.!  В момента собствениците на имота са завели искова молба срещу община Варна за над 5,9 млн лв. - обезщетения за ефективни вреди и пропуснати ползи. До този иск се е стигнало тъй като едва след като е било допуснато събаряне на прекрасната къща, общинската администрация е наложила забрана за строеж на нова сграда. Заради тази патова ситуация варненските данъкоплатци може да се наложи са плащат милиони левове, ако съдът се произнесе в полза на ищеца!


Ето, заради такива случаи започнахме работа по защита на сградите, обявени за паметници на културата. Работим и за осигуряване на европейско финансиране за ремонт на фасадите им.. Три сгради – недвижими културни ценности на ул. "Шипка" №1 и №2 и на  бул. "Княз Борис I" №46, в които община Варна има съсобственост, вече са реставрирани. Създадохме и специално звено за опазване и съхраняване на сградите, паметници на културата. Догодина предстои реставрацията на още 22 сгради.


Успоредно с това работим и по възраждането на емблемите на Варна – ремонти вървят в Двореца на културата и спорта, в Юнашкия салон, редстои ремонт и на Аспаруховия мост!  Защото символите на морската столица трябва да бъдат опазени и съхранени за децата ни. Реставрираме паметниците на Варна, работим по проект за нова сграда на библиотеката. Знам, че има нужда и от нова градска галерия на художниците от Варна.


Втори приоритет е развитието на кварталите, за да може всеки варненец да усети промяната пред дома си. И това не са голи обещания! Само по ОП" Региони  в растеж " вече сме осигурихме финансиране от 84 млн.лева.  Това са средства за училища, детски градини, междублокови пространства. Имаме готовност да вложим над 100 млн. лв. в Аспарухово - за изграждане на рибарско пристанище в местността "Карантината" , за ремонта на двата охранителни канала по улиците "Моряшка" и "Горна Студена" със средства, спечелени от фонд "Солидарност" към ЕС. Проектираме ремонта на Аспаруховия мост, който е връзката на аспаруховци с центъра на Варна. Ремонти предстоят и за основните улици в квартала – "Първи май" и "Кирил и Методий", "Народни будители", разширение с две платна - на ул. "Мара Тасева". В квартала ще има закрит плувен басейн.


В друг краен квартал -  "Владислав Варненчик", също продължаваме с инвестициите. Работим усилено по възстановяване на най-разбития булевард -  "Трети март". Готови са проектите за нов корпус за детска градина "Приказка",  за ремонт на СОУ "П.Яворов", за разширение на детска градина "Първи юни", на Първо ОУ. Предвидени са пари за рехабилитация на малките улици в района.  Пълна готовност имаме за старт на работата по обновяването на "Кайсиева градина".


Готов е и проектът "Нашето зелено Трошево" за подрайона в "Младост", който предвижда обновяване на 11 жилищни сгради с над 900 апартамента, нови пътни настилки, над 400 паркоместа , градинки, детски площадки, алеи, осветление...


Специално внимание отделяме на Виница –кварталът с неразрешени проблеми от десетилетия! Започваме ремонт на бул. "Цар Борис III", която е в окаяно състояние, проектираме парк върху 6 дка терен – със спортни и детски площадки, построихме разширение на ЦДГ "Иглика".


Квартал  "Чайка" е с готов проект за облагородяване на градската зона - с парк, фонтани, детски площадки.  Това е малка част от  програмата ми за развитието на Варна, която можем да стартираме веднага.


И третия приоритет – Зелена Варна! Ще изградим два нови парка, а останалите ще обновим и разширим. Вече са готови паркоустройствените планове за новите градски паркове в  "Младост" и "Възраждане", както и за парка в кв. "Аспарухово". Продължаваме с обновяването на втората част на Морската градина, след инвестициите в т.нар. историческо ядро на парка. Варна трябва да стане зелен град, с много цветя.


Ще реформирате ли общинската администрация, ако спечелите нов мандат и кои ще са първите ви стъпки?


Преди две години започнах промeните, в това число и кадрови. Бяха сменени почти всички директори на дирекции. Освен това направих и структурни промени - създадохме нова дирекция "Туризъм", както и звено, което да отговаря за паметниците на културата. Отделихме спорта в отделна дирекция, разширих правомощията на районните администрации по отношение на контрола. Наясно съм с капацитета на администрацията и със сигурност промените ще продължат – по всички направления.


Виждате ли резерви за увеличаване на приходната част в бюджета на Варна и кои са те?


Най-напред е нужна активна работа по европейски проекти – доказахме, че там работим резултатно. За две години във Варна бяха привлечени над 300 млн. лв. – толкова средства не са влизали в града през целия период на прехода.


Нужен е и строг финансов контрол - един от важните лостове за увеличаване на приходната част в бюджета на Варна е събираемостта на стари задължения. Наследихме 60 млн. просрочени вземания от фирми и физически лица - за данък сгради, за такса смет, за данък МПС. Това са суми от 2009 г., с 5-годишна давност, за които не са били положени усилия да бъдат събирани. 


След като започнахме ударна кампания по събирането на тези средства днес просрочените задължения към общинския бюджет са вече наполовина - 31 млн. лв. Продължаваме работа със същите темпове, за да съберем дължимото.


Как ще задвижите отново блокираната икономика на Варна?


Със стабилна данъчна политика – ние не само запазихме данъчната тежест на варненци, но дори намалихме част от ставките – например такса битови отпадъци падна с 0,2 промила за нежилищни имоти на физически лица – от 3,9 на 3,7 промила. Намалихме с 10% и данъчната ставка на определени видове автомобили.


В последните две години стартирахме 11 електронни услуги и работим за тяхното увеличаване до максималния възможен брой. Започнахме работа по цифровизация на архива, създадохме web-профил на купувача, в който се публикуват данни за обществените поръчки.


Създадохме и два сайта – live.varna и visit.varna, които предоставят безплатна информация. По инициатива на сдруженито за оптимизиране на правосъдието и администрацията (СОПА) отменихме т.нар. такса "Добър ден". Тя е била въведена през 2008 г. и е задължавала гражданите да плащат такса за издаване на служебна бележка за липса на задължения към местната хазна като условие за извършване на исканата от тях административна услуга.


Туризмът е един от движещите мотори на Варна. За това за мен е важна задачата по подобряването на градската среда. Тя трябва да бъде притегателно място за туристите, за да не стоят само в курортните комплекси.  Вече създадохме условия за пешеходни турове, изградихме паркинги за туристическите автобуси, отворен и облагороден е районът на Морска гара. С повишаване на туристопотока ще създадем повече работа за дребния бизнес – за търговията, за услугите и ресторантьорството. М крайна сметка повече приходи ще влизат в музеите.


Нивото на чуждестранните инвестиции във Варна също пада през последните години. Как ще се справите с това?


Разбира се, полагаме усилия за привличане на външни инвеститори - за краткото време, през което управлявам Варна, тук бяха открити два офиса на световни IT компании -  Concentrix и Sitel, които откриха по 100 работни места. Това е ясен знак, че Варна вече привлича водещите международни компании с младите си образовани хора. Стартирахме провеждането на бизнес форуми с представители на компании от побратимени градове – от Китай, от Франция, от Холандия.


Кой ще е проектът, който ще реализирате, за да остане във Варна като знак на управлението ви ?


Нека хората преценят кое си струва да бъде запомнено.


Какво представяне на предстоящите избори ще е успех за вас?


Нов мандат за управление на Варна, за да продължим промените.


Кой е прекият Ви конкурент?


Конкуренция са другите големи градове в България. Бързо наваксахме изоставането, трябва да продължим развитието на Варна със същата скорост.


А тогава, за чии гласове се борите - леви, десни, млади, негласуващи...


Разчитам на гласовете на варненци, които искат да бъдат част от промяната


Колко общински съветници очаквате да вкарате в бъдещия ОС като водач на листата?


Толкова, колкото са нужни за пълно мнозинство. За да има ясна политическа отговорност, а не задкулисни договорки.


Очаквате ли нелоялна конкуренция, купуване на гласове?


Надявам се да не ставаме свидетели на варненски вариант на Алековия "Бай Ганьо прави избори"...


Каква е позицията ви по бежанския проблем и политиката на България? И как ще реагирате като евентуален бъдещ кмет, ако Варна, като пристанищен град, бъде засегната от мигрантска вълна?


Преди дни във Варна председателят на Европейския съвет Доналд Туск, който се срещна с премиера Бойко Борисов, направи оценка по темата, като заяви, че България е най-добрият пример за охрана на границите за останалите държави-членки. 


Като част от морската граница на ЕС, Варна е  потенциално уязвима, но смятам, че са взети достатъчно превантивни мерки за гарантиране на сигурността. Съвсем скоро, например, открихме кула за контрол на морския трафик в Аспарухово. Поддържаме добра координация с всички служби, доказали сме, че можем да реагираме адекватно в кризисни ситуации.


Как отговаряте на критиките, че проектите, които изпълнявахте или завършихте през последните две години, всъщност са били заложени от предшественика ви Кирил Йорданов?


Отговарям с две цифри – възстановените и верифицирани разходи по проектите на община Варна, финансирани от ЕС, преди встъпването ми в длъжност като кмет на Варна, са били 13 млн. лв., а оттогава досега са 109, 8 млн. лв. Сами изчислете разликата и направете изводите.


Коя е най-сериозната критика, която кандидатът за кмет Иван Портних би отправил към досегашния кмет на Варна Иван Портних?


Трудно е да пренаписваш себе си, но съм достатъчно самокритичен за всичко.


През 2007г. Общинската администрация във Варна апортира 136 дка собствени терени, оценени на 12 млн. лв. в дружеството "Спортен комплекс Варна". Там общината влезе в партньорство с "Химимпорт" за изграждането на нов градски стадион. Преди месец компанията продаде 14 дка от тях за ...18 млн. лв., но стадион все още няма. В случай, че останете кмет на Варна как ще решите проблема с неизпълнените задължения на дружеството "Спортен комплекс Варна"?


Дружеството "Спортен комплекс Варна" е учредено през 2005 г. –  когато градът е ръководен от БСП – с кмет Кирил Йорданов, и Борислав Гуцанов, председател на ОбС. Дали да бъде подкрепено едно или друго решение на АД-то, решава ОбС на Варна, който избира и упълномощава свой представител в смесеното дружество. Скоро стана ясно, че всъщност никога не е бил подписван договор, който задължава инвеститора да строи нов стадион. Кой и защо е допуснал това?


За мен е важно интересът на общината да бъде защитен и да не се  допуснат гафовете на предишното управление, когато Варна загуби дяловете си в дружествата "Търговски дом", (то стопанисва т. нар. "Дупка" в центъра на града, бел. ред.), и във "Варнагаз". И в двата случая вдигането на уставния капитал на двете дружества е било "проспано".


А какъв е Вашият коментар за начина, по който "Холдинг Варна" придоби през 2009г. 118 дка крайбрежни терени в града на цена от 50 евро за кв. м. Там компанията смята да реализира проекта си "Алея Първа"? А как ще се отрази според Вас реализацията на този проект върху общинската икономика и заплаха ли е той за Морската градина във Варна?


Въпросната продажба не засяга общинската власт, а държавната. Сделката е станала факт по време на управлението на тройната коалиция – БСП, НДСВ, ДПС начело със Сергей Станишев. Продажбата е реализирана от тогавашната областна управа, ръководена от Христо Контров. До момента знам, че бе извършено укрепване на ската. Срутването на част от терена, извън укрепената зона, доказа, че районът е потенциално опасен.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (22)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на arnautsky
  arnautsky
  Рейтинг: 845 Любопитно

  Колко пуешки звучи това "...Трудно е да пренаписваш себе си..."

  Keep it cool, keep it funny, keep on changing the world.
 2. 2 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 822 Неутрално

  Луксозни имоти се издигат в курортите край Варна. Те са на местни политици, депутати и общински служители, които със заплата от 700 лв. строят хотели и живеят в палати за половин милион лева.
  Депутатът Иван Портних е бивш общински съветник от ГЕРБ и кандидат за кмет на Варна. Справка в Службата по вписванията сочи, че народният представител има две луксозни вили в курортен комплекс Чайка и заедно със съпругата си строи апартхотел в Свети Константин и Елена. Проверката ни в НАП установи, че семейство Портних живее от щедри дарения на роднини и бизнес партньори. Според документи приходната агенция е направила проверка дали доходите на семейството на депутата съответстват на разходите му. Поводът е дарение от съпругата на Иван Портних – Вилислава, към нейния баща, в размер на 1 343 831 лв.

  В доклада на НАП случайно или не е посочено друго име – на Владислав Милков Николов, а не на Вилислава Портних, в графата за налични банкови сметки и спестявания. Проверката ни откри, че такова лице наистина съществува, но то няма никаква връзка със семейството на Иван Портних. Дали грешката е случайна, не получихме отговор и от директора на НАП-Варна. Според проверката на НАП Вилислава Портних като физическо лице декларира високи доходи от дарения от своите баба и дядо в размер на 41 хил. лв. и 60 хил. лв. и заеми от физически лица в размер на 240 хил. лв. Тя е съдружник в дружеството "Метан груп", спечелило обществени поръчки за доставка на гориво за ВиК-Варна за последните шест година за 1 119 500 лв.

  В същото време, когато Вилислава Портних печели тези обществени поръчки и сключва договор с ВиК-Варна, баща й Красимир Маринов е общински съветник и представлява общината в дружеството. Дружеството на Вилислава Портних е единственият явил се кандидат на конкурса за обществена поръчка за ВиК-Варна. Майка й призна пред камерата ни, че на практика баща й като представител на Общината в дружеството движи семейния бизнес с метан, който се продава на ВиК-Варна. Тоест, от една страна Красимир Маринов представлява дружеството купувач ВиК, а от друга - фирмата-доставчик на гориво – "Метан груп".

  В същото време неговият зет Иван Портних е областен координатор на ГЕРБ, доскоро зам.-председател на Общинския съвет във Варна, а от няколко седмици и депутат и кандидат за кмет. Становището на НАП, че семейството не укрива данъци, е дадено само за две седмици. За този кратък период от време данъчните служители би трябвало да проверят стотици документи и фактури за доходите на семейството за 4-годишен период. От доклада на НАП, става ясно, че ревизорите не са направили насрещна проверка за истинността им, както и физически оглед на притежаваните имоти.

  Данните, посочени в Службата по вписванията, се разминават с реалната пазарна цена на имотите, които семейството притежава. Иван Портних и съпругата му живеят зад двуметрова ограда и вила в курортен комплекс Чайка край Варна. Вилата се пази с охранителни камери. В съседство до нея строят и втора. И двете са с панорама към морето и басейн. Фирмата на семейство Портних - "Хотел мениджмънт къмпъни" е един от инвеститорите на луксозен комплекс в курорта Свети Константин и Елена.

  Справка в Службата по вписванията сочи, че парцелът под него също е купен на цена, в пъти по-ниска от реалната пазарна оценка - 34 лв. кв.м. Въпреки че според нотариалния акт парцелът е купен само за 62 741 лв., при апорта му в дружеството инвеститор "Хотел мениджмънт къмпани" е оценен десет пъти по-скъпо - за 686 900 лв., показа проверката ни в Търговския регистър. Дали семейство Портних укрива данъци, не получихме отговор. Факт е, че парцелът е деклариран на десет пъти по-ниска цена от пазарната, а проверката ни на място откри, че там работят строители без договор.

  Проверката ни откри друг интересен детайл около обществените поръчки във ВиК-Варна, представлявано от тъста на Иван Портних от страна на общината, и имотите на семейството. Асфалтов път, който отвежда към имотите на семейство Портних, е построен от частна фирма, спечелила 12 млн. лв. от обществени поръчки с ВиК-Варна.

  ЛюбОпитна подробност е, че тъстът на Иван Портних – Красимир Маринов, е бил представител на Общината именно във ВиК-Варна. Фирмата, построила частния път до имотите на семейство Портних - ЕТ "Станка Василева", отказа коментар. Според Агенцията за обществени поръчки същата фирма е спечелила две поръчки за асфалтиране и ремонти на дружеството - и двете за по шест милиона лева. Потърсихме за коментар и директора на ВиК-Варна - Валентин Вълканов, за обществените поръчки в повереното му дружество. Той също се оказа с богати баба, дядо и деца. Живее в луксозна вила във Варна, която според брокери на недвижими имоти се оценява за 300-400 хил. евро според обзавеждането.

  Шефът на ВиК също е проверяван от НАП за укрити доходи. Ревизорите обаче не открили нищо притеснително в щедрите семейни дарения за общинския служител. Семейството му наистина демонстрира висок стандарт на живот и мащабно строителство. Дъщерята на Валентин Вълканов е инвеститор в луксозна офис-сграда, оценена за шест милиона лева във Варна. Фирмата й "Поли 2007" е регистрирана на адреса на апартамент на баща й – Валентин Вълканов.

  Реално дружеството обаче се представлява от одитора на ВиК - Фанка Нонева. Тя не беше открита за коментар заради командировка в чужбина. Името й се свързва с бившия й съпруг и шеф в НАП-Варна Мирослав Нонев. Той беше арестуван преди два месеца заедно с още две данъчни служителки заради длъжностни престъпления и пране на пари. Едната от служителките заяви, че е спечелила 7 милиона лева печалба от тотото, а в черния тефтер на Мирослав Нонев полицията откри имената на висши директори в НАП и прокуратурата във Варна.

  Факт е, че и проверките на шефа на ВиК, и на останалите политици в града винаги са завършвали със становища на приходната агенция, че няма нарушения и укрити доходи.

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 3. 3 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 848 Весело

  самокритичноста и скромноста са качества характерни за всеки гербер .

 4. 4 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Портних много се изложи при потопа в Аспарухово,мисля,че се беше уплашил,дано да си е извлякъл поука.

  Tony
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на Hasta La Vista antifascista OI!
  Hasta La Vista antifascista OI!
  Рейтинг: 589 Неутрално

  До коментар [#2] от "navy":

  СВИНСКИ чЕРВА

  1914 / 88
 7. 7 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2894 Неутрално

  Е-е-е-х-х...! Колко славни имена са започнали политическата си кариера в Мултигруп и Балкантурист, покрай Илия Павлов! Това Пеевски, това Рашидов, това Портних, сериозна работа...!
  Много странно се получава, ГЕРБ все въртят, сучат и все някой червен кадър издигат!

  Бивш tww09306483.
 8. 8 Профил на ladymerilin
  ladymerilin
  Рейтинг: 96 Неутрално

  Успех, г-н Портних! С Вас сме и сме сигурни, че заслужавате да спечелите. Заради красивата и променена Варна.

 9. 9 Профил на есе
  есе
  Рейтинг: 521 Неутрално

  По всяка вероятност ще спечели изборите. Хубавото е, че показа, че може да работи и направи доста неща за Варна. Ще видим как ще се представи в следващия мандат. Ако си удържи на предизборните обещания, добре. Ако не си удържи, знае какво се случи с Киро.

 10. 10 Профил на edmund0
  edmund0
  Рейтинг: 412 Неутрално

  Нямал идея какво се било случвало на крайбрежната алея!!
  Алооооо, разрешението за строеж моята администрация ли го издава (и наскоро поднови)?

 11. 11 Профил на chuK
  chuK
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#3] от "Stewie":

  В случая няма нужда от скромност.

 12. 12 Профил на еМа
  еМа
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Като мълчи що мълчи, като дава интервюта що дава. Ми да приказва бе, нали затова е предизборната кампания. Да каже какво е свършил, да каже какво ще свърши.

  Няма лоша реклама!
 13. 13 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 848 Неутрално

  ужасяващото безхаберие на общината взема жертви

 14. 14 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8281 Любопитно

  Защо Спасов не ен аправил интервю с Кирил Йорданов-от когото Портних наследи толкова хубави неща?

  [email protected]
 15. 15 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7654 Неутрално

  Абе защо за някои се раздухват и най-дребните неща,редуват се лъжи с полуистини,а Портних,че е бил човек на Илия Павлов никой не споменава.А кой беше Илия Павлов и откъде спечели парите си,всички предполагам знаят.

 16. 16 Профил на zigi
  zigi
  Рейтинг: 163 Неутрално

  За две години Портних доказа, че има желание за работа и се справя успешно. Всички завистници могат просто да останат с пръст в уста и да му дишат прахта!

 17. 17 Профил на Чичи (Ice Man's fan)
  Чичи (Ice Man's fan)
  Рейтинг: 653 Любопитно

  До коментар [#16] от "zigi":
  Факт. Но не и без подкрепата на ГЕРБ, която предишният, Киро, нямаше въпреки че последният си мандат спечели като тяхна кандидатура. Също както и Костов преди години, с ненавистният си избор на Добрин Митев вместо опозиционерът - Христо Кирчев, така и Борисов с изборът на Йорданов направиха колосална грешка. Не е оправдание, но Борисов нямаше собствена кандидатура. Струваше им политически много, а на Варненци най-много - два неуспешни политически предизвестени, мъртвородени хода, отразили се пагубно на града. Борисов, като очевидно по-успешният политик, с далеч по-развит политически инстинкт оттегли подкрепата си и смени играчите по-навреме. Въпреки че му струваше предишният мандат, Варна днес пак е подкрепена, защото е ясно, че няма как да си десен, а Варна да не те подкрепя! За мен това е болезнената разлика между Вожда и Началника. Варна!

  Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει
 18. 18 Профил на Милен
  Милен
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  От това което чувам от хора, които живеят във Варна, разбирам че е кмет, който си е свършил работата за краткия мандат.

  "Колкото по-малко е умът, толкова по-трудно е да бъде скрит."
 19. 19 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2894 Неутрално

  До коментар [#17] от "Чичи (Ice Man's fan)":

  Е, сега де...! Не е, като ГЕРБ да нямаха кандидатура за кмет на предните избори! Имаха! По неясно, какви съображения, бате Бойко дойде във Варна и каза, че Кирил Йорданов е кандидата! Точка! ГЕРБ-ерите подвиха опашки и си гласуваха за комуниста Кирил Йорданов! Но за тях, това не е някаква драма... Така или иначе, пак за комуне ще си гласуват, в случая Портних!

  Бивш tww09306483.
 20. 20 Профил на Daniboy
  Daniboy
  Рейтинг: 641 Весело

  [quote#15:"rosiraycheva50._"]Портних,че е бил човек на Илия Павлов никой не споменава[/quote]

  Здравей, чукча писател!

  „Товарете портокалите в бурета. Братя Карамазови”
 21. 21 Профил на chuK
  chuK
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Не виждам за кой друг да се гласува, едните хал хабер си нямат какво правят на изборите, а другите знаят много добре ...на кой и колко после имат да дават.

 22. 22 Профил на Чичи (Ice Man's fan)
  Чичи (Ice Man's fan)
  Рейтинг: 653 Любопитно

  До коментар [#19] от "tww09306483":
  Какво му е толкова неясното???
  Варна беше и е ключов град за местните избори. Не може да си десен и да нямаш подкрепа от Варна. Местните структури на ГЕРБ бяха предложили, даже не помня кой - някакъв непознат за хората човек. От друга страна, от стратегическа гледна точка, трябваше на всяка цена ГЕРБ да спечели във Варна. Същевременно беше ясно, че тогава никой нямаше никакъв шанс срещу Кирил Йорданов. Това си беше даденост. И в такъв случай какво да стори ББ? Единственото възможно - прие да подкрепи Кирил Йорданов. Съжали на първият месец още, но вече имаше подкрепата на Варна. Въпреки високата цена от днешна гледна точка се вижда, че е взел приемливо решение. За Варна се оказа полезно това изкривяване, защото нямаше друг начин да се измете Киро, а така и да се разбута статуквото. Оставиха го да се доос..е, така да се каже. Не че Портних е някакъв велик политик и администратор, нито пък харизматичен лидер. Но е професионален мениджър и може да работи. Това избраха и хората - да се довършат започнатите проекти и да се отпуши спешно икономиката на Варна. Няма друга по-бърза и добра възможност освен ГЕРБ на този етап.

  Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK