Новини от вас

Новини от вас

Мирчо Стари Мирчо Стари Мирчо Стари

Мирчо Стари

Мирчо Стари (1355 – 1418) е владетел на Влашко от 1386 до 1418 г. много близък до българския царски двор.

/ karabastun 41