Новини от вас

Вчера в Новини от вас

Простори за пране пред блока Простори за пране пред блока Простори за пране пред блока

Простори за пране пред блока

Все още на много места из чешките градове могат да се видят пред жилищни блокове и кооперации обществени простори за пране...

/ DDR 36