От вас

От вас

Власинско езеро Власинско езеро Власинско езеро

Власинско езеро

Власинско езеро или езерото с плаващите острови e изключително приятно място за отдих през почивните дни.

/ xali 9