От вас

Новини от вас

Персийско изкуство в Ереван

Персийско изкуство в Ереван

По време на разцвета на Персия и до преди началото на 19-ти век днешна Армения е била част от Персия. Затова и влиянието на персийското и иранското изкуство се усеща наоколо. В Синята джамия е осъществен и музей на персийското иранско изкуство.

/ penetrating 22