Новини от вас

Новини от вас

Манастирът "Деалу" Манастирът "Деалу" Манастирът "Деалу"

Манастирът "Деалу"

Манастирът "Деалу" е женски манастир, разположен на хълм в местността Вифората, община Аниноаса, на шест километра северозападно от Търговище, Румъния

/ karabastun 40