Новини от вас

Новини от вас

Знак паднал, знак оправен

Знак паднал, знак оправен

Поредният оправен проблем в нашите градове. Благодарим на хората за активната гражданска позиция. От тези малките неща се започва, за да се стигне и до по-големите!

/ stoyanmitov 5