Новини от вас

Новини от вас

Плиска Плиска Плиска

Плиска

Плиска е първият град от камък в Европа след края на Римската империя.

/ karabastun 73