Отиването ми от София за Истанбул през реджеб 1072 г. - откъс от "Пътепис" на Евлия Челеби

Отиването ми от София за Истанбул през реджеб 1072 г. - откъс от "Пътепис" на Евлия Челеби


"Евлия Челеби е най-известният османски автор, живял и работил през ХVІІ век. Никой друг автор не ни е направил достояние толкова неща от своята епоха, не ни е разказал така увлекателно за своето време, както този неуморим и словоохотлив човек. Десетте обемисти тома на неговия пътепис внушават респект дори когато стоят на библиотечната лавица. А разтворят ли се, от техните страници излиза наблюдателният и любознателен източен човек, сладкодумният разказвач, прекарал живота си в търсене да види какво се крие във всяко кътче на общирната империя, какво става в съседните ù страни, как живеят хората в по-далечните държави. И тъкмо затова неговият пътепис представя една необятна панорама на живота в Османската империя през средата на ХVІІ век". Така Страшимир Димитров, превел от старотурски Челеби, представя книгата, издадена от "Изток - Запад". Издателството предостави откъс на "Дневник". 


Най-напред, като излязох от чистата София на 15 реджеб1 , вървях на изток през онова осеяно с лалета поле и стигнах в село Лозена2. След това стигнах в село Хаджи Караман3. Това е едно култивирано село в края на едно широко поле, с триста къщи и една приятна джамия. То е достойно дори да бъде град. Цялата околност на това село е свързана в един култивиран пръстен. Оттам вървяхме на югоизток и стигнахме в село Орманлии4. И то е разположено в Софийското поле, с една джамия и триста къщи и е изцяло зиамет. Пак по посока на киблията минахме град Ихтиман, българското село Йени кьой5 и Капалудербенд6. Тръгнахме на изток и стигнахме в град Татар Пазарджик. Оттук, понеже казаха, че [по пътя] през Пловдив и Одрин има голяма навалица и оттам да не се минава, се обърнахме към лявото крило и към Стара Загора. По един път вървяхме на север пет часа и дойдохме в село Карнофол7. То е гръцко село. Оттам пак за пет часа стигнахме село Румлар8, което е вакъф на свещената джамия на Ибрахим паша в Истанбул. Оттам четири часа вървяхме в източна посока и стигнахме в село Кьошелий9. Има една добре изглеждаща джамия, която била построена от благодетел на име хаджи Сюлейман и има петдесет хиляди алтъна вакъф. Във вътрешния двор на джамията се намират помещенията на теке, които включват килиите на четиридесет-петдесет нещастници. Това село е разположено в гъста гора. Близо до него и достойно за отбелязване е село Муш10, в което е гробницата на Мейтоглу (сина на мъртвия). Лежащият в този гроб почувствал страх и трепет при появата на Гази Мехмед, изкаран бил от гроба и с течение на дните, през времето на Муса Челеби станал един от уважаваните емири. Когато умрял, султам Мехмед Челеби направил [върху гроба му] кубе и устроил вакъф на тази джамия с имарет. Оттам пак се върнахме в село Кьоселий, вървяхме и се разхождахме през култивирани като земен рай села, разположени в Пловдивското поле. След четири часа пристигнахме в град Чирпан.


Град Чирпан
Той е средище на каза в Румелийския еялет с триста и две села, със заплата на кадията сто и петдесет акчета. Зиамет е и има всичко шест молитвени дома: четирите са махаленски месджити, а двата са джамии. На едната казват Старата джамия, а на другата – Новата джамия. Има една масивна баня, построена от Муса Челеби11. След печалното събитие с Тимурленг12 Муса Челеби водил няколко години управлението в Румелия и завладял тукашните места. Това поселение е разположено на едно издигнато скалисто място. Има шестстотин покрити с керемиди къщи. Сред тях най-украсен и най-съвършен е старият дворец на кадията Мехмед ефенди, гарниран с балкон, с прозорци, откриващи изглед към Пловдивското поле. Още от старо време всички везири, когато идват и заминават, гостуват в този дом. Има двеста (!) хана, три начални училища, три текета. Има общо двеста дюкяна, обаче официалният му пазар не е толкова оживен. Много са лозята и градините вътре в града.


Оттук за два часа стигнахме село Арнаутлар13. То е в територията на Ескизагренската каза, тимар е, българско село с лозя и градини. Оттам за три часа стигнахме в град Ески Загра14. След това дойде село Хафрил15. То е мюсюлманско село, разположено в дъното на една планина, така че лицата на всички къщи гледат към киблията. Вакъф е на синовете на Ибрахим хан, обаче има само една джамия. Оттам за три часа дойдохме в село Ески загри йениджеси16, а оттам за три часа – в село Мурадлии17. То е култивирано мюсюлманско село, хас на татарския султан от Фъндаклии18. Това място е вече под заповедите на вилаета Узи19. Оттам за четири часа стигнахме в село Багчепънар20. То е хас на султанката Хема от Истанбул. Оттук за пет часа стигнахме в град Казъл агач йениджеси21.


Казъл агач йениджеси е хубавичко градче, вече тръгнало към упадък, разположено сред широко, покрито с ливади и лалета място на брега на река Тунджа. То е във вилаета Узи, управлява се от войвода и е хас на бея на Къркклиса22 [Къркларели]. Кадията му получава сто и петдесет акчета, нахията му има двадесет и пет култивирани села. Има всичко триста покрити с керемиди, използваеми малки и бедни къщи. Има изградена от камък джамия с кръгъл купол, баня, хан и двадесет разнородни дюкяни, повечето от които са козинарски дюкяни. Над вратата на джамията върху четириъгълен бял мрамор с почерка на честития шейх, духовния водител на султан Баязид Вели23, е написано: "Създателят ѝ е Мустафа, син на Елхадж Мехмед. През месец мухарем 888 година."24 В селището няма други имарети освен този, обаче има много лозя и зеленчукови градини. Пътят, като мине над река Тунджа по един дървен мост, отива за Одрин. Този изкусно направен мост е вакъф на синовете на Ибрахим хан25.


Оттук тръгнахме в източна посока и стигнахме в село Дербенд26. То е българско село, разположено в дъното на една планина, с триста къщи, вакъф на Сюлейман хан. От това село вървяхме един час на север и дойдохме до гробницата на Мехмед Ис баба. Той е от бекташиите27. Лежи в една просветлена гробница сред достойно за излети място. Оттук за пет часа стигнахме в село Петра28, което е вакъф на бащата на завоеванията Мехмед хан и е на един час близост до крепостта Ески полоз29. Оттам за три часа дойдохме в град Къркклиса. Оттам вървяхме три часа на изток, пресичайки хълмове, и стигнахме в град Кючюк Искюб30.


1 Т.е. 6 март 1662 г.

2 Някое от селата Горни или Долни Лозен, които са слети в едно село.

3 Неустановено. Вероятно е изчезнало.

4 Не можахме да установим селище с такова име. [Има с. Орманлия, дн. Лесново, Сф.]

5 Неустановено.

6 Село Капуджик, в прохода Траянови врата.

7 Село Карнофоля, дн. с. Войсил, Пловдивски окръг.

8 Село Гърци, чиито жители в края на ХІХ в. се преселили от с. Стряма.

9 Става дума за с. Кьоселии, Чирпанска околия, по-късно село Голо­брадово, а днес слято със село Скобелево в едно село – Гранит.

10 Неустановено.

11 Султан Муса Челеби, син на Баязид І. След като Баязид умрял в плен, различните групировки в империята започнали борба за надмощие. През 1409 г. Муса Челеби през Черно море дебаркирал във Влахия. В съюз с влашкия войвода Мирчо Стари и с помощта на набраното опълчение от селяни в Североизточна България, през 1410 г. той разбил войските на брат си Сюлейман и овладял султанския престол в Одрин. През 1413 г. той на свой ред бил разбит от опиращия се на тимариотите негов брат Мехмед Челеби и е убит.

12 Става дума за поражението, което Тимурленг (Тамерлан) нанесъл на османците при Анкара през 1403 г., когато бил пленен султан Баязид І. Вж. предишната бележка.

13 Днес село Арнаутино, Старозагорски окръг.

14 Град Стара Загора.

15 Очевидно тук имаме погрешно написано името на с. Джеранлий, дн. с. Калитиново, Старозагорски окръг.

16 Град Нова Загора.

17 Село Караджа Мурадлии, дн. с. Еленово, Сливенски окръг.

18 Днес село Тенево, Ямболски окръг.

19 Узи, дн. град Очаков, пристанище на Черно море до Одеса. През ХVІІ в. във връзка със зачестилите войни с Русия и Полша резиденцията на пашата на Силистренския санджак била преместена в Очаков и самият санджак започнал да се нарича Узи-еялети.

20 Вероятно днешното село Меден кладенец, Ямболски окръг.

21 Град Елхово.

22 Град Лозенград, който по това време е бил център на санджак. Малко невероятно е село от един санджак да бъде хас на санджак-бея на друг санджак.


23 Султан Баязид ІІ (1481–1512).

 
24 Съответства на интервала от 9 февруари до 10 март 1483 г.

25 Става дума за султан Ибрахим (1640–1648).

26 Село Голям Дервент, Ямболски окръг.

27 Дервиш от ордена на Хаджи Бекташ Вели през ХІV в. Биографичните данни за него са оскъдни и са полулегендарни. Орденът добил широка известност в Турция благодарение на връзките му с еничарите. Бекташиите смятали, че всички религии са равноценни и не придавали особено значение на ритуалите и верските обреди. Обличали се в дрехи от бяла аба и носели бели шапки. През 1826 г. с ликвидацията на еничарите орденът бил разгромен, имуществата му конфискувани, а центърът на неговата дейност се преместил в Албания.

28 Село Петра, дн. в Турция, в санджака Къркларели [Лозенград].

29 Ески полоз, село в Лозенградско, Турция.

30 Паланката Юскюп в Турция, източно от Лозенград.


 


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (38)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на StanDim
  StanDim
  Рейтинг: 442 Неутрално

  "1072 г...."
  Дневник, излагате се, яко!
  Айде прибавете около 600 години...

 2. 2 Профил на Додо
  Додо
  Рейтинг: 932 Неутрално

  Имам старото издание, от преди 89 година и мога да кажа, че е интересно четиво. Задава друга перспектива на сегашното време

 3. 3 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3190 Неутрално

  До коментар [#1] от "StanDim":

  Прочети първата бележка под откъса.

 4. 4 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 332 Неутрално

  Нещо не успявам да се трогна в умиление. Черни страници от нашата история - къде е бил света и какво е правил през 17век докато ние тука сме се задушавали в мътрвешката прегръдка на тази мракобесна, ретроградна империя.
  Ама както се казва - това дето сам си направиш никой друг не може да ти направи...

 5. 5 Профил на dimitarcho
  dimitarcho
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Османския пътешественик Евлия Челеби-Българите са най-умните и най-богатите в цялата Османска Империя!

 6. 6 Профил на sanlivko
  sanlivko
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#1] от "StanDim":

  Да не е летоброенето от раждането на Мохамед?

  "Оттук, понеже казаха, че [по пътя] през Пловдив и Одрин има голяма навалица и оттам да не се минава, ..."
  350 години и все същото. Дори ми звучи забавно на фона на днешния транспорт.

 7. 7 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3126 Неутрално

  До коментар [#1] от "StanDim":

  Летоброенето е по Егирата - мюсюлманския календар, който започва от момента, в който Мохамед се прехвърлил в Мека.
  п.п. Да се надяваме скоро и да свърши...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 8. 8 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3126 Неутрално

  [quote#6:"sanlivko"]през Пловдив и Одрин има голяма навалица[/quote]
  Предполагам, че авторът е ползвал оригиналната дума "калабалък"!

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 9. 9 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 332 Неутрално

  До коментар [#5] от "dimitarcho":
  [quote#5:"dimitarcho"]Евлия Челеби-Българите са най-умните и най-богатите в цялата Османска Империя![/quote]

  Голям комплимент, нема що. Дали да не потърсим някъде отговор на въпроса колко колко ли училища е имало на територията на България по онова време, когато университетие в Европа се роят? Да се поогледаме ли какво е построено по "богатите" ни земите през тези години освен джамии?
  Мене лично ми идва нанагорно тази скорошна мода да ми се представя турското робство като "златни години" на величие и благоденствие на Балканите...

 10. 10 Профил на Imeto mi
  Imeto mi
  Рейтинг: 557 Неутрално

  Звучи интересно, дори се замислям да си купя копеи.

 11. 11 Профил на dimitarcho
  dimitarcho
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#9] от "lustmord":
  Не е комплимент, а факт!Казвам за да видим сега къде сме-най бедните в ЕС!
  Ако си забравил първата фабрика в Османската Империя е построена в Сливен през 1834 год от Добри Желязков!
  Първата железница-Варна-Русе!
  България като територия е само 8% от Османската Империя,а формира 20% от износа и бюджетните приходи-(Glenny, 2012).
  Не казвам,че българите сме живели добре в най-изостаналата империя!
  Богатите турци са строели джамии,а богатите българи църкви!
  Ти направил ли си дарение за построяването на църква?
  Питам,защото аз съм направил!

 12. 12 Профил на simon40
  simon40
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#9] от "lustmord":

  Не се впрягай де. Било е и толкоз. Какво да правим? Да се правим че не е съществувало ли? А на тези писания трябва просто да гледаме като един много ценен източник на информация за историята, географията и отношенията в империята през този период. Включително и за нас като народ защото няма много написано по въпроса от този период.

 13. 13 Профил на rio_tinto
  rio_tinto
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#9] от "lustmord":

  намирам за странно колко минуса получаваш.. явно форумът е пълен с неоосманисти. такива, дето вярват на Ердоган, когато казва, че османската империя била златният век на Балканите. явно не знае за литературните школи на Преслав, Търновград, за писменоста, ползвана днес от 250 милиона човека и създадена под егидата на наш цар, в наша школа. османците слагат край на нашата държава за много години напред и никакъв прочит на тези времена не може да заличи този факт. изобщо не ме интересува какви реформи са правили през годините, всяка промяна е била продиктувана само и единствено от прагматични подбуди - правото на земя датира от 30-те години на 19 век (!!), запазването на вярата е единствено поради простата причина, че друговерците могат да бъдат експлоатирани. султанът никога не е бил наш цар, никога не сме имали мандат да го виждаме като такъв. айде стига. това са черни времена и нищо не може да промени този факт.

 14. 14 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1233 Неутрално

  Разбира се, че османското робство не е било нищо друго освен робство .Дразни и отблъсква чувството за някакво умиление. За около пет века българите са останали 2.5 милиона. Да не говорим, че Османската империя е унищожила процъфтяващи и много по-развити цивилизации. Всичко, което е било по-интелигентно, умно и будно или са потурчвали, или убивали

 15. 15 Профил на Galata
  Galata
  Рейтинг: 551 Неутрално

  До коментар [#11] от "dimitarcho":

  Абе, не им ги разправяй тия неща-няма да ти повярват! Те са се научили на друго...

  "Büyük şeyleri yalnız büyük milletler yapar." K.Atatürk
 16. 16 Профил на rio_tinto
  rio_tinto
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#15] от "Galata":

  какво каза димитърчо? твърди, че сме били способни, щото сме били в състава на османската империя, а сега, като не сме - последни в Европа? димитърчо няма теза. 1830-те са реформите на Махмуд, позволили чифликчийството и частното предприемачество. Добри Желязков как се е замогнал? не в османската империя!! хайде кажи как да възприемаме нещата, явно на друго са ни учили.

 17. 17 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 332 Неутрално

  До коментар [#11] от "dimitarcho":
  нещо не мога да уловя нишката на мисълта ти -казваш, че е повод за гордост това, че при нас първи в османската империя била пристигнала индустриалната революция а това, че била закъсняла с 200 години са само някакви подробности от пейзажа. Може да попрочетеш пак колко църкви са построени точно 17и век, толкоз лесно ли е било и що ли някак не са го докарвали на вид като тези на катердралите на някой други народи.
  Аз лично съм атеист - църкви в 21век не ме вълнуват. Дарявал съм пари за култура и благотворителност за деца в затруднено положение.

 18. 18 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 332 Неутрално

  До коментар [#12] от "simon40":
  не съм казал да отричаме фактите а ми се иска просто хубаво да ги осмислим и да ги погледнем не от перспективата на наше село или империята, към която сме били присъединени а имено от световна такава.
  Можем и лесно да си отговорим и защо ли има толкова малко писмени исторически източници от това време.

 19. 19 Профил на Galata
  Galata
  Рейтинг: 551 Неутрално

  До коментар [#16] от "rio_tinto":

  Да, казва, че Османската Империя е давала свобода на изява на всички народи и религии в пределите и...Затова и толкова дълго просъществува. И понеже българите сте биле много умни и работливи сте били най-заможния народ в самата Империя!
  Между деругото сега USA копира много неща от нявгашните Османлии, като и добавя научния прогрес и по този начин владее света!
  Нормално е тия факти да се приемат с алергия от много българи, поради вековната славянска версия...Но, младите които не са подложени, виждат истината и пречупват през своята си призма фактите за Османската Империя.
  Ако хвърлим един поглед на картата и погледнем земите на бившата Империя ще видим само войни и размирици. И това след ''освобождението''им...Вече век и половıна!

  "Büyük şeyleri yalnız büyük milletler yapar." K.Atatürk
 20. 20 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 2078 Неутрално

  Преводачът по-скоро е направил превод от старотурски на новотурски отколкото на български. Всъщност турцизмите, които е предпочел да запази си имат аналози на български.
  Иначе разказът на Евлия Челеби дава интересна информация.

 21. 21 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 332 Неутрално

  До коментар [#19] от "Galata":

  Каква свобода на изява е давала османската империя бе? Религиозна ли - ние българите си знаем - не ни ги обяснявай тези неща все едно сме от Австралия.
  Стопанска ли - дето раята е била полу-крепостна собственост на султанския наместник и е можело да се граби и убива когато му скимне?
  Научна и културна ли - я само да ни кажеш колко основни училища (не висши) е построил султана из великата империя? Колко от поданиците са били грамотни?

  Може да ходиш да си се къпеш в миражите и легендите дето ти ги сервира Ердоган да си четкате егото но истината е съвсем друга - османлиите не са били нищо повече от една вариация на днешните талибани.


 22. 22 Профил на Galata
  Galata
  Рейтинг: 551 Неутрално

  До коментар [#21] от "lustmord":

  Ето, че сам попаднах в капана...Уж на други ги съветвам да не се морят да обясняват...Нейсе!
  Бе...

  "Büyük şeyleri yalnız büyük milletler yapar." K.Atatürk
 23. 23 Профил на ikar_01
  ikar_01
  Рейтинг: 942 Неутрално

  До коментар [#21] от "lustmord":

  Имаше едно изследване, че на територията на България (имам предвид цялата територия, която е била в пределите на Българската екзархия има над 3000 български светски училища, докато в цалята османска империя по същото време - през 19 век има около 1200 - 1500, които са медресета - религиозни, а не светски училища.

 24. 24 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 332 Любопитно

  До коментар [#23] от "ikar_01":

  много важен момент тук е кой е построил тези училища и дали факта, че султана не ги е срутил е факт даващ основание да го разглеждаме като покровител на културата и образованието

 25. 25 Профил на ikar_01
  ikar_01
  Рейтинг: 942 Неутрално

  До коментар [#24] от "lustmord":

  Училищата в Българските земи по онова време са общински и са били на издръжка от общината, османската власт няма нищо общо нито със строежа, нито с издръжката. За отварянето на училище не се е изисквало разрешение, както се изисквало за християнските храмове.

 26. 26 Профил на Рудолф Сикорски – Exzellenz
  *****
  Весело

  [quote#1:"StanDim"]"1072 г...."
  Дневник, излагате се, яко!
  Айде прибавете около 600 години... [/quote]
  Какъв ти е пък на теб проблема?
  Този път Дневник не се излагат, а ТИ!
  [quote#3:"deaf"]Прочети първата бележка под откъса. [/quote]
  [quote#00:"Дневник"]1 Т.е. 6 март 1662 г.[/quote]
  Или мислиш, че 1601-:-1700 година е XVI век?!?!?
  ... Ами НЕ Е!!!
  Баш XVII си се пада!

 27. 27 Профил на Рудолф Сикорски – Exzellenz
  *****
  Любопитно

  [quote#24:"lustmord"] дали факта, че султана не ги е срутил е факт даващ основание да го разглеждаме като покровител на културата и образованието [/quote]
  Кой султан - 3а ~500 год. са се изредили доста?
  А ако трябва да сме сериозни - никой султан е нямал полза да създава изкуствено напрежение в Империята.
  Не е до покровителство, а до ПРАГМАТИЗЪМ!
  Както и проблемът с помохамеданчването - в ХАЗНАТА на Империята е постъпвал ДОСТА ВИСОК приход от данъка който са плащали немюсюльманите! Нямали са интерес да го губят!
  Иначе, ако бяха решили, с огън и ятаган, много бързо щяха да ни направят "правоверни" за 500 години!
  Насилствено помохамеданчване се извършва предимно като репресивна мярка - в отговор на вълнения в някои области!

 28. 28 Профил на rio_tinto
  rio_tinto
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#19] от "Galata":

  причините за неналагането на исляма са основно две - прагматизъм (защо да се занимаваме), но основно елементарният факт, че мюсулманските братя плащат по-малко данъци и имат права. раята (нали така сте ни наричали) заради религиозната толерантност е плащала джизие. османската империя не е велика, не си велик, когато нападаш и разрушаваш държавата на другите просто щото си имал напън да командрисваш и да си голям. а за САЩ - съжалявам, нищо общо с действителноста.

 29. 29 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#2] от "Додо":

  аз имам изданието от 1972 г., много добро. много повече ми харесва от сегашното. не зная "изток-запад" каква целева публика си представят като издават тези дебелокорични, шарени, едробуквени "кодекси", но аз явно не съм от тази публика...

  בני אתה אני היום ילדתיך
 30. 30 Профил на dimitarcho
  dimitarcho
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#16] от "rio_tinto":
  Много си добър да ми вадиш думите от контекста!!!!!
  Не съм казал,че сме били добри защото сме били в състава на Османската Империя!
  И знаеш ли защо-защото винаги сме били добри!
  Създали сме славянската писменост и сме я дали на 400 млн души!
  Компа на който двамата пишем е създаден от American-Bulgarian.
  Списъкът е безкраен!

 31. 31 Профил на dimitarcho
  dimitarcho
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#16] от "rio_tinto":
  Една от причините за изостаналостта на Османскта Империя е нейния теократичен характер!
  Между другато в Европа католическата църква-също е била пречка за социално-икономическото развитие.
  Затова се се ражда протестанството и т.нар Реформа.
  Затова днес всички протестански страни са много развити както в икономическо така и в социално отношение.

 32. 32 Профил на Додо
  Додо
  Рейтинг: 932 Неутрално

  До коментар [#29] от "abdelhaqq":

  Да, предполагам, че и моето издание е от същата година. Между другото, това издание тогава това беше част от много интересна серия от пътеписи. Имам неколцина от тях и макар и около 5-8 пъти по-тънки от сегашните дебели тухли на Изток- Запад, са добри четива.
  И наистина, маркетинговата стратегия на Изток- Запад с тези тухли и съответно цени по 40-50 лева на книга не ми допада. Козарев е готин човек, издава хубави неща, но мисля, че често прекалява с дебелината на изданията, които издава.

 33. 33 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#32] от "Додо":

  да, цялата серия с пътеписи е страхотна, ако не се лъжа, писмата на мадам монтагю бяха там, хаджи баба от исфахан и пр. тези преводи на извори са безценни, и нямат нужда от маркетинговата дебела стратегия козарева. върхът беше "одисей" на джойс: огромна, дебела, безвкусна твърдокорична тухла на чудовищната цена от 59 лева. имам английския оригинал в много елегантни меки корици, купен за еквивалента на 10 лв. чисто нов. защо бих иждивил тази чудовищна сума за този монстер на българоезичното публикуване?

  בני אתה אני היום ילדתיך
 34. 34 Профил на Додо
  Додо
  Рейтинг: 932 Неутрално

  До коментар [#33] от "abdelhaqq":

  Да, серията е страхотна, наистина, имам сигурно над 10 различни пътеписа, дори, напоследък ми попадна от тази серия пътеписи за Русия, интересно четиво
  Но, на прима виста, ето какво си спомням че ми е минавало през очите, но не всички съм чел, някой просто съм го оставил на рафтовете си в очакване на по-добро време
  Дневник на едно пътуване на Бошкович
  Дневникът на Ханс Дерншвам
  Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция
  Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград


  Има между другото една много интересна серия пътеписи, с общото заглавие "Чужди пътеписи за Балканите" и там, във вид на дебели томове, са да речем, френски пътеписи, или маджарски пътеписи, английски, въобще, препоръчвам, ако имаш интерес към такъв тип четиво.

  Относно политиката на Изток-Запад, не ми харесва как се опитват да"цакат" хората с високите цени, които се "оправдават" с голям шрифт и определен вид хартия и книгата изглежда като тухла, наистина.
  Но, може би, единствената книга, която заслужава цената си е Одисей. Защо, заради превода на Иглика Василева. Просто, това е страхотно постижение. Близо 4 години е превеждала книгата, като за да открие референции и обяснение е изчела всичко, което е написана за Джойс и Одисей. Тоест, гигантска работа е свършена а и книгата е много трудно да бъде поставена в българският контекст, тоест, трябва и българският език да се владее много добре, защото няма референции книга като тази. А и тази книга, много, много късно дойде на български.
  Нямам как тук да разкажа повече интересни неща за този превод, но ако имаш време, около 1 час, ще добиеш представа за превода и преводачката с този филм
  https://vimeo.com/45118098
  Но, пак казвам, тази книга на Джойс е изключение, защото, надявам се, парите този път да са отишли при нея. Това между другото е второ издание, но за първато, в друго издателство, тя бе получила 3000 лева хонорар. За над 3 години работа, толкова...

 35. 35 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#34] от "Додо":

  не ги знаех чуждите пътеписи за балканите. звучи много интересно, при все че моят интерес беше към тези тогавашни "ориентализми", т.е. начините, по които западняците се сблъскват с близкия изток, най-паче чрез големия болен турчин край босфора.

  за превода на "одисей" и аз съм чувал такова нещо, мога само да си представям какво е струвал. но тук дори не става въпрос за това при козарев, а за политика на оформление и издаване...като видях и античните текстове, например "държавата" на платон в изкуствено удебелено издание с изкуствен кожен гръб и 600 страници голям шрифт и дебела хартия, се втрещих. английското издание от 60 и някоя година, което имам, е с джобен размер. българското от "наука и изкуство" е четивно, среден размер, ако и с твърда корица. но не! козарев е решил, че трябва да са "кодекси".

  בני אתה אני היום ילדתיך
 36. 36 Профил на Додо
  Додо
  Рейтинг: 932 Неутрално

  Абсолютно, абсолютно, много порочна практика, и въобще не ми допада, просто, аз дадох пример за българското издание на Одисей, че има защо да е скъпо, но само при положение, че парите са отишли при Иглика Василева, но, като зная добре как работят издателствата в България, почти съм сигурен, че не е такъв случаят. Иначе, за Изток Запад, ако ходиш на панаирите на книгата в София, техният щанд винаги ми е изглеждал като склад за тухли, от дебели, по-дебели книги.

  Относно пътеписите, ето да добиеш представа за какво иде реч в тази поредица, за която ти споменах по-горе:

  Френски пътеписи. за Балканите, XIX в. Съст. Бистра Цветкова

  Има я набрана тази книга, ето линк

  http://promacedonia.org/frp2/index.htm

  ето и линк към изданието, което аз имам


  http://knizhen-pazar.net/index.php?option=add_book&id=131180&title=%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5.%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%204%3A%20%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20XIX%20%D0%B2.

  Всички книги от поредицата, мисля, 5 или 6 изглеждат по едни и същи начин.

  Поздрави

 37. 37 Профил на Додо
  Додо
  Рейтинг: 932 Неутрално

  До коментар [#35] от "abdelhaqq":

  По-горе ти отговорих

 38. 38 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#37] от "Додо":

  мерси, ей сега ще разцъкам.

  בני אתה אני היום ילדתיך
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK