Читателски Дневник: Студенти от Алма матер се жалват до ректора за неполучени стипендии

Читателски Дневник: Студенти от Алма матер се жалват до ректора за неполучени стипендии

© Юлия Лазарова"Дневник" публикува отворено писмо от група студенти на Софийския университет "Св. Климент Охридски", изпратено до редакцията. Те твърдят, че не са получили стипендиите, за които са класирани по проект "Студентски стипендии" 2007-2013 от европейските фондове. "Дневник" ще изпрати въпроси по казуса до Алма матер и Министерството на образованието.

Ето цялото писмо:


Уважаеми проф. дин Илчев,


Пишем Ви по повод безпрецедентната ситуация, създала се около липсата на средства за изплащането на стипендиите за успех и специалните стипендии по проект "Студентски стипендии", съфинансиран от Европейския социален фонд по оперативна програма за "Развитие на човешките ресурси". А именно:
1. Забавянето на изплащането на средствата с над 10 дни и неизпълнение на графика на проекта;


2. Решението на Комисията по стипендиите към СУ "Св. Кл. Охридски" да бъдат ощетени вече класирани студенти за специални стипендии поради липса на средства за стипендии за успех. Вариантите за решение на проблема с липсата на финансови средства бяха обявени във фейсбук страницата на проект "Студентски стипендии" както следва: "В тези висши училища, където квотите не са надвишени, студентите вече би следвало да са получили стипендиите си.


Там, където квотите са надвишени, МОН е превело на висшето училище по-малка сума от необходимата (пропорционално на надвишената квота) и на висшето училище са дадени три възможности:


1. То да компенсира от собствения си бюджет недостига.


2. Висшето училище да намали максималния брой получавани специални стипендии от 5 на 4 или 3.


3. Висшето училище да направи прекласиране на студентите, като въведе допълнителни критерии.


18 висши училища нямат надхвърлени квоти и вече вероятно са се разплатили със студентите си. При невъзможност от страна на университетите за изпълнение на предложение 1 се получава ситуация, в която студентите в различни университети се класират според различни условия. Това обаче не е упоменато в Инструкцията за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии", осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" С Протокол №9 от заседанието на Ректорския съвет, проведено на 23 юни 2015г., е взето решение за СУ "Св. Кл. Охридски" да бъде намален броят на изплащаните европейски награди от пет на три поради недостатъчно финансиране от страна на МОН към СУ, което е в размер на 15 170,04 лв., университетът доплаща 4830 лв.


Комисията взема решение да "съкрати" специалните стипендии от пет на три, за да има пари за всички класирани за стипендия за успех. Аргументът, публикуван във фейсбук страницата на Студентски съвет, е, че това ще засегне 40-50 души, а не всички студенти, като другият вариант за изход от ситуацията е "прекласиране".


В действителност се случи "декласиране на студенти с по-висок успех и повече извънаудиторна дейност, защото имат повече специални стипендии", за да получат "всички останали студенти, дори и с по-нисък академичен успех" стипендиите си за успех в пълния им размер и/или други да получат специални стипендии.


Смятаме това решение за абсолютно несправедливо спрямо най-дейните и отлични студенти на Алма матер, в разрив с академичния дух и традициите на СУ, както и в противоречие с Правилника на Университета, чл. 134, ал. 2 – "Студентите имат равни права"


Единствен критерий за оценка на тяхната дейност и ползване на насърчения е успехът, показан в процеса на обучението". По информация от социалните мрежи в много други ВУЗ-ове студентите ще получат в пълен размер всички стипендии.


Това само по себе си поставя отличните студенти на СУ "Св. Кл. Охридски" в неравностойно положение спрямо тях. Правилата на проекта разглеждат всички студенти редовно обучение, без оглед на типа на финансиране на ВУЗ (държавно или частно) и типа на обучение (държавна поръчка или платено обучение) като равни, участващи в едно състезателно начало, при което водещи фактори са успехът и доказаната извънаудиторна дейност.


Предвид факта, че това са ресурси, получени целево от ЕС, въпросът за равното третиране би следвало също да се взема предвид в корелация с основните европейски ценности. Ако допуснем, че студентите, класирани за пет специални стипендии, ще получат три, студентите, класирани за четири специални стипендии, ще получат три, а студентите, класирани за три, ще получат три, студентите класирани за две, ще получат две, студентите, класирани за една, ще получат една, излиза, че самите студенти в една вътрешно групова извадка не са поставени в равноправни условия на конкурентно начало и се ощетяват едни за сметка на други.


Съгласно официално публикуваната статистика на eurostipendii.mon.bg разпределението на европейските награди и стипендии и броят на класираните за СУ спрямо квотите е както следва: Квота/ Класирани Европейски стипендии - 1236/1397; Квота/ Класирани Специални стипендии - 625/403.


Видно от таблицата е, че класираните за специални стипендии са по-малко от квотата за специални стипендии, а класираните за стипендии за успех превишават квотата. Взетото решение да се изземе от бюджета за специални стипендии, като се намали броят им и да се доплатят 4830 лв., за да се изплати пълният размер за класираните стипендии за успех, е несправедливо.


На практика взима от студенти с по-висок успех, класирани за специални стипендии, за да се даде на други, някои с по-нисък успех, също класирани, но за стипендии за успех. Предложението, отправено от наш колега към ректора на СУ проф. дин Иван Илчев "недостигът на финансовия ресурс да бъде разпределен по равно между всички студенти, класирани за стипендии за успех и специални стипендии, като всички да получат пълния брой стипендии и награди, но в намален размер, пропорционално на недостига на финансов ресурс", не бе прието.


Изразяваме категоричното си несъгласие с решението на МОН за варианта, предложен в т. 2 , който дискриминира студентите, положили повече усилия и напълно анулира целите на проекта. Комисията по стипендиите е взела решение, което в случая е удачно спрямо студентите, които биха били нетърпеливи да изчакат "прекласиране", но абсолютно несправедливо спрямо отличните студенти на СУ "Св. Кл. Охридски".


Специфични цели на проекта, както е упоменато в сайта, са:


1. "Надграждане на успешната практика на процедурите за директно предоставяне BG051PO001-4.2.02 "Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати" 2008-2010 г. и BG051PO001-4.2.04 "Студентски стипендии и награди" 2010-2012 г."


Ние: 1.1. Нямаме равен достъп до образование, тъй като сме ощетени спрямо други наши колеги.


1.2. Мотивацията ни за по-добри резултати не се е повишила, тъй като сме постигнали такива, класирали сме се за допълнителни средства, но не са ни изплатени.


2. "Насърчаване на младите хора да развиват творческия си потенциал и иновативност чрез създаване на атмосфера на академична конкуренция."


Ние: 2.1. Никой от ощетените студенти не се чувства насърчен от проекта "Студентски стипендии". Тъй като всеки от нас е преодолял академичната конкуренция, развил е творческия си потенциал до степен, необходима за насърчаване на дейността си, но въпреки това не е получил заслуженото възнаграждение.


Общата цел на проект "Студентски стипендии" е "гарантиране на справедливост по отношение на равния достъп на студентите до образование и повишаване на тяхната мотивация за по-добра подготовка." В случая гарантираната справедливост беше изпълнена към мнозинството, за сметка на група студенти. Това само по себе си е дискриминация, която е забранена в Република България.


Изпълнителите на проект като "Студентски стипендии" не би следвало да допускат такава ситуация. Отправяме апел към проф. дин Иван Илчев, ректор на СУ "Св. Кл. Охридски", да бъдат изплатени стипендиите от бюджета на университета. Ако това е невъзможно, университетът да се обърне към МОН за съдействие!

Ключови думи към статията:

Коментари (8)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4080 Неутрално

  Авторите, "алма матер" е за всеки университет който си завършил в бървата степен (бакалавърската) - Половдив, София, В. Търново и т.н., не е само за Софийския Университет. За СУ е останало от времето когато е бил единственият университет в България.

 2. 2 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1951 Неутрално

  Тука е така.Изхода го знаете.Борбата с безхаберието и рахатлъка на институциите е неравна.Винаги печели безхаберието.

 3. 3 Профил на dasho
  dasho
  Рейтинг: 528 Неутрално

  Стига сте се излагали вече, Алма Матер не е синоним на СУ! Не всеки на този свят е учил в СУ и съответно не за всички той е Алма Матер.

 4. 4 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 907 Разстроено

  Трябва да се плащат заплати на огромния брой преподаватели във Факултети, в които има остър недостиг на студенти като Физически Факултет. Има и други подобни факултети. Ако Ректорът не даде заплатите ще бъде свален от Общото събрание. До това води законът за самоуправлението на университетите.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 5. 5 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4080 Неутрално

  До коментар [#3] от "dasho":

  Добре е че сте го подчертал още веднъж, повторението е майка на знанието. Наистина липсата на академична култура като цяло води дори журналистите от Дневник до глупави грешки.
  До коментар [#4] от "vxa15365434":

  За огромен брой не зная, но като цяло това е тенденция в развитите западни страни. Миналата година един от големите университети в Шотландия прехвърли специалността "Кинезиолоогия и Физическо Възпитание" във Природно-научния си факултет за да покрие липсата на студенти по химия, физика и биология, а оттам и заплатите. над 2/3 от студентите в СТЕМ специалностите в магистърските и докторските програми в САЩ за чужденци, независимо от приоритеа даван от програмите за американци. Китай произвежда в момента в пъти повече инженери от САЩ. Ето това би трябвало да е сигнал за тревога.

 6. 6 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3273 Любопитно

  [quote#4:"vxa15365434"]заплати на огромния брой преподаватели във Факултети, в които има остър недостиг на студенти като Физически Факултет. [/quote]И колко да е огромен?А за острият недостиг на студенти в някои факултети,може вината да е и в ..матряла.

 7. 7 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4080 Неутрално

  До коментар [#6] от "тулса":

  Естествено е, когато вместо 3 до 5% от завършващите гимазия при селективния прием сега демократизацията да увеличи в пъти броя на студентите и снижи критериите. А и качеството на учителите в средното училище, както и учебните програми са за "прозводство на масов полуфабрикат", освен в елитните училища с добри математически програми (и тези най-подготвени деца като цяло не следват в България, а ги виждам в самолетите за Европа или САЩ).

 8. 8 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 907 Неутрално

  [quote#6:"тулса"]И колко да е огромен?[/quote]

  Toлкова е огромен, че доцентските заплати са срамните 870 лева бруто. Малко над средната заплата в страната.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK