От вас

Читателски дневник

Как се защитава моралът за "неучастие във войната"

Как се защитава моралът за "неучастие във войната"

След публикуването на статията "Можеше ли да се избегне присъединяването на България към Оста" в рубриката "Прочит на историята" авторът Даниела Горчева получи писмо от Михаил Иванов*. Тя предложи "Дневник" да публикува писмото, тъй като според нея то поставя важни въпроси, а и рубриката е дискусионна. Г-н Иванов е дал съгласието си, а Даниела Горчева си запазва правото да му отговори.

/ Михаил Иванов 193