От вас

Новини от вас

Вазовият дъб

Вазовият дъб

В София има регистрирани 90 вековни дървета, които са част от интерсните места на столицата.
Един от тях е Вазовия дъб с три-те стъбла на ул." Джеймс Баучър" в кв.Лозенец.

/ zms15783 18