От вас

Новини от вас

Градът на тепетата Градът на тепетата Градът на тепетата

Градът на тепетата

Разположен на три хълма край р. Марица, Пловдив е град на хилядолетия, един от най-старите градове на Европа,
заедно с Троя и Микена. Тук са живели траки, гърци, римски легионери, занаятчии от Мала Азия, търговци от Близкия изток.

/ xali 12