От вас

От вас

Букурещ - история Букурещ - история Букурещ - история

Букурещ - история

Най-ранните сведения за Букурещ се отнасят към 1459 година, когато крепостта е една от резиденциите на влашкия владетел Влад Цепеш...

/ karabastun 9