На път

На път

Гръцките данъчни обявиха война на Airbnb

Гръцките данъчни обявиха война на Airbnb

Ще се създаде онлайн платформа, в която ще бъде деклариран имотът с точните му параметри и местоположение. Освен това ще се въвеждат имената на наемателите и периода, за който ще използват жилището.

/ Дневник 36