От вас

От вас

Тирана Тирана Тирана

Тирана

Шиптъри означава орли. Оттам, Република Шиптерия – "Земя на орлите".

/ karabastun 13