Новини от вас

Новини от вас

Плиска - голямата базилика Плиска - голямата базилика Плиска - голямата базилика

Плиска - голямата базилика

Голямата базилика в Плиска след покръстването на българите вероятно е била главният храм на автокефалната българска архиепископия. Със своите внушителни размери - дължина 99 метра и ширина 29.5 метра, тя е била и един от най-големите православни храмове за времето си.

/ karabastun 53