От вас

От вас

Настъпващата есен

Настъпващата есен

Само след няколко дни ще се отбележи астрономическата есен или деня на есенното равноденствие.

/ xali 6