Жилищна сграда на 12 етажа ще се появи на мястото на варненската баня "Гъбата"

Бъдещата 12 етажна сграда на мястото на "Гъбата" според проекта на инвеститораРазрушаването на някогашната баня във Варна, известна като "Гъбата" заради куполната конструкция, предстои, а на нейно място ще се появи 12-етажна жилищна сграда. Това става ясно от плана за безопасност и здраве за събаряне на сградата, който е бил одобрен още на 30 юни т.г., показа проверка на "Дневник". Проектът на бъдещата сграда беше разпространен от инвеститора й "СВП инвест" след остра обществена реакция в края на ноември и началото на декември, когато стана известно, че банята ще бъде разрушена.


Недоволството бе предизвикано от факта, че "Гъбата", построена в края на 60-те години на миналия век, е проектирана от арх. Косьо Христов, създал Фестивалния и конгресен център във Варна, както и други образци на модерната българска архитектура. Сградата се отличава с куполната си конструкция, под която помещенията са разположени в концентрични кръгове.


В този вид, но с нужда от сериозен ремонт през 2003 г. банята е придобита от компанията "Лазурен бряг 91" - част от бизнес групата около "Централна кооперативна банка" и "Химимпорт". Скоро след това тя спря да я поддържа, а справката от Имотния регистър показва, че до 2019 г. тя е била ипотекирана пред "Централна кооперативна банка" шест пъти.

Пак според данни от Имотния регистър през 2019 г. банята, заедно с два терена, върху които е разположена, са купени от компанията "СВП инвест", свързана с архитектурното бюро "Старх" за близо 4 млн. лв.

На 13 май т.г. главният архитект на Варна Виктор Бузев е издал
разрешение за строителство на сграда с височина 12 етажа


За това, че одобрената височина на бъдещата сграда е проблем, говори фактът, че в интервю за БНР (Радио Варна) от 23 ноември т.г. Бузев упорито бяга от отговор на въпроса на колко етажа ще бъде тя?

На въпроса: "Какво ще се строи?", Бузев отговаря - "Сграда". А на уточняващия въпрос: "На колко етажа" - "Не мога да ви кажа, не знам наизуст. Не мога да помня всичко!"

В отговор на въпроси, изпратени от "Дневник", Виктор Бузев информира, че строителното разрешение, което е издал на 13 май т.г. е валидно до същата дата 2025 г. След началото на строителството инвеститорът има пет години, в които трябва да го завърши.


"И поколенията след нас ще съжаляват": мъчителната смърт на баня "Гъбата" във Варна (обновена)
"И поколенията след нас ще съжаляват": мъчителната смърт на баня "Гъбата" във Варна (обновена)

През лятото на м.г. в друго интервю за БНР Бузев казва следното: "Сградата на "Гъбата"


за съжаление така и не стана паметник на културата.


(...) Съжаляваме и ние, и поколенията след нас ще съжаляват."


Пак според отговорите му на въпроси, зададени от "Дневник" обаче, сградата не е била включвана в списъка с предложения, изпратени от Община Варна до Министерството на културата, за приобщаването й към паметниците на културата в града.


На фона на пестеливата информация, дадена по случая от местната администрация, всичко за разрушаването на някогашната баня и предстоящото строителство на нейно място разказаха от компанията инвеститор "СВП инвест".


След няколкото публикации за съдбата на "Гъбата" в различни медии (в това число и в "Дневник") от там изпратиха


"право на отговор"


Според неговото съдържание (пълният текст вижте в края на статията) банята действително няма статут на паметник, издаден от Националния институт за недвижимото културно наследство. "Сградата е била емблематична за Варна в миналото и със сигурност има сантиментална стойност, пише в правото на отговор. Към днешна дата тя е лишена изцяло от функция и амортизирана до степен, която я прави опасна."


Баня "Гъбата" в момента

© wikimapia

Баня "Гъбата" в момента


Освен това според мнението на "СВП инвест" поради естеството на материалите и технологиите по времето на строителството на "Гъбата", конструктивните й елементи заемали огромна част от свободните пространства в нея, което я правело несъответстваща на съвременните изисквания за комфорт и обитаване. "Най-характерната част на сградата - покривът, наподобяващ купол, е подпрян от множество радиални греди и колони и не може да функционира като куполна конструкция", смятат още от компанията.


По отношение на височината на бъдещата сграда от там твърдят, че ако е била построена през 1970 г., тя със сигурност е щяла


да доминира над околните сгради


Но през 2022 г., в съседство има построени между 5 и 8 етажни сгради, а позицията й в ниската част на терена щяло да я постави на височина до петия етаж на намиращия се в близост Хотел "Черно море", който е най-близката висока сграда в района.


Оригиналният план на покривната конструкция на баня "Гъбата"

Оригиналният план на покривната конструкция на баня "Гъбата"


Специално място в правото на отговор е отделено на историята на собствеността на постройката. "Парцелът и сградата са апортирани в новосъздадено дружество, чиято собственост през 2019 е придобита от други две инвестиционни дружества и оттогава баня "Гъбата" не е собственост на бизнес групата, популярна като ТИМ. Представляваното от нас дружество не е от семейството на варненската бизнес група, а е закупило собствеността за пазарна цена", пишат от "ПВС инвест". От компанията уточняват също, че тя е създадена като проектно дружество през 2019 г. и не носи


лична вина за миналото състояние на "Гъбата"


Според текста, разпространен от дружеството, "поради очакването за висок обществен интерес инвестиционният проект е извървял дълъг път на поправки, предписания, откази от всички институции, отговорни по веригата в продължение на почти 3 години".


Дружеството "СВП инвест" е собственост на две други компании - "БТ инвест", притежаваща 85.13% от капитала й и "2020 пропърти" с 14.87%. Негови управители са Светослав Станиславов и Пламен Панайотов. Светославов е едноличен собственик и на архитектурното дружество "Старх".


Как ще изглежда бъдещата сграда и описание на проекта от инвеститора - тук.


Право на отговор на инвестиционна компания "СВП инвест" ООД


В резултат на започната активна кампания против строителството на мястото, където се намира днешната сграда баня "Гъбата", много медии и сайтове подеха подхвърлената топка и се написаха много внушения и неистини. Заявяваме, че нито един, представящ се за граждански активист, застъпник, фондация, медия или сайт, не потърсиха за пълна информация представляваното от нас дружество. Подетата кампания търси обществената подкрепа под формата на отрицанието и забраната, без да дава алтернатива и устойчиво законово решение на какъвто и да е подобен казус.


Отчитайки обществения интерес и некоректните внушения, които се правят, поради непознаване на инвестиционния процес и/или други цели, предоставяме на публиката и нашата гледна точка, за да информираме обществеността за предстоящото строителство.


"СВП инвест" е инвестиционна компания и като такава е ориентирана към създаването на успешен бизнес, спазвайки действащото законодателство. Капиталът е изцяло частен и не оперираме с публични средства. Като предприемачи спазваме действащото законодателство. Ако активистите, организиращи кампанията против, се явят на избори, спечелят ги, създадат правна уредба, тя ще бъде задължителна за всички субекти.


Ето и някои от основните митове, които се употребяват срещу реализацията на проекта:
Мит 1: "Гъбата" е баня с минерална вода - няма минерална вода на територията, където е построена "Гъбата" и никога не е имало. Източникът на минералната вода се намира в Морската градина до Кални бани и минералната вода е била доставяна от там по тръбно трасе с помощта на помпена станция. Към днешна дата не съществува помпената станция, а тръбният път е компроментиран от времето и водата.


Нямаме собственост нито в тръбното трасе, нито в помпената станция, което прави невъзможно доставянето на минерална вода по някогашното трасе. Което всъщност е доказано в годините и с изчезването на чешмичката с минерална вода на Шишковата градина.


Мит 2: "Гъбата" е с културно-историческа и архитектурна стойност. Сградата е строена в края на 60-те години, но няма статут паметник, издаден от НИНКН. Както изисква действащото законодателство, ПУП-РУП-ът, визата за проектиране и инвестиционният проект са съгласувани с отговорните за този процес институции. Сградата е била емблематична за Варна в миналото и със сигурност със сантиментална стойност.


Към днешна дата е лишена изцяло от функция и амортизирана до степен, която я прави опасна. Поради естеството на материалите и технологиите по времето на строителството конструктивните елементи заемат огромна част от свободните пространства, което я прави несъответстваща на съвременните изисквания за комфорт и обитаване. Най-характерната част на сградата - покривът, наподобяващ купол, е подпрян от множество радиални греди и колони и не може да функционира като куполна конструкция.


Мит 3: Под сградата има археологически находки: Сградата се намира извън границите на архитектурния резерват, в т.нар. Охранителна зона. По времето на строителството й, изкопният план е достигнал до минус 4-5 метра, а под тази дълбочина има мергел и подпочвени води. Въпреки това, извършихме предварителни археологически проучвателни дейности съвместно с РИМ и МК.


Мит 4: Инвестиционният проект ще наруши екологичното равновесие и зелената система: проектът не предвижда премахване на нито едно съществуващо дърво. Новата сграда ще се разположи изцяло в периметъра на съществуващата сграда. Напротив, предвижда се и хоризонтално, и вертикално озеленяване, което не е реализирано в почти нито една сграда в град Варна. Инвестиционният проект е съгласуван по ОВОС с отговорната за това институция.


Мит 5: Височината на сградата - небостъргач: ако беше построена през 1970 г., откогато активистите показват снимки, сигурно е щяла да доминира, но през 2022 г. в съседство има построени между 5- и 8-етажни сгради, а позицията й в ниската част на терена ще я постави на височина до 5 етаж на хотел "Черно море".


Мит 6: Няма инженерна ифраструктура: за изработването на инвестиционният проект са ангажирани множество проектанти със съответни специалности и всичките му части са съгласувани с отговорните за това институции.


Мит 7: Баня "Гъбата" е на ТИМ: парцелът и сградата са апортирани в новосъздадено дружество, чиято собственост през 2019 е придобита от други две инвестиционни дружества и от 2019 г. баня "Гъбата" не е собственост на бизнес групата, популярна като ТИМ. Представляваното от нас дружество не е от семейството на варненската бизнес група, а е закупило собствеността за пазарна цена.
Мит 8: Административен комфорт. Напротив, поради очакването за висок обществен интерес, инвестиционният проект е извървял дълъг път на поправки, предписания, откази от всички отговорни по веригата институции в продължение на почти 3 години.


Отчитайки всички тези особености на съществуващата сграда и инфраструктура, "СВП инвест" ООД е изминало дълъг път на съгласуване на инвестиционния проект с всички отговорни за това институции и от 13.05.2022 г. има влязло в сила Разрешение за строеж на 12-етажна сграда. Сградата е проектирана от едно от най-реномираните архитектурни студиа в България с множество международни и национални награди и ще бъде реализирана от водеща строителни компания с над 30-годишен опит.
"СВП инвест" е създадена като проектно дружество през 2019 г. и не носи лична вина за миналото състояние на баня "Гъбата".


Визуализации на бъдещата сграда могат да бъдат видени на сайта gabata.bg


Каним всички заинтересовани лица на ползотворен диалог.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK