Новини от вас

Новини от вас

На юг от Бургас На юг от Бургас На юг от Бургас

На юг от Бургас

Тракийско скално светилище Бегликташ/Беглик Таш/. Работи като обект за туризъм от 2003 година. До 1989-та година достъпът е невъзможен, поради това, че за него се преминава през ловната резиденция на Тодор Живков, стопанисвана от УБО.

/ Nimart 0