Новини от вас

Новини от вас

Пешеходен мост (Пловдив) Пешеходен мост (Пловдив) Пешеходен мост (Пловдив)

Пешеходен мост (Пловдив)

Старият мост, официално наименуван Столипинов мост, е бивш мост над река Марица в Пловдив.Свързвал е Главната улица с Кършияка, като е минавал над река Марица. Мостът е повреден през 1971 г. Придошлата река подкопава 2 колони на моста и той се пречупва на 2 части

/ karabastun 22